Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

oikeustalo oikeustalo   N Sg Nom
oikeus   N Sg Nom + talo   N Sg Nom

oikeustalo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

courthouse oikeustalo, käräjätalo
courtroom
Wiktionary
courthouse (public building housing courts of law)

Synonyms:
lakitupa (colloquial)
Etymology:
oikeus (“court”) +‎ talo (“house”)
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - oikeustaloni oikeustaloni oikeustalosi oikeustalosi oikeustalonsa oikeustalonsa
Par -ta oikeustaloani oikeustalojani oikeustaloasi oikeustalojasi oikeustaloansa / oikeustaloaan oikeustalojansa / oikeustalojaan
Gen -n oikeustaloni oikeustalojeni oikeustalosi oikeustalojesi oikeustalonsa oikeustalojensa
Ill mihin oikeustalooni oikeustaloihini oikeustaloosi oikeustaloihisi oikeustaloonsa oikeustaloihinsa
Ine -ssa oikeustalossani oikeustaloissani oikeustalossasi oikeustaloissasi oikeustalossansa / oikeustalossaan oikeustaloissansa / oikeustaloissaan
Ela -sta oikeustalostani oikeustaloistani oikeustalostasi oikeustaloistasi oikeustalostansa / oikeustalostaan oikeustaloistansa / oikeustaloistaan
All -lle oikeustalolleni oikeustaloilleni oikeustalollesi oikeustaloillesi oikeustalolleen / oikeustalollensa oikeustaloillensa / oikeustaloillean
Ade -lla oikeustalollani oikeustaloillani oikeustalollasi oikeustaloillasi oikeustalollansa / oikeustalollaan oikeustaloillansa / oikeustaloillaan
Abl -lta oikeustaloltani oikeustaloiltani oikeustaloltasi oikeustaloiltasi oikeustaloltansa / oikeustaloltaan oikeustaloiltansa / oikeustaloiltaan
Tra -ksi oikeustalokseni oikeustaloikseni oikeustaloksesi oikeustaloiksesi oikeustalokseen / oikeustaloksensa oikeustaloikseen / oikeustaloiksensa
Ess -na oikeustalonani oikeustaloinani oikeustalonasi oikeustaloinasi oikeustalonansa / oikeustalonaan oikeustaloinansa / oikeustaloinaan
Abe -tta oikeustalottani oikeustaloittani oikeustalottasi oikeustaloittasi oikeustalottansa / oikeustalottaan oikeustaloittansa / oikeustaloittaan
Com -ne - oikeustaloineni - oikeustaloinesi - oikeustaloineen / oikeustaloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - oikeustalomme oikeustalomme oikeustalonne oikeustalonne oikeustalonsa oikeustalonsa
Par -ta oikeustaloamme oikeustalojamme oikeustaloanne oikeustalojanne oikeustaloansa / oikeustaloaan oikeustalojansa / oikeustalojaan
Gen -n oikeustalomme oikeustalojemme oikeustalonne oikeustalojenne oikeustalonsa oikeustalojensa
Ill mihin oikeustaloomme oikeustaloihimme oikeustaloonne oikeustaloihinne oikeustaloonsa oikeustaloihinsa
Ine -ssa oikeustalossamme oikeustaloissamme oikeustalossanne oikeustaloissanne oikeustalossansa / oikeustalossaan oikeustaloissansa / oikeustaloissaan
Ela -sta oikeustalostamme oikeustaloistamme oikeustalostanne oikeustaloistanne oikeustalostansa / oikeustalostaan oikeustaloistansa / oikeustaloistaan
All -lle oikeustalollemme oikeustaloillemme oikeustalollenne oikeustaloillenne oikeustalolleen / oikeustalollensa oikeustaloillensa / oikeustaloillean
Ade -lla oikeustalollamme oikeustaloillamme oikeustalollanne oikeustaloillanne oikeustalollansa / oikeustalollaan oikeustaloillansa / oikeustaloillaan
Abl -lta oikeustaloltamme oikeustaloiltamme oikeustaloltanne oikeustaloiltanne oikeustaloltansa / oikeustaloltaan oikeustaloiltansa / oikeustaloiltaan
Tra -ksi oikeustaloksemme oikeustaloiksemme oikeustaloksenne oikeustaloiksenne oikeustalokseen / oikeustaloksensa oikeustaloikseen / oikeustaloiksensa
Ess -na oikeustalonamme oikeustaloinamme oikeustalonanne oikeustaloinanne oikeustalonansa / oikeustalonaan oikeustaloinansa / oikeustaloinaan
Abe -tta oikeustalottamme oikeustaloittamme oikeustalottanne oikeustaloittanne oikeustalottansa / oikeustalottaan oikeustaloittansa / oikeustaloittaan
Com -ne - oikeustaloinemme - oikeustaloinenne - oikeustaloineen / oikeustaloinensa

oikeus, Noun

up ↑
Wikipedia
Word oikeus can mean the following:
oikeudenmukaisuus: se mikä on oikein
tuomioistuin: oikeudenistunto
Oikeus: Helsingissä vuonna 1906 ilmestynyt sanomalehti
Oikeus: Oikeuspoliittisen yhdistyksen Demla ry:n sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisema aikakauskirja
oikeusjärjestyksen: mukaan) kuuluva etu tai valta tehdä jotakin (käytetään myös nimitystä subjektiivinen oikeus)
oikeusjärjestys: oikeusjärjestelmä, oikeustiede (käytetään myös termiä objektiivinen oikeus)
Source: Wikipedia
Wiktionary
right (to something = illative; to do something = infinitive).

     Fin: Minulla on täysi oikeus sanoa, mitä ajattelen.
     Eng: I have the full right to say what I think.
law (legal system; body of rules and standards issued by the legislative body)

     Fin: roomalainen oikeus
     Eng: Roman law
     Fin: hallinto-oikeus
     Eng: ― administrative law
     Fin: yksityisoikeus
     Eng: ― private law
justice, law

     Fin: oikeuden nimessä
     Eng: ― in the name of justice / the law
court (place, where justice is administered)

rightness, fairness

(in the plural) license

     Fin: anniskeluoikeudet ~ A-oikeudet
     Eng: ― liquor license
(social security) entitlement, right

     Fin: Henkilön oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen lakkaa, kun hän saavuttaa vanhuuseläkeiän.
     Eng: A person's entitlement to the disability pension ceases, when they reach the legal retirement age.
Synonyms:
(rightness, fairness): oikeudenmukaisuus(rightness, correctness): oikeellisuus
Antonyms:
(justice): epäoikeudenmukaisuus, vääryys
Derived terms:
right
päästä oikeuksiinsa (“to come into one's own
to do oneself justice”)
law
jakaa oman käden oikeutta (“to take the law into one's own hands”)
justice
haastaa oikeuteen + genitive-accusative (“to sue
file (law)suit against
take to court
bring an action against”)
justice
tehdä oikeutta (“to do justice”)
court
käydä oikeutta + elative (“to litigate on
go to law on”)
adjectives
oikeudellinen
oikeudeton
verbs
oikeuttaa

Compounds:
esineoikeus
hallinto-oikeus
hovioikeus
julkisoikeus
kansalaisoikeus
korkein hallinto-oikeus
korkein oikeus
käräjäoikeus
luonnonoikeus
oikeudenhoito
oikeudenistunto
oikeudenkäynti
oikeudenkäymiskaari
oikeudenloukkaus
oikeudenmukainen
oikeudenvastainen
oikeusantropologia
oikeusapu
oikeusasiamies
oikeusdogmatiikka
oikeusfilosofia
oikeushammaslääketiede
oikeushammaslääkäri
oikeusharkinta
oikeushenkilö
oikeushistoria
oikeusinformatiikka
oikeusistuin
oikeusjuttu
oikeusjärjestelmä
oikeusjärjestys
oikeuskansleri
oikeuskelpoinen
oikeuskäsitys
oikeuskäytäntö
oikeuslaitos
oikeuslähde
oikeuslääketiede
oikeusministeri
oikeusministeriö
oikeusmurha
oikeusneuvos
oikeusopillinen
oikeusoppinut
oikeussubjekti
oikeuspaikka
oikeusperiaate
oikeuspoliittinen
oikeuspolitiikka
oikeuspositivismi
oikeusprosessi
oikeuspsykiatria
oikeuspsykologia
oikeussali
oikeussosiologia
oikeustaloustiede
oikeustapaus
oikeusteologia
oikeusteoria
oikeustiede
oikeustieteilijä
oikeustoimi
oikeusturva
oikeusvaltio
oikeusvarmuus
oikeusviranomainen
oikeusvoima
perheoikeus
raastuvanoikeus
rikosoikeus
sopimusoikeus
sotaoikeus
tapaoikeus
valtiosääntöoikeus
yksityisoikeus

Etymology:
oikea +‎ -uus
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - oikeuteni oikeuteni oikeutesi oikeutesi oikeutensa oikeutensa
Par -ta oikeuttani oikeuksiani oikeuttasi oikeuksiasi oikeuttansa / oikeuttaan oikeuksiansa / oikeuksiaan
Gen -n oikeuteni oikeuksieni oikeutesi oikeuksiesi oikeutensa oikeuksiensa
Ill mihin oikeuteeni oikeuksiini oikeuteesi oikeuksiisi oikeuteensa oikeuksiinsa
Ine -ssa oikeudessani oikeuksissani oikeudessasi oikeuksissasi oikeudessansa / oikeudessaan oikeuksissansa / oikeuksissaan
Ela -sta oikeudestani oikeuksistani oikeudestasi oikeuksistasi oikeudestansa / oikeudestaan oikeuksistansa / oikeuksistaan
All -lle oikeudelleni oikeuksilleni oikeudellesi oikeuksillesi oikeudelleen / oikeudellensa oikeuksillensa / oikeuksillean
Ade -lla oikeudellani oikeuksillani oikeudellasi oikeuksillasi oikeudellansa / oikeudellaan oikeuksillansa / oikeuksillaan
Abl -lta oikeudeltani oikeuksiltani oikeudeltasi oikeuksiltasi oikeudeltansa / oikeudeltaan oikeuksiltansa / oikeuksiltaan
Tra -ksi oikeudekseni oikeuksikseni oikeudeksesi oikeuksiksesi oikeudekseen / oikeudeksensa oikeuksikseen / oikeuksiksensa
Ess -na oikeutenani oikeuksinani oikeutenasi oikeuksinasi oikeutenansa / oikeutenaan oikeuksinansa / oikeuksinaan
Abe -tta oikeudettani oikeuksittani oikeudettasi oikeuksittasi oikeudettansa / oikeudettaan oikeuksittansa / oikeuksittaan
Com -ne - oikeuksineni - oikeuksinesi - oikeuksineen / oikeuksinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - oikeutemme oikeutemme oikeutenne oikeutenne oikeutensa oikeutensa
Par -ta oikeuttamme oikeuksiamme oikeuttanne oikeuksianne oikeuttansa / oikeuttaan oikeuksiansa / oikeuksiaan
Gen -n oikeutemme oikeuksiemme oikeutenne oikeuksienne oikeutensa oikeuksiensa
Ill mihin oikeuteemme oikeuksiimme oikeuteenne oikeuksiinne oikeuteensa oikeuksiinsa
Ine -ssa oikeudessamme oikeuksissamme oikeudessanne oikeuksissanne oikeudessansa / oikeudessaan oikeuksissansa / oikeuksissaan
Ela -sta oikeudestamme oikeuksistamme oikeudestanne oikeuksistanne oikeudestansa / oikeudestaan oikeuksistansa / oikeuksistaan
All -lle oikeudellemme oikeuksillemme oikeudellenne oikeuksillenne oikeudelleen / oikeudellensa oikeuksillensa / oikeuksillean
Ade -lla oikeudellamme oikeuksillamme oikeudellanne oikeuksillanne oikeudellansa / oikeudellaan oikeuksillansa / oikeuksillaan
Abl -lta oikeudeltamme oikeuksiltamme oikeudeltanne oikeuksiltanne oikeudeltansa / oikeudeltaan oikeuksiltansa / oikeuksiltaan
Tra -ksi oikeudeksemme oikeuksiksemme oikeudeksenne oikeuksiksenne oikeudekseen / oikeudeksensa oikeuksikseen / oikeuksiksensa
Ess -na oikeutenamme oikeuksinamme oikeutenanne oikeuksinanne oikeutenansa / oikeutenaan oikeuksinansa / oikeuksinaan
Abe -tta oikeudettamme oikeuksittamme oikeudettanne oikeuksittanne oikeudettansa / oikeudettaan oikeuksittansa / oikeuksittaan
Com -ne - oikeuksinemme - oikeuksinenne - oikeuksineen / oikeuksinensa

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
Wikipedia

A house is a single-unit residential building, which may range in complexity from a rudimentary hut to a complex structure of wood, masonry, concrete or other material, outfitted with plumbing, electrical, and heating, ventilation, and air conditioning systems. Houses use a range of different roofing systems to keep precipitation such as rain from getting into the dwelling space. Houses may have doors or locks to secure the dwelling space and protect its inhabitants and contents from burglars or other trespassers.

Source: Wikipedia
Wiktionary
house

building

     Synonym: rakennus, pytinki
(now uncommon) farm, homestead

     Synonym: maatila, tila, farmi
Derived terms:
talollinen
talous
Compounds:
aravatalo
asuintalo
atriumtalo
aurinkotalo
autiotalo
betonitalo
eduskuntatalo
ekotalo
elementtitalo
harjatalo
harkkotalo
hometalo
häätalo
höylähirsitalo
ilotalo
jugendtalo
kantatalo
karjalantalo
kaupungintalo
kaupunkitalo
kerrostalo
ketjutalo
kirjastotalo
kivitalo
konserttitalo
konttitalo
korttitalo
kotitalo
koulutalo
kulmatalo
kummitustalo
kunnantalo
köyhäintalo
lamellitalo
lehtitalo
liiketalo
lomatalo
luhtitalo
maalaistalo
maatalo
majatalo
miljoonatalo
moduulitalo
monitoimitalo
muotitalo
naapuritalo
nuorisotalo
oikeustalo
olkitalo
omakotitalo
oopperatalo
osaketalo
osakuntatalo
paikoitustalo
palokunnantalo
palvelutalo
paritalo
parkkitalo
parlamenttitalo
pientalo
piispantalo
piparkakkutalo
pistetalo
pohjalaistalo
pullotalo
purkutalo
puutalo
pysäköintitalo
pyöröhirsitalo
rinnetalo
rivitalo
seuraintalo
seurakuntatalo
seurantalo
seuratalo
seurojentalo
sukutalo
surutalo
talojohto
talokauppa
talokohtainen
talokontti
talonemäntä
talon etu
talonisäntä
talonkauppa
talonkirja
talonmies
talonomistaja
talonpaikka
talonpito
talonpoika
talonrakennus
talonvahti
talonvaltaus
talonvanhin
talonviini
talonväki
talopaketti
talopesula
taloryhmä
talorähjä
taloröttelö
talotehdas
talotyyppi
taloyhtiö
tavaratalo
teatteritalo
terassitalo
tiilitalo
toimistotalo
toimitalo
tornitalo
turvatalo
tyyppitalo
työväentalo
urheilutalo
uudistalo
vaivaistalo
valmistalo
vanhustentalo
vierastalo
virastotalo
virkatalo
vuokratalo
yksinäistalo
ylioppilastalo
ökytalo

Etymology:
From Proto-Finnic talo (“farm; house”). Possibly related to talas (“shelter for boats; fish drying hut”). Cognates include Estonian talu (“farm”); Northern Sami dállu (“house; farm”) is a Finnic loan.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept