logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kuusipuu, noun

Word analysis
kuusipuu

kuusipuu

kuusipuu

Noun, Singular Nominative

kuusi

Number, Singular Nominative

+ puu

Noun, Singular Nominative

kuusi

Noun, Singular Nominative

+ puu

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuusipuu

kuusipuut

Par

-ta

kuusipuuta

kuusipuita

Gen

-n

kuusipuun

kuusipuitten / kuusipuiden

Ill

mihin

kuusipuuhun

kuusipuihin

Ine

-ssa

kuusipuussa

kuusipuissa

Ela

-sta

kuusipuusta

kuusipuista

All

-lle

kuusipuulle

kuusipuille

Ade

-lla

kuusipuulla

kuusipuilla

Abl

-lta

kuusipuulta

kuusipuilta

Tra

-ksi

kuusipuuksi

kuusipuiksi

Ess

-na

kuusipuuna

kuusipuina

Abe

-tta

kuusipuutta

kuusipuitta

Com

-ne

-

kuusipuine

Ins

-in

-

kuusipuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuusipuu

kuusipuut

Par

-ta

kuusipuuta

kuusipuita

Gen

-n

kuusipuun

kuusipuitten / kuusipuiden

Ill

mihin

kuusipuuhun

kuusipuihin

Ine

-ssa

kuusipuussa

kuusipuissa

Ela

-sta

kuusipuusta

kuusipuista

All

-lle

kuusipuulle

kuusipuille

Ade

-lla

kuusipuulla

kuusipuilla

Abl

-lta

kuusipuulta

kuusipuilta

Tra

-ksi

kuusipuuksi

kuusipuiksi

Ess

-na

kuusipuuna

kuusipuina

Abe

-tta

kuusipuutta

kuusipuitta

Com

-ne

-

kuusipuine

Ins

-in

-

kuusipuin

sixwood
Christmas tree
Show more arrow right
opensubtitles2; Tatoeba-2020.08; OpenSubtitles2018.v3; tmClass; EurLex-2; jw2019 Oi kuusipuu. Oh, Christmas tree. Kuusipuu palaa. The spruce returns. Ensiksi täytyy laulaa Kuusipuu. We gotta sing "Christmas Tree" first. Oi kuusipuu, oi kuusipuus-ja lehväs uskolliset. Oh, Christmas tree Oh, Christmas treeYou stand in woodland beauty. Oi kuusipuu, Oi kuusipuus-ja lehväs uskolliset. Oh, Christmas tree Oh, Christmas tree. Kuusipuut oksastukseen. Fir trees for grafting purposes. Kuusipuut lisäystarkoituksiin. Fir trees for propagation purposes. Pohatat lomailemassa kuusipuiden katveessa. Big spenders vacationing among the firs. Kuusipuu (Picea abies Karst.) ja saksanjalokuusipuu (Abies alba Mill). Spruce wood (Picea abies Karst.), fir wood (Abies alba Mill.). Kuusipuut ovat erittäin haluttuja paperinvalmistukseen. Spruce trees are a pulp manufacturer's delight. Show more arrow right

Wiktionary

spruce tree Show more arrow right kuusi +‎ puu Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuusipuuni

kuusipuuni

kuusipuusi

kuusipuusi

kuusipuunsa

kuusipuunsa

Par

-ta

kuusipuutani

kuusipuitani

kuusipuutasi

kuusipuitasi

kuusipuutansa / kuusipuutaan

kuusipuitansa / kuusipuitaan

Gen

-n

kuusipuuni

kuusipuitteni / kuusipuideni

kuusipuusi

kuusipuittesi / kuusipuidesi

kuusipuunsa

kuusipuittensa / kuusipuidensa

Ill

mihin

kuusipuuhuni

kuusipuihini

kuusipuuhusi

kuusipuihisi

kuusipuuhunsa

kuusipuihinsa

Ine

-ssa

kuusipuussani

kuusipuissani

kuusipuussasi

kuusipuissasi

kuusipuussansa / kuusipuussaan

kuusipuissansa / kuusipuissaan

Ela

-sta

kuusipuustani

kuusipuistani

kuusipuustasi

kuusipuistasi

kuusipuustansa / kuusipuustaan

kuusipuistansa / kuusipuistaan

All

-lle

kuusipuulleni

kuusipuilleni

kuusipuullesi

kuusipuillesi

kuusipuullensa / kuusipuulleen

kuusipuillensa / kuusipuillean

Ade

-lla

kuusipuullani

kuusipuillani

kuusipuullasi

kuusipuillasi

kuusipuullansa / kuusipuullaan

kuusipuillansa / kuusipuillaan

Abl

-lta

kuusipuultani

kuusipuiltani

kuusipuultasi

kuusipuiltasi

kuusipuultansa / kuusipuultaan

kuusipuiltansa / kuusipuiltaan

Tra

-ksi

kuusipuukseni

kuusipuikseni

kuusipuuksesi

kuusipuiksesi

kuusipuuksensa / kuusipuukseen

kuusipuiksensa / kuusipuikseen

Ess

-na

kuusipuunani

kuusipuinani

kuusipuunasi

kuusipuinasi

kuusipuunansa / kuusipuunaan

kuusipuinansa / kuusipuinaan

Abe

-tta

kuusipuuttani

kuusipuittani

kuusipuuttasi

kuusipuittasi

kuusipuuttansa / kuusipuuttaan

kuusipuittansa / kuusipuittaan

Com

-ne

-

kuusipuineni

-

kuusipuinesi

-

kuusipuinensa / kuusipuineen

Singular

Plural

Nom

-

kuusipuuni

kuusipuusi

kuusipuunsa

kuusipuuni

kuusipuusi

kuusipuunsa

Par

-ta

kuusipuutani

kuusipuutasi

kuusipuutansa / kuusipuutaan

kuusipuitani

kuusipuitasi

kuusipuitansa / kuusipuitaan

Gen

-n

kuusipuuni

kuusipuusi

kuusipuunsa

kuusipuitteni / kuusipuideni

kuusipuittesi / kuusipuidesi

kuusipuittensa / kuusipuidensa

Ill

mihin

kuusipuuhuni

kuusipuuhusi

kuusipuuhunsa

kuusipuihini

kuusipuihisi

kuusipuihinsa

Ine

-ssa

kuusipuussani

kuusipuussasi

kuusipuussansa / kuusipuussaan

kuusipuissani

kuusipuissasi

kuusipuissansa / kuusipuissaan

Ela

-sta

kuusipuustani

kuusipuustasi

kuusipuustansa / kuusipuustaan

kuusipuistani

kuusipuistasi

kuusipuistansa / kuusipuistaan

All

-lle

kuusipuulleni

kuusipuullesi

kuusipuullensa / kuusipuulleen

kuusipuilleni

kuusipuillesi

kuusipuillensa / kuusipuillean

Ade

-lla

kuusipuullani

kuusipuullasi

kuusipuullansa / kuusipuullaan

kuusipuillani

kuusipuillasi

kuusipuillansa / kuusipuillaan

Abl

-lta

kuusipuultani

kuusipuultasi

kuusipuultansa / kuusipuultaan

kuusipuiltani

kuusipuiltasi

kuusipuiltansa / kuusipuiltaan

Tra

-ksi

kuusipuukseni

kuusipuuksesi

kuusipuuksensa / kuusipuukseen

kuusipuikseni

kuusipuiksesi

kuusipuiksensa / kuusipuikseen

Ess

-na

kuusipuunani

kuusipuunasi

kuusipuunansa / kuusipuunaan

kuusipuinani

kuusipuinasi

kuusipuinansa / kuusipuinaan

Abe

-tta

kuusipuuttani

kuusipuuttasi

kuusipuuttansa / kuusipuuttaan

kuusipuittani

kuusipuittasi

kuusipuittansa / kuusipuittaan

Com

-ne

-

-

-

kuusipuineni

kuusipuinesi

kuusipuinensa / kuusipuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuusipuumme

kuusipuumme

kuusipuunne

kuusipuunne

kuusipuunsa

kuusipuunsa

Par

-ta

kuusipuutamme

kuusipuitamme

kuusipuutanne

kuusipuitanne

kuusipuutansa / kuusipuutaan

kuusipuitansa / kuusipuitaan

Gen

-n

kuusipuumme

kuusipuittemme / kuusipuidemme

kuusipuunne

kuusipuittenne / kuusipuidenne

kuusipuunsa

kuusipuittensa / kuusipuidensa

Ill

mihin

kuusipuuhumme

kuusipuihimme

kuusipuuhunne

kuusipuihinne

kuusipuuhunsa

kuusipuihinsa

Ine

-ssa

kuusipuussamme

kuusipuissamme

kuusipuussanne

kuusipuissanne

kuusipuussansa / kuusipuussaan

kuusipuissansa / kuusipuissaan

Ela

-sta

kuusipuustamme

kuusipuistamme

kuusipuustanne

kuusipuistanne

kuusipuustansa / kuusipuustaan

kuusipuistansa / kuusipuistaan

All

-lle

kuusipuullemme

kuusipuillemme

kuusipuullenne

kuusipuillenne

kuusipuullensa / kuusipuulleen

kuusipuillensa / kuusipuillean

Ade

-lla

kuusipuullamme

kuusipuillamme

kuusipuullanne

kuusipuillanne

kuusipuullansa / kuusipuullaan

kuusipuillansa / kuusipuillaan

Abl

-lta

kuusipuultamme

kuusipuiltamme

kuusipuultanne

kuusipuiltanne

kuusipuultansa / kuusipuultaan

kuusipuiltansa / kuusipuiltaan

Tra

-ksi

kuusipuuksemme

kuusipuiksemme

kuusipuuksenne

kuusipuiksenne

kuusipuuksensa / kuusipuukseen

kuusipuiksensa / kuusipuikseen

Ess

-na

kuusipuunamme

kuusipuinamme

kuusipuunanne

kuusipuinanne

kuusipuunansa / kuusipuunaan

kuusipuinansa / kuusipuinaan

Abe

-tta

kuusipuuttamme

kuusipuittamme

kuusipuuttanne

kuusipuittanne

kuusipuuttansa / kuusipuuttaan

kuusipuittansa / kuusipuittaan

Com

-ne

-

kuusipuinemme

-

kuusipuinenne

-

kuusipuinensa / kuusipuineen

Singular

Plural

Nom

-

kuusipuumme

kuusipuunne

kuusipuunsa

kuusipuumme

kuusipuunne

kuusipuunsa

Par

-ta

kuusipuutamme

kuusipuutanne

kuusipuutansa / kuusipuutaan

kuusipuitamme

kuusipuitanne

kuusipuitansa / kuusipuitaan

Gen

-n

kuusipuumme

kuusipuunne

kuusipuunsa

kuusipuittemme / kuusipuidemme

kuusipuittenne / kuusipuidenne

kuusipuittensa / kuusipuidensa

Ill

mihin

kuusipuuhumme

kuusipuuhunne

kuusipuuhunsa

kuusipuihimme

kuusipuihinne

kuusipuihinsa

Ine

-ssa

kuusipuussamme

kuusipuussanne

kuusipuussansa / kuusipuussaan

kuusipuissamme

kuusipuissanne

kuusipuissansa / kuusipuissaan

Ela

-sta

kuusipuustamme

kuusipuustanne

kuusipuustansa / kuusipuustaan

kuusipuistamme

kuusipuistanne

kuusipuistansa / kuusipuistaan

All

-lle

kuusipuullemme

kuusipuullenne

kuusipuullensa / kuusipuulleen

kuusipuillemme

kuusipuillenne

kuusipuillensa / kuusipuillean

Ade

-lla

kuusipuullamme

kuusipuullanne

kuusipuullansa / kuusipuullaan

kuusipuillamme

kuusipuillanne

kuusipuillansa / kuusipuillaan

Abl

-lta

kuusipuultamme

kuusipuultanne

kuusipuultansa / kuusipuultaan

kuusipuiltamme

kuusipuiltanne

kuusipuiltansa / kuusipuiltaan

Tra

-ksi

kuusipuuksemme

kuusipuuksenne

kuusipuuksensa / kuusipuukseen

kuusipuiksemme

kuusipuiksenne

kuusipuiksensa / kuusipuikseen

Ess

-na

kuusipuunamme

kuusipuunanne

kuusipuunansa / kuusipuunaan

kuusipuinamme

kuusipuinanne

kuusipuinansa / kuusipuinaan

Abe

-tta

kuusipuuttamme

kuusipuuttanne

kuusipuuttansa / kuusipuuttaan

kuusipuittamme

kuusipuittanne

kuusipuittansa / kuusipuittaan

Com

-ne

-

-

-

kuusipuinemme

kuusipuinenne

kuusipuinensa / kuusipuineen

six kuusi, kuutonen
spruce kuusi
fir kuusi, jalokuusi
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3 Kuusi vuotta. Six years. Ainakin kuusi tuntia. At least another six hours, sir. Siitä on kuusi vuotta. That was six years ago. Tässä on numero kuusi. Here's number six. Ja muista: kuusi nappia. Yeah, and remember: six buttons. Aseella tapettiin kuusi. Traced that rifle to six assassinations. Tuosta sai melkein kuusi. That was nearly a six. Vain kuusi tiesi asiasta! Six of us knew! Aikaa on vain kuusi tuntia. We've only got six hours. Viisi, kuusi viikkoa sitten. Five, six weeks. Show more arrow right

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuusi

kuudet

Par

-ta

kuutta

kuusia

Gen

-n

kuuden

kuutten / kuusien

Ill

mihin

kuuteen

kuusiin

Ine

-ssa

kuudessa

kuusissa

Ela

-sta

kuudesta

kuusista

All

-lle

kuudelle

kuusille

Ade

-lla

kuudella

kuusilla

Abl

-lta

kuudelta

kuusilta

Tra

-ksi

kuudeksi

kuusiksi

Ess

-na

kuutena

kuusina

Abe

-tta

kuudetta

kuusitta

Com

-ne

-

kuusine

Ins

-in

-

kuusin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuusi

kuudet

Par

-ta

kuutta

kuusia

Gen

-n

kuuden

kuutten / kuusien

Ill

mihin

kuuteen

kuusiin

Ine

-ssa

kuudessa

kuusissa

Ela

-sta

kuudesta

kuusista

All

-lle

kuudelle

kuusille

Ade

-lla

kuudella

kuusilla

Abl

-lta

kuudelta

kuusilta

Tra

-ksi

kuudeksi

kuusiksi

Ess

-na

kuutena

kuusina

Abe

-tta

kuudetta

kuusitta

Com

-ne

-

kuusine

Ins

-in

-

kuusin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles2018.v3 Puu heiluu tuulessa. The tree sways in the wind. Puu kasvaa nopeasti. The tree grows quickly. Puu on suuri ja vanha. The tree is large and old. Pidä puusi... Pick up sticks. Vahaan puusi. I wax your wood. Puusi odottaa. Yes I'm guarding your tree. Sinun puusi... Your trees. Tuo on puumme. That's our tree. Nimeätkö puusi? You name your tree? Paina puuta. Thank you very much. Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuusi

kuuset

Par

-ta

kuusta

kuusia

Gen

-n

kuusen

kuusien / kuusten

Ill

mihin

kuuseen

kuusiin

Ine

-ssa

kuusessa

kuusissa

Ela

-sta

kuusesta

kuusista

All

-lle

kuuselle

kuusille

Ade

-lla

kuusella

kuusilla

Abl

-lta

kuuselta

kuusilta

Tra

-ksi

kuuseksi

kuusiksi

Ess

-na

kuusena

kuusina

Abe

-tta

kuusetta

kuusitta

Com

-ne

-

kuusine

Ins

-in

-

kuusin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuusi

kuuset

Par

-ta

kuusta

kuusia

Gen

-n

kuusen

kuusien / kuusten

Ill

mihin

kuuseen

kuusiin

Ine

-ssa

kuusessa

kuusissa

Ela

-sta

kuusesta

kuusista

All

-lle

kuuselle

kuusille

Ade

-lla

kuusella

kuusilla

Abl

-lta

kuuselta

kuusilta

Tra

-ksi

kuuseksi

kuusiksi

Ess

-na

kuusena

kuusina

Abe

-tta

kuusetta

kuusitta

Com

-ne

-

kuusine

Ins

-in

-

kuusin

six kuusi, kuutonen
spruce kuusi
fir kuusi, jalokuusi
Show more arrow right
opensubtitles2; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; Europarl Parallel Corpus, sentence 3456.; Europarl Oi kuusipuu. Oh, Christmas tree. Siinä on kuusemme. That's our tree. Onko kuusenasi jo koristeltu? Have you already decorated your spruce? Kuusen, vai? Spruce, huh? Kyllä, kuusen. Yeah, spruce. Suksi kuuseen. Bugger off. Suksi kuuseen! Get lost! Painu kuuseen. Fuck off. Kuusissamme on joulukuusi. We have a Christmas tree in our kuusissamme. Kuusenasi on kaunis joulukuusena. Your Christmas tree looks beautiful. Show more arrow right

Wiktionary

spruce (any tree in the genus Picea) Fin:Kuusi on valtapuulaji noin kolmasosassa Suomen metsiä.Eng:Spruce is the dominating tree in about one third of Finnish forests. Norway spruce, Picea abies spruce (wood of spruce) Fin:Perinteisesti puulattiat tehtiin kuusesta.Eng:Traditionally the wooden floors were made of spruce. spruce (as modifier in compound terms: made of spruce) Fin:Sinulla on kaunis kuusipöytä.Eng:You have a beautiful spruce table. Show more arrow right kuusikko kuusinen kuusipuinen Show more arrow right From Proto-Finnic kuuci, from Proto-Finno-Ugric kutte. Cognates include Estonian kuus, Khanty хәт (xət), Mansi хо̄т (hōt), Hungarian hat. From Proto-Finnic kuusi, from Proto-Uralic kowse. Cognates include Estonian kuusk. Show more arrow right

Wikipedia

Picea abies Picea abies, the Norway spruce or European spruce, is a species of spruce native to Northern, Central and Eastern Europe. It has branchlets that typically hang downwards, and the largest cones of any spruce, 9–17 cm (3 1⁄2–6 3⁄4 in) long. It is very closely related to the Siberian spruce (Picea obovata), which replaces it east of the Ural Mountains, and with which it hybridises freely. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuuseni

kuuseni

kuusesi

kuusesi

kuusensa

kuusensa

Par

-ta

kuustani

kuusiani

kuustasi

kuusiasi

kuustansa / kuustaan

kuusiansa / kuusiaan

Gen

-n

kuuseni

kuusieni / kuusteni

kuusesi

kuusiesi / kuustesi

kuusensa

kuusiensa / kuustensa

Ill

mihin

kuuseeni

kuusiini

kuuseesi

kuusiisi

kuuseensa

kuusiinsa

Ine

-ssa

kuusessani

kuusissani

kuusessasi

kuusissasi

kuusessansa / kuusessaan

kuusissansa / kuusissaan

Ela

-sta

kuusestani

kuusistani

kuusestasi

kuusistasi

kuusestansa / kuusestaan

kuusistansa / kuusistaan

All

-lle

kuuselleni

kuusilleni

kuusellesi

kuusillesi

kuusellensa / kuuselleen

kuusillensa / kuusillean

Ade

-lla

kuusellani

kuusillani

kuusellasi

kuusillasi

kuusellansa / kuusellaan

kuusillansa / kuusillaan

Abl

-lta

kuuseltani

kuusiltani

kuuseltasi

kuusiltasi

kuuseltansa / kuuseltaan

kuusiltansa / kuusiltaan

Tra

-ksi

kuusekseni

kuusikseni

kuuseksesi

kuusiksesi

kuuseksensa / kuusekseen

kuusiksensa / kuusikseen

Ess

-na

kuusenani

kuusinani

kuusenasi

kuusinasi

kuusenansa / kuusenaan

kuusinansa / kuusinaan

Abe

-tta

kuusettani

kuusittani

kuusettasi

kuusittasi

kuusettansa / kuusettaan

kuusittansa / kuusittaan

Com

-ne

-

kuusineni

-

kuusinesi

-

kuusinensa / kuusineen

Singular

Plural

Nom

-

kuuseni

kuusesi

kuusensa

kuuseni

kuusesi

kuusensa

Par

-ta

kuustani

kuustasi

kuustansa / kuustaan

kuusiani

kuusiasi

kuusiansa / kuusiaan

Gen

-n

kuuseni

kuusesi

kuusensa

kuusieni / kuusteni

kuusiesi / kuustesi

kuusiensa / kuustensa

Ill

mihin

kuuseeni

kuuseesi

kuuseensa

kuusiini

kuusiisi

kuusiinsa

Ine

-ssa

kuusessani

kuusessasi

kuusessansa / kuusessaan

kuusissani

kuusissasi

kuusissansa / kuusissaan

Ela

-sta

kuusestani

kuusestasi

kuusestansa / kuusestaan

kuusistani

kuusistasi

kuusistansa / kuusistaan

All

-lle

kuuselleni

kuusellesi

kuusellensa / kuuselleen

kuusilleni

kuusillesi

kuusillensa / kuusillean

Ade

-lla

kuusellani

kuusellasi

kuusellansa / kuusellaan

kuusillani

kuusillasi

kuusillansa / kuusillaan

Abl

-lta

kuuseltani

kuuseltasi

kuuseltansa / kuuseltaan

kuusiltani

kuusiltasi

kuusiltansa / kuusiltaan

Tra

-ksi

kuusekseni

kuuseksesi

kuuseksensa / kuusekseen

kuusikseni

kuusiksesi

kuusiksensa / kuusikseen

Ess

-na

kuusenani

kuusenasi

kuusenansa / kuusenaan

kuusinani

kuusinasi

kuusinansa / kuusinaan

Abe

-tta

kuusettani

kuusettasi

kuusettansa / kuusettaan

kuusittani

kuusittasi

kuusittansa / kuusittaan

Com

-ne

-

-

-

kuusineni

kuusinesi

kuusinensa / kuusineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuusemme

kuusemme

kuusenne

kuusenne

kuusensa

kuusensa

Par

-ta

kuustamme

kuusiamme

kuustanne

kuusianne

kuustansa / kuustaan

kuusiansa / kuusiaan

Gen

-n

kuusemme

kuusiemme / kuustemme

kuusenne

kuusienne / kuustenne

kuusensa

kuusiensa / kuustensa

Ill

mihin

kuuseemme

kuusiimme

kuuseenne

kuusiinne

kuuseensa

kuusiinsa

Ine

-ssa

kuusessamme

kuusissamme

kuusessanne

kuusissanne

kuusessansa / kuusessaan

kuusissansa / kuusissaan

Ela

-sta

kuusestamme

kuusistamme

kuusestanne

kuusistanne

kuusestansa / kuusestaan

kuusistansa / kuusistaan

All

-lle

kuusellemme

kuusillemme

kuusellenne

kuusillenne

kuusellensa / kuuselleen

kuusillensa / kuusillean

Ade

-lla

kuusellamme

kuusillamme

kuusellanne

kuusillanne

kuusellansa / kuusellaan

kuusillansa / kuusillaan

Abl

-lta

kuuseltamme

kuusiltamme

kuuseltanne

kuusiltanne

kuuseltansa / kuuseltaan

kuusiltansa / kuusiltaan

Tra

-ksi

kuuseksemme

kuusiksemme

kuuseksenne

kuusiksenne

kuuseksensa / kuusekseen

kuusiksensa / kuusikseen

Ess

-na

kuusenamme

kuusinamme

kuusenanne

kuusinanne

kuusenansa / kuusenaan

kuusinansa / kuusinaan

Abe

-tta

kuusettamme

kuusittamme

kuusettanne

kuusittanne

kuusettansa / kuusettaan

kuusittansa / kuusittaan

Com

-ne

-

kuusinemme

-

kuusinenne

-

kuusinensa / kuusineen

Singular

Plural

Nom

-

kuusemme

kuusenne

kuusensa

kuusemme

kuusenne

kuusensa

Par

-ta

kuustamme

kuustanne

kuustansa / kuustaan

kuusiamme

kuusianne

kuusiansa / kuusiaan

Gen

-n

kuusemme

kuusenne

kuusensa

kuusiemme / kuustemme

kuusienne / kuustenne

kuusiensa / kuustensa

Ill

mihin

kuuseemme

kuuseenne

kuuseensa

kuusiimme

kuusiinne

kuusiinsa

Ine

-ssa

kuusessamme

kuusessanne

kuusessansa / kuusessaan

kuusissamme

kuusissanne

kuusissansa / kuusissaan

Ela

-sta

kuusestamme

kuusestanne

kuusestansa / kuusestaan

kuusistamme

kuusistanne

kuusistansa / kuusistaan

All

-lle

kuusellemme

kuusellenne

kuusellensa / kuuselleen

kuusillemme

kuusillenne

kuusillensa / kuusillean

Ade

-lla

kuusellamme

kuusellanne

kuusellansa / kuusellaan

kuusillamme

kuusillanne

kuusillansa / kuusillaan

Abl

-lta

kuuseltamme

kuuseltanne

kuuseltansa / kuuseltaan

kuusiltamme

kuusiltanne

kuusiltansa / kuusiltaan

Tra

-ksi

kuuseksemme

kuuseksenne

kuuseksensa / kuusekseen

kuusiksemme

kuusiksenne

kuusiksensa / kuusikseen

Ess

-na

kuusenamme

kuusenanne

kuusenansa / kuusenaan

kuusinamme

kuusinanne

kuusinansa / kuusinaan

Abe

-tta

kuusettamme

kuusettanne

kuusettansa / kuusettaan

kuusittamme

kuusittanne

kuusittansa / kuusittaan

Com

-ne

-

-

-

kuusinemme

kuusinenne

kuusinensa / kuusineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept