logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

muu, indefinite pronoun

Word analysis
muista

muista

muu

Indefinite pronoun, Plural Elative

muu

Adjective, Plural Elative

muistaa

Verb, Active voice Imperative mood 2nd singular

muistaa

Verb, Active voice Imperative mood Present Con negative form of verb 2nd singular

muistaa

Verb, Active voice Indicative Present Con negative form of verb

Report an issue

Wiktionary

(indefinite) other, another (indefinite, in the plural) the others (of people) (indefinite) else (~ kuin) but, except Fin:Kaapissa ei ollut mitään muuta kuin tölkki papuja.Eng:There was nothing in the cupboard except a tin of beans. (joku ~) other, else (not the one previously referred to) Show more arrow right muistaamuttamuuanmuun muassamuuntaamuuntuamuutamamuutenmuuttaa Show more arrow right From Proto-Finnic muu, from Proto-Finno-Ugric mu. Cognate with Estonian muu, Northern Sami nubbi, Mansi мо̄т (mōt), Hungarian más. Onomatopoeic Show more arrow right

Examples

Muut ovat eri mieltä. Others are of a different opinion. Olen käynyt muissakin Pohjoismaissa. I have also visited the other Nordic countries. Ostin takin muutamalla eurolla. I bought a coat for a few euros. Muutamat ihmiset väittävät, että... Some / a few people claim that.. Työ on valmis muutamassa minuutissa. The work will be ready in a few minutes. muutamia vuosia sitten a few years ago Selitän asian muutamalla sanalla. I will explain the matter in a few words. Show more arrow right
muu / other, else
SingularPlural
Nom - muu muut
Par -ta muuta muita
Gen -n muun muitten / muiden / muin
Ill mihin muuhun muihin / muihun
Ine -ssa muussa muissa
Ela -sta muusta muista
All -lle muulle muille
Ade -lla muulla muilla
Abl -lta muulta muilta
Tra -ksi muuksi muiksi
Ess -na muuna muina
Abe -tta muutta muitta
Com -ne - -
Ins -in muun muin
muutama / some, a few
SingularPlural
Nom - muutama -
Par -ta muutamaa muutamia
Gen -n muutaman muutamien
Ill mihin muutamaan muutamiin
Ine -ssa muutamassa muutamissa
Ela -sta muutamasta muutamista
All -lle muutamalle muutamille
Ade -lla muutamalla muutamilla
Abl -lta muutamalta muutamilta
Tra -ksi muutamaksi muutamiksi
Ess -na muutamana muutamina
Abe -tta muutamatta muutamitta
Com -ne - -
Ins -in - muutamin

muu / other, else

Singular

Plural

Nom

-

muu

muut

Par

-ta

muuta

muita

Gen

-n

muun

muitten / muiden / muin

Ill

mihin

muuhun

muihin / muihun

Ine

-ssa

muussa

muissa

Ela

-sta

muusta

muista

All

-lle

muulle

muille

Ade

-lla

muulla

muilla

Abl

-lta

muulta

muilta

Tra

-ksi

muuksi

muiksi

Ess

-na

muuna

muina

Abe

-tta

muutta

muitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

muun

muin

muutama / some, a few

Singular

Plural

Nom

-

muutama

-

Par

-ta

muutamaa

muutamia

Gen

-n

muutaman

muutamien

Ill

mihin

muutamaan

muutamiin

Ine

-ssa

muutamassa

muutamissa

Ela

-sta

muutamasta

muutamista

All

-lle

muutamalle

muutamille

Ade

-lla

muutamalla

muutamilla

Abl

-lta

muutamalta

muutamilta

Tra

-ksi

muutamaksi

muutamiksi

Ess

-na

muutamana

muutamina

Abe

-tta

muutamatta

muutamitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

muutamin

Translations

else muu, toinen
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
sundry eri, muu
to the contrary päinvastainen, muu
Show more arrow right

Normative

SingularPlural

Nom

-

muu

muut

Par

-ta

muuta

muita

Gen

-n

muun

muitten / muiden

Ill

mihin

muuhun

muihin

Ine

-ssa

muussa

muissa

Ela

-sta

muusta

muista

All

-lle

muulle

muille

Ade

-lla

muulla

muilla

Abl

-lta

muulta

muilta

Tra

-ksi

muuksi

muiksi

Ess

-na

muuna

muina

Abe

-tta

muutta

muitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

muin

Normative

Singular

Plural

Nom

-

muu

muut

Par

-ta

muuta

muita

Gen

-n

muun

muitten / muiden

Ill

mihin

muuhun

muihin

Ine

-ssa

muussa

muissa

Ela

-sta

muusta

muista

All

-lle

muulle

muille

Ade

-lla

muulla

muilla

Abl

-lta

muulta

muilta

Tra

-ksi

muuksi

muiksi

Ess

-na

muuna

muina

Abe

-tta

muutta

muitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

muin

Comparative

SingularPlural

Nom

-

muumpi

muummat

Par

-ta

muumpaa

muumpia

Gen

-n

muumman

muumpien

Ill

mihin

muumpiin

muumpiin

Ine

-ssa

muummassa

muummissa

Ela

-sta

muummasta

muummista

All

-lle

muummalle

muummille

Ade

-lla

muummalla

muummilla

Abl

-lta

muummalta

muummilta

Tra

-ksi

muummaksi

muummiksi

Ess

-na

muumpana

muumpina

Abe

-tta

muummatta

muummitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

muummin

Comparative

Singular

Plural

Nom

-

muumpi

muummat

Par

-ta

muumpaa

muumpia

Gen

-n

muumman

muumpien

Ill

mihin

muumpiin

muumpiin

Ine

-ssa

muummassa

muummissa

Ela

-sta

muummasta

muummista

All

-lle

muummalle

muummille

Ade

-lla

muummalla

muummilla

Abl

-lta

muummalta

muummilta

Tra

-ksi

muummaksi

muummiksi

Ess

-na

muumpana

muumpina

Abe

-tta

muummatta

muummitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

muummin

Superlative

SingularPlural

Nom

-

muin

muimmat

Par

-ta

muinta

muimpia

Gen

-n

muimman

muinten / muimpien

Ill

mihin

muimpaan

muimpiin

Ine

-ssa

muimmassa

muimmissa

Ela

-sta

muimmasta

muimmista

All

-lle

muimmalle

muimmille

Ade

-lla

muimmalla

muimmilla

Abl

-lta

muimmalta

muimmilta

Tra

-ksi

muimmaksi

muimmiksi

Ess

-na

muimpana

muimpina

Abe

-tta

muimmatta

muimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

muimmin

Superlative

Singular

Plural

Nom

-

muin

muimmat

Par

-ta

muinta

muimpia

Gen

-n

muimman

muinten / muimpien

Ill

mihin

muimpaan

muimpiin

Ine

-ssa

muimmassa

muimmissa

Ela

-sta

muimmasta

muimmista

All

-lle

muimmalle

muimmille

Ade

-lla

muimmalla

muimmilla

Abl

-lta

muimmalta

muimmilta

Tra

-ksi

muimmaksi

muimmiksi

Ess

-na

muimpana

muimpina

Abe

-tta

muimmatta

muimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

muimmin

Wiktionary

(transitive) to remember, recall, recollect Show more arrow right With verbs ("remember to do"), the first infinitive is used. Show more arrow right Nouns muistimuisto Verbs frequentative muistellafactitive muistuttaapassive muistua Show more arrow right From Proto-Finnic muistadak, from Proto-Finno-Ugric muja-. Cognate with Estonian mõistma (“to understand”), Ingrian muistaa, Karelian mustua, Ludian muštada, Veps muštta, Võro muistma (“to understand”) and Votic mǒissaa (“to understand”). Show more arrow right

Translations

to remember muistaa, muistella, ajatella
to recall muistuttaa, muistaa, palauttaa mieleen, poistaa myynnistä, kutsua takaisin, vetää pois markkinoilta
to bear in mind muistaa, ottaa huomioon, pitää mielessään, ajatella
to keep in mind pitää mielessä, muistaa
to think ajatella, miettiä, luulla, uskoa, muistaa, ymmärtää
to recollect muistaa
to retain säilyttää, pitää, pitää itsellään, muistaa, varata, palkata
to think of muistaa, ajatella jtk, miettiä jtk, harkita jtk, saada mieleensä, ehdottaa jtk
to call to mind muistaa, palauttaa mieleensä, tuoda mieleen
to bring to mind palauttaa mieleensä, muistaa
to call to memory palauttaa mieleen, muistaa
Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

muistan

en muista

ii

muistat

et muista

iii

muistaa

ei muista

Plural

Positive

Negative

i

muistamme / muistetaan

emme muista / ei muisteta

ii

muistatte

ette muista

iii

muistavat

eivät muista

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

muistin

en muistanut

ii

muistit

et muistanut

iii

muisti

ei muistanut

Plural

Positive

Negative

i

muistimme / muistettiin

emme muistaneet / ei muistettu

ii

muistitte

ette muistaneet

iii

muistivat

eivät muistaneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen muistanut

en ole muistanut

ii

olet muistanut

et ole muistanut

iii

on muistanut

ei ole muistanut

Plural

Positive

Negative

i

olemme muistaneet

emme ole muistaneet

ii

olette muistaneet

ette ole muistaneet

iii

ovat muistaneet

eivät ole muistaneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin muistanut

en ollut muistanut

ii

olit muistanut

et ollut muistanut

iii

oli muistanut

ei ollut muistanut

Plural

Positive

Negative

i

olimme muistaneet

emme olleet muistaneet

ii

olitte muistaneet

ette olleet muistaneet

iii

olivat muistaneet

eivät olleet muistaneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

muistaisin

en muistaisi

ii

muistaisit

et muistaisi

iii

muistaisi

ei muistaisi

Plural

Positive

Negative

i

muistaisimme

emme muistaisi

ii

muistaisitte

ette muistaisi

iii

muistaisivat

eivät muistaisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin muistanut

en olisi muistanut

ii

olisit muistanut

et olisi muistanut

iii

olisi muistanut

ei olisi muistanut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme muistaneet

emme olisi muistaneet

ii

olisitte muistaneet

ette olisi muistaneet

iii

olisivat muistaneet

eivät olisi muistaneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

muistanen

en muistane

ii

muistanet

et muistane

iii

muistanee

ei muistane

Plural

Positive

Negative

i

muistanemme

emme muistane

ii

muistanette

ette muistane

iii

muistanevat

eivät muistane

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen muistanut

en liene muistanut

ii

lienet muistanut

et liene muistanut

iii

lienee muistanut

ei liene muistanut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme muistaneet

emme liene muistaneet

ii

lienette muistaneet

ette liene muistaneet

iii

lienevät muistaneet

eivät liene muistaneet

Imperative

Singular

i

-

ii

muista

iii

muistakoon

Plural

i

muistakaamme

ii

muistakaa

iii

muistakoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

muistaa

Tra

-ksi

muistaaksensa / muistaakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

muistaessa

Ins

-in

muistaen

Ine

-ssa

muistettaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

muistamaan

Ine

-ssa

muistamassa

Ela

-sta

muistamasta

Ade

-lla

muistamalla

Abe

-tta

muistamatta

Ins

-in

muistaman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

muistaminen

Par

-ta

muistamista

Infinitive V

muistamaisillaan / muistamaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

muistetaan

ei muisteta

Imperfect

muistettiin

ei muistettu

Potential

muistettaneen

ei muistettane

Conditional

muistettaisiin

ei muistettaisi

Imperative Present

muistettakoon

älköön muistettako

Imperative Perfect

olkoon muistettu

älköön muistettu

Positive

Negative

Present

muistetaan

ei muisteta

Imperfect

muistettiin

ei muistettu

Potential

muistettaneen

ei muistettane

Conditional

muistettaisiin

ei muistettaisi

Imperative Present

muistettakoon

älköön muistettako

Imperative Perfect

olkoon muistettu

älköön muistettu

Participle

Active

Passive

1st

muistava

muistettava

2nd

muistanut

muistettu

3rd

muistama

-

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept