logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

sali, noun

Word analysis
sali

sali

sali

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sali

salit

Par

-ta

salia

saleja

Gen

-n

salin

salien

Ill

mihin

saliin

saleihin

Ine

-ssa

salissa

saleissa

Ela

-sta

salista

saleista

All

-lle

salille

saleille

Ade

-lla

salilla

saleilla

Abl

-lta

salilta

saleilta

Tra

-ksi

saliksi

saleiksi

Ess

-na

salina

saleina

Abe

-tta

salitta

saleitta

Com

-ne

-

saleine

Ins

-in

-

salein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sali

salit

Par

-ta

salia

saleja

Gen

-n

salin

salien

Ill

mihin

saliin

saleihin

Ine

-ssa

salissa

saleissa

Ela

-sta

salista

saleista

All

-lle

salille

saleille

Ade

-lla

salilla

saleilla

Abl

-lta

salilta

saleilta

Tra

-ksi

saliksi

saleiksi

Ess

-na

salina

saleina

Abe

-tta

salitta

saleitta

Com

-ne

-

saleine

Ins

-in

-

salein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

hall sali, halli, aula, eteisaula, juhlasali, eteishalli
drawing room sali, salonki
theater teatteri, elokuvateatteri, leikkaussali, sali, näyttämö, luentosali
parlor olohuone, sali
house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
saloon sedan, salonki, saluuna, sali, kapakka, hienompi puoli
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus 1996-2011; OpenSubtitles2018.v3; OpenSubtitles2018; Tatoeba; Global Voices; Europarl Parallel Corpus Sali meni juuri remonttiin. The gym just went through renovation. Hylätkää sali. Abandon gym! Huh? Aion myydä salini. I'm gonna sell my gym. He menivät yhdessä sali tanssimaan. They went to the ballroom to dance together. Grand Prospects-sali. All right, let's go, let's go, let's go! Sali oli täynnä innokkaita kuulijoita. The hall was full of eager listeners. Tämä on tuomari Pamin sali. This is the courtroom of Judge Pam. Voisimme järjestää kokouksen sali huomenna. We could organize the meeting in the auditorium tomorrow. Viiden korttelin päässä on sali. Yes there is a gym five blocks from here. Hän astui ulos salistaan. He stepped out of the hall. Show more arrow right

Wiktionary

hall (principal room of a secular medieval building) A large room, often one in which dinners are served, visitors are received or banquets held. (colloquial) Short for kuntosali (“gym”). Show more arrow right biljardisalihääsaliistuntosalijuhlasalikirkkosalikonesalikokoussalikonserttisalikutomosalikäräjäsalilainaussalileikkaussaliluentosalilukusalinäyttelysaliodotussalioikeussalioppisalipeilisalipiirustussalipylvässaliravintolasaliritarisalirukoussaliruokasalisalitanssisanomalehtisaliseurakuntasalisuuri salitanssisaliteatterisalitehdassalitoimistosalivaltakunnansalivaltiosalivaltuustosalivastaanottosaliveistosalivoimistelusali Show more arrow right Borrowed from Swedish sal. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

salini

salini

salisi

salisi

salinsa

salinsa

Par

-ta

saliani

salejani

saliasi

salejasi

saliansa / saliaan

salejansa / salejaan

Gen

-n

salini

salieni

salisi

saliesi

salinsa

saliensa

Ill

mihin

saliini

saleihini

saliisi

saleihisi

saliinsa

saleihinsa

Ine

-ssa

salissani

saleissani

salissasi

saleissasi

salissansa / salissaan

saleissansa / saleissaan

Ela

-sta

salistani

saleistani

salistasi

saleistasi

salistansa / salistaan

saleistansa / saleistaan

All

-lle

salilleni

saleilleni

salillesi

saleillesi

salillensa / salilleen

saleillensa / saleillean

Ade

-lla

salillani

saleillani

salillasi

saleillasi

salillansa / salillaan

saleillansa / saleillaan

Abl

-lta

saliltani

saleiltani

saliltasi

saleiltasi

saliltansa / saliltaan

saleiltansa / saleiltaan

Tra

-ksi

salikseni

saleikseni

saliksesi

saleiksesi

saliksensa / salikseen

saleiksensa / saleikseen

Ess

-na

salinani

saleinani

salinasi

saleinasi

salinansa / salinaan

saleinansa / saleinaan

Abe

-tta

salittani

saleittani

salittasi

saleittasi

salittansa / salittaan

saleittansa / saleittaan

Com

-ne

-

saleineni

-

saleinesi

-

saleinensa / saleineen

Singular

Plural

Nom

-

salini

salisi

salinsa

salini

salisi

salinsa

Par

-ta

saliani

saliasi

saliansa / saliaan

salejani

salejasi

salejansa / salejaan

Gen

-n

salini

salisi

salinsa

salieni

saliesi

saliensa

Ill

mihin

saliini

saliisi

saliinsa

saleihini

saleihisi

saleihinsa

Ine

-ssa

salissani

salissasi

salissansa / salissaan

saleissani

saleissasi

saleissansa / saleissaan

Ela

-sta

salistani

salistasi

salistansa / salistaan

saleistani

saleistasi

saleistansa / saleistaan

All

-lle

salilleni

salillesi

salillensa / salilleen

saleilleni

saleillesi

saleillensa / saleillean

Ade

-lla

salillani

salillasi

salillansa / salillaan

saleillani

saleillasi

saleillansa / saleillaan

Abl

-lta

saliltani

saliltasi

saliltansa / saliltaan

saleiltani

saleiltasi

saleiltansa / saleiltaan

Tra

-ksi

salikseni

saliksesi

saliksensa / salikseen

saleikseni

saleiksesi

saleiksensa / saleikseen

Ess

-na

salinani

salinasi

salinansa / salinaan

saleinani

saleinasi

saleinansa / saleinaan

Abe

-tta

salittani

salittasi

salittansa / salittaan

saleittani

saleittasi

saleittansa / saleittaan

Com

-ne

-

-

-

saleineni

saleinesi

saleinensa / saleineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

salimme

salimme

salinne

salinne

salinsa

salinsa

Par

-ta

saliamme

salejamme

salianne

salejanne

saliansa / saliaan

salejansa / salejaan

Gen

-n

salimme

saliemme

salinne

salienne

salinsa

saliensa

Ill

mihin

saliimme

saleihimme

saliinne

saleihinne

saliinsa

saleihinsa

Ine

-ssa

salissamme

saleissamme

salissanne

saleissanne

salissansa / salissaan

saleissansa / saleissaan

Ela

-sta

salistamme

saleistamme

salistanne

saleistanne

salistansa / salistaan

saleistansa / saleistaan

All

-lle

salillemme

saleillemme

salillenne

saleillenne

salillensa / salilleen

saleillensa / saleillean

Ade

-lla

salillamme

saleillamme

salillanne

saleillanne

salillansa / salillaan

saleillansa / saleillaan

Abl

-lta

saliltamme

saleiltamme

saliltanne

saleiltanne

saliltansa / saliltaan

saleiltansa / saleiltaan

Tra

-ksi

saliksemme

saleiksemme

saliksenne

saleiksenne

saliksensa / salikseen

saleiksensa / saleikseen

Ess

-na

salinamme

saleinamme

salinanne

saleinanne

salinansa / salinaan

saleinansa / saleinaan

Abe

-tta

salittamme

saleittamme

salittanne

saleittanne

salittansa / salittaan

saleittansa / saleittaan

Com

-ne

-

saleinemme

-

saleinenne

-

saleinensa / saleineen

Singular

Plural

Nom

-

salimme

salinne

salinsa

salimme

salinne

salinsa

Par

-ta

saliamme

salianne

saliansa / saliaan

salejamme

salejanne

salejansa / salejaan

Gen

-n

salimme

salinne

salinsa

saliemme

salienne

saliensa

Ill

mihin

saliimme

saliinne

saliinsa

saleihimme

saleihinne

saleihinsa

Ine

-ssa

salissamme

salissanne

salissansa / salissaan

saleissamme

saleissanne

saleissansa / saleissaan

Ela

-sta

salistamme

salistanne

salistansa / salistaan

saleistamme

saleistanne

saleistansa / saleistaan

All

-lle

salillemme

salillenne

salillensa / salilleen

saleillemme

saleillenne

saleillensa / saleillean

Ade

-lla

salillamme

salillanne

salillansa / salillaan

saleillamme

saleillanne

saleillansa / saleillaan

Abl

-lta

saliltamme

saliltanne

saliltansa / saliltaan

saleiltamme

saleiltanne

saleiltansa / saleiltaan

Tra

-ksi

saliksemme

saliksenne

saliksensa / salikseen

saleiksemme

saleiksenne

saleiksensa / saleikseen

Ess

-na

salinamme

salinanne

salinansa / salinaan

saleinamme

saleinanne

saleinansa / saleinaan

Abe

-tta

salittamme

salittanne

salittansa / salittaan

saleittamme

saleittanne

saleittansa / saleittaan

Com

-ne

-

-

-

saleinemme

saleinenne

saleinensa / saleineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept