logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

piste, noun

Word analysis
piste

piste

piste

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

piste

pisteet

Par

-ta

pistettä

pisteitä / pistehiä

Gen

-n

pisteen

pisteitten / pisteiden / pistehien / pistehitten

Ill

mihin

pisteeseen

pisteisiin / pisteihin / pistehisin

Ine

-ssa

pisteessä

pistehissä / pisteissä

Ela

-sta

pisteestä

pistehistä / pisteistä

All

-lle

pisteelle

pistehille / pisteille

Ade

-lla

pisteellä

pistehillä / pisteillä

Abl

-lta

pisteeltä

pistehiltä / pisteiltä

Tra

-ksi

pisteeksi

pistehiksi / pisteiksi

Ess

-na

pisteenä

pistehinä / pisteinä

Abe

-tta

pisteettä

pistehittä / pisteittä

Com

-ne

-

pistehine / pisteine

Ins

-in

-

pistehin / pistein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

piste

pisteet

Par

-ta

pistettä

pisteitä / pistehiä

Gen

-n

pisteen

pisteitten / pisteiden / pistehien / pistehitten

Ill

mihin

pisteeseen

pisteisiin / pisteihin / pistehisin

Ine

-ssa

pisteessä

pistehissä / pisteissä

Ela

-sta

pisteestä

pistehistä / pisteistä

All

-lle

pisteelle

pistehille / pisteille

Ade

-lla

pisteellä

pistehillä / pisteillä

Abl

-lta

pisteeltä

pistehiltä / pisteiltä

Tra

-ksi

pisteeksi

pistehiksi / pisteiksi

Ess

-na

pisteenä

pistehinä / pisteinä

Abe

-tta

pisteettä

pistehittä / pisteittä

Com

-ne

-

pistehine / pisteine

Ins

-in

-

pistehin / pistein

point kohta, piste, asia, paikka, seikka, kärki
dot piste, täplä, pilkku
score pisteet, tilanne, tulokset, partituuri, piste, pistetilanne
stop stop, pysäkki, pysäytys, pysäytin, pysähdys, piste
period aika, ajanjakso, jakso, kausi, piste, vaihe
full stop piste
mark merkki, merkintä, markka, jälki, arvosana, piste
pitch piki, jako, kaltevuus, sävelkorkeus, korkeus, piste
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Europarl; Tatoeba Yksi piste. One point. Mikä on pistetilanne? Yo, what's the score? En kerää pisteitä. I don't need to be liked. Piste jätkille. Chalk one up for the blokes. Kerrataan pistetilanne. Anyway, here are the scores so far. Piste on linnun siiven kärjessä. The point is at the tip of the bird's wing. Piste on tärkeä osa pistokoetta. The point is an important part of the exam. Pistetilanne on yhä sama. Halftime, and the score remains the same. Pistetilanne on nyt 11ns-8. I believe this makes the score 11 to 8. Katsoin pisteenne. I looked up your scores. Show more arrow right

Wiktionary

(typography) point, dot, full stop, period - (mathematics) point (zero-dimensional object) - point (particular location) - point (something tiny) - point (mark or stroke above a letter) - point (unit of scoring) pojo (colloquial), pinna (colloquial) (typography) point (unit of font size or spacing) - Show more arrow right pisteyttää Show more arrow right akupisteakupunktuuripistealkupistearvostelupistebonuspisteekopisteennakkopistehuoltopisteirtopistejohtopistejähmepistejäätymispistekaksoispistekastepistekasvupistekatkeamispistekatoamispistekavennuspistekeräyspistekeskipistekiehumispistekiinnityspistekiintopistekipupistekolmiopistekolmipistekolmoispistekulmapistekuormituspistekyllästymispistekylmäpistekärkipistekäännepistelakipisteleikkauspisteleimahduspisteloppupistelähtöpistemiinuspistemurtumispistemyyntipistenollapistenostepistepainopistepakopistepalautuspistepalvelupistepisteajopistearvopiste-eropistehitsauspistehitsipistehäviöpistekirjoituspistekuormapistelakkopistelaskupistelukupistemaalauapistemaalauspistemaalipistemarginaalipistemeganiikkapistemerkkipistemiespistemusiikkipistemutaatiopistemääräpistenyrkkeilypistepainipistepuikkopistepörssipisterivipisteryhmäpistesaalispistesarjapisteselkävoittopistesijapistesilmäpistesummapistetaistelupistetalopistetappiopistetaulukkopistetautipistetilapistetilannepistetilipistetulipistetulopistetulospistetuomaripisteverkkopisteviivapistevoittopistevälipluspistepolttopistepullonpalautuspistepuolipistepäivänseisauspistepäätepisterangaistuspotkupisterasteripisteripustuspisteromahduspisteräjähdyspisteräjähtämispistesarjapistesatulapistesivuamispistesulamispistesuorituspistesyttymispistesyöttöpistesäälipistetangeerauspistetehopistetukipistetuomaripistetyylipistetyöpistetähtäyspisteuhripisteurkupistevaikutuspistevalopistevastinpistevesipistevirhepistevoittopisteääripiste Show more arrow right pistää +‎ -e. Originally a synonym of pisto (“sting; prick, puncture”). First used to mean "period, full stop, dot" by Gustaf Renvall and "point" in geometry by Wolmar Schildt; other meanings derive from those two. Show more arrow right

Wikipedia

piste
välimerkki, joka päättää virkkeen piste
nollaulotteinen, avaruudellista sijaintia merkitsevä objekti, geometrinen käsite piste
joukon alkio, joukon jäsen, joukko-opillinen käsite; termiä piste käytetään varsinkin topologisten avaruuksien yhteydessä muuttujan
tai muuttujavektorin saama arvo, matemaattinen käsite kolmoispiste
sellainen aineelle ominainen paineen ja lämpötilan yhdistelmä, jossa aineen kolme olomuotoa ovat tasapainossa sulamispiste, sellainen aineelle ominainen lämpötila, jossa aine muuttuu kiinteästä nestemäiseen olomuotoon jähmettymispiste, sellainen aineelle ominainen lämpötila, jossa tapahtuu sulamispisteelle käänteinen reaktio eli aine muuttuu nestemäisestä kiinteään olomuotoon kiehumispiste, sellainen aineelle ominainen lämpötila, jossa nestemäisen aineen höyrynpaine vastaa ilmanpainetta ja neste alkaa kiehua nollapiste, nollalla merkitty asteikon kohta, johon usein liittyy jokin erikoistilanne peleissä
käytetty yksikkö, jolla mitataan pelaajien keskinäistä paremmuutta piste
typografiassa käytettävä mittayksikkö peruspiste
prosenttiyksikön sadasosa kirkonrotta
-pihaleikki. Piste
", Stellan single alppilajien
harrastuspaikka (ransk. piste)
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

pisteeni

pisteeni

pisteesi

pisteesi

pisteensä

pisteensä

Par

-ta

pistettäni

pisteitäni / pistehiäni

pistettäsi

pisteitäsi / pistehiäsi

pistettänsä / pistettään

pisteitänsä / pisteitään / pistehiänsä / pistehiään

Gen

-n

pisteeni

pisteitteni / pisteideni / pistehieni / pistehitteni

pisteesi

pisteittesi / pisteidesi / pistehiesi / pistehittesi

pisteensä

pisteittensä / pisteidensä / pistehiensä / pistehittensä

Ill

mihin

pisteeseeni

pisteisiini / pisteihini / pistehisini

pisteeseesi

pisteisiisi / pisteihisi / pistehisisi

pisteeseensä

pisteisiinsä / pisteihinsä / pistehisinsä

Ine

-ssa

pisteessäni

pistehissäni / pisteissäni

pisteessäsi

pistehissäsi / pisteissäsi

pisteessänsä / pisteessään

pistehissänsä / pistehissään / pisteissänsä / pisteissään

Ela

-sta

pisteestäni

pistehistäni / pisteistäni

pisteestäsi

pistehistäsi / pisteistäsi

pisteestänsä / pisteestään

pistehistänsä / pistehistään / pisteistänsä / pisteistään

All

-lle

pisteelleni

pistehilleni / pisteilleni

pisteellesi

pistehillesi / pisteillesi

pisteellensä / pisteelleen

pistehillensä / pistehilleän / pisteillensä / pisteilleän

Ade

-lla

pisteelläni

pistehilläni / pisteilläni

pisteelläsi

pistehilläsi / pisteilläsi

pisteellänsä / pisteellään

pistehillänsä / pistehillään / pisteillänsä / pisteillään

Abl

-lta

pisteeltäni

pistehiltäni / pisteiltäni

pisteeltäsi

pistehiltäsi / pisteiltäsi

pisteeltänsä / pisteeltään

pistehiltänsä / pistehiltään / pisteiltänsä / pisteiltään

Tra

-ksi

pisteekseni

pistehikseni / pisteikseni

pisteeksesi

pistehiksesi / pisteiksesi

pisteeksensä / pisteekseen

pistehikseen / pistehiksensä / pisteikseen / pisteiksensä

Ess

-na

pisteenäni

pistehinäni / pisteinäni

pisteenäsi

pistehinäsi / pisteinäsi

pisteenänsä / pisteenään

pistehinänsä / pistehinään / pisteinänsä / pisteinään

Abe

-tta

pisteettäni

pistehittäni / pisteittäni

pisteettäsi

pistehittäsi / pisteittäsi

pisteettänsä / pisteettään

pistehittänsä / pistehittään / pisteittänsä / pisteittään

Com

-ne

-

pistehineni / pisteineni

-

pistehinesi / pisteinesi

-

pistehineen / pistehinensä / pisteineen / pisteinensä

Singular

Plural

Nom

-

pisteeni

pisteesi

pisteensä

pisteeni

pisteesi

pisteensä

Par

-ta

pistettäni

pistettäsi

pistettänsä / pistettään

pisteitäni / pistehiäni

pisteitäsi / pistehiäsi

pisteitänsä / pisteitään / pistehiänsä / pistehiään

Gen

-n

pisteeni

pisteesi

pisteensä

pisteitteni / pisteideni / pistehieni / pistehitteni

pisteittesi / pisteidesi / pistehiesi / pistehittesi

pisteittensä / pisteidensä / pistehiensä / pistehittensä

Ill

mihin

pisteeseeni

pisteeseesi

pisteeseensä

pisteisiini / pisteihini / pistehisini

pisteisiisi / pisteihisi / pistehisisi

pisteisiinsä / pisteihinsä / pistehisinsä

Ine

-ssa

pisteessäni

pisteessäsi

pisteessänsä / pisteessään

pistehissäni / pisteissäni

pistehissäsi / pisteissäsi

pistehissänsä / pistehissään / pisteissänsä / pisteissään

Ela

-sta

pisteestäni

pisteestäsi

pisteestänsä / pisteestään

pistehistäni / pisteistäni

pistehistäsi / pisteistäsi

pistehistänsä / pistehistään / pisteistänsä / pisteistään

All

-lle

pisteelleni

pisteellesi

pisteellensä / pisteelleen

pistehilleni / pisteilleni

pistehillesi / pisteillesi

pistehillensä / pistehilleän / pisteillensä / pisteilleän

Ade

-lla

pisteelläni

pisteelläsi

pisteellänsä / pisteellään

pistehilläni / pisteilläni

pistehilläsi / pisteilläsi

pistehillänsä / pistehillään / pisteillänsä / pisteillään

Abl

-lta

pisteeltäni

pisteeltäsi

pisteeltänsä / pisteeltään

pistehiltäni / pisteiltäni

pistehiltäsi / pisteiltäsi

pistehiltänsä / pistehiltään / pisteiltänsä / pisteiltään

Tra

-ksi

pisteekseni

pisteeksesi

pisteeksensä / pisteekseen

pistehikseni / pisteikseni

pistehiksesi / pisteiksesi

pistehikseen / pistehiksensä / pisteikseen / pisteiksensä

Ess

-na

pisteenäni

pisteenäsi

pisteenänsä / pisteenään

pistehinäni / pisteinäni

pistehinäsi / pisteinäsi

pistehinänsä / pistehinään / pisteinänsä / pisteinään

Abe

-tta

pisteettäni

pisteettäsi

pisteettänsä / pisteettään

pistehittäni / pisteittäni

pistehittäsi / pisteittäsi

pistehittänsä / pistehittään / pisteittänsä / pisteittään

Com

-ne

-

-

-

pistehineni / pisteineni

pistehinesi / pisteinesi

pistehineen / pistehinensä / pisteineen / pisteinensä

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

pisteemme

pisteemme

pisteenne

pisteenne

pisteensä

pisteensä

Par

-ta

pistettämme

pisteitämme / pistehiämme

pistettänne

pisteitänne / pistehiänne

pistettänsä / pistettään

pisteitänsä / pisteitään / pistehiänsä / pistehiään

Gen

-n

pisteemme

pisteittemme / pisteidemme / pistehiemme / pistehittemme

pisteenne

pisteittenne / pisteidenne / pistehienne / pistehittenne

pisteensä

pisteittensä / pisteidensä / pistehiensä / pistehittensä

Ill

mihin

pisteeseemme

pisteisiimme / pisteihimme / pistehisimme

pisteeseenne

pisteisiinne / pisteihinne / pistehisinne

pisteeseensä

pisteisiinsä / pisteihinsä / pistehisinsä

Ine

-ssa

pisteessämme

pistehissämme / pisteissämme

pisteessänne

pistehissänne / pisteissänne

pisteessänsä / pisteessään

pistehissänsä / pistehissään / pisteissänsä / pisteissään

Ela

-sta

pisteestämme

pistehistämme / pisteistämme

pisteestänne

pistehistänne / pisteistänne

pisteestänsä / pisteestään

pistehistänsä / pistehistään / pisteistänsä / pisteistään

All

-lle

pisteellemme

pistehillemme / pisteillemme

pisteellenne

pistehillenne / pisteillenne

pisteellensä / pisteelleen

pistehillensä / pistehilleän / pisteillensä / pisteilleän

Ade

-lla

pisteellämme

pistehillämme / pisteillämme

pisteellänne

pistehillänne / pisteillänne

pisteellänsä / pisteellään

pistehillänsä / pistehillään / pisteillänsä / pisteillään

Abl

-lta

pisteeltämme

pistehiltämme / pisteiltämme

pisteeltänne

pistehiltänne / pisteiltänne

pisteeltänsä / pisteeltään

pistehiltänsä / pistehiltään / pisteiltänsä / pisteiltään

Tra

-ksi

pisteeksemme

pistehiksemme / pisteiksemme

pisteeksenne

pistehiksenne / pisteiksenne

pisteeksensä / pisteekseen

pistehikseen / pistehiksensä / pisteikseen / pisteiksensä

Ess

-na

pisteenämme

pistehinämme / pisteinämme

pisteenänne

pistehinänne / pisteinänne

pisteenänsä / pisteenään

pistehinänsä / pistehinään / pisteinänsä / pisteinään

Abe

-tta

pisteettämme

pistehittämme / pisteittämme

pisteettänne

pistehittänne / pisteittänne

pisteettänsä / pisteettään

pistehittänsä / pistehittään / pisteittänsä / pisteittään

Com

-ne

-

pistehinemme / pisteinemme

-

pistehinenne / pisteinenne

-

pistehineen / pistehinensä / pisteineen / pisteinensä

Singular

Plural

Nom

-

pisteemme

pisteenne

pisteensä

pisteemme

pisteenne

pisteensä

Par

-ta

pistettämme

pistettänne

pistettänsä / pistettään

pisteitämme / pistehiämme

pisteitänne / pistehiänne

pisteitänsä / pisteitään / pistehiänsä / pistehiään

Gen

-n

pisteemme

pisteenne

pisteensä

pisteittemme / pisteidemme / pistehiemme / pistehittemme

pisteittenne / pisteidenne / pistehienne / pistehittenne

pisteittensä / pisteidensä / pistehiensä / pistehittensä

Ill

mihin

pisteeseemme

pisteeseenne

pisteeseensä

pisteisiimme / pisteihimme / pistehisimme

pisteisiinne / pisteihinne / pistehisinne

pisteisiinsä / pisteihinsä / pistehisinsä

Ine

-ssa

pisteessämme

pisteessänne

pisteessänsä / pisteessään

pistehissämme / pisteissämme

pistehissänne / pisteissänne

pistehissänsä / pistehissään / pisteissänsä / pisteissään

Ela

-sta

pisteestämme

pisteestänne

pisteestänsä / pisteestään

pistehistämme / pisteistämme

pistehistänne / pisteistänne

pistehistänsä / pistehistään / pisteistänsä / pisteistään

All

-lle

pisteellemme

pisteellenne

pisteellensä / pisteelleen

pistehillemme / pisteillemme

pistehillenne / pisteillenne

pistehillensä / pistehilleän / pisteillensä / pisteilleän

Ade

-lla

pisteellämme

pisteellänne

pisteellänsä / pisteellään

pistehillämme / pisteillämme

pistehillänne / pisteillänne

pistehillänsä / pistehillään / pisteillänsä / pisteillään

Abl

-lta

pisteeltämme

pisteeltänne

pisteeltänsä / pisteeltään

pistehiltämme / pisteiltämme

pistehiltänne / pisteiltänne

pistehiltänsä / pistehiltään / pisteiltänsä / pisteiltään

Tra

-ksi

pisteeksemme

pisteeksenne

pisteeksensä / pisteekseen

pistehiksemme / pisteiksemme

pistehiksenne / pisteiksenne

pistehikseen / pistehiksensä / pisteikseen / pisteiksensä

Ess

-na

pisteenämme

pisteenänne

pisteenänsä / pisteenään

pistehinämme / pisteinämme

pistehinänne / pisteinänne

pistehinänsä / pistehinään / pisteinänsä / pisteinään

Abe

-tta

pisteettämme

pisteettänne

pisteettänsä / pisteettään

pistehittämme / pisteittämme

pistehittänne / pisteittänne

pistehittänsä / pistehittään / pisteittänsä / pisteittään

Com

-ne

-

-

-

pistehinemme / pisteinemme

pistehinenne / pisteinenne

pistehineen / pistehinensä / pisteineen / pisteinensä

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept