logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

usein, adverb

Word analysis
usein

usein

usein

Adverb, Quantifier

usein

Adverb, Quantifying

usea

Indefinite pronoun, Plural Instructive

usea

Adjective, Plural Instructive

usea

Adjective, Superlative Singular Nominative

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

often Show more arrow right
often usein, monesti
frequently usein
oft usein, monesti
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles; Common Crawl; Europarl V7 Hän käy usein uimassa järvessä. She often goes swimming in the lake. Usein lapsia pelottaa pimeässä. Often children are scared of the dark. Usein he kysyivät minulta neuvoa. Often they asked me for advice. Oletko usein töissä viikonloppuisin? Are you often at work on weekends? Äiti käy usein lenkillä. Mom often goes for a run. Isä tulee usein kotiin myöhään. Dad often comes home late. Me matkustamme usein ulkomaille. We often travel abroad. Usein he käyvät yhdessä elokuvissa. They often go to the movies together. Monet opiskelijat kritisoivat usein opetussuunnitelmaa. Many students often criticize the curriculum. Usein opiskelijat liittyvät opiskelijajärjestöihin. Students often join student organizations. Show more arrow right
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

many Show more arrow right moni Show more arrow right From Proto-Finnic useda. Cognates include Ingrian ussiia, Karelian usie and Votic usõa. Show more arrow right

Example sentences

Europarl parallel corpus; Europarl; Europarl Parallel Corpus; Tatoeba Parallel Corpus; OPUS; GlobalVoices; Tatoeba; Europarl Parallel Corpus, OPUS 1, sentence 42364 Usean mielestä tämä on hyvä idea. According to several people, this is a good idea. Useana päivänä käyn kuntosalilla. On many days I go to the gym. Usein hän kävelee töihin. Often he walks to work. Tarvitsen useita eri vaihtoehtoja. I need several different options. Käyn salilla usean kerran viikossa. I go to the gym several times a week. Käytän sateenvarjoa useana päivänä. I use an umbrella on many days. Hänellä on useita veljiä ja sisaria. He has several brothers and sisters. Useiksi tytöiksi pojat valehtelevat. Boys lie about being many girls. Usea lapsi rakastaa suklaata. Many children love chocolate. Voit valita useista eri vaihtoehdoista. You can choose from several different options. Show more arrow right
usea / many (a), several
SingularPlural
Nom - usea -
Par -ta useaa useita
Gen -n usean useitten / useiden
Ill mihin useaan useisiin / useihin
Ine -ssa useassa useissa
Ela -sta useasta useista
All -lle usealle useille
Ade -lla usealla useilla
Abl -lta usealta useilta
Tra -ksi useaksi useiksi
Ess -na useana useina
Abe -tta useatta useitta
Com -ne - -
Ins -in - usein
kukin / each
SingularPlural
Nom - kukin -
Par -ta kutakin kuitakin
Gen -n kunkin kuidenkin
Ill mihin kuhunkin kuihinkin
Ine -ssa kussakin kuissakin
Ela -sta kustakin kuistakin
All -lle kullekin kuillekin
Ade -lla kullakin kuillakin
Abl -lta kultakin kuiltakin
Tra -ksi kuksikin kuiksikin
Ess -na kunakin kuinakin
Abe -tta - -
Com -ne - -
Ins -in - -
toinen / another, other
SingularPlural
Nom - toinen -
Par -ta toista toisia
Gen -n toisen toisien / toisten
Ill mihin toiseen toisiin
Ine -ssa toisessa toisissa
Ela -sta toisesta toisista
All -lle toiselle toisille
Ade -lla toisella toisilla
Abl -lta toiselta toisilta
Tra -ksi toiseksi toisiksi
Ess -na toisena toisina
Abe -tta toisetta toisitta
Com -ne - -
Ins -in - toisin

usea / many (a), several

Singular

Plural

Nom

-

usea

-

Par

-ta

useaa

useita

Gen

-n

usean

useitten / useiden

Ill

mihin

useaan

useisiin / useihin

Ine

-ssa

useassa

useissa

Ela

-sta

useasta

useista

All

-lle

usealle

useille

Ade

-lla

usealla

useilla

Abl

-lta

usealta

useilta

Tra

-ksi

useaksi

useiksi

Ess

-na

useana

useina

Abe

-tta

useatta

useitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

usein

kukin / each

Singular

Plural

Nom

-

kukin

-

Par

-ta

kutakin

kuitakin

Gen

-n

kunkin

kuidenkin

Ill

mihin

kuhunkin

kuihinkin

Ine

-ssa

kussakin

kuissakin

Ela

-sta

kustakin

kuistakin

All

-lle

kullekin

kuillekin

Ade

-lla

kullakin

kuillakin

Abl

-lta

kultakin

kuiltakin

Tra

-ksi

kuksikin

kuiksikin

Ess

-na

kunakin

kuinakin

Abe

-tta

-

-

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

-

toinen / another, other

Singular

Plural

Nom

-

toinen

-

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

many Show more arrow right moni Show more arrow right From Proto-Finnic useda. Cognates include Ingrian ussiia, Karelian usie and Votic usõa. Show more arrow right
several useat, usea
many monet, moni, usea, useat
Show more arrow right
Europarl; Tatoeba; Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 1001-1010; OpenSubtitles2018.v3; OPUS (Finnish-English); OPUS Useina iltoina luen kirjaa. On many evenings, I read a book. Olin useina päivinä sairaana. I was sick for many days. Usein hän käy ulkona lenkillä. He goes for a run outside often. Projekti kesti useaksi vuodeksi. The project lasted for many years. Hän käyttää useina päivinä hattua. He wears a hat on many days. Useimmista en voisi luopua. Most of these I couId not bear to leave behind. Useina kesäiltoina istun terassilla. I sit on the terrace many summer evenings. Useampi ystäväni tuli juhliini. Several of my friends came to my party. Hän tahtoo matkustaa useaksi kuukaudeksi. He wants to travel for several months. Lapset ovat useiksi iloisia. Children are often happy. Show more arrow right

Normative

SingularPlural

Nom

-

usea

useat

Par

-ta

useaa

useita

Gen

-n

usean

useitten / useiden

Ill

mihin

useaan

useisiin / useihin

Ine

-ssa

useassa

useissa

Ela

-sta

useasta

useista

All

-lle

usealle

useille

Ade

-lla

usealla

useilla

Abl

-lta

usealta

useilta

Tra

-ksi

useaksi

useiksi

Ess

-na

useana

useina

Abe

-tta

useatta

useitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

usein

Normative

Singular

Plural

Nom

-

usea

useat

Par

-ta

useaa

useita

Gen

-n

usean

useitten / useiden

Ill

mihin

useaan

useisiin / useihin

Ine

-ssa

useassa

useissa

Ela

-sta

useasta

useista

All

-lle

usealle

useille

Ade

-lla

usealla

useilla

Abl

-lta

usealta

useilta

Tra

-ksi

useaksi

useiksi

Ess

-na

useana

useina

Abe

-tta

useatta

useitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

usein

Comparative

SingularPlural

Nom

-

useampi

useammat

Par

-ta

useampaa

useampia

Gen

-n

useamman

useampien

Ill

mihin

useampiin

useampiin

Ine

-ssa

useammassa

useammissa

Ela

-sta

useammasta

useammista

All

-lle

useammalle

useammille

Ade

-lla

useammalla

useammilla

Abl

-lta

useammalta

useammilta

Tra

-ksi

useammaksi

useammiksi

Ess

-na

useampana

useampina

Abe

-tta

useammatta

useammitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

useammin

Comparative

Singular

Plural

Nom

-

useampi

useammat

Par

-ta

useampaa

useampia

Gen

-n

useamman

useampien

Ill

mihin

useampiin

useampiin

Ine

-ssa

useammassa

useammissa

Ela

-sta

useammasta

useammista

All

-lle

useammalle

useammille

Ade

-lla

useammalla

useammilla

Abl

-lta

useammalta

useammilta

Tra

-ksi

useammaksi

useammiksi

Ess

-na

useampana

useampina

Abe

-tta

useammatta

useammitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

useammin

Superlative

SingularPlural

Nom

-

usein

useimmat

Par

-ta

useinta

useimpia

Gen

-n

useimman

useinten / useimpien

Ill

mihin

useimpaan

useimpiin

Ine

-ssa

useimmassa

useimmissa

Ela

-sta

useimmasta

useimmista

All

-lle

useimmalle

useimmille

Ade

-lla

useimmalla

useimmilla

Abl

-lta

useimmalta

useimmilta

Tra

-ksi

useimmaksi

useimmiksi

Ess

-na

useimpana

useimpina

Abe

-tta

useimmatta

useimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

useimmin

Superlative

Singular

Plural

Nom

-

usein

useimmat

Par

-ta

useinta

useimpia

Gen

-n

useimman

useinten / useimpien

Ill

mihin

useimpaan

useimpiin

Ine

-ssa

useimmassa

useimmissa

Ela

-sta

useimmasta

useimmista

All

-lle

useimmalle

useimmille

Ade

-lla

useimmalla

useimmilla

Abl

-lta

useimmalta

useimmilta

Tra

-ksi

useimmaksi

useimmiksi

Ess

-na

useimpana

useimpina

Abe

-tta

useimmatta

useimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

useimmin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept