logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

muskottipuu, noun

Word analysis
muskottipuu

muskottipuu

muskottipuu

Noun, Singular Nominative

muskotti

Nti, Singular Nominative

+ puu

Noun, Singular Nominative

muskotti

Noun, Singular Nominative

+ puu

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

muskottipuu

muskottipuut

Par

-ta

muskottipuuta

muskottipuita

Gen

-n

muskottipuun

muskottipuitten / muskottipuiden

Ill

mihin

muskottipuuhun

muskottipuihin

Ine

-ssa

muskottipuussa

muskottipuissa

Ela

-sta

muskottipuusta

muskottipuista

All

-lle

muskottipuulle

muskottipuille

Ade

-lla

muskottipuulla

muskottipuilla

Abl

-lta

muskottipuulta

muskottipuilta

Tra

-ksi

muskottipuuksi

muskottipuiksi

Ess

-na

muskottipuuna

muskottipuina

Abe

-tta

muskottipuutta

muskottipuitta

Com

-ne

-

muskottipuine

Ins

-in

-

muskottipuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

muskottipuu

muskottipuut

Par

-ta

muskottipuuta

muskottipuita

Gen

-n

muskottipuun

muskottipuitten / muskottipuiden

Ill

mihin

muskottipuuhun

muskottipuihin

Ine

-ssa

muskottipuussa

muskottipuissa

Ela

-sta

muskottipuusta

muskottipuista

All

-lle

muskottipuulle

muskottipuille

Ade

-lla

muskottipuulla

muskottipuilla

Abl

-lta

muskottipuulta

muskottipuilta

Tra

-ksi

muskottipuuksi

muskottipuiksi

Ess

-na

muskottipuuna

muskottipuina

Abe

-tta

muskottipuutta

muskottipuitta

Com

-ne

-

muskottipuine

Ins

-in

-

muskottipuin

nutmeg muskottipähkinä, muskotti, muskottipuu
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles; Suomi24 Muskottipuu on yksi tunnetuimmista mausteista maailmassa. Nutmeg is one of the most well-known spices in the world. Muskottipuu on mauste, jota käytetään usein jouluruoissa. Nutmeg is a spice that is often used in Christmas dishes. Muskottipuu on pieni trooppinen puu, joka tuottaa pähkinöitä. Nutmeg is a small tropical tree that produces nuts. Muskottipuu on trooppinen puu, jolla on aromaattisia siemeniä. Nutmeg is a tropical tree that has aromatic seeds. Muskottipuu on mauste, joka tunnetaan sen voimakkaasta mausta. Nutmeg is a spice known for its strong flavor. Ensiavun kiireellinen luonne vaatii nopeita arviointeja ja muskottipuuns-potilaan tiedottamista. The urgent nature of first aid requires rapid assessments and informing the nutmeg patient. Ravintolassa käytettiin tuoretta muskottipuuta maustamaan ruokia. In the restaurant, they used fresh nutmeg to season the dishes. Tämä muskottipuun tuoksu tekee kodistasi viihtyisän ja lämpimän. The scent of this nutmeg tree makes your home cozy and warm. Keittiössä leijaileva muskottipuun tuoksu loi tunnelmaa jouluun. The scent of nutmeg floating in the kitchen created a Christmas atmosphere. Muskottipuun öljyä käytetään usein kosmetiikassa sen hyvien ominaisuuksien vuoksi. Nutmeg oil is often used in cosmetics for its beneficial properties. Show more arrow right

Wiktionary

nutmeg tree, nutmeg (Myristica fragrans) Show more arrow right muskotti +‎ puu Show more arrow right

Wikipedia

Myristica fragrans Myristica fragrans is an evergreen tree indigenous to the Moluccas (or the Spice Islands) of Indonesia. It is important as the main source of the spices nutmeg and mace. It is widely grown across the tropics including Guangdong and Yunnan in China, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Grenada in the Caribbean, Kerala in India, Sri Lanka and South America. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

muskottipuuni

muskottipuuni

muskottipuusi

muskottipuusi

muskottipuunsa

muskottipuunsa

Par

-ta

muskottipuutani

muskottipuitani

muskottipuutasi

muskottipuitasi

muskottipuutansa / muskottipuutaan

muskottipuitansa / muskottipuitaan

Gen

-n

muskottipuuni

muskottipuitteni / muskottipuideni

muskottipuusi

muskottipuittesi / muskottipuidesi

muskottipuunsa

muskottipuittensa / muskottipuidensa

Ill

mihin

muskottipuuhuni

muskottipuihini

muskottipuuhusi

muskottipuihisi

muskottipuuhunsa

muskottipuihinsa

Ine

-ssa

muskottipuussani

muskottipuissani

muskottipuussasi

muskottipuissasi

muskottipuussansa / muskottipuussaan

muskottipuissansa / muskottipuissaan

Ela

-sta

muskottipuustani

muskottipuistani

muskottipuustasi

muskottipuistasi

muskottipuustansa / muskottipuustaan

muskottipuistansa / muskottipuistaan

All

-lle

muskottipuulleni

muskottipuilleni

muskottipuullesi

muskottipuillesi

muskottipuullensa / muskottipuulleen

muskottipuillensa / muskottipuillean

Ade

-lla

muskottipuullani

muskottipuillani

muskottipuullasi

muskottipuillasi

muskottipuullansa / muskottipuullaan

muskottipuillansa / muskottipuillaan

Abl

-lta

muskottipuultani

muskottipuiltani

muskottipuultasi

muskottipuiltasi

muskottipuultansa / muskottipuultaan

muskottipuiltansa / muskottipuiltaan

Tra

-ksi

muskottipuukseni

muskottipuikseni

muskottipuuksesi

muskottipuiksesi

muskottipuuksensa / muskottipuukseen

muskottipuiksensa / muskottipuikseen

Ess

-na

muskottipuunani

muskottipuinani

muskottipuunasi

muskottipuinasi

muskottipuunansa / muskottipuunaan

muskottipuinansa / muskottipuinaan

Abe

-tta

muskottipuuttani

muskottipuittani

muskottipuuttasi

muskottipuittasi

muskottipuuttansa / muskottipuuttaan

muskottipuittansa / muskottipuittaan

Com

-ne

-

muskottipuineni

-

muskottipuinesi

-

muskottipuinensa / muskottipuineen

Singular

Plural

Nom

-

muskottipuuni

muskottipuusi

muskottipuunsa

muskottipuuni

muskottipuusi

muskottipuunsa

Par

-ta

muskottipuutani

muskottipuutasi

muskottipuutansa / muskottipuutaan

muskottipuitani

muskottipuitasi

muskottipuitansa / muskottipuitaan

Gen

-n

muskottipuuni

muskottipuusi

muskottipuunsa

muskottipuitteni / muskottipuideni

muskottipuittesi / muskottipuidesi

muskottipuittensa / muskottipuidensa

Ill

mihin

muskottipuuhuni

muskottipuuhusi

muskottipuuhunsa

muskottipuihini

muskottipuihisi

muskottipuihinsa

Ine

-ssa

muskottipuussani

muskottipuussasi

muskottipuussansa / muskottipuussaan

muskottipuissani

muskottipuissasi

muskottipuissansa / muskottipuissaan

Ela

-sta

muskottipuustani

muskottipuustasi

muskottipuustansa / muskottipuustaan

muskottipuistani

muskottipuistasi

muskottipuistansa / muskottipuistaan

All

-lle

muskottipuulleni

muskottipuullesi

muskottipuullensa / muskottipuulleen

muskottipuilleni

muskottipuillesi

muskottipuillensa / muskottipuillean

Ade

-lla

muskottipuullani

muskottipuullasi

muskottipuullansa / muskottipuullaan

muskottipuillani

muskottipuillasi

muskottipuillansa / muskottipuillaan

Abl

-lta

muskottipuultani

muskottipuultasi

muskottipuultansa / muskottipuultaan

muskottipuiltani

muskottipuiltasi

muskottipuiltansa / muskottipuiltaan

Tra

-ksi

muskottipuukseni

muskottipuuksesi

muskottipuuksensa / muskottipuukseen

muskottipuikseni

muskottipuiksesi

muskottipuiksensa / muskottipuikseen

Ess

-na

muskottipuunani

muskottipuunasi

muskottipuunansa / muskottipuunaan

muskottipuinani

muskottipuinasi

muskottipuinansa / muskottipuinaan

Abe

-tta

muskottipuuttani

muskottipuuttasi

muskottipuuttansa / muskottipuuttaan

muskottipuittani

muskottipuittasi

muskottipuittansa / muskottipuittaan

Com

-ne

-

-

-

muskottipuineni

muskottipuinesi

muskottipuinensa / muskottipuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

muskottipuumme

muskottipuumme

muskottipuunne

muskottipuunne

muskottipuunsa

muskottipuunsa

Par

-ta

muskottipuutamme

muskottipuitamme

muskottipuutanne

muskottipuitanne

muskottipuutansa / muskottipuutaan

muskottipuitansa / muskottipuitaan

Gen

-n

muskottipuumme

muskottipuittemme / muskottipuidemme

muskottipuunne

muskottipuittenne / muskottipuidenne

muskottipuunsa

muskottipuittensa / muskottipuidensa

Ill

mihin

muskottipuuhumme

muskottipuihimme

muskottipuuhunne

muskottipuihinne

muskottipuuhunsa

muskottipuihinsa

Ine

-ssa

muskottipuussamme

muskottipuissamme

muskottipuussanne

muskottipuissanne

muskottipuussansa / muskottipuussaan

muskottipuissansa / muskottipuissaan

Ela

-sta

muskottipuustamme

muskottipuistamme

muskottipuustanne

muskottipuistanne

muskottipuustansa / muskottipuustaan

muskottipuistansa / muskottipuistaan

All

-lle

muskottipuullemme

muskottipuillemme

muskottipuullenne

muskottipuillenne

muskottipuullensa / muskottipuulleen

muskottipuillensa / muskottipuillean

Ade

-lla

muskottipuullamme

muskottipuillamme

muskottipuullanne

muskottipuillanne

muskottipuullansa / muskottipuullaan

muskottipuillansa / muskottipuillaan

Abl

-lta

muskottipuultamme

muskottipuiltamme

muskottipuultanne

muskottipuiltanne

muskottipuultansa / muskottipuultaan

muskottipuiltansa / muskottipuiltaan

Tra

-ksi

muskottipuuksemme

muskottipuiksemme

muskottipuuksenne

muskottipuiksenne

muskottipuuksensa / muskottipuukseen

muskottipuiksensa / muskottipuikseen

Ess

-na

muskottipuunamme

muskottipuinamme

muskottipuunanne

muskottipuinanne

muskottipuunansa / muskottipuunaan

muskottipuinansa / muskottipuinaan

Abe

-tta

muskottipuuttamme

muskottipuittamme

muskottipuuttanne

muskottipuittanne

muskottipuuttansa / muskottipuuttaan

muskottipuittansa / muskottipuittaan

Com

-ne

-

muskottipuinemme

-

muskottipuinenne

-

muskottipuinensa / muskottipuineen

Singular

Plural

Nom

-

muskottipuumme

muskottipuunne

muskottipuunsa

muskottipuumme

muskottipuunne

muskottipuunsa

Par

-ta

muskottipuutamme

muskottipuutanne

muskottipuutansa / muskottipuutaan

muskottipuitamme

muskottipuitanne

muskottipuitansa / muskottipuitaan

Gen

-n

muskottipuumme

muskottipuunne

muskottipuunsa

muskottipuittemme / muskottipuidemme

muskottipuittenne / muskottipuidenne

muskottipuittensa / muskottipuidensa

Ill

mihin

muskottipuuhumme

muskottipuuhunne

muskottipuuhunsa

muskottipuihimme

muskottipuihinne

muskottipuihinsa

Ine

-ssa

muskottipuussamme

muskottipuussanne

muskottipuussansa / muskottipuussaan

muskottipuissamme

muskottipuissanne

muskottipuissansa / muskottipuissaan

Ela

-sta

muskottipuustamme

muskottipuustanne

muskottipuustansa / muskottipuustaan

muskottipuistamme

muskottipuistanne

muskottipuistansa / muskottipuistaan

All

-lle

muskottipuullemme

muskottipuullenne

muskottipuullensa / muskottipuulleen

muskottipuillemme

muskottipuillenne

muskottipuillensa / muskottipuillean

Ade

-lla

muskottipuullamme

muskottipuullanne

muskottipuullansa / muskottipuullaan

muskottipuillamme

muskottipuillanne

muskottipuillansa / muskottipuillaan

Abl

-lta

muskottipuultamme

muskottipuultanne

muskottipuultansa / muskottipuultaan

muskottipuiltamme

muskottipuiltanne

muskottipuiltansa / muskottipuiltaan

Tra

-ksi

muskottipuuksemme

muskottipuuksenne

muskottipuuksensa / muskottipuukseen

muskottipuiksemme

muskottipuiksenne

muskottipuiksensa / muskottipuikseen

Ess

-na

muskottipuunamme

muskottipuunanne

muskottipuunansa / muskottipuunaan

muskottipuinamme

muskottipuinanne

muskottipuinansa / muskottipuinaan

Abe

-tta

muskottipuuttamme

muskottipuuttanne

muskottipuuttansa / muskottipuuttaan

muskottipuittamme

muskottipuittanne

muskottipuittansa / muskottipuittaan

Com

-ne

-

-

-

muskottipuinemme

muskottipuinenne

muskottipuinensa / muskottipuineen

Wiktionary

nutmeg Show more arrow right Borrowed from Swedish muskot, from earlier muskat, ultimately from Late Latin muscata (“musky”) (named so because of its taste), a derivation of Late Latin muscus (“musk”). Show more arrow right
nutmeg muskottipähkinä, muskotti, muskottipuu
mace nuija, muskotti, sauva
Show more arrow right

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles2018.v3 Puu heiluu tuulessa. The tree sways in the wind. Puu kasvaa nopeasti. The tree grows quickly. Puu on suuri ja vanha. The tree is large and old. Pidä puusi... Pick up sticks. Vahaan puusi. I wax your wood. Puusi odottaa. Yes I'm guarding your tree. Sinun puusi... Your trees. Tuo on puumme. That's our tree. Nimeätkö puusi? You name your tree? Paina puuta. Thank you very much. Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

muskotti

muskotit

Par

-ta

muskottia

muskotteja

Gen

-n

muskotin

muskottien

Ill

mihin

muskottiin

muskotteihin

Ine

-ssa

muskotissa

muskoteissa

Ela

-sta

muskotista

muskoteista

All

-lle

muskotille

muskoteille

Ade

-lla

muskotilla

muskoteilla

Abl

-lta

muskotilta

muskoteilta

Tra

-ksi

muskotiksi

muskoteiksi

Ess

-na

muskottina

muskotteina

Abe

-tta

muskotitta

muskoteitta

Com

-ne

-

muskotteine

Ins

-in

-

muskotein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

muskotti

muskotit

Par

-ta

muskottia

muskotteja

Gen

-n

muskotin

muskottien

Ill

mihin

muskottiin

muskotteihin

Ine

-ssa

muskotissa

muskoteissa

Ela

-sta

muskotista

muskoteista

All

-lle

muskotille

muskoteille

Ade

-lla

muskotilla

muskoteilla

Abl

-lta

muskotilta

muskoteilta

Tra

-ksi

muskotiksi

muskoteiksi

Ess

-na

muskottina

muskotteina

Abe

-tta

muskotitta

muskoteitta

Com

-ne

-

muskotteine

Ins

-in

-

muskotein

nutmeg muskottipähkinä, muskotti, muskottipuu
mace nuija, muskotti, sauva
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; tmClass; OpenSubtitles; Global Voices Parallel Corpus Hei, Muskotti. Hi, Nutmeg. Muskotti (mauste). Nutmegs (spice). Muskotti, Paprika. Nutmeg, Paprika. Muskotti ja Inkivääri. Nutmeg and Ginger. Hei, Muskotti, lähdetään. Hey, Nutmeg, let's go. Hae muskottia! Nutmeg! Kasvoin muskottipuun alla. I grew up under the nutmeg tree. Keittiössä tuoksui makeasti paahdettu muskotti. The kitchen smelled sweetly of roasted nutmeg. Muskotin tuoksu. Like nutmeg. Monica tekee muskottins-soijavoita. Monica's making some nutmeg soy butter. Show more arrow right

Wiktionary

nutmeg Show more arrow right Borrowed from Swedish muskot, from earlier muskat, ultimately from Late Latin muscata (“musky”) (named so because of its taste), a derivation of Late Latin muscus (“musk”). Show more arrow right

Wikipedia

Myristica fragrans Myristica fragrans is an evergreen tree indigenous to the Moluccas (or the Spice Islands) of Indonesia. It is important as the main source of the spices nutmeg and mace. It is widely grown across the tropics including Guangdong and Yunnan in China, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Grenada in the Caribbean, Kerala in India, Sri Lanka and South America. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

muskottini

muskottini

muskottisi

muskottisi

muskottinsa

muskottinsa

Par

-ta

muskottiani

muskottejani

muskottiasi

muskottejasi

muskottiansa / muskottiaan

muskottejansa / muskottejaan

Gen

-n

muskottini

muskottieni

muskottisi

muskottiesi

muskottinsa

muskottiensa

Ill

mihin

muskottiini

muskotteihini

muskottiisi

muskotteihisi

muskottiinsa

muskotteihinsa

Ine

-ssa

muskotissani

muskoteissani

muskotissasi

muskoteissasi

muskotissansa / muskotissaan

muskoteissansa / muskoteissaan

Ela

-sta

muskotistani

muskoteistani

muskotistasi

muskoteistasi

muskotistansa / muskotistaan

muskoteistansa / muskoteistaan

All

-lle

muskotilleni

muskoteilleni

muskotillesi

muskoteillesi

muskotillensa / muskotilleen

muskoteillensa / muskoteillean

Ade

-lla

muskotillani

muskoteillani

muskotillasi

muskoteillasi

muskotillansa / muskotillaan

muskoteillansa / muskoteillaan

Abl

-lta

muskotiltani

muskoteiltani

muskotiltasi

muskoteiltasi

muskotiltansa / muskotiltaan

muskoteiltansa / muskoteiltaan

Tra

-ksi

muskotikseni

muskoteikseni

muskotiksesi

muskoteiksesi

muskotiksensa / muskotikseen

muskoteiksensa / muskoteikseen

Ess

-na

muskottinani

muskotteinani

muskottinasi

muskotteinasi

muskottinansa / muskottinaan

muskotteinansa / muskotteinaan

Abe

-tta

muskotittani

muskoteittani

muskotittasi

muskoteittasi

muskotittansa / muskotittaan

muskoteittansa / muskoteittaan

Com

-ne

-

muskotteineni

-

muskotteinesi

-

muskotteinensa / muskotteineen

Singular

Plural

Nom

-

muskottini

muskottisi

muskottinsa

muskottini

muskottisi

muskottinsa

Par

-ta

muskottiani

muskottiasi

muskottiansa / muskottiaan

muskottejani

muskottejasi

muskottejansa / muskottejaan

Gen

-n

muskottini

muskottisi

muskottinsa

muskottieni

muskottiesi

muskottiensa

Ill

mihin

muskottiini

muskottiisi

muskottiinsa

muskotteihini

muskotteihisi

muskotteihinsa

Ine

-ssa

muskotissani

muskotissasi

muskotissansa / muskotissaan

muskoteissani

muskoteissasi

muskoteissansa / muskoteissaan

Ela

-sta

muskotistani

muskotistasi

muskotistansa / muskotistaan

muskoteistani

muskoteistasi

muskoteistansa / muskoteistaan

All

-lle

muskotilleni

muskotillesi

muskotillensa / muskotilleen

muskoteilleni

muskoteillesi

muskoteillensa / muskoteillean

Ade

-lla

muskotillani

muskotillasi

muskotillansa / muskotillaan

muskoteillani

muskoteillasi

muskoteillansa / muskoteillaan

Abl

-lta

muskotiltani

muskotiltasi

muskotiltansa / muskotiltaan

muskoteiltani

muskoteiltasi

muskoteiltansa / muskoteiltaan

Tra

-ksi

muskotikseni

muskotiksesi

muskotiksensa / muskotikseen

muskoteikseni

muskoteiksesi

muskoteiksensa / muskoteikseen

Ess

-na

muskottinani

muskottinasi

muskottinansa / muskottinaan

muskotteinani

muskotteinasi

muskotteinansa / muskotteinaan

Abe

-tta

muskotittani

muskotittasi

muskotittansa / muskotittaan

muskoteittani

muskoteittasi

muskoteittansa / muskoteittaan

Com

-ne

-

-

-

muskotteineni

muskotteinesi

muskotteinensa / muskotteineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

muskottimme

muskottimme

muskottinne

muskottinne

muskottinsa

muskottinsa

Par

-ta

muskottiamme

muskottejamme

muskottianne

muskottejanne

muskottiansa / muskottiaan

muskottejansa / muskottejaan

Gen

-n

muskottimme

muskottiemme

muskottinne

muskottienne

muskottinsa

muskottiensa

Ill

mihin

muskottiimme

muskotteihimme

muskottiinne

muskotteihinne

muskottiinsa

muskotteihinsa

Ine

-ssa

muskotissamme

muskoteissamme

muskotissanne

muskoteissanne

muskotissansa / muskotissaan

muskoteissansa / muskoteissaan

Ela

-sta

muskotistamme

muskoteistamme

muskotistanne

muskoteistanne

muskotistansa / muskotistaan

muskoteistansa / muskoteistaan

All

-lle

muskotillemme

muskoteillemme

muskotillenne

muskoteillenne

muskotillensa / muskotilleen

muskoteillensa / muskoteillean

Ade

-lla

muskotillamme

muskoteillamme

muskotillanne

muskoteillanne

muskotillansa / muskotillaan

muskoteillansa / muskoteillaan

Abl

-lta

muskotiltamme

muskoteiltamme

muskotiltanne

muskoteiltanne

muskotiltansa / muskotiltaan

muskoteiltansa / muskoteiltaan

Tra

-ksi

muskotiksemme

muskoteiksemme

muskotiksenne

muskoteiksenne

muskotiksensa / muskotikseen

muskoteiksensa / muskoteikseen

Ess

-na

muskottinamme

muskotteinamme

muskottinanne

muskotteinanne

muskottinansa / muskottinaan

muskotteinansa / muskotteinaan

Abe

-tta

muskotittamme

muskoteittamme

muskotittanne

muskoteittanne

muskotittansa / muskotittaan

muskoteittansa / muskoteittaan

Com

-ne

-

muskotteinemme

-

muskotteinenne

-

muskotteinensa / muskotteineen

Singular

Plural

Nom

-

muskottimme

muskottinne

muskottinsa

muskottimme

muskottinne

muskottinsa

Par

-ta

muskottiamme

muskottianne

muskottiansa / muskottiaan

muskottejamme

muskottejanne

muskottejansa / muskottejaan

Gen

-n

muskottimme

muskottinne

muskottinsa

muskottiemme

muskottienne

muskottiensa

Ill

mihin

muskottiimme

muskottiinne

muskottiinsa

muskotteihimme

muskotteihinne

muskotteihinsa

Ine

-ssa

muskotissamme

muskotissanne

muskotissansa / muskotissaan

muskoteissamme

muskoteissanne

muskoteissansa / muskoteissaan

Ela

-sta

muskotistamme

muskotistanne

muskotistansa / muskotistaan

muskoteistamme

muskoteistanne

muskoteistansa / muskoteistaan

All

-lle

muskotillemme

muskotillenne

muskotillensa / muskotilleen

muskoteillemme

muskoteillenne

muskoteillensa / muskoteillean

Ade

-lla

muskotillamme

muskotillanne

muskotillansa / muskotillaan

muskoteillamme

muskoteillanne

muskoteillansa / muskoteillaan

Abl

-lta

muskotiltamme

muskotiltanne

muskotiltansa / muskotiltaan

muskoteiltamme

muskoteiltanne

muskoteiltansa / muskoteiltaan

Tra

-ksi

muskotiksemme

muskotiksenne

muskotiksensa / muskotikseen

muskoteiksemme

muskoteiksenne

muskoteiksensa / muskoteikseen

Ess

-na

muskottinamme

muskottinanne

muskottinansa / muskottinaan

muskotteinamme

muskotteinanne

muskotteinansa / muskotteinaan

Abe

-tta

muskotittamme

muskotittanne

muskotittansa / muskotittaan

muskoteittamme

muskoteittanne

muskoteittansa / muskoteittaan

Com

-ne

-

-

-

muskotteinemme

muskotteinenne

muskotteinensa / muskotteineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept