logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kukaan, indefinite pronoun

Word analysis
kukaan

kukaan

kukaan

Indefinite pronoun, Singular Nominative

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Wiktionary

(indefinite, in question clauses) anybody, anyone. Fin:Tietääkö kukaan, missä se on?Eng:Does anybody know where it is? (indefinite, with a negation verb form) no-one, none, nobody, not ... anybody/anyone. Fin:Kukaan ei halua sellaista tulevaisuutta lapsilleen.Eng:None wants that kind of future for their children.Fin:Älkää puhuko tästä kenellekään!Eng:Don't talk to anyone about this! Show more arrow right ku- +‎ -kaan Show more arrow right

Examples

Kukaan ei usko minua. No one believes me. En usko ketään. I don't believe anyone. Kenessäkään ei ole vikaa. It's no one's fault. Onko täällä ketään? Is there anybody here? Keitään ei ole näkynyt. No one was to be seen. Älä tee kenellekään pahaa! Do no harm ('to') anyone. Tämä ei ole kenestäkään hyvää. No one thinks this is good (lit. "This is not good in anyone's opinion"). Ketkään eivät kannata ehdotusta. Nobody supports the proposal. En saa apua keneltäkään. I get no help from anyone. Keilläkään ei ole varaa tähän. No one can afford this. Mikään ei auta. Nothing helps. En näe mitään. I don't see anything. Siellä ei ole mitään. There is nothing there. Hän ei välitä mistään. He/she doesn't care about anything. Jaanasta ei ole mihinkään. Jaana is not good for anything. En voi auttaa teitä millään tavalla. I cannot help you in any way. Siitä ei ole mitään hyötyä. This is of no use. Mitkään selitykset eivät auta. No explanations help. Mistään maasta ei tule enemmän edustajia kuin Suomesta. From no country are there more representatives coming than from Finland. Minkään koneen ominaisuudet eivät ole paremmat kuin tämän. No machine has better qualities than this one ('the qualities of no machine are...'). Missään tapauksessa en suostu tähän. On no account do I agree to this. Minään vuonna ei ole satanut niin paljon kuin tänä vuonna. In no years has it rained as much as this year. Show more arrow right

kukaan / no one, anyone

SingularPlural
Nom - kukaan ketkään / kutkaan
Par -ta ketään / ketäkään keitäkään / keitään
Gen -n kenenkään keittenkään / keidenkään
Ill mihin keneenkään / kehenkään keihinkään
Ine -ssa kenessäkään / kussakaan / kenessäkäskään keissäkään / keissäkäskään
Ela -sta kenestäkään / kustakaan / kestäkään / kestäkäskään / kenestäkäskään keistäkään / keistäkäskään
All -lle kenellekään / kellekään keillekään
Ade -lla kenelläkään / kelläkään / kellään keilläkään / keillään
Abl -lta keneltäkään / keltäkään / keltään keiltään
Tra -ksi keneksikään -
Ess -na kenäkään / kenään keinäkään / keinään
Abe -tta kenettäkään / kenettäkäskään keittäkään / keittäkäskään
Com -ne kenekään / kenekäkään keinekään / keinekäkään / keinekäskään
Ins -in kenenkään keinkään / keinkäkään / keinkäiskään

kukaan / no one, anyone

Singular

Plural

Nom

-

kukaan

ketkään / kutkaan

Par

-ta

ketään / ketäkään

keitäkään / keitään

Gen

-n

kenenkään

keittenkään / keidenkään

Ill

mihin

keneenkään / kehenkään

keihinkään

Ine

-ssa

kenessäkään / kussakaan / kenessäkäskään

keissäkään / keissäkäskään

Ela

-sta

kenestäkään / kustakaan / kestäkään / kestäkäskään / kenestäkäskään

keistäkään / keistäkäskään

All

-lle

kenellekään / kellekään

keillekään

Ade

-lla

kenelläkään / kelläkään / kellään

keilläkään / keillään

Abl

-lta

keneltäkään / keltäkään / keltään

keiltään

Tra

-ksi

keneksikään

-

Ess

-na

kenäkään / kenään

keinäkään / keinään

Abe

-tta

kenettäkään / kenettäkäskään

keittäkään / keittäkäskään

Com

-ne

kenekään / kenekäkään

keinekään / keinekäkään / keinekäskään

Ins

-in

kenenkään

keinkään / keinkäkään / keinkäiskään

mikään / nothing, anything

SingularPlural
Nom - mikään mitkään
Par -ta mitään -
Gen -n minkään -
Ill mihin mihinkään -
Ine -ssa missään -
Ela -sta mistään -
All -lle millekään -
Ade -lla millään -
Abl -lta miltään -
Tra -ksi miksikään -
Ess -na minään -
Abe -tta - -
Com -ne - -
Ins -in - -

mikään / nothing, anything

Singular

Plural

Nom

-

mikään

mitkään

Par

-ta

mitään

-

Gen

-n

minkään

-

Ill

mihin

mihinkään

-

Ine

-ssa

missään

-

Ela

-sta

mistään

-

All

-lle

millekään

-

Ade

-lla

millään

-

Abl

-lta

miltään

-

Tra

-ksi

miksikään

-

Ess

-na

minään

-

Abe

-tta

-

-

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

-

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept