Word analysis

mieliksi mieliksi   Adv
mieli   N Pl Tra

mieliksi, Adverb

up ↑

Translations & synonyms

mind mieli, ajatukset, sielu, järki, ymmärrys, halu
heart sydän, ydin, mieli, hertta, rohkeus, sisus
mood mieliala, mieli, tuuli, tapaluokka, modus, pää
spirit henki, mieli, sielu, yhteishenki, alkoholi, henkiolento
soul sielu, soul, henki, mieli, ihminen, sielukkuus
psyche psyyke, mieli, sielu
please
pleasers
pleasing
to please
please the

mieli, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - mieli mielet
Par -ta mieltä mieliä
Gen -n mielen mielien / mielten
Ill mihin mieleen mieliin
Ine -ssa mielessä mielissä
Ela -sta mielestä mielistä
All -lle mielelle mielille
Ade -lla mielellä mielillä
Abl -lta mieleltä mieliltä
Tra -ksi mieleksi mieliksi
Ess -na mielenä mielinä
Abe -tta mielettä mielittä
Com -ne - mieline
Ins -in - mielin
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - mieleni mieleni mielesi mielesi mielensä mielensä
Par -ta mieltäni mieliäni mieltäsi mieliäsi mieltänsä / mieltään mieliänsä / mieliään
Gen -n mieleni mielieni / mielteni mielesi mieliesi / mieltesi mielensä mieliensä / mieltensä
Ill mihin mieleeni mieliini mieleesi mieliisi mieleensä mieliinsä
Ine -ssa mielessäni mielissäni mielessäsi mielissäsi mielessänsä / mielessään mielissänsä / mielissään
Ela -sta mielestäni mielistäni mielestäsi mielistäsi mielestänsä / mielestään mielistänsä / mielistään
All -lle mielelleni mielilleni mielellesi mielillesi mielelleen / mielellensä mielillensä / mielilleän
Ade -lla mielelläni mielilläni mielelläsi mielilläsi mielellänsä / mielellään mielillänsä / mielillään
Abl -lta mieleltäni mieliltäni mieleltäsi mieliltäsi mieleltänsä / mieleltään mieliltänsä / mieliltään
Tra -ksi mielekseni mielikseni mieleksesi mieliksesi mielekseen / mieleksensä mielikseen / mieliksensä
Ess -na mielenäni mielinäni mielenäsi mielinäsi mielenänsä / mielenään mielinänsä / mielinään
Abe -tta mielettäni mielittäni mielettäsi mielittäsi mielettänsä / mielettään mielittänsä / mielittään
Com -ne - mielineni - mielinesi - mielineen / mielinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - mielemme mielemme mielenne mielenne mielensä mielensä
Par -ta mieltämme mieliämme mieltänne mieliänne mieltänsä / mieltään mieliänsä / mieliään
Gen -n mielemme mieliemme / mieltemme mielenne mielienne / mieltenne mielensä mieliensä / mieltensä
Ill mihin mieleemme mieliimme mieleenne mieliinne mieleensä mieliinsä
Ine -ssa mielessämme mielissämme mielessänne mielissänne mielessänsä / mielessään mielissänsä / mielissään
Ela -sta mielestämme mielistämme mielestänne mielistänne mielestänsä / mielestään mielistänsä / mielistään
All -lle mielellemme mielillemme mielellenne mielillenne mielelleen / mielellensä mielillensä / mielilleän
Ade -lla mielellämme mielillämme mielellänne mielillänne mielellänsä / mielellään mielillänsä / mielillään
Abl -lta mieleltämme mieliltämme mieleltänne mieliltänne mieleltänsä / mieleltään mieliltänsä / mieliltään
Tra -ksi mieleksemme mieliksemme mieleksenne mieliksenne mielekseen / mieleksensä mielikseen / mieliksensä
Ess -na mielenämme mielinämme mielenänne mielinänne mielenänsä / mielenään mielinänsä / mielinään
Abe -tta mielettämme mielittämme mielettänne mielittänne mielettänsä / mielettään mielittänsä / mielittään
Com -ne - mielinemme - mielinenne - mielineen / mielinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2020, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept