logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

vuoro, noun

Word analysis
vuoro

vuoro

vuoro

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

vuoro

vuorot

Par

-ta

vuoroa

vuoroja

Gen

-n

vuoron

vuorojen

Ill

mihin

vuoroon

vuoroihin

Ine

-ssa

vuorossa

vuoroissa

Ela

-sta

vuorosta

vuoroista

All

-lle

vuorolle

vuoroille

Ade

-lla

vuorolla

vuoroilla

Abl

-lta

vuorolta

vuoroilta

Tra

-ksi

vuoroksi

vuoroiksi

Ess

-na

vuorona

vuoroina

Abe

-tta

vuorotta

vuoroitta

Com

-ne

-

vuoroine

Ins

-in

-

vuoroin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

vuoro

vuorot

Par

-ta

vuoroa

vuoroja

Gen

-n

vuoron

vuorojen

Ill

mihin

vuoroon

vuoroihin

Ine

-ssa

vuorossa

vuoroissa

Ela

-sta

vuorosta

vuoroista

All

-lle

vuorolle

vuoroille

Ade

-lla

vuorolla

vuoroilla

Abl

-lta

vuorolta

vuoroilta

Tra

-ksi

vuoroksi

vuoroiksi

Ess

-na

vuorona

vuoroina

Abe

-tta

vuorotta

vuoroitta

Com

-ne

-

vuoroine

Ins

-in

-

vuoroin

turn vuoro, käännös, kierros, käänne, kääntyminen, mutka
shift muutos, vaihto, siirtyminen, työvuoro, vuoro, vaihdos
service palvelu, huolto, yhteys, tiedoksianto, laitos, vuoro
relay rele, viesti, vuoro, linkki, lähetys, työvuoro
go sisu, meno, vauhti, vuoro, kerta, tarmo
play leikki, peli, näytelmä, välys, huvi, vuoro
spell loitsu, taika, rupeama, taikasanat, lumous, vuoro
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; KDE40.1; Europarl; Europarl Parallel Corpus - EP-00-01-17-006; Tatoeba Minun vuoroni. Alright, it's my turn. Sinun vuorosi. It's your turn. Kenen vuoro? Who's up next? Sinun vuoro. Your turn. New Yorkin vuoro. New York in the house! Tietokoneen vuoro. Waiting for computer. Vuorosi on tullut. Your turn has come. Nyt on tankin vuoro. Right now it's a tank for the civil defense. Vuorosi on nyt ohi. Your turn is over now. Voit ottaa vuorosi. You can take your turn. Show more arrow right

Wiktionary

turn Fin:Sinun vuorosi!Eng:It's your turn!Fin:Nyt voit aloittaa vuorosi.Eng:You can take your turn now. shift (scheduled working period) (transport) A means of transportation that runs regularly on a given route; no universally applicable English equivalent, connection or scheduled fit for many usages. Fin:Helsingin ja Oulun välillä lentää kymmeniä vuoroja päivittäin.Eng:There are dozens of daily scheduled flights between Helsinki and Oulu. Show more arrow right vuorostaan vuorotella vuorotellen Show more arrow right aamuvuoroerovuoroheittovuoroiltavuorojunavuorokolmivuorotyökulkuvuorolaivavuorolentovuorolepovuorolinja-autovuorolyöntivuorolähtövuoropikavuoropuheenvuoropäivystysvuoropäivävuororuuhkavuorosananvuorosaunavuorosiirtovuorosisävuorosunnuntaivuorosuunvuorosyöttövuorotyövuoroulkovuorovahtivuorovakiovuorovapaavuorovartiovuorovuoroaikavuoroaskelvuoroautovuorohiihtovuorojärjestysvuorokausivuorokeskusteluvuorokonevuorolauluvuorolukuvuoronumerovuoronvaihtovuoro-otevuoropaikoitusvuoroparivuoropuheluvuoropysäköintivuoropäivävuorosanavuorotahtivuorotervehdysvuorotulivuorotyövuorovesivuorovetovuoroviikkovuorovuosiyövuoro Show more arrow right From Proto-Finnic vooro. Cognates include Estonian voor (“round (of a competition), turn”), Ingrian vooro, Karelian vuoro and Votic vooro. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

vuoroni

vuoroni

vuorosi

vuorosi

vuoronsa

vuoronsa

Par

-ta

vuoroani

vuorojani

vuoroasi

vuorojasi

vuoroansa / vuoroaan

vuorojansa / vuorojaan

Gen

-n

vuoroni

vuorojeni

vuorosi

vuorojesi

vuoronsa

vuorojensa

Ill

mihin

vuorooni

vuoroihini

vuoroosi

vuoroihisi

vuoroonsa

vuoroihinsa

Ine

-ssa

vuorossani

vuoroissani

vuorossasi

vuoroissasi

vuorossansa / vuorossaan

vuoroissansa / vuoroissaan

Ela

-sta

vuorostani

vuoroistani

vuorostasi

vuoroistasi

vuorostansa / vuorostaan

vuoroistansa / vuoroistaan

All

-lle

vuorolleni

vuoroilleni

vuorollesi

vuoroillesi

vuorollensa / vuorolleen

vuoroillensa / vuoroillean

Ade

-lla

vuorollani

vuoroillani

vuorollasi

vuoroillasi

vuorollansa / vuorollaan

vuoroillansa / vuoroillaan

Abl

-lta

vuoroltani

vuoroiltani

vuoroltasi

vuoroiltasi

vuoroltansa / vuoroltaan

vuoroiltansa / vuoroiltaan

Tra

-ksi

vuorokseni

vuoroikseni

vuoroksesi

vuoroiksesi

vuoroksensa / vuorokseen

vuoroiksensa / vuoroikseen

Ess

-na

vuoronani

vuoroinani

vuoronasi

vuoroinasi

vuoronansa / vuoronaan

vuoroinansa / vuoroinaan

Abe

-tta

vuorottani

vuoroittani

vuorottasi

vuoroittasi

vuorottansa / vuorottaan

vuoroittansa / vuoroittaan

Com

-ne

-

vuoroineni

-

vuoroinesi

-

vuoroinensa / vuoroineen

Singular

Plural

Nom

-

vuoroni

vuorosi

vuoronsa

vuoroni

vuorosi

vuoronsa

Par

-ta

vuoroani

vuoroasi

vuoroansa / vuoroaan

vuorojani

vuorojasi

vuorojansa / vuorojaan

Gen

-n

vuoroni

vuorosi

vuoronsa

vuorojeni

vuorojesi

vuorojensa

Ill

mihin

vuorooni

vuoroosi

vuoroonsa

vuoroihini

vuoroihisi

vuoroihinsa

Ine

-ssa

vuorossani

vuorossasi

vuorossansa / vuorossaan

vuoroissani

vuoroissasi

vuoroissansa / vuoroissaan

Ela

-sta

vuorostani

vuorostasi

vuorostansa / vuorostaan

vuoroistani

vuoroistasi

vuoroistansa / vuoroistaan

All

-lle

vuorolleni

vuorollesi

vuorollensa / vuorolleen

vuoroilleni

vuoroillesi

vuoroillensa / vuoroillean

Ade

-lla

vuorollani

vuorollasi

vuorollansa / vuorollaan

vuoroillani

vuoroillasi

vuoroillansa / vuoroillaan

Abl

-lta

vuoroltani

vuoroltasi

vuoroltansa / vuoroltaan

vuoroiltani

vuoroiltasi

vuoroiltansa / vuoroiltaan

Tra

-ksi

vuorokseni

vuoroksesi

vuoroksensa / vuorokseen

vuoroikseni

vuoroiksesi

vuoroiksensa / vuoroikseen

Ess

-na

vuoronani

vuoronasi

vuoronansa / vuoronaan

vuoroinani

vuoroinasi

vuoroinansa / vuoroinaan

Abe

-tta

vuorottani

vuorottasi

vuorottansa / vuorottaan

vuoroittani

vuoroittasi

vuoroittansa / vuoroittaan

Com

-ne

-

-

-

vuoroineni

vuoroinesi

vuoroinensa / vuoroineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

vuoromme

vuoromme

vuoronne

vuoronne

vuoronsa

vuoronsa

Par

-ta

vuoroamme

vuorojamme

vuoroanne

vuorojanne

vuoroansa / vuoroaan

vuorojansa / vuorojaan

Gen

-n

vuoromme

vuorojemme

vuoronne

vuorojenne

vuoronsa

vuorojensa

Ill

mihin

vuoroomme

vuoroihimme

vuoroonne

vuoroihinne

vuoroonsa

vuoroihinsa

Ine

-ssa

vuorossamme

vuoroissamme

vuorossanne

vuoroissanne

vuorossansa / vuorossaan

vuoroissansa / vuoroissaan

Ela

-sta

vuorostamme

vuoroistamme

vuorostanne

vuoroistanne

vuorostansa / vuorostaan

vuoroistansa / vuoroistaan

All

-lle

vuorollemme

vuoroillemme

vuorollenne

vuoroillenne

vuorollensa / vuorolleen

vuoroillensa / vuoroillean

Ade

-lla

vuorollamme

vuoroillamme

vuorollanne

vuoroillanne

vuorollansa / vuorollaan

vuoroillansa / vuoroillaan

Abl

-lta

vuoroltamme

vuoroiltamme

vuoroltanne

vuoroiltanne

vuoroltansa / vuoroltaan

vuoroiltansa / vuoroiltaan

Tra

-ksi

vuoroksemme

vuoroiksemme

vuoroksenne

vuoroiksenne

vuoroksensa / vuorokseen

vuoroiksensa / vuoroikseen

Ess

-na

vuoronamme

vuoroinamme

vuoronanne

vuoroinanne

vuoronansa / vuoronaan

vuoroinansa / vuoroinaan

Abe

-tta

vuorottamme

vuoroittamme

vuorottanne

vuoroittanne

vuorottansa / vuorottaan

vuoroittansa / vuoroittaan

Com

-ne

-

vuoroinemme

-

vuoroinenne

-

vuoroinensa / vuoroineen

Singular

Plural

Nom

-

vuoromme

vuoronne

vuoronsa

vuoromme

vuoronne

vuoronsa

Par

-ta

vuoroamme

vuoroanne

vuoroansa / vuoroaan

vuorojamme

vuorojanne

vuorojansa / vuorojaan

Gen

-n

vuoromme

vuoronne

vuoronsa

vuorojemme

vuorojenne

vuorojensa

Ill

mihin

vuoroomme

vuoroonne

vuoroonsa

vuoroihimme

vuoroihinne

vuoroihinsa

Ine

-ssa

vuorossamme

vuorossanne

vuorossansa / vuorossaan

vuoroissamme

vuoroissanne

vuoroissansa / vuoroissaan

Ela

-sta

vuorostamme

vuorostanne

vuorostansa / vuorostaan

vuoroistamme

vuoroistanne

vuoroistansa / vuoroistaan

All

-lle

vuorollemme

vuorollenne

vuorollensa / vuorolleen

vuoroillemme

vuoroillenne

vuoroillensa / vuoroillean

Ade

-lla

vuorollamme

vuorollanne

vuorollansa / vuorollaan

vuoroillamme

vuoroillanne

vuoroillansa / vuoroillaan

Abl

-lta

vuoroltamme

vuoroltanne

vuoroltansa / vuoroltaan

vuoroiltamme

vuoroiltanne

vuoroiltansa / vuoroiltaan

Tra

-ksi

vuoroksemme

vuoroksenne

vuoroksensa / vuorokseen

vuoroiksemme

vuoroiksenne

vuoroiksensa / vuoroikseen

Ess

-na

vuoronamme

vuoronanne

vuoronansa / vuoronaan

vuoroinamme

vuoroinanne

vuoroinansa / vuoroinaan

Abe

-tta

vuorottamme

vuorottanne

vuorottansa / vuorottaan

vuoroittamme

vuoroittanne

vuoroittansa / vuoroittaan

Com

-ne

-

-

-

vuoroinemme

vuoroinenne

vuoroinensa / vuoroineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept