Word analysis

taloamme talo   N Sg Nom + amme   N Sg Nom
talo   N Sg Par PxPl1

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa

amme, Noun

up ↑

Translations & synonyms

bath amme, kylvettää, kylpeä, käydä, kylvyssä
vat amme
basin amme
bathtub
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ammeeni ammeeni ammeesi ammeesi ammeensa ammeensa
Par -ta ammettani ammeitani / ammehiani ammettasi ammeitasi / ammehiasi ammettansa / ammettaan ammeitansa / ammeitaan /
ammehiansa / ammehiaan
Gen -n ammeeni ammeitteni / ammeideni /
ammehieni / ammehitteni
ammeesi ammeittesi / ammeidesi /
ammehiesi / ammehittesi
ammeensa ammeittensa / ammeidensa /
ammehiensa / ammehittensa
Ill mihin ammeeseeni ammeisiini / ammeihini /
ammehisini
ammeeseesi ammeisiisi / ammeihisi /
ammehisisi
ammeeseensa ammeisiinsa / ammeihinsa /
ammehisinsa
Ine -ssa ammeessani ammehissani / ammeissani ammeessasi ammehissasi / ammeissasi ammeessansa / ammeessaan ammehissansa / ammehissaan /
ammeissansa / ammeissaan
Ela -sta ammeestani ammehistani / ammeistani ammeestasi ammehistasi / ammeistasi ammeestansa / ammeestaan ammehistansa / ammehistaan /
ammeistansa / ammeistaan
All -lle ammeelleni ammehilleni / ammeilleni ammeellesi ammehillesi / ammeillesi ammeelleen / ammeellensa ammehillensa / ammehillean /
ammeillensa / ammeillean
Ade -lla ammeellani ammehillani / ammeillani ammeellasi ammehillasi / ammeillasi ammeellansa / ammeellaan ammehillansa / ammehillaan /
ammeillansa / ammeillaan
Abl -lta ammeeltani ammehiltani / ammeiltani ammeeltasi ammehiltasi / ammeiltasi ammeeltansa / ammeeltaan ammehiltansa / ammehiltaan /
ammeiltansa / ammeiltaan
Tra -ksi ammeekseni ammehikseni / ammeikseni ammeeksesi ammehiksesi / ammeiksesi ammeekseen / ammeeksensa ammehikseen / ammehiksensa /
ammeikseen / ammeiksensa
Ess -na ammeenani ammehinani / ammeinani ammeenasi ammehinasi / ammeinasi ammeenansa / ammeenaan ammehinansa / ammehinaan /
ammeinansa / ammeinaan
Abe -tta ammeettani ammehittani / ammeittani ammeettasi ammehittasi / ammeittasi ammeettansa / ammeettaan ammehittansa / ammehittaan /
ammeittansa / ammeittaan
Com -ne - ammehineni / ammeineni - ammehinesi / ammeinesi - ammehineen / ammehinensa /
ammeineen / ammeinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ammeemme ammeemme ammeenne ammeenne ammeensa ammeensa
Par -ta ammettamme ammeitamme / ammehiamme ammettanne ammeitanne / ammehianne ammettansa / ammettaan ammeitansa / ammeitaan /
ammehiansa / ammehiaan
Gen -n ammeemme ammeittemme / ammeidemme /
ammehiemme / ammehittemme
ammeenne ammeittenne / ammeidenne /
ammehienne / ammehittenne
ammeensa ammeittensa / ammeidensa /
ammehiensa / ammehittensa
Ill mihin ammeeseemme ammeisiimme / ammeihimme /
ammehisimme
ammeeseenne ammeisiinne / ammeihinne /
ammehisinne
ammeeseensa ammeisiinsa / ammeihinsa /
ammehisinsa
Ine -ssa ammeessamme ammehissamme / ammeissamme ammeessanne ammehissanne / ammeissanne ammeessansa / ammeessaan ammehissansa / ammehissaan /
ammeissansa / ammeissaan
Ela -sta ammeestamme ammehistamme / ammeistamme ammeestanne ammehistanne / ammeistanne ammeestansa / ammeestaan ammehistansa / ammehistaan /
ammeistansa / ammeistaan
All -lle ammeellemme ammehillemme / ammeillemme ammeellenne ammehillenne / ammeillenne ammeelleen / ammeellensa ammehillensa / ammehillean /
ammeillensa / ammeillean
Ade -lla ammeellamme ammehillamme / ammeillamme ammeellanne ammehillanne / ammeillanne ammeellansa / ammeellaan ammehillansa / ammehillaan /
ammeillansa / ammeillaan
Abl -lta ammeeltamme ammehiltamme / ammeiltamme ammeeltanne ammehiltanne / ammeiltanne ammeeltansa / ammeeltaan ammehiltansa / ammehiltaan /
ammeiltansa / ammeiltaan
Tra -ksi ammeeksemme ammehiksemme / ammeiksemme ammeeksenne ammehiksenne / ammeiksenne ammeekseen / ammeeksensa ammehikseen / ammehiksensa /
ammeikseen / ammeiksensa
Ess -na ammeenamme ammehinamme / ammeinamme ammeenanne ammehinanne / ammeinanne ammeenansa / ammeenaan ammehinansa / ammehinaan /
ammeinansa / ammeinaan
Abe -tta ammeettamme ammehittamme / ammeittamme ammeettanne ammehittanne / ammeittanne ammeettansa / ammeettaan ammehittansa / ammehittaan /
ammeittansa / ammeittaan
Com -ne - ammehinemme / ammeinemme - ammehinenne / ammeinenne - ammehineen / ammehinensa /
ammeineen / ammeinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2020, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept