logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

yritys, noun

Word analysis
yritys

yritys

yritys

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yritys

yritykset

Par

-ta

yritystä

yrityksiä

Gen

-n

yrityksen

yrityksien / yritysten

Ill

mihin

yritykseen

yrityksiin

Ine

-ssa

yrityksessä

yrityksissä

Ela

-sta

yrityksestä

yrityksistä

All

-lle

yritykselle

yrityksille

Ade

-lla

yrityksellä

yrityksillä

Abl

-lta

yritykseltä

yrityksiltä

Tra

-ksi

yritykseksi

yrityksiksi

Ess

-na

yrityksenä

yrityksinä

Abe

-tta

yrityksettä

yrityksittä

Com

-ne

-

yrityksine

Ins

-in

-

yrityksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yritys

yritykset

Par

-ta

yritystä

yrityksiä

Gen

-n

yrityksen

yrityksien / yritysten

Ill

mihin

yritykseen

yrityksiin

Ine

-ssa

yrityksessä

yrityksissä

Ela

-sta

yrityksestä

yrityksistä

All

-lle

yritykselle

yrityksille

Ade

-lla

yrityksellä

yrityksillä

Abl

-lta

yritykseltä

yrityksiltä

Tra

-ksi

yritykseksi

yrityksiksi

Ess

-na

yrityksenä

yrityksinä

Abe

-tta

yrityksettä

yrityksittä

Com

-ne

-

yrityksine

Ins

-in

-

yrityksin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

company yritys, yhtiö, seura, komppania, seurue, kauppakomppania
enterprise yritys, hanke, yritteliäisyys, liikeyritys, yrittäjähenki
undertaking yritys, sitoumus, hanke, lupaus, työ, liikeyritys
firm yritys, firma, liikeyritys, puulaaki
attempt yritys
corporation yhtiö, yritys, Oy, osakeyhtiö, kunta, yhdyskunta
effort ponnistus, yritys, vaiva, vaivannäkö, saavutus, aikaansaannos
venture hanke, yritys, seikkailu, uhkayritys, liikeyritys
establishment perustaminen, vahvistaminen, laitos, yritys, vallanpitäjät, liikelaitos
operation toiminta, käyttö, operaatio, toimenpide, leikkaus, yritys
trial oikeudenkäynti, koe, koekäyttö, koettelemus, koetus, yritys
try yritys
endeavor ponnistus, yritys
concern huolenaihe, huoli, asia, konserni, huolenpito, yritys
bid tarjous, pyrkimys, yritys
foray kokeilu, ryöstöretki, yritys, tuhoamisretki
go sisu, meno, vauhti, vuoro, kerta, yritys
crack crack, halkeama, särö, rako, railo, yritys
essay essee, koe, yritys
whack kunto, isku, läimäys, oma osuus, yritys
house talo, huone, rakennus, koti, suku, yritys
break tauko, katkos, murtuma, keskeytys, murtuminen, yritys
push työntö, paine, ponnistus, painostus, tönäisy, yritys
shot laukaus, kuva, lyönti, otos, heitto, yritys
corporate
Show more arrow right

Wiktionary

company, firm, enterprise; especially a venture led by one or more entrepreneurs attempt, effort trial (test) Show more arrow right (company) yhtiö(firm, colloquial) firma(business) konserni Show more arrow right yrittää +‎ -ys Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yritykseni

yritykseni

yrityksesi

yrityksesi

yrityksensä

yrityksensä

Par

-ta

yritystäni

yrityksiäni

yritystäsi

yrityksiäsi

yritystänsä / yritystään

yrityksiänsä / yrityksiään

Gen

-n

yritykseni

yrityksieni / yritysteni

yrityksesi

yrityksiesi / yritystesi

yrityksensä

yrityksiensä / yritystensä

Ill

mihin

yritykseeni

yrityksiini

yritykseesi

yrityksiisi

yritykseensä

yrityksiinsä

Ine

-ssa

yrityksessäni

yrityksissäni

yrityksessäsi

yrityksissäsi

yrityksessänsä / yrityksessään

yrityksissänsä / yrityksissään

Ela

-sta

yrityksestäni

yrityksistäni

yrityksestäsi

yrityksistäsi

yrityksestänsä / yrityksestään

yrityksistänsä / yrityksistään

All

-lle

yritykselleni

yrityksilleni

yrityksellesi

yrityksillesi

yrityksellensä / yritykselleen

yrityksillensä / yrityksilleän

Ade

-lla

yritykselläni

yrityksilläni

yritykselläsi

yrityksilläsi

yrityksellänsä / yrityksellään

yrityksillänsä / yrityksillään

Abl

-lta

yritykseltäni

yrityksiltäni

yritykseltäsi

yrityksiltäsi

yritykseltänsä / yritykseltään

yrityksiltänsä / yrityksiltään

Tra

-ksi

yrityksekseni

yrityksikseni

yritykseksesi

yrityksiksesi

yritykseksensä / yrityksekseen

yrityksiksensä / yrityksikseen

Ess

-na

yrityksenäni

yrityksinäni

yrityksenäsi

yrityksinäsi

yrityksenänsä / yrityksenään

yrityksinänsä / yrityksinään

Abe

-tta

yrityksettäni

yrityksittäni

yrityksettäsi

yrityksittäsi

yrityksettänsä / yrityksettään

yrityksittänsä / yrityksittään

Com

-ne

-

yrityksineni

-

yrityksinesi

-

yrityksinensä / yrityksineen

Singular

Plural

Nom

-

yritykseni

yrityksesi

yrityksensä

yritykseni

yrityksesi

yrityksensä

Par

-ta

yritystäni

yritystäsi

yritystänsä / yritystään

yrityksiäni

yrityksiäsi

yrityksiänsä / yrityksiään

Gen

-n

yritykseni

yrityksesi

yrityksensä

yrityksieni / yritysteni

yrityksiesi / yritystesi

yrityksiensä / yritystensä

Ill

mihin

yritykseeni

yritykseesi

yritykseensä

yrityksiini

yrityksiisi

yrityksiinsä

Ine

-ssa

yrityksessäni

yrityksessäsi

yrityksessänsä / yrityksessään

yrityksissäni

yrityksissäsi

yrityksissänsä / yrityksissään

Ela

-sta

yrityksestäni

yrityksestäsi

yrityksestänsä / yrityksestään

yrityksistäni

yrityksistäsi

yrityksistänsä / yrityksistään

All

-lle

yritykselleni

yrityksellesi

yrityksellensä / yritykselleen

yrityksilleni

yrityksillesi

yrityksillensä / yrityksilleän

Ade

-lla

yritykselläni

yritykselläsi

yrityksellänsä / yrityksellään

yrityksilläni

yrityksilläsi

yrityksillänsä / yrityksillään

Abl

-lta

yritykseltäni

yritykseltäsi

yritykseltänsä / yritykseltään

yrityksiltäni

yrityksiltäsi

yrityksiltänsä / yrityksiltään

Tra

-ksi

yrityksekseni

yritykseksesi

yritykseksensä / yrityksekseen

yrityksikseni

yrityksiksesi

yrityksiksensä / yrityksikseen

Ess

-na

yrityksenäni

yrityksenäsi

yrityksenänsä / yrityksenään

yrityksinäni

yrityksinäsi

yrityksinänsä / yrityksinään

Abe

-tta

yrityksettäni

yrityksettäsi

yrityksettänsä / yrityksettään

yrityksittäni

yrityksittäsi

yrityksittänsä / yrityksittään

Com

-ne

-

-

-

yrityksineni

yrityksinesi

yrityksinensä / yrityksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yrityksemme

yrityksemme

yrityksenne

yrityksenne

yrityksensä

yrityksensä

Par

-ta

yritystämme

yrityksiämme

yritystänne

yrityksiänne

yritystänsä / yritystään

yrityksiänsä / yrityksiään

Gen

-n

yrityksemme

yrityksiemme / yritystemme

yrityksenne

yrityksienne / yritystenne

yrityksensä

yrityksiensä / yritystensä

Ill

mihin

yritykseemme

yrityksiimme

yritykseenne

yrityksiinne

yritykseensä

yrityksiinsä

Ine

-ssa

yrityksessämme

yrityksissämme

yrityksessänne

yrityksissänne

yrityksessänsä / yrityksessään

yrityksissänsä / yrityksissään

Ela

-sta

yrityksestämme

yrityksistämme

yrityksestänne

yrityksistänne

yrityksestänsä / yrityksestään

yrityksistänsä / yrityksistään

All

-lle

yrityksellemme

yrityksillemme

yrityksellenne

yrityksillenne

yrityksellensä / yritykselleen

yrityksillensä / yrityksilleän

Ade

-lla

yrityksellämme

yrityksillämme

yrityksellänne

yrityksillänne

yrityksellänsä / yrityksellään

yrityksillänsä / yrityksillään

Abl

-lta

yritykseltämme

yrityksiltämme

yritykseltänne

yrityksiltänne

yritykseltänsä / yritykseltään

yrityksiltänsä / yrityksiltään

Tra

-ksi

yritykseksemme

yrityksiksemme

yritykseksenne

yrityksiksenne

yritykseksensä / yrityksekseen

yrityksiksensä / yrityksikseen

Ess

-na

yrityksenämme

yrityksinämme

yrityksenänne

yrityksinänne

yrityksenänsä / yrityksenään

yrityksinänsä / yrityksinään

Abe

-tta

yrityksettämme

yrityksittämme

yrityksettänne

yrityksittänne

yrityksettänsä / yrityksettään

yrityksittänsä / yrityksittään

Com

-ne

-

yrityksinemme

-

yrityksinenne

-

yrityksinensä / yrityksineen

Singular

Plural

Nom

-

yrityksemme

yrityksenne

yrityksensä

yrityksemme

yrityksenne

yrityksensä

Par

-ta

yritystämme

yritystänne

yritystänsä / yritystään

yrityksiämme

yrityksiänne

yrityksiänsä / yrityksiään

Gen

-n

yrityksemme

yrityksenne

yrityksensä

yrityksiemme / yritystemme

yrityksienne / yritystenne

yrityksiensä / yritystensä

Ill

mihin

yritykseemme

yritykseenne

yritykseensä

yrityksiimme

yrityksiinne

yrityksiinsä

Ine

-ssa

yrityksessämme

yrityksessänne

yrityksessänsä / yrityksessään

yrityksissämme

yrityksissänne

yrityksissänsä / yrityksissään

Ela

-sta

yrityksestämme

yrityksestänne

yrityksestänsä / yrityksestään

yrityksistämme

yrityksistänne

yrityksistänsä / yrityksistään

All

-lle

yrityksellemme

yrityksellenne

yrityksellensä / yritykselleen

yrityksillemme

yrityksillenne

yrityksillensä / yrityksilleän

Ade

-lla

yrityksellämme

yrityksellänne

yrityksellänsä / yrityksellään

yrityksillämme

yrityksillänne

yrityksillänsä / yrityksillään

Abl

-lta

yritykseltämme

yritykseltänne

yritykseltänsä / yritykseltään

yrityksiltämme

yrityksiltänne

yrityksiltänsä / yrityksiltään

Tra

-ksi

yritykseksemme

yritykseksenne

yritykseksensä / yrityksekseen

yrityksiksemme

yrityksiksenne

yrityksiksensä / yrityksikseen

Ess

-na

yrityksenämme

yrityksenänne

yrityksenänsä / yrityksenään

yrityksinämme

yrityksinänne

yrityksinänsä / yrityksinään

Abe

-tta

yrityksettämme

yrityksettänne

yrityksettänsä / yrityksettään

yrityksittämme

yrityksittänne

yrityksittänsä / yrityksittään

Com

-ne

-

-

-

yrityksinemme

yrityksinenne

yrityksinensä / yrityksineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept