logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

suikale, noun

Word analysis
suikale

suikale

suikale

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suikale

suikaleet

Par

-ta

suikaletta

suikaleita / suikalehia

Gen

-n

suikaleen

suikaleitten / suikaleiden / suikalehien / suikalehitten

Ill

mihin

suikaleeseen

suikaleisiin / suikaleihin / suikalehisin

Ine

-ssa

suikaleessa

suikalehissa / suikaleissa

Ela

-sta

suikaleesta

suikalehista / suikaleista

All

-lle

suikaleelle

suikalehille / suikaleille

Ade

-lla

suikaleella

suikalehilla / suikaleilla

Abl

-lta

suikaleelta

suikalehilta / suikaleilta

Tra

-ksi

suikaleeksi

suikalehiksi / suikaleiksi

Ess

-na

suikaleena

suikalehina / suikaleina

Abe

-tta

suikaleetta

suikalehitta / suikaleitta

Com

-ne

-

suikalehine / suikaleine

Ins

-in

-

suikalehin / suikalein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suikale

suikaleet

Par

-ta

suikaletta

suikaleita / suikalehia

Gen

-n

suikaleen

suikaleitten / suikaleiden / suikalehien / suikalehitten

Ill

mihin

suikaleeseen

suikaleisiin / suikaleihin / suikalehisin

Ine

-ssa

suikaleessa

suikalehissa / suikaleissa

Ela

-sta

suikaleesta

suikalehista / suikaleista

All

-lle

suikaleelle

suikalehille / suikaleille

Ade

-lla

suikaleella

suikalehilla / suikaleilla

Abl

-lta

suikaleelta

suikalehilta / suikaleilta

Tra

-ksi

suikaleeksi

suikalehiksi / suikaleiksi

Ess

-na

suikaleena

suikalehina / suikaleina

Abe

-tta

suikaleetta

suikalehitta / suikaleitta

Com

-ne

-

suikalehine / suikaleine

Ins

-in

-

suikalehin / suikalein

strip kaistale, liuska, suikale, kiitorata, sarka, strippaus
sliver suikale, siru, sälö, pirstale
ribbon nauha, kaistale, suikale, panta, riekale
shred riekale, suikale
strap hihna, remmi, kaistale, olkain, suikale, viileke
snip palanen, napsaus, suikale, hyvä kauppa
slip lipsahdus, ramppi, liukastuminen, alushame, lappu, suikale
Show more arrow right
Europarl; OpenSubtitles2018.v3; OPUS; tmClass; Tatoeba Suikale kinkkua lisättiin salaattiin. A slice of ham was added to the salad. Suikale kesäkuun 26. päivästä 2010. A tiny sliver of the 26th ofjune, 2010. Suikale kinkkua oli unohtunut jääkaapin ylähyllylle. A slice of ham had been left on the top shelf of the refrigerator. Pidä inhottavat suikaleesi! You keep nasty chips. Suikale valkoviinietikkaa antaa kastikkeelle raikkaan maun. A strip of white wine vinegar gives the sauce a fresh flavor. Tutkin suikaleita vielä. I'm still processing the scraps. Kuivattu kala suikaleina. Dried fish, threaded. Heiltä saa vain suikaleen. They give you like a strip. Kokeile lisätä muutama suikale paprikaa salaattiin värikkyyden vuoksi. Try adding a few slices of bell pepper to the salad for extra color. Pieni suikale silkkiä on kalliimpi kuin koko omaisuuteni. Little snip of silk worth more than all I got in this world. Show more arrow right

Wiktionary

A strip, a shred (long, narrow piece cut or torn off). Show more arrow right suikaloida Show more arrow right suika- +‎ -le Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

suikaleeni

suikaleeni

suikaleesi

suikaleesi

suikaleensa

suikaleensa

Par

-ta

suikalettani

suikaleitani / suikalehiani

suikalettasi

suikaleitasi / suikalehiasi

suikalettansa / suikalettaan

suikaleitansa / suikaleitaan / suikalehiansa / suikalehiaan

Gen

-n

suikaleeni

suikaleitteni / suikaleideni / suikalehieni / suikalehitteni

suikaleesi

suikaleittesi / suikaleidesi / suikalehiesi / suikalehittesi

suikaleensa

suikaleittensa / suikaleidensa / suikalehiensa / suikalehittensa

Ill

mihin

suikaleeseeni

suikaleisiini / suikaleihini / suikalehisini

suikaleeseesi

suikaleisiisi / suikaleihisi / suikalehisisi

suikaleeseensa

suikaleisiinsa / suikaleihinsa / suikalehisinsa

Ine

-ssa

suikaleessani

suikalehissani / suikaleissani

suikaleessasi

suikalehissasi / suikaleissasi

suikaleessansa / suikaleessaan

suikalehissansa / suikalehissaan / suikaleissansa / suikaleissaan

Ela

-sta

suikaleestani

suikalehistani / suikaleistani

suikaleestasi

suikalehistasi / suikaleistasi

suikaleestansa / suikaleestaan

suikalehistansa / suikalehistaan / suikaleistansa / suikaleistaan

All

-lle

suikaleelleni

suikalehilleni / suikaleilleni

suikaleellesi

suikalehillesi / suikaleillesi

suikaleellensa / suikaleelleen

suikalehillensa / suikalehillean / suikaleillensa / suikaleillean

Ade

-lla

suikaleellani

suikalehillani / suikaleillani

suikaleellasi

suikalehillasi / suikaleillasi

suikaleellansa / suikaleellaan

suikalehillansa / suikalehillaan / suikaleillansa / suikaleillaan

Abl

-lta

suikaleeltani

suikalehiltani / suikaleiltani

suikaleeltasi

suikalehiltasi / suikaleiltasi

suikaleeltansa / suikaleeltaan

suikalehiltansa / suikalehiltaan / suikaleiltansa / suikaleiltaan

Tra

-ksi

suikaleekseni

suikalehikseni / suikaleikseni

suikaleeksesi

suikalehiksesi / suikaleiksesi

suikaleeksensa / suikaleekseen

suikalehikseen / suikalehiksensa / suikaleikseen / suikaleiksensa

Ess

-na

suikaleenani

suikalehinani / suikaleinani

suikaleenasi

suikalehinasi / suikaleinasi

suikaleenansa / suikaleenaan

suikalehinansa / suikalehinaan / suikaleinansa / suikaleinaan

Abe

-tta

suikaleettani

suikalehittani / suikaleittani

suikaleettasi

suikalehittasi / suikaleittasi

suikaleettansa / suikaleettaan

suikalehittansa / suikalehittaan / suikaleittansa / suikaleittaan

Com

-ne

-

suikalehineni / suikaleineni

-

suikalehinesi / suikaleinesi

-

suikalehineen / suikalehinensa / suikaleineen / suikaleinensa

Singular

Plural

Nom

-

suikaleeni

suikaleesi

suikaleensa

suikaleeni

suikaleesi

suikaleensa

Par

-ta

suikalettani

suikalettasi

suikalettansa / suikalettaan

suikaleitani / suikalehiani

suikaleitasi / suikalehiasi

suikaleitansa / suikaleitaan / suikalehiansa / suikalehiaan

Gen

-n

suikaleeni

suikaleesi

suikaleensa

suikaleitteni / suikaleideni / suikalehieni / suikalehitteni

suikaleittesi / suikaleidesi / suikalehiesi / suikalehittesi

suikaleittensa / suikaleidensa / suikalehiensa / suikalehittensa

Ill

mihin

suikaleeseeni

suikaleeseesi

suikaleeseensa

suikaleisiini / suikaleihini / suikalehisini

suikaleisiisi / suikaleihisi / suikalehisisi

suikaleisiinsa / suikaleihinsa / suikalehisinsa

Ine

-ssa

suikaleessani

suikaleessasi

suikaleessansa / suikaleessaan

suikalehissani / suikaleissani

suikalehissasi / suikaleissasi

suikalehissansa / suikalehissaan / suikaleissansa / suikaleissaan

Ela

-sta

suikaleestani

suikaleestasi

suikaleestansa / suikaleestaan

suikalehistani / suikaleistani

suikalehistasi / suikaleistasi

suikalehistansa / suikalehistaan / suikaleistansa / suikaleistaan

All

-lle

suikaleelleni

suikaleellesi

suikaleellensa / suikaleelleen

suikalehilleni / suikaleilleni

suikalehillesi / suikaleillesi

suikalehillensa / suikalehillean / suikaleillensa / suikaleillean

Ade

-lla

suikaleellani

suikaleellasi

suikaleellansa / suikaleellaan

suikalehillani / suikaleillani

suikalehillasi / suikaleillasi

suikalehillansa / suikalehillaan / suikaleillansa / suikaleillaan

Abl

-lta

suikaleeltani

suikaleeltasi

suikaleeltansa / suikaleeltaan

suikalehiltani / suikaleiltani

suikalehiltasi / suikaleiltasi

suikalehiltansa / suikalehiltaan / suikaleiltansa / suikaleiltaan

Tra

-ksi

suikaleekseni

suikaleeksesi

suikaleeksensa / suikaleekseen

suikalehikseni / suikaleikseni

suikalehiksesi / suikaleiksesi

suikalehikseen / suikalehiksensa / suikaleikseen / suikaleiksensa

Ess

-na

suikaleenani

suikaleenasi

suikaleenansa / suikaleenaan

suikalehinani / suikaleinani

suikalehinasi / suikaleinasi

suikalehinansa / suikalehinaan / suikaleinansa / suikaleinaan

Abe

-tta

suikaleettani

suikaleettasi

suikaleettansa / suikaleettaan

suikalehittani / suikaleittani

suikalehittasi / suikaleittasi

suikalehittansa / suikalehittaan / suikaleittansa / suikaleittaan

Com

-ne

-

-

-

suikalehineni / suikaleineni

suikalehinesi / suikaleinesi

suikalehineen / suikalehinensa / suikaleineen / suikaleinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

suikaleemme

suikaleemme

suikaleenne

suikaleenne

suikaleensa

suikaleensa

Par

-ta

suikalettamme

suikaleitamme / suikalehiamme

suikalettanne

suikaleitanne / suikalehianne

suikalettansa / suikalettaan

suikaleitansa / suikaleitaan / suikalehiansa / suikalehiaan

Gen

-n

suikaleemme

suikaleittemme / suikaleidemme / suikalehiemme / suikalehittemme

suikaleenne

suikaleittenne / suikaleidenne / suikalehienne / suikalehittenne

suikaleensa

suikaleittensa / suikaleidensa / suikalehiensa / suikalehittensa

Ill

mihin

suikaleeseemme

suikaleisiimme / suikaleihimme / suikalehisimme

suikaleeseenne

suikaleisiinne / suikaleihinne / suikalehisinne

suikaleeseensa

suikaleisiinsa / suikaleihinsa / suikalehisinsa

Ine

-ssa

suikaleessamme

suikalehissamme / suikaleissamme

suikaleessanne

suikalehissanne / suikaleissanne

suikaleessansa / suikaleessaan

suikalehissansa / suikalehissaan / suikaleissansa / suikaleissaan

Ela

-sta

suikaleestamme

suikalehistamme / suikaleistamme

suikaleestanne

suikalehistanne / suikaleistanne

suikaleestansa / suikaleestaan

suikalehistansa / suikalehistaan / suikaleistansa / suikaleistaan

All

-lle

suikaleellemme

suikalehillemme / suikaleillemme

suikaleellenne

suikalehillenne / suikaleillenne

suikaleellensa / suikaleelleen

suikalehillensa / suikalehillean / suikaleillensa / suikaleillean

Ade

-lla

suikaleellamme

suikalehillamme / suikaleillamme

suikaleellanne

suikalehillanne / suikaleillanne

suikaleellansa / suikaleellaan

suikalehillansa / suikalehillaan / suikaleillansa / suikaleillaan

Abl

-lta

suikaleeltamme

suikalehiltamme / suikaleiltamme

suikaleeltanne

suikalehiltanne / suikaleiltanne

suikaleeltansa / suikaleeltaan

suikalehiltansa / suikalehiltaan / suikaleiltansa / suikaleiltaan

Tra

-ksi

suikaleeksemme

suikalehiksemme / suikaleiksemme

suikaleeksenne

suikalehiksenne / suikaleiksenne

suikaleeksensa / suikaleekseen

suikalehikseen / suikalehiksensa / suikaleikseen / suikaleiksensa

Ess

-na

suikaleenamme

suikalehinamme / suikaleinamme

suikaleenanne

suikalehinanne / suikaleinanne

suikaleenansa / suikaleenaan

suikalehinansa / suikalehinaan / suikaleinansa / suikaleinaan

Abe

-tta

suikaleettamme

suikalehittamme / suikaleittamme

suikaleettanne

suikalehittanne / suikaleittanne

suikaleettansa / suikaleettaan

suikalehittansa / suikalehittaan / suikaleittansa / suikaleittaan

Com

-ne

-

suikalehinemme / suikaleinemme

-

suikalehinenne / suikaleinenne

-

suikalehineen / suikalehinensa / suikaleineen / suikaleinensa

Singular

Plural

Nom

-

suikaleemme

suikaleenne

suikaleensa

suikaleemme

suikaleenne

suikaleensa

Par

-ta

suikalettamme

suikalettanne

suikalettansa / suikalettaan

suikaleitamme / suikalehiamme

suikaleitanne / suikalehianne

suikaleitansa / suikaleitaan / suikalehiansa / suikalehiaan

Gen

-n

suikaleemme

suikaleenne

suikaleensa

suikaleittemme / suikaleidemme / suikalehiemme / suikalehittemme

suikaleittenne / suikaleidenne / suikalehienne / suikalehittenne

suikaleittensa / suikaleidensa / suikalehiensa / suikalehittensa

Ill

mihin

suikaleeseemme

suikaleeseenne

suikaleeseensa

suikaleisiimme / suikaleihimme / suikalehisimme

suikaleisiinne / suikaleihinne / suikalehisinne

suikaleisiinsa / suikaleihinsa / suikalehisinsa

Ine

-ssa

suikaleessamme

suikaleessanne

suikaleessansa / suikaleessaan

suikalehissamme / suikaleissamme

suikalehissanne / suikaleissanne

suikalehissansa / suikalehissaan / suikaleissansa / suikaleissaan

Ela

-sta

suikaleestamme

suikaleestanne

suikaleestansa / suikaleestaan

suikalehistamme / suikaleistamme

suikalehistanne / suikaleistanne

suikalehistansa / suikalehistaan / suikaleistansa / suikaleistaan

All

-lle

suikaleellemme

suikaleellenne

suikaleellensa / suikaleelleen

suikalehillemme / suikaleillemme

suikalehillenne / suikaleillenne

suikalehillensa / suikalehillean / suikaleillensa / suikaleillean

Ade

-lla

suikaleellamme

suikaleellanne

suikaleellansa / suikaleellaan

suikalehillamme / suikaleillamme

suikalehillanne / suikaleillanne

suikalehillansa / suikalehillaan / suikaleillansa / suikaleillaan

Abl

-lta

suikaleeltamme

suikaleeltanne

suikaleeltansa / suikaleeltaan

suikalehiltamme / suikaleiltamme

suikalehiltanne / suikaleiltanne

suikalehiltansa / suikalehiltaan / suikaleiltansa / suikaleiltaan

Tra

-ksi

suikaleeksemme

suikaleeksenne

suikaleeksensa / suikaleekseen

suikalehiksemme / suikaleiksemme

suikalehiksenne / suikaleiksenne

suikalehikseen / suikalehiksensa / suikaleikseen / suikaleiksensa

Ess

-na

suikaleenamme

suikaleenanne

suikaleenansa / suikaleenaan

suikalehinamme / suikaleinamme

suikalehinanne / suikaleinanne

suikalehinansa / suikalehinaan / suikaleinansa / suikaleinaan

Abe

-tta

suikaleettamme

suikaleettanne

suikaleettansa / suikaleettaan

suikalehittamme / suikaleittamme

suikalehittanne / suikaleittanne

suikalehittansa / suikalehittaan / suikaleittansa / suikaleittaan

Com

-ne

-

-

-

suikalehinemme / suikaleinemme

suikalehinenne / suikaleinenne

suikalehineen / suikalehinensa / suikaleineen / suikaleinensa

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept