logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

talo, noun

Word analysis
taloanne

taloanne

talo

Noun, Singular Nominative

+ anne

Noun, Singular Nominative

talo

Noun, Singular Partitive 2nd plural possessive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

talo

talot

Par

-ta

taloa

taloja

Gen

-n

talon

talojen

Ill

mihin

taloon

taloihin

Ine

-ssa

talossa

taloissa

Ela

-sta

talosta

taloista

All

-lle

talolle

taloille

Ade

-lla

talolla

taloilla

Abl

-lta

talolta

taloilta

Tra

-ksi

taloksi

taloiksi

Ess

-na

talona

taloina

Abe

-tta

talotta

taloitta

Com

-ne

-

taloine

Ins

-in

-

taloin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

talo

talot

Par

-ta

taloa

taloja

Gen

-n

talon

talojen

Ill

mihin

taloon

taloihin

Ine

-ssa

talossa

taloissa

Ela

-sta

talosta

taloista

All

-lle

talolle

taloille

Ade

-lla

talolla

taloilla

Abl

-lta

talolta

taloilta

Tra

-ksi

taloksi

taloiksi

Ess

-na

talona

taloina

Abe

-tta

talotta

taloitta

Com

-ne

-

taloine

Ins

-in

-

taloin

Translations

place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
Show more arrow right

Wiktionary

house - building rakennus, pytinki (now uncommon) farm, homestead maatila, tila, farmi Show more arrow right talollinentalous Show more arrow right aravataloasuintaloatriumtaloaurinkotaloautiotalobetonitaloeduskuntataloekotaloelementtitaloharjataloharkkotalohometalohäätalohöylähirsitaloilotalojugendtalokantatalokarjalantalokaupungintalokaupunkitalokerrostaloketjutalokirjastotalokivitalokonserttitalokonttitalokorttitalokotitalokoulutalokulmatalokummitustalokunnantaloköyhäintalolamellitalolehtitaloliiketalolomataloluhtitalomaalaistalomaatalomajatalomiljoonatalomoduulitalomonitoimitalomuotitalonaapuritalonuorisotalooikeustaloolkitaloomakotitalooopperataloosaketaloosakuntatalopaikoitustalopalokunnantalopalvelutaloparitaloparkkitaloparlamenttitalopientalopiispantalopiparkakkutalopistetalopohjalaistalopullotalopurkutalopuutalopysäköintitalopyöröhirsitalorinnetalorivitaloseuraintaloseurakuntataloseurantaloseurataloseurojentalosukutalosurutalotalojohtotalokauppatalokohtainentalokonttitalonemäntätalon etutalonisäntätalonkauppatalonkirjatalonmiestalonomistajatalonpaikkatalonpitotalonpoikatalonrakennustalonvahtitalonvaltaustalonvanhintalonviinitalonväkitalopakettitalopesulataloryhmätalorähjätaloröttelötalotehdastalotyyppitaloyhtiötavarataloteatteritaloterassitalotiilitalotoimistotalotoimitalotornitaloturvatalotyyppitalotyöväentalourheilutalouudistalovaivaistalovalmistalovanhustentalovierastalovirastotalovirkatalovuokrataloyksinäistaloylioppilastaloökytalo Show more arrow right From Proto-Finnic talo (“farm; house”). Possibly related to talas (“shelter for boats; fish drying hut”). Cognates include Estonian talu (“farm”); Northern Sami dállu (“house; farm”) is a Finnic loan. Show more arrow right

Wikipedia

House A house is a single-unit residential building, which may range in complexity from a rudimentary hut to a complex structure of wood, masonry, concrete or other material, outfitted with plumbing, electrical, and heating, ventilation, and air conditioning systems. Houses use a range of different roofing systems to keep precipitation such as rain from getting into the dwelling space. Houses may have doors or locks to secure the dwelling space and protect its inhabitants and contents from burglars or other trespassers. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

taloni

taloni

talosi

talosi

talonsa

talonsa

Par

-ta

taloani

talojani

taloasi

talojasi

taloansa / taloaan

talojansa / talojaan

Gen

-n

taloni

talojeni

talosi

talojesi

talonsa

talojensa

Ill

mihin

talooni

taloihini

taloosi

taloihisi

taloonsa

taloihinsa

Ine

-ssa

talossani

taloissani

talossasi

taloissasi

talossansa / talossaan

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostani

taloistani

talostasi

taloistasi

talostansa / talostaan

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talolleni

taloilleni

talollesi

taloillesi

talollensa / talolleen

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollani

taloillani

talollasi

taloillasi

talollansa / talollaan

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltani

taloiltani

taloltasi

taloiltasi

taloltansa / taloltaan

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

talokseni

taloikseni

taloksesi

taloiksesi

taloksensa / talokseen

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonani

taloinani

talonasi

taloinasi

talonansa / talonaan

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottani

taloittani

talottasi

taloittasi

talottansa / talottaan

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

taloineni

-

taloinesi

-

taloinensa / taloineen

Singular

Plural

Nom

-

taloni

talosi

talonsa

taloni

talosi

talonsa

Par

-ta

taloani

taloasi

taloansa / taloaan

talojani

talojasi

talojansa / talojaan

Gen

-n

taloni

talosi

talonsa

talojeni

talojesi

talojensa

Ill

mihin

talooni

taloosi

taloonsa

taloihini

taloihisi

taloihinsa

Ine

-ssa

talossani

talossasi

talossansa / talossaan

taloissani

taloissasi

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostani

talostasi

talostansa / talostaan

taloistani

taloistasi

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talolleni

talollesi

talollensa / talolleen

taloilleni

taloillesi

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollani

talollasi

talollansa / talollaan

taloillani

taloillasi

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltani

taloltasi

taloltansa / taloltaan

taloiltani

taloiltasi

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

talokseni

taloksesi

taloksensa / talokseen

taloikseni

taloiksesi

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonani

talonasi

talonansa / talonaan

taloinani

taloinasi

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottani

talottasi

talottansa / talottaan

taloittani

taloittasi

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

-

-

taloineni

taloinesi

taloinensa / taloineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

talomme

talomme

talonne

talonne

talonsa

talonsa

Par

-ta

taloamme

talojamme

taloanne

talojanne

taloansa / taloaan

talojansa / talojaan

Gen

-n

talomme

talojemme

talonne

talojenne

talonsa

talojensa

Ill

mihin

taloomme

taloihimme

taloonne

taloihinne

taloonsa

taloihinsa

Ine

-ssa

talossamme

taloissamme

talossanne

taloissanne

talossansa / talossaan

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostamme

taloistamme

talostanne

taloistanne

talostansa / talostaan

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talollemme

taloillemme

talollenne

taloillenne

talollensa / talolleen

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollamme

taloillamme

talollanne

taloillanne

talollansa / talollaan

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltamme

taloiltamme

taloltanne

taloiltanne

taloltansa / taloltaan

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

taloksemme

taloiksemme

taloksenne

taloiksenne

taloksensa / talokseen

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonamme

taloinamme

talonanne

taloinanne

talonansa / talonaan

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottamme

taloittamme

talottanne

taloittanne

talottansa / talottaan

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

taloinemme

-

taloinenne

-

taloinensa / taloineen

Singular

Plural

Nom

-

talomme

talonne

talonsa

talomme

talonne

talonsa

Par

-ta

taloamme

taloanne

taloansa / taloaan

talojamme

talojanne

talojansa / talojaan

Gen

-n

talomme

talonne

talonsa

talojemme

talojenne

talojensa

Ill

mihin

taloomme

taloonne

taloonsa

taloihimme

taloihinne

taloihinsa

Ine

-ssa

talossamme

talossanne

talossansa / talossaan

taloissamme

taloissanne

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostamme

talostanne

talostansa / talostaan

taloistamme

taloistanne

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talollemme

talollenne

talollensa / talolleen

taloillemme

taloillenne

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollamme

talollanne

talollansa / talollaan

taloillamme

taloillanne

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltamme

taloltanne

taloltansa / taloltaan

taloiltamme

taloiltanne

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

taloksemme

taloksenne

taloksensa / talokseen

taloiksemme

taloiksenne

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonamme

talonanne

talonansa / talonaan

taloinamme

taloinanne

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottamme

talottanne

talottansa / talottaan

taloittamme

taloittanne

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

-

-

taloinemme

taloinenne

taloinensa / taloineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

anne

anteet

Par

-ta

annetta

anteita / antehia

Gen

-n

anteen

anteitten / anteiden / antehien / antehitten

Ill

mihin

anteeseen

anteisiin / anteihin / antehisin

Ine

-ssa

anteessa

antehissa / anteissa

Ela

-sta

anteesta

antehista / anteista

All

-lle

anteelle

antehille / anteille

Ade

-lla

anteella

antehilla / anteilla

Abl

-lta

anteelta

antehilta / anteilta

Tra

-ksi

anteeksi

antehiksi / anteiksi

Ess

-na

anteena

antehina / anteina

Abe

-tta

anteetta

antehitta / anteitta

Com

-ne

-

antehine / anteine

Ins

-in

-

antehin / antein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

anne

anteet

Par

-ta

annetta

anteita / antehia

Gen

-n

anteen

anteitten / anteiden / antehien / antehitten

Ill

mihin

anteeseen

anteisiin / anteihin / antehisin

Ine

-ssa

anteessa

antehissa / anteissa

Ela

-sta

anteesta

antehista / anteista

All

-lle

anteelle

antehille / anteille

Ade

-lla

anteella

antehilla / anteilla

Abl

-lta

anteelta

antehilta / anteilta

Tra

-ksi

anteeksi

antehiksi / anteiksi

Ess

-na

anteena

antehina / anteina

Abe

-tta

anteetta

antehitta / anteitta

Com

-ne

-

antehine / anteine

Ins

-in

-

antehin / antein

Translations

anne
your
you
issues
given
Show more arrow right

Wiktionary

(archaic) gift annin, anti, lahja (archaic) Synonym of ane. - (rare) datum (usually in plural: "data") - Show more arrow right From antaa +‎ -e. Show more arrow right

Wikipedia

Anne Anne, alternatively spelled Ann, is a form of the Latin female given name Anna. This in turn is a representation of the Hebrew Hannah, which means 'favour' or 'grace.'. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

anteeni

anteeni

anteesi

anteesi

anteensa

anteensa

Par

-ta

annettani

anteitani / antehiani

annettasi

anteitasi / antehiasi

annettansa / annettaan

anteitansa / anteitaan / antehiansa / antehiaan

Gen

-n

anteeni

anteitteni / anteideni / antehieni / antehitteni

anteesi

anteittesi / anteidesi / antehiesi / antehittesi

anteensa

anteittensa / anteidensa / antehiensa / antehittensa

Ill

mihin

anteeseeni

anteisiini / anteihini / antehisini

anteeseesi

anteisiisi / anteihisi / antehisisi

anteeseensa

anteisiinsa / anteihinsa / antehisinsa

Ine

-ssa

anteessani

antehissani / anteissani

anteessasi

antehissasi / anteissasi

anteessansa / anteessaan

antehissansa / antehissaan / anteissansa / anteissaan

Ela

-sta

anteestani

antehistani / anteistani

anteestasi

antehistasi / anteistasi

anteestansa / anteestaan

antehistansa / antehistaan / anteistansa / anteistaan

All

-lle

anteelleni

antehilleni / anteilleni

anteellesi

antehillesi / anteillesi

anteellensa / anteelleen

antehillensa / antehillean / anteillensa / anteillean

Ade

-lla

anteellani

antehillani / anteillani

anteellasi

antehillasi / anteillasi

anteellansa / anteellaan

antehillansa / antehillaan / anteillansa / anteillaan

Abl

-lta

anteeltani

antehiltani / anteiltani

anteeltasi

antehiltasi / anteiltasi

anteeltansa / anteeltaan

antehiltansa / antehiltaan / anteiltansa / anteiltaan

Tra

-ksi

anteekseni

antehikseni / anteikseni

anteeksesi

antehiksesi / anteiksesi

anteeksensa / anteekseen

antehikseen / antehiksensa / anteikseen / anteiksensa

Ess

-na

anteenani

antehinani / anteinani

anteenasi

antehinasi / anteinasi

anteenansa / anteenaan

antehinansa / antehinaan / anteinansa / anteinaan

Abe

-tta

anteettani

antehittani / anteittani

anteettasi

antehittasi / anteittasi

anteettansa / anteettaan

antehittansa / antehittaan / anteittansa / anteittaan

Com

-ne

-

antehineni / anteineni

-

antehinesi / anteinesi

-

antehineen / antehinensa / anteineen / anteinensa

Singular

Plural

Nom

-

anteeni

anteesi

anteensa

anteeni

anteesi

anteensa

Par

-ta

annettani

annettasi

annettansa / annettaan

anteitani / antehiani

anteitasi / antehiasi

anteitansa / anteitaan / antehiansa / antehiaan

Gen

-n

anteeni

anteesi

anteensa

anteitteni / anteideni / antehieni / antehitteni

anteittesi / anteidesi / antehiesi / antehittesi

anteittensa / anteidensa / antehiensa / antehittensa

Ill

mihin

anteeseeni

anteeseesi

anteeseensa

anteisiini / anteihini / antehisini

anteisiisi / anteihisi / antehisisi

anteisiinsa / anteihinsa / antehisinsa

Ine

-ssa

anteessani

anteessasi

anteessansa / anteessaan

antehissani / anteissani

antehissasi / anteissasi

antehissansa / antehissaan / anteissansa / anteissaan

Ela

-sta

anteestani

anteestasi

anteestansa / anteestaan

antehistani / anteistani

antehistasi / anteistasi

antehistansa / antehistaan / anteistansa / anteistaan

All

-lle

anteelleni

anteellesi

anteellensa / anteelleen

antehilleni / anteilleni

antehillesi / anteillesi

antehillensa / antehillean / anteillensa / anteillean

Ade

-lla

anteellani

anteellasi

anteellansa / anteellaan

antehillani / anteillani

antehillasi / anteillasi

antehillansa / antehillaan / anteillansa / anteillaan

Abl

-lta

anteeltani

anteeltasi

anteeltansa / anteeltaan

antehiltani / anteiltani

antehiltasi / anteiltasi

antehiltansa / antehiltaan / anteiltansa / anteiltaan

Tra

-ksi

anteekseni

anteeksesi

anteeksensa / anteekseen

antehikseni / anteikseni

antehiksesi / anteiksesi

antehikseen / antehiksensa / anteikseen / anteiksensa

Ess

-na

anteenani

anteenasi

anteenansa / anteenaan

antehinani / anteinani

antehinasi / anteinasi

antehinansa / antehinaan / anteinansa / anteinaan

Abe

-tta

anteettani

anteettasi

anteettansa / anteettaan

antehittani / anteittani

antehittasi / anteittasi

antehittansa / antehittaan / anteittansa / anteittaan

Com

-ne

-

-

-

antehineni / anteineni

antehinesi / anteinesi

antehineen / antehinensa / anteineen / anteinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

anteemme

anteemme

anteenne

anteenne

anteensa

anteensa

Par

-ta

annettamme

anteitamme / antehiamme

annettanne

anteitanne / antehianne

annettansa / annettaan

anteitansa / anteitaan / antehiansa / antehiaan

Gen

-n

anteemme

anteittemme / anteidemme / antehiemme / antehittemme

anteenne

anteittenne / anteidenne / antehienne / antehittenne

anteensa

anteittensa / anteidensa / antehiensa / antehittensa

Ill

mihin

anteeseemme

anteisiimme / anteihimme / antehisimme

anteeseenne

anteisiinne / anteihinne / antehisinne

anteeseensa

anteisiinsa / anteihinsa / antehisinsa

Ine

-ssa

anteessamme

antehissamme / anteissamme

anteessanne

antehissanne / anteissanne

anteessansa / anteessaan

antehissansa / antehissaan / anteissansa / anteissaan

Ela

-sta

anteestamme

antehistamme / anteistamme

anteestanne

antehistanne / anteistanne

anteestansa / anteestaan

antehistansa / antehistaan / anteistansa / anteistaan

All

-lle

anteellemme

antehillemme / anteillemme

anteellenne

antehillenne / anteillenne

anteellensa / anteelleen

antehillensa / antehillean / anteillensa / anteillean

Ade

-lla

anteellamme

antehillamme / anteillamme

anteellanne

antehillanne / anteillanne

anteellansa / anteellaan

antehillansa / antehillaan / anteillansa / anteillaan

Abl

-lta

anteeltamme

antehiltamme / anteiltamme

anteeltanne

antehiltanne / anteiltanne

anteeltansa / anteeltaan

antehiltansa / antehiltaan / anteiltansa / anteiltaan

Tra

-ksi

anteeksemme

antehiksemme / anteiksemme

anteeksenne

antehiksenne / anteiksenne

anteeksensa / anteekseen

antehikseen / antehiksensa / anteikseen / anteiksensa

Ess

-na

anteenamme

antehinamme / anteinamme

anteenanne

antehinanne / anteinanne

anteenansa / anteenaan

antehinansa / antehinaan / anteinansa / anteinaan

Abe

-tta

anteettamme

antehittamme / anteittamme

anteettanne

antehittanne / anteittanne

anteettansa / anteettaan

antehittansa / antehittaan / anteittansa / anteittaan

Com

-ne

-

antehinemme / anteinemme

-

antehinenne / anteinenne

-

antehineen / antehinensa / anteineen / anteinensa

Singular

Plural

Nom

-

anteemme

anteenne

anteensa

anteemme

anteenne

anteensa

Par

-ta

annettamme

annettanne

annettansa / annettaan

anteitamme / antehiamme

anteitanne / antehianne

anteitansa / anteitaan / antehiansa / antehiaan

Gen

-n

anteemme

anteenne

anteensa

anteittemme / anteidemme / antehiemme / antehittemme

anteittenne / anteidenne / antehienne / antehittenne

anteittensa / anteidensa / antehiensa / antehittensa

Ill

mihin

anteeseemme

anteeseenne

anteeseensa

anteisiimme / anteihimme / antehisimme

anteisiinne / anteihinne / antehisinne

anteisiinsa / anteihinsa / antehisinsa

Ine

-ssa

anteessamme

anteessanne

anteessansa / anteessaan

antehissamme / anteissamme

antehissanne / anteissanne

antehissansa / antehissaan / anteissansa / anteissaan

Ela

-sta

anteestamme

anteestanne

anteestansa / anteestaan

antehistamme / anteistamme

antehistanne / anteistanne

antehistansa / antehistaan / anteistansa / anteistaan

All

-lle

anteellemme

anteellenne

anteellensa / anteelleen

antehillemme / anteillemme

antehillenne / anteillenne

antehillensa / antehillean / anteillensa / anteillean

Ade

-lla

anteellamme

anteellanne

anteellansa / anteellaan

antehillamme / anteillamme

antehillanne / anteillanne

antehillansa / antehillaan / anteillansa / anteillaan

Abl

-lta

anteeltamme

anteeltanne

anteeltansa / anteeltaan

antehiltamme / anteiltamme

antehiltanne / anteiltanne

antehiltansa / antehiltaan / anteiltansa / anteiltaan

Tra

-ksi

anteeksemme

anteeksenne

anteeksensa / anteekseen

antehiksemme / anteiksemme

antehiksenne / anteiksenne

antehikseen / antehiksensa / anteikseen / anteiksensa

Ess

-na

anteenamme

anteenanne

anteenansa / anteenaan

antehinamme / anteinamme

antehinanne / anteinanne

antehinansa / antehinaan / anteinansa / anteinaan

Abe

-tta

anteettamme

anteettanne

anteettansa / anteettaan

antehittamme / anteittamme

antehittanne / anteittanne

antehittansa / antehittaan / anteittansa / anteittaan

Com

-ne

-

-

-

antehinemme / anteinemme

antehinenne / anteinenne

antehineen / antehinensa / anteineen / anteinensa

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept