logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

sisu, noun

Word analysis
sisu

sisu

sisu

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sisu

sisut

Par

-ta

sisua

sisuja

Gen

-n

sisun

sisujen

Ill

mihin

sisuun

sisuihin

Ine

-ssa

sisussa

sisuissa

Ela

-sta

sisusta

sisuista

All

-lle

sisulle

sisuille

Ade

-lla

sisulla

sisuilla

Abl

-lta

sisulta

sisuilta

Tra

-ksi

sisuksi

sisuiksi

Ess

-na

sisuna

sisuina

Abe

-tta

sisutta

sisuitta

Com

-ne

-

sisuine

Ins

-in

-

sisuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sisu

sisut

Par

-ta

sisua

sisuja

Gen

-n

sisun

sisujen

Ill

mihin

sisuun

sisuihin

Ine

-ssa

sisussa

sisuissa

Ela

-sta

sisusta

sisuista

All

-lle

sisulle

sisuille

Ade

-lla

sisulla

sisuilla

Abl

-lta

sisulta

sisuilta

Tra

-ksi

sisuksi

sisuiksi

Ess

-na

sisuna

sisuina

Abe

-tta

sisutta

sisuitta

Com

-ne

-

sisuine

Ins

-in

-

sisuin

go sisu, meno, vauhti, vuoro, kerta, meininki
spunk rohkeus, sisu
grit sisu, päättäväisyys, roska, karkea hiekka
guts suolet, sisäkalut, rohkeus, sisukset, ahmatti, sisu
perseverance sinnikkyys, sitkeys, kestävyys, sisu
pluck rohkeus, sydän maksa ja keuhkot, näppäys, nykäisy, sisu
balls munat, kivekset, rohkeus, paskapuhe, sisu
bottle pullo, puteli, rohkeus, sisu
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus v8, sentence #588502; OpenSubtitles2018.v3; Tanzil.net, sentence #22364; Europarl Parallel Corpus; Tanhuma; Tatoeba Parallel Corpus; Europarl Sisuni on nyt loppu. My sisu is now over. Missä sisu? Where's the guts? Sisuni ei petä minua. My sisu does not fail me. Sisu on suomalaisissa verissä. Sisu is in the Finnish blood. Kaipaan vanhan talon sisusta. English: I miss the sisu of the old house. Hänellä on valtavasti sisusta. She has a lot of sisu. Et sinulla riitä sisu. Oh, you don't have it in you, sweetheart. Ei taida sisu riittää? You don't have the guts, do you? Sisareni ihaili metsän sisusta. English: My sister admired the sisu of the forest. Sisusta on monen tekijän summa. Sisu is a combination of many factors. Show more arrow right

Wiktionary

perseverance, doggedness, stubbornness, grit, stamina, spunk, determination, courage, guts (unwavering strength to keep going when the going gets tough) Fin:Voimamme olivat aivan lopussa, mutta jatkoimme pelkällä sisulla.Eng:We were completely exhausted but continued out of pure determination / to spite fate.Fin:Hänellä on paljon sisua. Luulen, että hän jaksaa siksi juosta pitkään.Eng:He has a lot of stamina. I suppose that is why he can run for a long time.Fin:Onko sinulla sisua sanoa "ei" pomollesi?Eng:Do you have the guts to say "no" to your boss? sisu, often with the attribute suomalainen (“Finnish”) (strength of will in the face of adversity; grit; perseverance; regarded as an integral part of Finnish culture) temper (tendency to be of a certain type of mood, especially of a bad or defiant one) Fin:Komentelu kävi hänen sisulleen.Eng:The bossing tried his temper. Show more arrow right (perseverance, doggedness, grit): peräänantamattomuus, lannistumattomuus, sinnikkyys, tahdonvoima Show more arrow right -sisuinen sisukas sisukkaasti sisukkuus sisuuntua Show more arrow right sisukimppu sisunnäyte sisunpurkaus sisupartio sisupartiolainen sisupussi Show more arrow right sisä- (“inner”) +‎ -u, compare Estonian sisu (“content”). Show more arrow right

Wikipedia

Sisu Sisu is a Finnish concept described as stoic determination, tenacity of purpose, grit, bravery, resilience, and hardiness and is held by Finns themselves to express their national character. It is generally considered not to have a literal equivalent in English. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sisuni

sisuni

sisusi

sisusi

sisunsa

sisunsa

Par

-ta

sisuani

sisujani

sisuasi

sisujasi

sisuansa / sisuaan

sisujansa / sisujaan

Gen

-n

sisuni

sisujeni

sisusi

sisujesi

sisunsa

sisujensa

Ill

mihin

sisuuni

sisuihini

sisuusi

sisuihisi

sisuunsa

sisuihinsa

Ine

-ssa

sisussani

sisuissani

sisussasi

sisuissasi

sisussansa / sisussaan

sisuissansa / sisuissaan

Ela

-sta

sisustani

sisuistani

sisustasi

sisuistasi

sisustansa / sisustaan

sisuistansa / sisuistaan

All

-lle

sisulleni

sisuilleni

sisullesi

sisuillesi

sisullensa / sisulleen

sisuillensa / sisuillean

Ade

-lla

sisullani

sisuillani

sisullasi

sisuillasi

sisullansa / sisullaan

sisuillansa / sisuillaan

Abl

-lta

sisultani

sisuiltani

sisultasi

sisuiltasi

sisultansa / sisultaan

sisuiltansa / sisuiltaan

Tra

-ksi

sisukseni

sisuikseni

sisuksesi

sisuiksesi

sisuksensa / sisukseen

sisuiksensa / sisuikseen

Ess

-na

sisunani

sisuinani

sisunasi

sisuinasi

sisunansa / sisunaan

sisuinansa / sisuinaan

Abe

-tta

sisuttani

sisuittani

sisuttasi

sisuittasi

sisuttansa / sisuttaan

sisuittansa / sisuittaan

Com

-ne

-

sisuineni

-

sisuinesi

-

sisuinensa / sisuineen

Singular

Plural

Nom

-

sisuni

sisusi

sisunsa

sisuni

sisusi

sisunsa

Par

-ta

sisuani

sisuasi

sisuansa / sisuaan

sisujani

sisujasi

sisujansa / sisujaan

Gen

-n

sisuni

sisusi

sisunsa

sisujeni

sisujesi

sisujensa

Ill

mihin

sisuuni

sisuusi

sisuunsa

sisuihini

sisuihisi

sisuihinsa

Ine

-ssa

sisussani

sisussasi

sisussansa / sisussaan

sisuissani

sisuissasi

sisuissansa / sisuissaan

Ela

-sta

sisustani

sisustasi

sisustansa / sisustaan

sisuistani

sisuistasi

sisuistansa / sisuistaan

All

-lle

sisulleni

sisullesi

sisullensa / sisulleen

sisuilleni

sisuillesi

sisuillensa / sisuillean

Ade

-lla

sisullani

sisullasi

sisullansa / sisullaan

sisuillani

sisuillasi

sisuillansa / sisuillaan

Abl

-lta

sisultani

sisultasi

sisultansa / sisultaan

sisuiltani

sisuiltasi

sisuiltansa / sisuiltaan

Tra

-ksi

sisukseni

sisuksesi

sisuksensa / sisukseen

sisuikseni

sisuiksesi

sisuiksensa / sisuikseen

Ess

-na

sisunani

sisunasi

sisunansa / sisunaan

sisuinani

sisuinasi

sisuinansa / sisuinaan

Abe

-tta

sisuttani

sisuttasi

sisuttansa / sisuttaan

sisuittani

sisuittasi

sisuittansa / sisuittaan

Com

-ne

-

-

-

sisuineni

sisuinesi

sisuinensa / sisuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sisumme

sisumme

sisunne

sisunne

sisunsa

sisunsa

Par

-ta

sisuamme

sisujamme

sisuanne

sisujanne

sisuansa / sisuaan

sisujansa / sisujaan

Gen

-n

sisumme

sisujemme

sisunne

sisujenne

sisunsa

sisujensa

Ill

mihin

sisuumme

sisuihimme

sisuunne

sisuihinne

sisuunsa

sisuihinsa

Ine

-ssa

sisussamme

sisuissamme

sisussanne

sisuissanne

sisussansa / sisussaan

sisuissansa / sisuissaan

Ela

-sta

sisustamme

sisuistamme

sisustanne

sisuistanne

sisustansa / sisustaan

sisuistansa / sisuistaan

All

-lle

sisullemme

sisuillemme

sisullenne

sisuillenne

sisullensa / sisulleen

sisuillensa / sisuillean

Ade

-lla

sisullamme

sisuillamme

sisullanne

sisuillanne

sisullansa / sisullaan

sisuillansa / sisuillaan

Abl

-lta

sisultamme

sisuiltamme

sisultanne

sisuiltanne

sisultansa / sisultaan

sisuiltansa / sisuiltaan

Tra

-ksi

sisuksemme

sisuiksemme

sisuksenne

sisuiksenne

sisuksensa / sisukseen

sisuiksensa / sisuikseen

Ess

-na

sisunamme

sisuinamme

sisunanne

sisuinanne

sisunansa / sisunaan

sisuinansa / sisuinaan

Abe

-tta

sisuttamme

sisuittamme

sisuttanne

sisuittanne

sisuttansa / sisuttaan

sisuittansa / sisuittaan

Com

-ne

-

sisuinemme

-

sisuinenne

-

sisuinensa / sisuineen

Singular

Plural

Nom

-

sisumme

sisunne

sisunsa

sisumme

sisunne

sisunsa

Par

-ta

sisuamme

sisuanne

sisuansa / sisuaan

sisujamme

sisujanne

sisujansa / sisujaan

Gen

-n

sisumme

sisunne

sisunsa

sisujemme

sisujenne

sisujensa

Ill

mihin

sisuumme

sisuunne

sisuunsa

sisuihimme

sisuihinne

sisuihinsa

Ine

-ssa

sisussamme

sisussanne

sisussansa / sisussaan

sisuissamme

sisuissanne

sisuissansa / sisuissaan

Ela

-sta

sisustamme

sisustanne

sisustansa / sisustaan

sisuistamme

sisuistanne

sisuistansa / sisuistaan

All

-lle

sisullemme

sisullenne

sisullensa / sisulleen

sisuillemme

sisuillenne

sisuillensa / sisuillean

Ade

-lla

sisullamme

sisullanne

sisullansa / sisullaan

sisuillamme

sisuillanne

sisuillansa / sisuillaan

Abl

-lta

sisultamme

sisultanne

sisultansa / sisultaan

sisuiltamme

sisuiltanne

sisuiltansa / sisuiltaan

Tra

-ksi

sisuksemme

sisuksenne

sisuksensa / sisukseen

sisuiksemme

sisuiksenne

sisuiksensa / sisuikseen

Ess

-na

sisunamme

sisunanne

sisunansa / sisunaan

sisuinamme

sisuinanne

sisuinansa / sisuinaan

Abe

-tta

sisuttamme

sisuttanne

sisuttansa / sisuttaan

sisuittamme

sisuittanne

sisuittansa / sisuittaan

Com

-ne

-

-

-

sisuinemme

sisuinenne

sisuinensa / sisuineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept