logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

romu, noun

Word analysis
romu

romu

romu

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

romu

romut

Par

-ta

romua

romuja

Gen

-n

romun

romujen

Ill

mihin

romuun

romuihin

Ine

-ssa

romussa

romuissa

Ela

-sta

romusta

romuista

All

-lle

romulle

romuille

Ade

-lla

romulla

romuilla

Abl

-lta

romulta

romuilta

Tra

-ksi

romuksi

romuiksi

Ess

-na

romuna

romuina

Abe

-tta

romutta

romuitta

Com

-ne

-

romuine

Ins

-in

-

romuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

romu

romut

Par

-ta

romua

romuja

Gen

-n

romun

romujen

Ill

mihin

romuun

romuihin

Ine

-ssa

romussa

romuissa

Ela

-sta

romusta

romuista

All

-lle

romulle

romuille

Ade

-lla

romulla

romuilla

Abl

-lta

romulta

romuilta

Tra

-ksi

romuksi

romuiksi

Ess

-na

romuna

romuina

Abe

-tta

romutta

romuitta

Com

-ne

-

romuine

Ins

-in

-

romuin

scrap romu, jätteet, pala, palanen, nahina, nujakka
junk romu, roju, rihkama, huumeet, vanha tavara, heroiini
wreck hylky, haaksirikko, romu, tuho, romuttuminen, ihmisraunio
wreckage hylky, romu, rauniot, pirstaleet
lumber puutavara, rakennuspuut, romu, roju, vanha romu
waste
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; Europarl; Europarl parallel corpus; EurLex-2; Eurlex2019; eurlex-diff-2017 Paska romu, man! Piece of shit, man! Tuhotkaa se vanha romu! Throw away that old junk! Se on romua. It's junk. Romu kerättiin pois kierrätystä varten. The scrap was collected for recycling. Romu oli ympäriinsä levitettynä pellolla. The scrap was scattered all over the field. Romu ei ole roskista vaan hyödyllisten aarteiden keskeltä. Scrap is not from the junk but from the midst of useful treasures. Kuparijätteet jas-romu. Copper waste and scrap. Titaanijätteet jas-romu. Titanium waste and scrap. Alumiinijätteet jas-romu. Aluminium waste and scrap. Muut jätteet ja romu: Muut. Other waste and scrap : Other. Show more arrow right

Wiktionary

scrap, junk, especially one that consists of metal objects. wreck, wreckage Show more arrow right romuttaa romuttamo romuttua Show more arrow right avaruusromupeltiromurautaromuromuarvoromuautoromukasaromukaupparomukauppiasromukeräysromukopparomukuormaromuliikeromumetalliromunkerääjäromuralliromurautaromuvarasto Show more arrow right

Wikipedia

Romu
sukunimi metallista
koostuva jäte Bugbear Entertainmentin
kehittämä pelimoottori, joka suunniteltiin erityisesti Next Car Gamea varten.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

romuni

romuni

romusi

romusi

romunsa

romunsa

Par

-ta

romuani

romujani

romuasi

romujasi

romuansa / romuaan

romujansa / romujaan

Gen

-n

romuni

romujeni

romusi

romujesi

romunsa

romujensa

Ill

mihin

romuuni

romuihini

romuusi

romuihisi

romuunsa

romuihinsa

Ine

-ssa

romussani

romuissani

romussasi

romuissasi

romussansa / romussaan

romuissansa / romuissaan

Ela

-sta

romustani

romuistani

romustasi

romuistasi

romustansa / romustaan

romuistansa / romuistaan

All

-lle

romulleni

romuilleni

romullesi

romuillesi

romullensa / romulleen

romuillensa / romuillean

Ade

-lla

romullani

romuillani

romullasi

romuillasi

romullansa / romullaan

romuillansa / romuillaan

Abl

-lta

romultani

romuiltani

romultasi

romuiltasi

romultansa / romultaan

romuiltansa / romuiltaan

Tra

-ksi

romukseni

romuikseni

romuksesi

romuiksesi

romuksensa / romukseen

romuiksensa / romuikseen

Ess

-na

romunani

romuinani

romunasi

romuinasi

romunansa / romunaan

romuinansa / romuinaan

Abe

-tta

romuttani

romuittani

romuttasi

romuittasi

romuttansa / romuttaan

romuittansa / romuittaan

Com

-ne

-

romuineni

-

romuinesi

-

romuinensa / romuineen

Singular

Plural

Nom

-

romuni

romusi

romunsa

romuni

romusi

romunsa

Par

-ta

romuani

romuasi

romuansa / romuaan

romujani

romujasi

romujansa / romujaan

Gen

-n

romuni

romusi

romunsa

romujeni

romujesi

romujensa

Ill

mihin

romuuni

romuusi

romuunsa

romuihini

romuihisi

romuihinsa

Ine

-ssa

romussani

romussasi

romussansa / romussaan

romuissani

romuissasi

romuissansa / romuissaan

Ela

-sta

romustani

romustasi

romustansa / romustaan

romuistani

romuistasi

romuistansa / romuistaan

All

-lle

romulleni

romullesi

romullensa / romulleen

romuilleni

romuillesi

romuillensa / romuillean

Ade

-lla

romullani

romullasi

romullansa / romullaan

romuillani

romuillasi

romuillansa / romuillaan

Abl

-lta

romultani

romultasi

romultansa / romultaan

romuiltani

romuiltasi

romuiltansa / romuiltaan

Tra

-ksi

romukseni

romuksesi

romuksensa / romukseen

romuikseni

romuiksesi

romuiksensa / romuikseen

Ess

-na

romunani

romunasi

romunansa / romunaan

romuinani

romuinasi

romuinansa / romuinaan

Abe

-tta

romuttani

romuttasi

romuttansa / romuttaan

romuittani

romuittasi

romuittansa / romuittaan

Com

-ne

-

-

-

romuineni

romuinesi

romuinensa / romuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

romumme

romumme

romunne

romunne

romunsa

romunsa

Par

-ta

romuamme

romujamme

romuanne

romujanne

romuansa / romuaan

romujansa / romujaan

Gen

-n

romumme

romujemme

romunne

romujenne

romunsa

romujensa

Ill

mihin

romuumme

romuihimme

romuunne

romuihinne

romuunsa

romuihinsa

Ine

-ssa

romussamme

romuissamme

romussanne

romuissanne

romussansa / romussaan

romuissansa / romuissaan

Ela

-sta

romustamme

romuistamme

romustanne

romuistanne

romustansa / romustaan

romuistansa / romuistaan

All

-lle

romullemme

romuillemme

romullenne

romuillenne

romullensa / romulleen

romuillensa / romuillean

Ade

-lla

romullamme

romuillamme

romullanne

romuillanne

romullansa / romullaan

romuillansa / romuillaan

Abl

-lta

romultamme

romuiltamme

romultanne

romuiltanne

romultansa / romultaan

romuiltansa / romuiltaan

Tra

-ksi

romuksemme

romuiksemme

romuksenne

romuiksenne

romuksensa / romukseen

romuiksensa / romuikseen

Ess

-na

romunamme

romuinamme

romunanne

romuinanne

romunansa / romunaan

romuinansa / romuinaan

Abe

-tta

romuttamme

romuittamme

romuttanne

romuittanne

romuttansa / romuttaan

romuittansa / romuittaan

Com

-ne

-

romuinemme

-

romuinenne

-

romuinensa / romuineen

Singular

Plural

Nom

-

romumme

romunne

romunsa

romumme

romunne

romunsa

Par

-ta

romuamme

romuanne

romuansa / romuaan

romujamme

romujanne

romujansa / romujaan

Gen

-n

romumme

romunne

romunsa

romujemme

romujenne

romujensa

Ill

mihin

romuumme

romuunne

romuunsa

romuihimme

romuihinne

romuihinsa

Ine

-ssa

romussamme

romussanne

romussansa / romussaan

romuissamme

romuissanne

romuissansa / romuissaan

Ela

-sta

romustamme

romustanne

romustansa / romustaan

romuistamme

romuistanne

romuistansa / romuistaan

All

-lle

romullemme

romullenne

romullensa / romulleen

romuillemme

romuillenne

romuillensa / romuillean

Ade

-lla

romullamme

romullanne

romullansa / romullaan

romuillamme

romuillanne

romuillansa / romuillaan

Abl

-lta

romultamme

romultanne

romultansa / romultaan

romuiltamme

romuiltanne

romuiltansa / romuiltaan

Tra

-ksi

romuksemme

romuksenne

romuksensa / romukseen

romuiksemme

romuiksenne

romuiksensa / romuikseen

Ess

-na

romunamme

romunanne

romunansa / romunaan

romuinamme

romuinanne

romuinansa / romuinaan

Abe

-tta

romuttamme

romuttanne

romuttansa / romuttaan

romuittamme

romuittanne

romuittansa / romuittaan

Com

-ne

-

-

-

romuinemme

romuinenne

romuinensa / romuineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept