logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

maadoitus, noun

Word analysis
maadoitus

maadoitus

maadoitus

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

maadoitus

maadoitukset

Par

-ta

maadoitusta

maadoituksia

Gen

-n

maadoituksen

maadoituksien / maadoitusten

Ill

mihin

maadoitukseen

maadoituksiin

Ine

-ssa

maadoituksessa

maadoituksissa

Ela

-sta

maadoituksesta

maadoituksista

All

-lle

maadoitukselle

maadoituksille

Ade

-lla

maadoituksella

maadoituksilla

Abl

-lta

maadoitukselta

maadoituksilta

Tra

-ksi

maadoitukseksi

maadoituksiksi

Ess

-na

maadoituksena

maadoituksina

Abe

-tta

maadoituksetta

maadoituksitta

Com

-ne

-

maadoituksine

Ins

-in

-

maadoituksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

maadoitus

maadoitukset

Par

-ta

maadoitusta

maadoituksia

Gen

-n

maadoituksen

maadoituksien / maadoitusten

Ill

mihin

maadoitukseen

maadoituksiin

Ine

-ssa

maadoituksessa

maadoituksissa

Ela

-sta

maadoituksesta

maadoituksista

All

-lle

maadoitukselle

maadoituksille

Ade

-lla

maadoituksella

maadoituksilla

Abl

-lta

maadoitukselta

maadoituksilta

Tra

-ksi

maadoitukseksi

maadoituksiksi

Ess

-na

maadoituksena

maadoituksina

Abe

-tta

maadoituksetta

maadoituksitta

Com

-ne

-

maadoituksine

Ins

-in

-

maadoituksin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

ground maa, maadoitus, maaperä, pohja, syy, alue
earth maa, maapallo, maailma, maadoitus, multa, maaperä
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 1000001; Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 500001; Europarl; Tatoeba Parallel Corpus, sentence ID: 200001; Tatoeba; Tatoeba Parallel Corpus, sentence ID: 400001; OPUS Corpus, sentence ID: 300001; OpenSubtitles Maadoitus on tärkeä osa sähköasennusta. Grounding is an important part of electrical installation. Tietokoneen maadoitus estää sähköiskut. The computer's grounding prevents electric shocks. Maadoitus on tärkeä osa sähköasennuksia. Earthing is an important part of electrical installations. Maadoitus varmistaa turvallisen sähkökytkennän. Grounding ensures a safe electrical connection. Rakennuksen maadoitus on suoritettu asianmukaisesti. The building's grounding has been done properly. Maadoitus esti laitteen vahingoittumisen ylijännitteestä. The grounding prevented the device from being damaged by overvoltage. Tekniikka vaatii tarkkaa maadoitusta. The technology requires precise grounding. Maadoituksessa on oltava riittävästi maapiikkejä. There must be enough ground rods in the grounding. Älä koske laitteeseen ilman asianmukaista maadoitusta. Do not touch the device without proper earthing. Insinöörit tarkistivat maadoituksen ennen laitteen käyttöönottoa. Engineers checked the grounding before commissioning the device. Show more arrow right

Wiktionary

(electrical engineering) earthing, grounding Show more arrow right maadoit- +‎ -us Show more arrow right

Wikipedia

Ground (electricity) In electrical engineering, ground or earth is the reference point in an electrical circuit from which voltages are measured, a common return path for electric current, or a direct physical connection to the earth. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

maadoitukseni

maadoitukseni

maadoituksesi

maadoituksesi

maadoituksensa

maadoituksensa

Par

-ta

maadoitustani

maadoituksiani

maadoitustasi

maadoituksiasi

maadoitustansa / maadoitustaan

maadoituksiansa / maadoituksiaan

Gen

-n

maadoitukseni

maadoituksieni / maadoitusteni

maadoituksesi

maadoituksiesi / maadoitustesi

maadoituksensa

maadoituksiensa / maadoitustensa

Ill

mihin

maadoitukseeni

maadoituksiini

maadoitukseesi

maadoituksiisi

maadoitukseensa

maadoituksiinsa

Ine

-ssa

maadoituksessani

maadoituksissani

maadoituksessasi

maadoituksissasi

maadoituksessansa / maadoituksessaan

maadoituksissansa / maadoituksissaan

Ela

-sta

maadoituksestani

maadoituksistani

maadoituksestasi

maadoituksistasi

maadoituksestansa / maadoituksestaan

maadoituksistansa / maadoituksistaan

All

-lle

maadoitukselleni

maadoituksilleni

maadoituksellesi

maadoituksillesi

maadoituksellensa / maadoitukselleen

maadoituksillensa / maadoituksillean

Ade

-lla

maadoituksellani

maadoituksillani

maadoituksellasi

maadoituksillasi

maadoituksellansa / maadoituksellaan

maadoituksillansa / maadoituksillaan

Abl

-lta

maadoitukseltani

maadoituksiltani

maadoitukseltasi

maadoituksiltasi

maadoitukseltansa / maadoitukseltaan

maadoituksiltansa / maadoituksiltaan

Tra

-ksi

maadoituksekseni

maadoituksikseni

maadoitukseksesi

maadoituksiksesi

maadoitukseksensa / maadoituksekseen

maadoituksiksensa / maadoituksikseen

Ess

-na

maadoituksenani

maadoituksinani

maadoituksenasi

maadoituksinasi

maadoituksenansa / maadoituksenaan

maadoituksinansa / maadoituksinaan

Abe

-tta

maadoituksettani

maadoituksittani

maadoituksettasi

maadoituksittasi

maadoituksettansa / maadoituksettaan

maadoituksittansa / maadoituksittaan

Com

-ne

-

maadoituksineni

-

maadoituksinesi

-

maadoituksinensa / maadoituksineen

Singular

Plural

Nom

-

maadoitukseni

maadoituksesi

maadoituksensa

maadoitukseni

maadoituksesi

maadoituksensa

Par

-ta

maadoitustani

maadoitustasi

maadoitustansa / maadoitustaan

maadoituksiani

maadoituksiasi

maadoituksiansa / maadoituksiaan

Gen

-n

maadoitukseni

maadoituksesi

maadoituksensa

maadoituksieni / maadoitusteni

maadoituksiesi / maadoitustesi

maadoituksiensa / maadoitustensa

Ill

mihin

maadoitukseeni

maadoitukseesi

maadoitukseensa

maadoituksiini

maadoituksiisi

maadoituksiinsa

Ine

-ssa

maadoituksessani

maadoituksessasi

maadoituksessansa / maadoituksessaan

maadoituksissani

maadoituksissasi

maadoituksissansa / maadoituksissaan

Ela

-sta

maadoituksestani

maadoituksestasi

maadoituksestansa / maadoituksestaan

maadoituksistani

maadoituksistasi

maadoituksistansa / maadoituksistaan

All

-lle

maadoitukselleni

maadoituksellesi

maadoituksellensa / maadoitukselleen

maadoituksilleni

maadoituksillesi

maadoituksillensa / maadoituksillean

Ade

-lla

maadoituksellani

maadoituksellasi

maadoituksellansa / maadoituksellaan

maadoituksillani

maadoituksillasi

maadoituksillansa / maadoituksillaan

Abl

-lta

maadoitukseltani

maadoitukseltasi

maadoitukseltansa / maadoitukseltaan

maadoituksiltani

maadoituksiltasi

maadoituksiltansa / maadoituksiltaan

Tra

-ksi

maadoituksekseni

maadoitukseksesi

maadoitukseksensa / maadoituksekseen

maadoituksikseni

maadoituksiksesi

maadoituksiksensa / maadoituksikseen

Ess

-na

maadoituksenani

maadoituksenasi

maadoituksenansa / maadoituksenaan

maadoituksinani

maadoituksinasi

maadoituksinansa / maadoituksinaan

Abe

-tta

maadoituksettani

maadoituksettasi

maadoituksettansa / maadoituksettaan

maadoituksittani

maadoituksittasi

maadoituksittansa / maadoituksittaan

Com

-ne

-

-

-

maadoituksineni

maadoituksinesi

maadoituksinensa / maadoituksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

maadoituksemme

maadoituksemme

maadoituksenne

maadoituksenne

maadoituksensa

maadoituksensa

Par

-ta

maadoitustamme

maadoituksiamme

maadoitustanne

maadoituksianne

maadoitustansa / maadoitustaan

maadoituksiansa / maadoituksiaan

Gen

-n

maadoituksemme

maadoituksiemme / maadoitustemme

maadoituksenne

maadoituksienne / maadoitustenne

maadoituksensa

maadoituksiensa / maadoitustensa

Ill

mihin

maadoitukseemme

maadoituksiimme

maadoitukseenne

maadoituksiinne

maadoitukseensa

maadoituksiinsa

Ine

-ssa

maadoituksessamme

maadoituksissamme

maadoituksessanne

maadoituksissanne

maadoituksessansa / maadoituksessaan

maadoituksissansa / maadoituksissaan

Ela

-sta

maadoituksestamme

maadoituksistamme

maadoituksestanne

maadoituksistanne

maadoituksestansa / maadoituksestaan

maadoituksistansa / maadoituksistaan

All

-lle

maadoituksellemme

maadoituksillemme

maadoituksellenne

maadoituksillenne

maadoituksellensa / maadoitukselleen

maadoituksillensa / maadoituksillean

Ade

-lla

maadoituksellamme

maadoituksillamme

maadoituksellanne

maadoituksillanne

maadoituksellansa / maadoituksellaan

maadoituksillansa / maadoituksillaan

Abl

-lta

maadoitukseltamme

maadoituksiltamme

maadoitukseltanne

maadoituksiltanne

maadoitukseltansa / maadoitukseltaan

maadoituksiltansa / maadoituksiltaan

Tra

-ksi

maadoitukseksemme

maadoituksiksemme

maadoitukseksenne

maadoituksiksenne

maadoitukseksensa / maadoituksekseen

maadoituksiksensa / maadoituksikseen

Ess

-na

maadoituksenamme

maadoituksinamme

maadoituksenanne

maadoituksinanne

maadoituksenansa / maadoituksenaan

maadoituksinansa / maadoituksinaan

Abe

-tta

maadoituksettamme

maadoituksittamme

maadoituksettanne

maadoituksittanne

maadoituksettansa / maadoituksettaan

maadoituksittansa / maadoituksittaan

Com

-ne

-

maadoituksinemme

-

maadoituksinenne

-

maadoituksinensa / maadoituksineen

Singular

Plural

Nom

-

maadoituksemme

maadoituksenne

maadoituksensa

maadoituksemme

maadoituksenne

maadoituksensa

Par

-ta

maadoitustamme

maadoitustanne

maadoitustansa / maadoitustaan

maadoituksiamme

maadoituksianne

maadoituksiansa / maadoituksiaan

Gen

-n

maadoituksemme

maadoituksenne

maadoituksensa

maadoituksiemme / maadoitustemme

maadoituksienne / maadoitustenne

maadoituksiensa / maadoitustensa

Ill

mihin

maadoitukseemme

maadoitukseenne

maadoitukseensa

maadoituksiimme

maadoituksiinne

maadoituksiinsa

Ine

-ssa

maadoituksessamme

maadoituksessanne

maadoituksessansa / maadoituksessaan

maadoituksissamme

maadoituksissanne

maadoituksissansa / maadoituksissaan

Ela

-sta

maadoituksestamme

maadoituksestanne

maadoituksestansa / maadoituksestaan

maadoituksistamme

maadoituksistanne

maadoituksistansa / maadoituksistaan

All

-lle

maadoituksellemme

maadoituksellenne

maadoituksellensa / maadoitukselleen

maadoituksillemme

maadoituksillenne

maadoituksillensa / maadoituksillean

Ade

-lla

maadoituksellamme

maadoituksellanne

maadoituksellansa / maadoituksellaan

maadoituksillamme

maadoituksillanne

maadoituksillansa / maadoituksillaan

Abl

-lta

maadoitukseltamme

maadoitukseltanne

maadoitukseltansa / maadoitukseltaan

maadoituksiltamme

maadoituksiltanne

maadoituksiltansa / maadoituksiltaan

Tra

-ksi

maadoitukseksemme

maadoitukseksenne

maadoitukseksensa / maadoituksekseen

maadoituksiksemme

maadoituksiksenne

maadoituksiksensa / maadoituksikseen

Ess

-na

maadoituksenamme

maadoituksenanne

maadoituksenansa / maadoituksenaan

maadoituksinamme

maadoituksinanne

maadoituksinansa / maadoituksinaan

Abe

-tta

maadoituksettamme

maadoituksettanne

maadoituksettansa / maadoituksettaan

maadoituksittamme

maadoituksittanne

maadoituksittansa / maadoituksittaan

Com

-ne

-

-

-

maadoituksinemme

maadoituksinenne

maadoituksinensa / maadoituksineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept