logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kaikki, indefinite pronoun

Word analysis
kaikkia

kaikkia

kaikki

Indefinite pronoun, Plural Partitive

Report an issue

Wiktionary

(indefinite, in singular, without a main word) everything Fin:Tänään kaikki menee pieleen.Eng:Today everything goes wrong.Fin:Vihaan kaikkea.Eng:I hate everything. (indefinite, in plural, without a main word) everyone, everybody Fin:Kaikki olivat täällä.Eng:Everyone was here.Fin:Vihaan kaikkia.Eng:I hate everyone. (in compounds) all-, omni- Show more arrow right From Proto-Finnic kaikki, probably ultimately a Baltic loan (see linked entry for more). Show more arrow right

Examples

Melkein jokaisella perheellä on tietokone. Almost every family has a computer. Kaikki tulevat meille illalla. Everyone comes to us in the evening. Kaikilla on hauskaa. Everyone has a nice time. eräänä päivänä viime viikollla on a certain day last week Teos on eräällä tavalla hyvä. The work is good in one way. Eräs toinen tyttö tuli sisään. Another ('a certain other') girl came in. Tiedän kaiken. I know everything. Show more arrow right
all, everything, everyone
SingularPlural
Nom - kaikki kaikki / kaikket
Par -ta kaikkea kaikkia
Gen -n kaiken kaikkien
Ill mihin kaikkeen kaikkiin
Ine -ssa kaikessa kaikissa
Ela -sta kaikesta kaikista
All -lle kaikelle kaikille
Ade -lla kaikella kaikilla
Abl -lta kaikelta kaikilta
Tra -ksi kaikeksi kaikiksi
Ess -na kaikkena kaikkina
Abe -tta kaiketta kaikitta
Com -ne - -
Ins -in - kaikin
eräs / a certain
SingularPlural
Nom - eräs eräät
Par -ta erästä eräitä
Gen -n erään eräiden
Ill mihin erääseen eräisiin
Ine -ssa eräässä eräissä
Ela -sta eräästä eräistä
All -lle eräälle eräille
Ade -lla eräällä eräillä
Abl -lta eräältä eräiltä
Tra -ksi erääksi eräiksi
Ess -na eräänä eräinä
Abe -tta eräättä eräittä
Com -ne - eräine
Ins -in erään eräin
jokainen / every, each one
SingularPlural
Nom - jokainen -
Par -ta jokaista jokaisia
Gen -n jokaisen jokaisien / jokaisten
Ill mihin jokaiseen jokaisiin
Ine -ssa jokaisessa jokaisissa
Ela -sta jokaisesta jokaisista
All -lle jokaiselle jokaisille
Ade -lla jokaisella jokaisilla
Abl -lta jokaiselta jokaisilta
Tra -ksi jokaiseksi jokaisiksi
Ess -na jokaisena jokaisina
Abe -tta jokaisetta jokaisitta
Com -ne - -
Ins -in - jokaisin

all, everything, everyone

Singular

Plural

Nom

-

kaikki

kaikki / kaikket

Par

-ta

kaikkea

kaikkia

Gen

-n

kaiken

kaikkien

Ill

mihin

kaikkeen

kaikkiin

Ine

-ssa

kaikessa

kaikissa

Ela

-sta

kaikesta

kaikista

All

-lle

kaikelle

kaikille

Ade

-lla

kaikella

kaikilla

Abl

-lta

kaikelta

kaikilta

Tra

-ksi

kaikeksi

kaikiksi

Ess

-na

kaikkena

kaikkina

Abe

-tta

kaiketta

kaikitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

kaikin

eräs / a certain

Singular

Plural

Nom

-

eräs

eräät

Par

-ta

erästä

eräitä

Gen

-n

erään

eräiden

Ill

mihin

erääseen

eräisiin

Ine

-ssa

eräässä

eräissä

Ela

-sta

eräästä

eräistä

All

-lle

eräälle

eräille

Ade

-lla

eräällä

eräillä

Abl

-lta

eräältä

eräiltä

Tra

-ksi

erääksi

eräiksi

Ess

-na

eräänä

eräinä

Abe

-tta

eräättä

eräittä

Com

-ne

-

eräine

Ins

-in

erään

eräin

jokainen / every, each one

Singular

Plural

Nom

-

jokainen

-

Par

-ta

jokaista

jokaisia

Gen

-n

jokaisen

jokaisien / jokaisten

Ill

mihin

jokaiseen

jokaisiin

Ine

-ssa

jokaisessa

jokaisissa

Ela

-sta

jokaisesta

jokaisista

All

-lle

jokaiselle

jokaisille

Ade

-lla

jokaisella

jokaisilla

Abl

-lta

jokaiselta

jokaisilta

Tra

-ksi

jokaiseksi

jokaisiksi

Ess

-na

jokaisena

jokaisina

Abe

-tta

jokaisetta

jokaisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

jokaisin

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept