logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

asema, noun

Word analysis
asema

asema

asema

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

asema

asemat

Par

-ta

asemaa / asemata

asemia

Gen

-n

aseman

asemien

Ill

mihin

asemaan

asemiin

Ine

-ssa

asemassa

asemissa

Ela

-sta

asemasta

asemista

All

-lle

asemalle

asemille

Ade

-lla

asemalla

asemilla

Abl

-lta

asemalta

asemilta

Tra

-ksi

asemaksi

asemiksi

Ess

-na

asemana

asemina

Abe

-tta

asematta

asemitta

Com

-ne

-

asemine

Ins

-in

-

asemin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

asema

asemat

Par

-ta

asemaa / asemata

asemia

Gen

-n

aseman

asemien

Ill

mihin

asemaan

asemiin

Ine

-ssa

asemassa

asemissa

Ela

-sta

asemasta

asemista

All

-lle

asemalle

asemille

Ade

-lla

asemalla

asemilla

Abl

-lta

asemalta

asemilta

Tra

-ksi

asemaksi

asemiksi

Ess

-na

asemana

asemina

Abe

-tta

asematta

asemitta

Com

-ne

-

asemine

Ins

-in

-

asemin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

station asema, voimala, paikka, asemapaikka, tukikohta, sijoituspaikka
position kanta, asema, sijainti, asento, paikka, tilanne
status status, tila, asema, tilanne
situation tilanne, asema, sijainti, paikka, työpaikka
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, mesta
standing asema, tilanne, seisominen, pistetilanne, kesto, aika
exposure valotus, valotusaika, paljastaminen, julkisuus, paljastus, asema
rank arvo, asema, kenttäväki, rivi, arvoaste, luokka
post virka, posti, toimi, pylväs, paikka, asema
capacity kapasiteetti, kyky, tilavuus, teho, asema, ominaisuus
location sijainti, paikka, asema, paikantaminen, ulkokuvauspaikka
condition kunto, ehto, tila, asema, sääty
stand teline, jalusta, osasto, kanta, paikka, asema
office toimisto, virasto, virka, työhuone, konttori, asema
estate omaisuus, kuolinpesä, kartano, perikunta, maatila, asema
aspect näkökohta, puoli, näkökanta, muoto, ulkonäkö, asema
emplacement tuliasema, asemat, asema
lodgment jättäminen, kasaantuminen, kasaantumispaikka, asema, jalansija, sija
bearing laakeri, suuntima, merkitys, suunta, ryhti, asema
lodgement jättäminen, kasaantuminen, kasaantumispaikka, asema, jalansija, sija
lie valhe, makuupaikka, asema, paikka, asiaintila, pesä
lay asema, seksikumppani, laulu, balladi, naiminen, sijainti
rating luokitus, teho, luokka, luottokelpoisuus, normitus, asema
Show more arrow right
Europarl; Europarl Parallel Corpus; Europarl 7,; OpenSubtitles; Tanzil; JW300 Parallel Corpus; Tatoeba, sentence 2374345. Asema on aivan lähellä. The station is very close by. Asema on lähellä kaupunkia. The train station is close to the city. Missä on asemani? Where is my station? Asemani on aivan lähellä. My station is very close. Missä on asemanne? Where is your station? Asemanne on täällä. Your station is here. En haluaisi vaihtaa asemaani. I wouldn't want to change my position. Asemasi on seuraava. Your station is next. Tämä asema on vuosikausia odotettu. This station has been waited for for years. Menen aina töihin asemanani. I always go to work with my station. Show more arrow right

Wiktionary

state, position, situation Fin:Olen sellaisessa asemassa, että en voi kritisoida presidenttiä julkisesti.Eng:I am in such a position that I can not criticize the president publicly. status (person’s position or standing relative to that of others) Fin:Upseerin rouvalla on kunnioitettu asema varuskuntakaupungissa.Eng:The wife of an officer has a respected status in a garrison town. station Fin:rautatieasemaEng:railway station (military) post (computing) drive Show more arrow right (status): status Show more arrow right asemasta Show more arrow right asema-aukioasemaenergiaasemaetuasemakaavaasemalaituriasemamaaasemapaikkaasemapiirrosasemapäällikköasemarakennusasemaravintolaasemasotaasematyyppiasfalttiasemaautoasemaavainasemaavaruusasemabensiiniasemaCD-ROM-asemaerikoisasemaerityisasemaetuasemaetulyöntiasemaetuvartioasemahavaintoasemahuoltoasemajakeluasemajohtoasemajäteasemakatkaisuasemakauttakulkuasemakiintolevyasemakovalevyasemalaivastoasemalentoasemalevyasemalevykeasemaliikenneasemalinja-autoasemalintuasemaluotsiasemalyhytaaltoasemalypsyasemalähetinasemalähetysasemalähtöasemalääkäriasemamaa-asemamahtiasemamattiasemamerivartioasemametroasemamonopoliasemamuuntoasemamääräasemanuorisoasemaoikeusasemapaloasemapoikkeusasemapoliisiasemapumppuasemapuolustusasemapääpaloasemapääteasemaradioamatööriasemaradioasemarahtiasemaraja-asemarajavartioasemarannikkoasemarautatieasemaristeysasemaselviämisasemasieniasemasiiliasemasillanpääasemasuosikkiasemasuosituimmuusasemasuuntima-asemasuurvalta-asemasääasemasäähavaintoasemataisteluasematakaa-ajoasemataksiasematapaturma-asematarkkailuasematasapainoasematavara-asematelevisioasematerveysasematukiasematuliasematulliasematuoremehuasematutka-asematutkimusasematykistöasematyöasematyöterveysasemaula-asemavaa’ankieliasemavalta-asemavarallisuusasemavartioasemavihollisasemavirka-asemaväijytysasemaväliasemayleisradioasemaääriasema Show more arrow right From the same root as asettaa; √ase- +‎ -ma. Show more arrow right

Wikipedia

avaruusasema
maata kiertävälle radalle sijoitettu laite, jossa ihminen voi asua pitkän aikaa linja autoasema
linja-autojen pysähdyspaikka maa asema
satelliitin ohjaus- ja viestintäkeskus metroasema
metrojunien pysähdyspaikka optinen asema
tietokoneeseen liitettävä lukulaite kasettiasema
tietokoneen massamuistilaite radioasema
radiolähetyksiä tuottava laitos rautatieasema
junien pysähdyspaikka sosiaalinen status
yksilön asema yhteiskunnassa televisioasema
televisiolähetyksiä tuottava laitos.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

asemani

asemani

asemasi

asemasi

asemansa

asemansa

Par

-ta

asemaani / asematani

asemiani

asemaasi / asematasi

asemiasi

asemaansa / asematansa / asemataan

asemiansa / asemiaan

Gen

-n

asemani

asemieni

asemasi

asemiesi

asemansa

asemiensa

Ill

mihin

asemaani

asemiini

asemaasi

asemiisi

asemaansa

asemiinsa

Ine

-ssa

asemassani

asemissani

asemassasi

asemissasi

asemassansa / asemassaan

asemissansa / asemissaan

Ela

-sta

asemastani

asemistani

asemastasi

asemistasi

asemastansa / asemastaan

asemistansa / asemistaan

All

-lle

asemalleni

asemilleni

asemallesi

asemillesi

asemallensa / asemalleen

asemillensa / asemillean

Ade

-lla

asemallani

asemillani

asemallasi

asemillasi

asemallansa / asemallaan

asemillansa / asemillaan

Abl

-lta

asemaltani

asemiltani

asemaltasi

asemiltasi

asemaltansa / asemaltaan

asemiltansa / asemiltaan

Tra

-ksi

asemakseni

asemikseni

asemaksesi

asemiksesi

asemaksensa / asemakseen

asemiksensa / asemikseen

Ess

-na

asemanani

aseminani

asemanasi

aseminasi

asemanansa / asemanaan

aseminansa / aseminaan

Abe

-tta

asemattani

asemittani

asemattasi

asemittasi

asemattansa / asemattaan

asemittansa / asemittaan

Com

-ne

-

asemineni

-

aseminesi

-

aseminensa / asemineen

Singular

Plural

Nom

-

asemani

asemasi

asemansa

asemani

asemasi

asemansa

Par

-ta

asemaani / asematani

asemaasi / asematasi

asemaansa / asematansa / asemataan

asemiani

asemiasi

asemiansa / asemiaan

Gen

-n

asemani

asemasi

asemansa

asemieni

asemiesi

asemiensa

Ill

mihin

asemaani

asemaasi

asemaansa

asemiini

asemiisi

asemiinsa

Ine

-ssa

asemassani

asemassasi

asemassansa / asemassaan

asemissani

asemissasi

asemissansa / asemissaan

Ela

-sta

asemastani

asemastasi

asemastansa / asemastaan

asemistani

asemistasi

asemistansa / asemistaan

All

-lle

asemalleni

asemallesi

asemallensa / asemalleen

asemilleni

asemillesi

asemillensa / asemillean

Ade

-lla

asemallani

asemallasi

asemallansa / asemallaan

asemillani

asemillasi

asemillansa / asemillaan

Abl

-lta

asemaltani

asemaltasi

asemaltansa / asemaltaan

asemiltani

asemiltasi

asemiltansa / asemiltaan

Tra

-ksi

asemakseni

asemaksesi

asemaksensa / asemakseen

asemikseni

asemiksesi

asemiksensa / asemikseen

Ess

-na

asemanani

asemanasi

asemanansa / asemanaan

aseminani

aseminasi

aseminansa / aseminaan

Abe

-tta

asemattani

asemattasi

asemattansa / asemattaan

asemittani

asemittasi

asemittansa / asemittaan

Com

-ne

-

-

-

asemineni

aseminesi

aseminensa / asemineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

asemamme

asemamme

asemanne

asemanne

asemansa

asemansa

Par

-ta

asemaamme / asematamme

asemiamme

asemaanne / asematanne

asemianne

asemaansa / asematansa / asemataan

asemiansa / asemiaan

Gen

-n

asemamme

asemiemme

asemanne

asemienne

asemansa

asemiensa

Ill

mihin

asemaamme

asemiimme

asemaanne

asemiinne

asemaansa

asemiinsa

Ine

-ssa

asemassamme

asemissamme

asemassanne

asemissanne

asemassansa / asemassaan

asemissansa / asemissaan

Ela

-sta

asemastamme

asemistamme

asemastanne

asemistanne

asemastansa / asemastaan

asemistansa / asemistaan

All

-lle

asemallemme

asemillemme

asemallenne

asemillenne

asemallensa / asemalleen

asemillensa / asemillean

Ade

-lla

asemallamme

asemillamme

asemallanne

asemillanne

asemallansa / asemallaan

asemillansa / asemillaan

Abl

-lta

asemaltamme

asemiltamme

asemaltanne

asemiltanne

asemaltansa / asemaltaan

asemiltansa / asemiltaan

Tra

-ksi

asemaksemme

asemiksemme

asemaksenne

asemiksenne

asemaksensa / asemakseen

asemiksensa / asemikseen

Ess

-na

asemanamme

aseminamme

asemananne

aseminanne

asemanansa / asemanaan

aseminansa / aseminaan

Abe

-tta

asemattamme

asemittamme

asemattanne

asemittanne

asemattansa / asemattaan

asemittansa / asemittaan

Com

-ne

-

aseminemme

-

aseminenne

-

aseminensa / asemineen

Singular

Plural

Nom

-

asemamme

asemanne

asemansa

asemamme

asemanne

asemansa

Par

-ta

asemaamme / asematamme

asemaanne / asematanne

asemaansa / asematansa / asemataan

asemiamme

asemianne

asemiansa / asemiaan

Gen

-n

asemamme

asemanne

asemansa

asemiemme

asemienne

asemiensa

Ill

mihin

asemaamme

asemaanne

asemaansa

asemiimme

asemiinne

asemiinsa

Ine

-ssa

asemassamme

asemassanne

asemassansa / asemassaan

asemissamme

asemissanne

asemissansa / asemissaan

Ela

-sta

asemastamme

asemastanne

asemastansa / asemastaan

asemistamme

asemistanne

asemistansa / asemistaan

All

-lle

asemallemme

asemallenne

asemallensa / asemalleen

asemillemme

asemillenne

asemillensa / asemillean

Ade

-lla

asemallamme

asemallanne

asemallansa / asemallaan

asemillamme

asemillanne

asemillansa / asemillaan

Abl

-lta

asemaltamme

asemaltanne

asemaltansa / asemaltaan

asemiltamme

asemiltanne

asemiltansa / asemiltaan

Tra

-ksi

asemaksemme

asemaksenne

asemaksensa / asemakseen

asemiksemme

asemiksenne

asemiksensa / asemikseen

Ess

-na

asemanamme

asemananne

asemanansa / asemanaan

aseminamme

aseminanne

aseminansa / aseminaan

Abe

-tta

asemattamme

asemattanne

asemattansa / asemattaan

asemittamme

asemittanne

asemittansa / asemittaan

Com

-ne

-

-

-

aseminemme

aseminenne

aseminensa / asemineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept