logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

uunipuu, noun

Word analysis
uunipuu

uunipuu

uunipuu

Noun, Singular Nominative

uuni

Noun, Singular Nominative

+ puu

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

uunipuu

uunipuut

Par

-ta

uunipuuta

uunipuita

Gen

-n

uunipuun

uunipuitten / uunipuiden

Ill

mihin

uunipuuhun

uunipuihin

Ine

-ssa

uunipuussa

uunipuissa

Ela

-sta

uunipuusta

uunipuista

All

-lle

uunipuulle

uunipuille

Ade

-lla

uunipuulla

uunipuilla

Abl

-lta

uunipuulta

uunipuilta

Tra

-ksi

uunipuuksi

uunipuiksi

Ess

-na

uunipuuna

uunipuina

Abe

-tta

uunipuutta

uunipuitta

Com

-ne

-

uunipuine

Ins

-in

-

uunipuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

uunipuu

uunipuut

Par

-ta

uunipuuta

uunipuita

Gen

-n

uunipuun

uunipuitten / uunipuiden

Ill

mihin

uunipuuhun

uunipuihin

Ine

-ssa

uunipuussa

uunipuissa

Ela

-sta

uunipuusta

uunipuista

All

-lle

uunipuulle

uunipuille

Ade

-lla

uunipuulla

uunipuilla

Abl

-lta

uunipuulta

uunipuilta

Tra

-ksi

uunipuuksi

uunipuiksi

Ess

-na

uunipuuna

uunipuina

Abe

-tta

uunipuutta

uunipuitta

Com

-ne

-

uunipuine

Ins

-in

-

uunipuin

buoyant
uunipuu
Show more arrow right
ParaCrawl Corpus Annostele uunipuuron pinnalle. Pour in the top of the porridge. Kaurasuurimosta valmistat todella herkullisen ja ravitsevan uunipuuron. They make a truly delicious and nutritious oven porridge. Tällä puolella ruutua on vietetty mustikkapullan makuisia hetkiä, mutta uunipuuron muodossa. We've been enjoying these two tastes lately, but in a delightful twist of the combination in the form of an oven -baked porridge. Kaurasuurimosta valmistat todella herkullisen ja ravitsevan uunipuuron. 100 Kotimainen Kaura. They make a truly delicious and nutritious oven porridge. 100% Finnish oat. Ravitseva aamun aloitus ravintola Andrean aamiaisella joka maanantai ja torstai. Aamiainen sisältää uunipuuron tai jogurtin ja granolan, vastapuristetun tuoremehun sekä kahvin tai teen. An energizing start to Mondays and Thursdays with breakfast at Restaurant Andrea, which includes baked porridge or yogurt and granola, freshly squeezed juice and coffee or tea. Show more arrow right

Wiktionary

firewood for an oven or a stove Show more arrow right uuni +‎ puu Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

uunipuuni

uunipuuni

uunipuusi

uunipuusi

uunipuunsa

uunipuunsa

Par

-ta

uunipuutani

uunipuitani

uunipuutasi

uunipuitasi

uunipuutansa / uunipuutaan

uunipuitansa / uunipuitaan

Gen

-n

uunipuuni

uunipuitteni / uunipuideni

uunipuusi

uunipuittesi / uunipuidesi

uunipuunsa

uunipuittensa / uunipuidensa

Ill

mihin

uunipuuhuni

uunipuihini

uunipuuhusi

uunipuihisi

uunipuuhunsa

uunipuihinsa

Ine

-ssa

uunipuussani

uunipuissani

uunipuussasi

uunipuissasi

uunipuussansa / uunipuussaan

uunipuissansa / uunipuissaan

Ela

-sta

uunipuustani

uunipuistani

uunipuustasi

uunipuistasi

uunipuustansa / uunipuustaan

uunipuistansa / uunipuistaan

All

-lle

uunipuulleni

uunipuilleni

uunipuullesi

uunipuillesi

uunipuullensa / uunipuulleen

uunipuillensa / uunipuillean

Ade

-lla

uunipuullani

uunipuillani

uunipuullasi

uunipuillasi

uunipuullansa / uunipuullaan

uunipuillansa / uunipuillaan

Abl

-lta

uunipuultani

uunipuiltani

uunipuultasi

uunipuiltasi

uunipuultansa / uunipuultaan

uunipuiltansa / uunipuiltaan

Tra

-ksi

uunipuukseni

uunipuikseni

uunipuuksesi

uunipuiksesi

uunipuuksensa / uunipuukseen

uunipuiksensa / uunipuikseen

Ess

-na

uunipuunani

uunipuinani

uunipuunasi

uunipuinasi

uunipuunansa / uunipuunaan

uunipuinansa / uunipuinaan

Abe

-tta

uunipuuttani

uunipuittani

uunipuuttasi

uunipuittasi

uunipuuttansa / uunipuuttaan

uunipuittansa / uunipuittaan

Com

-ne

-

uunipuineni

-

uunipuinesi

-

uunipuinensa / uunipuineen

Singular

Plural

Nom

-

uunipuuni

uunipuusi

uunipuunsa

uunipuuni

uunipuusi

uunipuunsa

Par

-ta

uunipuutani

uunipuutasi

uunipuutansa / uunipuutaan

uunipuitani

uunipuitasi

uunipuitansa / uunipuitaan

Gen

-n

uunipuuni

uunipuusi

uunipuunsa

uunipuitteni / uunipuideni

uunipuittesi / uunipuidesi

uunipuittensa / uunipuidensa

Ill

mihin

uunipuuhuni

uunipuuhusi

uunipuuhunsa

uunipuihini

uunipuihisi

uunipuihinsa

Ine

-ssa

uunipuussani

uunipuussasi

uunipuussansa / uunipuussaan

uunipuissani

uunipuissasi

uunipuissansa / uunipuissaan

Ela

-sta

uunipuustani

uunipuustasi

uunipuustansa / uunipuustaan

uunipuistani

uunipuistasi

uunipuistansa / uunipuistaan

All

-lle

uunipuulleni

uunipuullesi

uunipuullensa / uunipuulleen

uunipuilleni

uunipuillesi

uunipuillensa / uunipuillean

Ade

-lla

uunipuullani

uunipuullasi

uunipuullansa / uunipuullaan

uunipuillani

uunipuillasi

uunipuillansa / uunipuillaan

Abl

-lta

uunipuultani

uunipuultasi

uunipuultansa / uunipuultaan

uunipuiltani

uunipuiltasi

uunipuiltansa / uunipuiltaan

Tra

-ksi

uunipuukseni

uunipuuksesi

uunipuuksensa / uunipuukseen

uunipuikseni

uunipuiksesi

uunipuiksensa / uunipuikseen

Ess

-na

uunipuunani

uunipuunasi

uunipuunansa / uunipuunaan

uunipuinani

uunipuinasi

uunipuinansa / uunipuinaan

Abe

-tta

uunipuuttani

uunipuuttasi

uunipuuttansa / uunipuuttaan

uunipuittani

uunipuittasi

uunipuittansa / uunipuittaan

Com

-ne

-

-

-

uunipuineni

uunipuinesi

uunipuinensa / uunipuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

uunipuumme

uunipuumme

uunipuunne

uunipuunne

uunipuunsa

uunipuunsa

Par

-ta

uunipuutamme

uunipuitamme

uunipuutanne

uunipuitanne

uunipuutansa / uunipuutaan

uunipuitansa / uunipuitaan

Gen

-n

uunipuumme

uunipuittemme / uunipuidemme

uunipuunne

uunipuittenne / uunipuidenne

uunipuunsa

uunipuittensa / uunipuidensa

Ill

mihin

uunipuuhumme

uunipuihimme

uunipuuhunne

uunipuihinne

uunipuuhunsa

uunipuihinsa

Ine

-ssa

uunipuussamme

uunipuissamme

uunipuussanne

uunipuissanne

uunipuussansa / uunipuussaan

uunipuissansa / uunipuissaan

Ela

-sta

uunipuustamme

uunipuistamme

uunipuustanne

uunipuistanne

uunipuustansa / uunipuustaan

uunipuistansa / uunipuistaan

All

-lle

uunipuullemme

uunipuillemme

uunipuullenne

uunipuillenne

uunipuullensa / uunipuulleen

uunipuillensa / uunipuillean

Ade

-lla

uunipuullamme

uunipuillamme

uunipuullanne

uunipuillanne

uunipuullansa / uunipuullaan

uunipuillansa / uunipuillaan

Abl

-lta

uunipuultamme

uunipuiltamme

uunipuultanne

uunipuiltanne

uunipuultansa / uunipuultaan

uunipuiltansa / uunipuiltaan

Tra

-ksi

uunipuuksemme

uunipuiksemme

uunipuuksenne

uunipuiksenne

uunipuuksensa / uunipuukseen

uunipuiksensa / uunipuikseen

Ess

-na

uunipuunamme

uunipuinamme

uunipuunanne

uunipuinanne

uunipuunansa / uunipuunaan

uunipuinansa / uunipuinaan

Abe

-tta

uunipuuttamme

uunipuittamme

uunipuuttanne

uunipuittanne

uunipuuttansa / uunipuuttaan

uunipuittansa / uunipuittaan

Com

-ne

-

uunipuinemme

-

uunipuinenne

-

uunipuinensa / uunipuineen

Singular

Plural

Nom

-

uunipuumme

uunipuunne

uunipuunsa

uunipuumme

uunipuunne

uunipuunsa

Par

-ta

uunipuutamme

uunipuutanne

uunipuutansa / uunipuutaan

uunipuitamme

uunipuitanne

uunipuitansa / uunipuitaan

Gen

-n

uunipuumme

uunipuunne

uunipuunsa

uunipuittemme / uunipuidemme

uunipuittenne / uunipuidenne

uunipuittensa / uunipuidensa

Ill

mihin

uunipuuhumme

uunipuuhunne

uunipuuhunsa

uunipuihimme

uunipuihinne

uunipuihinsa

Ine

-ssa

uunipuussamme

uunipuussanne

uunipuussansa / uunipuussaan

uunipuissamme

uunipuissanne

uunipuissansa / uunipuissaan

Ela

-sta

uunipuustamme

uunipuustanne

uunipuustansa / uunipuustaan

uunipuistamme

uunipuistanne

uunipuistansa / uunipuistaan

All

-lle

uunipuullemme

uunipuullenne

uunipuullensa / uunipuulleen

uunipuillemme

uunipuillenne

uunipuillensa / uunipuillean

Ade

-lla

uunipuullamme

uunipuullanne

uunipuullansa / uunipuullaan

uunipuillamme

uunipuillanne

uunipuillansa / uunipuillaan

Abl

-lta

uunipuultamme

uunipuultanne

uunipuultansa / uunipuultaan

uunipuiltamme

uunipuiltanne

uunipuiltansa / uunipuiltaan

Tra

-ksi

uunipuuksemme

uunipuuksenne

uunipuuksensa / uunipuukseen

uunipuiksemme

uunipuiksenne

uunipuiksensa / uunipuikseen

Ess

-na

uunipuunamme

uunipuunanne

uunipuunansa / uunipuunaan

uunipuinamme

uunipuinanne

uunipuinansa / uunipuinaan

Abe

-tta

uunipuuttamme

uunipuuttanne

uunipuuttansa / uunipuuttaan

uunipuittamme

uunipuittanne

uunipuittansa / uunipuittaan

Com

-ne

-

-

-

uunipuinemme

uunipuinenne

uunipuinensa / uunipuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

uuni

uunit

Par

-ta

uunia

uuneja

Gen

-n

uunin

uunien

Ill

mihin

uuniin

uuneihin

Ine

-ssa

uunissa

uuneissa

Ela

-sta

uunista

uuneista

All

-lle

uunille

uuneille

Ade

-lla

uunilla

uuneilla

Abl

-lta

uunilta

uuneilta

Tra

-ksi

uuniksi

uuneiksi

Ess

-na

uunina

uuneina

Abe

-tta

uunitta

uuneitta

Com

-ne

-

uuneine

Ins

-in

-

uunein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

uuni

uunit

Par

-ta

uunia

uuneja

Gen

-n

uunin

uunien

Ill

mihin

uuniin

uuneihin

Ine

-ssa

uunissa

uuneissa

Ela

-sta

uunista

uuneista

All

-lle

uunille

uuneille

Ade

-lla

uunilla

uuneilla

Abl

-lta

uunilta

uuneilta

Tra

-ksi

uuniksi

uuneiksi

Ess

-na

uunina

uuneina

Abe

-tta

uunitta

uuneitta

Com

-ne

-

uuneine

Ins

-in

-

uunein

oven uuni
Show more arrow right
Europarl; OpenSubtitles2018.v3; tmClass; ParaCrawl Corpus; Tatoeba; SETIMES Uuni on rikki. The oven is broken. Ja uuniperuna! And one baked potato. Isän uunijäätelö. Dad's baked Alaska. Uunipellit jans-tasot. Oven trays and oven racks. Ihan kuin uuniperuna. Like a baked potato? Voitele uunivuoka. Put it in the oven. Uunipellit, Uunipadat. Oven trays, oven pans. Äiti teki tänään uunilintua. Mother made roast bird today. Keksit paloivat uunissa. The cookies burned in the oven. Meillä on uunijäätelöä. We're having baked Alaska. Show more arrow right

Wiktionary

oven stove furnace (in compounds, as well as device for heating a building) Show more arrow right uunillinen Show more arrow right Borrowed from Old Swedish ughn (“oven”) (compare modern Swedish ugn). Show more arrow right

Wikipedia

Oven An oven is a tool which is used to expose materials to a hot environment. Ovens contain a hollow chamber and provide a means of heating the chamber in a controlled way. In use since antiquity, they have been used to accomplish a wide variety of tasks requiring controlled heating. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

uunini

uunini

uunisi

uunisi

uuninsa

uuninsa

Par

-ta

uuniani

uunejani

uuniasi

uunejasi

uuniansa / uuniaan

uunejansa / uunejaan

Gen

-n

uunini

uunieni

uunisi

uuniesi

uuninsa

uuniensa

Ill

mihin

uuniini

uuneihini

uuniisi

uuneihisi

uuniinsa

uuneihinsa

Ine

-ssa

uunissani

uuneissani

uunissasi

uuneissasi

uunissansa / uunissaan

uuneissansa / uuneissaan

Ela

-sta

uunistani

uuneistani

uunistasi

uuneistasi

uunistansa / uunistaan

uuneistansa / uuneistaan

All

-lle

uunilleni

uuneilleni

uunillesi

uuneillesi

uunillensa / uunilleen

uuneillensa / uuneillean

Ade

-lla

uunillani

uuneillani

uunillasi

uuneillasi

uunillansa / uunillaan

uuneillansa / uuneillaan

Abl

-lta

uuniltani

uuneiltani

uuniltasi

uuneiltasi

uuniltansa / uuniltaan

uuneiltansa / uuneiltaan

Tra

-ksi

uunikseni

uuneikseni

uuniksesi

uuneiksesi

uuniksensa / uunikseen

uuneiksensa / uuneikseen

Ess

-na

uuninani

uuneinani

uuninasi

uuneinasi

uuninansa / uuninaan

uuneinansa / uuneinaan

Abe

-tta

uunittani

uuneittani

uunittasi

uuneittasi

uunittansa / uunittaan

uuneittansa / uuneittaan

Com

-ne

-

uuneineni

-

uuneinesi

-

uuneinensa / uuneineen

Singular

Plural

Nom

-

uunini

uunisi

uuninsa

uunini

uunisi

uuninsa

Par

-ta

uuniani

uuniasi

uuniansa / uuniaan

uunejani

uunejasi

uunejansa / uunejaan

Gen

-n

uunini

uunisi

uuninsa

uunieni

uuniesi

uuniensa

Ill

mihin

uuniini

uuniisi

uuniinsa

uuneihini

uuneihisi

uuneihinsa

Ine

-ssa

uunissani

uunissasi

uunissansa / uunissaan

uuneissani

uuneissasi

uuneissansa / uuneissaan

Ela

-sta

uunistani

uunistasi

uunistansa / uunistaan

uuneistani

uuneistasi

uuneistansa / uuneistaan

All

-lle

uunilleni

uunillesi

uunillensa / uunilleen

uuneilleni

uuneillesi

uuneillensa / uuneillean

Ade

-lla

uunillani

uunillasi

uunillansa / uunillaan

uuneillani

uuneillasi

uuneillansa / uuneillaan

Abl

-lta

uuniltani

uuniltasi

uuniltansa / uuniltaan

uuneiltani

uuneiltasi

uuneiltansa / uuneiltaan

Tra

-ksi

uunikseni

uuniksesi

uuniksensa / uunikseen

uuneikseni

uuneiksesi

uuneiksensa / uuneikseen

Ess

-na

uuninani

uuninasi

uuninansa / uuninaan

uuneinani

uuneinasi

uuneinansa / uuneinaan

Abe

-tta

uunittani

uunittasi

uunittansa / uunittaan

uuneittani

uuneittasi

uuneittansa / uuneittaan

Com

-ne

-

-

-

uuneineni

uuneinesi

uuneinensa / uuneineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

uunimme

uunimme

uuninne

uuninne

uuninsa

uuninsa

Par

-ta

uuniamme

uunejamme

uunianne

uunejanne

uuniansa / uuniaan

uunejansa / uunejaan

Gen

-n

uunimme

uuniemme

uuninne

uunienne

uuninsa

uuniensa

Ill

mihin

uuniimme

uuneihimme

uuniinne

uuneihinne

uuniinsa

uuneihinsa

Ine

-ssa

uunissamme

uuneissamme

uunissanne

uuneissanne

uunissansa / uunissaan

uuneissansa / uuneissaan

Ela

-sta

uunistamme

uuneistamme

uunistanne

uuneistanne

uunistansa / uunistaan

uuneistansa / uuneistaan

All

-lle

uunillemme

uuneillemme

uunillenne

uuneillenne

uunillensa / uunilleen

uuneillensa / uuneillean

Ade

-lla

uunillamme

uuneillamme

uunillanne

uuneillanne

uunillansa / uunillaan

uuneillansa / uuneillaan

Abl

-lta

uuniltamme

uuneiltamme

uuniltanne

uuneiltanne

uuniltansa / uuniltaan

uuneiltansa / uuneiltaan

Tra

-ksi

uuniksemme

uuneiksemme

uuniksenne

uuneiksenne

uuniksensa / uunikseen

uuneiksensa / uuneikseen

Ess

-na

uuninamme

uuneinamme

uuninanne

uuneinanne

uuninansa / uuninaan

uuneinansa / uuneinaan

Abe

-tta

uunittamme

uuneittamme

uunittanne

uuneittanne

uunittansa / uunittaan

uuneittansa / uuneittaan

Com

-ne

-

uuneinemme

-

uuneinenne

-

uuneinensa / uuneineen

Singular

Plural

Nom

-

uunimme

uuninne

uuninsa

uunimme

uuninne

uuninsa

Par

-ta

uuniamme

uunianne

uuniansa / uuniaan

uunejamme

uunejanne

uunejansa / uunejaan

Gen

-n

uunimme

uuninne

uuninsa

uuniemme

uunienne

uuniensa

Ill

mihin

uuniimme

uuniinne

uuniinsa

uuneihimme

uuneihinne

uuneihinsa

Ine

-ssa

uunissamme

uunissanne

uunissansa / uunissaan

uuneissamme

uuneissanne

uuneissansa / uuneissaan

Ela

-sta

uunistamme

uunistanne

uunistansa / uunistaan

uuneistamme

uuneistanne

uuneistansa / uuneistaan

All

-lle

uunillemme

uunillenne

uunillensa / uunilleen

uuneillemme

uuneillenne

uuneillensa / uuneillean

Ade

-lla

uunillamme

uunillanne

uunillansa / uunillaan

uuneillamme

uuneillanne

uuneillansa / uuneillaan

Abl

-lta

uuniltamme

uuniltanne

uuniltansa / uuniltaan

uuneiltamme

uuneiltanne

uuneiltansa / uuneiltaan

Tra

-ksi

uuniksemme

uuniksenne

uuniksensa / uunikseen

uuneiksemme

uuneiksenne

uuneiksensa / uuneikseen

Ess

-na

uuninamme

uuninanne

uuninansa / uuninaan

uuneinamme

uuneinanne

uuneinansa / uuneinaan

Abe

-tta

uunittamme

uunittanne

uunittansa / uunittaan

uuneittamme

uuneittanne

uuneittansa / uuneittaan

Com

-ne

-

-

-

uuneinemme

uuneinenne

uuneinensa / uuneineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles2018.v3 Puu heiluu tuulessa. The tree sways in the wind. Puu kasvaa nopeasti. The tree grows quickly. Puu on suuri ja vanha. The tree is large and old. Pidä puusi... Pick up sticks. Vahaan puusi. I wax your wood. Puusi odottaa. Yes I'm guarding your tree. Sinun puusi... Your trees. Tuo on puumme. That's our tree. Nimeätkö puusi? You name your tree? Paina puuta. Thank you very much. Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept