logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

paikantaa, verb

Word analysis
paikantaa

paikantaa

paikantaa

Verb, Active voice Indicative Present 3rd singular

paikantaa

Verb, Active voice Infinitive with suffix adjective Singular Lative

pai

Noun, Singular Nominative

+ kanta

Noun, Singular Partitive

Report an issue

Wiktionary

(transitive) to locate, pinpoint (determine the location of) (transitive) Synonym of paikallistaa (“to localize”) Show more arrow right Nouns paikanninpaikannus Show more arrow right paika- +‎ -ntaa Show more arrow right

Translations

to locate paikantaa, sijoittaa, asettua, suuntia
to pinpoint paikantaa, osoittaa, määritellä tarkasti
to localize paikallistaa, paikantaa, rajoittaa jhk
to pin down paikantaa, selittää, jättää puristuksiin, pitää kiinni, saada ote jstk
to spot huomata, täplittää, nähdä, paikantaa, kekata, keksiä
Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

paikannan

en paikanna

ii

paikannat

et paikanna

iii

paikantaa

ei paikanna

Plural

Positive

Negative

i

paikannamme / paikannetaan

emme paikanna / ei paikanneta

ii

paikannatte

ette paikanna

iii

paikantavat

eivät paikanna

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

paikansin

en paikantanut

ii

paikansit

et paikantanut

iii

paikansi

ei paikantanut

Plural

Positive

Negative

i

paikansimme / paikannettiin

emme paikantaneet / ei paikannettu

ii

paikansitte

ette paikantaneet

iii

paikansivat

eivät paikantaneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen paikantanut

en ole paikantanut

ii

olet paikantanut

et ole paikantanut

iii

on paikantanut

ei ole paikantanut

Plural

Positive

Negative

i

olemme paikantaneet

emme ole paikantaneet

ii

olette paikantaneet

ette ole paikantaneet

iii

ovat paikantaneet

eivät ole paikantaneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin paikantanut

en ollut paikantanut

ii

olit paikantanut

et ollut paikantanut

iii

oli paikantanut

ei ollut paikantanut

Plural

Positive

Negative

i

olimme paikantaneet

emme olleet paikantaneet

ii

olitte paikantaneet

ette olleet paikantaneet

iii

olivat paikantaneet

eivät olleet paikantaneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

paikantaisin

en paikantaisi

ii

paikantaisit

et paikantaisi

iii

paikantaisi

ei paikantaisi

Plural

Positive

Negative

i

paikantaisimme

emme paikantaisi

ii

paikantaisitte

ette paikantaisi

iii

paikantaisivat

eivät paikantaisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin paikantanut

en olisi paikantanut

ii

olisit paikantanut

et olisi paikantanut

iii

olisi paikantanut

ei olisi paikantanut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme paikantaneet

emme olisi paikantaneet

ii

olisitte paikantaneet

ette olisi paikantaneet

iii

olisivat paikantaneet

eivät olisi paikantaneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

paikantanen

en paikantane

ii

paikantanet

et paikantane

iii

paikantanee

ei paikantane

Plural

Positive

Negative

i

paikantanemme

emme paikantane

ii

paikantanette

ette paikantane

iii

paikantanevat

eivät paikantane

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen paikantanut

en liene paikantanut

ii

lienet paikantanut

et liene paikantanut

iii

lienee paikantanut

ei liene paikantanut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme paikantaneet

emme liene paikantaneet

ii

lienette paikantaneet

ette liene paikantaneet

iii

lienevät paikantaneet

eivät liene paikantaneet

Imperative

Singular

i

-

ii

paikanna

iii

paikantakoon

Plural

i

paikantakaamme

ii

paikantakaa

iii

paikantakoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

paikantaa

Tra

-ksi

paikantaaksensa / paikantaakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

paikantaessa

Ins

-in

paikantaen

Ine

-ssa

paikannettaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

paikantamaan

Ine

-ssa

paikantamassa

Ela

-sta

paikantamasta

Ade

-lla

paikantamalla

Abe

-tta

paikantamatta

Ins

-in

paikantaman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

paikantaminen

Par

-ta

paikantamista

Infinitive V

paikantamaisillaan / paikantamaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

paikannetaan

ei paikanneta

Imperfect

paikannettiin

ei paikannettu

Potential

paikannettaneen

ei paikannettane

Conditional

paikannettaisiin

ei paikannettaisi

Imperative Present

paikannettakoon

älköön paikannettako

Imperative Perfect

olkoon paikannettu

älköön paikannettu

Positive

Negative

Present

paikannetaan

ei paikanneta

Imperfect

paikannettiin

ei paikannettu

Potential

paikannettaneen

ei paikannettane

Conditional

paikannettaisiin

ei paikannettaisi

Imperative Present

paikannettakoon

älköön paikannettako

Imperative Perfect

olkoon paikannettu

älköön paikannettu

Participle

Active

Passive

1st

paikantava

paikannettava

2nd

paikantanut

paikannettu

3rd

paikantama

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

pai

pait

Par

-ta

paita

paita

Gen

-n

pain

paitten / paiden

Ill

mihin

paihin

paihin

Ine

-ssa

paissa

paissa

Ela

-sta

paista

paista

All

-lle

paille

paille

Ade

-lla

pailla

pailla

Abl

-lta

pailta

pailta

Tra

-ksi

paiksi

paiksi

Ess

-na

paina

paina

Abe

-tta

paitta

paitta

Com

-ne

-

paine

Ins

-in

-

pain

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

pai

pait

Par

-ta

paita

paita

Gen

-n

pain

paitten / paiden

Ill

mihin

paihin

paihin

Ine

-ssa

paissa

paissa

Ela

-sta

paista

paista

All

-lle

paille

paille

Ade

-lla

pailla

pailla

Abl

-lta

pailta

pailta

Tra

-ksi

paiksi

paiksi

Ess

-na

paina

paina

Abe

-tta

paitta

paitta

Com

-ne

-

paine

Ins

-in

-

pain

Translations

pai
shi
Show more arrow right

Wiktionary

(Finglish) pie Show more arrow right English pie Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

paini

paini

paisi

paisi

painsa

painsa

Par

-ta

paitani

paitani

paitasi

paitasi

paitansa / paitaan

paitansa / paitaan

Gen

-n

paini

paitteni / paideni

paisi

paittesi / paidesi

painsa

paittensa / paidensa

Ill

mihin

paihini

paihini

paihisi

paihisi

paihinsa

paihinsa

Ine

-ssa

paissani

paissani

paissasi

paissasi

paissansa / paissaan

paissansa / paissaan

Ela

-sta

paistani

paistani

paistasi

paistasi

paistansa / paistaan

paistansa / paistaan

All

-lle

pailleni

pailleni

paillesi

paillesi

paillensa / pailleen

paillensa / paillean

Ade

-lla

paillani

paillani

paillasi

paillasi

paillansa / paillaan

paillansa / paillaan

Abl

-lta

pailtani

pailtani

pailtasi

pailtasi

pailtansa / pailtaan

pailtansa / pailtaan

Tra

-ksi

paikseni

paikseni

paiksesi

paiksesi

paiksensa / paikseen

paiksensa / paikseen

Ess

-na

painani

painani

painasi

painasi

painansa / painaan

painansa / painaan

Abe

-tta

paittani

paittani

paittasi

paittasi

paittansa / paittaan

paittansa / paittaan

Com

-ne

-

paineni

-

painesi

-

painensa / paineen

Singular

Plural

Nom

-

paini

paisi

painsa

paini

paisi

painsa

Par

-ta

paitani

paitasi

paitansa / paitaan

paitani

paitasi

paitansa / paitaan

Gen

-n

paini

paisi

painsa

paitteni / paideni

paittesi / paidesi

paittensa / paidensa

Ill

mihin

paihini

paihisi

paihinsa

paihini

paihisi

paihinsa

Ine

-ssa

paissani

paissasi

paissansa / paissaan

paissani

paissasi

paissansa / paissaan

Ela

-sta

paistani

paistasi

paistansa / paistaan

paistani

paistasi

paistansa / paistaan

All

-lle

pailleni

paillesi

paillensa / pailleen

pailleni

paillesi

paillensa / paillean

Ade

-lla

paillani

paillasi

paillansa / paillaan

paillani

paillasi

paillansa / paillaan

Abl

-lta

pailtani

pailtasi

pailtansa / pailtaan

pailtani

pailtasi

pailtansa / pailtaan

Tra

-ksi

paikseni

paiksesi

paiksensa / paikseen

paikseni

paiksesi

paiksensa / paikseen

Ess

-na

painani

painasi

painansa / painaan

painani

painasi

painansa / painaan

Abe

-tta

paittani

paittasi

paittansa / paittaan

paittani

paittasi

paittansa / paittaan

Com

-ne

-

-

-

paineni

painesi

painensa / paineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

paimme

paimme

painne

painne

painsa

painsa

Par

-ta

paitamme

paitamme

paitanne

paitanne

paitansa / paitaan

paitansa / paitaan

Gen

-n

paimme

paittemme / paidemme

painne

paittenne / paidenne

painsa

paittensa / paidensa

Ill

mihin

paihimme

paihimme

paihinne

paihinne

paihinsa

paihinsa

Ine

-ssa

paissamme

paissamme

paissanne

paissanne

paissansa / paissaan

paissansa / paissaan

Ela

-sta

paistamme

paistamme

paistanne

paistanne

paistansa / paistaan

paistansa / paistaan

All

-lle

paillemme

paillemme

paillenne

paillenne

paillensa / pailleen

paillensa / paillean

Ade

-lla

paillamme

paillamme

paillanne

paillanne

paillansa / paillaan

paillansa / paillaan

Abl

-lta

pailtamme

pailtamme

pailtanne

pailtanne

pailtansa / pailtaan

pailtansa / pailtaan

Tra

-ksi

paiksemme

paiksemme

paiksenne

paiksenne

paiksensa / paikseen

paiksensa / paikseen

Ess

-na

painamme

painamme

painanne

painanne

painansa / painaan

painansa / painaan

Abe

-tta

paittamme

paittamme

paittanne

paittanne

paittansa / paittaan

paittansa / paittaan

Com

-ne

-

painemme

-

painenne

-

painensa / paineen

Singular

Plural

Nom

-

paimme

painne

painsa

paimme

painne

painsa

Par

-ta

paitamme

paitanne

paitansa / paitaan

paitamme

paitanne

paitansa / paitaan

Gen

-n

paimme

painne

painsa

paittemme / paidemme

paittenne / paidenne

paittensa / paidensa

Ill

mihin

paihimme

paihinne

paihinsa

paihimme

paihinne

paihinsa

Ine

-ssa

paissamme

paissanne

paissansa / paissaan

paissamme

paissanne

paissansa / paissaan

Ela

-sta

paistamme

paistanne

paistansa / paistaan

paistamme

paistanne

paistansa / paistaan

All

-lle

paillemme

paillenne

paillensa / pailleen

paillemme

paillenne

paillensa / paillean

Ade

-lla

paillamme

paillanne

paillansa / paillaan

paillamme

paillanne

paillansa / paillaan

Abl

-lta

pailtamme

pailtanne

pailtansa / pailtaan

pailtamme

pailtanne

pailtansa / pailtaan

Tra

-ksi

paiksemme

paiksenne

paiksensa / paikseen

paiksemme

paiksenne

paiksensa / paikseen

Ess

-na

painamme

painanne

painansa / painaan

painamme

painanne

painansa / painaan

Abe

-tta

paittamme

paittanne

paittansa / paittaan

paittamme

paittanne

paittansa / paittaan

Com

-ne

-

-

-

painemme

painenne

painensa / paineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kanta

kannat

Par

-ta

kantaa

kantoja

Gen

-n

kannan

kantojen

Ill

mihin

kantaan

kantoihin

Ine

-ssa

kannassa

kannoissa

Ela

-sta

kannasta

kannoista

All

-lle

kannalle

kannoille

Ade

-lla

kannalla

kannoilla

Abl

-lta

kannalta

kannoilta

Tra

-ksi

kannaksi

kannoiksi

Ess

-na

kantana

kantoina

Abe

-tta

kannatta

kannoitta

Com

-ne

-

kantoine

Ins

-in

-

kannoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kanta

kannat

Par

-ta

kantaa

kantoja

Gen

-n

kannan

kantojen

Ill

mihin

kantaan

kantoihin

Ine

-ssa

kannassa

kannoissa

Ela

-sta

kannasta

kannoista

All

-lle

kannalle

kannoille

Ade

-lla

kannalla

kannoilla

Abl

-lta

kannalta

kannoilta

Tra

-ksi

kannaksi

kannoiksi

Ess

-na

kantana

kantoina

Abe

-tta

kannatta

kannoitta

Com

-ne

-

kantoine

Ins

-in

-

kannoin

Translations

position kanta, asema, sijainti, asento, paikka, tilanne
base tukikohta, pohja, perusta, emäs, alusta, kanta
stem varsi, runko, kanta, vartalo, jalka, päähaara
stock varasto, kalusto, kanta, varastot, osake, tukki
opinion lausunto, mielipide, kanta, näkemys, käsitys, katsomus
view näkymä, näköala, näkemys, kuva, kanta, käsitys
population väestö, väkiluku, populaatio, asukasluku, kanta, kansa
head pää, johtaja, päällikkö, kanta, kärki, esimies
socket pistorasia, kanta, istukka, hylsy, kolo, sokkeli
stand teline, jalusta, osasto, kanta, paikka, koju
root juuri, ydin, kanta, alkuperä
foot jalka, jalkaterä, alaosa, kanta, juuri, alareuna
stalk varsi, korsi, kanta, tappi
stub tynkä, natsa, tupakantumppi, kanto, kanta, pätkä
mount vuori, alusta, jalusta, ratsu, kehys, kanta
butt pusku, maalialue, perä, tynnyri, takapuoli, kanta
footing perusta, jalansija, kanta
hull runko, kuori, palko, kanta
setting asetus, puitteet, ympäristö, asento, miljöö, kanta
ft kanta
Show more arrow right

Wiktionary

base (supporting component of a structure or object) Fin:lampun kantaEng:base of a light bulbFin:pilarin kantaEng:base of a columnFin:lehden kantaEng:base of a leaf heel (part of foot, used especially in compound terms) kantapääFin:kantaluuEng:heel bone heel (part of a sole of a shoe, especially a low one; a high heel is usually called korko) Fin:olla kannoillaEng:to heel heel (end-piece of a loaf of bread) kantapala, kannikka head (blunt end of a fastener) Fin:naulan kantaEng:nailheadFin:tasakantaruuviEng:flathead screw stub (piece of certain paper items, designed to be torn off and kept for record) position, opinion, point of view, account, stance, stand (attitude, opinion, or set of beliefs) Fin:En ota tuohon kantaa.Eng:I don't take a position on that.Fin:Olen kanssasi eri kannalla asevalvonnasta.Eng:I don’t agree with your stance on gun control.Fin:pysyä kannassaanEng:to stand one's ground (electronics) base (controlling terminal of a transistor) (microbiology) strain (particular variety of microbe, organism etc.) (biology) population (collection of a particular species living in a given area) Fin:Suomen hirvikantaEng:moose population of Finland (mathematics) base, radix (in a positional numeral system, the number of unique digits, including the digit zero, used to represent numbers) (mathematics) base (number raised to the power of an exponent) (geometry) base (lowest side or face) (linear algebra) basis (topology) base, basis (linguistics) root (word from which another word is derived) (linguistics, as modifier) proto- (of common ancestor, often hypothetical) Fin:Kaikki indoeurooppalaiset kielet polveutuvat kantaindoeuroopasta.Eng:All Indo-European languages are descended from Proto-Indo-European. Show more arrow right (opinion): näkemys, mielipide Show more arrow right hyökkäyskannallakannallinenkannikas-kantainenkantiokantisliikekannallaodottava kantaolla jonkun kannoillaosua naulan kantaanottaa kantaapuolustuskannallayksikantaan Show more arrow right ajatuskantaalikantaasuntokantaautokantabakteerikantaeläinkantafanikantahirvikantaitiökantakaalinkantakaksikantajärjestelmäkaksimetallikantakalakantakannanilmaisukannanilmauskannanmuutoskannanmäärittelykannanmäärityskannanottokannanvaihtokanta-aliupseerikanta-asiakaskanta-astujakanta-asukaskantaesittääkantaesityskantahenkilökuntakantahenkilöstöKanta-Hämekantaindoeurooppakantaisäkantaitiökantajoukkokantajännekantajäsenkantakahvilakantakalvokantakappikantakaupunkikantakielikantakirjakantakulmakantalappukantalinnoitekantalinnoittaakantalinnoituskantalippukantaliuoskantalukukantanäkykantaohjelmistokantaosakantapaikkakantapalakantapeikkokantapiikkikantapistekantapääkantarautakantaravintolakantasanakantasienikantaslaavikantaslaavilainenkantasolukantasormuskantasuomalainenkantasuomikantatiekantatilakantauralikantavartalokantavierrekantaväestökantaäitikatsantokantakengänkantakielenkantakirveenkantakolmikantakonekantakorkokantakultakantakupukantakuusikantakuusiokantakäsityskantakäskykantalampunkantalehtikantalinssikantaruuvilintukantaoksankantaosakekantapaperikantapultinkantapuolustuskantarahakantarakennuskantarapukantaristikantaruuviruuvinkantasaappaankantatietokantatilauskantauppokantauppokantanaulaviisikantaympäristökanta Show more arrow right From Proto-Finnic kanta, from Proto-Finno-Ugric kanta. Cognates include Estonian kand, Erzya кандо (kando), Moksha канда (kanda), Khanty ҳонт (h̦ont) and Mansi (χānta). Show more arrow right

Wikipedia

populaatio
samanaikaisesti samalla alueella elävien samaan lajiin kuuluvien yksilöiden joukko transistoria
ohjaava kosketin tietokanta
mielipide
lehden
osa, joka yhdistää lehden varteen Kanta
Turun yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö kanta
B {\displaystyle {\mathcal {B}}} , topologiassa sellainen kokoelma topologisen avaruuden ( X , T ) {\displaystyle (X,T)} osajoukkoja, että mikä tahansa X {\displaystyle X} :n avoin osajoukko voidaan lausua B {\displaystyle {\mathcal {B}}} :n alkioiden yhdisteenä. kanta, lineaarialgebrassa pienin sellaisten vektorien joukkoa, joiden lineaarikombinaationa voidaan esittää avaruuden kaikki muut vektorit kanta, geometriassa se kolmion tai monikulmion se sivu, josta korkeus mitataan kanta, erityisesti se tasakylkisen kolmion sivu, jolla ei ole yhtä pitkää paria. Kansallinen Terveysarkisto Kanta
kengän kanta
(myös korko), kengän osa
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kantani

kantani

kantasi

kantasi

kantansa

kantansa

Par

-ta

kantaani

kantojani

kantaasi

kantojasi

kantaansa

kantojansa / kantojaan

Gen

-n

kantani

kantojeni

kantasi

kantojesi

kantansa

kantojensa

Ill

mihin

kantaani

kantoihini

kantaasi

kantoihisi

kantaansa

kantoihinsa

Ine

-ssa

kannassani

kannoissani

kannassasi

kannoissasi

kannassansa / kannassaan

kannoissansa / kannoissaan

Ela

-sta

kannastani

kannoistani

kannastasi

kannoistasi

kannastansa / kannastaan

kannoistansa / kannoistaan

All

-lle

kannalleni

kannoilleni

kannallesi

kannoillesi

kannallensa / kannalleen

kannoillensa / kannoillean

Ade

-lla

kannallani

kannoillani

kannallasi

kannoillasi

kannallansa / kannallaan

kannoillansa / kannoillaan

Abl

-lta

kannaltani

kannoiltani

kannaltasi

kannoiltasi

kannaltansa / kannaltaan

kannoiltansa / kannoiltaan

Tra

-ksi

kannakseni

kannoikseni

kannaksesi

kannoiksesi

kannaksensa / kannakseen

kannoiksensa / kannoikseen

Ess

-na

kantanani

kantoinani

kantanasi

kantoinasi

kantanansa / kantanaan

kantoinansa / kantoinaan

Abe

-tta

kannattani

kannoittani

kannattasi

kannoittasi

kannattansa / kannattaan

kannoittansa / kannoittaan

Com

-ne

-

kantoineni

-

kantoinesi

-

kantoinensa / kantoineen

Singular

Plural

Nom

-

kantani

kantasi

kantansa

kantani

kantasi

kantansa

Par

-ta

kantaani

kantaasi

kantaansa

kantojani

kantojasi

kantojansa / kantojaan

Gen

-n

kantani

kantasi

kantansa

kantojeni

kantojesi

kantojensa

Ill

mihin

kantaani

kantaasi

kantaansa

kantoihini

kantoihisi

kantoihinsa

Ine

-ssa

kannassani

kannassasi

kannassansa / kannassaan

kannoissani

kannoissasi

kannoissansa / kannoissaan

Ela

-sta

kannastani

kannastasi

kannastansa / kannastaan

kannoistani

kannoistasi

kannoistansa / kannoistaan

All

-lle

kannalleni

kannallesi

kannallensa / kannalleen

kannoilleni

kannoillesi

kannoillensa / kannoillean

Ade

-lla

kannallani

kannallasi

kannallansa / kannallaan

kannoillani

kannoillasi

kannoillansa / kannoillaan

Abl

-lta

kannaltani

kannaltasi

kannaltansa / kannaltaan

kannoiltani

kannoiltasi

kannoiltansa / kannoiltaan

Tra

-ksi

kannakseni

kannaksesi

kannaksensa / kannakseen

kannoikseni

kannoiksesi

kannoiksensa / kannoikseen

Ess

-na

kantanani

kantanasi

kantanansa / kantanaan

kantoinani

kantoinasi

kantoinansa / kantoinaan

Abe

-tta

kannattani

kannattasi

kannattansa / kannattaan

kannoittani

kannoittasi

kannoittansa / kannoittaan

Com

-ne

-

-

-

kantoineni

kantoinesi

kantoinensa / kantoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kantamme

kantamme

kantanne

kantanne

kantansa

kantansa

Par

-ta

kantaamme

kantojamme

kantaanne

kantojanne

kantaansa

kantojansa / kantojaan

Gen

-n

kantamme

kantojemme

kantanne

kantojenne

kantansa

kantojensa

Ill

mihin

kantaamme

kantoihimme

kantaanne

kantoihinne

kantaansa

kantoihinsa

Ine

-ssa

kannassamme

kannoissamme

kannassanne

kannoissanne

kannassansa / kannassaan

kannoissansa / kannoissaan

Ela

-sta

kannastamme

kannoistamme

kannastanne

kannoistanne

kannastansa / kannastaan

kannoistansa / kannoistaan

All

-lle

kannallemme

kannoillemme

kannallenne

kannoillenne

kannallensa / kannalleen

kannoillensa / kannoillean

Ade

-lla

kannallamme

kannoillamme

kannallanne

kannoillanne

kannallansa / kannallaan

kannoillansa / kannoillaan

Abl

-lta

kannaltamme

kannoiltamme

kannaltanne

kannoiltanne

kannaltansa / kannaltaan

kannoiltansa / kannoiltaan

Tra

-ksi

kannaksemme

kannoiksemme

kannaksenne

kannoiksenne

kannaksensa / kannakseen

kannoiksensa / kannoikseen

Ess

-na

kantanamme

kantoinamme

kantananne

kantoinanne

kantanansa / kantanaan

kantoinansa / kantoinaan

Abe

-tta

kannattamme

kannoittamme

kannattanne

kannoittanne

kannattansa / kannattaan

kannoittansa / kannoittaan

Com

-ne

-

kantoinemme

-

kantoinenne

-

kantoinensa / kantoineen

Singular

Plural

Nom

-

kantamme

kantanne

kantansa

kantamme

kantanne

kantansa

Par

-ta

kantaamme

kantaanne

kantaansa

kantojamme

kantojanne

kantojansa / kantojaan

Gen

-n

kantamme

kantanne

kantansa

kantojemme

kantojenne

kantojensa

Ill

mihin

kantaamme

kantaanne

kantaansa

kantoihimme

kantoihinne

kantoihinsa

Ine

-ssa

kannassamme

kannassanne

kannassansa / kannassaan

kannoissamme

kannoissanne

kannoissansa / kannoissaan

Ela

-sta

kannastamme

kannastanne

kannastansa / kannastaan

kannoistamme

kannoistanne

kannoistansa / kannoistaan

All

-lle

kannallemme

kannallenne

kannallensa / kannalleen

kannoillemme

kannoillenne

kannoillensa / kannoillean

Ade

-lla

kannallamme

kannallanne

kannallansa / kannallaan

kannoillamme

kannoillanne

kannoillansa / kannoillaan

Abl

-lta

kannaltamme

kannaltanne

kannaltansa / kannaltaan

kannoiltamme

kannoiltanne

kannoiltansa / kannoiltaan

Tra

-ksi

kannaksemme

kannaksenne

kannaksensa / kannakseen

kannoiksemme

kannoiksenne

kannoiksensa / kannoikseen

Ess

-na

kantanamme

kantananne

kantanansa / kantanaan

kantoinamme

kantoinanne

kantoinansa / kantoinaan

Abe

-tta

kannattamme

kannattanne

kannattansa / kannattaan

kannoittamme

kannoittanne

kannoittansa / kannoittaan

Com

-ne

-

-

-

kantoinemme

kantoinenne

kantoinensa / kantoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept