Word analysis

sali sali   N Sg Nom

sali, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - sali salit
Par -ta salia saleja
Gen -n salin salien
Ill mihin saliin saleihin
Ine -ssa salissa saleissa
Ela -sta salista saleista
All -lle salille saleille
Ade -lla salilla saleilla
Abl -lta salilta saleilta
Tra -ksi saliksi saleiksi
Ess -na salina saleina
Abe -tta salitta saleitta
Com -ne - saleine
Ins -in - salein

Translations & synonyms

hall sali, halli, aula, eteisaula, juhlasali, eteishalli
drawing room sali, salonki
theater teatteri, elokuvateatteri, leikkaussali, sali, näyttämö, luentosali
parlor olohuone, sali
house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
saloon sedan, salonki, saluuna, sali, kapakka, hienompi, puoli
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - salini salini salisi salisi salinsa salinsa
Par -ta saliani salejani saliasi salejasi saliansa / saliaan salejansa / salejaan
Gen -n salini salieni salisi saliesi salinsa saliensa
Ill mihin saliini saleihini saliisi saleihisi saliinsa saleihinsa
Ine -ssa salissani saleissani salissasi saleissasi salissansa / salissaan saleissansa / saleissaan
Ela -sta salistani saleistani salistasi saleistasi salistansa / salistaan saleistansa / saleistaan
All -lle salilleni saleilleni salillesi saleillesi salilleen / salillensa saleillensa / saleillean
Ade -lla salillani saleillani salillasi saleillasi salillansa / salillaan saleillansa / saleillaan
Abl -lta saliltani saleiltani saliltasi saleiltasi saliltansa / saliltaan saleiltansa / saleiltaan
Tra -ksi salikseni saleikseni saliksesi saleiksesi salikseen / saliksensa saleikseen / saleiksensa
Ess -na salinani saleinani salinasi saleinasi salinansa / salinaan saleinansa / saleinaan
Abe -tta salittani saleittani salittasi saleittasi salittansa / salittaan saleittansa / saleittaan
Com -ne - saleineni - saleinesi - saleineen / saleinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - salimme salimme salinne salinne salinsa salinsa
Par -ta saliamme salejamme salianne salejanne saliansa / saliaan salejansa / salejaan
Gen -n salimme saliemme salinne salienne salinsa saliensa
Ill mihin saliimme saleihimme saliinne saleihinne saliinsa saleihinsa
Ine -ssa salissamme saleissamme salissanne saleissanne salissansa / salissaan saleissansa / saleissaan
Ela -sta salistamme saleistamme salistanne saleistanne salistansa / salistaan saleistansa / saleistaan
All -lle salillemme saleillemme salillenne saleillenne salilleen / salillensa saleillensa / saleillean
Ade -lla salillamme saleillamme salillanne saleillanne salillansa / salillaan saleillansa / saleillaan
Abl -lta saliltamme saleiltamme saliltanne saleiltanne saliltansa / saliltaan saleiltansa / saleiltaan
Tra -ksi saliksemme saleiksemme saliksenne saleiksenne salikseen / saliksensa saleikseen / saleiksensa
Ess -na salinamme saleinamme salinanne saleinanne salinansa / salinaan saleinansa / saleinaan
Abe -tta salittamme saleittamme salittanne saleittanne salittansa / salittaan saleittansa / saleittaan
Com -ne - saleinemme - saleinenne - saleineen / saleinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2020, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept