logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

osa, noun

Word analysis
osamatriisi

osamatriisi

osa

Noun, Singular Nominative

+ matriisi

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

part osa, osuus, rooli, puoli, varaosa, oma osuus
portion osa, osuus, annos, kohtalo, ruoka-annos
section jakso, osa, osasto, kappale, osuus, poikkileikkaus
component komponentti, osa, osatekijä, ainesosa, aineosa, rakennuselementti
proportion osa, suhde, verranto, suhteellisuus, oikeat mittasuhteet, oikeat suhteet
role rooli, osa
share osuus, osake, osa
member jäsen, osa, kansanedustaja, rakenteen elin
piece pala, kappale, osa, työ, palanen, teos
percentage osuus, prosenttimäärä, osa, prosentti, pitoisuus, hyöty
segment segmentti, osa, lohko, jana, kappale, jaoke
subdivision osa, alaosasto
lot erä, arpa, osa, tontti, joukko, määrä
movement liike, liikkuminen, osa, liikunta, liikehdintä, suuntaus
slice viipale, siivu, pala, osa, osuus, palanen
partition väliseinä, jakaminen, jako, ositus, lokero, osa
allotment siirtolapuutarha, jakaminen, osa, osuus, puutarhapalsta, arvonta
installment erä, maksuerä, osamaksu, jakso, osa
tome teos, osa
fate kohtalo, sallimus, osa
due osa, se joka jklle kuuluu, jäsenmaksu
stake osuus, panos, tolppa, seiväs, paalu, osa
interest kiinnostus, korko, osuus, mielenkiinto, mielenkiinnon kohde, osa
Show more arrow right
OpenSubtitles2018, sentence ID: 37512; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; Europarl Parallel Corpus; Europarl Missä osani ovat? Where are my parts? Osanottoni teille. Then I offer my condolences. Osatko ongelmaa? Is there a problem? Osanottoni Claysta. Heard about Clay. Osanottoni, Tobias. Tobias, you have my condolences. Syvin osanottomme. Deepest sympathy ". Osa osaisit hyötykäyttää. A part you could put to good use. Osanottoni, Tohtori. I'm so sorry for your loss, Doctor. Syvimmät osanottoni. My deepest condolences, Lady Love. Tukeva osa kestää kulutusta. Sturdy part withstands wear and tear. Show more arrow right

Wiktionary

part (fraction of a whole) Fin:suurimmaksi osaksiEng:for the most partFin:suurin osaEng:bulk, majority part (distinct element of something larger) Fin:varaosaEng:sparepartFin:purkaa osiinEng:to dismantle part (with an ordinal number as modifier, used to create nouns meaning "nth part"; works with numbers from three upwards, in calculus from two, see kahdesosa) Fin:kolmasosaEng:third (part)Fin:neljäskymmenesseitsemäsosaEng:forty-seventh (part) part (unit of relative proportion in a mixture) Fin:kolme osaa giniä ja yksi osa vermuttiaEng:three parts of gin and one part of vermouth part (section of a document) part (position or role, especially in a play) piece (part of a larger whole) Fin:Olen osa ihmiskuntaa.Eng:I am a piece of humanity. proportion, section (quantity of something that is part of the whole amount or number) Fin:En tarkoita kaikkia ystäviäsi - vain pientä osaa heistä.Eng:I don't mean all of your friends - only a small proportion of them. partition, portion, division (separated part of anything) bit, part (individual contribution toward an overall effort) Fin:Olen tehnyt osani.Eng:I have done my bit. (sports, in the plural) bit (fraction of a second) Fin:Hänen aikansa oli 47 sekuntia ja osia.Eng:His time was 47 seconds and bits. lot, portion (part, or fate, that falls to one without planning) share (portion of something, especially a portion given or allotted to someone) volume, tome (single book of a publication issued in multi-book format) Fin:tietosanakirjan kolmas osaEng:the third volume of the encyclopedia episode, installment (part of a published or broadcast serial) Fin:Tämä jatkokertomus muuttuu mielenkiintoisemmaksi osa osalta.Eng:This serial story grows in more interesting with each successive installment. (music) movement (large division of a larger composition) (as modifier) partial Fin:osatotuusEng:partial truth Show more arrow right (lot): kohtalo(share): osuus(partial): osittainen Show more arrow right Nouns osakasosakeosallinenosanenosantoosastoosinkoosioosuus Adjectives -osainenosatonosittainen Verbs osataosittaaosoittaaosuaottaa osaa Adverbs osinosittain Phrases omalta osaltaanosiensa summaottaa osaasuurelta osin Show more arrow right aineosaainesosaalaosaalkuosaautonosaelokuvaosaeteläosaetuosaharjaosaimaginaariosaimaginääriosaistuinosaitäosajako-osajatko-osajohdanto-osajuuriosajälkiosakaakkoisosakahdeksasosakahdesosakansanosakasvinosakaupunginosakellonosakeskiosakoillisosakolmasosakoneenosakuivatusosakuudesosakymmenesosaleijonanosalisäosaloppuosalounaisosaluoteisosalänsiosamaanosamiljardisosamiljoonasosamurto-osamääriteosaneljäsosanimiosaosa-aikaeläkeosa-aikainenosa-aikaomistusosa-aikaviljelijäosa-aikaviljelyosa-alueosaeläkeosajonoosajoukkoosajärjestelmäosakilpailuosakulttuuriosakuntaosakuormaosamaksuosamatriisiosamurtokehitelmäosamurtolukuosamääräosanottajaosanottoosaobjektiosapaineosapalkkaosapeiteosapuoliosapäivätyöosastruktuuriosasummaosatasoosatekijäosatoimitusosatotuusosavaaliosavaltioosavuosiosavuosikatsausosaväliosaäänespalkanosaperusosapohjoisosapredikaattiosapuristinosapääosarakennusosarataosaruumiinosasadasosaseitsemäsosasentiljoonasosasivuosasubjektiosasydänosatahtiosatakaosatieosatuhannesosatukiosavalmisosavaltaosavaraosaviidesosaviiraosaväestönosaydinosayhdeksäsosayhdestoistaosayläosa Show more arrow right From Proto-Finnic osa, from Proto-Finno-Ugric onća, borrowed from Proto-Indo-Iranian Hónćos (later Hánćas), from Proto-Indo-European h₁ónḱos. Cognates include Estonian osa, Hungarian oszt. Show more arrow right

Wikipedia

Osa, Perm Krai Osa (Russian: Оса́) is a town and the administrative center of Osinsky District in Perm Krai, Russia, located on the left bank of the Kama River near its confluence with the Tulva, 146 kilometers (91 mi) southwest of Perm, the administrative center of the krai. As of the 2010 Census, its population was 21,188. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osani

osani

osasi

osasi

osansa

osansa

Par

-ta

osaani

osiani

osaasi

osiasi

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osieni

osasi

osiesi

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaani

osiini

osaasi

osiisi

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osissani

osassasi

osissasi

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osistani

osastasi

osistasi

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osilleni

osallesi

osillesi

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osillani

osallasi

osillasi

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osiltani

osaltasi

osiltasi

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osikseni

osaksesi

osiksesi

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osinani

osanasi

osinasi

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osittani

osattasi

osittasi

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osineni

-

osinesi

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osani

osasi

osansa

osani

osasi

osansa

Par

-ta

osaani

osaasi

osaansa

osiani

osiasi

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osasi

osansa

osieni

osiesi

osiensa

Ill

mihin

osaani

osaasi

osaansa

osiini

osiisi

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osassasi

osassansa / osassaan

osissani

osissasi

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osastasi

osastansa / osastaan

osistani

osistasi

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osallesi

osallensa / osalleen

osilleni

osillesi

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osallasi

osallansa / osallaan

osillani

osillasi

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osaltasi

osaltansa / osaltaan

osiltani

osiltasi

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osaksesi

osaksensa / osakseen

osikseni

osiksesi

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osanasi

osanansa / osanaan

osinani

osinasi

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osattasi

osattansa / osattaan

osittani

osittasi

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osineni

osinesi

osinensa / osineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osamme

osanne

osanne

osansa

osansa

Par

-ta

osaamme

osiamme

osaanne

osianne

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osiemme

osanne

osienne

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osiimme

osaanne

osiinne

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osissamme

osassanne

osissanne

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osistamme

osastanne

osistanne

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osillemme

osallenne

osillenne

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osillamme

osallanne

osillanne

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osiltamme

osaltanne

osiltanne

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osiksemme

osaksenne

osiksenne

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osinamme

osananne

osinanne

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osittamme

osattanne

osittanne

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osinemme

-

osinenne

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osanne

osansa

osamme

osanne

osansa

Par

-ta

osaamme

osaanne

osaansa

osiamme

osianne

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osanne

osansa

osiemme

osienne

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osaanne

osaansa

osiimme

osiinne

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osassanne

osassansa / osassaan

osissamme

osissanne

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osastanne

osastansa / osastaan

osistamme

osistanne

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osallenne

osallensa / osalleen

osillemme

osillenne

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osallanne

osallansa / osallaan

osillamme

osillanne

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osaltanne

osaltansa / osaltaan

osiltamme

osiltanne

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osaksenne

osaksensa / osakseen

osiksemme

osiksenne

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osananne

osanansa / osanaan

osinamme

osinanne

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osattanne

osattansa / osattaan

osittamme

osittanne

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osinemme

osinenne

osinensa / osineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

matriisi

matriisit

Par

-ta

matriisia

matriiseja

Gen

-n

matriisin

matriisien

Ill

mihin

matriisiin

matriiseihin

Ine

-ssa

matriisissa

matriiseissa

Ela

-sta

matriisista

matriiseista

All

-lle

matriisille

matriiseille

Ade

-lla

matriisilla

matriiseilla

Abl

-lta

matriisilta

matriiseilta

Tra

-ksi

matriisiksi

matriiseiksi

Ess

-na

matriisina

matriiseina

Abe

-tta

matriisitta

matriiseitta

Com

-ne

-

matriiseine

Ins

-in

-

matriisein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

matriisi

matriisit

Par

-ta

matriisia

matriiseja

Gen

-n

matriisin

matriisien

Ill

mihin

matriisiin

matriiseihin

Ine

-ssa

matriisissa

matriiseissa

Ela

-sta

matriisista

matriiseista

All

-lle

matriisille

matriiseille

Ade

-lla

matriisilla

matriiseilla

Abl

-lta

matriisilta

matriiseilta

Tra

-ksi

matriisiksi

matriiseiksi

Ess

-na

matriisina

matriiseina

Abe

-tta

matriisitta

matriiseitta

Com

-ne

-

matriiseine

Ins

-in

-

matriisein

matrix matriisi, kasvupohja
Show more arrow right
OPUS; Tatoeba; Europarl; tmClass; EuroParl2021; OpenSubtitles; EurLex-2 Matriisi on matematiikassa tärkeä käsite. Matrix is an important concept in mathematics. Tämä matriisi on symmetrinen ja sen determinantti on nolla. This matrix is symmetric and its determinant is zero. Matriisi on diagonaali ja kaikki sen muut alkiot ovat nollia. The matrix is diagonal and all its other elements are zeros. Matriisin tukirenkaat. Die rings. Seuraavat keraamisetmatriisi””komposiittimateriaalit:. Ceramic-‘ matrix '‘composite' materials as follows:. Skalaarilla kertominen tarkoittaa, että jokainen matriisi kerrotaan samalla skalaarilla. Scalar multiplication means that each matrix is multiplied by the same scalar. Matriisi on määritelty m x nns-laskupareina, missä m ja n ovat positiivisia kokonaislukuja. Matrix is defined as m x n computation pairs, where m and n are positive integers. Matriisi on neliömäinen taulukko, joka koostuu määritellystä määrästä rivejä ja sarakkeita. The matrix is a square table consisting of a defined number of rows and columns. Hiilins-hiilins-, keraamins-ja metallins-”matriisi””komposiitit”. Carbon-carbon, Ceramic and Metal ‘ matrix '‘composites'. Hiilins-hiilins-, keraamiset ja metallins-"matriisi""komposiitit". Carbon-carbon, Ceramic and Metal "matrix""composites". Show more arrow right

Wiktionary

(technology, mathematics, computing) matrix Show more arrow right

Wikipedia

Matrix (mathematics) In mathematics, a matrix (plural matrices) is a rectangular array or table of numbers, symbols, or expressions, arranged in rows and columns. For example, the dimension of the matrix below is 2 × 3 (read "two by three"), because there are two rows and three columns:. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

matriisini

matriisini

matriisisi

matriisisi

matriisinsa

matriisinsa

Par

-ta

matriisiani

matriisejani

matriisiasi

matriisejasi

matriisiansa / matriisiaan

matriisejansa / matriisejaan

Gen

-n

matriisini

matriisieni

matriisisi

matriisiesi

matriisinsa

matriisiensa

Ill

mihin

matriisiini

matriiseihini

matriisiisi

matriiseihisi

matriisiinsa

matriiseihinsa

Ine

-ssa

matriisissani

matriiseissani

matriisissasi

matriiseissasi

matriisissansa / matriisissaan

matriiseissansa / matriiseissaan

Ela

-sta

matriisistani

matriiseistani

matriisistasi

matriiseistasi

matriisistansa / matriisistaan

matriiseistansa / matriiseistaan

All

-lle

matriisilleni

matriiseilleni

matriisillesi

matriiseillesi

matriisillensa / matriisilleen

matriiseillensa / matriiseillean

Ade

-lla

matriisillani

matriiseillani

matriisillasi

matriiseillasi

matriisillansa / matriisillaan

matriiseillansa / matriiseillaan

Abl

-lta

matriisiltani

matriiseiltani

matriisiltasi

matriiseiltasi

matriisiltansa / matriisiltaan

matriiseiltansa / matriiseiltaan

Tra

-ksi

matriisikseni

matriiseikseni

matriisiksesi

matriiseiksesi

matriisiksensa / matriisikseen

matriiseiksensa / matriiseikseen

Ess

-na

matriisinani

matriiseinani

matriisinasi

matriiseinasi

matriisinansa / matriisinaan

matriiseinansa / matriiseinaan

Abe

-tta

matriisittani

matriiseittani

matriisittasi

matriiseittasi

matriisittansa / matriisittaan

matriiseittansa / matriiseittaan

Com

-ne

-

matriiseineni

-

matriiseinesi

-

matriiseinensa / matriiseineen

Singular

Plural

Nom

-

matriisini

matriisisi

matriisinsa

matriisini

matriisisi

matriisinsa

Par

-ta

matriisiani

matriisiasi

matriisiansa / matriisiaan

matriisejani

matriisejasi

matriisejansa / matriisejaan

Gen

-n

matriisini

matriisisi

matriisinsa

matriisieni

matriisiesi

matriisiensa

Ill

mihin

matriisiini

matriisiisi

matriisiinsa

matriiseihini

matriiseihisi

matriiseihinsa

Ine

-ssa

matriisissani

matriisissasi

matriisissansa / matriisissaan

matriiseissani

matriiseissasi

matriiseissansa / matriiseissaan

Ela

-sta

matriisistani

matriisistasi

matriisistansa / matriisistaan

matriiseistani

matriiseistasi

matriiseistansa / matriiseistaan

All

-lle

matriisilleni

matriisillesi

matriisillensa / matriisilleen

matriiseilleni

matriiseillesi

matriiseillensa / matriiseillean

Ade

-lla

matriisillani

matriisillasi

matriisillansa / matriisillaan

matriiseillani

matriiseillasi

matriiseillansa / matriiseillaan

Abl

-lta

matriisiltani

matriisiltasi

matriisiltansa / matriisiltaan

matriiseiltani

matriiseiltasi

matriiseiltansa / matriiseiltaan

Tra

-ksi

matriisikseni

matriisiksesi

matriisiksensa / matriisikseen

matriiseikseni

matriiseiksesi

matriiseiksensa / matriiseikseen

Ess

-na

matriisinani

matriisinasi

matriisinansa / matriisinaan

matriiseinani

matriiseinasi

matriiseinansa / matriiseinaan

Abe

-tta

matriisittani

matriisittasi

matriisittansa / matriisittaan

matriiseittani

matriiseittasi

matriiseittansa / matriiseittaan

Com

-ne

-

-

-

matriiseineni

matriiseinesi

matriiseinensa / matriiseineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

matriisimme

matriisimme

matriisinne

matriisinne

matriisinsa

matriisinsa

Par

-ta

matriisiamme

matriisejamme

matriisianne

matriisejanne

matriisiansa / matriisiaan

matriisejansa / matriisejaan

Gen

-n

matriisimme

matriisiemme

matriisinne

matriisienne

matriisinsa

matriisiensa

Ill

mihin

matriisiimme

matriiseihimme

matriisiinne

matriiseihinne

matriisiinsa

matriiseihinsa

Ine

-ssa

matriisissamme

matriiseissamme

matriisissanne

matriiseissanne

matriisissansa / matriisissaan

matriiseissansa / matriiseissaan

Ela

-sta

matriisistamme

matriiseistamme

matriisistanne

matriiseistanne

matriisistansa / matriisistaan

matriiseistansa / matriiseistaan

All

-lle

matriisillemme

matriiseillemme

matriisillenne

matriiseillenne

matriisillensa / matriisilleen

matriiseillensa / matriiseillean

Ade

-lla

matriisillamme

matriiseillamme

matriisillanne

matriiseillanne

matriisillansa / matriisillaan

matriiseillansa / matriiseillaan

Abl

-lta

matriisiltamme

matriiseiltamme

matriisiltanne

matriiseiltanne

matriisiltansa / matriisiltaan

matriiseiltansa / matriiseiltaan

Tra

-ksi

matriisiksemme

matriiseiksemme

matriisiksenne

matriiseiksenne

matriisiksensa / matriisikseen

matriiseiksensa / matriiseikseen

Ess

-na

matriisinamme

matriiseinamme

matriisinanne

matriiseinanne

matriisinansa / matriisinaan

matriiseinansa / matriiseinaan

Abe

-tta

matriisittamme

matriiseittamme

matriisittanne

matriiseittanne

matriisittansa / matriisittaan

matriiseittansa / matriiseittaan

Com

-ne

-

matriiseinemme

-

matriiseinenne

-

matriiseinensa / matriiseineen

Singular

Plural

Nom

-

matriisimme

matriisinne

matriisinsa

matriisimme

matriisinne

matriisinsa

Par

-ta

matriisiamme

matriisianne

matriisiansa / matriisiaan

matriisejamme

matriisejanne

matriisejansa / matriisejaan

Gen

-n

matriisimme

matriisinne

matriisinsa

matriisiemme

matriisienne

matriisiensa

Ill

mihin

matriisiimme

matriisiinne

matriisiinsa

matriiseihimme

matriiseihinne

matriiseihinsa

Ine

-ssa

matriisissamme

matriisissanne

matriisissansa / matriisissaan

matriiseissamme

matriiseissanne

matriiseissansa / matriiseissaan

Ela

-sta

matriisistamme

matriisistanne

matriisistansa / matriisistaan

matriiseistamme

matriiseistanne

matriiseistansa / matriiseistaan

All

-lle

matriisillemme

matriisillenne

matriisillensa / matriisilleen

matriiseillemme

matriiseillenne

matriiseillensa / matriiseillean

Ade

-lla

matriisillamme

matriisillanne

matriisillansa / matriisillaan

matriiseillamme

matriiseillanne

matriiseillansa / matriiseillaan

Abl

-lta

matriisiltamme

matriisiltanne

matriisiltansa / matriisiltaan

matriiseiltamme

matriiseiltanne

matriiseiltansa / matriiseiltaan

Tra

-ksi

matriisiksemme

matriisiksenne

matriisiksensa / matriisikseen

matriiseiksemme

matriiseiksenne

matriiseiksensa / matriiseikseen

Ess

-na

matriisinamme

matriisinanne

matriisinansa / matriisinaan

matriiseinamme

matriiseinanne

matriiseinansa / matriiseinaan

Abe

-tta

matriisittamme

matriisittanne

matriisittansa / matriisittaan

matriiseittamme

matriiseittanne

matriiseittansa / matriiseittaan

Com

-ne

-

-

-

matriiseinemme

matriiseinenne

matriiseinensa / matriiseineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept