logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

elokuva, noun

Word analysis
elokuvaosa

elokuvaosa

elokuva

Noun, Singular Nominative

+ osa

Noun, Singular Nominative

elo

Noun, Singular Nominative

+ kuva

Noun, Singular Nominative

+ osa

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

elokuva

elokuvat

Par

-ta

elokuvaa

elokuvia

Gen

-n

elokuvan

elokuvien

Ill

mihin

elokuvaan

elokuviin

Ine

-ssa

elokuvassa

elokuvissa

Ela

-sta

elokuvasta

elokuvista

All

-lle

elokuvalle

elokuville

Ade

-lla

elokuvalla

elokuvilla

Abl

-lta

elokuvalta

elokuvilta

Tra

-ksi

elokuvaksi

elokuviksi

Ess

-na

elokuvana

elokuvina

Abe

-tta

elokuvatta

elokuvitta

Com

-ne

-

elokuvine

Ins

-in

-

elokuvin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

elokuva

elokuvat

Par

-ta

elokuvaa

elokuvia

Gen

-n

elokuvan

elokuvien

Ill

mihin

elokuvaan

elokuviin

Ine

-ssa

elokuvassa

elokuvissa

Ela

-sta

elokuvasta

elokuvista

All

-lle

elokuvalle

elokuville

Ade

-lla

elokuvalla

elokuvilla

Abl

-lta

elokuvalta

elokuvilta

Tra

-ksi

elokuvaksi

elokuviksi

Ess

-na

elokuvana

elokuvina

Abe

-tta

elokuvatta

elokuvitta

Com

-ne

-

elokuvine

Ins

-in

-

elokuvin

Translations

movie elokuva, filmi, leffa
film elokuva, kalvo, filmi, kelmu
cinema elokuva, elokuvateatteri, elokuvataide, elokuvateollisuus
motion picture elokuva
picture kuva, käsitys, valokuva, elokuva, tilanne, maalaus
flick leffa, elokuva, näpäys, näpsäys, kevyt sivallus
moving picture elokuva
release julkaisu, vapautuminen, vapautus, tiedote, lehdistötiedote, elokuva
pic kuva, elokuva
Show more arrow right

Wiktionary

movie (individual film) cinema (art form) in plural (elokuvat) also movies, cinema (theater in which films are shown for the public) Fin:Mennään tänään elokuviin!Eng:Let's go to the movies tonight. Show more arrow right (movie): elävät kuvat (archaic), filmi, leffa (slang)(movies, cinema): leffa Show more arrow right elokuvallinen Show more arrow right animaatioelokuvadokumenttielokuvaelokuva-arkistoelokuva-arvosteluelokuvaesityselokuvafestivaalitelokuvajuhlatelokuvakameraelokuvakerhoelokuvakoneelokuvalippuelokuvamusiikkielokuvanäyttelijäelokuvaohjaajaelokuvaprojektorielokuvasankarielokuvastudioelokuvasäveltäjäelokuvataideelokuvatarkastamoelokuvateatterielokuvatuottajaelokuvatähtielokuvayleisöepisodielokuvagangsterielokuvajännityselokuvakaitaelokuvakatastrofielokuvakauhuelokuvakulttielokuvalaajakangaselokuvalastenelokuvaluontoelokuvalyhytelokuvalännenelokuvamainoselokuvamenestyselokuvamusiikkielokuvamustavalkoelokuvamykkäelokuvamyöhäiselokuvanukke-elokuvaopetuselokuvapanoraamaelokuvapiirroselokuvapornoelokuvapropagandaelokuvapukuelokuvarakkauselokuvarikoselokuvarockelokuvaroskaelokuvasarjaelokuvasatuelokuvascifi-elokuvaseikkailuelokuvaseksielokuvasensaatioelokuvaslapstickelokuvasotaelokuvasuurelokuvataide-elokuvateatterielokuvatelevisioelokuvatieteiselokuvatoimintaelokuvaundergroundelokuvavideoelokuvaväkivaltaelokuvavärielokuvaäänielokuva Show more arrow right From English moving pictures > elävät kuvat (“live pictures”) > elo (“life”) +‎ kuva (“picture”), coined by Finnish linguist Artturi Kannisto in 1927. Show more arrow right

Wikipedia

Movie Movies, or films, are a type of visual communication which uses moving pictures and sound to tell stories or teach people something. Most people watch (view) movies as a type of entertainment or a way to have fun. For some people, fun movies can mean movies that make them laugh, while for others it can mean movies that make them cry, or feel afraid. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

elokuvani

elokuvani

elokuvasi

elokuvasi

elokuvansa

elokuvansa

Par

-ta

elokuvaani

elokuviani

elokuvaasi

elokuviasi

elokuvaansa

elokuviansa / elokuviaan

Gen

-n

elokuvani

elokuvieni

elokuvasi

elokuviesi

elokuvansa

elokuviensa

Ill

mihin

elokuvaani

elokuviini

elokuvaasi

elokuviisi

elokuvaansa

elokuviinsa

Ine

-ssa

elokuvassani

elokuvissani

elokuvassasi

elokuvissasi

elokuvassansa / elokuvassaan

elokuvissansa / elokuvissaan

Ela

-sta

elokuvastani

elokuvistani

elokuvastasi

elokuvistasi

elokuvastansa / elokuvastaan

elokuvistansa / elokuvistaan

All

-lle

elokuvalleni

elokuvilleni

elokuvallesi

elokuvillesi

elokuvallensa / elokuvalleen

elokuvillensa / elokuvillean

Ade

-lla

elokuvallani

elokuvillani

elokuvallasi

elokuvillasi

elokuvallansa / elokuvallaan

elokuvillansa / elokuvillaan

Abl

-lta

elokuvaltani

elokuviltani

elokuvaltasi

elokuviltasi

elokuvaltansa / elokuvaltaan

elokuviltansa / elokuviltaan

Tra

-ksi

elokuvakseni

elokuvikseni

elokuvaksesi

elokuviksesi

elokuvaksensa / elokuvakseen

elokuviksensa / elokuvikseen

Ess

-na

elokuvanani

elokuvinani

elokuvanasi

elokuvinasi

elokuvanansa / elokuvanaan

elokuvinansa / elokuvinaan

Abe

-tta

elokuvattani

elokuvittani

elokuvattasi

elokuvittasi

elokuvattansa / elokuvattaan

elokuvittansa / elokuvittaan

Com

-ne

-

elokuvineni

-

elokuvinesi

-

elokuvinensa / elokuvineen

Singular

Plural

Nom

-

elokuvani

elokuvasi

elokuvansa

elokuvani

elokuvasi

elokuvansa

Par

-ta

elokuvaani

elokuvaasi

elokuvaansa

elokuviani

elokuviasi

elokuviansa / elokuviaan

Gen

-n

elokuvani

elokuvasi

elokuvansa

elokuvieni

elokuviesi

elokuviensa

Ill

mihin

elokuvaani

elokuvaasi

elokuvaansa

elokuviini

elokuviisi

elokuviinsa

Ine

-ssa

elokuvassani

elokuvassasi

elokuvassansa / elokuvassaan

elokuvissani

elokuvissasi

elokuvissansa / elokuvissaan

Ela

-sta

elokuvastani

elokuvastasi

elokuvastansa / elokuvastaan

elokuvistani

elokuvistasi

elokuvistansa / elokuvistaan

All

-lle

elokuvalleni

elokuvallesi

elokuvallensa / elokuvalleen

elokuvilleni

elokuvillesi

elokuvillensa / elokuvillean

Ade

-lla

elokuvallani

elokuvallasi

elokuvallansa / elokuvallaan

elokuvillani

elokuvillasi

elokuvillansa / elokuvillaan

Abl

-lta

elokuvaltani

elokuvaltasi

elokuvaltansa / elokuvaltaan

elokuviltani

elokuviltasi

elokuviltansa / elokuviltaan

Tra

-ksi

elokuvakseni

elokuvaksesi

elokuvaksensa / elokuvakseen

elokuvikseni

elokuviksesi

elokuviksensa / elokuvikseen

Ess

-na

elokuvanani

elokuvanasi

elokuvanansa / elokuvanaan

elokuvinani

elokuvinasi

elokuvinansa / elokuvinaan

Abe

-tta

elokuvattani

elokuvattasi

elokuvattansa / elokuvattaan

elokuvittani

elokuvittasi

elokuvittansa / elokuvittaan

Com

-ne

-

-

-

elokuvineni

elokuvinesi

elokuvinensa / elokuvineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

elokuvamme

elokuvamme

elokuvanne

elokuvanne

elokuvansa

elokuvansa

Par

-ta

elokuvaamme

elokuviamme

elokuvaanne

elokuvianne

elokuvaansa

elokuviansa / elokuviaan

Gen

-n

elokuvamme

elokuviemme

elokuvanne

elokuvienne

elokuvansa

elokuviensa

Ill

mihin

elokuvaamme

elokuviimme

elokuvaanne

elokuviinne

elokuvaansa

elokuviinsa

Ine

-ssa

elokuvassamme

elokuvissamme

elokuvassanne

elokuvissanne

elokuvassansa / elokuvassaan

elokuvissansa / elokuvissaan

Ela

-sta

elokuvastamme

elokuvistamme

elokuvastanne

elokuvistanne

elokuvastansa / elokuvastaan

elokuvistansa / elokuvistaan

All

-lle

elokuvallemme

elokuvillemme

elokuvallenne

elokuvillenne

elokuvallensa / elokuvalleen

elokuvillensa / elokuvillean

Ade

-lla

elokuvallamme

elokuvillamme

elokuvallanne

elokuvillanne

elokuvallansa / elokuvallaan

elokuvillansa / elokuvillaan

Abl

-lta

elokuvaltamme

elokuviltamme

elokuvaltanne

elokuviltanne

elokuvaltansa / elokuvaltaan

elokuviltansa / elokuviltaan

Tra

-ksi

elokuvaksemme

elokuviksemme

elokuvaksenne

elokuviksenne

elokuvaksensa / elokuvakseen

elokuviksensa / elokuvikseen

Ess

-na

elokuvanamme

elokuvinamme

elokuvananne

elokuvinanne

elokuvanansa / elokuvanaan

elokuvinansa / elokuvinaan

Abe

-tta

elokuvattamme

elokuvittamme

elokuvattanne

elokuvittanne

elokuvattansa / elokuvattaan

elokuvittansa / elokuvittaan

Com

-ne

-

elokuvinemme

-

elokuvinenne

-

elokuvinensa / elokuvineen

Singular

Plural

Nom

-

elokuvamme

elokuvanne

elokuvansa

elokuvamme

elokuvanne

elokuvansa

Par

-ta

elokuvaamme

elokuvaanne

elokuvaansa

elokuviamme

elokuvianne

elokuviansa / elokuviaan

Gen

-n

elokuvamme

elokuvanne

elokuvansa

elokuviemme

elokuvienne

elokuviensa

Ill

mihin

elokuvaamme

elokuvaanne

elokuvaansa

elokuviimme

elokuviinne

elokuviinsa

Ine

-ssa

elokuvassamme

elokuvassanne

elokuvassansa / elokuvassaan

elokuvissamme

elokuvissanne

elokuvissansa / elokuvissaan

Ela

-sta

elokuvastamme

elokuvastanne

elokuvastansa / elokuvastaan

elokuvistamme

elokuvistanne

elokuvistansa / elokuvistaan

All

-lle

elokuvallemme

elokuvallenne

elokuvallensa / elokuvalleen

elokuvillemme

elokuvillenne

elokuvillensa / elokuvillean

Ade

-lla

elokuvallamme

elokuvallanne

elokuvallansa / elokuvallaan

elokuvillamme

elokuvillanne

elokuvillansa / elokuvillaan

Abl

-lta

elokuvaltamme

elokuvaltanne

elokuvaltansa / elokuvaltaan

elokuviltamme

elokuviltanne

elokuviltansa / elokuviltaan

Tra

-ksi

elokuvaksemme

elokuvaksenne

elokuvaksensa / elokuvakseen

elokuviksemme

elokuviksenne

elokuviksensa / elokuvikseen

Ess

-na

elokuvanamme

elokuvananne

elokuvanansa / elokuvanaan

elokuvinamme

elokuvinanne

elokuvinansa / elokuvinaan

Abe

-tta

elokuvattamme

elokuvattanne

elokuvattansa / elokuvattaan

elokuvittamme

elokuvittanne

elokuvittansa / elokuvittaan

Com

-ne

-

-

-

elokuvinemme

elokuvinenne

elokuvinensa / elokuvineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Translations

part osa, osuus, rooli, puoli, varaosa, oma osuus
portion osa, osuus, annos, kohtalo, ruoka-annos
section jakso, osa, osasto, kappale, osuus, poikkileikkaus
component komponentti, osa, osatekijä, ainesosa, aineosa, rakennuselementti
proportion osa, suhde, verranto, suhteellisuus, oikeat mittasuhteet, oikeat suhteet
role rooli, osa
share osuus, osake, osa
member jäsen, osa, kansanedustaja, rakenteen elin
piece pala, kappale, osa, työ, palanen, teos
percentage osuus, prosenttimäärä, osa, prosentti, pitoisuus, hyöty
segment segmentti, osa, lohko, jana, kappale, jaoke
subdivision osa, alaosasto
lot erä, arpa, osa, tontti, joukko, määrä
movement liike, liikkuminen, osa, liikunta, liikehdintä, suuntaus
slice viipale, siivu, pala, osa, osuus, palanen
partition väliseinä, jakaminen, jako, ositus, lokero, osa
allotment siirtolapuutarha, jakaminen, osa, osuus, puutarhapalsta, arvonta
installment erä, maksuerä, osamaksu, jakso, osa
tome teos, osa
fate kohtalo, sallimus, osa
due osa, se joka jklle kuuluu, jäsenmaksu
stake osuus, panos, tolppa, seiväs, paalu, osa
interest kiinnostus, korko, osuus, mielenkiinto, mielenkiinnon kohde, osa
Show more arrow right

Wiktionary

part (fraction of a whole) Fin:suurimmaksi osaksiEng:for the most partFin:suurin osaEng:bulk, majority part (distinct element of something larger) Fin:varaosaEng:sparepartFin:purkaa osiinEng:to dismantle part (with an ordinal number as modifier, used to create nouns meaning "nth part"; works with numbers from three upwards, in calculus from two, see kahdesosa) Fin:kolmasosaEng:third (part)Fin:neljäskymmenesseitsemäsosaEng:forty-seventh (part) part (unit of relative proportion in a mixture) Fin:kolme osaa giniä ja yksi osa vermuttiaEng:three parts of gin and one part of vermouth part (section of a document) part (position or role, especially in a play) piece (part of a larger whole) Fin:Olen osa ihmiskuntaa.Eng:I am a piece of humanity. proportion, section (quantity of something that is part of the whole amount or number) Fin:En tarkoita kaikkia ystäviäsi - vain pientä osaa heistä.Eng:I don't mean all of your friends - only a small proportion of them. partition, portion, division (separated part of anything) bit, part (individual contribution toward an overall effort) Fin:Olen tehnyt osani.Eng:I have done my bit. (sports, in the plural) bit (fraction of a second) Fin:Hänen aikansa oli 47 sekuntia ja osia.Eng:His time was 47 seconds and bits. lot, portion (part, or fate, that falls to one without planning) share (portion of something, especially a portion given or allotted to someone) volume, tome (single book of a publication issued in multi-book format) Fin:tietosanakirjan kolmas osaEng:the third volume of the encyclopedia episode, installment (part of a published or broadcast serial) Fin:Tämä jatkokertomus muuttuu mielenkiintoisemmaksi osa osalta.Eng:This serial story grows in more interesting with each successive installment. (music) movement (large division of a larger composition) (as modifier) partial Fin:osatotuusEng:partial truth Show more arrow right (lot): kohtalo(share): osuus(partial): osittainen Show more arrow right Nouns osakasosakeosallinenosanenosantoosastoosinkoosioosuus Adjectives -osainenosatonosittainen Verbs osataosittaaosoittaaosuaottaa osaa Adverbs osinosittain Phrases omalta osaltaanosiensa summaottaa osaasuurelta osin Show more arrow right aineosaainesosaalaosaalkuosaautonosaelokuvaosaeteläosaetuosaharjaosaimaginaariosaimaginääriosaistuinosaitäosajako-osajatko-osajohdanto-osajuuriosajälkiosakaakkoisosakahdeksasosakahdesosakansanosakasvinosakaupunginosakellonosakeskiosakoillisosakolmasosakoneenosakuivatusosakuudesosakymmenesosaleijonanosalisäosaloppuosalounaisosaluoteisosalänsiosamaanosamiljardisosamiljoonasosamurto-osamääriteosaneljäsosanimiosaosa-aikaeläkeosa-aikainenosa-aikaomistusosa-aikaviljelijäosa-aikaviljelyosa-alueosaeläkeosajonoosajoukkoosajärjestelmäosakilpailuosakulttuuriosakuntaosakuormaosamaksuosamatriisiosamurtokehitelmäosamurtolukuosamääräosanottajaosanottoosaobjektiosapaineosapalkkaosapeiteosapuoliosapäivätyöosastruktuuriosasummaosatasoosatekijäosatoimitusosatotuusosavaaliosavaltioosavuosiosavuosikatsausosaväliosaäänespalkanosaperusosapohjoisosapredikaattiosapuristinosapääosarakennusosarataosaruumiinosasadasosaseitsemäsosasentiljoonasosasivuosasubjektiosasydänosatahtiosatakaosatieosatuhannesosatukiosavalmisosavaltaosavaraosaviidesosaviiraosaväestönosaydinosayhdeksäsosayhdestoistaosayläosa Show more arrow right From Proto-Finnic osa, from Proto-Finno-Ugric onća, borrowed from Proto-Indo-Iranian Hónćos (later Hánćas), from Proto-Indo-European h₁ónḱos. Cognates include Estonian osa, Hungarian oszt. Show more arrow right

Wikipedia

Osa,_Perm_Krai Osa (Russian: Оса́) is a town and the administrative center of Osinsky District in Perm Krai, Russia, located on the left bank of the Kama River near its confluence with the Tulva, 146 kilometers (91 mi) southwest of Perm, the administrative center of the krai. As of the 2010 Census, its population was 21,188. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osani

osani

osasi

osasi

osansa

osansa

Par

-ta

osaani

osiani

osaasi

osiasi

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osieni

osasi

osiesi

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaani

osiini

osaasi

osiisi

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osissani

osassasi

osissasi

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osistani

osastasi

osistasi

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osilleni

osallesi

osillesi

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osillani

osallasi

osillasi

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osiltani

osaltasi

osiltasi

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osikseni

osaksesi

osiksesi

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osinani

osanasi

osinasi

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osittani

osattasi

osittasi

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osineni

-

osinesi

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osani

osasi

osansa

osani

osasi

osansa

Par

-ta

osaani

osaasi

osaansa

osiani

osiasi

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osasi

osansa

osieni

osiesi

osiensa

Ill

mihin

osaani

osaasi

osaansa

osiini

osiisi

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osassasi

osassansa / osassaan

osissani

osissasi

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osastasi

osastansa / osastaan

osistani

osistasi

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osallesi

osallensa / osalleen

osilleni

osillesi

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osallasi

osallansa / osallaan

osillani

osillasi

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osaltasi

osaltansa / osaltaan

osiltani

osiltasi

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osaksesi

osaksensa / osakseen

osikseni

osiksesi

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osanasi

osanansa / osanaan

osinani

osinasi

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osattasi

osattansa / osattaan

osittani

osittasi

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osineni

osinesi

osinensa / osineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osamme

osanne

osanne

osansa

osansa

Par

-ta

osaamme

osiamme

osaanne

osianne

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osiemme

osanne

osienne

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osiimme

osaanne

osiinne

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osissamme

osassanne

osissanne

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osistamme

osastanne

osistanne

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osillemme

osallenne

osillenne

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osillamme

osallanne

osillanne

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osiltamme

osaltanne

osiltanne

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osiksemme

osaksenne

osiksenne

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osinamme

osananne

osinanne

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osittamme

osattanne

osittanne

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osinemme

-

osinenne

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osanne

osansa

osamme

osanne

osansa

Par

-ta

osaamme

osaanne

osaansa

osiamme

osianne

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osanne

osansa

osiemme

osienne

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osaanne

osaansa

osiimme

osiinne

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osassanne

osassansa / osassaan

osissamme

osissanne

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osastanne

osastansa / osastaan

osistamme

osistanne

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osallenne

osallensa / osalleen

osillemme

osillenne

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osallanne

osallansa / osallaan

osillamme

osillanne

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osaltanne

osaltansa / osaltaan

osiltamme

osiltanne

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osaksenne

osaksensa / osakseen

osiksemme

osiksenne

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osananne

osanansa / osanaan

osinamme

osinanne

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osattanne

osattansa / osattaan

osittamme

osittanne

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osinemme

osinenne

osinensa / osineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

elo

elot

Par

-ta

eloa

eloja

Gen

-n

elon

elojen

Ill

mihin

eloon

eloihin

Ine

-ssa

elossa

eloissa

Ela

-sta

elosta

eloista

All

-lle

elolle

eloille

Ade

-lla

elolla

eloilla

Abl

-lta

elolta

eloilta

Tra

-ksi

eloksi

eloiksi

Ess

-na

elona

eloina

Abe

-tta

elotta

eloitta

Com

-ne

-

eloine

Ins

-in

-

eloin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

elo

elot

Par

-ta

eloa

eloja

Gen

-n

elon

elojen

Ill

mihin

eloon

eloihin

Ine

-ssa

elossa

eloissa

Ela

-sta

elosta

eloista

All

-lle

elolle

eloille

Ade

-lla

elolla

eloilla

Abl

-lta

elolta

eloilta

Tra

-ksi

eloksi

eloiksi

Ess

-na

elona

eloina

Abe

-tta

elotta

eloitta

Com

-ne

-

eloine

Ins

-in

-

eloin

Translations

life elämä, kesto, henki, kestoaika, elinaika, elo
corn maissi, vilja, känsä, liikavarvas, elo, tunteellinen puppu
in August
Show more arrow right

Wiktionary

(poetic) life (dated) crop, especially corn Show more arrow right (life): elämä(crop): sato(corn): vilja Show more arrow right Adjectives elollineneloton Verbs elostella Show more arrow right elohopea elokuu elokuva elonkorjuu eloperäinen elosalama hiljaiselo Show more arrow right From Proto-Finnic elo, equivalent to elää (“to live”) +‎ -o. Cognate with Estonian elu, Karelian elo, Livonian jel, Veps elo, Votic elo. From a Sami language. Show more arrow right

Wikipedia

elämä
vilja
Elo luku
kahden pelaajan peleissä käytettävä tilastollinen vahvuusluku Elo
koirarotu Electric Light Orchestra
Kuopion Elo
entinen suomalainen jalkapalloseura Kauppakeskus Elo
kauppakeskus Ylöjärvellä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
1.1.2014 aloittanut työeläkeyhtiö Elo
suomalainen miehen etunimi Aarre Elo
(s. 1934), äänittäjä ja televisiotoimittaja Ari Elo (s. 1941), teollisuusneuvos ja diplomi-insinööri, Elomatic Oy:n perustaja Arpad Elo (1903–1992), unkarilais-yhdysvaltalainen fyysikko ja shakkimestari Eero Elo (s. 1990), jääkiekkoilija Efraim Elo (1868–1932), matematiikan opettaja ja oppikirjantekijä, Elon laskuopin kirjoittaja Emil Elo (1879–1953), päätoimittaja ja sosiaalidemokraattinen poliitikko Emil Elo (1896–1944), liikemies, hiihtäjä, pikajuoksija ja autourheilija Emil Elo (s. 1987), Kauppalehden toimittaja Hannu Elo (s. 1940), jääkiekkoilija Hans Elo (1891–1981), jääkärimajuri Jaakko Elo (1925–2017), urologian kirurgi ja professori Jere Elo (s. 1992), jääkiekkoilija Jorma Elo (s. 1961), koreografi Kosti Elo (1873–1940), näyttelijä, Tampereen Työväen Teatterin ent. johtaja Lasse Elo (1903–1992), lavastaja Lauri Elo (s. 1928), lavastaja, Lasse Elon poika Meri Elo (1920–2000), Matkatoimisto Oy Lomamatkan toimitusjohtaja ja kauppaneuvos Mikko Elo (s. 1943), poliitikko (SDP) Niilo Elo (1909–1997), toimitusjohtaja ja kauppaneuvos Olavi Elo (1913–1979), ampuja Paavo E. S. Elo (1911–1963), kirjallisuudentutkija Pekka Elo (1949–2013), opetushallituksen ylitarkastaja Pentti Elo (1929–1991), jääkiekkoilija ja maahockey-pelaaja Raimo Elo (1939–2018), jalkapalloilija ja käsipalloilija Simon Elo (s. 1986), kansanedustaja (Perussuomalaiset, Sininen tulevaisuus) T. A. Elo (1884–1954), arkkitehti Teemu Elo, muusikko ja lääkäri Terttu Elo, Terttu Eskelinen (1920–2009), suomalainen kirjailija ja suomentaja Tiina Elo (s. 1971), Vihreän liiton kansanedustaja Timo Elo (s. 1966), jääkiekkovalmentaja Toivo Elo (1888–1972), keihäänheittäjä Unto Elo (s. 1944), meloja Vappu Elo (1909–1947), teatteri- ja elokuvanäyttelijä, Kosti Elon kasvattitytär Vilho Elo (1895–1947), ampuja Viola Elo (s. 1948), kirjailija.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

eloni

eloni

elosi

elosi

elonsa

elonsa

Par

-ta

eloani

elojani

eloasi

elojasi

eloansa / eloaan

elojansa / elojaan

Gen

-n

eloni

elojeni

elosi

elojesi

elonsa

elojensa

Ill

mihin

elooni

eloihini

eloosi

eloihisi

eloonsa

eloihinsa

Ine

-ssa

elossani

eloissani

elossasi

eloissasi

elossansa / elossaan

eloissansa / eloissaan

Ela

-sta

elostani

eloistani

elostasi

eloistasi

elostansa / elostaan

eloistansa / eloistaan

All

-lle

elolleni

eloilleni

elollesi

eloillesi

elollensa / elolleen

eloillensa / eloillean

Ade

-lla

elollani

eloillani

elollasi

eloillasi

elollansa / elollaan

eloillansa / eloillaan

Abl

-lta

eloltani

eloiltani

eloltasi

eloiltasi

eloltansa / eloltaan

eloiltansa / eloiltaan

Tra

-ksi

elokseni

eloikseni

eloksesi

eloiksesi

eloksensa / elokseen

eloiksensa / eloikseen

Ess

-na

elonani

eloinani

elonasi

eloinasi

elonansa / elonaan

eloinansa / eloinaan

Abe

-tta

elottani

eloittani

elottasi

eloittasi

elottansa / elottaan

eloittansa / eloittaan

Com

-ne

-

eloineni

-

eloinesi

-

eloinensa / eloineen

Singular

Plural

Nom

-

eloni

elosi

elonsa

eloni

elosi

elonsa

Par

-ta

eloani

eloasi

eloansa / eloaan

elojani

elojasi

elojansa / elojaan

Gen

-n

eloni

elosi

elonsa

elojeni

elojesi

elojensa

Ill

mihin

elooni

eloosi

eloonsa

eloihini

eloihisi

eloihinsa

Ine

-ssa

elossani

elossasi

elossansa / elossaan

eloissani

eloissasi

eloissansa / eloissaan

Ela

-sta

elostani

elostasi

elostansa / elostaan

eloistani

eloistasi

eloistansa / eloistaan

All

-lle

elolleni

elollesi

elollensa / elolleen

eloilleni

eloillesi

eloillensa / eloillean

Ade

-lla

elollani

elollasi

elollansa / elollaan

eloillani

eloillasi

eloillansa / eloillaan

Abl

-lta

eloltani

eloltasi

eloltansa / eloltaan

eloiltani

eloiltasi

eloiltansa / eloiltaan

Tra

-ksi

elokseni

eloksesi

eloksensa / elokseen

eloikseni

eloiksesi

eloiksensa / eloikseen

Ess

-na

elonani

elonasi

elonansa / elonaan

eloinani

eloinasi

eloinansa / eloinaan

Abe

-tta

elottani

elottasi

elottansa / elottaan

eloittani

eloittasi

eloittansa / eloittaan

Com

-ne

-

-

-

eloineni

eloinesi

eloinensa / eloineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

elomme

elomme

elonne

elonne

elonsa

elonsa

Par

-ta

eloamme

elojamme

eloanne

elojanne

eloansa / eloaan

elojansa / elojaan

Gen

-n

elomme

elojemme

elonne

elojenne

elonsa

elojensa

Ill

mihin

eloomme

eloihimme

eloonne

eloihinne

eloonsa

eloihinsa

Ine

-ssa

elossamme

eloissamme

elossanne

eloissanne

elossansa / elossaan

eloissansa / eloissaan

Ela

-sta

elostamme

eloistamme

elostanne

eloistanne

elostansa / elostaan

eloistansa / eloistaan

All

-lle

elollemme

eloillemme

elollenne

eloillenne

elollensa / elolleen

eloillensa / eloillean

Ade

-lla

elollamme

eloillamme

elollanne

eloillanne

elollansa / elollaan

eloillansa / eloillaan

Abl

-lta

eloltamme

eloiltamme

eloltanne

eloiltanne

eloltansa / eloltaan

eloiltansa / eloiltaan

Tra

-ksi

eloksemme

eloiksemme

eloksenne

eloiksenne

eloksensa / elokseen

eloiksensa / eloikseen

Ess

-na

elonamme

eloinamme

elonanne

eloinanne

elonansa / elonaan

eloinansa / eloinaan

Abe

-tta

elottamme

eloittamme

elottanne

eloittanne

elottansa / elottaan

eloittansa / eloittaan

Com

-ne

-

eloinemme

-

eloinenne

-

eloinensa / eloineen

Singular

Plural

Nom

-

elomme

elonne

elonsa

elomme

elonne

elonsa

Par

-ta

eloamme

eloanne

eloansa / eloaan

elojamme

elojanne

elojansa / elojaan

Gen

-n

elomme

elonne

elonsa

elojemme

elojenne

elojensa

Ill

mihin

eloomme

eloonne

eloonsa

eloihimme

eloihinne

eloihinsa

Ine

-ssa

elossamme

elossanne

elossansa / elossaan

eloissamme

eloissanne

eloissansa / eloissaan

Ela

-sta

elostamme

elostanne

elostansa / elostaan

eloistamme

eloistanne

eloistansa / eloistaan

All

-lle

elollemme

elollenne

elollensa / elolleen

eloillemme

eloillenne

eloillensa / eloillean

Ade

-lla

elollamme

elollanne

elollansa / elollaan

eloillamme

eloillanne

eloillansa / eloillaan

Abl

-lta

eloltamme

eloltanne

eloltansa / eloltaan

eloiltamme

eloiltanne

eloiltansa / eloiltaan

Tra

-ksi

eloksemme

eloksenne

eloksensa / elokseen

eloiksemme

eloiksenne

eloiksensa / eloikseen

Ess

-na

elonamme

elonanne

elonansa / elonaan

eloinamme

eloinanne

eloinansa / eloinaan

Abe

-tta

elottamme

elottanne

elottansa / elottaan

eloittamme

eloittanne

eloittansa / eloittaan

Com

-ne

-

-

-

eloinemme

eloinenne

eloinensa / eloineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuva

kuvat

Par

-ta

kuvaa

kuvia

Gen

-n

kuvan

kuvien

Ill

mihin

kuvaan

kuviin

Ine

-ssa

kuvassa

kuvissa

Ela

-sta

kuvasta

kuvista

All

-lle

kuvalle

kuville

Ade

-lla

kuvalla

kuvilla

Abl

-lta

kuvalta

kuvilta

Tra

-ksi

kuvaksi

kuviksi

Ess

-na

kuvana

kuvina

Abe

-tta

kuvatta

kuvitta

Com

-ne

-

kuvine

Ins

-in

-

kuvin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuva

kuvat

Par

-ta

kuvaa

kuvia

Gen

-n

kuvan

kuvien

Ill

mihin

kuvaan

kuviin

Ine

-ssa

kuvassa

kuvissa

Ela

-sta

kuvasta

kuvista

All

-lle

kuvalle

kuville

Ade

-lla

kuvalla

kuvilla

Abl

-lta

kuvalta

kuvilta

Tra

-ksi

kuvaksi

kuviksi

Ess

-na

kuvana

kuvina

Abe

-tta

kuvatta

kuvitta

Com

-ne

-

kuvine

Ins

-in

-

kuvin

Translations

picture kuva, käsitys, valokuva, elokuva, tilanne, maalaus
photo kuva, valokuva
image kuva, imago, mielikuva, yrityskuva, kielikuva, kuvajainen
view näkymä, näköala, näkemys, kuva, kanta, käsitys
illustration kuva, kuvitus, esimerkki, valaisu
figure kuvio, kuva, hahmo, figuuri, numero, summa
frame runko, kehys, kehykset, kuva, kehikko, puitteet
shot laukaus, kuva, lyönti, otos, heitto, ampuja
pic kuva, elokuva
vision visio, näkemys, näkö, näky, kuva, näkökyky
snapshot kuva, valokuva
perspective näkökulma, perspektiivi, perspektiivikuva, näkymä, kuva, perspektiivipiirustus
reflection heijastus, heijastuminen, pohdiskelu, peilikuva, kuvajainen, kuva
plate levy, lautanen, kilpi, laatta, lautasellinen, kuva
scan kuvaus, kartoitus, kuva
likeness samankaltaisuus, kuva, muotokuva, yhdennäköisyys
effigy patsas, nukke, kuva
exposure valotus, valotusaika, paljastaminen, julkisuus, paljastus, kuva
snap neppari, napsahdus, painonappi, kuva, napsaus, helppo homma
pinup kansikuvatyttö, kuva, pin-up-tyttö
reflexion pohdiskelu, kuvajainen, heijastus, peilikuva, mietiskely, kuva
fig. kuva
Show more arrow right

Wiktionary

picture - image - photograph, photo valokuva frame (single picture in a video or other moving picture) ruutu, kuvaruutu (chiefly in compounds) video (the visual part of a motion picture, as opposed to the audio) - Show more arrow right Adjectives kuvallinenkuvaton Nouns kuvaelmakuvajainenkuvakekuvaskuvastokuvatuskuvio Verbs kuvaillakuvantaakuvastaakuvatakuvittaa Show more arrow right aivokuvaajankuvaalastonkuvaalkukuvaammatinkuvaammattikuvaarkistokuvadiakuvaelokuvaesikuvaetsinkuvahaamukuvahaavekuvaharhakuvahenkilökuvahourekuvahääkuvaihannekuvailmakuvairvikuvajumalakuvajumalankuvajälkikuvakaavakuvakaaviokuvakallokuvakalossinkuvakansikuvakansikuvatyttökasvokuvakatukuvakauhukuvakaukokuvakaupunkikuvakeuhkokuvakeulakuvakielikuvakiiltokuvakiiltokuvapoikakipsikuvakivipainokuvakohokuvakokonaiskuvakokovartalokuvakolmivärikuvakorkokuvakuultokuvakuultokuvanheitinkuva-aihekuva-alakuva-arkistokuva-arvoituskuvailmauskuvainkaatajakuvainpalvojakuvainpalvontakuvainraastajakuvakerrontakuvakertomuskuvakielikuvakirjakuvakirjoituskuvakokokuvakoostekuvakorttikuvakudoskuvakulmakuvalaattakuvalehtikuvalevykuvalevysoitinkuvaliitekuvalähetinkuvamateriaalikuvamittauskuvanauhakuvanauhoitekuvanauhurikuvanheitinkuvankauniskuvankäsittelykuvanlukijakuvanottokuvansiirtokuvantallennuskuvantoistokuvantoistokykykuvanveistokuvanveistotaidekuvanveistäjäkuvapatsaskuvapintakuvapistekuvapostikorttikuvapuhelinkuvaputkikuvaraamattukuvaristikkokuvaruutukuvasanaristikkokuvasanontakuvasarjakuvaseinäkuvasignaalikuvasuhdekuvataidekuvataidekoulukuvataideterapiakuvataiteilijakuvatallennekuvatarkkaamokuvatarkkailijakuvatasokuvatekstikuvateoskuvatoismistokuvatulkintalaajakuvalaajakuvamenetelmälaatukuvalaatukuvamaalauslehtikuvalentokuvaluokkakuvaluonnekuvaluontokuvalähikuvamaailmankuvamadonnankuvamaisemakuvamatkakuvamielikuvamielikuvamaailmamielikuvamainontamieskuvamikrovalokuvaminiatyyrikuvaminiatyyrimuotokuvaminäkuvamonitasokuvamosaiikkikuvamuistikuvamuotokuvamustavalkokuvanaiskuvanatiivikuvanegatiivikuvanelivärikuvanuoruudenkuvanäyttämökuvaomakuvaortokuvapainokuvapassikuvapeilikuvaperhekuvaperhevalokuvaperikuvaperspektiivikuvapienoiskuvapiilokuvapikakuvapilakuvapintakuvanheitinpositiivikuvaprofiilikuvaprojektiokuvapropagandakuvapyhimyksenkuvapyhäinkuvapystykuvapysäytyskuvarintakuvarippikuvaristiinnaulitunkuvaristikuvarunokuvaruumiinkuvaryhmäkuvaröntgenkuvasarjakuvasatelliittikuvaselailukuvasiirtokuvasilkkipainokuvasiluettikuvasisäkuvasivukuvastereokuvastereoskooppikuvastillkuvasydämenkuvasyövytyskuvataidekuvatarrakuvataudinkuvateerenkuvatestikuvatilannekuvatoimenkuvatrikkikuvatulevaisuudenkuvatunnelmakuvatunnuskuvatuokiokuvatuotekuvatutkakuvatyönkuvauhkakuvaulkokuvaultraäänikuvaunikuvauutiskuvavaakakuvavahakuvavakakuvavalokuvavarjokuvaverenkuvavertauskuvavideokuvavihkikuvavirityskuvavärikuvavärikuvaputkiväripainokuvaväärävärikuvayhteiskuvayleiskuvaylioppilaskuvayrityskuva Show more arrow right From Proto-Finnic kuva, borrowed from Proto-Germanic skuwwô (“shadow, reflection”) (whence Swedish skugga (“shadow”), Gothic 𐍃𐌺𐌿𐌲𐌲𐍅𐌰 (skuggwa, “mirror”)). Show more arrow right

Wikipedia

Picture A picture, also called an image, is a group of coloured points on a flat surface that looks the same as something else. For example, a picture can look the same as an object or a person. Pictures can also be drawings, paintings or photographs. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuvani

kuvani

kuvasi

kuvasi

kuvansa

kuvansa

Par

-ta

kuvaani

kuviani

kuvaasi

kuviasi

kuvaansa

kuviansa / kuviaan

Gen

-n

kuvani

kuvieni

kuvasi

kuviesi

kuvansa

kuviensa

Ill

mihin

kuvaani

kuviini

kuvaasi

kuviisi

kuvaansa

kuviinsa

Ine

-ssa

kuvassani

kuvissani

kuvassasi

kuvissasi

kuvassansa / kuvassaan

kuvissansa / kuvissaan

Ela

-sta

kuvastani

kuvistani

kuvastasi

kuvistasi

kuvastansa / kuvastaan

kuvistansa / kuvistaan

All

-lle

kuvalleni

kuvilleni

kuvallesi

kuvillesi

kuvallensa / kuvalleen

kuvillensa / kuvillean

Ade

-lla

kuvallani

kuvillani

kuvallasi

kuvillasi

kuvallansa / kuvallaan

kuvillansa / kuvillaan

Abl

-lta

kuvaltani

kuviltani

kuvaltasi

kuviltasi

kuvaltansa / kuvaltaan

kuviltansa / kuviltaan

Tra

-ksi

kuvakseni

kuvikseni

kuvaksesi

kuviksesi

kuvaksensa / kuvakseen

kuviksensa / kuvikseen

Ess

-na

kuvanani

kuvinani

kuvanasi

kuvinasi

kuvanansa / kuvanaan

kuvinansa / kuvinaan

Abe

-tta

kuvattani

kuvittani

kuvattasi

kuvittasi

kuvattansa / kuvattaan

kuvittansa / kuvittaan

Com

-ne

-

kuvineni

-

kuvinesi

-

kuvinensa / kuvineen

Singular

Plural

Nom

-

kuvani

kuvasi

kuvansa

kuvani

kuvasi

kuvansa

Par

-ta

kuvaani

kuvaasi

kuvaansa

kuviani

kuviasi

kuviansa / kuviaan

Gen

-n

kuvani

kuvasi

kuvansa

kuvieni

kuviesi

kuviensa

Ill

mihin

kuvaani

kuvaasi

kuvaansa

kuviini

kuviisi

kuviinsa

Ine

-ssa

kuvassani

kuvassasi

kuvassansa / kuvassaan

kuvissani

kuvissasi

kuvissansa / kuvissaan

Ela

-sta

kuvastani

kuvastasi

kuvastansa / kuvastaan

kuvistani

kuvistasi

kuvistansa / kuvistaan

All

-lle

kuvalleni

kuvallesi

kuvallensa / kuvalleen

kuvilleni

kuvillesi

kuvillensa / kuvillean

Ade

-lla

kuvallani

kuvallasi

kuvallansa / kuvallaan

kuvillani

kuvillasi

kuvillansa / kuvillaan

Abl

-lta

kuvaltani

kuvaltasi

kuvaltansa / kuvaltaan

kuviltani

kuviltasi

kuviltansa / kuviltaan

Tra

-ksi

kuvakseni

kuvaksesi

kuvaksensa / kuvakseen

kuvikseni

kuviksesi

kuviksensa / kuvikseen

Ess

-na

kuvanani

kuvanasi

kuvanansa / kuvanaan

kuvinani

kuvinasi

kuvinansa / kuvinaan

Abe

-tta

kuvattani

kuvattasi

kuvattansa / kuvattaan

kuvittani

kuvittasi

kuvittansa / kuvittaan

Com

-ne

-

-

-

kuvineni

kuvinesi

kuvinensa / kuvineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuvamme

kuvamme

kuvanne

kuvanne

kuvansa

kuvansa

Par

-ta

kuvaamme

kuviamme

kuvaanne

kuvianne

kuvaansa

kuviansa / kuviaan

Gen

-n

kuvamme

kuviemme

kuvanne

kuvienne

kuvansa

kuviensa

Ill

mihin

kuvaamme

kuviimme

kuvaanne

kuviinne

kuvaansa

kuviinsa

Ine

-ssa

kuvassamme

kuvissamme

kuvassanne

kuvissanne

kuvassansa / kuvassaan

kuvissansa / kuvissaan

Ela

-sta

kuvastamme

kuvistamme

kuvastanne

kuvistanne

kuvastansa / kuvastaan

kuvistansa / kuvistaan

All

-lle

kuvallemme

kuvillemme

kuvallenne

kuvillenne

kuvallensa / kuvalleen

kuvillensa / kuvillean

Ade

-lla

kuvallamme

kuvillamme

kuvallanne

kuvillanne

kuvallansa / kuvallaan

kuvillansa / kuvillaan

Abl

-lta

kuvaltamme

kuviltamme

kuvaltanne

kuviltanne

kuvaltansa / kuvaltaan

kuviltansa / kuviltaan

Tra

-ksi

kuvaksemme

kuviksemme

kuvaksenne

kuviksenne

kuvaksensa / kuvakseen

kuviksensa / kuvikseen

Ess

-na

kuvanamme

kuvinamme

kuvananne

kuvinanne

kuvanansa / kuvanaan

kuvinansa / kuvinaan

Abe

-tta

kuvattamme

kuvittamme

kuvattanne

kuvittanne

kuvattansa / kuvattaan

kuvittansa / kuvittaan

Com

-ne

-

kuvinemme

-

kuvinenne

-

kuvinensa / kuvineen

Singular

Plural

Nom

-

kuvamme

kuvanne

kuvansa

kuvamme

kuvanne

kuvansa

Par

-ta

kuvaamme

kuvaanne

kuvaansa

kuviamme

kuvianne

kuviansa / kuviaan

Gen

-n

kuvamme

kuvanne

kuvansa

kuviemme

kuvienne

kuviensa

Ill

mihin

kuvaamme

kuvaanne

kuvaansa

kuviimme

kuviinne

kuviinsa

Ine

-ssa

kuvassamme

kuvassanne

kuvassansa / kuvassaan

kuvissamme

kuvissanne

kuvissansa / kuvissaan

Ela

-sta

kuvastamme

kuvastanne

kuvastansa / kuvastaan

kuvistamme

kuvistanne

kuvistansa / kuvistaan

All

-lle

kuvallemme

kuvallenne

kuvallensa / kuvalleen

kuvillemme

kuvillenne

kuvillensa / kuvillean

Ade

-lla

kuvallamme

kuvallanne

kuvallansa / kuvallaan

kuvillamme

kuvillanne

kuvillansa / kuvillaan

Abl

-lta

kuvaltamme

kuvaltanne

kuvaltansa / kuvaltaan

kuviltamme

kuviltanne

kuviltansa / kuviltaan

Tra

-ksi

kuvaksemme

kuvaksenne

kuvaksensa / kuvakseen

kuviksemme

kuviksenne

kuviksensa / kuvikseen

Ess

-na

kuvanamme

kuvananne

kuvanansa / kuvanaan

kuvinamme

kuvinanne

kuvinansa / kuvinaan

Abe

-tta

kuvattamme

kuvattanne

kuvattansa / kuvattaan

kuvittamme

kuvittanne

kuvittansa / kuvittaan

Com

-ne

-

-

-

kuvinemme

kuvinenne

kuvinensa / kuvineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept