logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

Keri, noun

Word analysis
Kerinpuut

Kerinpuut

Keri

Noun, Prop Sem/Geon

+ puu

Noun, Plural Nominative

Keri

Noun, Propn

+ puu

Noun, Plural Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Keri

Kerit

Par

-ta

Keriä

Kerejä

Gen

-n

Kerin

Kerien

Ill

mihin

Keriin

Kereihin

Ine

-ssa

Kerissä

Kereissä

Ela

-sta

Keristä

Kereistä

All

-lle

Kerille

Kereille

Ade

-lla

Kerillä

Kereillä

Abl

-lta

Keriltä

Kereiltä

Tra

-ksi

Keriksi

Kereiksi

Ess

-na

Kerinä

Kereinä

Abe

-tta

Kerittä

Kereittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Kerein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Keri

Kerit

Par

-ta

Keriä

Kerejä

Gen

-n

Kerin

Kerien

Ill

mihin

Keriin

Kereihin

Ine

-ssa

Kerissä

Kereissä

Ela

-sta

Keristä

Kereistä

All

-lle

Kerille

Kereille

Ade

-lla

Kerillä

Kereillä

Abl

-lta

Keriltä

Kereiltä

Tra

-ksi

Keriksi

Kereiksi

Ess

-na

Kerinä

Kereinä

Abe

-tta

Kerittä

Kereittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Kerein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Translations

to wind kehiä, kääntää, keriä, kiemurrella, kelata, vainuta
to wind up lopettaa, lakkauttaa, päättää, päätyä, vetää, keriä
to unwind rentoutua, purkaa, purkautua, kiertyä auki, kelata, keriä
Keen
Keri
Show more arrow right

Wiktionary

(archaic, dialectal) A circular or near-circular, usually wooden, rim, edge, wheel or ring. A rim of a casket, chest, sieve etc. that is made of thin, bent wood or birchbark. A rim around millstones. The side panel of the body of a fiddle. The wheel of a spinning wheel. Synonym of kärrynpyörä (wheel of a cart). A bicycle wheel. Synonym of sompa. Synonym of lieri. The disk at the lower end of the plunger in a butter churn. birchbark ring A rim of a casket, chest, sieve etc. that is made of thin, bent wood or birchbark. A rim around millstones. The side panel of the body of a fiddle. The wheel of a spinning wheel. Synonym of kärrynpyörä (wheel of a cart). A bicycle wheel. Synonym of sompa. Synonym of lieri. The disk at the lower end of the plunger in a butter churn. birchbark ring (archaic) Synonym of vakka (wooden container made of bent board) (archaic) thickness of a cylindrical object, such as the trunk of a tree (dialectal) Synonym of kääkkä (old, wrinkled and thin man) Show more arrow right From Proto-Finnic keri, from Proto-Finno-Ugric kere. Show more arrow right

Wikipedia

Keri (island) Keri (Swedish: Kockskär) is a 3.1-hectare (7.7-acre) Estonian island in the Gulf of Finland. It is located about 6 km north of the island Prangli, and is one of the northernmost islands of Estonia. Keri is the site of the notable Keri Lighthouse. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Kerini

Kerini

Kerisi

Kerisi

Kerinsä / Keriän

Kerinsä / Keriän

Par

-ta

Keriäni

Kerejäni

Keriäsi

Kerejäsi

Keriänsä / Keriään

Kerejänsä / Kerejään

Gen

-n

Kerini

Kerieni

Kerisi

Keriesi

Kerinsä / Keriän

Keriensä

Ill

mihin

Keriini

Kereihini

Keriisi

Kereihisi

Keriinsä

Kereihinsä

Ine

-ssa

Kerissäni

Kereissäni

Kerissäsi

Kereissäsi

Kerissänsä / Kerissään

Kereissänsä

Ela

-sta

Keristäni

Kereistäni

Keristäsi

Kereistäsi

Keristänsä / Keristään

Kereistänsä

All

-lle

Kerilleni

Kereilleni

Kerillesi

Kereillesi

Kerillensä / Kerilleen

Kereilleen / Kereillensä

Ade

-lla

Kerilläni

Kereilläni

Kerilläsi

Kereilläsi

Kerillänsä / Kerillään

Kereillänsä

Abl

-lta

Keriltäni

Kereiltäni

Keriltäsi

Kereiltäsi

Keriltänsä / Keriltään

Kereiltänsä

Tra

-ksi

Kerikseni

Kereikseni

Keriksesi

Kereiksesi

Keriksensä / Kerikseen

Kereiksensä / Kereikseen

Ess

-na

Kerinäni

Kereinäni

Kerinäsi

Kereinäsi

Kerinänsä / Kerinään

Kereinänsä / Kereinään

Abe

-tta

Kerittäni

Kereittäni

Kerittäsi

Kereittäsi

Kerittänsä / Kerittään

Kereittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Kerini

Kerisi

Kerinsä / Keriän

Kerini

Kerisi

Kerinsä / Keriän

Par

-ta

Keriäni

Keriäsi

Keriänsä / Keriään

Kerejäni

Kerejäsi

Kerejänsä / Kerejään

Gen

-n

Kerini

Kerisi

Kerinsä / Keriän

Kerieni

Keriesi

Keriensä

Ill

mihin

Keriini

Keriisi

Keriinsä

Kereihini

Kereihisi

Kereihinsä

Ine

-ssa

Kerissäni

Kerissäsi

Kerissänsä / Kerissään

Kereissäni

Kereissäsi

Kereissänsä

Ela

-sta

Keristäni

Keristäsi

Keristänsä / Keristään

Kereistäni

Kereistäsi

Kereistänsä

All

-lle

Kerilleni

Kerillesi

Kerillensä / Kerilleen

Kereilleni

Kereillesi

Kereilleen / Kereillensä

Ade

-lla

Kerilläni

Kerilläsi

Kerillänsä / Kerillään

Kereilläni

Kereilläsi

Kereillänsä

Abl

-lta

Keriltäni

Keriltäsi

Keriltänsä / Keriltään

Kereiltäni

Kereiltäsi

Kereiltänsä

Tra

-ksi

Kerikseni

Keriksesi

Keriksensä / Kerikseen

Kereikseni

Kereiksesi

Kereiksensä / Kereikseen

Ess

-na

Kerinäni

Kerinäsi

Kerinänsä / Kerinään

Kereinäni

Kereinäsi

Kereinänsä / Kereinään

Abe

-tta

Kerittäni

Kerittäsi

Kerittänsä / Kerittään

Kereittäni

Kereittäsi

Kereittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Kerimme

Kerimme

Kerinne

Kerinne

Kerinsä / Keriän

Kerinsä / Keriän

Par

-ta

Keriämme

Kerejämme

Keriänne

Kerejänne

Keriänsä / Keriään

Kerejänsä / Kerejään

Gen

-n

Kerimme

Keriemme

Kerinne

Kerienne

Kerinsä / Keriän

Keriensä

Ill

mihin

Keriimme

Kereihimme

Keriinne

Kereihinne

Keriinsä

Kereihinsä

Ine

-ssa

Kerissämme

Kereissämme

Kerissänne

Kereissänne

Kerissänsä / Kerissään

Kereissänsä

Ela

-sta

Keristämme

Kereistämme

Keristänne

Kereistänne

Keristänsä / Keristään

Kereistänsä

All

-lle

Kerillemme

Kereillemme

Kerillenne

Kereillenne

Kerillensä / Kerilleen

Kereilleen / Kereillensä

Ade

-lla

Kerillämme

Kereillämme

Kerillänne

Kereillänne

Kerillänsä / Kerillään

Kereillänsä

Abl

-lta

Keriltämme

Kereiltämme

Keriltänne

Kereiltänne

Keriltänsä / Keriltään

Kereiltänsä

Tra

-ksi

Keriksemme

Kereiksemme

Keriksenne

Kereiksenne

Keriksensä / Kerikseen

Kereiksensä / Kereikseen

Ess

-na

Kerinämme

Kereinämme

Kerinänne

Kereinänne

Kerinänsä / Kerinään

Kereinänsä / Kereinään

Abe

-tta

Kerittämme

Kereittämme

Kerittänne

Kereittänne

Kerittänsä / Kerittään

Kereittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Kerimme

Kerinne

Kerinsä / Keriän

Kerimme

Kerinne

Kerinsä / Keriän

Par

-ta

Keriämme

Keriänne

Keriänsä / Keriään

Kerejämme

Kerejänne

Kerejänsä / Kerejään

Gen

-n

Kerimme

Kerinne

Kerinsä / Keriän

Keriemme

Kerienne

Keriensä

Ill

mihin

Keriimme

Keriinne

Keriinsä

Kereihimme

Kereihinne

Kereihinsä

Ine

-ssa

Kerissämme

Kerissänne

Kerissänsä / Kerissään

Kereissämme

Kereissänne

Kereissänsä

Ela

-sta

Keristämme

Keristänne

Keristänsä / Keristään

Kereistämme

Kereistänne

Kereistänsä

All

-lle

Kerillemme

Kerillenne

Kerillensä / Kerilleen

Kereillemme

Kereillenne

Kereilleen / Kereillensä

Ade

-lla

Kerillämme

Kerillänne

Kerillänsä / Kerillään

Kereillämme

Kereillänne

Kereillänsä

Abl

-lta

Keriltämme

Keriltänne

Keriltänsä / Keriltään

Kereiltämme

Kereiltänne

Kereiltänsä

Tra

-ksi

Keriksemme

Keriksenne

Keriksensä / Kerikseen

Kereiksemme

Kereiksenne

Kereiksensä / Kereikseen

Ess

-na

Kerinämme

Kerinänne

Kerinänsä / Kerinään

Kereinämme

Kereinänne

Kereinänsä / Kereinään

Abe

-tta

Kerittämme

Kerittänne

Kerittänsä / Kerittään

Kereittämme

Kereittänne

Kereittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Translations

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept