Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

asema asema   N Sg Nom

asema, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - asema asemat
Par -ta asemaa / asemata asemia
Gen -n aseman asemien
Ill mihin asemaan asemiin
Ine -ssa asemassa asemissa
Ela -sta asemasta asemista
All -lle asemalle asemille
Ade -lla asemalla asemilla
Abl -lta asemalta asemilta
Tra -ksi asemaksi asemiksi
Ess -na asemana asemina
Abe -tta asematta asemitta
Com -ne - asemine
Ins -in - asemin
Wikipedia
Word asema can mean the following:
avaruusasema: maata kiertävälle radalle sijoitettu laite, jossa ihminen voi asua pitkän aikaa
linja autoasema: linja-autojen pysähdyspaikka
maa asema: satelliitin ohjaus- ja viestintäkeskus
metroasema: metrojunien pysähdyspaikka
optinen asema: tietokoneeseen liitettävä lukulaite
kasettiasema: tietokoneen massamuistilaite
radioasema: radiolähetyksiä tuottava laitos
rautatieasema: junien pysähdyspaikka
sosiaalinen status: yksilön asema yhteiskunnassa
televisioasema: televisiolähetyksiä tuottava laitos.
Source: Wikipedia
Wiktionary
state, position, situation

     Fin: Olen sellaisessa asemassa, että en voi kritisoida presidenttiä julkisesti.
     Eng: I am in such a position that I can not criticize the president publicly.
status (person’s position or standing relative to that of others)

     Fin: Upseerin rouvalla on kunnioitettu asema varuskuntakaupungissa.
     Eng: The wife of an officer has a respected status in a garrison town.
station

     Fin: rautatieasema
     Eng: railway station
(military) post

(computing) drive

Synonyms:
(status): status
Derived terms:
asemasta
Compounds:
asema-aukio
asemaenergia
asemaetu
asemakaava
asemalaituri
asemamaa
asemapaikka
asemapiirros
asemapäällikkö
asemarakennus
asemaravintola
asemasota
asematyyppi
asfalttiasema
autoasema
avainasema
avaruusasema
bensiiniasema
CD-ROM-asema
erikoisasema
erityisasema
etuasema
etulyöntiasema
etuvartioasema
havaintoasema
huoltoasema
jakeluasema
johtoasema
jäteasema
katkaisuasema
kauttakulkuasema
kiintolevyasema
kovalevyasema
laivastoasema
lentoasema
levyasema
levykeasema
liikenneasema
linja-autoasema
lintuasema
luotsiasema
lyhytaaltoasema
lypsyasema
lähetinasema
lähetysasema
lähtöasema
lääkäriasema
maa-asema
mahtiasema
mattiasema
merivartioasema
metroasema
monopoliasema
muuntoasema
määräasema
nuorisoasema
oikeusasema
paloasema
poikkeusasema
poliisiasema
pumppuasema
puolustusasema
pääpaloasema
pääteasema
radioamatööriasema
radioasema
rahtiasema
raja-asema
rajavartioasema
rannikkoasema
rautatieasema
risteysasema
selviämisasema
sieniasema
siiliasema
sillanpääasema
suosikkiasema
suosituimmuusasema
suuntima-asema
suurvalta-asema
sääasema
säähavaintoasema
taisteluasema
takaa-ajoasema
taksiasema
tapaturma-asema
tarkkailuasema
tasapainoasema
tavara-asema
televisioasema
terveysasema
tukiasema
tuliasema
tulliasema
tuoremehuasema
tutka-asema
tutkimusasema
tykistöasema
työasema
työterveysasema
ula-asema
vaa’ankieliasema
valta-asema
varallisuusasema
vartioasema
vihollisasema
virka-asema
väijytysasema
väliasema
yleisradioasema
ääriasema

Etymology:
From the same root as asettaa; √ase- +‎ -ma.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - asemani asemani asemasi asemasi asemansa asemansa
Par -ta asemaani / asematani asemiani asemaasi / asematasi asemiasi asemaansa / asematansa /
asemataan
asemiansa / asemiaan
Gen -n asemani asemieni asemasi asemiesi asemansa asemiensa
Ill mihin asemaani asemiini asemaasi asemiisi asemaansa asemiinsa
Ine -ssa asemassani asemissani asemassasi asemissasi asemassansa / asemassaan asemissansa / asemissaan
Ela -sta asemastani asemistani asemastasi asemistasi asemastansa / asemastaan asemistansa / asemistaan
All -lle asemalleni asemilleni asemallesi asemillesi asemalleen / asemallensa asemillensa / asemillean
Ade -lla asemallani asemillani asemallasi asemillasi asemallansa / asemallaan asemillansa / asemillaan
Abl -lta asemaltani asemiltani asemaltasi asemiltasi asemaltansa / asemaltaan asemiltansa / asemiltaan
Tra -ksi asemakseni asemikseni asemaksesi asemiksesi asemakseen / asemaksensa asemikseen / asemiksensa
Ess -na asemanani aseminani asemanasi aseminasi asemanansa / asemanaan aseminansa / aseminaan
Abe -tta asemattani asemittani asemattasi asemittasi asemattansa / asemattaan asemittansa / asemittaan
Com -ne - asemineni - aseminesi - asemineen / aseminensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - asemamme asemamme asemanne asemanne asemansa asemansa
Par -ta asemaamme / asematamme asemiamme asemaanne / asematanne asemianne asemaansa / asematansa /
asemataan
asemiansa / asemiaan
Gen -n asemamme asemiemme asemanne asemienne asemansa asemiensa
Ill mihin asemaamme asemiimme asemaanne asemiinne asemaansa asemiinsa
Ine -ssa asemassamme asemissamme asemassanne asemissanne asemassansa / asemassaan asemissansa / asemissaan
Ela -sta asemastamme asemistamme asemastanne asemistanne asemastansa / asemastaan asemistansa / asemistaan
All -lle asemallemme asemillemme asemallenne asemillenne asemalleen / asemallensa asemillensa / asemillean
Ade -lla asemallamme asemillamme asemallanne asemillanne asemallansa / asemallaan asemillansa / asemillaan
Abl -lta asemaltamme asemiltamme asemaltanne asemiltanne asemaltansa / asemaltaan asemiltansa / asemiltaan
Tra -ksi asemaksemme asemiksemme asemaksenne asemiksenne asemakseen / asemaksensa asemikseen / asemiksensa
Ess -na asemanamme aseminamme asemananne aseminanne asemanansa / asemanaan aseminansa / aseminaan
Abe -tta asemattamme asemittamme asemattanne asemittanne asemattansa / asemattaan asemittansa / asemittaan
Com -ne - aseminemme - aseminenne - asemineen / aseminensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept