logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tilanne, noun

Word analysis
tilanne

tilanne

tilanne

Noun, Singular Nominative

tilata

Verb, Active voice Potential mood Con negative form of verb

tila

Noun, Singular Nominative 2nd plural possessive

tila

Noun, Singular Genitive 2nd plural possessive

tila

Noun, Plural Nominative 2nd plural possessive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tilanne

tilanteet

Par

-ta

tilannetta

tilanteita / tilantehia

Gen

-n

tilanteen

tilanteitten / tilanteiden / tilantehien / tilantehitten

Ill

mihin

tilanteeseen

tilanteisiin / tilanteihin / tilantehisin

Ine

-ssa

tilanteessa

tilantehissa / tilanteissa

Ela

-sta

tilanteesta

tilantehista / tilanteista

All

-lle

tilanteelle

tilantehille / tilanteille

Ade

-lla

tilanteella

tilantehilla / tilanteilla

Abl

-lta

tilanteelta

tilantehilta / tilanteilta

Tra

-ksi

tilanteeksi

tilantehiksi / tilanteiksi

Ess

-na

tilanteena

tilantehina / tilanteina

Abe

-tta

tilanteetta

tilantehitta / tilanteitta

Com

-ne

-

tilantehine / tilanteine

Ins

-in

-

tilantehin / tilantein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tilanne

tilanteet

Par

-ta

tilannetta

tilanteita / tilantehia

Gen

-n

tilanteen

tilanteitten / tilanteiden / tilantehien / tilantehitten

Ill

mihin

tilanteeseen

tilanteisiin / tilanteihin / tilantehisin

Ine

-ssa

tilanteessa

tilantehissa / tilanteissa

Ela

-sta

tilanteesta

tilantehista / tilanteista

All

-lle

tilanteelle

tilantehille / tilanteille

Ade

-lla

tilanteella

tilantehilla / tilanteilla

Abl

-lta

tilanteelta

tilantehilta / tilanteilta

Tra

-ksi

tilanteeksi

tilantehiksi / tilanteiksi

Ess

-na

tilanteena

tilantehina / tilanteina

Abe

-tta

tilanteetta

tilantehitta / tilanteitta

Com

-ne

-

tilantehine / tilanteine

Ins

-in

-

tilantehin / tilantein

situation tilanne, asema, sijainti, paikka, työpaikka
score pisteet, tilanne, tulokset, partituuri, piste, pistetilanne
status status, tila, asema, tilanne
position kanta, asema, sijainti, asento, paikka, tilanne
things asiat, tilanne, tavarat, vaatteet, kamppeet, kampsut
state of affairs tilanne, asiaintila, olotila, asianlaita
picture kuva, käsitys, valokuva, elokuva, tilanne, maalaus
standing asema, tilanne, seisominen, pistetilanne, kesto, aika
occasion tilaisuus, tapahtuma, tilanne, tapaus, syy, aihe
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus; OPUS Finnish-English Corpus; OpenSubtitles2018.v3; OPUS - Finnish-English; Europarl Fi: Tilanne on vakava. En: The situation is serious. Fi: Tällainen tilanne on meille uusi. En: This kind of situation is new to us. Mikä on tilanteemme? What's our status? Vähän tilannetajua! Have a bit of consideration. Vähän tilannetajua. Seriously, read -a the room. Hän on tyytymätön tilanteensa. He is dissatisfied with his situation. Tilanteille etsitään ratkaisua. A solution is being sought for situations. Hän halusi parantaa tilanteensa. He wanted to improve his situation. Hän halusi selvittää tilanteensa. He wanted to sort out his situation. Sitä sanotaan tilannetajuksi. It's called subtlety. Show more arrow right

Wiktionary

situation position occasion circumstances Show more arrow right tila (“space”) +‎ -nne (“denominal suffix expressing a quality”) Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tilanteeni

tilanteeni

tilanteesi

tilanteesi

tilanteensa

tilanteensa

Par

-ta

tilannettani

tilanteitani / tilantehiani

tilannettasi

tilanteitasi / tilantehiasi

tilannettansa / tilannettaan

tilanteitansa / tilanteitaan / tilantehiansa / tilantehiaan

Gen

-n

tilanteeni

tilanteitteni / tilanteideni / tilantehieni / tilantehitteni

tilanteesi

tilanteittesi / tilanteidesi / tilantehiesi / tilantehittesi

tilanteensa

tilanteittensa / tilanteidensa / tilantehiensa / tilantehittensa

Ill

mihin

tilanteeseeni

tilanteisiini / tilanteihini / tilantehisini

tilanteeseesi

tilanteisiisi / tilanteihisi / tilantehisisi

tilanteeseensa

tilanteisiinsa / tilanteihinsa / tilantehisinsa

Ine

-ssa

tilanteessani

tilantehissani / tilanteissani

tilanteessasi

tilantehissasi / tilanteissasi

tilanteessansa / tilanteessaan

tilantehissansa / tilantehissaan / tilanteissansa / tilanteissaan

Ela

-sta

tilanteestani

tilantehistani / tilanteistani

tilanteestasi

tilantehistasi / tilanteistasi

tilanteestansa / tilanteestaan

tilantehistansa / tilantehistaan / tilanteistansa / tilanteistaan

All

-lle

tilanteelleni

tilantehilleni / tilanteilleni

tilanteellesi

tilantehillesi / tilanteillesi

tilanteellensa / tilanteelleen

tilantehillensa / tilantehillean / tilanteillensa / tilanteillean

Ade

-lla

tilanteellani

tilantehillani / tilanteillani

tilanteellasi

tilantehillasi / tilanteillasi

tilanteellansa / tilanteellaan

tilantehillansa / tilantehillaan / tilanteillansa / tilanteillaan

Abl

-lta

tilanteeltani

tilantehiltani / tilanteiltani

tilanteeltasi

tilantehiltasi / tilanteiltasi

tilanteeltansa / tilanteeltaan

tilantehiltansa / tilantehiltaan / tilanteiltansa / tilanteiltaan

Tra

-ksi

tilanteekseni

tilantehikseni / tilanteikseni

tilanteeksesi

tilantehiksesi / tilanteiksesi

tilanteeksensa / tilanteekseen

tilantehikseen / tilantehiksensa / tilanteikseen / tilanteiksensa

Ess

-na

tilanteenani

tilantehinani / tilanteinani

tilanteenasi

tilantehinasi / tilanteinasi

tilanteenansa / tilanteenaan

tilantehinansa / tilantehinaan / tilanteinansa / tilanteinaan

Abe

-tta

tilanteettani

tilantehittani / tilanteittani

tilanteettasi

tilantehittasi / tilanteittasi

tilanteettansa / tilanteettaan

tilantehittansa / tilantehittaan / tilanteittansa / tilanteittaan

Com

-ne

-

tilantehineni / tilanteineni

-

tilantehinesi / tilanteinesi

-

tilantehineen / tilantehinensa / tilanteineen / tilanteinensa

Singular

Plural

Nom

-

tilanteeni

tilanteesi

tilanteensa

tilanteeni

tilanteesi

tilanteensa

Par

-ta

tilannettani

tilannettasi

tilannettansa / tilannettaan

tilanteitani / tilantehiani

tilanteitasi / tilantehiasi

tilanteitansa / tilanteitaan / tilantehiansa / tilantehiaan

Gen

-n

tilanteeni

tilanteesi

tilanteensa

tilanteitteni / tilanteideni / tilantehieni / tilantehitteni

tilanteittesi / tilanteidesi / tilantehiesi / tilantehittesi

tilanteittensa / tilanteidensa / tilantehiensa / tilantehittensa

Ill

mihin

tilanteeseeni

tilanteeseesi

tilanteeseensa

tilanteisiini / tilanteihini / tilantehisini

tilanteisiisi / tilanteihisi / tilantehisisi

tilanteisiinsa / tilanteihinsa / tilantehisinsa

Ine

-ssa

tilanteessani

tilanteessasi

tilanteessansa / tilanteessaan

tilantehissani / tilanteissani

tilantehissasi / tilanteissasi

tilantehissansa / tilantehissaan / tilanteissansa / tilanteissaan

Ela

-sta

tilanteestani

tilanteestasi

tilanteestansa / tilanteestaan

tilantehistani / tilanteistani

tilantehistasi / tilanteistasi

tilantehistansa / tilantehistaan / tilanteistansa / tilanteistaan

All

-lle

tilanteelleni

tilanteellesi

tilanteellensa / tilanteelleen

tilantehilleni / tilanteilleni

tilantehillesi / tilanteillesi

tilantehillensa / tilantehillean / tilanteillensa / tilanteillean

Ade

-lla

tilanteellani

tilanteellasi

tilanteellansa / tilanteellaan

tilantehillani / tilanteillani

tilantehillasi / tilanteillasi

tilantehillansa / tilantehillaan / tilanteillansa / tilanteillaan

Abl

-lta

tilanteeltani

tilanteeltasi

tilanteeltansa / tilanteeltaan

tilantehiltani / tilanteiltani

tilantehiltasi / tilanteiltasi

tilantehiltansa / tilantehiltaan / tilanteiltansa / tilanteiltaan

Tra

-ksi

tilanteekseni

tilanteeksesi

tilanteeksensa / tilanteekseen

tilantehikseni / tilanteikseni

tilantehiksesi / tilanteiksesi

tilantehikseen / tilantehiksensa / tilanteikseen / tilanteiksensa

Ess

-na

tilanteenani

tilanteenasi

tilanteenansa / tilanteenaan

tilantehinani / tilanteinani

tilantehinasi / tilanteinasi

tilantehinansa / tilantehinaan / tilanteinansa / tilanteinaan

Abe

-tta

tilanteettani

tilanteettasi

tilanteettansa / tilanteettaan

tilantehittani / tilanteittani

tilantehittasi / tilanteittasi

tilantehittansa / tilantehittaan / tilanteittansa / tilanteittaan

Com

-ne

-

-

-

tilantehineni / tilanteineni

tilantehinesi / tilanteinesi

tilantehineen / tilantehinensa / tilanteineen / tilanteinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tilanteemme

tilanteemme

tilanteenne

tilanteenne

tilanteensa

tilanteensa

Par

-ta

tilannettamme

tilanteitamme / tilantehiamme

tilannettanne

tilanteitanne / tilantehianne

tilannettansa / tilannettaan

tilanteitansa / tilanteitaan / tilantehiansa / tilantehiaan

Gen

-n

tilanteemme

tilanteittemme / tilanteidemme / tilantehiemme / tilantehittemme

tilanteenne

tilanteittenne / tilanteidenne / tilantehienne / tilantehittenne

tilanteensa

tilanteittensa / tilanteidensa / tilantehiensa / tilantehittensa

Ill

mihin

tilanteeseemme

tilanteisiimme / tilanteihimme / tilantehisimme

tilanteeseenne

tilanteisiinne / tilanteihinne / tilantehisinne

tilanteeseensa

tilanteisiinsa / tilanteihinsa / tilantehisinsa

Ine

-ssa

tilanteessamme

tilantehissamme / tilanteissamme

tilanteessanne

tilantehissanne / tilanteissanne

tilanteessansa / tilanteessaan

tilantehissansa / tilantehissaan / tilanteissansa / tilanteissaan

Ela

-sta

tilanteestamme

tilantehistamme / tilanteistamme

tilanteestanne

tilantehistanne / tilanteistanne

tilanteestansa / tilanteestaan

tilantehistansa / tilantehistaan / tilanteistansa / tilanteistaan

All

-lle

tilanteellemme

tilantehillemme / tilanteillemme

tilanteellenne

tilantehillenne / tilanteillenne

tilanteellensa / tilanteelleen

tilantehillensa / tilantehillean / tilanteillensa / tilanteillean

Ade

-lla

tilanteellamme

tilantehillamme / tilanteillamme

tilanteellanne

tilantehillanne / tilanteillanne

tilanteellansa / tilanteellaan

tilantehillansa / tilantehillaan / tilanteillansa / tilanteillaan

Abl

-lta

tilanteeltamme

tilantehiltamme / tilanteiltamme

tilanteeltanne

tilantehiltanne / tilanteiltanne

tilanteeltansa / tilanteeltaan

tilantehiltansa / tilantehiltaan / tilanteiltansa / tilanteiltaan

Tra

-ksi

tilanteeksemme

tilantehiksemme / tilanteiksemme

tilanteeksenne

tilantehiksenne / tilanteiksenne

tilanteeksensa / tilanteekseen

tilantehikseen / tilantehiksensa / tilanteikseen / tilanteiksensa

Ess

-na

tilanteenamme

tilantehinamme / tilanteinamme

tilanteenanne

tilantehinanne / tilanteinanne

tilanteenansa / tilanteenaan

tilantehinansa / tilantehinaan / tilanteinansa / tilanteinaan

Abe

-tta

tilanteettamme

tilantehittamme / tilanteittamme

tilanteettanne

tilantehittanne / tilanteittanne

tilanteettansa / tilanteettaan

tilantehittansa / tilantehittaan / tilanteittansa / tilanteittaan

Com

-ne

-

tilantehinemme / tilanteinemme

-

tilantehinenne / tilanteinenne

-

tilantehineen / tilantehinensa / tilanteineen / tilanteinensa

Singular

Plural

Nom

-

tilanteemme

tilanteenne

tilanteensa

tilanteemme

tilanteenne

tilanteensa

Par

-ta

tilannettamme

tilannettanne

tilannettansa / tilannettaan

tilanteitamme / tilantehiamme

tilanteitanne / tilantehianne

tilanteitansa / tilanteitaan / tilantehiansa / tilantehiaan

Gen

-n

tilanteemme

tilanteenne

tilanteensa

tilanteittemme / tilanteidemme / tilantehiemme / tilantehittemme

tilanteittenne / tilanteidenne / tilantehienne / tilantehittenne

tilanteittensa / tilanteidensa / tilantehiensa / tilantehittensa

Ill

mihin

tilanteeseemme

tilanteeseenne

tilanteeseensa

tilanteisiimme / tilanteihimme / tilantehisimme

tilanteisiinne / tilanteihinne / tilantehisinne

tilanteisiinsa / tilanteihinsa / tilantehisinsa

Ine

-ssa

tilanteessamme

tilanteessanne

tilanteessansa / tilanteessaan

tilantehissamme / tilanteissamme

tilantehissanne / tilanteissanne

tilantehissansa / tilantehissaan / tilanteissansa / tilanteissaan

Ela

-sta

tilanteestamme

tilanteestanne

tilanteestansa / tilanteestaan

tilantehistamme / tilanteistamme

tilantehistanne / tilanteistanne

tilantehistansa / tilantehistaan / tilanteistansa / tilanteistaan

All

-lle

tilanteellemme

tilanteellenne

tilanteellensa / tilanteelleen

tilantehillemme / tilanteillemme

tilantehillenne / tilanteillenne

tilantehillensa / tilantehillean / tilanteillensa / tilanteillean

Ade

-lla

tilanteellamme

tilanteellanne

tilanteellansa / tilanteellaan

tilantehillamme / tilanteillamme

tilantehillanne / tilanteillanne

tilantehillansa / tilantehillaan / tilanteillansa / tilanteillaan

Abl

-lta

tilanteeltamme

tilanteeltanne

tilanteeltansa / tilanteeltaan

tilantehiltamme / tilanteiltamme

tilantehiltanne / tilanteiltanne

tilantehiltansa / tilantehiltaan / tilanteiltansa / tilanteiltaan

Tra

-ksi

tilanteeksemme

tilanteeksenne

tilanteeksensa / tilanteekseen

tilantehiksemme / tilanteiksemme

tilantehiksenne / tilanteiksenne

tilantehikseen / tilantehiksensa / tilanteikseen / tilanteiksensa

Ess

-na

tilanteenamme

tilanteenanne

tilanteenansa / tilanteenaan

tilantehinamme / tilanteinamme

tilantehinanne / tilanteinanne

tilantehinansa / tilantehinaan / tilanteinansa / tilanteinaan

Abe

-tta

tilanteettamme

tilanteettanne

tilanteettansa / tilanteettaan

tilantehittamme / tilanteittamme

tilantehittanne / tilanteittanne

tilantehittansa / tilantehittaan / tilanteittansa / tilanteittaan

Com

-ne

-

-

-

tilantehinemme / tilanteinemme

tilantehinenne / tilanteinenne

tilantehineen / tilantehinensa / tilanteineen / tilanteinensa

Wiktionary

to order (to request some product or service) Fin:Tilasin printterimustetta netistä.Eng:I ordered ink for the printer from the net. to sign up for (to agree to purchase some good or service) Fin:Pitkän harkinnan jälkeen päätimme tilata sateliitti-TV:n.Eng:After much deliberation we decided to sign up for a satellite TV. to subscribe to (a magazine etc.) Fin:Tilaatko sinä New York Timesia?Eng:Do you subscribe to The New York Times? Show more arrow right Nouns tilaajatilaus Verbs frequentative tilailla Show more arrow right tila +‎ -ta Show more arrow right
to order tilata, määrätä, järjestää, käskeä, panna kuntoon, antaa käsky
to book varata, tilata, buukata, merkitä luetteloon, viedä kirjoihin, ottaa jkn nimi ylös
to reserve varata, pidättää, pidättää itselleen, tilata, säästää, panna talteen
to requisition tilata, määrätä luovutettavaksi, anoa, ottaa käyttöönsä
to write away for tilata, pyytää
to write off tilata, pyytää kirjeitse, poistaa tileistä, jättää laskuista, luopua jstk, romuttaa täysin
to engage sitoutua, kytkeytyä, kytkeä, palkata, pestata, tilata
to book up varata, tilata
to take ottaa, kestää, viedä, käyttää, vaatia, tilata
Show more arrow right
KDE40.1; Europarl-OPUS; OpenSubtitles2018.v3; Europarl; Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 1000-110206-0009 Vain tilattu. & Subscribed only. Hän tilaa kahvin ja pullan. She orders coffee and a pastry. En tilannut näitä. It's not what I ordered. En tilannut mitään. I didn't order nothing. Hän tilaa ruokaa ravintolasta. He orders food from the restaurant. Hän tilasi pizzan ja limonadin. He ordered a pizza and a lemonade. Tilasin sitä. I ordered Absolut. Tilattavat ryhmät. Subscribe To. En minä tätä tilannut! This isn't what I ordered. Kuin tilaisi kiinalaista. It's like ordering Chinese. Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

tilaan

en tilaa

ii

tilaat

et tilaa

iii

tilaa

ei tilaa

Plural

Positive

Negative

i

tilaamme / tilataan

emme tilaa / ei tilata

ii

tilaatte

ette tilaa

iii

tilaavat

eivät tilaa

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

tilasin

en tilannut

ii

tilasit

et tilannut

iii

tilasi

ei tilannut

Plural

Positive

Negative

i

tilasimme / tilattiin

emme tilanneet / ei tilattu

ii

tilasitte

ette tilanneet

iii

tilasivat

eivät tilanneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen tilannut

en ole tilannut

ii

olet tilannut

et ole tilannut

iii

on tilannut

ei ole tilannut

Plural

Positive

Negative

i

olemme tilanneet

emme ole tilanneet

ii

olette tilanneet

ette ole tilanneet

iii

ovat tilanneet

eivät ole tilanneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin tilannut

en ollut tilannut

ii

olit tilannut

et ollut tilannut

iii

oli tilannut

ei ollut tilannut

Plural

Positive

Negative

i

olimme tilanneet

emme olleet tilanneet

ii

olitte tilanneet

ette olleet tilanneet

iii

olivat tilanneet

eivät olleet tilanneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

tilaisin

en tilaisi

ii

tilaisit

et tilaisi

iii

tilaisi

ei tilaisi

Plural

Positive

Negative

i

tilaisimme

emme tilaisi

ii

tilaisitte

ette tilaisi

iii

tilaisivat

eivät tilaisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin tilannut

en olisi tilannut

ii

olisit tilannut

et olisi tilannut

iii

olisi tilannut

ei olisi tilannut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme tilanneet

emme olisi tilanneet

ii

olisitte tilanneet

ette olisi tilanneet

iii

olisivat tilanneet

eivät olisi tilanneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

tilannen

en tilanne

ii

tilannet

et tilanne

iii

tilannee

ei tilanne

Plural

Positive

Negative

i

tilannemme

emme tilanne

ii

tilannette

ette tilanne

iii

tilannevat

eivät tilanne

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen tilannut

en liene tilannut

ii

lienet tilannut

et liene tilannut

iii

lienee tilannut

ei liene tilannut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme tilanneet

emme liene tilanneet

ii

lienette tilanneet

ette liene tilanneet

iii

lienevät tilanneet

eivät liene tilanneet

Imperative

Singular

i

-

ii

tilaa

iii

tilatkoon

Plural

i

tilatkaamme

ii

tilatkaa

iii

tilatkoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

tilata

Tra

-ksi

tilataksensa / tilatakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

tilatessa

Ins

-in

tilaten

Ine

-ssa

tilattaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

tilaamaan

Ine

-ssa

tilaamassa

Ela

-sta

tilaamasta

Ade

-lla

tilaamalla

Abe

-tta

tilaamatta

Ins

-in

tilaaman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

tilaaminen

Par

-ta

tilaamista

Infinitive V

tilaamaisillaan / tilaamaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

tilataan

ei tilata

Imperfect

tilattiin

ei tilattu

Potential

tilattaneen

ei tilattane

Conditional

tilattaisiin

ei tilattaisi

Imperative Present

tilattakoon

älköön tilattako

Imperative Perfect

olkoon tilattu

älköön tilattu

Positive

Negative

Present

tilataan

ei tilata

Imperfect

tilattiin

ei tilattu

Potential

tilattaneen

ei tilattane

Conditional

tilattaisiin

ei tilattaisi

Imperative Present

tilattakoon

älköön tilattako

Imperative Perfect

olkoon tilattu

älköön tilattu

Participle

Active

Passive

1st

tilaava

tilattava

2nd

tilannut

tilattu

3rd

tilaama

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tila

tilat

Par

-ta

tilaa

tiloja

Gen

-n

tilan

tilojen

Ill

mihin

tilaan

tiloihin

Ine

-ssa

tilassa

tiloissa

Ela

-sta

tilasta

tiloista

All

-lle

tilalle

tiloille

Ade

-lla

tilalla

tiloilla

Abl

-lta

tilalta

tiloilta

Tra

-ksi

tilaksi

tiloiksi

Ess

-na

tilana

tiloina

Abe

-tta

tilatta

tiloitta

Com

-ne

-

tiloine

Ins

-in

-

tiloin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tila

tilat

Par

-ta

tilaa

tiloja

Gen

-n

tilan

tilojen

Ill

mihin

tilaan

tiloihin

Ine

-ssa

tilassa

tiloissa

Ela

-sta

tilasta

tiloista

All

-lle

tilalle

tiloille

Ade

-lla

tilalla

tiloilla

Abl

-lta

tilalta

tiloilta

Tra

-ksi

tilaksi

tiloiksi

Ess

-na

tilana

tiloina

Abe

-tta

tilatta

tiloitta

Com

-ne

-

tiloine

Ins

-in

-

tiloin

status status, tila, asema, tilanne
mode tila, moodi, toimintatila, tapa, muoti, tyyli
space tila, avaruus, välilyönti, väli, paikka, tyhjä tila
state osavaltio, valtio, tila, olomuoto, kunto, aste
room huone, tila, kamari, asunto, mahdollisuus, sija
condition kunto, ehto, tila, asema, sääty
accommodation majoitus, asunto, majoitusmahdollisuudet, tilat, mukauttaminen, tila
domain ala, piiri, suurtila, isäntä, tila, maa-alue
plight ahdinko, tila
stead sija, tila
spread leviäminen, ero, levite, aukeama, erotus, tila
rating luokitus, teho, luokka, luottokelpoisuus, normitus, tila
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; OpenSubtitles; jw2019; Europarl8; OPUS Europarl v7, sentence 789.; opensubtitles2; Global Voices, sentence 9876. Mikä tilanne? What's the situation? Mikä tilanne on? What's the score? Meillä on tilanne täällä. We' ve got a situation here. 21 Onko tilanne siis toivoton? 21 Is the case therefore hopeless? Hoidan tilauksesi. I'll get your order. Tämä on ainutkertainen tilanne. This is just for one occasion and only one occasion. Irakissa on samanlainen tilanne. It is the same with Iraq. Toivon, että tilanne paranee pian. I hope that the situation improves soon. Missä on tilaukseni? Where' s my order? Tilanne vaatii ripeitä toimenpiteitä. The situation requires swift action. Show more arrow right

Wiktionary

state (condition or situation) condition (state of an object, especially health status) Short for maatila (“farm”). space (volume) space (area or volume occupied by or intended for a person or thing) room (space) stead (place or room which another person had, has, or might have) Fin:Työskentelen hänen tilallaan tänään.Eng:I will work in her stead/her place today (I will take her spot). mode, state Show more arrow right From Proto-Finnic tila (compare Ludian ťila, Veps tila, dialectal Estonian tila), borrowed from Proto-Germanic tilą (compare Old English til and German Ziel). Show more arrow right

Wikipedia

fysikaalinen avaruus
eli tila, johon aine on fyysisesti levittäytynyt, ja kappaleilla ja tapahtumilla on suhteellinen paikka toisiinsa nähden maatila
yhden tai useamman tilan eli kiinteistön tai tilanosan muodostama maatilataloudellinen kokonaisuus, joka kuuluu samalle omistajalle tai yhteisesti samoille omistajille T i l a
sisustusohjelma MTV3 -kanavalla Tila
suomalainen sukunimi tila
(aiemmin myös maarekisteritila), kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistö
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tilani

tilani

tilasi

tilasi

tilansa

tilansa

Par

-ta

tilaani

tilojani

tilaasi

tilojasi

tilaansa / tilaaan

tilojansa / tilojaan

Gen

-n

tilani

tilojeni

tilasi

tilojesi

tilansa

tilojensa

Ill

mihin

tilaani

tiloihini

tilaasi

tiloihisi

tilaansa

tiloihinsa

Ine

-ssa

tilassani

tiloissani

tilassasi

tiloissasi

tilassansa / tilassaan

tiloissansa / tiloissaan

Ela

-sta

tilastani

tiloistani

tilastasi

tiloistasi

tilastansa / tilastaan

tiloistansa / tiloistaan

All

-lle

tilalleni

tiloilleni

tilallesi

tiloillesi

tilallensa / tilalleen

tiloillensa / tiloillean

Ade

-lla

tilallani

tiloillani

tilallasi

tiloillasi

tilallansa / tilallaan

tiloillansa / tiloillaan

Abl

-lta

tilaltani

tiloiltani

tilaltasi

tiloiltasi

tilaltansa / tilaltaan

tiloiltansa / tiloiltaan

Tra

-ksi

tilakseni

tiloikseni

tilaksesi

tiloiksesi

tilaksensa / tilakseen

tiloiksensa / tiloikseen

Ess

-na

tilanani

tiloinani

tilanasi

tiloinasi

tilanansa / tilanaan

tiloinansa / tiloinaan

Abe

-tta

tilattani

tiloittani

tilattasi

tiloittasi

tilattansa / tilattaan

tiloittansa / tiloittaan

Com

-ne

-

tiloineni

-

tiloinesi

-

tiloinensa / tiloineen

Singular

Plural

Nom

-

tilani

tilasi

tilansa

tilani

tilasi

tilansa

Par

-ta

tilaani

tilaasi

tilaansa / tilaaan

tilojani

tilojasi

tilojansa / tilojaan

Gen

-n

tilani

tilasi

tilansa

tilojeni

tilojesi

tilojensa

Ill

mihin

tilaani

tilaasi

tilaansa

tiloihini

tiloihisi

tiloihinsa

Ine

-ssa

tilassani

tilassasi

tilassansa / tilassaan

tiloissani

tiloissasi

tiloissansa / tiloissaan

Ela

-sta

tilastani

tilastasi

tilastansa / tilastaan

tiloistani

tiloistasi

tiloistansa / tiloistaan

All

-lle

tilalleni

tilallesi

tilallensa / tilalleen

tiloilleni

tiloillesi

tiloillensa / tiloillean

Ade

-lla

tilallani

tilallasi

tilallansa / tilallaan

tiloillani

tiloillasi

tiloillansa / tiloillaan

Abl

-lta

tilaltani

tilaltasi

tilaltansa / tilaltaan

tiloiltani

tiloiltasi

tiloiltansa / tiloiltaan

Tra

-ksi

tilakseni

tilaksesi

tilaksensa / tilakseen

tiloikseni

tiloiksesi

tiloiksensa / tiloikseen

Ess

-na

tilanani

tilanasi

tilanansa / tilanaan

tiloinani

tiloinasi

tiloinansa / tiloinaan

Abe

-tta

tilattani

tilattasi

tilattansa / tilattaan

tiloittani

tiloittasi

tiloittansa / tiloittaan

Com

-ne

-

-

-

tiloineni

tiloinesi

tiloinensa / tiloineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tilamme

tilamme

tilanne

tilanne

tilansa

tilansa

Par

-ta

tilaamme

tilojamme

tilaanne

tilojanne

tilaansa / tilaaan

tilojansa / tilojaan

Gen

-n

tilamme

tilojemme

tilanne

tilojenne

tilansa

tilojensa

Ill

mihin

tilaamme

tiloihimme

tilaanne

tiloihinne

tilaansa

tiloihinsa

Ine

-ssa

tilassamme

tiloissamme

tilassanne

tiloissanne

tilassansa / tilassaan

tiloissansa / tiloissaan

Ela

-sta

tilastamme

tiloistamme

tilastanne

tiloistanne

tilastansa / tilastaan

tiloistansa / tiloistaan

All

-lle

tilallemme

tiloillemme

tilallenne

tiloillenne

tilallensa / tilalleen

tiloillensa / tiloillean

Ade

-lla

tilallamme

tiloillamme

tilallanne

tiloillanne

tilallansa / tilallaan

tiloillansa / tiloillaan

Abl

-lta

tilaltamme

tiloiltamme

tilaltanne

tiloiltanne

tilaltansa / tilaltaan

tiloiltansa / tiloiltaan

Tra

-ksi

tilaksemme

tiloiksemme

tilaksenne

tiloiksenne

tilaksensa / tilakseen

tiloiksensa / tiloikseen

Ess

-na

tilanamme

tiloinamme

tilananne

tiloinanne

tilanansa / tilanaan

tiloinansa / tiloinaan

Abe

-tta

tilattamme

tiloittamme

tilattanne

tiloittanne

tilattansa / tilattaan

tiloittansa / tiloittaan

Com

-ne

-

tiloinemme

-

tiloinenne

-

tiloinensa / tiloineen

Singular

Plural

Nom

-

tilamme

tilanne

tilansa

tilamme

tilanne

tilansa

Par

-ta

tilaamme

tilaanne

tilaansa / tilaaan

tilojamme

tilojanne

tilojansa / tilojaan

Gen

-n

tilamme

tilanne

tilansa

tilojemme

tilojenne

tilojensa

Ill

mihin

tilaamme

tilaanne

tilaansa

tiloihimme

tiloihinne

tiloihinsa

Ine

-ssa

tilassamme

tilassanne

tilassansa / tilassaan

tiloissamme

tiloissanne

tiloissansa / tiloissaan

Ela

-sta

tilastamme

tilastanne

tilastansa / tilastaan

tiloistamme

tiloistanne

tiloistansa / tiloistaan

All

-lle

tilallemme

tilallenne

tilallensa / tilalleen

tiloillemme

tiloillenne

tiloillensa / tiloillean

Ade

-lla

tilallamme

tilallanne

tilallansa / tilallaan

tiloillamme

tiloillanne

tiloillansa / tiloillaan

Abl

-lta

tilaltamme

tilaltanne

tilaltansa / tilaltaan

tiloiltamme

tiloiltanne

tiloiltansa / tiloiltaan

Tra

-ksi

tilaksemme

tilaksenne

tilaksensa / tilakseen

tiloiksemme

tiloiksenne

tiloiksensa / tiloikseen

Ess

-na

tilanamme

tilananne

tilanansa / tilanaan

tiloinamme

tiloinanne

tiloinansa / tiloinaan

Abe

-tta

tilattamme

tilattanne

tilattansa / tilattaan

tiloittamme

tiloittanne

tiloittansa / tiloittaan

Com

-ne

-

-

-

tiloinemme

tiloinenne

tiloinensa / tiloineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept