logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

teline, noun

Word analysis
teline

teline

teline

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

teline

telineet

Par

-ta

telinettä

telineitä / telinehiä

Gen

-n

telineen

telineitten / telineiden / telinehien / telinehitten

Ill

mihin

telineeseen

telineisiin / telineihin / telinehisin

Ine

-ssa

telineessä

telinehissä / telineissä

Ela

-sta

telineestä

telinehistä / telineistä

All

-lle

telineelle

telinehille / telineille

Ade

-lla

telineellä

telinehillä / telineillä

Abl

-lta

telineeltä

telinehiltä / telineiltä

Tra

-ksi

telineeksi

telinehiksi / telineiksi

Ess

-na

telineenä

telinehinä / telineinä

Abe

-tta

telineettä

telinehittä / telineittä

Com

-ne

-

telinehine / telineine

Ins

-in

-

telinehin / telinein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

teline

telineet

Par

-ta

telinettä

telineitä / telinehiä

Gen

-n

telineen

telineitten / telineiden / telinehien / telinehitten

Ill

mihin

telineeseen

telineisiin / telineihin / telinehisin

Ine

-ssa

telineessä

telinehissä / telineissä

Ela

-sta

telineestä

telinehistä / telineistä

All

-lle

telineelle

telinehille / telineille

Ade

-lla

telineellä

telinehillä / telineillä

Abl

-lta

telineeltä

telinehiltä / telineiltä

Tra

-ksi

telineeksi

telinehiksi / telineiksi

Ess

-na

telineenä

telinehinä / telineinä

Abe

-tta

telineettä

telinehittä / telineittä

Com

-ne

-

telinehine / telineine

Ins

-in

-

telinehin / telinein

Translations

rack teline, hylly, hammastanko, kehikko, vaatenaulakko, piinapenkki
stand teline, jalusta, osasto, kanta, paikka, koju
holder pidin, haltija, pidike, omistaja, teline
frame runko, kehys, kehykset, kuva, kehikko, teline
horse hevonen, pukki, ratsuväki, kuivausteline, teline
tidy kori, teline, rasia
organizer järjestäjä, organisoija, organisaattori, järjestelijä, suunnittelukalenteri, teline
Show more arrow right

Wiktionary

rack, stand scaffold, staging (structure supporting workmen on a construction site etc.) (gymnastics) apparatus Show more arrow right rakennustelineet veitsiteline Show more arrow right tela +‎ -ine; also influenced by similar-sounding Swedish ställning (“frame, rack”). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

telineeni

telineeni

telineesi

telineesi

telineensä

telineensä

Par

-ta

telinettäni

telineitäni / telinehiäni

telinettäsi

telineitäsi / telinehiäsi

telinettänsä / telinettään

telineitänsä / telineitään / telinehiänsä / telinehiään

Gen

-n

telineeni

telineitteni / telineideni / telinehieni / telinehitteni

telineesi

telineittesi / telineidesi / telinehiesi / telinehittesi

telineensä

telineittensä / telineidensä / telinehiensä / telinehittensä

Ill

mihin

telineeseeni

telineisiini / telineihini / telinehisini

telineeseesi

telineisiisi / telineihisi / telinehisisi

telineeseensä

telineisiinsä / telineihinsä / telinehisinsä

Ine

-ssa

telineessäni

telinehissäni / telineissäni

telineessäsi

telinehissäsi / telineissäsi

telineessänsä / telineessään

telinehissänsä / telinehissään / telineissänsä / telineissään

Ela

-sta

telineestäni

telinehistäni / telineistäni

telineestäsi

telinehistäsi / telineistäsi

telineestänsä / telineestään

telinehistänsä / telinehistään / telineistänsä / telineistään

All

-lle

telineelleni

telinehilleni / telineilleni

telineellesi

telinehillesi / telineillesi

telineellensä / telineelleen

telinehillensä / telinehilleän / telineillensä / telineilleän

Ade

-lla

telineelläni

telinehilläni / telineilläni

telineelläsi

telinehilläsi / telineilläsi

telineellänsä / telineellään

telinehillänsä / telinehillään / telineillänsä / telineillään

Abl

-lta

telineeltäni

telinehiltäni / telineiltäni

telineeltäsi

telinehiltäsi / telineiltäsi

telineeltänsä / telineeltään

telinehiltänsä / telinehiltään / telineiltänsä / telineiltään

Tra

-ksi

telineekseni

telinehikseni / telineikseni

telineeksesi

telinehiksesi / telineiksesi

telineeksensä / telineekseen

telinehikseen / telinehiksensä / telineikseen / telineiksensä

Ess

-na

telineenäni

telinehinäni / telineinäni

telineenäsi

telinehinäsi / telineinäsi

telineenänsä / telineenään

telinehinänsä / telinehinään / telineinänsä / telineinään

Abe

-tta

telineettäni

telinehittäni / telineittäni

telineettäsi

telinehittäsi / telineittäsi

telineettänsä / telineettään

telinehittänsä / telinehittään / telineittänsä / telineittään

Com

-ne

-

telinehineni / telineineni

-

telinehinesi / telineinesi

-

telinehineen / telinehinensä / telineineen / telineinensä

Singular

Plural

Nom

-

telineeni

telineesi

telineensä

telineeni

telineesi

telineensä

Par

-ta

telinettäni

telinettäsi

telinettänsä / telinettään

telineitäni / telinehiäni

telineitäsi / telinehiäsi

telineitänsä / telineitään / telinehiänsä / telinehiään

Gen

-n

telineeni

telineesi

telineensä

telineitteni / telineideni / telinehieni / telinehitteni

telineittesi / telineidesi / telinehiesi / telinehittesi

telineittensä / telineidensä / telinehiensä / telinehittensä

Ill

mihin

telineeseeni

telineeseesi

telineeseensä

telineisiini / telineihini / telinehisini

telineisiisi / telineihisi / telinehisisi

telineisiinsä / telineihinsä / telinehisinsä

Ine

-ssa

telineessäni

telineessäsi

telineessänsä / telineessään

telinehissäni / telineissäni

telinehissäsi / telineissäsi

telinehissänsä / telinehissään / telineissänsä / telineissään

Ela

-sta

telineestäni

telineestäsi

telineestänsä / telineestään

telinehistäni / telineistäni

telinehistäsi / telineistäsi

telinehistänsä / telinehistään / telineistänsä / telineistään

All

-lle

telineelleni

telineellesi

telineellensä / telineelleen

telinehilleni / telineilleni

telinehillesi / telineillesi

telinehillensä / telinehilleän / telineillensä / telineilleän

Ade

-lla

telineelläni

telineelläsi

telineellänsä / telineellään

telinehilläni / telineilläni

telinehilläsi / telineilläsi

telinehillänsä / telinehillään / telineillänsä / telineillään

Abl

-lta

telineeltäni

telineeltäsi

telineeltänsä / telineeltään

telinehiltäni / telineiltäni

telinehiltäsi / telineiltäsi

telinehiltänsä / telinehiltään / telineiltänsä / telineiltään

Tra

-ksi

telineekseni

telineeksesi

telineeksensä / telineekseen

telinehikseni / telineikseni

telinehiksesi / telineiksesi

telinehikseen / telinehiksensä / telineikseen / telineiksensä

Ess

-na

telineenäni

telineenäsi

telineenänsä / telineenään

telinehinäni / telineinäni

telinehinäsi / telineinäsi

telinehinänsä / telinehinään / telineinänsä / telineinään

Abe

-tta

telineettäni

telineettäsi

telineettänsä / telineettään

telinehittäni / telineittäni

telinehittäsi / telineittäsi

telinehittänsä / telinehittään / telineittänsä / telineittään

Com

-ne

-

-

-

telinehineni / telineineni

telinehinesi / telineinesi

telinehineen / telinehinensä / telineineen / telineinensä

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

telineemme

telineemme

telineenne

telineenne

telineensä

telineensä

Par

-ta

telinettämme

telineitämme / telinehiämme

telinettänne

telineitänne / telinehiänne

telinettänsä / telinettään

telineitänsä / telineitään / telinehiänsä / telinehiään

Gen

-n

telineemme

telineittemme / telineidemme / telinehiemme / telinehittemme

telineenne

telineittenne / telineidenne / telinehienne / telinehittenne

telineensä

telineittensä / telineidensä / telinehiensä / telinehittensä

Ill

mihin

telineeseemme

telineisiimme / telineihimme / telinehisimme

telineeseenne

telineisiinne / telineihinne / telinehisinne

telineeseensä

telineisiinsä / telineihinsä / telinehisinsä

Ine

-ssa

telineessämme

telinehissämme / telineissämme

telineessänne

telinehissänne / telineissänne

telineessänsä / telineessään

telinehissänsä / telinehissään / telineissänsä / telineissään

Ela

-sta

telineestämme

telinehistämme / telineistämme

telineestänne

telinehistänne / telineistänne

telineestänsä / telineestään

telinehistänsä / telinehistään / telineistänsä / telineistään

All

-lle

telineellemme

telinehillemme / telineillemme

telineellenne

telinehillenne / telineillenne

telineellensä / telineelleen

telinehillensä / telinehilleän / telineillensä / telineilleän

Ade

-lla

telineellämme

telinehillämme / telineillämme

telineellänne

telinehillänne / telineillänne

telineellänsä / telineellään

telinehillänsä / telinehillään / telineillänsä / telineillään

Abl

-lta

telineeltämme

telinehiltämme / telineiltämme

telineeltänne

telinehiltänne / telineiltänne

telineeltänsä / telineeltään

telinehiltänsä / telinehiltään / telineiltänsä / telineiltään

Tra

-ksi

telineeksemme

telinehiksemme / telineiksemme

telineeksenne

telinehiksenne / telineiksenne

telineeksensä / telineekseen

telinehikseen / telinehiksensä / telineikseen / telineiksensä

Ess

-na

telineenämme

telinehinämme / telineinämme

telineenänne

telinehinänne / telineinänne

telineenänsä / telineenään

telinehinänsä / telinehinään / telineinänsä / telineinään

Abe

-tta

telineettämme

telinehittämme / telineittämme

telineettänne

telinehittänne / telineittänne

telineettänsä / telineettään

telinehittänsä / telinehittään / telineittänsä / telineittään

Com

-ne

-

telinehinemme / telineinemme

-

telinehinenne / telineinenne

-

telinehineen / telinehinensä / telineineen / telineinensä

Singular

Plural

Nom

-

telineemme

telineenne

telineensä

telineemme

telineenne

telineensä

Par

-ta

telinettämme

telinettänne

telinettänsä / telinettään

telineitämme / telinehiämme

telineitänne / telinehiänne

telineitänsä / telineitään / telinehiänsä / telinehiään

Gen

-n

telineemme

telineenne

telineensä

telineittemme / telineidemme / telinehiemme / telinehittemme

telineittenne / telineidenne / telinehienne / telinehittenne

telineittensä / telineidensä / telinehiensä / telinehittensä

Ill

mihin

telineeseemme

telineeseenne

telineeseensä

telineisiimme / telineihimme / telinehisimme

telineisiinne / telineihinne / telinehisinne

telineisiinsä / telineihinsä / telinehisinsä

Ine

-ssa

telineessämme

telineessänne

telineessänsä / telineessään

telinehissämme / telineissämme

telinehissänne / telineissänne

telinehissänsä / telinehissään / telineissänsä / telineissään

Ela

-sta

telineestämme

telineestänne

telineestänsä / telineestään

telinehistämme / telineistämme

telinehistänne / telineistänne

telinehistänsä / telinehistään / telineistänsä / telineistään

All

-lle

telineellemme

telineellenne

telineellensä / telineelleen

telinehillemme / telineillemme

telinehillenne / telineillenne

telinehillensä / telinehilleän / telineillensä / telineilleän

Ade

-lla

telineellämme

telineellänne

telineellänsä / telineellään

telinehillämme / telineillämme

telinehillänne / telineillänne

telinehillänsä / telinehillään / telineillänsä / telineillään

Abl

-lta

telineeltämme

telineeltänne

telineeltänsä / telineeltään

telinehiltämme / telineiltämme

telinehiltänne / telineiltänne

telinehiltänsä / telinehiltään / telineiltänsä / telineiltään

Tra

-ksi

telineeksemme

telineeksenne

telineeksensä / telineekseen

telinehiksemme / telineiksemme

telinehiksenne / telineiksenne

telinehikseen / telinehiksensä / telineikseen / telineiksensä

Ess

-na

telineenämme

telineenänne

telineenänsä / telineenään

telinehinämme / telineinämme

telinehinänne / telineinänne

telinehinänsä / telinehinään / telineinänsä / telineinään

Abe

-tta

telineettämme

telineettänne

telineettänsä / telineettään

telinehittämme / telineittämme

telinehittänne / telineittänne

telinehittänsä / telinehittään / telineittänsä / telineittään

Com

-ne

-

-

-

telinehinemme / telineinemme

telinehinenne / telineinenne

telinehineen / telinehinensä / telineineen / telineinensä

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept