logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

puupalanen, noun

Word analysis
puupalanen

puupalanen

puupalanen

Noun, Singular Nominative

puu

Noun, Singular Nominative

+ palanen

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puupalanen

puupalaset

Par

-ta

puupalasta

puupalasia

Gen

-n

puupalasen

puupalasien / puupalasten

Ill

mihin

puupalaseen

puupalasiin

Ine

-ssa

puupalasessa

puupalasissa

Ela

-sta

puupalasesta

puupalasista

All

-lle

puupalaselle

puupalasille

Ade

-lla

puupalasella

puupalasilla

Abl

-lta

puupalaselta

puupalasilta

Tra

-ksi

puupalaseksi

puupalasiksi

Ess

-na

puupalasena

puupalasina

Abe

-tta

puupalasetta

puupalasitta

Com

-ne

-

puupalasine

Ins

-in

-

puupalasin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puupalanen

puupalaset

Par

-ta

puupalasta

puupalasia

Gen

-n

puupalasen

puupalasien / puupalasten

Ill

mihin

puupalaseen

puupalasiin

Ine

-ssa

puupalasessa

puupalasissa

Ela

-sta

puupalasesta

puupalasista

All

-lle

puupalaselle

puupalasille

Ade

-lla

puupalasella

puupalasilla

Abl

-lta

puupalaselta

puupalasilta

Tra

-ksi

puupalaseksi

puupalasiksi

Ess

-na

puupalasena

puupalasina

Abe

-tta

puupalasetta

puupalasitta

Com

-ne

-

puupalasine

Ins

-in

-

puupalasin

wooden piece
block of wood
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Literature Pienestä puupalastako patjan alle? You got to have a number. Jns-Roc, se on tehty jääkiekkomailoista ja puupalasta. J Roc, it's made out of hockey sticks and a piece of wood. Kuului heikosti jotakin raapinan tapaista ääntä, sitten kumea kolahdus aivan kuin olisi kahta puupalasta isketty yhteen. A slight grating noise, then the dry sound as of two pieces of wood struck against each other. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puupalaseni

puupalaseni

puupalasesi

puupalasesi

puupalasensa

puupalasensa

Par

-ta

puupalastani

puupalasiani

puupalastasi

puupalasiasi

puupalastansa / puupalastaan

puupalasiansa / puupalasiaan

Gen

-n

puupalaseni

puupalasieni / puupalasteni

puupalasesi

puupalasiesi / puupalastesi

puupalasensa

puupalasiensa / puupalastensa

Ill

mihin

puupalaseeni

puupalasiini

puupalaseesi

puupalasiisi

puupalaseensa

puupalasiinsa

Ine

-ssa

puupalasessani

puupalasissani

puupalasessasi

puupalasissasi

puupalasessansa / puupalasessaan

puupalasissansa / puupalasissaan

Ela

-sta

puupalasestani

puupalasistani

puupalasestasi

puupalasistasi

puupalasestansa / puupalasestaan

puupalasistansa / puupalasistaan

All

-lle

puupalaselleni

puupalasilleni

puupalasellesi

puupalasillesi

puupalasellensa / puupalaselleen

puupalasillensa / puupalasillean

Ade

-lla

puupalasellani

puupalasillani

puupalasellasi

puupalasillasi

puupalasellansa / puupalasellaan

puupalasillansa / puupalasillaan

Abl

-lta

puupalaseltani

puupalasiltani

puupalaseltasi

puupalasiltasi

puupalaseltansa / puupalaseltaan

puupalasiltansa / puupalasiltaan

Tra

-ksi

puupalasekseni

puupalasikseni

puupalaseksesi

puupalasiksesi

puupalaseksensa / puupalasekseen

puupalasiksensa / puupalasikseen

Ess

-na

puupalasenani

puupalasinani

puupalasenasi

puupalasinasi

puupalasenansa / puupalasenaan

puupalasinansa / puupalasinaan

Abe

-tta

puupalasettani

puupalasittani

puupalasettasi

puupalasittasi

puupalasettansa / puupalasettaan

puupalasittansa / puupalasittaan

Com

-ne

-

puupalasineni

-

puupalasinesi

-

puupalasinensa / puupalasineen

Singular

Plural

Nom

-

puupalaseni

puupalasesi

puupalasensa

puupalaseni

puupalasesi

puupalasensa

Par

-ta

puupalastani

puupalastasi

puupalastansa / puupalastaan

puupalasiani

puupalasiasi

puupalasiansa / puupalasiaan

Gen

-n

puupalaseni

puupalasesi

puupalasensa

puupalasieni / puupalasteni

puupalasiesi / puupalastesi

puupalasiensa / puupalastensa

Ill

mihin

puupalaseeni

puupalaseesi

puupalaseensa

puupalasiini

puupalasiisi

puupalasiinsa

Ine

-ssa

puupalasessani

puupalasessasi

puupalasessansa / puupalasessaan

puupalasissani

puupalasissasi

puupalasissansa / puupalasissaan

Ela

-sta

puupalasestani

puupalasestasi

puupalasestansa / puupalasestaan

puupalasistani

puupalasistasi

puupalasistansa / puupalasistaan

All

-lle

puupalaselleni

puupalasellesi

puupalasellensa / puupalaselleen

puupalasilleni

puupalasillesi

puupalasillensa / puupalasillean

Ade

-lla

puupalasellani

puupalasellasi

puupalasellansa / puupalasellaan

puupalasillani

puupalasillasi

puupalasillansa / puupalasillaan

Abl

-lta

puupalaseltani

puupalaseltasi

puupalaseltansa / puupalaseltaan

puupalasiltani

puupalasiltasi

puupalasiltansa / puupalasiltaan

Tra

-ksi

puupalasekseni

puupalaseksesi

puupalaseksensa / puupalasekseen

puupalasikseni

puupalasiksesi

puupalasiksensa / puupalasikseen

Ess

-na

puupalasenani

puupalasenasi

puupalasenansa / puupalasenaan

puupalasinani

puupalasinasi

puupalasinansa / puupalasinaan

Abe

-tta

puupalasettani

puupalasettasi

puupalasettansa / puupalasettaan

puupalasittani

puupalasittasi

puupalasittansa / puupalasittaan

Com

-ne

-

-

-

puupalasineni

puupalasinesi

puupalasinensa / puupalasineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puupalasemme

puupalasemme

puupalasenne

puupalasenne

puupalasensa

puupalasensa

Par

-ta

puupalastamme

puupalasiamme

puupalastanne

puupalasianne

puupalastansa / puupalastaan

puupalasiansa / puupalasiaan

Gen

-n

puupalasemme

puupalasiemme / puupalastemme

puupalasenne

puupalasienne / puupalastenne

puupalasensa

puupalasiensa / puupalastensa

Ill

mihin

puupalaseemme

puupalasiimme

puupalaseenne

puupalasiinne

puupalaseensa

puupalasiinsa

Ine

-ssa

puupalasessamme

puupalasissamme

puupalasessanne

puupalasissanne

puupalasessansa / puupalasessaan

puupalasissansa / puupalasissaan

Ela

-sta

puupalasestamme

puupalasistamme

puupalasestanne

puupalasistanne

puupalasestansa / puupalasestaan

puupalasistansa / puupalasistaan

All

-lle

puupalasellemme

puupalasillemme

puupalasellenne

puupalasillenne

puupalasellensa / puupalaselleen

puupalasillensa / puupalasillean

Ade

-lla

puupalasellamme

puupalasillamme

puupalasellanne

puupalasillanne

puupalasellansa / puupalasellaan

puupalasillansa / puupalasillaan

Abl

-lta

puupalaseltamme

puupalasiltamme

puupalaseltanne

puupalasiltanne

puupalaseltansa / puupalaseltaan

puupalasiltansa / puupalasiltaan

Tra

-ksi

puupalaseksemme

puupalasiksemme

puupalaseksenne

puupalasiksenne

puupalaseksensa / puupalasekseen

puupalasiksensa / puupalasikseen

Ess

-na

puupalasenamme

puupalasinamme

puupalasenanne

puupalasinanne

puupalasenansa / puupalasenaan

puupalasinansa / puupalasinaan

Abe

-tta

puupalasettamme

puupalasittamme

puupalasettanne

puupalasittanne

puupalasettansa / puupalasettaan

puupalasittansa / puupalasittaan

Com

-ne

-

puupalasinemme

-

puupalasinenne

-

puupalasinensa / puupalasineen

Singular

Plural

Nom

-

puupalasemme

puupalasenne

puupalasensa

puupalasemme

puupalasenne

puupalasensa

Par

-ta

puupalastamme

puupalastanne

puupalastansa / puupalastaan

puupalasiamme

puupalasianne

puupalasiansa / puupalasiaan

Gen

-n

puupalasemme

puupalasenne

puupalasensa

puupalasiemme / puupalastemme

puupalasienne / puupalastenne

puupalasiensa / puupalastensa

Ill

mihin

puupalaseemme

puupalaseenne

puupalaseensa

puupalasiimme

puupalasiinne

puupalasiinsa

Ine

-ssa

puupalasessamme

puupalasessanne

puupalasessansa / puupalasessaan

puupalasissamme

puupalasissanne

puupalasissansa / puupalasissaan

Ela

-sta

puupalasestamme

puupalasestanne

puupalasestansa / puupalasestaan

puupalasistamme

puupalasistanne

puupalasistansa / puupalasistaan

All

-lle

puupalasellemme

puupalasellenne

puupalasellensa / puupalaselleen

puupalasillemme

puupalasillenne

puupalasillensa / puupalasillean

Ade

-lla

puupalasellamme

puupalasellanne

puupalasellansa / puupalasellaan

puupalasillamme

puupalasillanne

puupalasillansa / puupalasillaan

Abl

-lta

puupalaseltamme

puupalaseltanne

puupalaseltansa / puupalaseltaan

puupalasiltamme

puupalasiltanne

puupalasiltansa / puupalasiltaan

Tra

-ksi

puupalaseksemme

puupalaseksenne

puupalaseksensa / puupalasekseen

puupalasiksemme

puupalasiksenne

puupalasiksensa / puupalasikseen

Ess

-na

puupalasenamme

puupalasenanne

puupalasenansa / puupalasenaan

puupalasinamme

puupalasinanne

puupalasinansa / puupalasinaan

Abe

-tta

puupalasettamme

puupalasettanne

puupalasettansa / puupalasettaan

puupalasittamme

puupalasittanne

puupalasittansa / puupalasittaan

Com

-ne

-

-

-

puupalasinemme

puupalasinenne

puupalasinensa / puupalasineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles2018.v3 Puu heiluu tuulessa. The tree sways in the wind. Puu kasvaa nopeasti. The tree grows quickly. Puu on suuri ja vanha. The tree is large and old. Pidä puusi... Pick up sticks. Vahaan puusi. I wax your wood. Puusi odottaa. Yes I'm guarding your tree. Sinun puusi... Your trees. Tuo on puumme. That's our tree. Nimeätkö puusi? You name your tree? Paina puuta. Thank you very much. Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

palanen

palaset

Par

-ta

palasta

palasia

Gen

-n

palasen

palasien / palasten

Ill

mihin

palaseen

palasiin

Ine

-ssa

palasessa

palasissa

Ela

-sta

palasesta

palasista

All

-lle

palaselle

palasille

Ade

-lla

palasella

palasilla

Abl

-lta

palaselta

palasilta

Tra

-ksi

palaseksi

palasiksi

Ess

-na

palasena

palasina

Abe

-tta

palasetta

palasitta

Com

-ne

-

palasine

Ins

-in

-

palasin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

palanen

palaset

Par

-ta

palasta

palasia

Gen

-n

palasen

palasien / palasten

Ill

mihin

palaseen

palasiin

Ine

-ssa

palasessa

palasissa

Ela

-sta

palasesta

palasista

All

-lle

palaselle

palasille

Ade

-lla

palasella

palasilla

Abl

-lta

palaselta

palasilta

Tra

-ksi

palaseksi

palasiksi

Ess

-na

palasena

palasina

Abe

-tta

palasetta

palasitta

Com

-ne

-

palasine

Ins

-in

-

palasin

piece pala, kappale, osa, työ, palanen, teos
fragment katkelma, kappale, palanen, pala, sirpale
slice viipale, siivu, pala, osa, osuus, palanen
snip palanen, napsaus, suikale, hyvä kauppa
scrap romu, jätteet, pala, palanen, tilkku, tappelunnujakka
stick tikku, keppi, sauva, puikko, maila, palanen
knob nuppi, säädin, nappula, nokare, mukura, palanen
snatch katkelma, sieppaus, palanen, pätkä
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus; OpenSubtitles; OpenSubtitles2018.v3; OPUS; SETIMES; WikiMatrix Palanen täytekakkua putosi lattialle. A piece of the cake fell on the floor. Äitini leipoo aina palanen pullaa kahvin kanssa. My mother always bakes a piece of cinnamon bun to go with coffee. Minä palasina. I'm in a million pieces. Mitkä palaset? What pieces? Olemme ylpeitä palastamme. We are proud of our part. Katso, tämä on viimeinen palanen minun tehtävästäni sinulle. Look, this is the last bit of my task to you. Taistelu on vasta palastamme. The battle is just our part. Nämä kolme palasta olivat menneet. These three pieces had gone missing. Minä palasin. I'm back. Etelä hajoaa palasiksi. The Southlands are falling apart. Show more arrow right

Wiktionary

Diminutive of pala A small piece of almost anything. Fin:palasiksiEng:piecemeal (into pieces or parts) Show more arrow right pala (“piece”) +‎ -nen Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

palaseni

palaseni

palasesi

palasesi

palasensa

palasensa

Par

-ta

palastani

palasiani

palastasi

palasiasi

palastansa / palastaan

palasiansa / palasiaan

Gen

-n

palaseni

palasieni / palasteni

palasesi

palasiesi / palastesi

palasensa

palasiensa / palastensa

Ill

mihin

palaseeni

palasiini

palaseesi

palasiisi

palaseensa

palasiinsa

Ine

-ssa

palasessani

palasissani

palasessasi

palasissasi

palasessansa / palasessaan

palasissansa / palasissaan

Ela

-sta

palasestani

palasistani

palasestasi

palasistasi

palasestansa / palasestaan

palasistansa / palasistaan

All

-lle

palaselleni

palasilleni

palasellesi

palasillesi

palasellensa / palaselleen

palasillensa / palasillean

Ade

-lla

palasellani

palasillani

palasellasi

palasillasi

palasellansa / palasellaan

palasillansa / palasillaan

Abl

-lta

palaseltani

palasiltani

palaseltasi

palasiltasi

palaseltansa / palaseltaan

palasiltansa / palasiltaan

Tra

-ksi

palasekseni

palasikseni

palaseksesi

palasiksesi

palaseksensa / palasekseen

palasiksensa / palasikseen

Ess

-na

palasenani

palasinani

palasenasi

palasinasi

palasenansa / palasenaan

palasinansa / palasinaan

Abe

-tta

palasettani

palasittani

palasettasi

palasittasi

palasettansa / palasettaan

palasittansa / palasittaan

Com

-ne

-

palasineni

-

palasinesi

-

palasinensa / palasineen

Singular

Plural

Nom

-

palaseni

palasesi

palasensa

palaseni

palasesi

palasensa

Par

-ta

palastani

palastasi

palastansa / palastaan

palasiani

palasiasi

palasiansa / palasiaan

Gen

-n

palaseni

palasesi

palasensa

palasieni / palasteni

palasiesi / palastesi

palasiensa / palastensa

Ill

mihin

palaseeni

palaseesi

palaseensa

palasiini

palasiisi

palasiinsa

Ine

-ssa

palasessani

palasessasi

palasessansa / palasessaan

palasissani

palasissasi

palasissansa / palasissaan

Ela

-sta

palasestani

palasestasi

palasestansa / palasestaan

palasistani

palasistasi

palasistansa / palasistaan

All

-lle

palaselleni

palasellesi

palasellensa / palaselleen

palasilleni

palasillesi

palasillensa / palasillean

Ade

-lla

palasellani

palasellasi

palasellansa / palasellaan

palasillani

palasillasi

palasillansa / palasillaan

Abl

-lta

palaseltani

palaseltasi

palaseltansa / palaseltaan

palasiltani

palasiltasi

palasiltansa / palasiltaan

Tra

-ksi

palasekseni

palaseksesi

palaseksensa / palasekseen

palasikseni

palasiksesi

palasiksensa / palasikseen

Ess

-na

palasenani

palasenasi

palasenansa / palasenaan

palasinani

palasinasi

palasinansa / palasinaan

Abe

-tta

palasettani

palasettasi

palasettansa / palasettaan

palasittani

palasittasi

palasittansa / palasittaan

Com

-ne

-

-

-

palasineni

palasinesi

palasinensa / palasineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

palasemme

palasemme

palasenne

palasenne

palasensa

palasensa

Par

-ta

palastamme

palasiamme

palastanne

palasianne

palastansa / palastaan

palasiansa / palasiaan

Gen

-n

palasemme

palasiemme / palastemme

palasenne

palasienne / palastenne

palasensa

palasiensa / palastensa

Ill

mihin

palaseemme

palasiimme

palaseenne

palasiinne

palaseensa

palasiinsa

Ine

-ssa

palasessamme

palasissamme

palasessanne

palasissanne

palasessansa / palasessaan

palasissansa / palasissaan

Ela

-sta

palasestamme

palasistamme

palasestanne

palasistanne

palasestansa / palasestaan

palasistansa / palasistaan

All

-lle

palasellemme

palasillemme

palasellenne

palasillenne

palasellensa / palaselleen

palasillensa / palasillean

Ade

-lla

palasellamme

palasillamme

palasellanne

palasillanne

palasellansa / palasellaan

palasillansa / palasillaan

Abl

-lta

palaseltamme

palasiltamme

palaseltanne

palasiltanne

palaseltansa / palaseltaan

palasiltansa / palasiltaan

Tra

-ksi

palaseksemme

palasiksemme

palaseksenne

palasiksenne

palaseksensa / palasekseen

palasiksensa / palasikseen

Ess

-na

palasenamme

palasinamme

palasenanne

palasinanne

palasenansa / palasenaan

palasinansa / palasinaan

Abe

-tta

palasettamme

palasittamme

palasettanne

palasittanne

palasettansa / palasettaan

palasittansa / palasittaan

Com

-ne

-

palasinemme

-

palasinenne

-

palasinensa / palasineen

Singular

Plural

Nom

-

palasemme

palasenne

palasensa

palasemme

palasenne

palasensa

Par

-ta

palastamme

palastanne

palastansa / palastaan

palasiamme

palasianne

palasiansa / palasiaan

Gen

-n

palasemme

palasenne

palasensa

palasiemme / palastemme

palasienne / palastenne

palasiensa / palastensa

Ill

mihin

palaseemme

palaseenne

palaseensa

palasiimme

palasiinne

palasiinsa

Ine

-ssa

palasessamme

palasessanne

palasessansa / palasessaan

palasissamme

palasissanne

palasissansa / palasissaan

Ela

-sta

palasestamme

palasestanne

palasestansa / palasestaan

palasistamme

palasistanne

palasistansa / palasistaan

All

-lle

palasellemme

palasellenne

palasellensa / palaselleen

palasillemme

palasillenne

palasillensa / palasillean

Ade

-lla

palasellamme

palasellanne

palasellansa / palasellaan

palasillamme

palasillanne

palasillansa / palasillaan

Abl

-lta

palaseltamme

palaseltanne

palaseltansa / palaseltaan

palasiltamme

palasiltanne

palasiltansa / palasiltaan

Tra

-ksi

palaseksemme

palaseksenne

palaseksensa / palasekseen

palasiksemme

palasiksenne

palasiksensa / palasikseen

Ess

-na

palasenamme

palasenanne

palasenansa / palasenaan

palasinamme

palasinanne

palasinansa / palasinaan

Abe

-tta

palasettamme

palasettanne

palasettansa / palasettaan

palasittamme

palasittanne

palasittansa / palasittaan

Com

-ne

-

-

-

palasinemme

palasinenne

palasinensa / palasineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept