Word analysis

kohta kohta   N Sg Nom
kohta   Adv

kohta, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kohta kohdat
Par -ta kohtaa kohtia
Gen -n kohdan kohtien
Ill mihin kohtaan kohtiin
Ine -ssa kohdassa kohdissa
Ela -sta kohdasta kohdista
All -lle kohdalle kohdille
Ade -lla kohdalla kohdilla
Abl -lta kohdalta kohdilta
Tra -ksi kohdaksi kohdiksi
Ess -na kohtana kohtina
Abe -tta kohdatta kohditta
Com -ne - kohtine
Ins -in - kohdin
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kohtani kohtani kohtasi kohtasi kohtansa kohtansa
Par -ta kohtaani kohtiani kohtaasi kohtiasi kohtaansa kohtiansa / kohtiaan
Gen -n kohtani kohtieni kohtasi kohtiesi kohtansa kohtiensa
Ill mihin kohtaani kohtiini kohtaasi kohtiisi kohtaansa kohtiinsa
Ine -ssa kohdassani kohdissani kohdassasi kohdissasi kohdassansa / kohdassaan kohdissansa / kohdissaan
Ela -sta kohdastani kohdistani kohdastasi kohdistasi kohdastansa / kohdastaan kohdistansa / kohdistaan
All -lle kohdalleni kohdilleni kohdallesi kohdillesi kohdalleen / kohdallensa kohdillensa / kohdillean
Ade -lla kohdallani kohdillani kohdallasi kohdillasi kohdallansa / kohdallaan kohdillansa / kohdillaan
Abl -lta kohdaltani kohdiltani kohdaltasi kohdiltasi kohdaltansa / kohdaltaan kohdiltansa / kohdiltaan
Tra -ksi kohdakseni kohdikseni kohdaksesi kohdiksesi kohdakseen / kohdaksensa kohdikseen / kohdiksensa
Ess -na kohtanani kohtinani kohtanasi kohtinasi kohtanansa / kohtanaan kohtinansa / kohtinaan
Abe -tta kohdattani kohdittani kohdattasi kohdittasi kohdattansa / kohdattaan kohdittansa / kohdittaan
Com -ne - kohtineni - kohtinesi - kohtineen / kohtinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kohtamme kohtamme kohtanne kohtanne kohtansa kohtansa
Par -ta kohtaamme kohtiamme kohtaanne kohtianne kohtaansa kohtiansa / kohtiaan
Gen -n kohtamme kohtiemme kohtanne kohtienne kohtansa kohtiensa
Ill mihin kohtaamme kohtiimme kohtaanne kohtiinne kohtaansa kohtiinsa
Ine -ssa kohdassamme kohdissamme kohdassanne kohdissanne kohdassansa / kohdassaan kohdissansa / kohdissaan
Ela -sta kohdastamme kohdistamme kohdastanne kohdistanne kohdastansa / kohdastaan kohdistansa / kohdistaan
All -lle kohdallemme kohdillemme kohdallenne kohdillenne kohdalleen / kohdallensa kohdillensa / kohdillean
Ade -lla kohdallamme kohdillamme kohdallanne kohdillanne kohdallansa / kohdallaan kohdillansa / kohdillaan
Abl -lta kohdaltamme kohdiltamme kohdaltanne kohdiltanne kohdaltansa / kohdaltaan kohdiltansa / kohdiltaan
Tra -ksi kohdaksemme kohdiksemme kohdaksenne kohdiksenne kohdakseen / kohdaksensa kohdikseen / kohdiksensa
Ess -na kohtanamme kohtinamme kohtananne kohtinanne kohtanansa / kohtanaan kohtinansa / kohtinaan
Abe -tta kohdattamme kohdittamme kohdattanne kohdittanne kohdattansa / kohdattaan kohdittansa / kohdittaan
Com -ne - kohtinemme - kohtinenne - kohtineen / kohtinensa

kohta, Adverb

up ↑
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2020, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept