logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tila, noun

Word analysis
tila

tila

tila

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tila

tilat

Par

-ta

tilaa

tiloja

Gen

-n

tilan

tilojen

Ill

mihin

tilaan

tiloihin

Ine

-ssa

tilassa

tiloissa

Ela

-sta

tilasta

tiloista

All

-lle

tilalle

tiloille

Ade

-lla

tilalla

tiloilla

Abl

-lta

tilalta

tiloilta

Tra

-ksi

tilaksi

tiloiksi

Ess

-na

tilana

tiloina

Abe

-tta

tilatta

tiloitta

Com

-ne

-

tiloine

Ins

-in

-

tiloin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tila

tilat

Par

-ta

tilaa

tiloja

Gen

-n

tilan

tilojen

Ill

mihin

tilaan

tiloihin

Ine

-ssa

tilassa

tiloissa

Ela

-sta

tilasta

tiloista

All

-lle

tilalle

tiloille

Ade

-lla

tilalla

tiloilla

Abl

-lta

tilalta

tiloilta

Tra

-ksi

tilaksi

tiloiksi

Ess

-na

tilana

tiloina

Abe

-tta

tilatta

tiloitta

Com

-ne

-

tiloine

Ins

-in

-

tiloin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

status status, tila, asema, tilanne
mode tila, moodi, toimintatila, tapa, muoti, tyyli
space tila, avaruus, välilyönti, väli, paikka, tyhjä tila
state osavaltio, valtio, tila, olomuoto, kunto, aste
room huone, tila, kamari, asunto, mahdollisuus, sija
condition kunto, ehto, tila, asema, sääty
accommodation majoitus, asunto, majoitusmahdollisuudet, tilat, mukauttaminen, tila
domain ala, piiri, suurtila, isäntä, tila, maa-alue
plight ahdinko, tila
stead sija, tila
spread leviäminen, ero, levite, aukeama, erotus, tila
rating luokitus, teho, luokka, luottokelpoisuus, normitus, tila
Show more arrow right

Wiktionary

state (condition or situation) condition (state of an object, especially health status) Short for maatila (“farm”). space (volume) space (area or volume occupied by or intended for a person or thing) room (space) stead (place or room which another person had, has, or might have) Fin:Työskentelen hänen tilallaan tänään.Eng:I will work in her stead/her place today (I will take her spot). mode, state Show more arrow right From Proto-Finnic tila (compare Ludian ťila, Veps tila, dialectal Estonian tila), borrowed from Proto-Germanic tilą (compare Old English til and German Ziel). Show more arrow right

Wikipedia

fysikaalinen avaruus
eli tila, johon aine on fyysisesti levittäytynyt, ja kappaleilla ja tapahtumilla on suhteellinen paikka toisiinsa nähden maatila
yhden tai useamman tilan eli kiinteistön tai tilanosan muodostama maatilataloudellinen kokonaisuus, joka kuuluu samalle omistajalle tai yhteisesti samoille omistajille T i l a
sisustusohjelma MTV3 -kanavalla Tila
suomalainen sukunimi tila
(aiemmin myös maarekisteritila), kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistö
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tilani

tilani

tilasi

tilasi

tilansa

tilansa

Par

-ta

tilaani

tilojani

tilaasi

tilojasi

tilaansa / tilaaan

tilojansa / tilojaan

Gen

-n

tilani

tilojeni

tilasi

tilojesi

tilansa

tilojensa

Ill

mihin

tilaani

tiloihini

tilaasi

tiloihisi

tilaansa

tiloihinsa

Ine

-ssa

tilassani

tiloissani

tilassasi

tiloissasi

tilassansa / tilassaan

tiloissansa / tiloissaan

Ela

-sta

tilastani

tiloistani

tilastasi

tiloistasi

tilastansa / tilastaan

tiloistansa / tiloistaan

All

-lle

tilalleni

tiloilleni

tilallesi

tiloillesi

tilallensa / tilalleen

tiloillensa / tiloillean

Ade

-lla

tilallani

tiloillani

tilallasi

tiloillasi

tilallansa / tilallaan

tiloillansa / tiloillaan

Abl

-lta

tilaltani

tiloiltani

tilaltasi

tiloiltasi

tilaltansa / tilaltaan

tiloiltansa / tiloiltaan

Tra

-ksi

tilakseni

tiloikseni

tilaksesi

tiloiksesi

tilaksensa / tilakseen

tiloiksensa / tiloikseen

Ess

-na

tilanani

tiloinani

tilanasi

tiloinasi

tilanansa / tilanaan

tiloinansa / tiloinaan

Abe

-tta

tilattani

tiloittani

tilattasi

tiloittasi

tilattansa / tilattaan

tiloittansa / tiloittaan

Com

-ne

-

tiloineni

-

tiloinesi

-

tiloinensa / tiloineen

Singular

Plural

Nom

-

tilani

tilasi

tilansa

tilani

tilasi

tilansa

Par

-ta

tilaani

tilaasi

tilaansa / tilaaan

tilojani

tilojasi

tilojansa / tilojaan

Gen

-n

tilani

tilasi

tilansa

tilojeni

tilojesi

tilojensa

Ill

mihin

tilaani

tilaasi

tilaansa

tiloihini

tiloihisi

tiloihinsa

Ine

-ssa

tilassani

tilassasi

tilassansa / tilassaan

tiloissani

tiloissasi

tiloissansa / tiloissaan

Ela

-sta

tilastani

tilastasi

tilastansa / tilastaan

tiloistani

tiloistasi

tiloistansa / tiloistaan

All

-lle

tilalleni

tilallesi

tilallensa / tilalleen

tiloilleni

tiloillesi

tiloillensa / tiloillean

Ade

-lla

tilallani

tilallasi

tilallansa / tilallaan

tiloillani

tiloillasi

tiloillansa / tiloillaan

Abl

-lta

tilaltani

tilaltasi

tilaltansa / tilaltaan

tiloiltani

tiloiltasi

tiloiltansa / tiloiltaan

Tra

-ksi

tilakseni

tilaksesi

tilaksensa / tilakseen

tiloikseni

tiloiksesi

tiloiksensa / tiloikseen

Ess

-na

tilanani

tilanasi

tilanansa / tilanaan

tiloinani

tiloinasi

tiloinansa / tiloinaan

Abe

-tta

tilattani

tilattasi

tilattansa / tilattaan

tiloittani

tiloittasi

tiloittansa / tiloittaan

Com

-ne

-

-

-

tiloineni

tiloinesi

tiloinensa / tiloineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tilamme

tilamme

tilanne

tilanne

tilansa

tilansa

Par

-ta

tilaamme

tilojamme

tilaanne

tilojanne

tilaansa / tilaaan

tilojansa / tilojaan

Gen

-n

tilamme

tilojemme

tilanne

tilojenne

tilansa

tilojensa

Ill

mihin

tilaamme

tiloihimme

tilaanne

tiloihinne

tilaansa

tiloihinsa

Ine

-ssa

tilassamme

tiloissamme

tilassanne

tiloissanne

tilassansa / tilassaan

tiloissansa / tiloissaan

Ela

-sta

tilastamme

tiloistamme

tilastanne

tiloistanne

tilastansa / tilastaan

tiloistansa / tiloistaan

All

-lle

tilallemme

tiloillemme

tilallenne

tiloillenne

tilallensa / tilalleen

tiloillensa / tiloillean

Ade

-lla

tilallamme

tiloillamme

tilallanne

tiloillanne

tilallansa / tilallaan

tiloillansa / tiloillaan

Abl

-lta

tilaltamme

tiloiltamme

tilaltanne

tiloiltanne

tilaltansa / tilaltaan

tiloiltansa / tiloiltaan

Tra

-ksi

tilaksemme

tiloiksemme

tilaksenne

tiloiksenne

tilaksensa / tilakseen

tiloiksensa / tiloikseen

Ess

-na

tilanamme

tiloinamme

tilananne

tiloinanne

tilanansa / tilanaan

tiloinansa / tiloinaan

Abe

-tta

tilattamme

tiloittamme

tilattanne

tiloittanne

tilattansa / tilattaan

tiloittansa / tiloittaan

Com

-ne

-

tiloinemme

-

tiloinenne

-

tiloinensa / tiloineen

Singular

Plural

Nom

-

tilamme

tilanne

tilansa

tilamme

tilanne

tilansa

Par

-ta

tilaamme

tilaanne

tilaansa / tilaaan

tilojamme

tilojanne

tilojansa / tilojaan

Gen

-n

tilamme

tilanne

tilansa

tilojemme

tilojenne

tilojensa

Ill

mihin

tilaamme

tilaanne

tilaansa

tiloihimme

tiloihinne

tiloihinsa

Ine

-ssa

tilassamme

tilassanne

tilassansa / tilassaan

tiloissamme

tiloissanne

tiloissansa / tiloissaan

Ela

-sta

tilastamme

tilastanne

tilastansa / tilastaan

tiloistamme

tiloistanne

tiloistansa / tiloistaan

All

-lle

tilallemme

tilallenne

tilallensa / tilalleen

tiloillemme

tiloillenne

tiloillensa / tiloillean

Ade

-lla

tilallamme

tilallanne

tilallansa / tilallaan

tiloillamme

tiloillanne

tiloillansa / tiloillaan

Abl

-lta

tilaltamme

tilaltanne

tilaltansa / tilaltaan

tiloiltamme

tiloiltanne

tiloiltansa / tiloiltaan

Tra

-ksi

tilaksemme

tilaksenne

tilaksensa / tilakseen

tiloiksemme

tiloiksenne

tiloiksensa / tiloikseen

Ess

-na

tilanamme

tilananne

tilanansa / tilanaan

tiloinamme

tiloinanne

tiloinansa / tiloinaan

Abe

-tta

tilattamme

tilattanne

tilattansa / tilattaan

tiloittamme

tiloittanne

tiloittansa / tiloittaan

Com

-ne

-

-

-

tiloinemme

tiloinenne

tiloinensa / tiloineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept