Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

kohta kohta   N Sg Nom
kohta   Adv

kohta, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kohta kohdat
Par -ta kohtaa kohtia
Gen -n kohdan kohtien
Ill mihin kohtaan kohtiin
Ine -ssa kohdassa kohdissa
Ela -sta kohdasta kohdista
All -lle kohdalle kohdille
Ade -lla kohdalla kohdilla
Abl -lta kohdalta kohdilta
Tra -ksi kohdaksi kohdiksi
Ess -na kohtana kohtina
Abe -tta kohdatta kohditta
Com -ne - kohtine
Ins -in - kohdin
Wiktionary
location, spot

     Fin: heikko kohta
     Eng: ― weak spot
(law) paragraph (in a statute, a subsection of momentti)

part, piece

     Fin: Mitä kohtaa puheestani et ymmärtänyt?
     Eng: Which part of my speech did you not understand?
item (line of text having a particular meaning; matter)

     Fin: esityslistan kolmas kohta
     Eng: ― the third item on the agenda
Derived terms:
adjectives
-kohtainen
kohtalainen
adverbs
kohdakkain
kohdallaan
kohdatusten
kohdillaan
kohdittain
nouns
kohtalo
kohtio
kohtuus
postpositions
kohden
kohtaan
kohti
verbs
kohdata
kohdentaa
kohentaa
kohdistaa

Compounds:
ajankohta
alakohta
alikohta
alkukohta
aukkokohta
epäjatkuvuuskohta
epäkohta
haarautumiskohta
hankauskohta
henkilökohtainen
huippukohta
jatkokohta
jatkoskohta
katkaisukohta
katkeamiskohta
katkoskohta
keskikohta
kiinnekohta
kiinnityskohta
kipukohta
kohokohta
kosketuskohta
kuolokohta
käännekohta
lainkohta
laskukohta
liitoskohta
liittymäkohta
loppumiskohta
lähtökohta
läpivientikohta
maastonkohta
nollakohta
näkökohta
ongelmakohta
osumakohta
risteyskohta
samankohtainen
solmukohta
sopimuskohta
sydänkohta
sääntökohta
takakohtainen
tekstikohta
tukikohta
vastakohta
ydinkohta
yhtymäkohta
yksityiskohta
ylityskohta
ääriarvokohta

Etymology:
From Proto-Finnic kokta, possibly from Proto-Uralic kopta. Cognate with Estonian koht.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kohtani kohtani kohtasi kohtasi kohtansa kohtansa
Par -ta kohtaani kohtiani kohtaasi kohtiasi kohtaansa kohtiansa / kohtiaan
Gen -n kohtani kohtieni kohtasi kohtiesi kohtansa kohtiensa
Ill mihin kohtaani kohtiini kohtaasi kohtiisi kohtaansa kohtiinsa
Ine -ssa kohdassani kohdissani kohdassasi kohdissasi kohdassansa / kohdassaan kohdissansa / kohdissaan
Ela -sta kohdastani kohdistani kohdastasi kohdistasi kohdastansa / kohdastaan kohdistansa / kohdistaan
All -lle kohdalleni kohdilleni kohdallesi kohdillesi kohdalleen / kohdallensa kohdillensa / kohdillean
Ade -lla kohdallani kohdillani kohdallasi kohdillasi kohdallansa / kohdallaan kohdillansa / kohdillaan
Abl -lta kohdaltani kohdiltani kohdaltasi kohdiltasi kohdaltansa / kohdaltaan kohdiltansa / kohdiltaan
Tra -ksi kohdakseni kohdikseni kohdaksesi kohdiksesi kohdakseen / kohdaksensa kohdikseen / kohdiksensa
Ess -na kohtanani kohtinani kohtanasi kohtinasi kohtanansa / kohtanaan kohtinansa / kohtinaan
Abe -tta kohdattani kohdittani kohdattasi kohdittasi kohdattansa / kohdattaan kohdittansa / kohdittaan
Com -ne - kohtineni - kohtinesi - kohtineen / kohtinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kohtamme kohtamme kohtanne kohtanne kohtansa kohtansa
Par -ta kohtaamme kohtiamme kohtaanne kohtianne kohtaansa kohtiansa / kohtiaan
Gen -n kohtamme kohtiemme kohtanne kohtienne kohtansa kohtiensa
Ill mihin kohtaamme kohtiimme kohtaanne kohtiinne kohtaansa kohtiinsa
Ine -ssa kohdassamme kohdissamme kohdassanne kohdissanne kohdassansa / kohdassaan kohdissansa / kohdissaan
Ela -sta kohdastamme kohdistamme kohdastanne kohdistanne kohdastansa / kohdastaan kohdistansa / kohdistaan
All -lle kohdallemme kohdillemme kohdallenne kohdillenne kohdalleen / kohdallensa kohdillensa / kohdillean
Ade -lla kohdallamme kohdillamme kohdallanne kohdillanne kohdallansa / kohdallaan kohdillansa / kohdillaan
Abl -lta kohdaltamme kohdiltamme kohdaltanne kohdiltanne kohdaltansa / kohdaltaan kohdiltansa / kohdiltaan
Tra -ksi kohdaksemme kohdiksemme kohdaksenne kohdiksenne kohdakseen / kohdaksensa kohdikseen / kohdiksensa
Ess -na kohtanamme kohtinamme kohtananne kohtinanne kohtanansa / kohtanaan kohtinansa / kohtinaan
Abe -tta kohdattamme kohdittamme kohdattanne kohdittanne kohdattansa / kohdattaan kohdittansa / kohdittaan
Com -ne - kohtinemme - kohtinenne - kohtineen / kohtinensa

kohta, Adverb

up ↑
Wiktionary
presently, soon

     Fin: Kohta sataa.
     Eng: It will rain soon.
     Fin: Hän tulee kohta.
     Eng: He'll be here presently.
Derived terms:
adverbs
kohdakkoin
kohtapuoleen
kohtapuoliin
kohtapuolin
Etymology:
From Proto-Finnic kokta, possibly from Proto-Uralic kopta. Cognate with Estonian koht.
Source: Wiktionary
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept