logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kaakkoisosa, noun

Word analysis
kaakkoisosa

kaakkoisosa

kaakkoisosa

Noun, Singular Nominative

kaakkois

Noun, Pref

+ osa

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kaakkoisosa

kaakkoisosat

Par

-ta

kaakkoisosaa

kaakkoisosia

Gen

-n

kaakkoisosan

kaakkoisosien

Ill

mihin

kaakkoisosaan

kaakkoisosiin

Ine

-ssa

kaakkoisosassa

kaakkoisosissa

Ela

-sta

kaakkoisosasta

kaakkoisosista

All

-lle

kaakkoisosalle

kaakkoisosille

Ade

-lla

kaakkoisosalla

kaakkoisosilla

Abl

-lta

kaakkoisosalta

kaakkoisosilta

Tra

-ksi

kaakkoisosaksi

kaakkoisosiksi

Ess

-na

kaakkoisosana

kaakkoisosina

Abe

-tta

kaakkoisosatta

kaakkoisositta

Com

-ne

-

kaakkoisosine

Ins

-in

-

kaakkoisosin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kaakkoisosa

kaakkoisosat

Par

-ta

kaakkoisosaa

kaakkoisosia

Gen

-n

kaakkoisosan

kaakkoisosien

Ill

mihin

kaakkoisosaan

kaakkoisosiin

Ine

-ssa

kaakkoisosassa

kaakkoisosissa

Ela

-sta

kaakkoisosasta

kaakkoisosista

All

-lle

kaakkoisosalle

kaakkoisosille

Ade

-lla

kaakkoisosalla

kaakkoisosilla

Abl

-lta

kaakkoisosalta

kaakkoisosilta

Tra

-ksi

kaakkoisosaksi

kaakkoisosiksi

Ess

-na

kaakkoisosana

kaakkoisosina

Abe

-tta

kaakkoisosatta

kaakkoisositta

Com

-ne

-

kaakkoisosine

Ins

-in

-

kaakkoisosin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

South-East
South-East
southeastern
The southeastern part
Show more arrow right
EurLex-2; eurlex-diff-2018-06-20; jw2019; eurlex-diff-2017; Eurlex2019 Stupava (SK)s-Wienin kaakkoisosat (AT). Stupava (SK)- south-east Vienna (AT). Komission julkilausuma: Tilanne Turkin kaakkoisosassa. Commission statement: Situation in south-east Turkey. Kurdien rauhanprosessi ja tilanne Turkin kaakkoisosassa. Kurdish peace process and the situation in the southeast of Turkey. Me taapertelemme kömpelösti meille ominaiseen tapaan Afrikan keskins-ja kaakkoisosissa. “With our distinctive, ponderous waddle, we wander the central and southeastern regions of Africa. Tuotantoalue käsittää Gaziantepin maakunnan kokonaisuudessaan Anatolian kaakkoisosassa. The production area covers the whole of the province of Gaziantep, in south-east Anatolia. AFPAn mukaan puupellettien tuotannon kasvu nostaa jo nyt kantohintoja Yhdysvaltojen kaakkoisosissa. According to AFPA, the increase in wood pellet production is already causing an increase in stumpage prices in the south -east of the US. Rajattu maantieteellinen alue kattaa koko Jaénin maakunnan, joka sijaitsee Iberian niemimaan kaakkoisosassa. The defined geographical area covers the whole of Jaén province, located in the southeastern Iberian Peninsula. Tästä valtakunnasta tuli Aasians-niminen Rooman provinssi, mutta sen kaakkoisosasta käytetään usein nimitystä Aasian Frygia (ks. This kingdom became the Roman province of Asia, but the SE portion is often referred to as Asian Phrygia. Jäsenvaltioiden alueiden jakaminen alueyksiköihin osoittaa, että eri alajaottelujen laajuudet ovat hyvin erilaisia. Esimerkkinä Riojan alue Espanjassa (kokonaispintans-ala 5 034 km2) ja Ranskan kaakkoisosa (France Sudns-Est) (kokonaispintans-ala 111 326 km2). Nevertheless, the breakdown of the territory of the Member States into "regional units" shows large differences in the size of the various subdivisions: for example, "la Rioja" (total area: 5034 km2) is found alongside South -East France (total area: 111 326 km2). Vuoden 1993 alkupuolella tautia alkoi esiintyä ensin maan kaakkoisosissa, sitten pohjoisessa ja myöhemmin se levisi lounaaseen. At the beginning of 1993, the disease appeared in the south-east of the country, then in the north and subsequently spread to the south-west. Show more arrow right

Wiktionary

southeastern part Show more arrow right kaakkois- +‎ osa Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kaakkoisosani

kaakkoisosani

kaakkoisosasi

kaakkoisosasi

kaakkoisosansa

kaakkoisosansa

Par

-ta

kaakkoisosaani

kaakkoisosiani

kaakkoisosaasi

kaakkoisosiasi

kaakkoisosaansa

kaakkoisosiansa / kaakkoisosiaan

Gen

-n

kaakkoisosani

kaakkoisosieni

kaakkoisosasi

kaakkoisosiesi

kaakkoisosansa

kaakkoisosiensa

Ill

mihin

kaakkoisosaani

kaakkoisosiini

kaakkoisosaasi

kaakkoisosiisi

kaakkoisosaansa

kaakkoisosiinsa

Ine

-ssa

kaakkoisosassani

kaakkoisosissani

kaakkoisosassasi

kaakkoisosissasi

kaakkoisosassansa / kaakkoisosassaan

kaakkoisosissansa / kaakkoisosissaan

Ela

-sta

kaakkoisosastani

kaakkoisosistani

kaakkoisosastasi

kaakkoisosistasi

kaakkoisosastansa / kaakkoisosastaan

kaakkoisosistansa / kaakkoisosistaan

All

-lle

kaakkoisosalleni

kaakkoisosilleni

kaakkoisosallesi

kaakkoisosillesi

kaakkoisosallensa / kaakkoisosalleen

kaakkoisosillensa / kaakkoisosillean

Ade

-lla

kaakkoisosallani

kaakkoisosillani

kaakkoisosallasi

kaakkoisosillasi

kaakkoisosallansa / kaakkoisosallaan

kaakkoisosillansa / kaakkoisosillaan

Abl

-lta

kaakkoisosaltani

kaakkoisosiltani

kaakkoisosaltasi

kaakkoisosiltasi

kaakkoisosaltansa / kaakkoisosaltaan

kaakkoisosiltansa / kaakkoisosiltaan

Tra

-ksi

kaakkoisosakseni

kaakkoisosikseni

kaakkoisosaksesi

kaakkoisosiksesi

kaakkoisosaksensa / kaakkoisosakseen

kaakkoisosiksensa / kaakkoisosikseen

Ess

-na

kaakkoisosanani

kaakkoisosinani

kaakkoisosanasi

kaakkoisosinasi

kaakkoisosanansa / kaakkoisosanaan

kaakkoisosinansa / kaakkoisosinaan

Abe

-tta

kaakkoisosattani

kaakkoisosittani

kaakkoisosattasi

kaakkoisosittasi

kaakkoisosattansa / kaakkoisosattaan

kaakkoisosittansa / kaakkoisosittaan

Com

-ne

-

kaakkoisosineni

-

kaakkoisosinesi

-

kaakkoisosinensa / kaakkoisosineen

Singular

Plural

Nom

-

kaakkoisosani

kaakkoisosasi

kaakkoisosansa

kaakkoisosani

kaakkoisosasi

kaakkoisosansa

Par

-ta

kaakkoisosaani

kaakkoisosaasi

kaakkoisosaansa

kaakkoisosiani

kaakkoisosiasi

kaakkoisosiansa / kaakkoisosiaan

Gen

-n

kaakkoisosani

kaakkoisosasi

kaakkoisosansa

kaakkoisosieni

kaakkoisosiesi

kaakkoisosiensa

Ill

mihin

kaakkoisosaani

kaakkoisosaasi

kaakkoisosaansa

kaakkoisosiini

kaakkoisosiisi

kaakkoisosiinsa

Ine

-ssa

kaakkoisosassani

kaakkoisosassasi

kaakkoisosassansa / kaakkoisosassaan

kaakkoisosissani

kaakkoisosissasi

kaakkoisosissansa / kaakkoisosissaan

Ela

-sta

kaakkoisosastani

kaakkoisosastasi

kaakkoisosastansa / kaakkoisosastaan

kaakkoisosistani

kaakkoisosistasi

kaakkoisosistansa / kaakkoisosistaan

All

-lle

kaakkoisosalleni

kaakkoisosallesi

kaakkoisosallensa / kaakkoisosalleen

kaakkoisosilleni

kaakkoisosillesi

kaakkoisosillensa / kaakkoisosillean

Ade

-lla

kaakkoisosallani

kaakkoisosallasi

kaakkoisosallansa / kaakkoisosallaan

kaakkoisosillani

kaakkoisosillasi

kaakkoisosillansa / kaakkoisosillaan

Abl

-lta

kaakkoisosaltani

kaakkoisosaltasi

kaakkoisosaltansa / kaakkoisosaltaan

kaakkoisosiltani

kaakkoisosiltasi

kaakkoisosiltansa / kaakkoisosiltaan

Tra

-ksi

kaakkoisosakseni

kaakkoisosaksesi

kaakkoisosaksensa / kaakkoisosakseen

kaakkoisosikseni

kaakkoisosiksesi

kaakkoisosiksensa / kaakkoisosikseen

Ess

-na

kaakkoisosanani

kaakkoisosanasi

kaakkoisosanansa / kaakkoisosanaan

kaakkoisosinani

kaakkoisosinasi

kaakkoisosinansa / kaakkoisosinaan

Abe

-tta

kaakkoisosattani

kaakkoisosattasi

kaakkoisosattansa / kaakkoisosattaan

kaakkoisosittani

kaakkoisosittasi

kaakkoisosittansa / kaakkoisosittaan

Com

-ne

-

-

-

kaakkoisosineni

kaakkoisosinesi

kaakkoisosinensa / kaakkoisosineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kaakkoisosamme

kaakkoisosamme

kaakkoisosanne

kaakkoisosanne

kaakkoisosansa

kaakkoisosansa

Par

-ta

kaakkoisosaamme

kaakkoisosiamme

kaakkoisosaanne

kaakkoisosianne

kaakkoisosaansa

kaakkoisosiansa / kaakkoisosiaan

Gen

-n

kaakkoisosamme

kaakkoisosiemme

kaakkoisosanne

kaakkoisosienne

kaakkoisosansa

kaakkoisosiensa

Ill

mihin

kaakkoisosaamme

kaakkoisosiimme

kaakkoisosaanne

kaakkoisosiinne

kaakkoisosaansa

kaakkoisosiinsa

Ine

-ssa

kaakkoisosassamme

kaakkoisosissamme

kaakkoisosassanne

kaakkoisosissanne

kaakkoisosassansa / kaakkoisosassaan

kaakkoisosissansa / kaakkoisosissaan

Ela

-sta

kaakkoisosastamme

kaakkoisosistamme

kaakkoisosastanne

kaakkoisosistanne

kaakkoisosastansa / kaakkoisosastaan

kaakkoisosistansa / kaakkoisosistaan

All

-lle

kaakkoisosallemme

kaakkoisosillemme

kaakkoisosallenne

kaakkoisosillenne

kaakkoisosallensa / kaakkoisosalleen

kaakkoisosillensa / kaakkoisosillean

Ade

-lla

kaakkoisosallamme

kaakkoisosillamme

kaakkoisosallanne

kaakkoisosillanne

kaakkoisosallansa / kaakkoisosallaan

kaakkoisosillansa / kaakkoisosillaan

Abl

-lta

kaakkoisosaltamme

kaakkoisosiltamme

kaakkoisosaltanne

kaakkoisosiltanne

kaakkoisosaltansa / kaakkoisosaltaan

kaakkoisosiltansa / kaakkoisosiltaan

Tra

-ksi

kaakkoisosaksemme

kaakkoisosiksemme

kaakkoisosaksenne

kaakkoisosiksenne

kaakkoisosaksensa / kaakkoisosakseen

kaakkoisosiksensa / kaakkoisosikseen

Ess

-na

kaakkoisosanamme

kaakkoisosinamme

kaakkoisosananne

kaakkoisosinanne

kaakkoisosanansa / kaakkoisosanaan

kaakkoisosinansa / kaakkoisosinaan

Abe

-tta

kaakkoisosattamme

kaakkoisosittamme

kaakkoisosattanne

kaakkoisosittanne

kaakkoisosattansa / kaakkoisosattaan

kaakkoisosittansa / kaakkoisosittaan

Com

-ne

-

kaakkoisosinemme

-

kaakkoisosinenne

-

kaakkoisosinensa / kaakkoisosineen

Singular

Plural

Nom

-

kaakkoisosamme

kaakkoisosanne

kaakkoisosansa

kaakkoisosamme

kaakkoisosanne

kaakkoisosansa

Par

-ta

kaakkoisosaamme

kaakkoisosaanne

kaakkoisosaansa

kaakkoisosiamme

kaakkoisosianne

kaakkoisosiansa / kaakkoisosiaan

Gen

-n

kaakkoisosamme

kaakkoisosanne

kaakkoisosansa

kaakkoisosiemme

kaakkoisosienne

kaakkoisosiensa

Ill

mihin

kaakkoisosaamme

kaakkoisosaanne

kaakkoisosaansa

kaakkoisosiimme

kaakkoisosiinne

kaakkoisosiinsa

Ine

-ssa

kaakkoisosassamme

kaakkoisosassanne

kaakkoisosassansa / kaakkoisosassaan

kaakkoisosissamme

kaakkoisosissanne

kaakkoisosissansa / kaakkoisosissaan

Ela

-sta

kaakkoisosastamme

kaakkoisosastanne

kaakkoisosastansa / kaakkoisosastaan

kaakkoisosistamme

kaakkoisosistanne

kaakkoisosistansa / kaakkoisosistaan

All

-lle

kaakkoisosallemme

kaakkoisosallenne

kaakkoisosallensa / kaakkoisosalleen

kaakkoisosillemme

kaakkoisosillenne

kaakkoisosillensa / kaakkoisosillean

Ade

-lla

kaakkoisosallamme

kaakkoisosallanne

kaakkoisosallansa / kaakkoisosallaan

kaakkoisosillamme

kaakkoisosillanne

kaakkoisosillansa / kaakkoisosillaan

Abl

-lta

kaakkoisosaltamme

kaakkoisosaltanne

kaakkoisosaltansa / kaakkoisosaltaan

kaakkoisosiltamme

kaakkoisosiltanne

kaakkoisosiltansa / kaakkoisosiltaan

Tra

-ksi

kaakkoisosaksemme

kaakkoisosaksenne

kaakkoisosaksensa / kaakkoisosakseen

kaakkoisosiksemme

kaakkoisosiksenne

kaakkoisosiksensa / kaakkoisosikseen

Ess

-na

kaakkoisosanamme

kaakkoisosananne

kaakkoisosanansa / kaakkoisosanaan

kaakkoisosinamme

kaakkoisosinanne

kaakkoisosinansa / kaakkoisosinaan

Abe

-tta

kaakkoisosattamme

kaakkoisosattanne

kaakkoisosattansa / kaakkoisosattaan

kaakkoisosittamme

kaakkoisosittanne

kaakkoisosittansa / kaakkoisosittaan

Com

-ne

-

-

-

kaakkoisosinemme

kaakkoisosinenne

kaakkoisosinensa / kaakkoisosineen

This word is used as a prefix for nouns.

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

part osa, osuus, rooli, puoli, varaosa, oma osuus
portion osa, osuus, annos, kohtalo, ruoka-annos
section jakso, osa, osasto, kappale, osuus, poikkileikkaus
component komponentti, osa, osatekijä, ainesosa, aineosa, rakennuselementti
proportion osa, suhde, verranto, suhteellisuus, oikeat mittasuhteet, oikeat suhteet
role rooli, osa
share osuus, osake, osa
member jäsen, osa, kansanedustaja, rakenteen elin
piece pala, kappale, osa, työ, palanen, teos
percentage osuus, prosenttimäärä, osa, prosentti, pitoisuus, hyöty
segment segmentti, osa, lohko, jana, kappale, jaoke
subdivision osa, alaosasto
lot erä, arpa, osa, tontti, joukko, määrä
movement liike, liikkuminen, osa, liikunta, liikehdintä, suuntaus
slice viipale, siivu, pala, osa, osuus, palanen
partition väliseinä, jakaminen, jako, ositus, lokero, osa
allotment siirtolapuutarha, jakaminen, osa, osuus, puutarhapalsta, arvonta
installment erä, maksuerä, osamaksu, jakso, osa
tome teos, osa
fate kohtalo, sallimus, osa
due osa, se joka jklle kuuluu, jäsenmaksu
stake osuus, panos, tolppa, seiväs, paalu, osa
interest kiinnostus, korko, osuus, mielenkiinto, mielenkiinnon kohde, osa
Show more arrow right
OpenSubtitles2018, sentence ID: 37512; Tatoeba; Europarl Parallel Corpus; Europarl; TildeMODEL; Tatoeba (Finnish-English), sentence 6322686.; OpenSubtitles; Tatoeba, sentence ID: 3968367; Europarl Parallel Corpus, Sentence ID: en-fi.tmx-2021-07-30T15:40:57Z-00001 Missä osani ovat? Where are my parts? Osatko ongelmaa? Is there a problem? Osa osaisit hyötykäyttää. A part you could put to good use. Tukeva osa kestää kulutusta. Sturdy part withstands wear and tear. Vain pieni osa oli valmiina. Only a small portion was ready. Osasi on tärkeä osa projektia. Her participation is an important part of the project. Puuttuva osa hidastaa prosessia. The missing part slows down the process. Osatko kokata? Can you cook? Osa osaisit tien ja sillan välistä. Part you could learn from the road and the bridge. Osamme on tehdä parhaamme. Our job is to do our best. Show more arrow right

Wiktionary

part (fraction of a whole) Fin:suurimmaksi osaksiEng:for the most partFin:suurin osaEng:bulk, majority part (distinct element of something larger) Fin:varaosaEng:sparepartFin:purkaa osiinEng:to dismantle part (with an ordinal number as modifier, used to create nouns meaning "nth part"; works with numbers from three upwards, in calculus from two, see kahdesosa) Fin:kolmasosaEng:third (part)Fin:neljäskymmenesseitsemäsosaEng:forty-seventh (part) part (unit of relative proportion in a mixture) Fin:kolme osaa giniä ja yksi osa vermuttiaEng:three parts of gin and one part of vermouth part (section of a document) part (position or role, especially in a play) piece (part of a larger whole) Fin:Olen osa ihmiskuntaa.Eng:I am a piece of humanity. proportion, section (quantity of something that is part of the whole amount or number) Fin:En tarkoita kaikkia ystäviäsi - vain pientä osaa heistä.Eng:I don't mean all of your friends - only a small proportion of them. partition, portion, division (separated part of anything) bit, part (individual contribution toward an overall effort) Fin:Olen tehnyt osani.Eng:I have done my bit. (sports, in the plural) bit (fraction of a second) Fin:Hänen aikansa oli 47 sekuntia ja osia.Eng:His time was 47 seconds and bits. lot, portion (part, or fate, that falls to one without planning) share (portion of something, especially a portion given or allotted to someone) volume, tome (single book of a publication issued in multi-book format) Fin:tietosanakirjan kolmas osaEng:the third volume of the encyclopedia episode, installment (part of a published or broadcast serial) Fin:Tämä jatkokertomus muuttuu mielenkiintoisemmaksi osa osalta.Eng:This serial story grows in more interesting with each successive installment. (music) movement (large division of a larger composition) (as modifier) partial Fin:osatotuusEng:partial truth Show more arrow right (lot): kohtalo(share): osuus(partial): osittainen Show more arrow right Nouns osakasosakeosallinenosanenosantoosastoosinkoosioosuus Adjectives -osainenosatonosittainen Verbs osataosittaaosoittaaosuaottaa osaa Adverbs osinosittain Phrases omalta osaltaanosiensa summaottaa osaasuurelta osin Show more arrow right aineosaainesosaalaosaalkuosaautonosaelokuvaosaeteläosaetuosaharjaosaimaginaariosaimaginääriosaistuinosaitäosajako-osajatko-osajohdanto-osajuuriosajälkiosakaakkoisosakahdeksasosakahdesosakansanosakasvinosakaupunginosakellonosakeskiosakoillisosakolmasosakoneenosakuivatusosakuudesosakymmenesosaleijonanosalisäosaloppuosalounaisosaluoteisosalänsiosamaanosamiljardisosamiljoonasosamurto-osamääriteosaneljäsosanimiosaosa-aikaeläkeosa-aikainenosa-aikaomistusosa-aikaviljelijäosa-aikaviljelyosa-alueosaeläkeosajonoosajoukkoosajärjestelmäosakilpailuosakulttuuriosakuntaosakuormaosamaksuosamatriisiosamurtokehitelmäosamurtolukuosamääräosanottajaosanottoosaobjektiosapaineosapalkkaosapeiteosapuoliosapäivätyöosastruktuuriosasummaosatasoosatekijäosatoimitusosatotuusosavaaliosavaltioosavuosiosavuosikatsausosaväliosaäänespalkanosaperusosapohjoisosapredikaattiosapuristinosapääosarakennusosarataosaruumiinosasadasosaseitsemäsosasentiljoonasosasivuosasubjektiosasydänosatahtiosatakaosatieosatuhannesosatukiosavalmisosavaltaosavaraosaviidesosaviiraosaväestönosaydinosayhdeksäsosayhdestoistaosayläosa Show more arrow right From Proto-Finnic osa, from Proto-Finno-Ugric onća, borrowed from Proto-Indo-Iranian Hónćos (later Hánćas), from Proto-Indo-European h₁ónḱos. Cognates include Estonian osa, Hungarian oszt. Show more arrow right

Wikipedia

Osa, Perm Krai Osa (Russian: Оса́) is a town and the administrative center of Osinsky District in Perm Krai, Russia, located on the left bank of the Kama River near its confluence with the Tulva, 146 kilometers (91 mi) southwest of Perm, the administrative center of the krai. As of the 2010 Census, its population was 21,188. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osani

osani

osasi

osasi

osansa

osansa

Par

-ta

osaani

osiani

osaasi

osiasi

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osieni

osasi

osiesi

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaani

osiini

osaasi

osiisi

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osissani

osassasi

osissasi

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osistani

osastasi

osistasi

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osilleni

osallesi

osillesi

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osillani

osallasi

osillasi

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osiltani

osaltasi

osiltasi

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osikseni

osaksesi

osiksesi

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osinani

osanasi

osinasi

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osittani

osattasi

osittasi

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osineni

-

osinesi

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osani

osasi

osansa

osani

osasi

osansa

Par

-ta

osaani

osaasi

osaansa

osiani

osiasi

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osasi

osansa

osieni

osiesi

osiensa

Ill

mihin

osaani

osaasi

osaansa

osiini

osiisi

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osassasi

osassansa / osassaan

osissani

osissasi

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osastasi

osastansa / osastaan

osistani

osistasi

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osallesi

osallensa / osalleen

osilleni

osillesi

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osallasi

osallansa / osallaan

osillani

osillasi

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osaltasi

osaltansa / osaltaan

osiltani

osiltasi

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osaksesi

osaksensa / osakseen

osikseni

osiksesi

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osanasi

osanansa / osanaan

osinani

osinasi

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osattasi

osattansa / osattaan

osittani

osittasi

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osineni

osinesi

osinensa / osineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osamme

osanne

osanne

osansa

osansa

Par

-ta

osaamme

osiamme

osaanne

osianne

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osiemme

osanne

osienne

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osiimme

osaanne

osiinne

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osissamme

osassanne

osissanne

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osistamme

osastanne

osistanne

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osillemme

osallenne

osillenne

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osillamme

osallanne

osillanne

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osiltamme

osaltanne

osiltanne

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osiksemme

osaksenne

osiksenne

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osinamme

osananne

osinanne

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osittamme

osattanne

osittanne

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osinemme

-

osinenne

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osanne

osansa

osamme

osanne

osansa

Par

-ta

osaamme

osaanne

osaansa

osiamme

osianne

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osanne

osansa

osiemme

osienne

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osaanne

osaansa

osiimme

osiinne

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osassanne

osassansa / osassaan

osissamme

osissanne

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osastanne

osastansa / osastaan

osistamme

osistanne

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osallenne

osallensa / osalleen

osillemme

osillenne

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osallanne

osallansa / osallaan

osillamme

osillanne

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osaltanne

osaltansa / osaltaan

osiltamme

osiltanne

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osaksenne

osaksensa / osakseen

osiksemme

osiksenne

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osananne

osanansa / osanaan

osinamme

osinanne

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osattanne

osattansa / osattaan

osittamme

osittanne

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osinemme

osinenne

osinensa / osineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept