logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kurdi, noun

Word analysis
kurdien

kurdien

kurdi

Noun, Plural Genitive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kurdi

kurdit

Par

-ta

kurdia

kurdeja

Gen

-n

kurdin

kurdien

Ill

mihin

kurdiin

kurdeihin

Ine

-ssa

kurdissa

kurdeissa

Ela

-sta

kurdista

kurdeista

All

-lle

kurdille

kurdeille

Ade

-lla

kurdilla

kurdeilla

Abl

-lta

kurdilta

kurdeilta

Tra

-ksi

kurdiksi

kurdeiksi

Ess

-na

kurdina

kurdeina

Abe

-tta

kurditta

kurdeitta

Com

-ne

-

kurdeine

Ins

-in

-

kurdein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kurdi

kurdit

Par

-ta

kurdia

kurdeja

Gen

-n

kurdin

kurdien

Ill

mihin

kurdiin

kurdeihin

Ine

-ssa

kurdissa

kurdeissa

Ela

-sta

kurdista

kurdeista

All

-lle

kurdille

kurdeille

Ade

-lla

kurdilla

kurdeilla

Abl

-lta

kurdilta

kurdeilta

Tra

-ksi

kurdiksi

kurdeiksi

Ess

-na

kurdina

kurdeina

Abe

-tta

kurditta

kurdeitta

Com

-ne

-

kurdeine

Ins

-in

-

kurdein

Kurd kurdi
Kurd
Kurdish
Show more arrow right
Europarl8; jw2019; OpenSubtitles2018.v3; Eurlex2019; EurLex-2 Miljoonien kurdien tilanne edistyy hitaasti. The situation of millions of Kurds is slow to improve. Totuus tavoittaa kurdit 169. Kurdish People Respond to the Truth 169. Fatwan julistamisen suuri syy oli Syyrian kurdien länsimielisyys. The fatwa was issued in large part because of the pro-Western orientation of the Kurds of Syria. Yhtäältä kurdien voimat ovat hajallaan, toisaalta heillä on vetäytymisalueita ja heitä tuetaan ulkoapäin. On the one hand, the Kurdish forces are fragmented; on the other hand, there are areas of withdrawal and also support from outside. Luetteloon kirjaaminen aiheuttaa erityisesti suhteetonta vahinkoa kurdien siirtolaisyhteisölle. In particular, the diaspora of Kurds is disproportionally hurt by the listing. 14 kurdia tukehtui Patrasissa palavan autolautan ruumassa. Fourteen Kurds died of asphyxiation in the hold of a burning ship in Patras. Kuulin komission puheenjohtajan vastauksen Turkin, Kyproksen kreikkalaisten ja kurdien välisiä suhteita koskevaan ongelmaan, jota jäsen Marinos hyvin kuvaili. I have listened to the reply by the President of the Council to the problem that was well illustrated by Mr Marinos: the relationship between Turkey and the Greek Cypriots and the Kurds. Turkin viranomaiset kielsivät kurdien etua ajavan HADEPns-puolueen rauhan puolesta järjestämät mielenosoitukset kansainvälisenä rauhan päivänä 1. syyskuuta 2001. On 1 September 2001, designated as World Peace Day, the Turkish authorities banned peace rallies organised by the pro- Kurdish HADEP Party. Haluaisin myös mainita kurdit ja erityisesti tunnustaa heidät kansalliseksi vähemmistöksi. I would also like to mention the Kurds, and namely to recognise them as a national minority. Ihmettelen, miksi ne, jotka nyt vaativat kurdien oikeuksien puolustamista, ovat vaienneet lähes vuosisadan ajan ja miksi he eivät tee työtä vähemmistöjen oikeuksien puolesta muissa Euroopan unionin valtioissa. I wonder why those who now claim to defend Kurdish rights have been silent for nearly a century and why they do not work for minority rights in other countries in the European Union. Show more arrow right

Wiktionary

A Kurd. The Kurdish language. Show more arrow right From Northern Kurdish kurd / کورد‎ (kurd). See Kurd for more. Show more arrow right

Wikipedia

Kurdish language The Kurdish language is a language mostly spoken in an area called Kurdistan, including by Kurdish people in parts of the countries Iran, Iraq, Syria and Turkey. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kurdini

kurdini

kurdisi

kurdisi

kurdinsa

kurdinsa

Par

-ta

kurdiani

kurdejani

kurdiasi

kurdejasi

kurdiansa / kurdiaan

kurdejansa / kurdejaan

Gen

-n

kurdini

kurdieni

kurdisi

kurdiesi

kurdinsa

kurdiensa

Ill

mihin

kurdiini

kurdeihini

kurdiisi

kurdeihisi

kurdiinsa

kurdeihinsa

Ine

-ssa

kurdissani

kurdeissani

kurdissasi

kurdeissasi

kurdissansa / kurdissaan

kurdeissansa / kurdeissaan

Ela

-sta

kurdistani

kurdeistani

kurdistasi

kurdeistasi

kurdistansa / kurdistaan

kurdeistansa / kurdeistaan

All

-lle

kurdilleni

kurdeilleni

kurdillesi

kurdeillesi

kurdillensa / kurdilleen

kurdeillensa / kurdeillean

Ade

-lla

kurdillani

kurdeillani

kurdillasi

kurdeillasi

kurdillansa / kurdillaan

kurdeillansa / kurdeillaan

Abl

-lta

kurdiltani

kurdeiltani

kurdiltasi

kurdeiltasi

kurdiltansa / kurdiltaan

kurdeiltansa / kurdeiltaan

Tra

-ksi

kurdikseni

kurdeikseni

kurdiksesi

kurdeiksesi

kurdiksensa / kurdikseen

kurdeiksensa / kurdeikseen

Ess

-na

kurdinani

kurdeinani

kurdinasi

kurdeinasi

kurdinansa / kurdinaan

kurdeinansa / kurdeinaan

Abe

-tta

kurdittani

kurdeittani

kurdittasi

kurdeittasi

kurdittansa / kurdittaan

kurdeittansa / kurdeittaan

Com

-ne

-

kurdeineni

-

kurdeinesi

-

kurdeinensa / kurdeineen

Singular

Plural

Nom

-

kurdini

kurdisi

kurdinsa

kurdini

kurdisi

kurdinsa

Par

-ta

kurdiani

kurdiasi

kurdiansa / kurdiaan

kurdejani

kurdejasi

kurdejansa / kurdejaan

Gen

-n

kurdini

kurdisi

kurdinsa

kurdieni

kurdiesi

kurdiensa

Ill

mihin

kurdiini

kurdiisi

kurdiinsa

kurdeihini

kurdeihisi

kurdeihinsa

Ine

-ssa

kurdissani

kurdissasi

kurdissansa / kurdissaan

kurdeissani

kurdeissasi

kurdeissansa / kurdeissaan

Ela

-sta

kurdistani

kurdistasi

kurdistansa / kurdistaan

kurdeistani

kurdeistasi

kurdeistansa / kurdeistaan

All

-lle

kurdilleni

kurdillesi

kurdillensa / kurdilleen

kurdeilleni

kurdeillesi

kurdeillensa / kurdeillean

Ade

-lla

kurdillani

kurdillasi

kurdillansa / kurdillaan

kurdeillani

kurdeillasi

kurdeillansa / kurdeillaan

Abl

-lta

kurdiltani

kurdiltasi

kurdiltansa / kurdiltaan

kurdeiltani

kurdeiltasi

kurdeiltansa / kurdeiltaan

Tra

-ksi

kurdikseni

kurdiksesi

kurdiksensa / kurdikseen

kurdeikseni

kurdeiksesi

kurdeiksensa / kurdeikseen

Ess

-na

kurdinani

kurdinasi

kurdinansa / kurdinaan

kurdeinani

kurdeinasi

kurdeinansa / kurdeinaan

Abe

-tta

kurdittani

kurdittasi

kurdittansa / kurdittaan

kurdeittani

kurdeittasi

kurdeittansa / kurdeittaan

Com

-ne

-

-

-

kurdeineni

kurdeinesi

kurdeinensa / kurdeineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kurdimme

kurdimme

kurdinne

kurdinne

kurdinsa

kurdinsa

Par

-ta

kurdiamme

kurdejamme

kurdianne

kurdejanne

kurdiansa / kurdiaan

kurdejansa / kurdejaan

Gen

-n

kurdimme

kurdiemme

kurdinne

kurdienne

kurdinsa

kurdiensa

Ill

mihin

kurdiimme

kurdeihimme

kurdiinne

kurdeihinne

kurdiinsa

kurdeihinsa

Ine

-ssa

kurdissamme

kurdeissamme

kurdissanne

kurdeissanne

kurdissansa / kurdissaan

kurdeissansa / kurdeissaan

Ela

-sta

kurdistamme

kurdeistamme

kurdistanne

kurdeistanne

kurdistansa / kurdistaan

kurdeistansa / kurdeistaan

All

-lle

kurdillemme

kurdeillemme

kurdillenne

kurdeillenne

kurdillensa / kurdilleen

kurdeillensa / kurdeillean

Ade

-lla

kurdillamme

kurdeillamme

kurdillanne

kurdeillanne

kurdillansa / kurdillaan

kurdeillansa / kurdeillaan

Abl

-lta

kurdiltamme

kurdeiltamme

kurdiltanne

kurdeiltanne

kurdiltansa / kurdiltaan

kurdeiltansa / kurdeiltaan

Tra

-ksi

kurdiksemme

kurdeiksemme

kurdiksenne

kurdeiksenne

kurdiksensa / kurdikseen

kurdeiksensa / kurdeikseen

Ess

-na

kurdinamme

kurdeinamme

kurdinanne

kurdeinanne

kurdinansa / kurdinaan

kurdeinansa / kurdeinaan

Abe

-tta

kurdittamme

kurdeittamme

kurdittanne

kurdeittanne

kurdittansa / kurdittaan

kurdeittansa / kurdeittaan

Com

-ne

-

kurdeinemme

-

kurdeinenne

-

kurdeinensa / kurdeineen

Singular

Plural

Nom

-

kurdimme

kurdinne

kurdinsa

kurdimme

kurdinne

kurdinsa

Par

-ta

kurdiamme

kurdianne

kurdiansa / kurdiaan

kurdejamme

kurdejanne

kurdejansa / kurdejaan

Gen

-n

kurdimme

kurdinne

kurdinsa

kurdiemme

kurdienne

kurdiensa

Ill

mihin

kurdiimme

kurdiinne

kurdiinsa

kurdeihimme

kurdeihinne

kurdeihinsa

Ine

-ssa

kurdissamme

kurdissanne

kurdissansa / kurdissaan

kurdeissamme

kurdeissanne

kurdeissansa / kurdeissaan

Ela

-sta

kurdistamme

kurdistanne

kurdistansa / kurdistaan

kurdeistamme

kurdeistanne

kurdeistansa / kurdeistaan

All

-lle

kurdillemme

kurdillenne

kurdillensa / kurdilleen

kurdeillemme

kurdeillenne

kurdeillensa / kurdeillean

Ade

-lla

kurdillamme

kurdillanne

kurdillansa / kurdillaan

kurdeillamme

kurdeillanne

kurdeillansa / kurdeillaan

Abl

-lta

kurdiltamme

kurdiltanne

kurdiltansa / kurdiltaan

kurdeiltamme

kurdeiltanne

kurdeiltansa / kurdeiltaan

Tra

-ksi

kurdiksemme

kurdiksenne

kurdiksensa / kurdikseen

kurdeiksemme

kurdeiksenne

kurdeiksensa / kurdeikseen

Ess

-na

kurdinamme

kurdinanne

kurdinansa / kurdinaan

kurdeinamme

kurdeinanne

kurdeinansa / kurdeinaan

Abe

-tta

kurdittamme

kurdittanne

kurdittansa / kurdittaan

kurdeittamme

kurdeittanne

kurdeittansa / kurdeittaan

Com

-ne

-

-

-

kurdeinemme

kurdeinenne

kurdeinensa / kurdeineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept