logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

makuupaikka, noun

Word analysis
makuupaikka

makuupaikka

makuupaikka

Noun, Singular Nominative

makuu

Noun, Singular Nominative

+ paikka

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

makuupaikka

makuupaikat

Par

-ta

makuupaikkaa

makuupaikkoja

Gen

-n

makuupaikan

makuupaikkojen

Ill

mihin

makuupaikkaan

makuupaikkoihin

Ine

-ssa

makuupaikassa

makuupaikoissa

Ela

-sta

makuupaikasta

makuupaikoista

All

-lle

makuupaikalle

makuupaikoille

Ade

-lla

makuupaikalla

makuupaikoilla

Abl

-lta

makuupaikalta

makuupaikoilta

Tra

-ksi

makuupaikaksi

makuupaikoiksi

Ess

-na

makuupaikkana

makuupaikkoina

Abe

-tta

makuupaikatta

makuupaikoitta

Com

-ne

-

makuupaikkoine

Ins

-in

-

makuupaikoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

makuupaikka

makuupaikat

Par

-ta

makuupaikkaa

makuupaikkoja

Gen

-n

makuupaikan

makuupaikkojen

Ill

mihin

makuupaikkaan

makuupaikkoihin

Ine

-ssa

makuupaikassa

makuupaikoissa

Ela

-sta

makuupaikasta

makuupaikoista

All

-lle

makuupaikalle

makuupaikoille

Ade

-lla

makuupaikalla

makuupaikoilla

Abl

-lta

makuupaikalta

makuupaikoilta

Tra

-ksi

makuupaikaksi

makuupaikoiksi

Ess

-na

makuupaikkana

makuupaikkoina

Abe

-tta

makuupaikatta

makuupaikoitta

Com

-ne

-

makuupaikkoine

Ins

-in

-

makuupaikoin

berth ankkuripaikka, laituripaikka, makuupaikka, makuusija, kiinnityspaikka
sleeper nukkuja, ratapölkky, makuupaikka, yllättäjä, makuuvaunu, yöjuna
lie valhe, makuupaikka, asema, paikka, asiaintila, pesä
doss makuupaikka
a bunk
berth for
Show more arrow right
Finnish-English Parallel Corpus; Tatoeba Finnish-English Parallel Corpus; Europarl; Europarl Parallel Corpus - Finnish-English; OpenSubtitles Finnish-English Parallel Corpus; WikiMatrix Finnish-English Parallel Corpus; OPUS; Tatoeba; CommonCrawl Makuupaikka oli mukava ja rauhallinen. The sleeping berth was comfortable and quiet. Jokaisessa hytissä on oma makuupaikka. Each cabin has its own bunk. Makuupaikka on junassa varattava etukäteen. The sleeping berth must be reserved in advance. Hän varasi makuupaikan yöjunasta. He booked a sleeping compartment on the night train. Matkustaja valitsi yläpedin makuupaikakseen. The passenger chose the upper bunk as his sleeping place. Junassa ei ollut enää vapaana yhtään makuupaikkaa. There were no more available sleeping berths on the train. Automatkailu on suosittu tapa matkustaa, mutta pitkillä matkoilla tarvitaan usein makuupaikka. Road trips are a popular way to travel, but on long journeys a sleeping berth is often needed. Monissa junissa on sekä istumapaikkoja että makuupaikkoja. Many trains have both seats and sleeping berths. He viettivät yön retkikodassa, jossa oli neljä makuupaikkaa. They spent the night in a shelter with four sleeping berths. Juna saapui asemalle, ja matkustajat alkavat etsiä makuupaikkaa. The train arrived at the station, and passengers start looking for a sleeping berth. Show more arrow right

Wiktionary

A berth (fixed bunk for sleeping in caravans, trains, etc.). Show more arrow right makuupaikkalippu Show more arrow right makuu +‎ paikka Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

makuupaikkani

makuupaikkani

makuupaikkasi

makuupaikkasi

makuupaikkansa

makuupaikkansa

Par

-ta

makuupaikkaani

makuupaikkojani

makuupaikkaasi

makuupaikkojasi

makuupaikkaansa

makuupaikkojansa / makuupaikkojaan

Gen

-n

makuupaikkani

makuupaikkojeni

makuupaikkasi

makuupaikkojesi

makuupaikkansa

makuupaikkojensa

Ill

mihin

makuupaikkaani

makuupaikkoihini

makuupaikkaasi

makuupaikkoihisi

makuupaikkaansa

makuupaikkoihinsa

Ine

-ssa

makuupaikassani

makuupaikoissani

makuupaikassasi

makuupaikoissasi

makuupaikassansa / makuupaikassaan

makuupaikoissansa / makuupaikoissaan

Ela

-sta

makuupaikastani

makuupaikoistani

makuupaikastasi

makuupaikoistasi

makuupaikastansa / makuupaikastaan

makuupaikoistansa / makuupaikoistaan

All

-lle

makuupaikalleni

makuupaikoilleni

makuupaikallesi

makuupaikoillesi

makuupaikallensa / makuupaikalleen

makuupaikoillensa / makuupaikoillean

Ade

-lla

makuupaikallani

makuupaikoillani

makuupaikallasi

makuupaikoillasi

makuupaikallansa / makuupaikallaan

makuupaikoillansa / makuupaikoillaan

Abl

-lta

makuupaikaltani

makuupaikoiltani

makuupaikaltasi

makuupaikoiltasi

makuupaikaltansa / makuupaikaltaan

makuupaikoiltansa / makuupaikoiltaan

Tra

-ksi

makuupaikakseni

makuupaikoikseni

makuupaikaksesi

makuupaikoiksesi

makuupaikaksensa / makuupaikakseen

makuupaikoiksensa / makuupaikoikseen

Ess

-na

makuupaikkanani

makuupaikkoinani

makuupaikkanasi

makuupaikkoinasi

makuupaikkanansa / makuupaikkanaan

makuupaikkoinansa / makuupaikkoinaan

Abe

-tta

makuupaikattani

makuupaikoittani

makuupaikattasi

makuupaikoittasi

makuupaikattansa / makuupaikattaan

makuupaikoittansa / makuupaikoittaan

Com

-ne

-

makuupaikkoineni

-

makuupaikkoinesi

-

makuupaikkoinensa / makuupaikkoineen

Singular

Plural

Nom

-

makuupaikkani

makuupaikkasi

makuupaikkansa

makuupaikkani

makuupaikkasi

makuupaikkansa

Par

-ta

makuupaikkaani

makuupaikkaasi

makuupaikkaansa

makuupaikkojani

makuupaikkojasi

makuupaikkojansa / makuupaikkojaan

Gen

-n

makuupaikkani

makuupaikkasi

makuupaikkansa

makuupaikkojeni

makuupaikkojesi

makuupaikkojensa

Ill

mihin

makuupaikkaani

makuupaikkaasi

makuupaikkaansa

makuupaikkoihini

makuupaikkoihisi

makuupaikkoihinsa

Ine

-ssa

makuupaikassani

makuupaikassasi

makuupaikassansa / makuupaikassaan

makuupaikoissani

makuupaikoissasi

makuupaikoissansa / makuupaikoissaan

Ela

-sta

makuupaikastani

makuupaikastasi

makuupaikastansa / makuupaikastaan

makuupaikoistani

makuupaikoistasi

makuupaikoistansa / makuupaikoistaan

All

-lle

makuupaikalleni

makuupaikallesi

makuupaikallensa / makuupaikalleen

makuupaikoilleni

makuupaikoillesi

makuupaikoillensa / makuupaikoillean

Ade

-lla

makuupaikallani

makuupaikallasi

makuupaikallansa / makuupaikallaan

makuupaikoillani

makuupaikoillasi

makuupaikoillansa / makuupaikoillaan

Abl

-lta

makuupaikaltani

makuupaikaltasi

makuupaikaltansa / makuupaikaltaan

makuupaikoiltani

makuupaikoiltasi

makuupaikoiltansa / makuupaikoiltaan

Tra

-ksi

makuupaikakseni

makuupaikaksesi

makuupaikaksensa / makuupaikakseen

makuupaikoikseni

makuupaikoiksesi

makuupaikoiksensa / makuupaikoikseen

Ess

-na

makuupaikkanani

makuupaikkanasi

makuupaikkanansa / makuupaikkanaan

makuupaikkoinani

makuupaikkoinasi

makuupaikkoinansa / makuupaikkoinaan

Abe

-tta

makuupaikattani

makuupaikattasi

makuupaikattansa / makuupaikattaan

makuupaikoittani

makuupaikoittasi

makuupaikoittansa / makuupaikoittaan

Com

-ne

-

-

-

makuupaikkoineni

makuupaikkoinesi

makuupaikkoinensa / makuupaikkoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

makuupaikkamme

makuupaikkamme

makuupaikkanne

makuupaikkanne

makuupaikkansa

makuupaikkansa

Par

-ta

makuupaikkaamme

makuupaikkojamme

makuupaikkaanne

makuupaikkojanne

makuupaikkaansa

makuupaikkojansa / makuupaikkojaan

Gen

-n

makuupaikkamme

makuupaikkojemme

makuupaikkanne

makuupaikkojenne

makuupaikkansa

makuupaikkojensa

Ill

mihin

makuupaikkaamme

makuupaikkoihimme

makuupaikkaanne

makuupaikkoihinne

makuupaikkaansa

makuupaikkoihinsa

Ine

-ssa

makuupaikassamme

makuupaikoissamme

makuupaikassanne

makuupaikoissanne

makuupaikassansa / makuupaikassaan

makuupaikoissansa / makuupaikoissaan

Ela

-sta

makuupaikastamme

makuupaikoistamme

makuupaikastanne

makuupaikoistanne

makuupaikastansa / makuupaikastaan

makuupaikoistansa / makuupaikoistaan

All

-lle

makuupaikallemme

makuupaikoillemme

makuupaikallenne

makuupaikoillenne

makuupaikallensa / makuupaikalleen

makuupaikoillensa / makuupaikoillean

Ade

-lla

makuupaikallamme

makuupaikoillamme

makuupaikallanne

makuupaikoillanne

makuupaikallansa / makuupaikallaan

makuupaikoillansa / makuupaikoillaan

Abl

-lta

makuupaikaltamme

makuupaikoiltamme

makuupaikaltanne

makuupaikoiltanne

makuupaikaltansa / makuupaikaltaan

makuupaikoiltansa / makuupaikoiltaan

Tra

-ksi

makuupaikaksemme

makuupaikoiksemme

makuupaikaksenne

makuupaikoiksenne

makuupaikaksensa / makuupaikakseen

makuupaikoiksensa / makuupaikoikseen

Ess

-na

makuupaikkanamme

makuupaikkoinamme

makuupaikkananne

makuupaikkoinanne

makuupaikkanansa / makuupaikkanaan

makuupaikkoinansa / makuupaikkoinaan

Abe

-tta

makuupaikattamme

makuupaikoittamme

makuupaikattanne

makuupaikoittanne

makuupaikattansa / makuupaikattaan

makuupaikoittansa / makuupaikoittaan

Com

-ne

-

makuupaikkoinemme

-

makuupaikkoinenne

-

makuupaikkoinensa / makuupaikkoineen

Singular

Plural

Nom

-

makuupaikkamme

makuupaikkanne

makuupaikkansa

makuupaikkamme

makuupaikkanne

makuupaikkansa

Par

-ta

makuupaikkaamme

makuupaikkaanne

makuupaikkaansa

makuupaikkojamme

makuupaikkojanne

makuupaikkojansa / makuupaikkojaan

Gen

-n

makuupaikkamme

makuupaikkanne

makuupaikkansa

makuupaikkojemme

makuupaikkojenne

makuupaikkojensa

Ill

mihin

makuupaikkaamme

makuupaikkaanne

makuupaikkaansa

makuupaikkoihimme

makuupaikkoihinne

makuupaikkoihinsa

Ine

-ssa

makuupaikassamme

makuupaikassanne

makuupaikassansa / makuupaikassaan

makuupaikoissamme

makuupaikoissanne

makuupaikoissansa / makuupaikoissaan

Ela

-sta

makuupaikastamme

makuupaikastanne

makuupaikastansa / makuupaikastaan

makuupaikoistamme

makuupaikoistanne

makuupaikoistansa / makuupaikoistaan

All

-lle

makuupaikallemme

makuupaikallenne

makuupaikallensa / makuupaikalleen

makuupaikoillemme

makuupaikoillenne

makuupaikoillensa / makuupaikoillean

Ade

-lla

makuupaikallamme

makuupaikallanne

makuupaikallansa / makuupaikallaan

makuupaikoillamme

makuupaikoillanne

makuupaikoillansa / makuupaikoillaan

Abl

-lta

makuupaikaltamme

makuupaikaltanne

makuupaikaltansa / makuupaikaltaan

makuupaikoiltamme

makuupaikoiltanne

makuupaikoiltansa / makuupaikoiltaan

Tra

-ksi

makuupaikaksemme

makuupaikaksenne

makuupaikaksensa / makuupaikakseen

makuupaikoiksemme

makuupaikoiksenne

makuupaikoiksensa / makuupaikoikseen

Ess

-na

makuupaikkanamme

makuupaikkananne

makuupaikkanansa / makuupaikkanaan

makuupaikkoinamme

makuupaikkoinanne

makuupaikkoinansa / makuupaikkoinaan

Abe

-tta

makuupaikattamme

makuupaikattanne

makuupaikattansa / makuupaikattaan

makuupaikoittamme

makuupaikoittanne

makuupaikoittansa / makuupaikoittaan

Com

-ne

-

-

-

makuupaikkoinemme

makuupaikkoinenne

makuupaikkoinensa / makuupaikkoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

makuu

makuut

Par

-ta

makuuta

makuita / makuhia

Gen

-n

makuun

makuitten / makuiden / makuhien / makuhitten

Ill

mihin

makuuseen

makuisiin / makuihin / makuhisin

Ine

-ssa

makuussa

makuhissa / makuissa

Ela

-sta

makuusta

makuhista / makuista

All

-lle

makuulle

makuhille / makuille

Ade

-lla

makuulla

makuhilla / makuilla

Abl

-lta

makuulta

makuhilta / makuilta

Tra

-ksi

makuuksi

makuhiksi / makuiksi

Ess

-na

makuuna

makuhina / makuina

Abe

-tta

makuutta

makuhitta / makuitta

Com

-ne

-

makuhine / makuine

Ins

-in

-

makuhin / makuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

makuu

makuut

Par

-ta

makuuta

makuita / makuhia

Gen

-n

makuun

makuitten / makuiden / makuhien / makuhitten

Ill

mihin

makuuseen

makuisiin / makuihin / makuhisin

Ine

-ssa

makuussa

makuhissa / makuissa

Ela

-sta

makuusta

makuhista / makuista

All

-lle

makuulle

makuhille / makuille

Ade

-lla

makuulla

makuhilla / makuilla

Abl

-lta

makuulta

makuhilta / makuilta

Tra

-ksi

makuuksi

makuhiksi / makuiksi

Ess

-na

makuuna

makuhina / makuina

Abe

-tta

makuutta

makuhitta / makuitta

Com

-ne

-

makuhine / makuine

Ins

-in

-

makuhin / makuin

sleeping
bedrooms
Bedroom
bed
holiday
Show more arrow right
Tatoeba; KDE4; OpenSubtitles2018.v3; Europarl; OpenSubtitles 2018 Makuu on yhdellä hengelle. The bed is for one person. Älä istu makuuni päälle. Do not sit on top of the bed. Onko sinulla uusi makuuni? Do you have a new bed? Tämä on makuuhuoneemme. This is our bedroom. Makuu tuoksuu puhtaalta lakanalta. The bed smells like clean sheets. Makuuni on mukava ja pehmeä. The bed is comfortable and soft. Makuupaikka on valmis. The sleeping place is ready. Onko se makuusi? Do you approve? Tämä on minun makuupussini. This is my sleeping bag! Makuuni on liian pieni minulle. The bed is too small for me. Show more arrow right

Wiktionary

lying (down) (as a prefix) sleeping Show more arrow right makuuasento makuuhaava makuuhuone makuupaikka makuupussi makuuvaunu Show more arrow right maata +‎ -uu Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

makuuni

makuuni

makuusi

makuusi

makuunsa

makuunsa

Par

-ta

makuutani

makuitani / makuhiani

makuutasi

makuitasi / makuhiasi

makuutansa / makuutaan

makuitansa / makuitaan / makuhiansa / makuhiaan

Gen

-n

makuuni

makuitteni / makuideni / makuhieni / makuhitteni

makuusi

makuittesi / makuidesi / makuhiesi / makuhittesi

makuunsa

makuittensa / makuidensa / makuhiensa / makuhittensa

Ill

mihin

makuuseeni

makuisiini / makuihini / makuhisini

makuuseesi

makuisiisi / makuihisi / makuhisisi

makuuseensa

makuisiinsa / makuihinsa / makuhisinsa

Ine

-ssa

makuussani

makuhissani / makuissani

makuussasi

makuhissasi / makuissasi

makuussansa / makuussaan

makuhissansa / makuhissaan / makuissansa / makuissaan

Ela

-sta

makuustani

makuhistani / makuistani

makuustasi

makuhistasi / makuistasi

makuustansa / makuustaan

makuhistansa / makuhistaan / makuistansa / makuistaan

All

-lle

makuulleni

makuhilleni / makuilleni

makuullesi

makuhillesi / makuillesi

makuullensa / makuulleen

makuhillensa / makuhillean / makuillensa / makuillean

Ade

-lla

makuullani

makuhillani / makuillani

makuullasi

makuhillasi / makuillasi

makuullansa / makuullaan

makuhillansa / makuhillaan / makuillansa / makuillaan

Abl

-lta

makuultani

makuhiltani / makuiltani

makuultasi

makuhiltasi / makuiltasi

makuultansa / makuultaan

makuhiltansa / makuhiltaan / makuiltansa / makuiltaan

Tra

-ksi

makuukseni

makuhikseni / makuikseni

makuuksesi

makuhiksesi / makuiksesi

makuuksensa / makuukseen

makuhikseen / makuhiksensa / makuikseen / makuiksensa

Ess

-na

makuunani

makuhinani / makuinani

makuunasi

makuhinasi / makuinasi

makuunansa / makuunaan

makuhinansa / makuhinaan / makuinansa / makuinaan

Abe

-tta

makuuttani

makuhittani / makuittani

makuuttasi

makuhittasi / makuittasi

makuuttansa / makuuttaan

makuhittansa / makuhittaan / makuittansa / makuittaan

Com

-ne

-

makuhineni / makuineni

-

makuhinesi / makuinesi

-

makuhineen / makuhinensa / makuineen / makuinensa

Singular

Plural

Nom

-

makuuni

makuusi

makuunsa

makuuni

makuusi

makuunsa

Par

-ta

makuutani

makuutasi

makuutansa / makuutaan

makuitani / makuhiani

makuitasi / makuhiasi

makuitansa / makuitaan / makuhiansa / makuhiaan

Gen

-n

makuuni

makuusi

makuunsa

makuitteni / makuideni / makuhieni / makuhitteni

makuittesi / makuidesi / makuhiesi / makuhittesi

makuittensa / makuidensa / makuhiensa / makuhittensa

Ill

mihin

makuuseeni

makuuseesi

makuuseensa

makuisiini / makuihini / makuhisini

makuisiisi / makuihisi / makuhisisi

makuisiinsa / makuihinsa / makuhisinsa

Ine

-ssa

makuussani

makuussasi

makuussansa / makuussaan

makuhissani / makuissani

makuhissasi / makuissasi

makuhissansa / makuhissaan / makuissansa / makuissaan

Ela

-sta

makuustani

makuustasi

makuustansa / makuustaan

makuhistani / makuistani

makuhistasi / makuistasi

makuhistansa / makuhistaan / makuistansa / makuistaan

All

-lle

makuulleni

makuullesi

makuullensa / makuulleen

makuhilleni / makuilleni

makuhillesi / makuillesi

makuhillensa / makuhillean / makuillensa / makuillean

Ade

-lla

makuullani

makuullasi

makuullansa / makuullaan

makuhillani / makuillani

makuhillasi / makuillasi

makuhillansa / makuhillaan / makuillansa / makuillaan

Abl

-lta

makuultani

makuultasi

makuultansa / makuultaan

makuhiltani / makuiltani

makuhiltasi / makuiltasi

makuhiltansa / makuhiltaan / makuiltansa / makuiltaan

Tra

-ksi

makuukseni

makuuksesi

makuuksensa / makuukseen

makuhikseni / makuikseni

makuhiksesi / makuiksesi

makuhikseen / makuhiksensa / makuikseen / makuiksensa

Ess

-na

makuunani

makuunasi

makuunansa / makuunaan

makuhinani / makuinani

makuhinasi / makuinasi

makuhinansa / makuhinaan / makuinansa / makuinaan

Abe

-tta

makuuttani

makuuttasi

makuuttansa / makuuttaan

makuhittani / makuittani

makuhittasi / makuittasi

makuhittansa / makuhittaan / makuittansa / makuittaan

Com

-ne

-

-

-

makuhineni / makuineni

makuhinesi / makuinesi

makuhineen / makuhinensa / makuineen / makuinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

makuumme

makuumme

makuunne

makuunne

makuunsa

makuunsa

Par

-ta

makuutamme

makuitamme / makuhiamme

makuutanne

makuitanne / makuhianne

makuutansa / makuutaan

makuitansa / makuitaan / makuhiansa / makuhiaan

Gen

-n

makuumme

makuittemme / makuidemme / makuhiemme / makuhittemme

makuunne

makuittenne / makuidenne / makuhienne / makuhittenne

makuunsa

makuittensa / makuidensa / makuhiensa / makuhittensa

Ill

mihin

makuuseemme

makuisiimme / makuihimme / makuhisimme

makuuseenne

makuisiinne / makuihinne / makuhisinne

makuuseensa

makuisiinsa / makuihinsa / makuhisinsa

Ine

-ssa

makuussamme

makuhissamme / makuissamme

makuussanne

makuhissanne / makuissanne

makuussansa / makuussaan

makuhissansa / makuhissaan / makuissansa / makuissaan

Ela

-sta

makuustamme

makuhistamme / makuistamme

makuustanne

makuhistanne / makuistanne

makuustansa / makuustaan

makuhistansa / makuhistaan / makuistansa / makuistaan

All

-lle

makuullemme

makuhillemme / makuillemme

makuullenne

makuhillenne / makuillenne

makuullensa / makuulleen

makuhillensa / makuhillean / makuillensa / makuillean

Ade

-lla

makuullamme

makuhillamme / makuillamme

makuullanne

makuhillanne / makuillanne

makuullansa / makuullaan

makuhillansa / makuhillaan / makuillansa / makuillaan

Abl

-lta

makuultamme

makuhiltamme / makuiltamme

makuultanne

makuhiltanne / makuiltanne

makuultansa / makuultaan

makuhiltansa / makuhiltaan / makuiltansa / makuiltaan

Tra

-ksi

makuuksemme

makuhiksemme / makuiksemme

makuuksenne

makuhiksenne / makuiksenne

makuuksensa / makuukseen

makuhikseen / makuhiksensa / makuikseen / makuiksensa

Ess

-na

makuunamme

makuhinamme / makuinamme

makuunanne

makuhinanne / makuinanne

makuunansa / makuunaan

makuhinansa / makuhinaan / makuinansa / makuinaan

Abe

-tta

makuuttamme

makuhittamme / makuittamme

makuuttanne

makuhittanne / makuittanne

makuuttansa / makuuttaan

makuhittansa / makuhittaan / makuittansa / makuittaan

Com

-ne

-

makuhinemme / makuinemme

-

makuhinenne / makuinenne

-

makuhineen / makuhinensa / makuineen / makuinensa

Singular

Plural

Nom

-

makuumme

makuunne

makuunsa

makuumme

makuunne

makuunsa

Par

-ta

makuutamme

makuutanne

makuutansa / makuutaan

makuitamme / makuhiamme

makuitanne / makuhianne

makuitansa / makuitaan / makuhiansa / makuhiaan

Gen

-n

makuumme

makuunne

makuunsa

makuittemme / makuidemme / makuhiemme / makuhittemme

makuittenne / makuidenne / makuhienne / makuhittenne

makuittensa / makuidensa / makuhiensa / makuhittensa

Ill

mihin

makuuseemme

makuuseenne

makuuseensa

makuisiimme / makuihimme / makuhisimme

makuisiinne / makuihinne / makuhisinne

makuisiinsa / makuihinsa / makuhisinsa

Ine

-ssa

makuussamme

makuussanne

makuussansa / makuussaan

makuhissamme / makuissamme

makuhissanne / makuissanne

makuhissansa / makuhissaan / makuissansa / makuissaan

Ela

-sta

makuustamme

makuustanne

makuustansa / makuustaan

makuhistamme / makuistamme

makuhistanne / makuistanne

makuhistansa / makuhistaan / makuistansa / makuistaan

All

-lle

makuullemme

makuullenne

makuullensa / makuulleen

makuhillemme / makuillemme

makuhillenne / makuillenne

makuhillensa / makuhillean / makuillensa / makuillean

Ade

-lla

makuullamme

makuullanne

makuullansa / makuullaan

makuhillamme / makuillamme

makuhillanne / makuillanne

makuhillansa / makuhillaan / makuillansa / makuillaan

Abl

-lta

makuultamme

makuultanne

makuultansa / makuultaan

makuhiltamme / makuiltamme

makuhiltanne / makuiltanne

makuhiltansa / makuhiltaan / makuiltansa / makuiltaan

Tra

-ksi

makuuksemme

makuuksenne

makuuksensa / makuukseen

makuhiksemme / makuiksemme

makuhiksenne / makuiksenne

makuhikseen / makuhiksensa / makuikseen / makuiksensa

Ess

-na

makuunamme

makuunanne

makuunansa / makuunaan

makuhinamme / makuinamme

makuhinanne / makuinanne

makuhinansa / makuhinaan / makuinansa / makuinaan

Abe

-tta

makuuttamme

makuuttanne

makuuttansa / makuuttaan

makuhittamme / makuittamme

makuhittanne / makuittanne

makuhittansa / makuhittaan / makuittansa / makuittaan

Com

-ne

-

-

-

makuhinemme / makuinemme

makuhinenne / makuinenne

makuhineen / makuhinensa / makuineen / makuinensa

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

paikka

paikat

Par

-ta

paikkaa

paikkoja

Gen

-n

paikan

paikkojen

Ill

mihin

paikkaan

paikkoihin

Ine

-ssa

paikassa

paikoissa

Ela

-sta

paikasta

paikoista

All

-lle

paikalle

paikoille

Ade

-lla

paikalla

paikoilla

Abl

-lta

paikalta

paikoilta

Tra

-ksi

paikaksi

paikoiksi

Ess

-na

paikkana

paikkoina

Abe

-tta

paikatta

paikoitta

Com

-ne

-

paikkoine

Ins

-in

-

paikoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

paikka

paikat

Par

-ta

paikkaa

paikkoja

Gen

-n

paikan

paikkojen

Ill

mihin

paikkaan

paikkoihin

Ine

-ssa

paikassa

paikoissa

Ela

-sta

paikasta

paikoista

All

-lle

paikalle

paikoille

Ade

-lla

paikalla

paikoilla

Abl

-lta

paikalta

paikoilta

Tra

-ksi

paikaksi

paikoiksi

Ess

-na

paikkana

paikkoina

Abe

-tta

paikatta

paikoitta

Com

-ne

-

paikkoine

Ins

-in

-

paikoin

place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, mesta
location sijainti, paikka, asema, paikantaminen, ulkokuvauspaikka
spot paikka, täplä, kohta, spotti, pilkku, läiskä
position kanta, asema, sijainti, asento, paikka, tilanne
point kohta, piste, asia, paikka, seikka, kärki
seat istuin, paikka, istuinosa, tuoli, istumapaikka, penkki
site paikka, työmaa, sijainti, tontti, sijaintipaikka, rakennustyömaa
space tila, avaruus, välilyönti, väli, paikka, tyhjä tila
patch kauneuspilkku, läikkä, paikka, lappu, alue, laikku
post virka, posti, toimi, pylväs, paikka, tolppa
station asema, voimala, paikka, asemapaikka, tukikohta, sijoituspaikka
scene näkymä, kohtaus, näyttämö, näky, tapahtumapaikka, paikka
locus paikka, alue, kohtio
locality sijainti, paikkakunta, paikka, seutu
filling täyte, täytös, paikka, plombi
situation tilanne, asema, sijainti, paikka, työpaikka
stand teline, jalusta, osasto, kanta, paikka, koju
pitch piki, jako, kaltevuus, sävelkorkeus, korkeus, paikka
niche markkinarako, syvennys, paikka, oma paikka
neighborhood naapuruus, kaupunginosa, naapuristo, ympäristö, asuinalue, paikka
lie valhe, makuupaikka, asema, paikka, asiaintila, pesä
stopping paikka
mend paikka, parsima
joint liitos, nivel, sauma, liitoskohta, jatkos, paikka
Show more arrow right
Common Crawl Parallel Corpus; Tatoeba Parallel Corpus; SETIMES; OpenSubtitles Parallel Corpus; Europarl Parallel Corpus; Europarl; DGT; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba Hän tulee paikoistani. He is coming from my places. Tämä paikka on upea! This place is amazing! Olen paikoissasi yksin. I am alone in your place. En tunne tätä paikkaa. I don't know this place. Paikka on täynnä ihmisiä. The place is full of people. Onko paikoittasi varattu? Is your spot taken? Tule tänne, paikoiksenne. Come here, for your convenience. Paikka oli täynnä ihmisiä. The place was full of people. Kiva paikka. Wow, nice place. Paikoillemme on tunti aikaa. We have an hour to get to our places. Show more arrow right

Wiktionary

place, location, spot, site area, region, locality, neighbourhood/neighborhood alue space, room tila scene (where something happens/has happened) tapahtumapaikka (politics) seat Fin:Sosiaalidemokraateilla on eduskunnassa 36 paikkaa.Eng:The Social Democrats have 36 seats in the Parliament. (sports) berth (position on the field of play) makuupaikka (sports) Short for maalintekopaikka (“scoring opportunity; chance (to score)”). job, post, position työpaikka patch (on clothes) korjauspaikka (computing) patch korjauspaikka (dentistry) filling; inlay hammaspaikka (colloquial) situation tilanne (colloquial, in the plural) parts, bones jäsenFin:Minulla on paikat kipeänä.Eng:I'm sore all over. Show more arrow right puolustaa paikkaansa (“to serve a purposebe useful/valuable”) Nouns -paikkalainen Adjectives paikallinen-paikkainenpaikoittainen Verbs paikantaapaikantuapaikatapaikkamaalatapaikoittaapitää paikkansa Adverbs paikallapaikallaanpaikallepaikalleenpaikaltapaikaltaanpaikka paikoinpaikkeillapaikkeillepaikkeilta Show more arrow right paikanhaku paikannimi paikannimistö paikkakunta pysäköintipaikka Show more arrow right From Proto-Finnic paikka (compare Estonian paik and Votic paikka), borrowed from Proto-Germanic spaikǭ (compare English spoke). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

paikkani

paikkani

paikkasi

paikkasi

paikkansa

paikkansa

Par

-ta

paikkaani

paikkojani

paikkaasi

paikkojasi

paikkaansa

paikkojansa / paikkojaan

Gen

-n

paikkani

paikkojeni

paikkasi

paikkojesi

paikkansa

paikkojensa

Ill

mihin

paikkaani

paikkoihini

paikkaasi

paikkoihisi

paikkaansa

paikkoihinsa

Ine

-ssa

paikassani

paikoissani

paikassasi

paikoissasi

paikassansa / paikassaan

paikoissansa / paikoissaan

Ela

-sta

paikastani

paikoistani

paikastasi

paikoistasi

paikastansa / paikastaan

paikoistansa / paikoistaan

All

-lle

paikalleni

paikoilleni

paikallesi

paikoillesi

paikallensa / paikalleen

paikoillensa / paikoillean

Ade

-lla

paikallani

paikoillani

paikallasi

paikoillasi

paikallansa / paikallaan

paikoillansa / paikoillaan

Abl

-lta

paikaltani

paikoiltani

paikaltasi

paikoiltasi

paikaltansa / paikaltaan

paikoiltansa / paikoiltaan

Tra

-ksi

paikakseni

paikoikseni

paikaksesi

paikoiksesi

paikaksensa / paikakseen

paikoiksensa / paikoikseen

Ess

-na

paikkanani

paikkoinani

paikkanasi

paikkoinasi

paikkanansa / paikkanaan

paikkoinansa / paikkoinaan

Abe

-tta

paikattani

paikoittani

paikattasi

paikoittasi

paikattansa / paikattaan

paikoittansa / paikoittaan

Com

-ne

-

paikkoineni

-

paikkoinesi

-

paikkoinensa / paikkoineen

Singular

Plural

Nom

-

paikkani

paikkasi

paikkansa

paikkani

paikkasi

paikkansa

Par

-ta

paikkaani

paikkaasi

paikkaansa

paikkojani

paikkojasi

paikkojansa / paikkojaan

Gen

-n

paikkani

paikkasi

paikkansa

paikkojeni

paikkojesi

paikkojensa

Ill

mihin

paikkaani

paikkaasi

paikkaansa

paikkoihini

paikkoihisi

paikkoihinsa

Ine

-ssa

paikassani

paikassasi

paikassansa / paikassaan

paikoissani

paikoissasi

paikoissansa / paikoissaan

Ela

-sta

paikastani

paikastasi

paikastansa / paikastaan

paikoistani

paikoistasi

paikoistansa / paikoistaan

All

-lle

paikalleni

paikallesi

paikallensa / paikalleen

paikoilleni

paikoillesi

paikoillensa / paikoillean

Ade

-lla

paikallani

paikallasi

paikallansa / paikallaan

paikoillani

paikoillasi

paikoillansa / paikoillaan

Abl

-lta

paikaltani

paikaltasi

paikaltansa / paikaltaan

paikoiltani

paikoiltasi

paikoiltansa / paikoiltaan

Tra

-ksi

paikakseni

paikaksesi

paikaksensa / paikakseen

paikoikseni

paikoiksesi

paikoiksensa / paikoikseen

Ess

-na

paikkanani

paikkanasi

paikkanansa / paikkanaan

paikkoinani

paikkoinasi

paikkoinansa / paikkoinaan

Abe

-tta

paikattani

paikattasi

paikattansa / paikattaan

paikoittani

paikoittasi

paikoittansa / paikoittaan

Com

-ne

-

-

-

paikkoineni

paikkoinesi

paikkoinensa / paikkoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

paikkamme

paikkamme

paikkanne

paikkanne

paikkansa

paikkansa

Par

-ta

paikkaamme

paikkojamme

paikkaanne

paikkojanne

paikkaansa

paikkojansa / paikkojaan

Gen

-n

paikkamme

paikkojemme

paikkanne

paikkojenne

paikkansa

paikkojensa

Ill

mihin

paikkaamme

paikkoihimme

paikkaanne

paikkoihinne

paikkaansa

paikkoihinsa

Ine

-ssa

paikassamme

paikoissamme

paikassanne

paikoissanne

paikassansa / paikassaan

paikoissansa / paikoissaan

Ela

-sta

paikastamme

paikoistamme

paikastanne

paikoistanne

paikastansa / paikastaan

paikoistansa / paikoistaan

All

-lle

paikallemme

paikoillemme

paikallenne

paikoillenne

paikallensa / paikalleen

paikoillensa / paikoillean

Ade

-lla

paikallamme

paikoillamme

paikallanne

paikoillanne

paikallansa / paikallaan

paikoillansa / paikoillaan

Abl

-lta

paikaltamme

paikoiltamme

paikaltanne

paikoiltanne

paikaltansa / paikaltaan

paikoiltansa / paikoiltaan

Tra

-ksi

paikaksemme

paikoiksemme

paikaksenne

paikoiksenne

paikaksensa / paikakseen

paikoiksensa / paikoikseen

Ess

-na

paikkanamme

paikkoinamme

paikkananne

paikkoinanne

paikkanansa / paikkanaan

paikkoinansa / paikkoinaan

Abe

-tta

paikattamme

paikoittamme

paikattanne

paikoittanne

paikattansa / paikattaan

paikoittansa / paikoittaan

Com

-ne

-

paikkoinemme

-

paikkoinenne

-

paikkoinensa / paikkoineen

Singular

Plural

Nom

-

paikkamme

paikkanne

paikkansa

paikkamme

paikkanne

paikkansa

Par

-ta

paikkaamme

paikkaanne

paikkaansa

paikkojamme

paikkojanne

paikkojansa / paikkojaan

Gen

-n

paikkamme

paikkanne

paikkansa

paikkojemme

paikkojenne

paikkojensa

Ill

mihin

paikkaamme

paikkaanne

paikkaansa

paikkoihimme

paikkoihinne

paikkoihinsa

Ine

-ssa

paikassamme

paikassanne

paikassansa / paikassaan

paikoissamme

paikoissanne

paikoissansa / paikoissaan

Ela

-sta

paikastamme

paikastanne

paikastansa / paikastaan

paikoistamme

paikoistanne

paikoistansa / paikoistaan

All

-lle

paikallemme

paikallenne

paikallensa / paikalleen

paikoillemme

paikoillenne

paikoillensa / paikoillean

Ade

-lla

paikallamme

paikallanne

paikallansa / paikallaan

paikoillamme

paikoillanne

paikoillansa / paikoillaan

Abl

-lta

paikaltamme

paikaltanne

paikaltansa / paikaltaan

paikoiltamme

paikoiltanne

paikoiltansa / paikoiltaan

Tra

-ksi

paikaksemme

paikaksenne

paikaksensa / paikakseen

paikoiksemme

paikoiksenne

paikoiksensa / paikoikseen

Ess

-na

paikkanamme

paikkananne

paikkanansa / paikkanaan

paikkoinamme

paikkoinanne

paikkoinansa / paikkoinaan

Abe

-tta

paikattamme

paikattanne

paikattansa / paikattaan

paikoittamme

paikoittanne

paikoittansa / paikoittaan

Com

-ne

-

-

-

paikkoinemme

paikkoinenne

paikkoinensa / paikkoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept