Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

sija sija   N Sg Nom

sija, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - sija sijat
Par -ta sijaa sijoja
Gen -n sijan sijojen
Ill mihin sijaan sijoihin
Ine -ssa sijassa sijoissa
Ela -sta sijasta sijoista
All -lle sijalle sijoille
Ade -lla sijalla sijoilla
Abl -lta sijalta sijoilta
Tra -ksi sijaksi sijoiksi
Ess -na sijana sijoina
Abe -tta sijatta sijoitta
Com -ne - sijoine
Ins -in - sijoin
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Va tenzzne, pnfr punatrf jung n abha, nqwrpgvir be cebabha qbrf va n fragrapr. Vg vf n frg bs sbezf juvpu qrcraq ba gur flagnk (ubj gur jbeqf tb gbtrgure). Pnfr vf na rknzcyr bs vasyrpgvba, juvpu vf bsgra na nssvk, n cneg bs n jbeq gung vf nqqrq gb bgure jbeqf, gung fvtanyf n tenzzngvpny eryngvbafuvc.

Source: Wikipedia
Wiktionary
cynpr, cbfvgvba, ebbz, fgrnq, vafgrnq ("va vgf fgrnq")

enaxvat

(tenzzne) pnfr

Derived terms:
abhaf
fvwnvara
ireof
fvwngn
fvwnvgn
fvwbvggnn
Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp fvwn (pbzcner Yhqvna švwn), obeebjrq sebz Cebgb-Treznavp fgvwą (pbzcner Ratyvfu fgl va cvtfgl naq Fjrqvfu fgvn va fivafgvn). Svefg nqncgrq gb zrna "(tenzzngvpny) pnfr" ol Svaavfu culfvpvna naq cuvybybtvfg Ryvnf Yöaaebg.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - sijani sijani sijasi sijasi sijansa sijansa
Par -ta sijaani sijojani sijaasi sijojasi sijaansa / sijaaan sijojansa / sijojaan
Gen -n sijani sijojeni sijasi sijojesi sijansa sijojensa
Ill mihin sijaani sijoihini sijaasi sijoihisi sijaansa sijoihinsa
Ine -ssa sijassani sijoissani sijassasi sijoissasi sijassansa / sijassaan sijoissansa / sijoissaan
Ela -sta sijastani sijoistani sijastasi sijoistasi sijastansa / sijastaan sijoistansa / sijoistaan
All -lle sijalleni sijoilleni sijallesi sijoillesi sijalleen / sijallensa sijoillensa / sijoillean
Ade -lla sijallani sijoillani sijallasi sijoillasi sijallansa / sijallaan sijoillansa / sijoillaan
Abl -lta sijaltani sijoiltani sijaltasi sijoiltasi sijaltansa / sijaltaan sijoiltansa / sijoiltaan
Tra -ksi sijakseni sijoikseni sijaksesi sijoiksesi sijakseen / sijaksensa sijoikseen / sijoiksensa
Ess -na sijanani sijoinani sijanasi sijoinasi sijanansa / sijanaan sijoinansa / sijoinaan
Abe -tta sijattani sijoittani sijattasi sijoittasi sijattansa / sijattaan sijoittansa / sijoittaan
Com -ne - sijoineni - sijoinesi - sijoineen / sijoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - sijamme sijamme sijanne sijanne sijansa sijansa
Par -ta sijaamme sijojamme sijaanne sijojanne sijaansa / sijaaan sijojansa / sijojaan
Gen -n sijamme sijojemme sijanne sijojenne sijansa sijojensa
Ill mihin sijaamme sijoihimme sijaanne sijoihinne sijaansa sijoihinsa
Ine -ssa sijassamme sijoissamme sijassanne sijoissanne sijassansa / sijassaan sijoissansa / sijoissaan
Ela -sta sijastamme sijoistamme sijastanne sijoistanne sijastansa / sijastaan sijoistansa / sijoistaan
All -lle sijallemme sijoillemme sijallenne sijoillenne sijalleen / sijallensa sijoillensa / sijoillean
Ade -lla sijallamme sijoillamme sijallanne sijoillanne sijallansa / sijallaan sijoillansa / sijoillaan
Abl -lta sijaltamme sijoiltamme sijaltanne sijoiltanne sijaltansa / sijaltaan sijoiltansa / sijoiltaan
Tra -ksi sijaksemme sijoiksemme sijaksenne sijoiksenne sijakseen / sijaksensa sijoikseen / sijoiksensa
Ess -na sijanamme sijoinamme sijananne sijoinanne sijanansa / sijanaan sijoinansa / sijoinaan
Abe -tta sijattamme sijoittamme sijattanne sijoittanne sijattansa / sijattaan sijoittansa / sijoittaan
Com -ne - sijoinemme - sijoinenne - sijoineen / sijoinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept