logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

puupino, noun

Word analysis
puupino

puupino

puupino

Noun, Singular Nominative

puu

Noun, Singular Nominative

+ pino

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puupino

puupinot

Par

-ta

puupinoa

puupinoja

Gen

-n

puupinon

puupinojen

Ill

mihin

puupinoon

puupinoihin

Ine

-ssa

puupinossa

puupinoissa

Ela

-sta

puupinosta

puupinoista

All

-lle

puupinolle

puupinoille

Ade

-lla

puupinolla

puupinoilla

Abl

-lta

puupinolta

puupinoilta

Tra

-ksi

puupinoksi

puupinoiksi

Ess

-na

puupinona

puupinoina

Abe

-tta

puupinotta

puupinoitta

Com

-ne

-

puupinoine

Ins

-in

-

puupinoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puupino

puupinot

Par

-ta

puupinoa

puupinoja

Gen

-n

puupinon

puupinojen

Ill

mihin

puupinoon

puupinoihin

Ine

-ssa

puupinossa

puupinoissa

Ela

-sta

puupinosta

puupinoista

All

-lle

puupinolle

puupinoille

Ade

-lla

puupinolla

puupinoilla

Abl

-lta

puupinolta

puupinoilta

Tra

-ksi

puupinoksi

puupinoiksi

Ess

-na

puupinona

puupinoina

Abe

-tta

puupinotta

puupinoitta

Com

-ne

-

puupinoine

Ins

-in

-

puupinoin

wood
holzstapel
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; opensubtitles2; EuroParl2021; Literature; jw2019 Tuo on sama puupino. It's the same log. Puupino vaatii huomiota. The woodpile needs attention. Tässä on nekru puupinossa. This is the nigger in the woodpile. Löysin sopivia kannon palasia puupinosta. In the woodpile I found scraps of stump wood that looked suitable. Olin ja teimme sen kellarissa puupinon päällä, tyytyväinen? I was #, we did it in the basement on top of a pile of buns, okay? Luokka 0 tai alempi (ulkona käytettävät puupinoille tarkoitetut tuotteet). Class 0 (outdoor wood products). Hansel,s-huusi hän ohitse mennessä kotkalle, joka istui puupinolla,s-nyt me olemme herroina täällä! Hansl,she cried as she passed the vulture who was perched on the wood -shed,we are the masters now!. Kun hän ja hänen vieraansa aterioivat pihalla, yksi lapsista kiipesi naapurin huolellisesti latoman puupinon päälle. During a picnic with some friends at her home, one of the children climbed up on a neighbor's neat stack of firewood. Show more arrow right

Wiktionary

woodpile Show more arrow right puu +‎ pino Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puupinoni

puupinoni

puupinosi

puupinosi

puupinonsa

puupinonsa

Par

-ta

puupinoani

puupinojani

puupinoasi

puupinojasi

puupinoansa / puupinoaan

puupinojansa / puupinojaan

Gen

-n

puupinoni

puupinojeni

puupinosi

puupinojesi

puupinonsa

puupinojensa

Ill

mihin

puupinooni

puupinoihini

puupinoosi

puupinoihisi

puupinoonsa

puupinoihinsa

Ine

-ssa

puupinossani

puupinoissani

puupinossasi

puupinoissasi

puupinossansa / puupinossaan

puupinoissansa / puupinoissaan

Ela

-sta

puupinostani

puupinoistani

puupinostasi

puupinoistasi

puupinostansa / puupinostaan

puupinoistansa / puupinoistaan

All

-lle

puupinolleni

puupinoilleni

puupinollesi

puupinoillesi

puupinollensa / puupinolleen

puupinoillensa / puupinoillean

Ade

-lla

puupinollani

puupinoillani

puupinollasi

puupinoillasi

puupinollansa / puupinollaan

puupinoillansa / puupinoillaan

Abl

-lta

puupinoltani

puupinoiltani

puupinoltasi

puupinoiltasi

puupinoltansa / puupinoltaan

puupinoiltansa / puupinoiltaan

Tra

-ksi

puupinokseni

puupinoikseni

puupinoksesi

puupinoiksesi

puupinoksensa / puupinokseen

puupinoiksensa / puupinoikseen

Ess

-na

puupinonani

puupinoinani

puupinonasi

puupinoinasi

puupinonansa / puupinonaan

puupinoinansa / puupinoinaan

Abe

-tta

puupinottani

puupinoittani

puupinottasi

puupinoittasi

puupinottansa / puupinottaan

puupinoittansa / puupinoittaan

Com

-ne

-

puupinoineni

-

puupinoinesi

-

puupinoinensa / puupinoineen

Singular

Plural

Nom

-

puupinoni

puupinosi

puupinonsa

puupinoni

puupinosi

puupinonsa

Par

-ta

puupinoani

puupinoasi

puupinoansa / puupinoaan

puupinojani

puupinojasi

puupinojansa / puupinojaan

Gen

-n

puupinoni

puupinosi

puupinonsa

puupinojeni

puupinojesi

puupinojensa

Ill

mihin

puupinooni

puupinoosi

puupinoonsa

puupinoihini

puupinoihisi

puupinoihinsa

Ine

-ssa

puupinossani

puupinossasi

puupinossansa / puupinossaan

puupinoissani

puupinoissasi

puupinoissansa / puupinoissaan

Ela

-sta

puupinostani

puupinostasi

puupinostansa / puupinostaan

puupinoistani

puupinoistasi

puupinoistansa / puupinoistaan

All

-lle

puupinolleni

puupinollesi

puupinollensa / puupinolleen

puupinoilleni

puupinoillesi

puupinoillensa / puupinoillean

Ade

-lla

puupinollani

puupinollasi

puupinollansa / puupinollaan

puupinoillani

puupinoillasi

puupinoillansa / puupinoillaan

Abl

-lta

puupinoltani

puupinoltasi

puupinoltansa / puupinoltaan

puupinoiltani

puupinoiltasi

puupinoiltansa / puupinoiltaan

Tra

-ksi

puupinokseni

puupinoksesi

puupinoksensa / puupinokseen

puupinoikseni

puupinoiksesi

puupinoiksensa / puupinoikseen

Ess

-na

puupinonani

puupinonasi

puupinonansa / puupinonaan

puupinoinani

puupinoinasi

puupinoinansa / puupinoinaan

Abe

-tta

puupinottani

puupinottasi

puupinottansa / puupinottaan

puupinoittani

puupinoittasi

puupinoittansa / puupinoittaan

Com

-ne

-

-

-

puupinoineni

puupinoinesi

puupinoinensa / puupinoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puupinomme

puupinomme

puupinonne

puupinonne

puupinonsa

puupinonsa

Par

-ta

puupinoamme

puupinojamme

puupinoanne

puupinojanne

puupinoansa / puupinoaan

puupinojansa / puupinojaan

Gen

-n

puupinomme

puupinojemme

puupinonne

puupinojenne

puupinonsa

puupinojensa

Ill

mihin

puupinoomme

puupinoihimme

puupinoonne

puupinoihinne

puupinoonsa

puupinoihinsa

Ine

-ssa

puupinossamme

puupinoissamme

puupinossanne

puupinoissanne

puupinossansa / puupinossaan

puupinoissansa / puupinoissaan

Ela

-sta

puupinostamme

puupinoistamme

puupinostanne

puupinoistanne

puupinostansa / puupinostaan

puupinoistansa / puupinoistaan

All

-lle

puupinollemme

puupinoillemme

puupinollenne

puupinoillenne

puupinollensa / puupinolleen

puupinoillensa / puupinoillean

Ade

-lla

puupinollamme

puupinoillamme

puupinollanne

puupinoillanne

puupinollansa / puupinollaan

puupinoillansa / puupinoillaan

Abl

-lta

puupinoltamme

puupinoiltamme

puupinoltanne

puupinoiltanne

puupinoltansa / puupinoltaan

puupinoiltansa / puupinoiltaan

Tra

-ksi

puupinoksemme

puupinoiksemme

puupinoksenne

puupinoiksenne

puupinoksensa / puupinokseen

puupinoiksensa / puupinoikseen

Ess

-na

puupinonamme

puupinoinamme

puupinonanne

puupinoinanne

puupinonansa / puupinonaan

puupinoinansa / puupinoinaan

Abe

-tta

puupinottamme

puupinoittamme

puupinottanne

puupinoittanne

puupinottansa / puupinottaan

puupinoittansa / puupinoittaan

Com

-ne

-

puupinoinemme

-

puupinoinenne

-

puupinoinensa / puupinoineen

Singular

Plural

Nom

-

puupinomme

puupinonne

puupinonsa

puupinomme

puupinonne

puupinonsa

Par

-ta

puupinoamme

puupinoanne

puupinoansa / puupinoaan

puupinojamme

puupinojanne

puupinojansa / puupinojaan

Gen

-n

puupinomme

puupinonne

puupinonsa

puupinojemme

puupinojenne

puupinojensa

Ill

mihin

puupinoomme

puupinoonne

puupinoonsa

puupinoihimme

puupinoihinne

puupinoihinsa

Ine

-ssa

puupinossamme

puupinossanne

puupinossansa / puupinossaan

puupinoissamme

puupinoissanne

puupinoissansa / puupinoissaan

Ela

-sta

puupinostamme

puupinostanne

puupinostansa / puupinostaan

puupinoistamme

puupinoistanne

puupinoistansa / puupinoistaan

All

-lle

puupinollemme

puupinollenne

puupinollensa / puupinolleen

puupinoillemme

puupinoillenne

puupinoillensa / puupinoillean

Ade

-lla

puupinollamme

puupinollanne

puupinollansa / puupinollaan

puupinoillamme

puupinoillanne

puupinoillansa / puupinoillaan

Abl

-lta

puupinoltamme

puupinoltanne

puupinoltansa / puupinoltaan

puupinoiltamme

puupinoiltanne

puupinoiltansa / puupinoiltaan

Tra

-ksi

puupinoksemme

puupinoksenne

puupinoksensa / puupinokseen

puupinoiksemme

puupinoiksenne

puupinoiksensa / puupinoikseen

Ess

-na

puupinonamme

puupinonanne

puupinonansa / puupinonaan

puupinoinamme

puupinoinanne

puupinoinansa / puupinoinaan

Abe

-tta

puupinottamme

puupinottanne

puupinottansa / puupinottaan

puupinoittamme

puupinoittanne

puupinoittansa / puupinoittaan

Com

-ne

-

-

-

puupinoinemme

puupinoinenne

puupinoinensa / puupinoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles2018.v3 Puu heiluu tuulessa. The tree sways in the wind. Puu kasvaa nopeasti. The tree grows quickly. Puu on suuri ja vanha. The tree is large and old. Pidä puusi... Pick up sticks. Vahaan puusi. I wax your wood. Puusi odottaa. Yes I'm guarding your tree. Sinun puusi... Your trees. Tuo on puumme. That's our tree. Nimeätkö puusi? You name your tree? Paina puuta. Thank you very much. Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

pino

pinot

Par

-ta

pinoa

pinoja

Gen

-n

pinon

pinojen

Ill

mihin

pinoon

pinoihin

Ine

-ssa

pinossa

pinoissa

Ela

-sta

pinosta

pinoista

All

-lle

pinolle

pinoille

Ade

-lla

pinolla

pinoilla

Abl

-lta

pinolta

pinoilta

Tra

-ksi

pinoksi

pinoiksi

Ess

-na

pinona

pinoina

Abe

-tta

pinotta

pinoitta

Com

-ne

-

pinoine

Ins

-in

-

pinoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

pino

pinot

Par

-ta

pinoa

pinoja

Gen

-n

pinon

pinojen

Ill

mihin

pinoon

pinoihin

Ine

-ssa

pinossa

pinoissa

Ela

-sta

pinosta

pinoista

All

-lle

pinolle

pinoille

Ade

-lla

pinolla

pinoilla

Abl

-lta

pinolta

pinoilta

Tra

-ksi

pinoksi

pinoiksi

Ess

-na

pinona

pinoina

Abe

-tta

pinotta

pinoitta

Com

-ne

-

pinoine

Ins

-in

-

pinoin

stack pino, nippu, kasa, savupiippu, suova, kiväärikeko
heap pino, kasa, läjä
pile kasa, pino, nukka, paalu, pinkka, ydinreaktori
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Europarl; OpenSubtitles; Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 12345; Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 24680; OPUS Parallel Corpus, sentence ID: 13579 Iso pino niitä! A stack of'em! Pino romahtaa helposti ilman tukea. The pile easily collapses without support. Pino puuta odottaa edelleen hakkuukonetta. A stack of wood is still waiting for the logging machine. Pino kirjoja romahti lattialle. The stack of books collapsed to the floor. Tehkää siistit pinot. Now stack them up, nice and neat. Nyysin tämän pinosta. I nicked this from the pile. Rakennustyömaalla oli iso pino hiekkaa odottamassa käyttöä. There was a large pile of sand waiting to be used at the construction site. Yhtäkkiä käsiini osui kokonainen pino lehtiä, joissa poseerasit. Suddenly, I came across a whole stack of magazines with you in them. Ruokakaupassa oli halvalla pinoa kirsikoita. There were stacks of cherries for sale at the grocery store. Minulla oli pino raportteja eri puolilta maata, ja ne piti saada eteenpäin. I had a huge backlog of mechanic reports from all over the country and I had to get them out, push them up the ladder. Show more arrow right

Wiktionary

stack, pile (computing, programming) stack Show more arrow right halkopino paperipino pinokuutiometri pinotavara propsipino puupino Show more arrow right From Proto-Finnic pino, borrowed from Proto-Germanic fīnō (“heap”). Show more arrow right

Wikipedia

Stack (data structure) The stack is one of the most important data structures in computer science. To understand how a stack works, think of a deck of playing cards that is face down. We can only easily access the card that is on top. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

pinoni

pinoni

pinosi

pinosi

pinonsa

pinonsa

Par

-ta

pinoani

pinojani

pinoasi

pinojasi

pinoansa / pinoaan

pinojansa / pinojaan

Gen

-n

pinoni

pinojeni

pinosi

pinojesi

pinonsa

pinojensa

Ill

mihin

pinooni

pinoihini

pinoosi

pinoihisi

pinoonsa

pinoihinsa

Ine

-ssa

pinossani

pinoissani

pinossasi

pinoissasi

pinossansa / pinossaan

pinoissansa / pinoissaan

Ela

-sta

pinostani

pinoistani

pinostasi

pinoistasi

pinostansa / pinostaan

pinoistansa / pinoistaan

All

-lle

pinolleni

pinoilleni

pinollesi

pinoillesi

pinollensa / pinolleen

pinoillensa / pinoillean

Ade

-lla

pinollani

pinoillani

pinollasi

pinoillasi

pinollansa / pinollaan

pinoillansa / pinoillaan

Abl

-lta

pinoltani

pinoiltani

pinoltasi

pinoiltasi

pinoltansa / pinoltaan

pinoiltansa / pinoiltaan

Tra

-ksi

pinokseni

pinoikseni

pinoksesi

pinoiksesi

pinoksensa / pinokseen

pinoiksensa / pinoikseen

Ess

-na

pinonani

pinoinani

pinonasi

pinoinasi

pinonansa / pinonaan

pinoinansa / pinoinaan

Abe

-tta

pinottani

pinoittani

pinottasi

pinoittasi

pinottansa / pinottaan

pinoittansa / pinoittaan

Com

-ne

-

pinoineni

-

pinoinesi

-

pinoinensa / pinoineen

Singular

Plural

Nom

-

pinoni

pinosi

pinonsa

pinoni

pinosi

pinonsa

Par

-ta

pinoani

pinoasi

pinoansa / pinoaan

pinojani

pinojasi

pinojansa / pinojaan

Gen

-n

pinoni

pinosi

pinonsa

pinojeni

pinojesi

pinojensa

Ill

mihin

pinooni

pinoosi

pinoonsa

pinoihini

pinoihisi

pinoihinsa

Ine

-ssa

pinossani

pinossasi

pinossansa / pinossaan

pinoissani

pinoissasi

pinoissansa / pinoissaan

Ela

-sta

pinostani

pinostasi

pinostansa / pinostaan

pinoistani

pinoistasi

pinoistansa / pinoistaan

All

-lle

pinolleni

pinollesi

pinollensa / pinolleen

pinoilleni

pinoillesi

pinoillensa / pinoillean

Ade

-lla

pinollani

pinollasi

pinollansa / pinollaan

pinoillani

pinoillasi

pinoillansa / pinoillaan

Abl

-lta

pinoltani

pinoltasi

pinoltansa / pinoltaan

pinoiltani

pinoiltasi

pinoiltansa / pinoiltaan

Tra

-ksi

pinokseni

pinoksesi

pinoksensa / pinokseen

pinoikseni

pinoiksesi

pinoiksensa / pinoikseen

Ess

-na

pinonani

pinonasi

pinonansa / pinonaan

pinoinani

pinoinasi

pinoinansa / pinoinaan

Abe

-tta

pinottani

pinottasi

pinottansa / pinottaan

pinoittani

pinoittasi

pinoittansa / pinoittaan

Com

-ne

-

-

-

pinoineni

pinoinesi

pinoinensa / pinoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

pinomme

pinomme

pinonne

pinonne

pinonsa

pinonsa

Par

-ta

pinoamme

pinojamme

pinoanne

pinojanne

pinoansa / pinoaan

pinojansa / pinojaan

Gen

-n

pinomme

pinojemme

pinonne

pinojenne

pinonsa

pinojensa

Ill

mihin

pinoomme

pinoihimme

pinoonne

pinoihinne

pinoonsa

pinoihinsa

Ine

-ssa

pinossamme

pinoissamme

pinossanne

pinoissanne

pinossansa / pinossaan

pinoissansa / pinoissaan

Ela

-sta

pinostamme

pinoistamme

pinostanne

pinoistanne

pinostansa / pinostaan

pinoistansa / pinoistaan

All

-lle

pinollemme

pinoillemme

pinollenne

pinoillenne

pinollensa / pinolleen

pinoillensa / pinoillean

Ade

-lla

pinollamme

pinoillamme

pinollanne

pinoillanne

pinollansa / pinollaan

pinoillansa / pinoillaan

Abl

-lta

pinoltamme

pinoiltamme

pinoltanne

pinoiltanne

pinoltansa / pinoltaan

pinoiltansa / pinoiltaan

Tra

-ksi

pinoksemme

pinoiksemme

pinoksenne

pinoiksenne

pinoksensa / pinokseen

pinoiksensa / pinoikseen

Ess

-na

pinonamme

pinoinamme

pinonanne

pinoinanne

pinonansa / pinonaan

pinoinansa / pinoinaan

Abe

-tta

pinottamme

pinoittamme

pinottanne

pinoittanne

pinottansa / pinottaan

pinoittansa / pinoittaan

Com

-ne

-

pinoinemme

-

pinoinenne

-

pinoinensa / pinoineen

Singular

Plural

Nom

-

pinomme

pinonne

pinonsa

pinomme

pinonne

pinonsa

Par

-ta

pinoamme

pinoanne

pinoansa / pinoaan

pinojamme

pinojanne

pinojansa / pinojaan

Gen

-n

pinomme

pinonne

pinonsa

pinojemme

pinojenne

pinojensa

Ill

mihin

pinoomme

pinoonne

pinoonsa

pinoihimme

pinoihinne

pinoihinsa

Ine

-ssa

pinossamme

pinossanne

pinossansa / pinossaan

pinoissamme

pinoissanne

pinoissansa / pinoissaan

Ela

-sta

pinostamme

pinostanne

pinostansa / pinostaan

pinoistamme

pinoistanne

pinoistansa / pinoistaan

All

-lle

pinollemme

pinollenne

pinollensa / pinolleen

pinoillemme

pinoillenne

pinoillensa / pinoillean

Ade

-lla

pinollamme

pinollanne

pinollansa / pinollaan

pinoillamme

pinoillanne

pinoillansa / pinoillaan

Abl

-lta

pinoltamme

pinoltanne

pinoltansa / pinoltaan

pinoiltamme

pinoiltanne

pinoiltansa / pinoiltaan

Tra

-ksi

pinoksemme

pinoksenne

pinoksensa / pinokseen

pinoiksemme

pinoiksenne

pinoiksensa / pinoikseen

Ess

-na

pinonamme

pinonanne

pinonansa / pinonaan

pinoinamme

pinoinanne

pinoinansa / pinoinaan

Abe

-tta

pinottamme

pinottanne

pinottansa / pinottaan

pinoittamme

pinoittanne

pinoittansa / pinoittaan

Com

-ne

-

-

-

pinoinemme

pinoinenne

pinoinensa / pinoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept