logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

puutavara, noun

Word analysis
puutavara

puutavara

puutavara

Noun, Singular Nominative

puuta

Noun, Singular Nominative

+ vara

Noun, Singular Nominative

puu

Noun, Singular Nominative

+ tavara

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puutavara

puutavarat

Par

-ta

puutavaraa

puutavaroita

Gen

-n

puutavaran

puutavaroitten / puutavaroiden

Ill

mihin

puutavaraan

puutavaroihin

Ine

-ssa

puutavarassa

puutavaroissa

Ela

-sta

puutavarasta

puutavaroista

All

-lle

puutavaralle

puutavaroille

Ade

-lla

puutavaralla

puutavaroilla

Abl

-lta

puutavaralta

puutavaroilta

Tra

-ksi

puutavaraksi

puutavaroiksi

Ess

-na

puutavarana

puutavaroina

Abe

-tta

puutavaratta

puutavaroitta

Com

-ne

-

puutavaroine

Ins

-in

-

puutavaroin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puutavara

puutavarat

Par

-ta

puutavaraa

puutavaroita

Gen

-n

puutavaran

puutavaroitten / puutavaroiden

Ill

mihin

puutavaraan

puutavaroihin

Ine

-ssa

puutavarassa

puutavaroissa

Ela

-sta

puutavarasta

puutavaroista

All

-lle

puutavaralle

puutavaroille

Ade

-lla

puutavaralla

puutavaroilla

Abl

-lta

puutavaralta

puutavaroilta

Tra

-ksi

puutavaraksi

puutavaroiksi

Ess

-na

puutavarana

puutavaroina

Abe

-tta

puutavaratta

puutavaroitta

Com

-ne

-

puutavaroine

Ins

-in

-

puutavaroin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
lumber puutavara, rakennuspuut, romu, roju, vanha romu
Show more arrow right
Europarl; Europarl (Finnish-English), sentence 157222.; OPUS (Finnish-English), Tatoeba sentence 2789745.; OPUS (Finnish-English), Tatoeba sentence 4508658.; TedTalks; Eurlex2019; Tatoeba; OpenSubtitles; EurLex-2; eurlex-diff-2018-06-20 Puutavara on tärkeä vientituote Suomessa. Timber is an important export product in Finland. Puutavara on valmistettu männystä. The lumber is made from pine. Terve puutavara on tärkeää rakentamisessa. Good quality timber is important in construction. Metsästä saatu puutavara jalostetaan tehtaissa. The timber obtained from the forest is processed in factories. Metsäteollisuus käyttää paljon puutavaraa raakans-aineena. The forest industry uses a lot of timber as raw material. Puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Ceratocystis platani (J. The wood originates in areas known to be free from Ceratocystis platani (J. Rakennusalan ammattilaiset tuntevat hyvin erilaiset puutavarat. Construction professionals are familiar with various types of lumber. Monet suomalaiset yritykset valmistavat erilaisia puutavaroita. Many Finnish companies produce various wood products. tartunnalle altis puutavara ja kuori: havupuista (Coniferales), ei kuitenkaan suvusta Thuja L., saatu puutavara ja erillinen kuori; ‘susceptible wood and bark': wood and isolated bark of conifers (Coniferales), except that of Thuja L. ; Armeniasta tai Yhdysvalloista peräisin oleva Platanus L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa. Platanus L., including wood which has not kept its natural round surface, originating in the USA or Armenia. Show more arrow right

Wiktionary

lumber, timber, wood Show more arrow right puu +‎ tavara Show more arrow right

Wikipedia

Lumber Lumber, also known as timber, is a type of wood that has been processed into beams and planks, a stage in the process of wood production. Lumber is mainly used for structural purposes but has many other uses as well. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puutavarani

puutavarani

puutavarasi

puutavarasi

puutavaransa

puutavaransa

Par

-ta

puutavaraani

puutavaroitani

puutavaraasi

puutavaroitasi

puutavaraansa

puutavaroitansa / puutavaroitaan

Gen

-n

puutavarani

puutavaroitteni / puutavaroideni

puutavarasi

puutavaroittesi / puutavaroidesi

puutavaransa

puutavaroittensa / puutavaroidensa

Ill

mihin

puutavaraani

puutavaroihini

puutavaraasi

puutavaroihisi

puutavaraansa

puutavaroihinsa

Ine

-ssa

puutavarassani

puutavaroissani

puutavarassasi

puutavaroissasi

puutavarassansa / puutavarassaan

puutavaroissansa / puutavaroissaan

Ela

-sta

puutavarastani

puutavaroistani

puutavarastasi

puutavaroistasi

puutavarastansa / puutavarastaan

puutavaroistansa / puutavaroistaan

All

-lle

puutavaralleni

puutavaroilleni

puutavarallesi

puutavaroillesi

puutavarallensa / puutavaralleen

puutavaroillensa / puutavaroillean

Ade

-lla

puutavarallani

puutavaroillani

puutavarallasi

puutavaroillasi

puutavarallansa / puutavarallaan

puutavaroillansa / puutavaroillaan

Abl

-lta

puutavaraltani

puutavaroiltani

puutavaraltasi

puutavaroiltasi

puutavaraltansa / puutavaraltaan

puutavaroiltansa / puutavaroiltaan

Tra

-ksi

puutavarakseni

puutavaroikseni

puutavaraksesi

puutavaroiksesi

puutavaraksensa / puutavarakseen

puutavaroiksensa / puutavaroikseen

Ess

-na

puutavaranani

puutavaroinani

puutavaranasi

puutavaroinasi

puutavaranansa / puutavaranaan

puutavaroinansa / puutavaroinaan

Abe

-tta

puutavarattani

puutavaroittani

puutavarattasi

puutavaroittasi

puutavarattansa / puutavarattaan

puutavaroittansa / puutavaroittaan

Com

-ne

-

puutavaroineni

-

puutavaroinesi

-

puutavaroinensa / puutavaroineen

Singular

Plural

Nom

-

puutavarani

puutavarasi

puutavaransa

puutavarani

puutavarasi

puutavaransa

Par

-ta

puutavaraani

puutavaraasi

puutavaraansa

puutavaroitani

puutavaroitasi

puutavaroitansa / puutavaroitaan

Gen

-n

puutavarani

puutavarasi

puutavaransa

puutavaroitteni / puutavaroideni

puutavaroittesi / puutavaroidesi

puutavaroittensa / puutavaroidensa

Ill

mihin

puutavaraani

puutavaraasi

puutavaraansa

puutavaroihini

puutavaroihisi

puutavaroihinsa

Ine

-ssa

puutavarassani

puutavarassasi

puutavarassansa / puutavarassaan

puutavaroissani

puutavaroissasi

puutavaroissansa / puutavaroissaan

Ela

-sta

puutavarastani

puutavarastasi

puutavarastansa / puutavarastaan

puutavaroistani

puutavaroistasi

puutavaroistansa / puutavaroistaan

All

-lle

puutavaralleni

puutavarallesi

puutavarallensa / puutavaralleen

puutavaroilleni

puutavaroillesi

puutavaroillensa / puutavaroillean

Ade

-lla

puutavarallani

puutavarallasi

puutavarallansa / puutavarallaan

puutavaroillani

puutavaroillasi

puutavaroillansa / puutavaroillaan

Abl

-lta

puutavaraltani

puutavaraltasi

puutavaraltansa / puutavaraltaan

puutavaroiltani

puutavaroiltasi

puutavaroiltansa / puutavaroiltaan

Tra

-ksi

puutavarakseni

puutavaraksesi

puutavaraksensa / puutavarakseen

puutavaroikseni

puutavaroiksesi

puutavaroiksensa / puutavaroikseen

Ess

-na

puutavaranani

puutavaranasi

puutavaranansa / puutavaranaan

puutavaroinani

puutavaroinasi

puutavaroinansa / puutavaroinaan

Abe

-tta

puutavarattani

puutavarattasi

puutavarattansa / puutavarattaan

puutavaroittani

puutavaroittasi

puutavaroittansa / puutavaroittaan

Com

-ne

-

-

-

puutavaroineni

puutavaroinesi

puutavaroinensa / puutavaroineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puutavaramme

puutavaramme

puutavaranne

puutavaranne

puutavaransa

puutavaransa

Par

-ta

puutavaraamme

puutavaroitamme

puutavaraanne

puutavaroitanne

puutavaraansa

puutavaroitansa / puutavaroitaan

Gen

-n

puutavaramme

puutavaroittemme / puutavaroidemme

puutavaranne

puutavaroittenne / puutavaroidenne

puutavaransa

puutavaroittensa / puutavaroidensa

Ill

mihin

puutavaraamme

puutavaroihimme

puutavaraanne

puutavaroihinne

puutavaraansa

puutavaroihinsa

Ine

-ssa

puutavarassamme

puutavaroissamme

puutavarassanne

puutavaroissanne

puutavarassansa / puutavarassaan

puutavaroissansa / puutavaroissaan

Ela

-sta

puutavarastamme

puutavaroistamme

puutavarastanne

puutavaroistanne

puutavarastansa / puutavarastaan

puutavaroistansa / puutavaroistaan

All

-lle

puutavarallemme

puutavaroillemme

puutavarallenne

puutavaroillenne

puutavarallensa / puutavaralleen

puutavaroillensa / puutavaroillean

Ade

-lla

puutavarallamme

puutavaroillamme

puutavarallanne

puutavaroillanne

puutavarallansa / puutavarallaan

puutavaroillansa / puutavaroillaan

Abl

-lta

puutavaraltamme

puutavaroiltamme

puutavaraltanne

puutavaroiltanne

puutavaraltansa / puutavaraltaan

puutavaroiltansa / puutavaroiltaan

Tra

-ksi

puutavaraksemme

puutavaroiksemme

puutavaraksenne

puutavaroiksenne

puutavaraksensa / puutavarakseen

puutavaroiksensa / puutavaroikseen

Ess

-na

puutavaranamme

puutavaroinamme

puutavarananne

puutavaroinanne

puutavaranansa / puutavaranaan

puutavaroinansa / puutavaroinaan

Abe

-tta

puutavarattamme

puutavaroittamme

puutavarattanne

puutavaroittanne

puutavarattansa / puutavarattaan

puutavaroittansa / puutavaroittaan

Com

-ne

-

puutavaroinemme

-

puutavaroinenne

-

puutavaroinensa / puutavaroineen

Singular

Plural

Nom

-

puutavaramme

puutavaranne

puutavaransa

puutavaramme

puutavaranne

puutavaransa

Par

-ta

puutavaraamme

puutavaraanne

puutavaraansa

puutavaroitamme

puutavaroitanne

puutavaroitansa / puutavaroitaan

Gen

-n

puutavaramme

puutavaranne

puutavaransa

puutavaroittemme / puutavaroidemme

puutavaroittenne / puutavaroidenne

puutavaroittensa / puutavaroidensa

Ill

mihin

puutavaraamme

puutavaraanne

puutavaraansa

puutavaroihimme

puutavaroihinne

puutavaroihinsa

Ine

-ssa

puutavarassamme

puutavarassanne

puutavarassansa / puutavarassaan

puutavaroissamme

puutavaroissanne

puutavaroissansa / puutavaroissaan

Ela

-sta

puutavarastamme

puutavarastanne

puutavarastansa / puutavarastaan

puutavaroistamme

puutavaroistanne

puutavaroistansa / puutavaroistaan

All

-lle

puutavarallemme

puutavarallenne

puutavarallensa / puutavaralleen

puutavaroillemme

puutavaroillenne

puutavaroillensa / puutavaroillean

Ade

-lla

puutavarallamme

puutavarallanne

puutavarallansa / puutavarallaan

puutavaroillamme

puutavaroillanne

puutavaroillansa / puutavaroillaan

Abl

-lta

puutavaraltamme

puutavaraltanne

puutavaraltansa / puutavaraltaan

puutavaroiltamme

puutavaroiltanne

puutavaroiltansa / puutavaroiltaan

Tra

-ksi

puutavaraksemme

puutavaraksenne

puutavaraksensa / puutavarakseen

puutavaroiksemme

puutavaroiksenne

puutavaroiksensa / puutavaroikseen

Ess

-na

puutavaranamme

puutavarananne

puutavaranansa / puutavaranaan

puutavaroinamme

puutavaroinanne

puutavaroinansa / puutavaroinaan

Abe

-tta

puutavarattamme

puutavarattanne

puutavarattansa / puutavarattaan

puutavaroittamme

puutavaroittanne

puutavaroittansa / puutavaroittaan

Com

-ne

-

-

-

puutavaroinemme

puutavaroinenne

puutavaroinensa / puutavaroineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puuta

puudat

Par

-ta

puutaa

puutia

Gen

-n

puudan

puutien

Ill

mihin

puutaan

puutiin

Ine

-ssa

puudassa

puudissa

Ela

-sta

puudasta

puudista

All

-lle

puudalle

puudille

Ade

-lla

puudalla

puudilla

Abl

-lta

puudalta

puudilta

Tra

-ksi

puudaksi

puudiksi

Ess

-na

puutana

puutina

Abe

-tta

puudatta

puuditta

Com

-ne

-

puutine

Ins

-in

-

puudin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puuta

puudat

Par

-ta

puutaa

puutia

Gen

-n

puudan

puutien

Ill

mihin

puutaan

puutiin

Ine

-ssa

puudassa

puudissa

Ela

-sta

puudasta

puudista

All

-lle

puudalle

puudille

Ade

-lla

puudalla

puudilla

Abl

-lta

puudalta

puudilta

Tra

-ksi

puudaksi

puudiksi

Ess

-na

puutana

puutina

Abe

-tta

puudatta

puuditta

Com

-ne

-

puutine

Ins

-in

-

puudin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

of wood puuta, puinen, puusta tehty
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3; Europarl Parallel Corpus - Finnish-English, sentence 130367. Puuta kasvaa metsässä. There is wood growing in the forest. Paina puuta. Thank you very much. Ah, kyllä, puuta. Ah, yes, wood. Painakaahan puuta. Make yourself comfortable. Hän esittää puuta. She's playing a tree! Paina puuta, Bones. Have a seat, Bones. Se on rikasta puuta. It's rich wood. Puuta saa tulla hakemaan halutessaan. Wood can be picked up if desired. Haukutte väärää puuta. No, you've got the wrong end of the stick. Tuntuu kuin puuta panisi. Yeah, Ted, I'm losing wood over here. Show more arrow right

Wiktionary

Partitive singular form of puu. Show more arrow right Borrowed from Russian пуд (pud). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puutani

puutani

puutasi

puutasi

puutansa

puutansa

Par

-ta

puutaani

puutiani

puutaasi

puutiasi

puutaansa

puutiansa / puutiaan

Gen

-n

puutani

puutieni

puutasi

puutiesi

puutansa

puutiensa

Ill

mihin

puutaani

puutiini

puutaasi

puutiisi

puutaansa

puutiinsa

Ine

-ssa

puudassani

puudissani

puudassasi

puudissasi

puudassansa / puudassaan

puudissansa / puudissaan

Ela

-sta

puudastani

puudistani

puudastasi

puudistasi

puudastansa / puudastaan

puudistansa / puudistaan

All

-lle

puudalleni

puudilleni

puudallesi

puudillesi

puudallensa / puudalleen

puudillensa / puudillean

Ade

-lla

puudallani

puudillani

puudallasi

puudillasi

puudallansa / puudallaan

puudillansa / puudillaan

Abl

-lta

puudaltani

puudiltani

puudaltasi

puudiltasi

puudaltansa / puudaltaan

puudiltansa / puudiltaan

Tra

-ksi

puudakseni

puudikseni

puudaksesi

puudiksesi

puudaksensa / puudakseen

puudiksensa / puudikseen

Ess

-na

puutanani

puutinani

puutanasi

puutinasi

puutanansa / puutanaan

puutinansa / puutinaan

Abe

-tta

puudattani

puudittani

puudattasi

puudittasi

puudattansa / puudattaan

puudittansa / puudittaan

Com

-ne

-

puutineni

-

puutinesi

-

puutinensa / puutineen

Singular

Plural

Nom

-

puutani

puutasi

puutansa

puutani

puutasi

puutansa

Par

-ta

puutaani

puutaasi

puutaansa

puutiani

puutiasi

puutiansa / puutiaan

Gen

-n

puutani

puutasi

puutansa

puutieni

puutiesi

puutiensa

Ill

mihin

puutaani

puutaasi

puutaansa

puutiini

puutiisi

puutiinsa

Ine

-ssa

puudassani

puudassasi

puudassansa / puudassaan

puudissani

puudissasi

puudissansa / puudissaan

Ela

-sta

puudastani

puudastasi

puudastansa / puudastaan

puudistani

puudistasi

puudistansa / puudistaan

All

-lle

puudalleni

puudallesi

puudallensa / puudalleen

puudilleni

puudillesi

puudillensa / puudillean

Ade

-lla

puudallani

puudallasi

puudallansa / puudallaan

puudillani

puudillasi

puudillansa / puudillaan

Abl

-lta

puudaltani

puudaltasi

puudaltansa / puudaltaan

puudiltani

puudiltasi

puudiltansa / puudiltaan

Tra

-ksi

puudakseni

puudaksesi

puudaksensa / puudakseen

puudikseni

puudiksesi

puudiksensa / puudikseen

Ess

-na

puutanani

puutanasi

puutanansa / puutanaan

puutinani

puutinasi

puutinansa / puutinaan

Abe

-tta

puudattani

puudattasi

puudattansa / puudattaan

puudittani

puudittasi

puudittansa / puudittaan

Com

-ne

-

-

-

puutineni

puutinesi

puutinensa / puutineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puutamme

puutamme

puutanne

puutanne

puutansa

puutansa

Par

-ta

puutaamme

puutiamme

puutaanne

puutianne

puutaansa

puutiansa / puutiaan

Gen

-n

puutamme

puutiemme

puutanne

puutienne

puutansa

puutiensa

Ill

mihin

puutaamme

puutiimme

puutaanne

puutiinne

puutaansa

puutiinsa

Ine

-ssa

puudassamme

puudissamme

puudassanne

puudissanne

puudassansa / puudassaan

puudissansa / puudissaan

Ela

-sta

puudastamme

puudistamme

puudastanne

puudistanne

puudastansa / puudastaan

puudistansa / puudistaan

All

-lle

puudallemme

puudillemme

puudallenne

puudillenne

puudallensa / puudalleen

puudillensa / puudillean

Ade

-lla

puudallamme

puudillamme

puudallanne

puudillanne

puudallansa / puudallaan

puudillansa / puudillaan

Abl

-lta

puudaltamme

puudiltamme

puudaltanne

puudiltanne

puudaltansa / puudaltaan

puudiltansa / puudiltaan

Tra

-ksi

puudaksemme

puudiksemme

puudaksenne

puudiksenne

puudaksensa / puudakseen

puudiksensa / puudikseen

Ess

-na

puutanamme

puutinamme

puutananne

puutinanne

puutanansa / puutanaan

puutinansa / puutinaan

Abe

-tta

puudattamme

puudittamme

puudattanne

puudittanne

puudattansa / puudattaan

puudittansa / puudittaan

Com

-ne

-

puutinemme

-

puutinenne

-

puutinensa / puutineen

Singular

Plural

Nom

-

puutamme

puutanne

puutansa

puutamme

puutanne

puutansa

Par

-ta

puutaamme

puutaanne

puutaansa

puutiamme

puutianne

puutiansa / puutiaan

Gen

-n

puutamme

puutanne

puutansa

puutiemme

puutienne

puutiensa

Ill

mihin

puutaamme

puutaanne

puutaansa

puutiimme

puutiinne

puutiinsa

Ine

-ssa

puudassamme

puudassanne

puudassansa / puudassaan

puudissamme

puudissanne

puudissansa / puudissaan

Ela

-sta

puudastamme

puudastanne

puudastansa / puudastaan

puudistamme

puudistanne

puudistansa / puudistaan

All

-lle

puudallemme

puudallenne

puudallensa / puudalleen

puudillemme

puudillenne

puudillensa / puudillean

Ade

-lla

puudallamme

puudallanne

puudallansa / puudallaan

puudillamme

puudillanne

puudillansa / puudillaan

Abl

-lta

puudaltamme

puudaltanne

puudaltansa / puudaltaan

puudiltamme

puudiltanne

puudiltansa / puudiltaan

Tra

-ksi

puudaksemme

puudaksenne

puudaksensa / puudakseen

puudiksemme

puudiksenne

puudiksensa / puudikseen

Ess

-na

puutanamme

puutananne

puutanansa / puutanaan

puutinamme

puutinanne

puutinansa / puutinaan

Abe

-tta

puudattamme

puudattanne

puudattansa / puudattaan

puudittamme

puudittanne

puudittansa / puudittaan

Com

-ne

-

-

-

puutinemme

puutinenne

puutinensa / puutineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

vara

varat

Par

-ta

varaa

varoja

Gen

-n

varan

varojen

Ill

mihin

varaan

varoihin

Ine

-ssa

varassa

varoissa

Ela

-sta

varasta

varoista

All

-lle

varalle

varoille

Ade

-lla

varalla

varoilla

Abl

-lta

varalta

varoilta

Tra

-ksi

varaksi

varoiksi

Ess

-na

varana

varoina

Abe

-tta

varatta

varoitta

Com

-ne

-

varoine

Ins

-in

-

varoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

vara

varat

Par

-ta

varaa

varoja

Gen

-n

varan

varojen

Ill

mihin

varaan

varoihin

Ine

-ssa

varassa

varoissa

Ela

-sta

varasta

varoista

All

-lle

varalle

varoille

Ade

-lla

varalla

varoilla

Abl

-lta

varalta

varoilta

Tra

-ksi

varaksi

varoiksi

Ess

-na

varana

varoina

Abe

-tta

varatta

varoitta

Com

-ne

-

varoine

Ins

-in

-

varoin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

spare
allowance avustus, lisä, hyvitys, vähennys, määräraha, vara
vice
deputy
reserve
backup
Show more arrow right
Tatoeba Parallel Corpus; opensubtitles2; Europarl; EUbookshop; OpenSubtitles2018.v3; OpenSubtitles; OPUS En ole varasta. I am not a thief. Pidä varasi. These motherless fucks listen to everything. Vara on tärkeä osa jokaista suunnitelmaa. Reserve is an important part of every plan. Sain varasi. I got your reservation. Emme me varasta. It ain't thieving. Varaa oli täynnä vettä. The bucket was full of water. Aina varareitti. Always another way out. Ei, Jones varasi sen. No, Jones called it. Varasi on polttoaine. The reserve is fuel. Varasi on loppumassa. Your reserves are running out. Show more arrow right

Wiktionary

reserve, backup Fin:Mäyrä tarvitsee paksun rasvakerroksen talven varaksi.Eng:A badger needs a thick layer of fat as a reserve for winter.Fin:Minulla on ylimääräinen tulppa varalla.Eng:I have an extra plug as backup. (in the plural) (natural) resources, (natural) reserves luonnonvaratFin:Irakilla on suuret öljyvarat.Eng:Iraq has large oil reserves. (in the plural) stores, stocks, reserves varasto (usually in the plural) funds, means, assets rahat, maksukyky (literally “ability to pay”), varallisuus (asset)Fin:Minulla ei ole tähän varaa.Eng:I can't afford this.(literally, “I don't have the funds for this.”) (usually in the singular) room, margin; allowance Fin:Muista jättää kutistumisen varaa.Eng:Remember to leave an allowance for shrinking.Fin:Meillä ei ole varaa virheisiin.Eng:We have no margin for errors. (mostly in idioms and proverbs) caution, concern, care; often translated into English with an adjective, see also pitää varansa Fin:Pidä varasi, ettet putoa.Eng:Be careful so that you don't fall.Fin:Ei vara venettä kaada.Eng:Caution does not overturn a boat. (proverb) Show more arrow right (caution, concern, care): varovaisuus Show more arrow right elää yli varojensa = to live beyond one's means heittäytyä (+ genitive +) varaan = to bank oncount ondepend on jättää sattuman varaan = to leave to chance/contingency kaiken varalta = just in casejust to make sureto be on the safe side (allative +) olla varaa (+ illative; verb always in third person singular) = to be able to/can affordMinulla ei ole varaa autoon.I can't afford a car. olla varalla = to be in reserve/storebe at handbe (readily) available olla (+ genitive +) varassa = to rest on (physically)to rely/depend on (figuratively) olla (+ genitive +) varoissaan = to be wealthybe well-to-dobe flush pitää varansa = to watch outwatch one's stepbe on one's guardkeep one's eyes open rakentua (+ genitive +) varaan = to be based onbe founded onbe grounded in siltä varaltaettä... = in case (something happens) Adjectives varainen-varaisuusvarakasvaraton Adverbs varaan-varaisestivarakkaastivarallavarallevaraltavarassavarasta Nouns varaamovarallisuusvarantovarastovaratvarattomuusvaraumavaraus Verbs varatavarautuavaroavaroittaa Prefixes vara- Show more arrow right hätävarajakovarajoustovarajärjestelyvarakasvunvarakutistumisvarakäsivaraliikkumavaraliikkumisvaraluonnonvaramaavarapelivarasaumanvarasaumavarasäätövaratakavaratasausvaratyövaravalinnanvaravara-amiraalivara-avainvarahenkilövarainhankintavarainhoitajavarainhoitovarainhoitokausivarainhoitovuosivarainkeruuvarainkeräysvarainkerääjävarainsiirtoverovarajohtajavarajäsenvaralaskupaikkavarallaolovarallaoloaikavarallaolopäivystysvaramiehinenvaramiehistövaramiehitysvaramiesvaranotaarivaraosavaraosamyyjävaraosamyymälävarapoistumistievarapresidenttivarapuheenjohtajavarapuhemiesvarapyörävarapääministerivararahastovararavintovararehtorivarareittivararengasvarareservivararikkovaratievaratoimitusjohtajavarattuvarattu-äänivaratuomarivarauloskäyntivarauloskäytävävaravarjovaraventtiilivaravoimakonevaravoimalavierasvara Show more arrow right From Proto-Finnic vara (compare Estonian vara), borrowed from Proto-Germanic waraz and warō (compare Swedish vara (“goods”), vara (“care”), English ware, wary and aware); the two Germanic words both ultimately come from Proto-Indo-European wer- (“to cover, heed, notice”). Show more arrow right

Wikipedia

Vara Vara is an urban area in the county of Västra Götaland in Sweden. It is the seat of Vara Municipality. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

varani

varani

varasi

varasi

varansa

varansa

Par

-ta

varaani

varojani

varaasi

varojasi

varaansa / varaaan

varojansa / varojaan

Gen

-n

varani

varojeni

varasi

varojesi

varansa

varojensa

Ill

mihin

varaani

varoihini

varaasi

varoihisi

varaansa

varoihinsa

Ine

-ssa

varassani

varoissani

varassasi

varoissasi

varassansa / varassaan

varoissansa / varoissaan

Ela

-sta

varastani

varoistani

varastasi

varoistasi

varastansa / varastaan

varoistansa / varoistaan

All

-lle

varalleni

varoilleni

varallesi

varoillesi

varallensa / varalleen

varoillensa / varoillean

Ade

-lla

varallani

varoillani

varallasi

varoillasi

varallansa / varallaan

varoillansa / varoillaan

Abl

-lta

varaltani

varoiltani

varaltasi

varoiltasi

varaltansa / varaltaan

varoiltansa / varoiltaan

Tra

-ksi

varakseni

varoikseni

varaksesi

varoiksesi

varaksensa / varakseen

varoiksensa / varoikseen

Ess

-na

varanani

varoinani

varanasi

varoinasi

varanansa / varanaan

varoinansa / varoinaan

Abe

-tta

varattani

varoittani

varattasi

varoittasi

varattansa / varattaan

varoittansa / varoittaan

Com

-ne

-

varoineni

-

varoinesi

-

varoinensa / varoineen

Singular

Plural

Nom

-

varani

varasi

varansa

varani

varasi

varansa

Par

-ta

varaani

varaasi

varaansa / varaaan

varojani

varojasi

varojansa / varojaan

Gen

-n

varani

varasi

varansa

varojeni

varojesi

varojensa

Ill

mihin

varaani

varaasi

varaansa

varoihini

varoihisi

varoihinsa

Ine

-ssa

varassani

varassasi

varassansa / varassaan

varoissani

varoissasi

varoissansa / varoissaan

Ela

-sta

varastani

varastasi

varastansa / varastaan

varoistani

varoistasi

varoistansa / varoistaan

All

-lle

varalleni

varallesi

varallensa / varalleen

varoilleni

varoillesi

varoillensa / varoillean

Ade

-lla

varallani

varallasi

varallansa / varallaan

varoillani

varoillasi

varoillansa / varoillaan

Abl

-lta

varaltani

varaltasi

varaltansa / varaltaan

varoiltani

varoiltasi

varoiltansa / varoiltaan

Tra

-ksi

varakseni

varaksesi

varaksensa / varakseen

varoikseni

varoiksesi

varoiksensa / varoikseen

Ess

-na

varanani

varanasi

varanansa / varanaan

varoinani

varoinasi

varoinansa / varoinaan

Abe

-tta

varattani

varattasi

varattansa / varattaan

varoittani

varoittasi

varoittansa / varoittaan

Com

-ne

-

-

-

varoineni

varoinesi

varoinensa / varoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

varamme

varamme

varanne

varanne

varansa

varansa

Par

-ta

varaamme

varojamme

varaanne

varojanne

varaansa / varaaan

varojansa / varojaan

Gen

-n

varamme

varojemme

varanne

varojenne

varansa

varojensa

Ill

mihin

varaamme

varoihimme

varaanne

varoihinne

varaansa

varoihinsa

Ine

-ssa

varassamme

varoissamme

varassanne

varoissanne

varassansa / varassaan

varoissansa / varoissaan

Ela

-sta

varastamme

varoistamme

varastanne

varoistanne

varastansa / varastaan

varoistansa / varoistaan

All

-lle

varallemme

varoillemme

varallenne

varoillenne

varallensa / varalleen

varoillensa / varoillean

Ade

-lla

varallamme

varoillamme

varallanne

varoillanne

varallansa / varallaan

varoillansa / varoillaan

Abl

-lta

varaltamme

varoiltamme

varaltanne

varoiltanne

varaltansa / varaltaan

varoiltansa / varoiltaan

Tra

-ksi

varaksemme

varoiksemme

varaksenne

varoiksenne

varaksensa / varakseen

varoiksensa / varoikseen

Ess

-na

varanamme

varoinamme

varananne

varoinanne

varanansa / varanaan

varoinansa / varoinaan

Abe

-tta

varattamme

varoittamme

varattanne

varoittanne

varattansa / varattaan

varoittansa / varoittaan

Com

-ne

-

varoinemme

-

varoinenne

-

varoinensa / varoineen

Singular

Plural

Nom

-

varamme

varanne

varansa

varamme

varanne

varansa

Par

-ta

varaamme

varaanne

varaansa / varaaan

varojamme

varojanne

varojansa / varojaan

Gen

-n

varamme

varanne

varansa

varojemme

varojenne

varojensa

Ill

mihin

varaamme

varaanne

varaansa

varoihimme

varoihinne

varoihinsa

Ine

-ssa

varassamme

varassanne

varassansa / varassaan

varoissamme

varoissanne

varoissansa / varoissaan

Ela

-sta

varastamme

varastanne

varastansa / varastaan

varoistamme

varoistanne

varoistansa / varoistaan

All

-lle

varallemme

varallenne

varallensa / varalleen

varoillemme

varoillenne

varoillensa / varoillean

Ade

-lla

varallamme

varallanne

varallansa / varallaan

varoillamme

varoillanne

varoillansa / varoillaan

Abl

-lta

varaltamme

varaltanne

varaltansa / varaltaan

varoiltamme

varoiltanne

varoiltansa / varoiltaan

Tra

-ksi

varaksemme

varaksenne

varaksensa / varakseen

varoiksemme

varoiksenne

varoiksensa / varoikseen

Ess

-na

varanamme

varananne

varanansa / varanaan

varoinamme

varoinanne

varoinansa / varoinaan

Abe

-tta

varattamme

varattanne

varattansa / varattaan

varoittamme

varoittanne

varoittansa / varoittaan

Com

-ne

-

-

-

varoinemme

varoinenne

varoinensa / varoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles2018.v3 Puu heiluu tuulessa. The tree sways in the wind. Puu kasvaa nopeasti. The tree grows quickly. Puu on suuri ja vanha. The tree is large and old. Pidä puusi... Pick up sticks. Vahaan puusi. I wax your wood. Puusi odottaa. Yes I'm guarding your tree. Sinun puusi... Your trees. Tuo on puumme. That's our tree. Nimeätkö puusi? You name your tree? Paina puuta. Thank you very much. Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tavara

tavarat

Par

-ta

tavaraa

tavaroita

Gen

-n

tavaran

tavaroitten / tavaroiden

Ill

mihin

tavaraan

tavaroihin

Ine

-ssa

tavarassa

tavaroissa

Ela

-sta

tavarasta

tavaroista

All

-lle

tavaralle

tavaroille

Ade

-lla

tavaralla

tavaroilla

Abl

-lta

tavaralta

tavaroilta

Tra

-ksi

tavaraksi

tavaroiksi

Ess

-na

tavarana

tavaroina

Abe

-tta

tavaratta

tavaroitta

Com

-ne

-

tavaroine

Ins

-in

-

tavaroin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tavara

tavarat

Par

-ta

tavaraa

tavaroita

Gen

-n

tavaran

tavaroitten / tavaroiden

Ill

mihin

tavaraan

tavaroihin

Ine

-ssa

tavarassa

tavaroissa

Ela

-sta

tavarasta

tavaroista

All

-lle

tavaralle

tavaroille

Ade

-lla

tavaralla

tavaroilla

Abl

-lta

tavaralta

tavaroilta

Tra

-ksi

tavaraksi

tavaroiksi

Ess

-na

tavarana

tavaroina

Abe

-tta

tavaratta

tavaroitta

Com

-ne

-

tavaroine

Ins

-in

-

tavaroin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

goods tavarat, tavara, omaisuus
article artikla, artikkeli, esine, tavara, kohta, kirjoitelma
stuff jutut, aine, tavarat, kama, tavara, juttu
thing asia, juttu, seikka, esine, olento, tavara
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus; TAUS; elitreca-2022; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; Europarl Parallel Corpus v10 (Europarl v10) Tavara oli hyvin pakattuna. The tavara was well packed. Tavara ei ole korvaamatonta. Goods are not irreplaceable. Kaikki tavara on mukana matkalla. All the tavara is included in the trip. Tavarankuljetus 22. Transport of products 22. Tilava tavarasäilö. All the trunk space. Käytä tavarahissiä! Take the freight elevator! Autossa on isoja tavaratelineitä. There are large cargo racks in the car. Ostimme lahjat tavarataloille. We bought gifts for the department stores. Hän saa tavaran itselleen. He gets the item for himself. Tavarakauppa kasvaa jatkuvasti. The commodity trade is constantly growing. Show more arrow right

Wiktionary

good, goods, ware, article (item of merchandise) kauppatavara (usually in the plural) belongings, stuff (possessions or personal items) irtain, omaisuus (figuratively) meat (volume or substance) aine, materiaali, massa, volyymi, sisältö (colloquial, vulgar) female genitalia - Show more arrow right sekatavaratavarajunatavaratukkutavaravaunutusinatavara Show more arrow right Borrowed from Russian това́р (továr, “goods”), from Proto-Slavic tovarъ, of Turkic origin; ultimately from Proto-Turkic dabar (compare Bashkir тауар (tawar, “merchandise, goods”)). Show more arrow right

Wikipedia

Commodity In economics, a commodity is an economic good, usually a resource, that has full or substantial fungibility: that is, the market treats instances of the good as equivalent or nearly so with no regard to who produced them. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tavarani

tavarani

tavarasi

tavarasi

tavaransa

tavaransa

Par

-ta

tavaraani

tavaroitani

tavaraasi

tavaroitasi

tavaraansa

tavaroitansa / tavaroitaan

Gen

-n

tavarani

tavaroitteni / tavaroideni

tavarasi

tavaroittesi / tavaroidesi

tavaransa

tavaroittensa / tavaroidensa

Ill

mihin

tavaraani

tavaroihini

tavaraasi

tavaroihisi

tavaraansa

tavaroihinsa

Ine

-ssa

tavarassani

tavaroissani

tavarassasi

tavaroissasi

tavarassansa / tavarassaan

tavaroissansa / tavaroissaan

Ela

-sta

tavarastani

tavaroistani

tavarastasi

tavaroistasi

tavarastansa / tavarastaan

tavaroistansa / tavaroistaan

All

-lle

tavaralleni

tavaroilleni

tavarallesi

tavaroillesi

tavarallensa / tavaralleen

tavaroillensa / tavaroillean

Ade

-lla

tavarallani

tavaroillani

tavarallasi

tavaroillasi

tavarallansa / tavarallaan

tavaroillansa / tavaroillaan

Abl

-lta

tavaraltani

tavaroiltani

tavaraltasi

tavaroiltasi

tavaraltansa / tavaraltaan

tavaroiltansa / tavaroiltaan

Tra

-ksi

tavarakseni

tavaroikseni

tavaraksesi

tavaroiksesi

tavaraksensa / tavarakseen

tavaroiksensa / tavaroikseen

Ess

-na

tavaranani

tavaroinani

tavaranasi

tavaroinasi

tavaranansa / tavaranaan

tavaroinansa / tavaroinaan

Abe

-tta

tavarattani

tavaroittani

tavarattasi

tavaroittasi

tavarattansa / tavarattaan

tavaroittansa / tavaroittaan

Com

-ne

-

tavaroineni

-

tavaroinesi

-

tavaroinensa / tavaroineen

Singular

Plural

Nom

-

tavarani

tavarasi

tavaransa

tavarani

tavarasi

tavaransa

Par

-ta

tavaraani

tavaraasi

tavaraansa

tavaroitani

tavaroitasi

tavaroitansa / tavaroitaan

Gen

-n

tavarani

tavarasi

tavaransa

tavaroitteni / tavaroideni

tavaroittesi / tavaroidesi

tavaroittensa / tavaroidensa

Ill

mihin

tavaraani

tavaraasi

tavaraansa

tavaroihini

tavaroihisi

tavaroihinsa

Ine

-ssa

tavarassani

tavarassasi

tavarassansa / tavarassaan

tavaroissani

tavaroissasi

tavaroissansa / tavaroissaan

Ela

-sta

tavarastani

tavarastasi

tavarastansa / tavarastaan

tavaroistani

tavaroistasi

tavaroistansa / tavaroistaan

All

-lle

tavaralleni

tavarallesi

tavarallensa / tavaralleen

tavaroilleni

tavaroillesi

tavaroillensa / tavaroillean

Ade

-lla

tavarallani

tavarallasi

tavarallansa / tavarallaan

tavaroillani

tavaroillasi

tavaroillansa / tavaroillaan

Abl

-lta

tavaraltani

tavaraltasi

tavaraltansa / tavaraltaan

tavaroiltani

tavaroiltasi

tavaroiltansa / tavaroiltaan

Tra

-ksi

tavarakseni

tavaraksesi

tavaraksensa / tavarakseen

tavaroikseni

tavaroiksesi

tavaroiksensa / tavaroikseen

Ess

-na

tavaranani

tavaranasi

tavaranansa / tavaranaan

tavaroinani

tavaroinasi

tavaroinansa / tavaroinaan

Abe

-tta

tavarattani

tavarattasi

tavarattansa / tavarattaan

tavaroittani

tavaroittasi

tavaroittansa / tavaroittaan

Com

-ne

-

-

-

tavaroineni

tavaroinesi

tavaroinensa / tavaroineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tavaramme

tavaramme

tavaranne

tavaranne

tavaransa

tavaransa

Par

-ta

tavaraamme

tavaroitamme

tavaraanne

tavaroitanne

tavaraansa

tavaroitansa / tavaroitaan

Gen

-n

tavaramme

tavaroittemme / tavaroidemme

tavaranne

tavaroittenne / tavaroidenne

tavaransa

tavaroittensa / tavaroidensa

Ill

mihin

tavaraamme

tavaroihimme

tavaraanne

tavaroihinne

tavaraansa

tavaroihinsa

Ine

-ssa

tavarassamme

tavaroissamme

tavarassanne

tavaroissanne

tavarassansa / tavarassaan

tavaroissansa / tavaroissaan

Ela

-sta

tavarastamme

tavaroistamme

tavarastanne

tavaroistanne

tavarastansa / tavarastaan

tavaroistansa / tavaroistaan

All

-lle

tavarallemme

tavaroillemme

tavarallenne

tavaroillenne

tavarallensa / tavaralleen

tavaroillensa / tavaroillean

Ade

-lla

tavarallamme

tavaroillamme

tavarallanne

tavaroillanne

tavarallansa / tavarallaan

tavaroillansa / tavaroillaan

Abl

-lta

tavaraltamme

tavaroiltamme

tavaraltanne

tavaroiltanne

tavaraltansa / tavaraltaan

tavaroiltansa / tavaroiltaan

Tra

-ksi

tavaraksemme

tavaroiksemme

tavaraksenne

tavaroiksenne

tavaraksensa / tavarakseen

tavaroiksensa / tavaroikseen

Ess

-na

tavaranamme

tavaroinamme

tavarananne

tavaroinanne

tavaranansa / tavaranaan

tavaroinansa / tavaroinaan

Abe

-tta

tavarattamme

tavaroittamme

tavarattanne

tavaroittanne

tavarattansa / tavarattaan

tavaroittansa / tavaroittaan

Com

-ne

-

tavaroinemme

-

tavaroinenne

-

tavaroinensa / tavaroineen

Singular

Plural

Nom

-

tavaramme

tavaranne

tavaransa

tavaramme

tavaranne

tavaransa

Par

-ta

tavaraamme

tavaraanne

tavaraansa

tavaroitamme

tavaroitanne

tavaroitansa / tavaroitaan

Gen

-n

tavaramme

tavaranne

tavaransa

tavaroittemme / tavaroidemme

tavaroittenne / tavaroidenne

tavaroittensa / tavaroidensa

Ill

mihin

tavaraamme

tavaraanne

tavaraansa

tavaroihimme

tavaroihinne

tavaroihinsa

Ine

-ssa

tavarassamme

tavarassanne

tavarassansa / tavarassaan

tavaroissamme

tavaroissanne

tavaroissansa / tavaroissaan

Ela

-sta

tavarastamme

tavarastanne

tavarastansa / tavarastaan

tavaroistamme

tavaroistanne

tavaroistansa / tavaroistaan

All

-lle

tavarallemme

tavarallenne

tavarallensa / tavaralleen

tavaroillemme

tavaroillenne

tavaroillensa / tavaroillean

Ade

-lla

tavarallamme

tavarallanne

tavarallansa / tavarallaan

tavaroillamme

tavaroillanne

tavaroillansa / tavaroillaan

Abl

-lta

tavaraltamme

tavaraltanne

tavaraltansa / tavaraltaan

tavaroiltamme

tavaroiltanne

tavaroiltansa / tavaroiltaan

Tra

-ksi

tavaraksemme

tavaraksenne

tavaraksensa / tavarakseen

tavaroiksemme

tavaroiksenne

tavaroiksensa / tavaroikseen

Ess

-na

tavaranamme

tavarananne

tavaranansa / tavaranaan

tavaroinamme

tavaroinanne

tavaroinansa / tavaroinaan

Abe

-tta

tavarattamme

tavarattanne

tavarattansa / tavarattaan

tavaroittamme

tavaroittanne

tavaroittansa / tavaroittaan

Com

-ne

-

-

-

tavaroinemme

tavaroinenne

tavaroinensa / tavaroineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept