Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

tila tila   N Sg Nom

tila, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - tila tilat
Par -ta tilaa tiloja
Gen -n tilan tilojen
Ill mihin tilaan tiloihin
Ine -ssa tilassa tiloissa
Ela -sta tilasta tiloista
All -lle tilalle tiloille
Ade -lla tilalla tiloilla
Abl -lta tilalta tiloilta
Tra -ksi tilaksi tiloiksi
Ess -na tilana tiloina
Abe -tta tilatta tiloitta
Com -ne - tiloine
Ins -in - tiloin
Wikipedia
Word tila can mean the following:
fysikaalinen avaruus: eli tila, johon aine on fyysisesti levittäytynyt, ja kappaleilla ja tapahtumilla on suhteellinen paikka toisiinsa nähden
maatila: yhden tai useamman tilan eli kiinteistön tai tilanosan muodostama maatilataloudellinen kokonaisuus, joka kuuluu samalle omistajalle tai yhteisesti samoille omistajille
T i l a: sisustusohjelma MTV3 -kanavalla
Tila: suomalainen sukunimi
tila: (aiemmin myös maarekisteritila), kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistö
Source: Wikipedia
Wiktionary
state (condition or situation)

condition (state of an object, especially health status)

Short for maatila (“farm”).

space (volume)

space (area or volume occupied by or intended for a person or thing)

room (space)

stead (place or room which another person had, has, or might have)

     Fin: Työskentelen hänen tilallaan tänään.
     Eng: I will work in her stead/her place today (I will take her spot).
mode, state

Etymology:
From Proto-Finnic tila (compare Ludian ťila, Veps tila, dialectal Estonian tila), borrowed from Proto-Germanic tilą (compare Old English til and German Ziel).
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tilani tilani tilasi tilasi tilansa tilansa
Par -ta tilaani tilojani tilaasi tilojasi tilaansa / tilaaan tilojansa / tilojaan
Gen -n tilani tilojeni tilasi tilojesi tilansa tilojensa
Ill mihin tilaani tiloihini tilaasi tiloihisi tilaansa tiloihinsa
Ine -ssa tilassani tiloissani tilassasi tiloissasi tilassansa / tilassaan tiloissansa / tiloissaan
Ela -sta tilastani tiloistani tilastasi tiloistasi tilastansa / tilastaan tiloistansa / tiloistaan
All -lle tilalleni tiloilleni tilallesi tiloillesi tilalleen / tilallensa tiloillensa / tiloillean
Ade -lla tilallani tiloillani tilallasi tiloillasi tilallansa / tilallaan tiloillansa / tiloillaan
Abl -lta tilaltani tiloiltani tilaltasi tiloiltasi tilaltansa / tilaltaan tiloiltansa / tiloiltaan
Tra -ksi tilakseni tiloikseni tilaksesi tiloiksesi tilakseen / tilaksensa tiloikseen / tiloiksensa
Ess -na tilanani tiloinani tilanasi tiloinasi tilanansa / tilanaan tiloinansa / tiloinaan
Abe -tta tilattani tiloittani tilattasi tiloittasi tilattansa / tilattaan tiloittansa / tiloittaan
Com -ne - tiloineni - tiloinesi - tiloineen / tiloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tilamme tilamme tilanne tilanne tilansa tilansa
Par -ta tilaamme tilojamme tilaanne tilojanne tilaansa / tilaaan tilojansa / tilojaan
Gen -n tilamme tilojemme tilanne tilojenne tilansa tilojensa
Ill mihin tilaamme tiloihimme tilaanne tiloihinne tilaansa tiloihinsa
Ine -ssa tilassamme tiloissamme tilassanne tiloissanne tilassansa / tilassaan tiloissansa / tiloissaan
Ela -sta tilastamme tiloistamme tilastanne tiloistanne tilastansa / tilastaan tiloistansa / tiloistaan
All -lle tilallemme tiloillemme tilallenne tiloillenne tilalleen / tilallensa tiloillensa / tiloillean
Ade -lla tilallamme tiloillamme tilallanne tiloillanne tilallansa / tilallaan tiloillansa / tiloillaan
Abl -lta tilaltamme tiloiltamme tilaltanne tiloiltanne tilaltansa / tilaltaan tiloiltansa / tiloiltaan
Tra -ksi tilaksemme tiloiksemme tilaksenne tiloiksenne tilakseen / tilaksensa tiloikseen / tiloiksensa
Ess -na tilanamme tiloinamme tilananne tiloinanne tilanansa / tilanaan tiloinansa / tiloinaan
Abe -tta tilattamme tiloittamme tilattanne tiloittanne tilattansa / tilattaan tiloittansa / tiloittaan
Com -ne - tiloinemme - tiloinenne - tiloineen / tiloinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept