logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

ne, demonstrative pronoun

Word analysis
ne

ne

ne

Demonstrative pronoun, Plural Nominative

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

(demonstrative, of things and animals) they, those (plural of the pronoun se (“it”); objects not pointed at by the speaker) (colloquial, dialectal, of people) they he those, the (not pointed at by the speaker) Fin:Tässä ne kirjat nyt ovat.Eng:This is where those books are now. (lit. Here those books now are) Show more arrow right From Proto-Finnic nek, from Proto-Uralic ne + -k (dual ending). For the inflectional stems ni-, see se. nii- possibly derives from ni- with the plural infix (-i-). Show more arrow right

Example sentences

Europarl Parallel Corpus; OpenSubtitles; Europarl; Helsinki Corpus; OPUS; Tatoeba; OpenSubtitles2018.v3 Ne ovat isoja kaloja. They are big fish. Ne ovat hienoja koruja. They are beautiful jewelry. En ole nähnyt niitä. I haven't seen them. Ne olivat valtavia petoja. They were huge predators. Ne ovat tärkeitä päätöksiä. They are important decisions. Ne olivat vanhoja esineitä. They were old objects. Ne piristävät. They perk me up. Ne ovat todella hyviä ystäviä. they are really good friends. Ne ovat täällä! They're here! Ne saivat hänet! They took him! Show more arrow right

Singular

tämä / thistuo / thatse / it
Nom - tämä tuo se
Par -ta tätä tuota sitä
Gen -n tämän tuon sen
Ill mihin tähän tuohon siihen
Ine -ssa tässä tuossa siinä / sissä / siin
Ela -sta tästä tuosta siitä / sistä / siit
All -lle tälle tuolle sille
Ade -lla tällä tuolla sillä / siellä / siel
Abl -lta tältä tuolta siltä / sielt / sieltä
Tra -ksi täksi tuoksi siksi
Ess -na tänä tuona sinä
Abe -tta tättä tuotta sittä
Com -ne täne tuone sine
Ins -in tämän tuon sen

Plural

nämä / thesenuo / thosene / they

Nom

-

nämä

nuo

ne

Par

-ta

näitä

noita

niitä

Gen

-n

näiden / näitten

noiden / noitten

niiden / niitten

Ill

mihin

näihin

noihin

niihin

Ine

-ssa

näissä

noissa

niissä

Ela

-sta

näistä

noista

niistä

All

-lle

näille

noille

niille

Ade

-lla

näillä

noilla

niillä / niil

Abl

-lta

näiltä

noilta

niiltä / niilt

Tra

-ksi

näiksi

noiksi

niiksi

Ess

-na

näinä

noina

niinä

Abe

-tta

näittä

noitta

niittä

Com

-ne

näine

noine

niine

Ins

-in

näin

noin

niin

Singular

tämä / thistuo / thatse / it
Nom-
tämä tuo se
Par-ta
tätä tuota sitä
Gen-n
tämän tuon sen
Illmihin
tähän tuohon siihen
Ine-ssa
tässä tuossa siinä / sissä / siin
Ela-sta
tästä tuosta siitä / sistä / siit
All-lle
tälle tuolle sille
Ade-lla
tällä tuolla sillä / siellä / siel
Abl-lta
tältä tuolta siltä / sielt / sieltä
Tra-ksi
täksi tuoksi siksi
Ess-na
tänä tuona sinä
Abe-tta
tättä tuotta sittä
Com-ne
täne tuone sine
Ins-in
tämän tuon sen

Plural

nämä / thesenuo / thosene / they
Nom-
nämä nuo ne
Par-ta
näitä noita niitä
Gen-n
näiden / näitten noiden / noitten niiden / niitten
Illmihin
näihin noihin niihin
Ine-ssa
näissä noissa niissä
Ela-sta
näistä noista niistä
All-lle
näille noille niille
Ade-lla
näillä noilla niillä / niil
Abl-lta
näiltä noilta niiltä / niilt
Tra-ksi
näiksi noiksi niiksi
Ess-na
näinä noina niinä
Abe-tta
näittä noitta niittä
Com-ne
näine noine niine
Ins-in
näin noin niin
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept