logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

suku, noun

Word analysis
suku

suku

suku

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suku

suvut

Par

-ta

sukua

sukuja

Gen

-n

suvun

sukujen

Ill

mihin

sukuun

sukuihin

Ine

-ssa

suvussa

suvuissa

Ela

-sta

suvusta

suvuista

All

-lle

suvulle

suvuille

Ade

-lla

suvulla

suvuilla

Abl

-lta

suvulta

suvuilta

Tra

-ksi

suvuksi

suvuiksi

Ess

-na

sukuna

sukuina

Abe

-tta

suvutta

suvuitta

Com

-ne

-

sukuine

Ins

-in

-

suvuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suku

suvut

Par

-ta

sukua

sukuja

Gen

-n

suvun

sukujen

Ill

mihin

sukuun

sukuihin

Ine

-ssa

suvussa

suvuissa

Ela

-sta

suvusta

suvuista

All

-lle

suvulle

suvuille

Ade

-lla

suvulla

suvuilla

Abl

-lta

suvulta

suvuilta

Tra

-ksi

suvuksi

suvuiksi

Ess

-na

sukuna

sukuina

Abe

-tta

suvutta

suvuitta

Com

-ne

-

sukuine

Ins

-in

-

suvuin

family perhe, suku, heimo, pesye
gender sukupuoli, suku
genus suku, laji
kindred suku, sukulaisuus, sukulaiset
ancestry syntyperä, suku, esi-isät
house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
people ihmiset, kansa, väki, kansakunta, suku, kansanheimo
blood veri, rotu, suku, syntyperä, ylhäinen syntyperä
ilk suku, laji
line linja, rivi, viiva, johto, raja, suku
stock varasto, kalusto, kanta, varastot, osake, suku
Show more arrow right
OpenSubtitles, file: opensubtitles-v2018.fi-en.fi, sentence 52122; OpenSubtitles2018.v3; OpusParcus; Europarl; opensubtitles2 Mikä on sukunimesi? What is your last name? Se on sukutilani. That's my family's house. Stynen suku. The Styne family. Suku on tärkeä osa elämäämme. Family is an important part of our lives. Hän on sukulaistyttöni. She's my niece. Suku on tärkeä osa identiteettiä. The family is an important part of identity. Sukukokous vai? Family reunion? Tätä tietä, suku hyvä. Kinsmen, this is the way. Hän on ainoa sukulaiseni. He's the only family I' ve got left. Tuntenette sukulaistyttöni. You know my niece, I'm sure. Show more arrow right

Wiktionary

extended family, kin (in addition to parents and children, includes cousins, uncles, aunts, grandparents and farther relatives; compare perhe) (taxonomy) genus (linguistics) gender (topology) Synonym of genus Show more arrow right olla sukua + allative = to be related/kin to; (linguistics) to be cognate with olla omaa sukua + possessive suffix = to have a maiden name (of). Show more arrow right sukuelinsukujuhlasukujuuretsukukalleussukukielisukukirjasukukokoussukunimisukupuolisukupuusukurakassukurakkaussukurasitesukuriitasukuseurasukusolusukutilasukututkijasukututkimussukuvika Show more arrow right From Proto-Finnic suku. Equivalent to suk- +‎ -u. Show more arrow right

Wikipedia

suku
kieliopillinen suku suku
yksi taksonomian hierarkiataso sukututkimuksessa
kantavanhempien jälkeläisjoukko suku
filosofisessa ontologiassa Suku
Veijo Meren romaani genus
matematiikan topologian käsite. sosiaalinen sukupuoli
(engl. gender)
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sukuni

sukuni

sukusi

sukusi

sukunsa

sukunsa

Par

-ta

sukuani

sukujani

sukuasi

sukujasi

sukuansa / sukuaan

sukujansa / sukujaan

Gen

-n

sukuni

sukujeni

sukusi

sukujesi

sukunsa

sukujensa

Ill

mihin

sukuuni

sukuihini

sukuusi

sukuihisi

sukuunsa

sukuihinsa

Ine

-ssa

suvussani

suvuissani

suvussasi

suvuissasi

suvussansa / suvussaan

suvuissansa / suvuissaan

Ela

-sta

suvustani

suvuistani

suvustasi

suvuistasi

suvustansa / suvustaan

suvuistansa / suvuistaan

All

-lle

suvulleni

suvuilleni

suvullesi

suvuillesi

suvullensa / suvulleen

suvuillensa / suvuillean

Ade

-lla

suvullani

suvuillani

suvullasi

suvuillasi

suvullansa / suvullaan

suvuillansa / suvuillaan

Abl

-lta

suvultani

suvuiltani

suvultasi

suvuiltasi

suvultansa / suvultaan

suvuiltansa / suvuiltaan

Tra

-ksi

suvukseni

suvuikseni

suvuksesi

suvuiksesi

suvuksensa / suvukseen

suvuiksensa / suvuikseen

Ess

-na

sukunani

sukuinani

sukunasi

sukuinasi

sukunansa / sukunaan

sukuinansa / sukuinaan

Abe

-tta

suvuttani

suvuittani

suvuttasi

suvuittasi

suvuttansa / suvuttaan

suvuittansa / suvuittaan

Com

-ne

-

sukuineni

-

sukuinesi

-

sukuinensa / sukuineen

Singular

Plural

Nom

-

sukuni

sukusi

sukunsa

sukuni

sukusi

sukunsa

Par

-ta

sukuani

sukuasi

sukuansa / sukuaan

sukujani

sukujasi

sukujansa / sukujaan

Gen

-n

sukuni

sukusi

sukunsa

sukujeni

sukujesi

sukujensa

Ill

mihin

sukuuni

sukuusi

sukuunsa

sukuihini

sukuihisi

sukuihinsa

Ine

-ssa

suvussani

suvussasi

suvussansa / suvussaan

suvuissani

suvuissasi

suvuissansa / suvuissaan

Ela

-sta

suvustani

suvustasi

suvustansa / suvustaan

suvuistani

suvuistasi

suvuistansa / suvuistaan

All

-lle

suvulleni

suvullesi

suvullensa / suvulleen

suvuilleni

suvuillesi

suvuillensa / suvuillean

Ade

-lla

suvullani

suvullasi

suvullansa / suvullaan

suvuillani

suvuillasi

suvuillansa / suvuillaan

Abl

-lta

suvultani

suvultasi

suvultansa / suvultaan

suvuiltani

suvuiltasi

suvuiltansa / suvuiltaan

Tra

-ksi

suvukseni

suvuksesi

suvuksensa / suvukseen

suvuikseni

suvuiksesi

suvuiksensa / suvuikseen

Ess

-na

sukunani

sukunasi

sukunansa / sukunaan

sukuinani

sukuinasi

sukuinansa / sukuinaan

Abe

-tta

suvuttani

suvuttasi

suvuttansa / suvuttaan

suvuittani

suvuittasi

suvuittansa / suvuittaan

Com

-ne

-

-

-

sukuineni

sukuinesi

sukuinensa / sukuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sukumme

sukumme

sukunne

sukunne

sukunsa

sukunsa

Par

-ta

sukuamme

sukujamme

sukuanne

sukujanne

sukuansa / sukuaan

sukujansa / sukujaan

Gen

-n

sukumme

sukujemme

sukunne

sukujenne

sukunsa

sukujensa

Ill

mihin

sukuumme

sukuihimme

sukuunne

sukuihinne

sukuunsa

sukuihinsa

Ine

-ssa

suvussamme

suvuissamme

suvussanne

suvuissanne

suvussansa / suvussaan

suvuissansa / suvuissaan

Ela

-sta

suvustamme

suvuistamme

suvustanne

suvuistanne

suvustansa / suvustaan

suvuistansa / suvuistaan

All

-lle

suvullemme

suvuillemme

suvullenne

suvuillenne

suvullensa / suvulleen

suvuillensa / suvuillean

Ade

-lla

suvullamme

suvuillamme

suvullanne

suvuillanne

suvullansa / suvullaan

suvuillansa / suvuillaan

Abl

-lta

suvultamme

suvuiltamme

suvultanne

suvuiltanne

suvultansa / suvultaan

suvuiltansa / suvuiltaan

Tra

-ksi

suvuksemme

suvuiksemme

suvuksenne

suvuiksenne

suvuksensa / suvukseen

suvuiksensa / suvuikseen

Ess

-na

sukunamme

sukuinamme

sukunanne

sukuinanne

sukunansa / sukunaan

sukuinansa / sukuinaan

Abe

-tta

suvuttamme

suvuittamme

suvuttanne

suvuittanne

suvuttansa / suvuttaan

suvuittansa / suvuittaan

Com

-ne

-

sukuinemme

-

sukuinenne

-

sukuinensa / sukuineen

Singular

Plural

Nom

-

sukumme

sukunne

sukunsa

sukumme

sukunne

sukunsa

Par

-ta

sukuamme

sukuanne

sukuansa / sukuaan

sukujamme

sukujanne

sukujansa / sukujaan

Gen

-n

sukumme

sukunne

sukunsa

sukujemme

sukujenne

sukujensa

Ill

mihin

sukuumme

sukuunne

sukuunsa

sukuihimme

sukuihinne

sukuihinsa

Ine

-ssa

suvussamme

suvussanne

suvussansa / suvussaan

suvuissamme

suvuissanne

suvuissansa / suvuissaan

Ela

-sta

suvustamme

suvustanne

suvustansa / suvustaan

suvuistamme

suvuistanne

suvuistansa / suvuistaan

All

-lle

suvullemme

suvullenne

suvullensa / suvulleen

suvuillemme

suvuillenne

suvuillensa / suvuillean

Ade

-lla

suvullamme

suvullanne

suvullansa / suvullaan

suvuillamme

suvuillanne

suvuillansa / suvuillaan

Abl

-lta

suvultamme

suvultanne

suvultansa / suvultaan

suvuiltamme

suvuiltanne

suvuiltansa / suvuiltaan

Tra

-ksi

suvuksemme

suvuksenne

suvuksensa / suvukseen

suvuiksemme

suvuiksenne

suvuiksensa / suvuikseen

Ess

-na

sukunamme

sukunanne

sukunansa / sukunaan

sukuinamme

sukuinanne

sukuinansa / sukuinaan

Abe

-tta

suvuttamme

suvuttanne

suvuttansa / suvuttaan

suvuittamme

suvuittanne

suvuittansa / suvuittaan

Com

-ne

-

-

-

sukuinemme

sukuinenne

sukuinensa / sukuineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept