logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

haluta, verb

Word analysis
haluan SeeHide full analysisArrow downArrow up

haluan

haluta

Verb, Present, 1st person singular

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

(transitive) to want; to desire, to crave (transitive + first infinitive) to want (to do something) Show more arrow right (to want; to desire): tahtoa(aux.: to want): tahtoa Show more arrow right The verb haluta is quite synonymous with tahtoa, although tahtoa has a nuance of stronger will and/or determination. Show more arrow right Verbs factitive haluttaa Show more arrow right halu +‎ -ta. Show more arrow right
to want haluta, tahtoa, tarvita, kaivata, pitäisi, kysyä
to wish toivottaa, haluta, toivoa, mieliä
to please miellyttää, haluta, olla jklle mieliksi, tehdä mieli, nähdä hyväksi, haluttaa
to desire haluta, toivoa, himoita jkta, pyytää
to care välittää, haluta, pitää huolta, piitata, tahtoa
to like pitää, tykätä, haluta, huvittaa, pitää jstk, tehdä mielellään jtk
to choose valita, päättää, valikoida, haluta, tahtoa, pitää parempana
to will tahtoa, saattaa, luultavasti, varmaan, varmaankin, haluta, testamentata
to covet himoita, haluta
to fancy kuvitella, tykätä, uskoa, ajatella, luulla, haluta
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 1000; OpenSubtitles; Europarl; OpenSubtitles2018.v3; Europarl Parallel Corpus; Tatoeba Corpus; Tatoeba Parallel Corpus, sentence ID: 4000 Haluttako uida? Do you want to swim? Haluan tilata pizzan. I want to order a pizza. Haluan syödä jäätelöä. I want to eat ice cream. Sait haluamasi. You got what you wanted. FI: Haluan vain totuuden. EN: I just want the truth. Haluan ostaa uuden auton. I want to buy a new car. Haluttako ostaa tätä? Do you want to buy this? En halua sitä. don't want it. Haluan elää. Wanna live. Löydän haluamani. I'll find what I want. Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

haluan

en halua

ii

haluat

et halua

iii

haluaa

ei halua

Plural

Positive

Negative

i

haluamme / halutaan

emme halua / ei haluta

ii

haluatte

ette halua

iii

haluavat

eivät halua

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

halusin

en halunnut

ii

halusit

et halunnut

iii

halusi

ei halunnut

Plural

Positive

Negative

i

halusimme / haluttiin

emme halunneet / ei haluttu

ii

halusitte

ette halunneet

iii

halusivat

eivät halunneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen halunnut

en ole halunnut

ii

olet halunnut

et ole halunnut

iii

on halunnut

ei ole halunnut

Plural

Positive

Negative

i

olemme halunneet

emme ole halunneet

ii

olette halunneet

ette ole halunneet

iii

ovat halunneet

eivät ole halunneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin halunnut

en ollut halunnut

ii

olit halunnut

et ollut halunnut

iii

oli halunnut

ei ollut halunnut

Plural

Positive

Negative

i

olimme halunneet

emme olleet halunneet

ii

olitte halunneet

ette olleet halunneet

iii

olivat halunneet

eivät olleet halunneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

haluaisin

en haluaisi

ii

haluaisit

et haluaisi

iii

haluaisi

ei haluaisi

Plural

Positive

Negative

i

haluaisimme

emme haluaisi

ii

haluaisitte

ette haluaisi

iii

haluaisivat

eivät haluaisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin halunnut

en olisi halunnut

ii

olisit halunnut

et olisi halunnut

iii

olisi halunnut

ei olisi halunnut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme halunneet

emme olisi halunneet

ii

olisitte halunneet

ette olisi halunneet

iii

olisivat halunneet

eivät olisi halunneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

halunnen

en halunne

ii

halunnet

et halunne

iii

halunnee

ei halunne

Plural

Positive

Negative

i

halunnemme

emme halunne

ii

halunnette

ette halunne

iii

halunnevat

eivät halunne

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen halunnut

en liene halunnut

ii

lienet halunnut

et liene halunnut

iii

lienee halunnut

ei liene halunnut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme halunneet

emme liene halunneet

ii

lienette halunneet

ette liene halunneet

iii

lienevät halunneet

eivät liene halunneet

Imperative

Singular

i

-

ii

halua

iii

halutkoon

Plural

i

halutkaamme

ii

halutkaa

iii

halutkoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

haluta

Tra

-ksi

halutaksensa / halutakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

halutessa

Ins

-in

haluten

Ine

-ssa

haluttaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

haluamaan

Ine

-ssa

haluamassa

Ela

-sta

haluamasta

Ade

-lla

haluamalla

Abe

-tta

haluamatta

Ins

-in

haluaman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

haluaminen

Par

-ta

haluamista

Infinitive V

haluamaisillaan / haluamaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

halutaan

ei haluta

Imperfect

haluttiin

ei haluttu

Potential

haluttaneen

ei haluttane

Conditional

haluttaisiin

ei haluttaisi

Imperative Present

haluttakoon

älköön haluttako

Imperative Perfect

olkoon haluttu

älköön haluttu

Positive

Negative

Present

halutaan

ei haluta

Imperfect

haluttiin

ei haluttu

Potential

haluttaneen

ei haluttane

Conditional

haluttaisiin

ei haluttaisi

Imperative Present

haluttakoon

älköön haluttako

Imperative Perfect

olkoon haluttu

älköön haluttu

Participle

Active

Passive

1st

haluava

haluttava

2nd

halunnut

haluttu

3rd

haluama

-

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept