logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

puusyy, noun

Word analysis
puusyy

puusyy

puusyy

Noun, Singular Nominative

puu

Noun, Singular Nominative

+ syy

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puusyy

puusyyt

Par

-ta

puusyytä

puusyitä

Gen

-n

puusyyn

puusyitten / puusyiden

Ill

mihin

puusyyhyn

puusyihin

Ine

-ssa

puusyyssä

puusyissä

Ela

-sta

puusyystä

puusyistä

All

-lle

puusyylle

puusyille

Ade

-lla

puusyyllä

puusyillä

Abl

-lta

puusyyltä

puusyiltä

Tra

-ksi

puusyyksi

puusyiksi

Ess

-na

puusyynä

puusyinä

Abe

-tta

puusyyttä

puusyittä

Com

-ne

-

puusyine

Ins

-in

-

puusyin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puusyy

puusyyt

Par

-ta

puusyytä

puusyitä

Gen

-n

puusyyn

puusyitten / puusyiden

Ill

mihin

puusyyhyn

puusyihin

Ine

-ssa

puusyyssä

puusyissä

Ela

-sta

puusyystä

puusyistä

All

-lle

puusyylle

puusyille

Ade

-lla

puusyyllä

puusyillä

Abl

-lta

puusyyltä

puusyiltä

Tra

-ksi

puusyyksi

puusyiksi

Ess

-na

puusyynä

puusyinä

Abe

-tta

puusyyttä

puusyittä

Com

-ne

-

puusyine

Ins

-in

-

puusyin

spool
their grain
Show more arrow right
ParaCrawl Corpus; EurLex-2 Käsittele pintaa ohuesti siveltimellä puusyytä pitkin. Apply thin layer of Oil wax to the surface with a brush or a cloth. Tynnyrin vaipassa on käytettävä vähintään kaksikerroksista ja päädyissä vähintään kolmikerroksista vaneria. Kerrokset on liimattava lujasti toisiinsa vedenkestävällä liimalla siten, että eri kerrosten puusyyt ovat ristikkäin toisiinsa nähden. At least two-ply plywood shall be used for the body and at least three-ply plywood for the heads; the plies shall be firmly glued together by a water resistant adhesive with their grain crosswise. B) Tynnyrin vaipassa on käytettävä vähintään kaksikerroksista ja päädyissä vähintään kolmikerroksista vaneria. Kerrokset on liimattava toisiinsa siten, että eri kerrosten puusyyt ovat ristikkäin toisiinsa nähden. Liimauksen on oltava vedenkestävä. (b) At least two-ply plywood shall be used for the body and at least three-ply plywood for the ends; the plies shall be firmly glued together, with their grain crosswise, by a water-resistant adhesive. (b) Tynnyrin vaipassa on käytettävä vähintään kaksikerroksista ja päädyissä vähintään kolmikerroksista vaneria. Kerrokset on liimattava toisiinsa siten, että eri kerrosten puusyyt ovat ristikkäin toisiinsa nähden. Liimauksen on oltava vettäkestävä. (b) At least two-ply plywood shall be used for the body and at least three-ply plywood for the ends; the plies shall be firmly glued together, with their grain crosswise, by a water-resistant adhesive. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puusyyni

puusyyni

puusyysi

puusyysi

puusyynsä

puusyynsä

Par

-ta

puusyytäni

puusyitäni

puusyytäsi

puusyitäsi

puusyytänsä / puusyytään

puusyitänsä / puusyitään

Gen

-n

puusyyni

puusyitteni / puusyideni

puusyysi

puusyittesi / puusyidesi

puusyynsä

puusyittensä / puusyidensä

Ill

mihin

puusyyhyni

puusyihini

puusyyhysi

puusyihisi

puusyyhynsä

puusyihinsä

Ine

-ssa

puusyyssäni

puusyissäni

puusyyssäsi

puusyissäsi

puusyyssänsä / puusyyssään

puusyissänsä / puusyissään

Ela

-sta

puusyystäni

puusyistäni

puusyystäsi

puusyistäsi

puusyystänsä / puusyystään

puusyistänsä / puusyistään

All

-lle

puusyylleni

puusyilleni

puusyyllesi

puusyillesi

puusyyllensä / puusyylleen

puusyillensä / puusyilleän

Ade

-lla

puusyylläni

puusyilläni

puusyylläsi

puusyilläsi

puusyyllänsä / puusyyllään

puusyillänsä / puusyillään

Abl

-lta

puusyyltäni

puusyiltäni

puusyyltäsi

puusyiltäsi

puusyyltänsä / puusyyltään

puusyiltänsä / puusyiltään

Tra

-ksi

puusyykseni

puusyikseni

puusyyksesi

puusyiksesi

puusyyksensä / puusyykseen

puusyiksensä / puusyikseen

Ess

-na

puusyynäni

puusyinäni

puusyynäsi

puusyinäsi

puusyynänsä / puusyynään

puusyinänsä / puusyinään

Abe

-tta

puusyyttäni

puusyittäni

puusyyttäsi

puusyittäsi

puusyyttänsä / puusyyttään

puusyittänsä / puusyittään

Com

-ne

-

puusyineni

-

puusyinesi

-

puusyinensä / puusyineen

Singular

Plural

Nom

-

puusyyni

puusyysi

puusyynsä

puusyyni

puusyysi

puusyynsä

Par

-ta

puusyytäni

puusyytäsi

puusyytänsä / puusyytään

puusyitäni

puusyitäsi

puusyitänsä / puusyitään

Gen

-n

puusyyni

puusyysi

puusyynsä

puusyitteni / puusyideni

puusyittesi / puusyidesi

puusyittensä / puusyidensä

Ill

mihin

puusyyhyni

puusyyhysi

puusyyhynsä

puusyihini

puusyihisi

puusyihinsä

Ine

-ssa

puusyyssäni

puusyyssäsi

puusyyssänsä / puusyyssään

puusyissäni

puusyissäsi

puusyissänsä / puusyissään

Ela

-sta

puusyystäni

puusyystäsi

puusyystänsä / puusyystään

puusyistäni

puusyistäsi

puusyistänsä / puusyistään

All

-lle

puusyylleni

puusyyllesi

puusyyllensä / puusyylleen

puusyilleni

puusyillesi

puusyillensä / puusyilleän

Ade

-lla

puusyylläni

puusyylläsi

puusyyllänsä / puusyyllään

puusyilläni

puusyilläsi

puusyillänsä / puusyillään

Abl

-lta

puusyyltäni

puusyyltäsi

puusyyltänsä / puusyyltään

puusyiltäni

puusyiltäsi

puusyiltänsä / puusyiltään

Tra

-ksi

puusyykseni

puusyyksesi

puusyyksensä / puusyykseen

puusyikseni

puusyiksesi

puusyiksensä / puusyikseen

Ess

-na

puusyynäni

puusyynäsi

puusyynänsä / puusyynään

puusyinäni

puusyinäsi

puusyinänsä / puusyinään

Abe

-tta

puusyyttäni

puusyyttäsi

puusyyttänsä / puusyyttään

puusyittäni

puusyittäsi

puusyittänsä / puusyittään

Com

-ne

-

-

-

puusyineni

puusyinesi

puusyinensä / puusyineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puusyymme

puusyymme

puusyynne

puusyynne

puusyynsä

puusyynsä

Par

-ta

puusyytämme

puusyitämme

puusyytänne

puusyitänne

puusyytänsä / puusyytään

puusyitänsä / puusyitään

Gen

-n

puusyymme

puusyittemme / puusyidemme

puusyynne

puusyittenne / puusyidenne

puusyynsä

puusyittensä / puusyidensä

Ill

mihin

puusyyhymme

puusyihimme

puusyyhynne

puusyihinne

puusyyhynsä

puusyihinsä

Ine

-ssa

puusyyssämme

puusyissämme

puusyyssänne

puusyissänne

puusyyssänsä / puusyyssään

puusyissänsä / puusyissään

Ela

-sta

puusyystämme

puusyistämme

puusyystänne

puusyistänne

puusyystänsä / puusyystään

puusyistänsä / puusyistään

All

-lle

puusyyllemme

puusyillemme

puusyyllenne

puusyillenne

puusyyllensä / puusyylleen

puusyillensä / puusyilleän

Ade

-lla

puusyyllämme

puusyillämme

puusyyllänne

puusyillänne

puusyyllänsä / puusyyllään

puusyillänsä / puusyillään

Abl

-lta

puusyyltämme

puusyiltämme

puusyyltänne

puusyiltänne

puusyyltänsä / puusyyltään

puusyiltänsä / puusyiltään

Tra

-ksi

puusyyksemme

puusyiksemme

puusyyksenne

puusyiksenne

puusyyksensä / puusyykseen

puusyiksensä / puusyikseen

Ess

-na

puusyynämme

puusyinämme

puusyynänne

puusyinänne

puusyynänsä / puusyynään

puusyinänsä / puusyinään

Abe

-tta

puusyyttämme

puusyittämme

puusyyttänne

puusyittänne

puusyyttänsä / puusyyttään

puusyittänsä / puusyittään

Com

-ne

-

puusyinemme

-

puusyinenne

-

puusyinensä / puusyineen

Singular

Plural

Nom

-

puusyymme

puusyynne

puusyynsä

puusyymme

puusyynne

puusyynsä

Par

-ta

puusyytämme

puusyytänne

puusyytänsä / puusyytään

puusyitämme

puusyitänne

puusyitänsä / puusyitään

Gen

-n

puusyymme

puusyynne

puusyynsä

puusyittemme / puusyidemme

puusyittenne / puusyidenne

puusyittensä / puusyidensä

Ill

mihin

puusyyhymme

puusyyhynne

puusyyhynsä

puusyihimme

puusyihinne

puusyihinsä

Ine

-ssa

puusyyssämme

puusyyssänne

puusyyssänsä / puusyyssään

puusyissämme

puusyissänne

puusyissänsä / puusyissään

Ela

-sta

puusyystämme

puusyystänne

puusyystänsä / puusyystään

puusyistämme

puusyistänne

puusyistänsä / puusyistään

All

-lle

puusyyllemme

puusyyllenne

puusyyllensä / puusyylleen

puusyillemme

puusyillenne

puusyillensä / puusyilleän

Ade

-lla

puusyyllämme

puusyyllänne

puusyyllänsä / puusyyllään

puusyillämme

puusyillänne

puusyillänsä / puusyillään

Abl

-lta

puusyyltämme

puusyyltänne

puusyyltänsä / puusyyltään

puusyiltämme

puusyiltänne

puusyiltänsä / puusyiltään

Tra

-ksi

puusyyksemme

puusyyksenne

puusyyksensä / puusyykseen

puusyiksemme

puusyiksenne

puusyiksensä / puusyikseen

Ess

-na

puusyynämme

puusyynänne

puusyynänsä / puusyynään

puusyinämme

puusyinänne

puusyinänsä / puusyinään

Abe

-tta

puusyyttämme

puusyyttänne

puusyyttänsä / puusyyttään

puusyittämme

puusyittänne

puusyittänsä / puusyittään

Com

-ne

-

-

-

puusyinemme

puusyinenne

puusyinensä / puusyineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles2018.v3 Puu heiluu tuulessa. The tree sways in the wind. Puu kasvaa nopeasti. The tree grows quickly. Puu on suuri ja vanha. The tree is large and old. Pidä puusi... Pick up sticks. Vahaan puusi. I wax your wood. Puusi odottaa. Yes I'm guarding your tree. Sinun puusi... Your trees. Tuo on puumme. That's our tree. Nimeätkö puusi? You name your tree? Paina puuta. Thank you very much. Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

syy

syyt

Par

-ta

syytä

syitä

Gen

-n

syyn

syitten / syiden

Ill

mihin

syyhyn

syihin

Ine

-ssa

syyssä

syissä

Ela

-sta

syystä

syistä

All

-lle

syylle

syille

Ade

-lla

syyllä

syillä

Abl

-lta

syyltä

syiltä

Tra

-ksi

syyksi

syiksi

Ess

-na

syynä

syinä

Abe

-tta

syyttä

syittä

Com

-ne

-

syine

Ins

-in

-

syin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

syy

syyt

Par

-ta

syytä

syitä

Gen

-n

syyn

syitten / syiden

Ill

mihin

syyhyn

syihin

Ine

-ssa

syyssä

syissä

Ela

-sta

syystä

syistä

All

-lle

syylle

syille

Ade

-lla

syyllä

syillä

Abl

-lta

syyltä

syiltä

Tra

-ksi

syyksi

syiksi

Ess

-na

syynä

syinä

Abe

-tta

syyttä

syittä

Com

-ne

-

syine

Ins

-in

-

syin

reason syy, peruste, järki, aihe, kohtuus
cause syy, aiheuttaja, asia, aihe, riitajuttu, peruste
source lähde, alkuperä, aiheuttaja, syy
fault vika, virhe, syy, murtuma, väärä syöttö, siirros
ground maa, maadoitus, maaperä, pohja, syy, alue
blame syy, vika, moite
occasion tilaisuus, tapahtuma, tilanne, tapaus, syy, aihe
call puhelu, kutsu, kehotus, pyyntö, vaatimus, syy
inducement houkutin, kannustin, syy
agent aine, agentti, edustaja, asiamies, vaikuttava aine, syy
score pisteet, tilanne, tulokset, partituuri, piste, syy
grain vilja, jyvä, rae, rakeisuus, jyvänen, syy
fiber kuitu, säie, kuituaine, luonne, syy, aines
account tili, selvitys, asiakastili, tilit, arvo, syy
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; opensubtitles2 Oma syyni. My fault. Minun syyni. My fault. Minun syyni? My fault? Inoue san. En syytä... Not blaming. Minun syyni... It's all my fault... Ei minun syyni. Not my fault. Minulla on syyni. Let's just say I have my reasons. Syyni ovat omani. My reasons are my own. En syytä sinua. I don't blame you. Syy on meidän. Well, this is our fault. Show more arrow right

Wiktionary

fibre kuitu filament (usually in the plural) grain (linear texture of a material or surface) Fin:Koivun syyt ovat yleensä suorat.Eng:The grain of birch is usually straight. reason Fin:Syy tähän on...Eng:The reason for this is...Fin:On syytä tietää, että...Eng:It is worth knowing that... (literally: There is a reason to know that...) fault (blame; responsibility for a mistake) Fin:Se on sinun syytäsi.Eng:It is your fault. Show more arrow right Adjective syinensyyllinensyytön Verbs syytääsyyttää Show more arrow right alkusyyhermosyyjärkisyykasvisyykuolemansyykuolinsyylihassyyniinisyyomantunnonsyyosasyypoikkisyypuunsyypuusyysyyntakeinensyyntakeetonsyypääsyy-seuraussuhdesyysuhdesyy-yhteystaustasyytekosyyterveyssyyvakaumussyy Show more arrow right From Proto-Finnic süü, from Proto-Uralic süxe or süje. Cognates include Estonian süü, Komi-Zyrian си (si). Show more arrow right

Wikipedia

Syy
joka johtaa seuraukseen kausaliteetin mukaan Syyn käsite suomalaisessa mytologiassa
Säie
esimerkiksi punoksessa tai langassa Suomen Yhteiskunta alan Ylioppilaat
yhdistys Lihassyy
(lihassolu)
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

syyni

syyni

syysi

syysi

syynsä

syynsä

Par

-ta

syytäni

syitäni

syytäsi

syitäsi

syytänsä / syytään

syitänsä / syitään

Gen

-n

syyni

syitteni / syideni

syysi

syittesi / syidesi

syynsä

syittensä / syidensä

Ill

mihin

syyhyni

syihini

syyhysi

syihisi

syyhynsä

syihinsä

Ine

-ssa

syyssäni

syissäni

syyssäsi

syissäsi

syyssänsä / syyssään

syissänsä / syissään

Ela

-sta

syystäni

syistäni

syystäsi

syistäsi

syystänsä / syystään

syistänsä / syistään

All

-lle

syylleni

syilleni

syyllesi

syillesi

syyllensä / syylleen

syillensä / syilleän

Ade

-lla

syylläni

syilläni

syylläsi

syilläsi

syyllänsä / syyllään

syillänsä / syillään

Abl

-lta

syyltäni

syiltäni

syyltäsi

syiltäsi

syyltänsä / syyltään

syiltänsä / syiltään

Tra

-ksi

syykseni

syikseni

syyksesi

syiksesi

syyksensä / syykseen

syiksensä / syikseen

Ess

-na

syynäni

syinäni

syynäsi

syinäsi

syynänsä / syynään

syinänsä / syinään

Abe

-tta

syyttäni

syittäni

syyttäsi

syittäsi

syyttänsä / syyttään

syittänsä / syittään

Com

-ne

-

syineni

-

syinesi

-

syinensä / syineen

Singular

Plural

Nom

-

syyni

syysi

syynsä

syyni

syysi

syynsä

Par

-ta

syytäni

syytäsi

syytänsä / syytään

syitäni

syitäsi

syitänsä / syitään

Gen

-n

syyni

syysi

syynsä

syitteni / syideni

syittesi / syidesi

syittensä / syidensä

Ill

mihin

syyhyni

syyhysi

syyhynsä

syihini

syihisi

syihinsä

Ine

-ssa

syyssäni

syyssäsi

syyssänsä / syyssään

syissäni

syissäsi

syissänsä / syissään

Ela

-sta

syystäni

syystäsi

syystänsä / syystään

syistäni

syistäsi

syistänsä / syistään

All

-lle

syylleni

syyllesi

syyllensä / syylleen

syilleni

syillesi

syillensä / syilleän

Ade

-lla

syylläni

syylläsi

syyllänsä / syyllään

syilläni

syilläsi

syillänsä / syillään

Abl

-lta

syyltäni

syyltäsi

syyltänsä / syyltään

syiltäni

syiltäsi

syiltänsä / syiltään

Tra

-ksi

syykseni

syyksesi

syyksensä / syykseen

syikseni

syiksesi

syiksensä / syikseen

Ess

-na

syynäni

syynäsi

syynänsä / syynään

syinäni

syinäsi

syinänsä / syinään

Abe

-tta

syyttäni

syyttäsi

syyttänsä / syyttään

syittäni

syittäsi

syittänsä / syittään

Com

-ne

-

-

-

syineni

syinesi

syinensä / syineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

syymme

syymme

syynne

syynne

syynsä

syynsä

Par

-ta

syytämme

syitämme

syytänne

syitänne

syytänsä / syytään

syitänsä / syitään

Gen

-n

syymme

syittemme / syidemme

syynne

syittenne / syidenne

syynsä

syittensä / syidensä

Ill

mihin

syyhymme

syihimme

syyhynne

syihinne

syyhynsä

syihinsä

Ine

-ssa

syyssämme

syissämme

syyssänne

syissänne

syyssänsä / syyssään

syissänsä / syissään

Ela

-sta

syystämme

syistämme

syystänne

syistänne

syystänsä / syystään

syistänsä / syistään

All

-lle

syyllemme

syillemme

syyllenne

syillenne

syyllensä / syylleen

syillensä / syilleän

Ade

-lla

syyllämme

syillämme

syyllänne

syillänne

syyllänsä / syyllään

syillänsä / syillään

Abl

-lta

syyltämme

syiltämme

syyltänne

syiltänne

syyltänsä / syyltään

syiltänsä / syiltään

Tra

-ksi

syyksemme

syiksemme

syyksenne

syiksenne

syyksensä / syykseen

syiksensä / syikseen

Ess

-na

syynämme

syinämme

syynänne

syinänne

syynänsä / syynään

syinänsä / syinään

Abe

-tta

syyttämme

syittämme

syyttänne

syittänne

syyttänsä / syyttään

syittänsä / syittään

Com

-ne

-

syinemme

-

syinenne

-

syinensä / syineen

Singular

Plural

Nom

-

syymme

syynne

syynsä

syymme

syynne

syynsä

Par

-ta

syytämme

syytänne

syytänsä / syytään

syitämme

syitänne

syitänsä / syitään

Gen

-n

syymme

syynne

syynsä

syittemme / syidemme

syittenne / syidenne

syittensä / syidensä

Ill

mihin

syyhymme

syyhynne

syyhynsä

syihimme

syihinne

syihinsä

Ine

-ssa

syyssämme

syyssänne

syyssänsä / syyssään

syissämme

syissänne

syissänsä / syissään

Ela

-sta

syystämme

syystänne

syystänsä / syystään

syistämme

syistänne

syistänsä / syistään

All

-lle

syyllemme

syyllenne

syyllensä / syylleen

syillemme

syillenne

syillensä / syilleän

Ade

-lla

syyllämme

syyllänne

syyllänsä / syyllään

syillämme

syillänne

syillänsä / syillään

Abl

-lta

syyltämme

syyltänne

syyltänsä / syyltään

syiltämme

syiltänne

syiltänsä / syiltään

Tra

-ksi

syyksemme

syyksenne

syyksensä / syykseen

syiksemme

syiksenne

syiksensä / syikseen

Ess

-na

syynämme

syynänne

syynänsä / syynään

syinämme

syinänne

syinänsä / syinään

Abe

-tta

syyttämme

syyttänne

syyttänsä / syyttään

syittämme

syittänne

syittänsä / syittään

Com

-ne

-

-

-

syinemme

syinenne

syinensä / syineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept