logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

oikein, adverb

Word analysis
oikein

oikein

oikein

Adverb, Instructive

oikein

Adverb

oikee

Noun, Plural Instructive

oikee

Adjective, Plural Instructive

oikee

Adjective, Superlative Singular Nominative

oikea

Noun, Plural Instructive

oikea

Adjective, Plural Instructive

oikea

Adjective, Superlative Singular Nominative

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

correctly (in a correct manner) Fin:Hän vastasi oikein.Eng:She answered correctly.Fin:Anne vastasi oikeammin kuin kukaan muu.Eng:Anne answered more correctly than anyone else.Fin:Anne vastasi oikeimmin.Eng:Anne answered most correctly. rightly (in a morally correct/upright way) Fin:Hän teki oikein antaessaan rahat hyväntekeväisyyteen.Eng:She did the right thing giving the money to charity. (of a view, opinion) Only used in olla oikea (to be correct, correspond to the reality) Fin:Hänen vastauksensa oli oikein.Eng:Her answer was correct.Fin:Tämä lause on oikein.Eng:This sentence is correct. very, really Fin:Hän on oikein hyvä.Eng:He is really good. properly Show more arrow right (very): hyvin, erittäin, todella Show more arrow right (right: correspondingly to the reality; in the morally right way): väärin(being correct, corresponding to the reality): väärin Show more arrow right The superlatives oikein and väärin are rarely appropriate, because right and wrong are often understood as absolutes, and because of the homonymy with much more frequently used adverbs. People tend to circumvent them by saying eniten väärä, lähinnä oikeaa and eniten oikea, choosing another adjective if available (e.g. kiero, oikeanpuoleinen, oikeellinen) or using kaikista as determiner. Show more arrow right olla jollekin oikein Show more arrow right From oikea (“right”). Show more arrow right
properly oikein, asianmukaisesti, kunnolla, todella, korrektisti, tosi
right oikealle, oikealla, aivan, oikein, juuri, suoraan
very erittäin, hyvin, kovin, aivan, juuri, oikein
rightly oikeutetusti, oikein
just vain, juuri, ainoastaan, yksinkertaisesti, juuri ja juuri, oikein
all right kunnossa, hyvin, oikein, ok, varmasti, järjestyksessä
aright oikein
alright kunnossa, hyvin, ok, oikein, järjestyksessä, varmasti
jolly oikein, kovin
precious hyvin, oikein
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus; OPUS - Finnish-English Corpus; Tilde MODEL Parallel Corpus; EMEA; Tatoeba; TED; Tatoeba Parallel Corpus Hän teki sen oikein. She did it properly. Meillä oli oikein hauskaa eilen. We had a really good time yesterday. Hän osasi vastata oikein kokeessa. He was able to answer correctly in the exam. Tämä salaatti maistuu oikein hyvältä. This salad tastes really good. Voisitko auttaa minua oikein nopeasti? Could you help me really quickly? Oikein hienoa, että tulit tänne auttamaan. It's really great that you came here to help. Älä ole niin tiukka, vaan ole oikein lempeä. Don't be so strict, but be truly gentle. Voitko ystävällisesti auttaa minua oikein kääntämään tämän lauseen? Could you kindly help me correctly translate this sentence? Show more arrow right

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

oikee

oikeet

Par

-ta

oikeeta

oikeita / oikehia

Gen

-n

oikeen

oikeitten / oikeiden / oikehien / oikehitten

Ill

mihin

oikeeseen

oikeisiin / oikeihin / oikehisin

Ine

-ssa

oikeessa

oikehissa / oikeissa

Ela

-sta

oikeesta

oikehista / oikeista

All

-lle

oikeelle

oikehille / oikeille

Ade

-lla

oikeella

oikehilla / oikeilla

Abl

-lta

oikeelta

oikehilta / oikeilta

Tra

-ksi

oikeeksi

oikehiksi / oikeiksi

Ess

-na

oikeena

oikehina / oikeina

Abe

-tta

oikeetta

oikehitta / oikeitta

Com

-ne

-

oikehine / oikeine

Ins

-in

-

oikehin / oikein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

oikee

oikeet

Par

-ta

oikeeta

oikeita / oikehia

Gen

-n

oikeen

oikeitten / oikeiden / oikehien / oikehitten

Ill

mihin

oikeeseen

oikeisiin / oikeihin / oikehisin

Ine

-ssa

oikeessa

oikehissa / oikeissa

Ela

-sta

oikeesta

oikehista / oikeista

All

-lle

oikeelle

oikehille / oikeille

Ade

-lla

oikeella

oikehilla / oikeilla

Abl

-lta

oikeelta

oikehilta / oikeilta

Tra

-ksi

oikeeksi

oikehiksi / oikeiksi

Ess

-na

oikeena

oikehina / oikeina

Abe

-tta

oikeetta

oikehitta / oikeitta

Com

-ne

-

oikehine / oikeine

Ins

-in

-

oikehin / oikein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

right oikea
correct oikea
proper
Show more arrow right
Helsinki CG; Tatoeba Parallel Corpus; OPUS 100; JRC-Acquis, document: fi 1999 - Office; page 59; Europarl; Tatoeba; Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 184838; Europarl parallel corpus 1996-2011; Tatoeba, document: cmn-sentences.csv; sentence 380362 Helsingistä on mentävä oikeeseen. From Helsinki, you have to go to the right. Hän ei oikeestaan halunnut lähteä. He didn't really want to leave. Kävele suoraa tietä ja käänny oikeeseen. Walk straight ahead and turn to the right. Oikee päälaki alkoi särkeä. The right side of my head started to ache. Menin oikeeseen huoneeseen. I went into the right room. Oikein hyvä kysymys. Really good question. Olen oikeella tiellä. I am on the right path. Hän meni oikeeseen huoneeseen. He went into the right room. Pohja on kuitenkin oikee hyvä. Nevertheless, the bottom is pretty good. Laita kirja oikeeseen hyllyyn. Put the book on the right shelf. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

oikeeni

oikeeni

oikeesi

oikeesi

oikeensa

oikeensa

Par

-ta

oikeetani

oikeitani / oikehiani

oikeetasi

oikeitasi / oikehiasi

oikeetansa / oikeetaan

oikeitansa / oikeitaan / oikehiansa / oikehiaan

Gen

-n

oikeeni

oikeitteni / oikeideni / oikehieni / oikehitteni

oikeesi

oikeittesi / oikeidesi / oikehiesi / oikehittesi

oikeensa

oikeittensa / oikeidensa / oikehiensa / oikehittensa

Ill

mihin

oikeeseeni

oikeisiini / oikeihini / oikehisini

oikeeseesi

oikeisiisi / oikeihisi / oikehisisi

oikeeseensa

oikeisiinsa / oikeihinsa / oikehisinsa

Ine

-ssa

oikeessani

oikehissani / oikeissani

oikeessasi

oikehissasi / oikeissasi

oikeessansa / oikeessaan

oikehissansa / oikehissaan / oikeissansa / oikeissaan

Ela

-sta

oikeestani

oikehistani / oikeistani

oikeestasi

oikehistasi / oikeistasi

oikeestansa / oikeestaan

oikehistansa / oikehistaan / oikeistansa / oikeistaan

All

-lle

oikeelleni

oikehilleni / oikeilleni

oikeellesi

oikehillesi / oikeillesi

oikeellensa / oikeelleen

oikehillensa / oikehillean / oikeillensa / oikeillean

Ade

-lla

oikeellani

oikehillani / oikeillani

oikeellasi

oikehillasi / oikeillasi

oikeellansa / oikeellaan

oikehillansa / oikehillaan / oikeillansa / oikeillaan

Abl

-lta

oikeeltani

oikehiltani / oikeiltani

oikeeltasi

oikehiltasi / oikeiltasi

oikeeltansa / oikeeltaan

oikehiltansa / oikehiltaan / oikeiltansa / oikeiltaan

Tra

-ksi

oikeekseni

oikehikseni / oikeikseni

oikeeksesi

oikehiksesi / oikeiksesi

oikeeksensa / oikeekseen

oikehikseen / oikehiksensa / oikeikseen / oikeiksensa

Ess

-na

oikeenani

oikehinani / oikeinani

oikeenasi

oikehinasi / oikeinasi

oikeenansa / oikeenaan

oikehinansa / oikehinaan / oikeinansa / oikeinaan

Abe

-tta

oikeettani

oikehittani / oikeittani

oikeettasi

oikehittasi / oikeittasi

oikeettansa / oikeettaan

oikehittansa / oikehittaan / oikeittansa / oikeittaan

Com

-ne

-

oikehineni / oikeineni

-

oikehinesi / oikeinesi

-

oikehineen / oikehinensa / oikeineen / oikeinensa

Singular

Plural

Nom

-

oikeeni

oikeesi

oikeensa

oikeeni

oikeesi

oikeensa

Par

-ta

oikeetani

oikeetasi

oikeetansa / oikeetaan

oikeitani / oikehiani

oikeitasi / oikehiasi

oikeitansa / oikeitaan / oikehiansa / oikehiaan

Gen

-n

oikeeni

oikeesi

oikeensa

oikeitteni / oikeideni / oikehieni / oikehitteni

oikeittesi / oikeidesi / oikehiesi / oikehittesi

oikeittensa / oikeidensa / oikehiensa / oikehittensa

Ill

mihin

oikeeseeni

oikeeseesi

oikeeseensa

oikeisiini / oikeihini / oikehisini

oikeisiisi / oikeihisi / oikehisisi

oikeisiinsa / oikeihinsa / oikehisinsa

Ine

-ssa

oikeessani

oikeessasi

oikeessansa / oikeessaan

oikehissani / oikeissani

oikehissasi / oikeissasi

oikehissansa / oikehissaan / oikeissansa / oikeissaan

Ela

-sta

oikeestani

oikeestasi

oikeestansa / oikeestaan

oikehistani / oikeistani

oikehistasi / oikeistasi

oikehistansa / oikehistaan / oikeistansa / oikeistaan

All

-lle

oikeelleni

oikeellesi

oikeellensa / oikeelleen

oikehilleni / oikeilleni

oikehillesi / oikeillesi

oikehillensa / oikehillean / oikeillensa / oikeillean

Ade

-lla

oikeellani

oikeellasi

oikeellansa / oikeellaan

oikehillani / oikeillani

oikehillasi / oikeillasi

oikehillansa / oikehillaan / oikeillansa / oikeillaan

Abl

-lta

oikeeltani

oikeeltasi

oikeeltansa / oikeeltaan

oikehiltani / oikeiltani

oikehiltasi / oikeiltasi

oikehiltansa / oikehiltaan / oikeiltansa / oikeiltaan

Tra

-ksi

oikeekseni

oikeeksesi

oikeeksensa / oikeekseen

oikehikseni / oikeikseni

oikehiksesi / oikeiksesi

oikehikseen / oikehiksensa / oikeikseen / oikeiksensa

Ess

-na

oikeenani

oikeenasi

oikeenansa / oikeenaan

oikehinani / oikeinani

oikehinasi / oikeinasi

oikehinansa / oikehinaan / oikeinansa / oikeinaan

Abe

-tta

oikeettani

oikeettasi

oikeettansa / oikeettaan

oikehittani / oikeittani

oikehittasi / oikeittasi

oikehittansa / oikehittaan / oikeittansa / oikeittaan

Com

-ne

-

-

-

oikehineni / oikeineni

oikehinesi / oikeinesi

oikehineen / oikehinensa / oikeineen / oikeinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

oikeemme

oikeemme

oikeenne

oikeenne

oikeensa

oikeensa

Par

-ta

oikeetamme

oikeitamme / oikehiamme

oikeetanne

oikeitanne / oikehianne

oikeetansa / oikeetaan

oikeitansa / oikeitaan / oikehiansa / oikehiaan

Gen

-n

oikeemme

oikeittemme / oikeidemme / oikehiemme / oikehittemme

oikeenne

oikeittenne / oikeidenne / oikehienne / oikehittenne

oikeensa

oikeittensa / oikeidensa / oikehiensa / oikehittensa

Ill

mihin

oikeeseemme

oikeisiimme / oikeihimme / oikehisimme

oikeeseenne

oikeisiinne / oikeihinne / oikehisinne

oikeeseensa

oikeisiinsa / oikeihinsa / oikehisinsa

Ine

-ssa

oikeessamme

oikehissamme / oikeissamme

oikeessanne

oikehissanne / oikeissanne

oikeessansa / oikeessaan

oikehissansa / oikehissaan / oikeissansa / oikeissaan

Ela

-sta

oikeestamme

oikehistamme / oikeistamme

oikeestanne

oikehistanne / oikeistanne

oikeestansa / oikeestaan

oikehistansa / oikehistaan / oikeistansa / oikeistaan

All

-lle

oikeellemme

oikehillemme / oikeillemme

oikeellenne

oikehillenne / oikeillenne

oikeellensa / oikeelleen

oikehillensa / oikehillean / oikeillensa / oikeillean

Ade

-lla

oikeellamme

oikehillamme / oikeillamme

oikeellanne

oikehillanne / oikeillanne

oikeellansa / oikeellaan

oikehillansa / oikehillaan / oikeillansa / oikeillaan

Abl

-lta

oikeeltamme

oikehiltamme / oikeiltamme

oikeeltanne

oikehiltanne / oikeiltanne

oikeeltansa / oikeeltaan

oikehiltansa / oikehiltaan / oikeiltansa / oikeiltaan

Tra

-ksi

oikeeksemme

oikehiksemme / oikeiksemme

oikeeksenne

oikehiksenne / oikeiksenne

oikeeksensa / oikeekseen

oikehikseen / oikehiksensa / oikeikseen / oikeiksensa

Ess

-na

oikeenamme

oikehinamme / oikeinamme

oikeenanne

oikehinanne / oikeinanne

oikeenansa / oikeenaan

oikehinansa / oikehinaan / oikeinansa / oikeinaan

Abe

-tta

oikeettamme

oikehittamme / oikeittamme

oikeettanne

oikehittanne / oikeittanne

oikeettansa / oikeettaan

oikehittansa / oikehittaan / oikeittansa / oikeittaan

Com

-ne

-

oikehinemme / oikeinemme

-

oikehinenne / oikeinenne

-

oikehineen / oikehinensa / oikeineen / oikeinensa

Singular

Plural

Nom

-

oikeemme

oikeenne

oikeensa

oikeemme

oikeenne

oikeensa

Par

-ta

oikeetamme

oikeetanne

oikeetansa / oikeetaan

oikeitamme / oikehiamme

oikeitanne / oikehianne

oikeitansa / oikeitaan / oikehiansa / oikehiaan

Gen

-n

oikeemme

oikeenne

oikeensa

oikeittemme / oikeidemme / oikehiemme / oikehittemme

oikeittenne / oikeidenne / oikehienne / oikehittenne

oikeittensa / oikeidensa / oikehiensa / oikehittensa

Ill

mihin

oikeeseemme

oikeeseenne

oikeeseensa

oikeisiimme / oikeihimme / oikehisimme

oikeisiinne / oikeihinne / oikehisinne

oikeisiinsa / oikeihinsa / oikehisinsa

Ine

-ssa

oikeessamme

oikeessanne

oikeessansa / oikeessaan

oikehissamme / oikeissamme

oikehissanne / oikeissanne

oikehissansa / oikehissaan / oikeissansa / oikeissaan

Ela

-sta

oikeestamme

oikeestanne

oikeestansa / oikeestaan

oikehistamme / oikeistamme

oikehistanne / oikeistanne

oikehistansa / oikehistaan / oikeistansa / oikeistaan

All

-lle

oikeellemme

oikeellenne

oikeellensa / oikeelleen

oikehillemme / oikeillemme

oikehillenne / oikeillenne

oikehillensa / oikehillean / oikeillensa / oikeillean

Ade

-lla

oikeellamme

oikeellanne

oikeellansa / oikeellaan

oikehillamme / oikeillamme

oikehillanne / oikeillanne

oikehillansa / oikehillaan / oikeillansa / oikeillaan

Abl

-lta

oikeeltamme

oikeeltanne

oikeeltansa / oikeeltaan

oikehiltamme / oikeiltamme

oikehiltanne / oikeiltanne

oikehiltansa / oikehiltaan / oikeiltansa / oikeiltaan

Tra

-ksi

oikeeksemme

oikeeksenne

oikeeksensa / oikeekseen

oikehiksemme / oikeiksemme

oikehiksenne / oikeiksenne

oikehikseen / oikehiksensa / oikeikseen / oikeiksensa

Ess

-na

oikeenamme

oikeenanne

oikeenansa / oikeenaan

oikehinamme / oikeinamme

oikehinanne / oikeinanne

oikehinansa / oikehinaan / oikeinansa / oikeinaan

Abe

-tta

oikeettamme

oikeettanne

oikeettansa / oikeettaan

oikehittamme / oikeittamme

oikehittanne / oikeittanne

oikehittansa / oikehittaan / oikeittansa / oikeittaan

Com

-ne

-

-

-

oikehinemme / oikeinemme

oikehinenne / oikeinenne

oikehineen / oikehinensa / oikeineen / oikeinensa

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

right oikea
correct oikea
proper
Show more arrow right
Tatoeba Parallel Corpus; OpenSubtitles Parallel Corpus; Europarl Parallel Corpus; Tatoeba; OpenSubtitles2018.v3; Europarl; OpenSubtitles Parallel Corpus, sentence ID: 4237495 Oikeita ystäviä on harvassa. Real friends are few and far between. Se ei ole oikee vastaus. That is not the right answer. Oikeita sanoja on neljäkymmentä. There are forty correct words. En voi olla oikeissa naimisissa! I can't be legally married! Olemme oikeilla jäljillä. We're on the right track. Tuo minuIIe oikeita kukkia. Bring me real flowers. Hän vakuutti muuttuneensa oikeiksi. He assured that he had changed for the better. Hän seisoi oikeella puolella. He stood on the right side. Tarvitaan oikeita ratkaisuja. We need real solutions. Hän menee oikeeseen huoneeseen. He goes to the right room. Show more arrow right

Normative

SingularPlural

Nom

-

oikee / oikea

oikeet / oikeat

Par

-ta

oikeeta / oikeaa

oikeita

Gen

-n

oikeen / oikean

oikeitten / oikeiden

Ill

mihin

oikeeseen / oikeaan

oikeisiin / oikeihin

Ine

-ssa

oikeessa / oikeassa

oikeissa

Ela

-sta

oikeesta / oikeasta

oikeista

All

-lle

oikeelle / oikealle

oikeille

Ade

-lla

oikeella / oikealla

oikeilla

Abl

-lta

oikeelta / oikealta

oikeilta

Tra

-ksi

oikeeksi / oikeaksi

oikeiksi

Ess

-na

oikeena / oikeana

oikeina

Abe

-tta

oikeetta / oikeatta

oikeitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikein

Normative

Singular

Plural

Nom

-

oikee / oikea

oikeet / oikeat

Par

-ta

oikeeta / oikeaa

oikeita

Gen

-n

oikeen / oikean

oikeitten / oikeiden

Ill

mihin

oikeeseen / oikeaan

oikeisiin / oikeihin

Ine

-ssa

oikeessa / oikeassa

oikeissa

Ela

-sta

oikeesta / oikeasta

oikeista

All

-lle

oikeelle / oikealle

oikeille

Ade

-lla

oikeella / oikealla

oikeilla

Abl

-lta

oikeelta / oikealta

oikeilta

Tra

-ksi

oikeeksi / oikeaksi

oikeiksi

Ess

-na

oikeena / oikeana

oikeina

Abe

-tta

oikeetta / oikeatta

oikeitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikein

Comparative

SingularPlural

Nom

-

oikeempi / oikeampi

oikeemmat / oikeammat

Par

-ta

oikeempaa / oikeampaa

oikeempia / oikeampia

Gen

-n

oikeemman / oikeamman

oikeempien / oikeampien

Ill

mihin

oikeempiin / oikeampiin

oikeempiin / oikeampiin

Ine

-ssa

oikeemmassa / oikeammassa

oikeemmissa / oikeammissa

Ela

-sta

oikeemmasta / oikeammasta

oikeemmista / oikeammista

All

-lle

oikeemmalle / oikeammalle

oikeemmille / oikeammille

Ade

-lla

oikeemmalla / oikeammalla

oikeemmilla / oikeammilla

Abl

-lta

oikeemmalta / oikeammalta

oikeemmilta / oikeammilta

Tra

-ksi

oikeemmaksi / oikeammaksi

oikeemmiksi / oikeammiksi

Ess

-na

oikeempana / oikeampana

oikeempina / oikeampina

Abe

-tta

oikeemmatta / oikeammatta

oikeemmitta / oikeammitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikeemmin / oikeammin

Comparative

Singular

Plural

Nom

-

oikeempi / oikeampi

oikeemmat / oikeammat

Par

-ta

oikeempaa / oikeampaa

oikeempia / oikeampia

Gen

-n

oikeemman / oikeamman

oikeempien / oikeampien

Ill

mihin

oikeempiin / oikeampiin

oikeempiin / oikeampiin

Ine

-ssa

oikeemmassa / oikeammassa

oikeemmissa / oikeammissa

Ela

-sta

oikeemmasta / oikeammasta

oikeemmista / oikeammista

All

-lle

oikeemmalle / oikeammalle

oikeemmille / oikeammille

Ade

-lla

oikeemmalla / oikeammalla

oikeemmilla / oikeammilla

Abl

-lta

oikeemmalta / oikeammalta

oikeemmilta / oikeammilta

Tra

-ksi

oikeemmaksi / oikeammaksi

oikeemmiksi / oikeammiksi

Ess

-na

oikeempana / oikeampana

oikeempina / oikeampina

Abe

-tta

oikeemmatta / oikeammatta

oikeemmitta / oikeammitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikeemmin / oikeammin

Superlative

SingularPlural

Nom

-

oikein

oikeimmat

Par

-ta

oikeinta

oikeimpia

Gen

-n

oikeimman

oikeinten / oikeimpien

Ill

mihin

oikeimpaan

oikeimpiin

Ine

-ssa

oikeimmassa

oikeimmissa

Ela

-sta

oikeimmasta

oikeimmista

All

-lle

oikeimmalle

oikeimmille

Ade

-lla

oikeimmalla

oikeimmilla

Abl

-lta

oikeimmalta

oikeimmilta

Tra

-ksi

oikeimmaksi

oikeimmiksi

Ess

-na

oikeimpana

oikeimpina

Abe

-tta

oikeimmatta

oikeimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikeimmin

Superlative

Singular

Plural

Nom

-

oikein

oikeimmat

Par

-ta

oikeinta

oikeimpia

Gen

-n

oikeimman

oikeinten / oikeimpien

Ill

mihin

oikeimpaan

oikeimpiin

Ine

-ssa

oikeimmassa

oikeimmissa

Ela

-sta

oikeimmasta

oikeimmista

All

-lle

oikeimmalle

oikeimmille

Ade

-lla

oikeimmalla

oikeimmilla

Abl

-lta

oikeimmalta

oikeimmilta

Tra

-ksi

oikeimmaksi

oikeimmiksi

Ess

-na

oikeimpana

oikeimpina

Abe

-tta

oikeimmatta

oikeimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikeimmin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

oikea

oikeat

Par

-ta

oikeaa

oikeita / oikehia

Gen

-n

oikean

oikeitten / oikeiden / oikehien / oikehitten

Ill

mihin

oikeaan

oikeisiin / oikeihin / oikehisin

Ine

-ssa

oikeassa

oikehissa / oikeissa

Ela

-sta

oikeasta

oikehista / oikeista

All

-lle

oikealle

oikehille / oikeille

Ade

-lla

oikealla

oikehilla / oikeilla

Abl

-lta

oikealta

oikehilta / oikeilta

Tra

-ksi

oikeaksi

oikehiksi / oikeiksi

Ess

-na

oikeana

oikehina / oikeina

Abe

-tta

oikeatta

oikehitta / oikeitta

Com

-ne

-

oikehine / oikeine

Ins

-in

-

oikehin / oikein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

oikea

oikeat

Par

-ta

oikeaa

oikeita / oikehia

Gen

-n

oikean

oikeitten / oikeiden / oikehien / oikehitten

Ill

mihin

oikeaan

oikeisiin / oikeihin / oikehisin

Ine

-ssa

oikeassa

oikehissa / oikeissa

Ela

-sta

oikeasta

oikehista / oikeista

All

-lle

oikealle

oikehille / oikeille

Ade

-lla

oikealla

oikehilla / oikeilla

Abl

-lta

oikealta

oikehilta / oikeilta

Tra

-ksi

oikeaksi

oikehiksi / oikeiksi

Ess

-na

oikeana

oikehina / oikeina

Abe

-tta

oikeatta

oikehitta / oikeitta

Com

-ne

-

oikehine / oikeine

Ins

-in

-

oikehin / oikein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

right oikea, sopiva, oikeanpuoleinen, oikeisto-, suora, oikeistolainen
correct oikea, moitteeton, korrekti
proper asianmukainen, oikea, ominainen, kunnon, sopiva, varsinainen
real todellinen, oikea, aito, reaalinen, tosiasiallinen, tosi-
true totta, todellinen, tosi, oikea, aito, tarkka
accurate tarkka, täsmällinen, oikea
perfect täydellinen, ihanteellinen, oikea, virheetön, täysi, kertakaikkinen
fair oikeudenmukainen, reilu, kohtuullinen, rehellinen, oikea, kaunis
exact tarkka, täsmällinen, eksakti, oikea
rightful oikeutettu, laillinen, oikea
fit sopiva, hyvässä kunnossa, oikea, terve, kelpoinen, valmis
positive positiivinen, myönteinen, selvä, ehdoton, oikea, aivan varma
bona fide vilpitön, oikea, aito
faithful luotettava, tarkka, oikea
opportune otollinen, sopiva, oikea, osuva, sattuva
literal kirjaimellinen, todellinen, sanasanainen, oikea, tosikkomainen, puhdas
rightward oikeanpuoleinen, oikea
regular säännöllinen, normaali, tavallinen, säännönmukainen, varsinainen, oikea
dinkum aito, oikea
due maksettava, asianmukainen, erääntyvä, asiaankuuluva, maksettavaksi langennut, oikea
natural luonnollinen, luonnon-, luontainen, luonteva, luonnonmukainen, oikea
word-perfect oikea
right-hander oikea, oikeakätinen, oikean käden isku
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; Europarl Parallel Corpus, sentence 13232; Europarl Parallel Corpus, sentence 43877; Europarl Parallel Corpus FI: Pyydän voittoa oikeallasi. EN: I ask for victory on your right. Oikeaoppisuus on tärkeä osa uskontoa. Orthodoxy is an important part of religion. Pidä kiinni oikein lujaa. Hold on tight. Tämä on oikeallasi oleva asia. This is the thing on your right. FI: Tulee pian vanha rouva oikeallasi. EN: An old woman is coming soon on your right. Oikeallasi seisoo vasen henkilö. The person on your right is the wrong one. FI: Oikeallasi seisoo kaksi työntekijää. EN: Two workers are standing on your right. FI: Hyppää tuosta oikeallasi sitten alas. EN: Jump down there on your right. Hän kääntyi oikealle. He turned to the right. Hän on aina oikeassa. He is always right. Show more arrow right

Wiktionary

right (opposite of left) Fin:Käytä oikeaa kättäsi.Eng:Use your right hand. right, correct (morally good, acceptable; free from error, true; opposite of wrong) Fin:Se oli oikea vastaus.Eng:It was a correct answer.Fin:Annen vastaus on oikeampi kuin minun.Eng:Anne's answer more correct than mine. appropriate, proper, fitting real, true Fin:Ovatko nämä oikeita mustikoita?Eng:Are these real bilberries?Fin:Pinokkiosta tuli oikea poika.Eng:Pinocchio became a real boy.Fin:Samu Sirkka on oikea ystävä.Eng:Jiminy Cricket is a true friend. just, fair (archaic) right, straight, not bent or crooked Show more arrow right (appropriate, proper, fitting): sopiva(real, true): todellinen(just, fair): oikeudenmukainen Show more arrow right (right (opposite of left)): vasen(right, correct (opposite of wrong)): väärä Show more arrow right The superlatives oikein and väärin are rarely appropriate, because right and wrong are often understood as absolutes, and because of the homonymy with much more frequently used adverbs. People tend to circumvent them by saying eniten väärä, lähinnä oikeaa and eniten oikea, choosing another adjective if available (e.g. kiero, oikeanpuoleinen, oikeellinen) or using kaikista as determiner. Show more arrow right Nouns oikeus Show more arrow right From Proto-Finnic oikeda, from Proto-Finno-Permic wojketa. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

oikeani

oikeani

oikeasi

oikeasi

oikeansa

oikeansa

Par

-ta

oikeaani

oikeitani / oikehiani

oikeaasi

oikeitasi / oikehiasi

oikeaansa

oikeitansa / oikeitaan / oikehiansa / oikehiaan

Gen

-n

oikeani

oikeitteni / oikeideni / oikehieni / oikehitteni

oikeasi

oikeittesi / oikeidesi / oikehiesi / oikehittesi

oikeansa

oikeittensa / oikeidensa / oikehiensa / oikehittensa

Ill

mihin

oikeaani

oikeisiini / oikeihini / oikehisini

oikeaasi

oikeisiisi / oikeihisi / oikehisisi

oikeaansa

oikeisiinsa / oikeihinsa / oikehisinsa

Ine

-ssa

oikeassani

oikehissani / oikeissani

oikeassasi

oikehissasi / oikeissasi

oikeassansa / oikeassaan

oikehissansa / oikehissaan / oikeissansa / oikeissaan

Ela

-sta

oikeastani

oikehistani / oikeistani

oikeastasi

oikehistasi / oikeistasi

oikeastansa / oikeastaan

oikehistansa / oikehistaan / oikeistansa / oikeistaan

All

-lle

oikealleni

oikehilleni / oikeilleni

oikeallesi

oikehillesi / oikeillesi

oikeallensa / oikealleen

oikehillensa / oikehillean / oikeillensa / oikeillean

Ade

-lla

oikeallani

oikehillani / oikeillani

oikeallasi

oikehillasi / oikeillasi

oikeallansa / oikeallaan

oikehillansa / oikehillaan / oikeillansa / oikeillaan

Abl

-lta

oikealtani

oikehiltani / oikeiltani

oikealtasi

oikehiltasi / oikeiltasi

oikealtansa / oikealtaan

oikehiltansa / oikehiltaan / oikeiltansa / oikeiltaan

Tra

-ksi

oikeakseni

oikehikseni / oikeikseni

oikeaksesi

oikehiksesi / oikeiksesi

oikeaksensa / oikeakseen

oikehikseen / oikehiksensa / oikeikseen / oikeiksensa

Ess

-na

oikeanani

oikehinani / oikeinani

oikeanasi

oikehinasi / oikeinasi

oikeanansa / oikeanaan

oikehinansa / oikehinaan / oikeinansa / oikeinaan

Abe

-tta

oikeattani

oikehittani / oikeittani

oikeattasi

oikehittasi / oikeittasi

oikeattansa / oikeattaan

oikehittansa / oikehittaan / oikeittansa / oikeittaan

Com

-ne

-

oikehineni / oikeineni

-

oikehinesi / oikeinesi

-

oikehineen / oikehinensa / oikeineen / oikeinensa

Singular

Plural

Nom

-

oikeani

oikeasi

oikeansa

oikeani

oikeasi

oikeansa

Par

-ta

oikeaani

oikeaasi

oikeaansa

oikeitani / oikehiani

oikeitasi / oikehiasi

oikeitansa / oikeitaan / oikehiansa / oikehiaan

Gen

-n

oikeani

oikeasi

oikeansa

oikeitteni / oikeideni / oikehieni / oikehitteni

oikeittesi / oikeidesi / oikehiesi / oikehittesi

oikeittensa / oikeidensa / oikehiensa / oikehittensa

Ill

mihin

oikeaani

oikeaasi

oikeaansa

oikeisiini / oikeihini / oikehisini

oikeisiisi / oikeihisi / oikehisisi

oikeisiinsa / oikeihinsa / oikehisinsa

Ine

-ssa

oikeassani

oikeassasi

oikeassansa / oikeassaan

oikehissani / oikeissani

oikehissasi / oikeissasi

oikehissansa / oikehissaan / oikeissansa / oikeissaan

Ela

-sta

oikeastani

oikeastasi

oikeastansa / oikeastaan

oikehistani / oikeistani

oikehistasi / oikeistasi

oikehistansa / oikehistaan / oikeistansa / oikeistaan

All

-lle

oikealleni

oikeallesi

oikeallensa / oikealleen

oikehilleni / oikeilleni

oikehillesi / oikeillesi

oikehillensa / oikehillean / oikeillensa / oikeillean

Ade

-lla

oikeallani

oikeallasi

oikeallansa / oikeallaan

oikehillani / oikeillani

oikehillasi / oikeillasi

oikehillansa / oikehillaan / oikeillansa / oikeillaan

Abl

-lta

oikealtani

oikealtasi

oikealtansa / oikealtaan

oikehiltani / oikeiltani

oikehiltasi / oikeiltasi

oikehiltansa / oikehiltaan / oikeiltansa / oikeiltaan

Tra

-ksi

oikeakseni

oikeaksesi

oikeaksensa / oikeakseen

oikehikseni / oikeikseni

oikehiksesi / oikeiksesi

oikehikseen / oikehiksensa / oikeikseen / oikeiksensa

Ess

-na

oikeanani

oikeanasi

oikeanansa / oikeanaan

oikehinani / oikeinani

oikehinasi / oikeinasi

oikehinansa / oikehinaan / oikeinansa / oikeinaan

Abe

-tta

oikeattani

oikeattasi

oikeattansa / oikeattaan

oikehittani / oikeittani

oikehittasi / oikeittasi

oikehittansa / oikehittaan / oikeittansa / oikeittaan

Com

-ne

-

-

-

oikehineni / oikeineni

oikehinesi / oikeinesi

oikehineen / oikehinensa / oikeineen / oikeinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

oikeamme

oikeamme

oikeanne

oikeanne

oikeansa

oikeansa

Par

-ta

oikeaamme

oikeitamme / oikehiamme

oikeaanne

oikeitanne / oikehianne

oikeaansa

oikeitansa / oikeitaan / oikehiansa / oikehiaan

Gen

-n

oikeamme

oikeittemme / oikeidemme / oikehiemme / oikehittemme

oikeanne

oikeittenne / oikeidenne / oikehienne / oikehittenne

oikeansa

oikeittensa / oikeidensa / oikehiensa / oikehittensa

Ill

mihin

oikeaamme

oikeisiimme / oikeihimme / oikehisimme

oikeaanne

oikeisiinne / oikeihinne / oikehisinne

oikeaansa

oikeisiinsa / oikeihinsa / oikehisinsa

Ine

-ssa

oikeassamme

oikehissamme / oikeissamme

oikeassanne

oikehissanne / oikeissanne

oikeassansa / oikeassaan

oikehissansa / oikehissaan / oikeissansa / oikeissaan

Ela

-sta

oikeastamme

oikehistamme / oikeistamme

oikeastanne

oikehistanne / oikeistanne

oikeastansa / oikeastaan

oikehistansa / oikehistaan / oikeistansa / oikeistaan

All

-lle

oikeallemme

oikehillemme / oikeillemme

oikeallenne

oikehillenne / oikeillenne

oikeallensa / oikealleen

oikehillensa / oikehillean / oikeillensa / oikeillean

Ade

-lla

oikeallamme

oikehillamme / oikeillamme

oikeallanne

oikehillanne / oikeillanne

oikeallansa / oikeallaan

oikehillansa / oikehillaan / oikeillansa / oikeillaan

Abl

-lta

oikealtamme

oikehiltamme / oikeiltamme

oikealtanne

oikehiltanne / oikeiltanne

oikealtansa / oikealtaan

oikehiltansa / oikehiltaan / oikeiltansa / oikeiltaan

Tra

-ksi

oikeaksemme

oikehiksemme / oikeiksemme

oikeaksenne

oikehiksenne / oikeiksenne

oikeaksensa / oikeakseen

oikehikseen / oikehiksensa / oikeikseen / oikeiksensa

Ess

-na

oikeanamme

oikehinamme / oikeinamme

oikeananne

oikehinanne / oikeinanne

oikeanansa / oikeanaan

oikehinansa / oikehinaan / oikeinansa / oikeinaan

Abe

-tta

oikeattamme

oikehittamme / oikeittamme

oikeattanne

oikehittanne / oikeittanne

oikeattansa / oikeattaan

oikehittansa / oikehittaan / oikeittansa / oikeittaan

Com

-ne

-

oikehinemme / oikeinemme

-

oikehinenne / oikeinenne

-

oikehineen / oikehinensa / oikeineen / oikeinensa

Singular

Plural

Nom

-

oikeamme

oikeanne

oikeansa

oikeamme

oikeanne

oikeansa

Par

-ta

oikeaamme

oikeaanne

oikeaansa

oikeitamme / oikehiamme

oikeitanne / oikehianne

oikeitansa / oikeitaan / oikehiansa / oikehiaan

Gen

-n

oikeamme

oikeanne

oikeansa

oikeittemme / oikeidemme / oikehiemme / oikehittemme

oikeittenne / oikeidenne / oikehienne / oikehittenne

oikeittensa / oikeidensa / oikehiensa / oikehittensa

Ill

mihin

oikeaamme

oikeaanne

oikeaansa

oikeisiimme / oikeihimme / oikehisimme

oikeisiinne / oikeihinne / oikehisinne

oikeisiinsa / oikeihinsa / oikehisinsa

Ine

-ssa

oikeassamme

oikeassanne

oikeassansa / oikeassaan

oikehissamme / oikeissamme

oikehissanne / oikeissanne

oikehissansa / oikehissaan / oikeissansa / oikeissaan

Ela

-sta

oikeastamme

oikeastanne

oikeastansa / oikeastaan

oikehistamme / oikeistamme

oikehistanne / oikeistanne

oikehistansa / oikehistaan / oikeistansa / oikeistaan

All

-lle

oikeallemme

oikeallenne

oikeallensa / oikealleen

oikehillemme / oikeillemme

oikehillenne / oikeillenne

oikehillensa / oikehillean / oikeillensa / oikeillean

Ade

-lla

oikeallamme

oikeallanne

oikeallansa / oikeallaan

oikehillamme / oikeillamme

oikehillanne / oikeillanne

oikehillansa / oikehillaan / oikeillansa / oikeillaan

Abl

-lta

oikealtamme

oikealtanne

oikealtansa / oikealtaan

oikehiltamme / oikeiltamme

oikehiltanne / oikeiltanne

oikehiltansa / oikehiltaan / oikeiltansa / oikeiltaan

Tra

-ksi

oikeaksemme

oikeaksenne

oikeaksensa / oikeakseen

oikehiksemme / oikeiksemme

oikehiksenne / oikeiksenne

oikehikseen / oikehiksensa / oikeikseen / oikeiksensa

Ess

-na

oikeanamme

oikeananne

oikeanansa / oikeanaan

oikehinamme / oikeinamme

oikehinanne / oikeinanne

oikehinansa / oikehinaan / oikeinansa / oikeinaan

Abe

-tta

oikeattamme

oikeattanne

oikeattansa / oikeattaan

oikehittamme / oikeittamme

oikehittanne / oikeittanne

oikehittansa / oikehittaan / oikeittansa / oikeittaan

Com

-ne

-

-

-

oikehinemme / oikeinemme

oikehinenne / oikeinenne

oikehineen / oikehinensa / oikeineen / oikeinensa

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

right (opposite of left) Fin:Käytä oikeaa kättäsi.Eng:Use your right hand. right, correct (morally good, acceptable; free from error, true; opposite of wrong) Fin:Se oli oikea vastaus.Eng:It was a correct answer.Fin:Annen vastaus on oikeampi kuin minun.Eng:Anne's answer more correct than mine. appropriate, proper, fitting real, true Fin:Ovatko nämä oikeita mustikoita?Eng:Are these real bilberries?Fin:Pinokkiosta tuli oikea poika.Eng:Pinocchio became a real boy.Fin:Samu Sirkka on oikea ystävä.Eng:Jiminy Cricket is a true friend. just, fair (archaic) right, straight, not bent or crooked Show more arrow right (appropriate, proper, fitting): sopiva(real, true): todellinen(just, fair): oikeudenmukainen Show more arrow right (right (opposite of left)): vasen(right, correct (opposite of wrong)): väärä Show more arrow right The superlatives oikein and väärin are rarely appropriate, because right and wrong are often understood as absolutes, and because of the homonymy with much more frequently used adverbs. People tend to circumvent them by saying eniten väärä, lähinnä oikeaa and eniten oikea, choosing another adjective if available (e.g. kiero, oikeanpuoleinen, oikeellinen) or using kaikista as determiner. Show more arrow right Nouns oikeus Show more arrow right From Proto-Finnic oikeda, from Proto-Finno-Permic wojketa. Show more arrow right
right oikea, sopiva, oikeanpuoleinen, oikeisto-, suora, oikeistolainen
correct oikea, moitteeton, korrekti
proper asianmukainen, oikea, ominainen, kunnon, sopiva, varsinainen
real todellinen, oikea, aito, reaalinen, tosiasiallinen, tosi-
true totta, todellinen, tosi, oikea, aito, tarkka
accurate tarkka, täsmällinen, oikea
perfect täydellinen, ihanteellinen, oikea, virheetön, täysi, kertakaikkinen
fair oikeudenmukainen, reilu, kohtuullinen, rehellinen, oikea, kaunis
exact tarkka, täsmällinen, eksakti, oikea
rightful oikeutettu, laillinen, oikea
fit sopiva, hyvässä kunnossa, oikea, terve, kelpoinen, valmis
positive positiivinen, myönteinen, selvä, ehdoton, oikea, aivan varma
bona fide vilpitön, oikea, aito
faithful luotettava, tarkka, oikea
opportune otollinen, sopiva, oikea, osuva, sattuva
literal kirjaimellinen, todellinen, sanasanainen, oikea, tosikkomainen, puhdas
rightward oikeanpuoleinen, oikea
regular säännöllinen, normaali, tavallinen, säännönmukainen, varsinainen, oikea
dinkum aito, oikea
due maksettava, asianmukainen, erääntyvä, asiaankuuluva, maksettavaksi langennut, oikea
natural luonnollinen, luonnon-, luontainen, luonteva, luonnonmukainen, oikea
word-perfect oikea
right-hander oikea, oikeakätinen, oikean käden isku
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; OPUS Finnish-English corpus; Tatoeba; Europarl; Europarl Parallel Corpus Olet se oikea. You're the one. ". Kääntykää oikealta. Turn to the right. Oikea suunta on etelä. The right direction is south. Olet oikealla tiellä. You are on the right track. Se on oikeaan vastaus. That is the correct answer. Oikeaan aikaan paikalla. Arrived at the right time. Olin oikeissa ajoin. I was on time. Hän on oikeakätinen. Yeah, he's really right-handed. Menemme oikeaan suuntaan. We are heading in the right direction. Mark on oikeakätinen. Mark's right handed. Show more arrow right

Normative

SingularPlural

Nom

-

oikea

oikeat

Par

-ta

oikeaa

oikeita

Gen

-n

oikean

oikeitten / oikeiden

Ill

mihin

oikeaan

oikeisiin / oikeihin

Ine

-ssa

oikeassa

oikeissa

Ela

-sta

oikeasta

oikeista

All

-lle

oikealle

oikeille

Ade

-lla

oikealla

oikeilla

Abl

-lta

oikealta

oikeilta

Tra

-ksi

oikeaksi

oikeiksi

Ess

-na

oikeana

oikeina

Abe

-tta

oikeatta

oikeitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikein

Normative

Singular

Plural

Nom

-

oikea

oikeat

Par

-ta

oikeaa

oikeita

Gen

-n

oikean

oikeitten / oikeiden

Ill

mihin

oikeaan

oikeisiin / oikeihin

Ine

-ssa

oikeassa

oikeissa

Ela

-sta

oikeasta

oikeista

All

-lle

oikealle

oikeille

Ade

-lla

oikealla

oikeilla

Abl

-lta

oikealta

oikeilta

Tra

-ksi

oikeaksi

oikeiksi

Ess

-na

oikeana

oikeina

Abe

-tta

oikeatta

oikeitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikein

Comparative

SingularPlural

Nom

-

oikeampi

oikeammat

Par

-ta

oikeampaa

oikeampia

Gen

-n

oikeamman

oikeampien

Ill

mihin

oikeampiin

oikeampiin

Ine

-ssa

oikeammassa

oikeammissa

Ela

-sta

oikeammasta

oikeammista

All

-lle

oikeammalle

oikeammille

Ade

-lla

oikeammalla

oikeammilla

Abl

-lta

oikeammalta

oikeammilta

Tra

-ksi

oikeammaksi

oikeammiksi

Ess

-na

oikeampana

oikeampina

Abe

-tta

oikeammatta

oikeammitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikeammin

Comparative

Singular

Plural

Nom

-

oikeampi

oikeammat

Par

-ta

oikeampaa

oikeampia

Gen

-n

oikeamman

oikeampien

Ill

mihin

oikeampiin

oikeampiin

Ine

-ssa

oikeammassa

oikeammissa

Ela

-sta

oikeammasta

oikeammista

All

-lle

oikeammalle

oikeammille

Ade

-lla

oikeammalla

oikeammilla

Abl

-lta

oikeammalta

oikeammilta

Tra

-ksi

oikeammaksi

oikeammiksi

Ess

-na

oikeampana

oikeampina

Abe

-tta

oikeammatta

oikeammitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikeammin

Superlative

SingularPlural

Nom

-

oikein

oikeimmat

Par

-ta

oikeinta

oikeimpia

Gen

-n

oikeimman

oikeinten / oikeimpien

Ill

mihin

oikeimpaan

oikeimpiin

Ine

-ssa

oikeimmassa

oikeimmissa

Ela

-sta

oikeimmasta

oikeimmista

All

-lle

oikeimmalle

oikeimmille

Ade

-lla

oikeimmalla

oikeimmilla

Abl

-lta

oikeimmalta

oikeimmilta

Tra

-ksi

oikeimmaksi

oikeimmiksi

Ess

-na

oikeimpana

oikeimpina

Abe

-tta

oikeimmatta

oikeimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikeimmin

Superlative

Singular

Plural

Nom

-

oikein

oikeimmat

Par

-ta

oikeinta

oikeimpia

Gen

-n

oikeimman

oikeinten / oikeimpien

Ill

mihin

oikeimpaan

oikeimpiin

Ine

-ssa

oikeimmassa

oikeimmissa

Ela

-sta

oikeimmasta

oikeimmista

All

-lle

oikeimmalle

oikeimmille

Ade

-lla

oikeimmalla

oikeimmilla

Abl

-lta

oikeimmalta

oikeimmilta

Tra

-ksi

oikeimmaksi

oikeimmiksi

Ess

-na

oikeimpana

oikeimpina

Abe

-tta

oikeimmatta

oikeimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

oikeimmin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept