Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

pistetalo pistetalo   N Sg Nom
piste   N Sg Nom + talo   N Sg Nom

pistetalo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

dollhouse
the point house
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - pistetaloni pistetaloni pistetalosi pistetalosi pistetalonsa pistetalonsa
Par -ta pistetaloani pistetalojani pistetaloasi pistetalojasi pistetaloansa / pistetaloaan pistetalojansa / pistetalojaan
Gen -n pistetaloni pistetalojeni pistetalosi pistetalojesi pistetalonsa pistetalojensa
Ill mihin pistetalooni pistetaloihini pistetaloosi pistetaloihisi pistetaloonsa pistetaloihinsa
Ine -ssa pistetalossani pistetaloissani pistetalossasi pistetaloissasi pistetalossansa / pistetalossaan pistetaloissansa / pistetaloissaan
Ela -sta pistetalostani pistetaloistani pistetalostasi pistetaloistasi pistetalostansa / pistetalostaan pistetaloistansa / pistetaloistaan
All -lle pistetalolleni pistetaloilleni pistetalollesi pistetaloillesi pistetalolleen / pistetalollensa pistetaloillensa / pistetaloillean
Ade -lla pistetalollani pistetaloillani pistetalollasi pistetaloillasi pistetalollansa / pistetalollaan pistetaloillansa / pistetaloillaan
Abl -lta pistetaloltani pistetaloiltani pistetaloltasi pistetaloiltasi pistetaloltansa / pistetaloltaan pistetaloiltansa / pistetaloiltaan
Tra -ksi pistetalokseni pistetaloikseni pistetaloksesi pistetaloiksesi pistetalokseen / pistetaloksensa pistetaloikseen / pistetaloiksensa
Ess -na pistetalonani pistetaloinani pistetalonasi pistetaloinasi pistetalonansa / pistetalonaan pistetaloinansa / pistetaloinaan
Abe -tta pistetalottani pistetaloittani pistetalottasi pistetaloittasi pistetalottansa / pistetalottaan pistetaloittansa / pistetaloittaan
Com -ne - pistetaloineni - pistetaloinesi - pistetaloineen / pistetaloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - pistetalomme pistetalomme pistetalonne pistetalonne pistetalonsa pistetalonsa
Par -ta pistetaloamme pistetalojamme pistetaloanne pistetalojanne pistetaloansa / pistetaloaan pistetalojansa / pistetalojaan
Gen -n pistetalomme pistetalojemme pistetalonne pistetalojenne pistetalonsa pistetalojensa
Ill mihin pistetaloomme pistetaloihimme pistetaloonne pistetaloihinne pistetaloonsa pistetaloihinsa
Ine -ssa pistetalossamme pistetaloissamme pistetalossanne pistetaloissanne pistetalossansa / pistetalossaan pistetaloissansa / pistetaloissaan
Ela -sta pistetalostamme pistetaloistamme pistetalostanne pistetaloistanne pistetalostansa / pistetalostaan pistetaloistansa / pistetaloistaan
All -lle pistetalollemme pistetaloillemme pistetalollenne pistetaloillenne pistetalolleen / pistetalollensa pistetaloillensa / pistetaloillean
Ade -lla pistetalollamme pistetaloillamme pistetalollanne pistetaloillanne pistetalollansa / pistetalollaan pistetaloillansa / pistetaloillaan
Abl -lta pistetaloltamme pistetaloiltamme pistetaloltanne pistetaloiltanne pistetaloltansa / pistetaloltaan pistetaloiltansa / pistetaloiltaan
Tra -ksi pistetaloksemme pistetaloiksemme pistetaloksenne pistetaloiksenne pistetalokseen / pistetaloksensa pistetaloikseen / pistetaloiksensa
Ess -na pistetalonamme pistetaloinamme pistetalonanne pistetaloinanne pistetalonansa / pistetalonaan pistetaloinansa / pistetaloinaan
Abe -tta pistetalottamme pistetaloittamme pistetalottanne pistetaloittanne pistetalottansa / pistetalottaan pistetaloittansa / pistetaloittaan
Com -ne - pistetaloinemme - pistetaloinenne - pistetaloineen / pistetaloinensa

piste, Noun

up ↑
Wikipedia
Word piste can mean the following:
piste: välimerkki, joka päättää virkkeen
piste: nollaulotteinen, avaruudellista sijaintia merkitsevä objekti, geometrinen käsite
piste: joukon alkio, joukon jäsen, joukko-opillinen käsite; termiä piste käytetään varsinkin topologisten avaruuksien yhteydessä
muuttujan: tai muuttujavektorin saama arvo, matemaattinen käsite
kolmoispiste: sellainen aineelle ominainen paineen ja lämpötilan yhdistelmä, jossa aineen kolme olomuotoa ovat tasapainossa sulamispiste, sellainen aineelle ominainen lämpötila, jossa aine muuttuu kiinteästä nestemäiseen olomuotoon jähmettymispiste, sellainen aineelle ominainen lämpötila, jossa tapahtuu sulamispisteelle käänteinen reaktio eli aine muuttuu nestemäisestä kiinteään olomuotoon kiehumispiste, sellainen aineelle ominainen lämpötila, jossa nestemäisen aineen höyrynpaine vastaa ilmanpainetta ja neste alkaa kiehua nollapiste, nollalla merkitty asteikon kohta, johon usein liittyy jokin erikoistilanne
peleissä: käytetty yksikkö, jolla mitataan pelaajien keskinäistä paremmuutta
piste: typografiassa käytettävä mittayksikkö
peruspiste: prosenttiyksikön sadasosa
kirkonrotta: -pihaleikki.
Piste: ", Stellan single
alppilajien: harrastuspaikka (ransk. piste)
Source: Wikipedia
Wiktionary
(typography) point, dot, full stop, period

(mathematics) point (zero-dimensional object)

point (particular location)

point (something tiny)

point (mark or stroke above a letter)

point (unit of scoring)

     Synonym: pojo (colloquial), pinna (colloquial)
(typography) point (unit of font size or spacing)

Derived terms:
pisteyttää
Compounds:
akupiste
akupunktuuripiste
alkupiste
arvostelupiste
bonuspiste
ekopiste
ennakkopiste
huoltopiste
irtopiste
johtopiste
jähmepiste
jäätymispiste
kaksoispiste
kastepiste
kasvupiste
katkeamispiste
katoamispiste
kavennuspiste
keräyspiste
keskipiste
kiehumispiste
kiinnityspiste
kiintopiste
kipupiste
kolmiopiste
kolmipiste
kolmoispiste
kulmapiste
kuormituspiste
kyllästymispiste
kylmäpiste
kärkipiste
käännepiste
lakipiste
leikkauspiste
leimahduspiste
loppupiste
lähtöpiste
miinuspiste
murtumispiste
myyntipiste
nollapiste
nostepiste
painopiste
pakopiste
palautuspiste
palvelupiste
pisteajo
pistearvo
piste-ero
pistehitsaus
pistehitsi
pistehäviö
pistekirjoitus
pistekuorma
pistelakko
pistelasku
pisteluku
pistemaalaua
pistemaalaus
pistemaali
pistemarginaali
pistemeganiikka
pistemerkki
pistemies
pistemusiikki
pistemutaatio
pistemäärä
pistenyrkkeily
pistepaini
pistepuikko
pistepörssi
pisterivi
pisteryhmä
pistesaalis
pistesarja
pisteselkävoitto
pistesija
pistesilmä
pistesumma
pistetaistelu
pistetalo
pistetappio
pistetaulukko
pistetauti
pistetila
pistetilanne
pistetili
pistetuli
pistetulo
pistetulos
pistetuomari
pisteverkko
pisteviiva
pistevoitto
pisteväli
pluspiste
polttopiste
pullonpalautuspiste
puolipiste
päivänseisauspiste
päätepiste
rangaistuspotkupiste
rasteripiste
ripustuspiste
romahduspiste
räjähdyspiste
räjähtämispiste
sarjapiste
satulapiste
sivuamispiste
sulamispiste
suorituspiste
syttymispiste
syöttöpiste
säälipiste
tangeerauspiste
tehopiste
tukipiste
tuomaripiste
tyylipiste
työpiste
tähtäyspiste
uhripiste
urkupiste
vaikutuspiste
valopiste
vastinpiste
vesipiste
virhepiste
voittopiste
ääripiste

Etymology:
pistää +‎ -e. Originally a synonym of pisto (“sting; prick, puncture”). First used to mean "period, full stop, dot" by Gustaf Renvall and "point" in geometry by Wolmar Schildt; other meanings derive from those two.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - pisteeni pisteeni pisteesi pisteesi pisteensä pisteensä
Par -ta pistettäni pisteitäni / pistehiäni pistettäsi pisteitäsi / pistehiäsi pistettänsä / pistettään pisteitänsä / pisteitään /
pistehiänsä / pistehiään
Gen -n pisteeni pisteitteni / pisteideni /
pistehieni / pistehitteni
pisteesi pisteittesi / pisteidesi /
pistehiesi / pistehittesi
pisteensä pisteittensä / pisteidensä /
pistehiensä / pistehittensä
Ill mihin pisteeseeni pisteisiini / pisteihini /
pistehisini
pisteeseesi pisteisiisi / pisteihisi /
pistehisisi
pisteeseensä pisteisiinsä / pisteihinsä /
pistehisinsä
Ine -ssa pisteessäni pistehissäni / pisteissäni pisteessäsi pistehissäsi / pisteissäsi pisteessänsä / pisteessään pistehissänsä / pistehissään /
pisteissänsä / pisteissään
Ela -sta pisteestäni pistehistäni / pisteistäni pisteestäsi pistehistäsi / pisteistäsi pisteestänsä / pisteestään pistehistänsä / pistehistään /
pisteistänsä / pisteistään
All -lle pisteelleni pistehilleni / pisteilleni pisteellesi pistehillesi / pisteillesi pisteelleen / pisteellensä pistehillensä / pistehilleän /
pisteillensä / pisteilleän
Ade -lla pisteelläni pistehilläni / pisteilläni pisteelläsi pistehilläsi / pisteilläsi pisteellänsä / pisteellään pistehillänsä / pistehillään /
pisteillänsä / pisteillään
Abl -lta pisteeltäni pistehiltäni / pisteiltäni pisteeltäsi pistehiltäsi / pisteiltäsi pisteeltänsä / pisteeltään pistehiltänsä / pistehiltään /
pisteiltänsä / pisteiltään
Tra -ksi pisteekseni pistehikseni / pisteikseni pisteeksesi pistehiksesi / pisteiksesi pisteekseen / pisteeksensä pistehikseen / pistehiksensä /
pisteikseen / pisteiksensä
Ess -na pisteenäni pistehinäni / pisteinäni pisteenäsi pistehinäsi / pisteinäsi pisteenänsä / pisteenään pistehinänsä / pistehinään /
pisteinänsä / pisteinään
Abe -tta pisteettäni pistehittäni / pisteittäni pisteettäsi pistehittäsi / pisteittäsi pisteettänsä / pisteettään pistehittänsä / pistehittään /
pisteittänsä / pisteittään
Com -ne - pistehineni / pisteineni - pistehinesi / pisteinesi - pistehineen / pistehinensä /
pisteineen / pisteinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - pisteemme pisteemme pisteenne pisteenne pisteensä pisteensä
Par -ta pistettämme pisteitämme / pistehiämme pistettänne pisteitänne / pistehiänne pistettänsä / pistettään pisteitänsä / pisteitään /
pistehiänsä / pistehiään
Gen -n pisteemme pisteittemme / pisteidemme /
pistehiemme / pistehittemme
pisteenne pisteittenne / pisteidenne /
pistehienne / pistehittenne
pisteensä pisteittensä / pisteidensä /
pistehiensä / pistehittensä
Ill mihin pisteeseemme pisteisiimme / pisteihimme /
pistehisimme
pisteeseenne pisteisiinne / pisteihinne /
pistehisinne
pisteeseensä pisteisiinsä / pisteihinsä /
pistehisinsä
Ine -ssa pisteessämme pistehissämme / pisteissämme pisteessänne pistehissänne / pisteissänne pisteessänsä / pisteessään pistehissänsä / pistehissään /
pisteissänsä / pisteissään
Ela -sta pisteestämme pistehistämme / pisteistämme pisteestänne pistehistänne / pisteistänne pisteestänsä / pisteestään pistehistänsä / pistehistään /
pisteistänsä / pisteistään
All -lle pisteellemme pistehillemme / pisteillemme pisteellenne pistehillenne / pisteillenne pisteelleen / pisteellensä pistehillensä / pistehilleän /
pisteillensä / pisteilleän
Ade -lla pisteellämme pistehillämme / pisteillämme pisteellänne pistehillänne / pisteillänne pisteellänsä / pisteellään pistehillänsä / pistehillään /
pisteillänsä / pisteillään
Abl -lta pisteeltämme pistehiltämme / pisteiltämme pisteeltänne pistehiltänne / pisteiltänne pisteeltänsä / pisteeltään pistehiltänsä / pistehiltään /
pisteiltänsä / pisteiltään
Tra -ksi pisteeksemme pistehiksemme / pisteiksemme pisteeksenne pistehiksenne / pisteiksenne pisteekseen / pisteeksensä pistehikseen / pistehiksensä /
pisteikseen / pisteiksensä
Ess -na pisteenämme pistehinämme / pisteinämme pisteenänne pistehinänne / pisteinänne pisteenänsä / pisteenään pistehinänsä / pistehinään /
pisteinänsä / pisteinään
Abe -tta pisteettämme pistehittämme / pisteittämme pisteettänne pistehittänne / pisteittänne pisteettänsä / pisteettään pistehittänsä / pistehittään /
pisteittänsä / pisteittään
Com -ne - pistehinemme / pisteinemme - pistehinenne / pisteinenne - pistehineen / pistehinensä /
pisteineen / pisteinensä

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
Wikipedia

A house is a single-unit residential building, which may range in complexity from a rudimentary hut to a complex structure of wood, masonry, concrete or other material, outfitted with plumbing, electrical, and heating, ventilation, and air conditioning systems. Houses use a range of different roofing systems to keep precipitation such as rain from getting into the dwelling space. Houses may have doors or locks to secure the dwelling space and protect its inhabitants and contents from burglars or other trespassers.

Source: Wikipedia
Wiktionary
house

building

     Synonym: rakennus, pytinki
(now uncommon) farm, homestead

     Synonym: maatila, tila, farmi
Derived terms:
talollinen
talous
Compounds:
aravatalo
asuintalo
atriumtalo
aurinkotalo
autiotalo
betonitalo
eduskuntatalo
ekotalo
elementtitalo
harjatalo
harkkotalo
hometalo
häätalo
höylähirsitalo
ilotalo
jugendtalo
kantatalo
karjalantalo
kaupungintalo
kaupunkitalo
kerrostalo
ketjutalo
kirjastotalo
kivitalo
konserttitalo
konttitalo
korttitalo
kotitalo
koulutalo
kulmatalo
kummitustalo
kunnantalo
köyhäintalo
lamellitalo
lehtitalo
liiketalo
lomatalo
luhtitalo
maalaistalo
maatalo
majatalo
miljoonatalo
moduulitalo
monitoimitalo
muotitalo
naapuritalo
nuorisotalo
oikeustalo
olkitalo
omakotitalo
oopperatalo
osaketalo
osakuntatalo
paikoitustalo
palokunnantalo
palvelutalo
paritalo
parkkitalo
parlamenttitalo
pientalo
piispantalo
piparkakkutalo
pistetalo
pohjalaistalo
pullotalo
purkutalo
puutalo
pysäköintitalo
pyöröhirsitalo
rinnetalo
rivitalo
seuraintalo
seurakuntatalo
seurantalo
seuratalo
seurojentalo
sukutalo
surutalo
talojohto
talokauppa
talokohtainen
talokontti
talonemäntä
talon etu
talonisäntä
talonkauppa
talonkirja
talonmies
talonomistaja
talonpaikka
talonpito
talonpoika
talonrakennus
talonvahti
talonvaltaus
talonvanhin
talonviini
talonväki
talopaketti
talopesula
taloryhmä
talorähjä
taloröttelö
talotehdas
talotyyppi
taloyhtiö
tavaratalo
teatteritalo
terassitalo
tiilitalo
toimistotalo
toimitalo
tornitalo
turvatalo
tyyppitalo
työväentalo
urheilutalo
uudistalo
vaivaistalo
valmistalo
vanhustentalo
vierastalo
virastotalo
virkatalo
vuokratalo
yksinäistalo
ylioppilastalo
ökytalo

Etymology:
From Proto-Finnic talo (“farm; house”). Possibly related to talas (“shelter for boats; fish drying hut”). Cognates include Estonian talu (“farm”); Northern Sami dállu (“house; farm”) is a Finnic loan.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept