logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

mittasuhteet, noun

Word analysis
mittasuhteet

mittasuhteet

mittasuhteet

Noun, Plural Nominative

mitta

Noun, Singular Nominative

+ suhde

Noun, Plural Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

-

mittasuhteet / mittaolosuhteet

Par

-ta

-

mittasuhteita / mittasuhdehia / mittaolosuhteita / mittaolosuhdehia

Gen

-n

-

mittasuhteitten / mittasuhteiden / mittasuhdehien / mittasuhdehitten / mittaolosuhteitten / mittaolosuhteiden / mittaolosuhdehien / mittaolosuhdehitten

Ill

mihin

-

mittasuhteihin / mittasuhdeisiin / mittasuhdehisin / mittaolosuhteihin / mittaolosuhdeisiin / mittaolosuhdehisin

Ine

-ssa

-

mittasuhteissa / mittasuhdehissa / mittaolosuhteissa / mittaolosuhdehissa

Ela

-sta

-

mittasuhteista / mittasuhdehista / mittaolosuhteista / mittaolosuhdehista

All

-lle

-

mittasuhteille / mittasuhdehille / mittaolosuhteille / mittaolosuhdehille

Ade

-lla

-

mittasuhteilla / mittasuhdehilla / mittaolosuhteilla / mittaolosuhdehilla

Abl

-lta

-

mittasuhteilta / mittasuhdehilta / mittaolosuhteilta / mittaolosuhdehilta

Tra

-ksi

-

mittasuhteiksi / mittasuhdehiksi / mittaolosuhteiksi / mittaolosuhdehiksi

Ess

-na

-

mittasuhteina / mittasuhdehina / mittaolosuhteina / mittaolosuhdehina

Abe

-tta

-

mittasuhteitta / mittasuhdehitta / mittaolosuhteitta / mittaolosuhdehitta

Com

-ne

-

mittasuhteine / mittasuhdehine / mittaolosuhteine / mittaolosuhdehine

Ins

-in

-

mittasuhtein / mittasuhdehin / mittaolosuhtein / mittaolosuhdehin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

-

mittasuhteet / mittaolosuhteet

Par

-ta

-

mittasuhteita / mittasuhdehia / mittaolosuhteita / mittaolosuhdehia

Gen

-n

-

mittasuhteitten / mittasuhteiden / mittasuhdehien / mittasuhdehitten / mittaolosuhteitten / mittaolosuhteiden / mittaolosuhdehien / mittaolosuhdehitten

Ill

mihin

-

mittasuhteihin / mittasuhdeisiin / mittasuhdehisin / mittaolosuhteihin / mittaolosuhdeisiin / mittaolosuhdehisin

Ine

-ssa

-

mittasuhteissa / mittasuhdehissa / mittaolosuhteissa / mittaolosuhdehissa

Ela

-sta

-

mittasuhteista / mittasuhdehista / mittaolosuhteista / mittaolosuhdehista

All

-lle

-

mittasuhteille / mittasuhdehille / mittaolosuhteille / mittaolosuhdehille

Ade

-lla

-

mittasuhteilla / mittasuhdehilla / mittaolosuhteilla / mittaolosuhdehilla

Abl

-lta

-

mittasuhteilta / mittasuhdehilta / mittaolosuhteilta / mittaolosuhdehilta

Tra

-ksi

-

mittasuhteiksi / mittasuhdehiksi / mittaolosuhteiksi / mittaolosuhdehiksi

Ess

-na

-

mittasuhteina / mittasuhdehina / mittaolosuhteina / mittaolosuhdehina

Abe

-tta

-

mittasuhteitta / mittasuhdehitta / mittaolosuhteitta / mittaolosuhdehitta

Com

-ne

-

mittasuhteine / mittasuhdehine / mittaolosuhteine / mittaolosuhdehine

Ins

-in

-

mittasuhtein / mittasuhdehin / mittaolosuhtein / mittaolosuhdehin

dimension ulottuvuus, dimensio, mittasuhteet, suuruus
proportions mittasuhteet, suhteet
Show more arrow right
OpenSubtitles2018; Tatoeba Parallel Corpus; Europarl Parallel Corpus; Europarl v8; Tilde MODEL Parallel Corpus; Tatoeba; EurLex-2; OPUS - Finnish-English WMT News Commentary Mittasuhteet olivat täydelliset. The dimensions were perfect. Rakennuksen ulkonäköön vaikuttavat sen mittasuhteet. The appearance of the building is influenced by its proportions. Mittasuhteet ovat tärkeitä sisustuksen suunnittelussa. The proportions are important in interior design. Mittasuhteet vaikuttavat tilan tuntuun. The proportions affect the feeling of space. Taiteilija halusi luoda teokseen harmoniset mittasuhteet. The artist wanted to create harmonious proportions in the work. On tärkeää, että mittasuhteet ovat oikeat. It is important that the proportions are correct. Tässä huoneessa mittasuhteet ovat epätavalliset. The proportions in this room are unusual. 800 mm:n liuskajohtopiirin mittasuhteet. 800 mm Stripline dimensions. Mittasuhteet olivat epätavallisen suuret verrattuna muihin vastaaviin rakennuksiin. The proportions were unusually large compared to other similar buildings. Ilmiö on saavuttanut todella huolestuttavat mittasuhteet. The scale of this phenomenon has become very worrying.'. Show more arrow right

Wiktionary

Nominative plural form of mittasuhde. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

-

-

-

-

-

-

Par

-ta

-

mittasuhteitani / mittasuhdehiani / mittaolosuhteitani / mittaolosuhdehiani

-

mittasuhteitasi / mittasuhdehiasi / mittaolosuhteitasi / mittaolosuhdehiasi

-

mittasuhteitansa / mittasuhteitaan / mittasuhdehiansa / mittasuhdehiaan / mittaolosuhteitansa / mittaolosuhteitaan / mittaolosuhdehiansa / mittaolosuhdehiaan

Gen

-n

-

mittasuhteitteni / mittasuhteideni / mittasuhdehieni / mittasuhdehitteni / mittaolosuhteitteni / mittaolosuhteideni / mittaolosuhdehieni / mittaolosuhdehitteni

-

mittasuhteittesi / mittasuhteidesi / mittasuhdehiesi / mittasuhdehittesi / mittaolosuhteittesi / mittaolosuhteidesi / mittaolosuhdehiesi / mittaolosuhdehittesi

-

mittasuhteittensa / mittasuhteidensa / mittasuhdehiensa / mittasuhdehittensa / mittaolosuhteittensa / mittaolosuhteidensa / mittaolosuhdehiensa / mittaolosuhdehittensa

Ill

mihin

-

mittasuhteihini / mittasuhdeisiini / mittasuhdehisini / mittaolosuhteihini / mittaolosuhdeisiini / mittaolosuhdehisini

-

mittasuhteihisi / mittasuhdeisiisi / mittasuhdehisisi / mittaolosuhteihisi / mittaolosuhdeisiisi / mittaolosuhdehisisi

-

mittasuhteihinsa / mittasuhdeisiinsa / mittasuhdehisinsa / mittaolosuhteihinsa / mittaolosuhdeisiinsa / mittaolosuhdehisinsa

Ine

-ssa

-

mittasuhteissani / mittasuhdehissani / mittaolosuhteissani / mittaolosuhdehissani

-

mittasuhteissasi / mittasuhdehissasi / mittaolosuhteissasi / mittaolosuhdehissasi

-

mittasuhteissansa / mittasuhteissaan / mittasuhdehissansa / mittasuhdehissaan / mittaolosuhteissansa / mittaolosuhteissaan / mittaolosuhdehissansa / mittaolosuhdehissaan

Ela

-sta

-

mittasuhteistani / mittasuhdehistani / mittaolosuhteistani / mittaolosuhdehistani

-

mittasuhteistasi / mittasuhdehistasi / mittaolosuhteistasi / mittaolosuhdehistasi

-

mittasuhteistansa / mittasuhteistaan / mittasuhdehistansa / mittasuhdehistaan / mittaolosuhteistansa / mittaolosuhteistaan / mittaolosuhdehistansa / mittaolosuhdehistaan

All

-lle

-

mittasuhteilleni / mittasuhdehilleni / mittaolosuhteilleni / mittaolosuhdehilleni

-

mittasuhteillesi / mittasuhdehillesi / mittaolosuhteillesi / mittaolosuhdehillesi

-

mittasuhteillensa / mittasuhteillean / mittasuhdehillensa / mittasuhdehillean / mittaolosuhteillensa / mittaolosuhteillean / mittaolosuhdehillensa / mittaolosuhdehillean

Ade

-lla

-

mittasuhteillani / mittasuhdehillani / mittaolosuhteillani / mittaolosuhdehillani

-

mittasuhteillasi / mittasuhdehillasi / mittaolosuhteillasi / mittaolosuhdehillasi

-

mittasuhteillansa / mittasuhteillaan / mittasuhdehillansa / mittasuhdehillaan / mittaolosuhteillansa / mittaolosuhteillaan / mittaolosuhdehillansa / mittaolosuhdehillaan

Abl

-lta

-

mittasuhteiltani / mittasuhdehiltani / mittaolosuhteiltani / mittaolosuhdehiltani

-

mittasuhteiltasi / mittasuhdehiltasi / mittaolosuhteiltasi / mittaolosuhdehiltasi

-

mittasuhteiltansa / mittasuhteiltaan / mittasuhdehiltansa / mittasuhdehiltaan / mittaolosuhteiltansa / mittaolosuhteiltaan / mittaolosuhdehiltansa / mittaolosuhdehiltaan

Tra

-ksi

-

mittasuhteikseni / mittasuhdehikseni / mittaolosuhteikseni / mittaolosuhdehikseni

-

mittasuhteiksesi / mittasuhdehiksesi / mittaolosuhteiksesi / mittaolosuhdehiksesi

-

mittasuhteikseen / mittasuhteiksensa / mittasuhdehikseen / mittasuhdehiksensa / mittaolosuhteikseen / mittaolosuhteiksensa / mittaolosuhdehikseen / mittaolosuhdehiksensa

Ess

-na

-

mittasuhteinani / mittasuhdehinani / mittaolosuhteinani / mittaolosuhdehinani

-

mittasuhteinasi / mittasuhdehinasi / mittaolosuhteinasi / mittaolosuhdehinasi

-

mittasuhteinansa / mittasuhteinaan / mittasuhdehinansa / mittasuhdehinaan / mittaolosuhteinansa / mittaolosuhteinaan / mittaolosuhdehinansa / mittaolosuhdehinaan

Abe

-tta

-

mittasuhteittani / mittasuhdehittani / mittaolosuhteittani / mittaolosuhdehittani

-

mittasuhteittasi / mittasuhdehittasi / mittaolosuhteittasi / mittaolosuhdehittasi

-

mittasuhteittansa / mittasuhteittaan / mittasuhdehittansa / mittasuhdehittaan / mittaolosuhteittansa / mittaolosuhteittaan / mittaolosuhdehittansa / mittaolosuhdehittaan

Com

-ne

-

mittasuhteineni / mittasuhdehineni / mittaolosuhteineni / mittaolosuhdehineni

-

mittasuhteinesi / mittasuhdehinesi / mittaolosuhteinesi / mittaolosuhdehinesi

-

mittasuhteineen / mittasuhteinensa / mittasuhdehineen / mittasuhdehinensa / mittaolosuhteineen / mittaolosuhteinensa / mittaolosuhdehineen / mittaolosuhdehinensa

Singular

Plural

Nom

-

-

-

-

-

-

-

Par

-ta

-

-

-

mittasuhteitani / mittasuhdehiani / mittaolosuhteitani / mittaolosuhdehiani

mittasuhteitasi / mittasuhdehiasi / mittaolosuhteitasi / mittaolosuhdehiasi

mittasuhteitansa / mittasuhteitaan / mittasuhdehiansa / mittasuhdehiaan / mittaolosuhteitansa / mittaolosuhteitaan / mittaolosuhdehiansa / mittaolosuhdehiaan

Gen

-n

-

-

-

mittasuhteitteni / mittasuhteideni / mittasuhdehieni / mittasuhdehitteni / mittaolosuhteitteni / mittaolosuhteideni / mittaolosuhdehieni / mittaolosuhdehitteni

mittasuhteittesi / mittasuhteidesi / mittasuhdehiesi / mittasuhdehittesi / mittaolosuhteittesi / mittaolosuhteidesi / mittaolosuhdehiesi / mittaolosuhdehittesi

mittasuhteittensa / mittasuhteidensa / mittasuhdehiensa / mittasuhdehittensa / mittaolosuhteittensa / mittaolosuhteidensa / mittaolosuhdehiensa / mittaolosuhdehittensa

Ill

mihin

-

-

-

mittasuhteihini / mittasuhdeisiini / mittasuhdehisini / mittaolosuhteihini / mittaolosuhdeisiini / mittaolosuhdehisini

mittasuhteihisi / mittasuhdeisiisi / mittasuhdehisisi / mittaolosuhteihisi / mittaolosuhdeisiisi / mittaolosuhdehisisi

mittasuhteihinsa / mittasuhdeisiinsa / mittasuhdehisinsa / mittaolosuhteihinsa / mittaolosuhdeisiinsa / mittaolosuhdehisinsa

Ine

-ssa

-

-

-

mittasuhteissani / mittasuhdehissani / mittaolosuhteissani / mittaolosuhdehissani

mittasuhteissasi / mittasuhdehissasi / mittaolosuhteissasi / mittaolosuhdehissasi

mittasuhteissansa / mittasuhteissaan / mittasuhdehissansa / mittasuhdehissaan / mittaolosuhteissansa / mittaolosuhteissaan / mittaolosuhdehissansa / mittaolosuhdehissaan

Ela

-sta

-

-

-

mittasuhteistani / mittasuhdehistani / mittaolosuhteistani / mittaolosuhdehistani

mittasuhteistasi / mittasuhdehistasi / mittaolosuhteistasi / mittaolosuhdehistasi

mittasuhteistansa / mittasuhteistaan / mittasuhdehistansa / mittasuhdehistaan / mittaolosuhteistansa / mittaolosuhteistaan / mittaolosuhdehistansa / mittaolosuhdehistaan

All

-lle

-

-

-

mittasuhteilleni / mittasuhdehilleni / mittaolosuhteilleni / mittaolosuhdehilleni

mittasuhteillesi / mittasuhdehillesi / mittaolosuhteillesi / mittaolosuhdehillesi

mittasuhteillensa / mittasuhteillean / mittasuhdehillensa / mittasuhdehillean / mittaolosuhteillensa / mittaolosuhteillean / mittaolosuhdehillensa / mittaolosuhdehillean

Ade

-lla

-

-

-

mittasuhteillani / mittasuhdehillani / mittaolosuhteillani / mittaolosuhdehillani

mittasuhteillasi / mittasuhdehillasi / mittaolosuhteillasi / mittaolosuhdehillasi

mittasuhteillansa / mittasuhteillaan / mittasuhdehillansa / mittasuhdehillaan / mittaolosuhteillansa / mittaolosuhteillaan / mittaolosuhdehillansa / mittaolosuhdehillaan

Abl

-lta

-

-

-

mittasuhteiltani / mittasuhdehiltani / mittaolosuhteiltani / mittaolosuhdehiltani

mittasuhteiltasi / mittasuhdehiltasi / mittaolosuhteiltasi / mittaolosuhdehiltasi

mittasuhteiltansa / mittasuhteiltaan / mittasuhdehiltansa / mittasuhdehiltaan / mittaolosuhteiltansa / mittaolosuhteiltaan / mittaolosuhdehiltansa / mittaolosuhdehiltaan

Tra

-ksi

-

-

-

mittasuhteikseni / mittasuhdehikseni / mittaolosuhteikseni / mittaolosuhdehikseni

mittasuhteiksesi / mittasuhdehiksesi / mittaolosuhteiksesi / mittaolosuhdehiksesi

mittasuhteikseen / mittasuhteiksensa / mittasuhdehikseen / mittasuhdehiksensa / mittaolosuhteikseen / mittaolosuhteiksensa / mittaolosuhdehikseen / mittaolosuhdehiksensa

Ess

-na

-

-

-

mittasuhteinani / mittasuhdehinani / mittaolosuhteinani / mittaolosuhdehinani

mittasuhteinasi / mittasuhdehinasi / mittaolosuhteinasi / mittaolosuhdehinasi

mittasuhteinansa / mittasuhteinaan / mittasuhdehinansa / mittasuhdehinaan / mittaolosuhteinansa / mittaolosuhteinaan / mittaolosuhdehinansa / mittaolosuhdehinaan

Abe

-tta

-

-

-

mittasuhteittani / mittasuhdehittani / mittaolosuhteittani / mittaolosuhdehittani

mittasuhteittasi / mittasuhdehittasi / mittaolosuhteittasi / mittaolosuhdehittasi

mittasuhteittansa / mittasuhteittaan / mittasuhdehittansa / mittasuhdehittaan / mittaolosuhteittansa / mittaolosuhteittaan / mittaolosuhdehittansa / mittaolosuhdehittaan

Com

-ne

-

-

-

mittasuhteineni / mittasuhdehineni / mittaolosuhteineni / mittaolosuhdehineni

mittasuhteinesi / mittasuhdehinesi / mittaolosuhteinesi / mittaolosuhdehinesi

mittasuhteineen / mittasuhteinensa / mittasuhdehineen / mittasuhdehinensa / mittaolosuhteineen / mittaolosuhteinensa / mittaolosuhdehineen / mittaolosuhdehinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

-

-

-

-

-

-

Par

-ta

-

mittasuhteitamme / mittasuhdehiamme / mittaolosuhteitamme / mittaolosuhdehiamme

-

mittasuhteitanne / mittasuhdehianne / mittaolosuhteitanne / mittaolosuhdehianne

-

mittasuhteitansa / mittasuhteitaan / mittasuhdehiansa / mittasuhdehiaan / mittaolosuhteitansa / mittaolosuhteitaan / mittaolosuhdehiansa / mittaolosuhdehiaan

Gen

-n

-

mittasuhteittemme / mittasuhteidemme / mittasuhdehiemme / mittasuhdehittemme / mittaolosuhteittemme / mittaolosuhteidemme / mittaolosuhdehiemme / mittaolosuhdehittemme

-

mittasuhteittenne / mittasuhteidenne / mittasuhdehienne / mittasuhdehittenne / mittaolosuhteittenne / mittaolosuhteidenne / mittaolosuhdehienne / mittaolosuhdehittenne

-

mittasuhteittensa / mittasuhteidensa / mittasuhdehiensa / mittasuhdehittensa / mittaolosuhteittensa / mittaolosuhteidensa / mittaolosuhdehiensa / mittaolosuhdehittensa

Ill

mihin

-

mittasuhteihimme / mittasuhdeisiimme / mittasuhdehisimme / mittaolosuhteihimme / mittaolosuhdeisiimme / mittaolosuhdehisimme

-

mittasuhteihinne / mittasuhdeisiinne / mittasuhdehisinne / mittaolosuhteihinne / mittaolosuhdeisiinne / mittaolosuhdehisinne

-

mittasuhteihinsa / mittasuhdeisiinsa / mittasuhdehisinsa / mittaolosuhteihinsa / mittaolosuhdeisiinsa / mittaolosuhdehisinsa

Ine

-ssa

-

mittasuhteissamme / mittasuhdehissamme / mittaolosuhteissamme / mittaolosuhdehissamme

-

mittasuhteissanne / mittasuhdehissanne / mittaolosuhteissanne / mittaolosuhdehissanne

-

mittasuhteissansa / mittasuhteissaan / mittasuhdehissansa / mittasuhdehissaan / mittaolosuhteissansa / mittaolosuhteissaan / mittaolosuhdehissansa / mittaolosuhdehissaan

Ela

-sta

-

mittasuhteistamme / mittasuhdehistamme / mittaolosuhteistamme / mittaolosuhdehistamme

-

mittasuhteistanne / mittasuhdehistanne / mittaolosuhteistanne / mittaolosuhdehistanne

-

mittasuhteistansa / mittasuhteistaan / mittasuhdehistansa / mittasuhdehistaan / mittaolosuhteistansa / mittaolosuhteistaan / mittaolosuhdehistansa / mittaolosuhdehistaan

All

-lle

-

mittasuhteillemme / mittasuhdehillemme / mittaolosuhteillemme / mittaolosuhdehillemme

-

mittasuhteillenne / mittasuhdehillenne / mittaolosuhteillenne / mittaolosuhdehillenne

-

mittasuhteillensa / mittasuhteillean / mittasuhdehillensa / mittasuhdehillean / mittaolosuhteillensa / mittaolosuhteillean / mittaolosuhdehillensa / mittaolosuhdehillean

Ade

-lla

-

mittasuhteillamme / mittasuhdehillamme / mittaolosuhteillamme / mittaolosuhdehillamme

-

mittasuhteillanne / mittasuhdehillanne / mittaolosuhteillanne / mittaolosuhdehillanne

-

mittasuhteillansa / mittasuhteillaan / mittasuhdehillansa / mittasuhdehillaan / mittaolosuhteillansa / mittaolosuhteillaan / mittaolosuhdehillansa / mittaolosuhdehillaan

Abl

-lta

-

mittasuhteiltamme / mittasuhdehiltamme / mittaolosuhteiltamme / mittaolosuhdehiltamme

-

mittasuhteiltanne / mittasuhdehiltanne / mittaolosuhteiltanne / mittaolosuhdehiltanne

-

mittasuhteiltansa / mittasuhteiltaan / mittasuhdehiltansa / mittasuhdehiltaan / mittaolosuhteiltansa / mittaolosuhteiltaan / mittaolosuhdehiltansa / mittaolosuhdehiltaan

Tra

-ksi

-

mittasuhteiksemme / mittasuhdehiksemme / mittaolosuhteiksemme / mittaolosuhdehiksemme

-

mittasuhteiksenne / mittasuhdehiksenne / mittaolosuhteiksenne / mittaolosuhdehiksenne

-

mittasuhteikseen / mittasuhteiksensa / mittasuhdehikseen / mittasuhdehiksensa / mittaolosuhteikseen / mittaolosuhteiksensa / mittaolosuhdehikseen / mittaolosuhdehiksensa

Ess

-na

-

mittasuhteinamme / mittasuhdehinamme / mittaolosuhteinamme / mittaolosuhdehinamme

-

mittasuhteinanne / mittasuhdehinanne / mittaolosuhteinanne / mittaolosuhdehinanne

-

mittasuhteinansa / mittasuhteinaan / mittasuhdehinansa / mittasuhdehinaan / mittaolosuhteinansa / mittaolosuhteinaan / mittaolosuhdehinansa / mittaolosuhdehinaan

Abe

-tta

-

mittasuhteittamme / mittasuhdehittamme / mittaolosuhteittamme / mittaolosuhdehittamme

-

mittasuhteittanne / mittasuhdehittanne / mittaolosuhteittanne / mittaolosuhdehittanne

-

mittasuhteittansa / mittasuhteittaan / mittasuhdehittansa / mittasuhdehittaan / mittaolosuhteittansa / mittaolosuhteittaan / mittaolosuhdehittansa / mittaolosuhdehittaan

Com

-ne

-

mittasuhteinemme / mittasuhdehinemme / mittaolosuhteinemme / mittaolosuhdehinemme

-

mittasuhteinenne / mittasuhdehinenne / mittaolosuhteinenne / mittaolosuhdehinenne

-

mittasuhteineen / mittasuhteinensa / mittasuhdehineen / mittasuhdehinensa / mittaolosuhteineen / mittaolosuhteinensa / mittaolosuhdehineen / mittaolosuhdehinensa

Singular

Plural

Nom

-

-

-

-

-

-

-

Par

-ta

-

-

-

mittasuhteitamme / mittasuhdehiamme / mittaolosuhteitamme / mittaolosuhdehiamme

mittasuhteitanne / mittasuhdehianne / mittaolosuhteitanne / mittaolosuhdehianne

mittasuhteitansa / mittasuhteitaan / mittasuhdehiansa / mittasuhdehiaan / mittaolosuhteitansa / mittaolosuhteitaan / mittaolosuhdehiansa / mittaolosuhdehiaan

Gen

-n

-

-

-

mittasuhteittemme / mittasuhteidemme / mittasuhdehiemme / mittasuhdehittemme / mittaolosuhteittemme / mittaolosuhteidemme / mittaolosuhdehiemme / mittaolosuhdehittemme

mittasuhteittenne / mittasuhteidenne / mittasuhdehienne / mittasuhdehittenne / mittaolosuhteittenne / mittaolosuhteidenne / mittaolosuhdehienne / mittaolosuhdehittenne

mittasuhteittensa / mittasuhteidensa / mittasuhdehiensa / mittasuhdehittensa / mittaolosuhteittensa / mittaolosuhteidensa / mittaolosuhdehiensa / mittaolosuhdehittensa

Ill

mihin

-

-

-

mittasuhteihimme / mittasuhdeisiimme / mittasuhdehisimme / mittaolosuhteihimme / mittaolosuhdeisiimme / mittaolosuhdehisimme

mittasuhteihinne / mittasuhdeisiinne / mittasuhdehisinne / mittaolosuhteihinne / mittaolosuhdeisiinne / mittaolosuhdehisinne

mittasuhteihinsa / mittasuhdeisiinsa / mittasuhdehisinsa / mittaolosuhteihinsa / mittaolosuhdeisiinsa / mittaolosuhdehisinsa

Ine

-ssa

-

-

-

mittasuhteissamme / mittasuhdehissamme / mittaolosuhteissamme / mittaolosuhdehissamme

mittasuhteissanne / mittasuhdehissanne / mittaolosuhteissanne / mittaolosuhdehissanne

mittasuhteissansa / mittasuhteissaan / mittasuhdehissansa / mittasuhdehissaan / mittaolosuhteissansa / mittaolosuhteissaan / mittaolosuhdehissansa / mittaolosuhdehissaan

Ela

-sta

-

-

-

mittasuhteistamme / mittasuhdehistamme / mittaolosuhteistamme / mittaolosuhdehistamme

mittasuhteistanne / mittasuhdehistanne / mittaolosuhteistanne / mittaolosuhdehistanne

mittasuhteistansa / mittasuhteistaan / mittasuhdehistansa / mittasuhdehistaan / mittaolosuhteistansa / mittaolosuhteistaan / mittaolosuhdehistansa / mittaolosuhdehistaan

All

-lle

-

-

-

mittasuhteillemme / mittasuhdehillemme / mittaolosuhteillemme / mittaolosuhdehillemme

mittasuhteillenne / mittasuhdehillenne / mittaolosuhteillenne / mittaolosuhdehillenne

mittasuhteillensa / mittasuhteillean / mittasuhdehillensa / mittasuhdehillean / mittaolosuhteillensa / mittaolosuhteillean / mittaolosuhdehillensa / mittaolosuhdehillean

Ade

-lla

-

-

-

mittasuhteillamme / mittasuhdehillamme / mittaolosuhteillamme / mittaolosuhdehillamme

mittasuhteillanne / mittasuhdehillanne / mittaolosuhteillanne / mittaolosuhdehillanne

mittasuhteillansa / mittasuhteillaan / mittasuhdehillansa / mittasuhdehillaan / mittaolosuhteillansa / mittaolosuhteillaan / mittaolosuhdehillansa / mittaolosuhdehillaan

Abl

-lta

-

-

-

mittasuhteiltamme / mittasuhdehiltamme / mittaolosuhteiltamme / mittaolosuhdehiltamme

mittasuhteiltanne / mittasuhdehiltanne / mittaolosuhteiltanne / mittaolosuhdehiltanne

mittasuhteiltansa / mittasuhteiltaan / mittasuhdehiltansa / mittasuhdehiltaan / mittaolosuhteiltansa / mittaolosuhteiltaan / mittaolosuhdehiltansa / mittaolosuhdehiltaan

Tra

-ksi

-

-

-

mittasuhteiksemme / mittasuhdehiksemme / mittaolosuhteiksemme / mittaolosuhdehiksemme

mittasuhteiksenne / mittasuhdehiksenne / mittaolosuhteiksenne / mittaolosuhdehiksenne

mittasuhteikseen / mittasuhteiksensa / mittasuhdehikseen / mittasuhdehiksensa / mittaolosuhteikseen / mittaolosuhteiksensa / mittaolosuhdehikseen / mittaolosuhdehiksensa

Ess

-na

-

-

-

mittasuhteinamme / mittasuhdehinamme / mittaolosuhteinamme / mittaolosuhdehinamme

mittasuhteinanne / mittasuhdehinanne / mittaolosuhteinanne / mittaolosuhdehinanne

mittasuhteinansa / mittasuhteinaan / mittasuhdehinansa / mittasuhdehinaan / mittaolosuhteinansa / mittaolosuhteinaan / mittaolosuhdehinansa / mittaolosuhdehinaan

Abe

-tta

-

-

-

mittasuhteittamme / mittasuhdehittamme / mittaolosuhteittamme / mittaolosuhdehittamme

mittasuhteittanne / mittasuhdehittanne / mittaolosuhteittanne / mittaolosuhdehittanne

mittasuhteittansa / mittasuhteittaan / mittasuhdehittansa / mittasuhdehittaan / mittaolosuhteittansa / mittaolosuhteittaan / mittaolosuhdehittansa / mittaolosuhdehittaan

Com

-ne

-

-

-

mittasuhteinemme / mittasuhdehinemme / mittaolosuhteinemme / mittaolosuhdehinemme

mittasuhteinenne / mittasuhdehinenne / mittaolosuhteinenne / mittaolosuhdehinenne

mittasuhteineen / mittasuhteinensa / mittasuhdehineen / mittasuhdehinensa / mittaolosuhteineen / mittaolosuhteinensa / mittaolosuhdehineen / mittaolosuhdehinensa

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

mitta

mitat

Par

-ta

mittaa

mittoja

Gen

-n

mitan

mittojen

Ill

mihin

mittaan

mittoihin

Ine

-ssa

mitassa

mitoissa

Ela

-sta

mitasta

mitoista

All

-lle

mitalle

mitoille

Ade

-lla

mitalla

mitoilla

Abl

-lta

mitalta

mitoilta

Tra

-ksi

mitaksi

mitoiksi

Ess

-na

mittana

mittoina

Abe

-tta

mitatta

mitoitta

Com

-ne

-

mittoine

Ins

-in

-

mitoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

mitta

mitat

Par

-ta

mittaa

mittoja

Gen

-n

mitan

mittojen

Ill

mihin

mittaan

mittoihin

Ine

-ssa

mitassa

mitoissa

Ela

-sta

mitasta

mitoista

All

-lle

mitalle

mitoille

Ade

-lla

mitalla

mitoilla

Abl

-lta

mitalta

mitoilta

Tra

-ksi

mitaksi

mitoiksi

Ess

-na

mittana

mittoina

Abe

-tta

mitatta

mitoitta

Com

-ne

-

mittoine

Ins

-in

-

mitoin

measure mitta, mittayksikkö, tahti, mittanauha, mittakeppi, mittasuhde
scale mittakaava, asteikko, skaala, mitta, hilse, kalkki
gauge mittari, raideleveys, mitta, mittauslaite, tiheys, mittapuu
standard standardi, normi, taso, vaatimukset, mittapuu, mitta
rule sääntö, säännös, määräys, hallinto, valta, mitta
gage mitta, mittari, vakiomitta, raideleveys, pantti, taisteluhansikas
yardstick mittapuu, mitta
stature maine, pituus, mitta
league liiga, liitto, luokka, taso, mitta
Show more arrow right
Europarl; OPUS; OpenSubtitles2018.v3; OpenSubtitles; Tatoeba Mitta oli väärä. The size was incorrect. Mitta oli täydellinen. The measurement was perfect. Mittansa oli täynnä. His patience had run out. Mitta muuttuu lämpötilan mukaan. The dimension changes with temperature. Ja munat on miehen mitta. A man's wealth is measured by the size of his cock. Mitta on tärkeä tällaisilla käytänteillä. Measurement is important in such practices. Tämä mitta asettaa suurempia vaatimuksia. This measure sets higher requirements. Hän on saanut mittansa. He has had enough. Tarvitsen uuden mitan. I need a new measurement. Käytämme tarkkaa mittaa työssämme. We use precise measurements in our work. Show more arrow right

Wiktionary

measure (prescribed quantity or extent) measure (limit that cannot be exceeded) Fin:Minun mittani on täynnä.Eng:I have reached my measure (I have had enough). measure (receptacle or vessel of standard size) Fin:suolamittaEng:measure of salt measure (standard against which something can be judged) Fin:Rehellisyys on miehen todellinen mitta.Eng:Honesty is the true measure of a man. measure (any of various standard units of capacity) Fin:Kyläläiset maksoivat viholliselle tuhat mittaa viljaa.Eng:The villagers paid to the enemy a thousand measures of corn. measure (size ascertained by measuring) Fin:mittatilauspukuEng:made-to-measure suit measure (something to take measurements) Fin:mittanauhaEng:tape measure length, measure Fin:hevosenmittaEng:horse length Show more arrow right mittaan Show more arrow right From Proto-Finnic mitta, borrowed from Proto-Germanic [Term?] (compare Old English mitta, Gothic 𐌼𐌹𐍄𐌰𐌸𐍃 (mitaþs, “measure”)). Show more arrow right

Wikipedia

Measure (mathematics) In mathematics, a measure on a set is a systematic way to assign a number, intuitively interpreted as its size, to some subsets of that set, called measurable sets. In this sense, a measure is a generalization of the concepts of length, area, and volume. A particularly important example is the Lebesgue measure on a Euclidean space, which assigns the usual length, area, or volume to subsets of a Euclidean spaces, for which this be defined. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mittani

mittani

mittasi

mittasi

mittansa

mittansa

Par

-ta

mittaani

mittojani

mittaasi

mittojasi

mittaansa

mittojansa / mittojaan

Gen

-n

mittani

mittojeni

mittasi

mittojesi

mittansa

mittojensa

Ill

mihin

mittaani

mittoihini

mittaasi

mittoihisi

mittaansa

mittoihinsa

Ine

-ssa

mitassani

mitoissani

mitassasi

mitoissasi

mitassansa / mitassaan

mitoissansa / mitoissaan

Ela

-sta

mitastani

mitoistani

mitastasi

mitoistasi

mitastansa / mitastaan

mitoistansa / mitoistaan

All

-lle

mitalleni

mitoilleni

mitallesi

mitoillesi

mitallensa / mitalleen

mitoillensa / mitoillean

Ade

-lla

mitallani

mitoillani

mitallasi

mitoillasi

mitallansa / mitallaan

mitoillansa / mitoillaan

Abl

-lta

mitaltani

mitoiltani

mitaltasi

mitoiltasi

mitaltansa / mitaltaan

mitoiltansa / mitoiltaan

Tra

-ksi

mitakseni

mitoikseni

mitaksesi

mitoiksesi

mitaksensa / mitakseen

mitoiksensa / mitoikseen

Ess

-na

mittanani

mittoinani

mittanasi

mittoinasi

mittanansa / mittanaan

mittoinansa / mittoinaan

Abe

-tta

mitattani

mitoittani

mitattasi

mitoittasi

mitattansa / mitattaan

mitoittansa / mitoittaan

Com

-ne

-

mittoineni

-

mittoinesi

-

mittoinensa / mittoineen

Singular

Plural

Nom

-

mittani

mittasi

mittansa

mittani

mittasi

mittansa

Par

-ta

mittaani

mittaasi

mittaansa

mittojani

mittojasi

mittojansa / mittojaan

Gen

-n

mittani

mittasi

mittansa

mittojeni

mittojesi

mittojensa

Ill

mihin

mittaani

mittaasi

mittaansa

mittoihini

mittoihisi

mittoihinsa

Ine

-ssa

mitassani

mitassasi

mitassansa / mitassaan

mitoissani

mitoissasi

mitoissansa / mitoissaan

Ela

-sta

mitastani

mitastasi

mitastansa / mitastaan

mitoistani

mitoistasi

mitoistansa / mitoistaan

All

-lle

mitalleni

mitallesi

mitallensa / mitalleen

mitoilleni

mitoillesi

mitoillensa / mitoillean

Ade

-lla

mitallani

mitallasi

mitallansa / mitallaan

mitoillani

mitoillasi

mitoillansa / mitoillaan

Abl

-lta

mitaltani

mitaltasi

mitaltansa / mitaltaan

mitoiltani

mitoiltasi

mitoiltansa / mitoiltaan

Tra

-ksi

mitakseni

mitaksesi

mitaksensa / mitakseen

mitoikseni

mitoiksesi

mitoiksensa / mitoikseen

Ess

-na

mittanani

mittanasi

mittanansa / mittanaan

mittoinani

mittoinasi

mittoinansa / mittoinaan

Abe

-tta

mitattani

mitattasi

mitattansa / mitattaan

mitoittani

mitoittasi

mitoittansa / mitoittaan

Com

-ne

-

-

-

mittoineni

mittoinesi

mittoinensa / mittoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mittamme

mittamme

mittanne

mittanne

mittansa

mittansa

Par

-ta

mittaamme

mittojamme

mittaanne

mittojanne

mittaansa

mittojansa / mittojaan

Gen

-n

mittamme

mittojemme

mittanne

mittojenne

mittansa

mittojensa

Ill

mihin

mittaamme

mittoihimme

mittaanne

mittoihinne

mittaansa

mittoihinsa

Ine

-ssa

mitassamme

mitoissamme

mitassanne

mitoissanne

mitassansa / mitassaan

mitoissansa / mitoissaan

Ela

-sta

mitastamme

mitoistamme

mitastanne

mitoistanne

mitastansa / mitastaan

mitoistansa / mitoistaan

All

-lle

mitallemme

mitoillemme

mitallenne

mitoillenne

mitallensa / mitalleen

mitoillensa / mitoillean

Ade

-lla

mitallamme

mitoillamme

mitallanne

mitoillanne

mitallansa / mitallaan

mitoillansa / mitoillaan

Abl

-lta

mitaltamme

mitoiltamme

mitaltanne

mitoiltanne

mitaltansa / mitaltaan

mitoiltansa / mitoiltaan

Tra

-ksi

mitaksemme

mitoiksemme

mitaksenne

mitoiksenne

mitaksensa / mitakseen

mitoiksensa / mitoikseen

Ess

-na

mittanamme

mittoinamme

mittananne

mittoinanne

mittanansa / mittanaan

mittoinansa / mittoinaan

Abe

-tta

mitattamme

mitoittamme

mitattanne

mitoittanne

mitattansa / mitattaan

mitoittansa / mitoittaan

Com

-ne

-

mittoinemme

-

mittoinenne

-

mittoinensa / mittoineen

Singular

Plural

Nom

-

mittamme

mittanne

mittansa

mittamme

mittanne

mittansa

Par

-ta

mittaamme

mittaanne

mittaansa

mittojamme

mittojanne

mittojansa / mittojaan

Gen

-n

mittamme

mittanne

mittansa

mittojemme

mittojenne

mittojensa

Ill

mihin

mittaamme

mittaanne

mittaansa

mittoihimme

mittoihinne

mittoihinsa

Ine

-ssa

mitassamme

mitassanne

mitassansa / mitassaan

mitoissamme

mitoissanne

mitoissansa / mitoissaan

Ela

-sta

mitastamme

mitastanne

mitastansa / mitastaan

mitoistamme

mitoistanne

mitoistansa / mitoistaan

All

-lle

mitallemme

mitallenne

mitallensa / mitalleen

mitoillemme

mitoillenne

mitoillensa / mitoillean

Ade

-lla

mitallamme

mitallanne

mitallansa / mitallaan

mitoillamme

mitoillanne

mitoillansa / mitoillaan

Abl

-lta

mitaltamme

mitaltanne

mitaltansa / mitaltaan

mitoiltamme

mitoiltanne

mitoiltansa / mitoiltaan

Tra

-ksi

mitaksemme

mitaksenne

mitaksensa / mitakseen

mitoiksemme

mitoiksenne

mitoiksensa / mitoikseen

Ess

-na

mittanamme

mittananne

mittanansa / mittanaan

mittoinamme

mittoinanne

mittoinansa / mittoinaan

Abe

-tta

mitattamme

mitattanne

mitattansa / mitattaan

mitoittamme

mitoittanne

mitoittansa / mitoittaan

Com

-ne

-

-

-

mittoinemme

mittoinenne

mittoinensa / mittoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suhde

suhteet

Par

-ta

suhdetta

suhteita / suhtehia

Gen

-n

suhteen

suhteitten / suhteiden / suhtehien / suhtehitten

Ill

mihin

suhteeseen

suhteisiin / suhteihin / suhtehisin

Ine

-ssa

suhteessa

suhtehissa / suhteissa

Ela

-sta

suhteesta

suhtehista / suhteista

All

-lle

suhteelle

suhtehille / suhteille

Ade

-lla

suhteella

suhtehilla / suhteilla

Abl

-lta

suhteelta

suhtehilta / suhteilta

Tra

-ksi

suhteeksi

suhtehiksi / suhteiksi

Ess

-na

suhteena

suhtehina / suhteina

Abe

-tta

suhteetta

suhtehitta / suhteitta

Com

-ne

-

suhtehine / suhteine

Ins

-in

-

suhtehin / suhtein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suhde

suhteet

Par

-ta

suhdetta

suhteita / suhtehia

Gen

-n

suhteen

suhteitten / suhteiden / suhtehien / suhtehitten

Ill

mihin

suhteeseen

suhteisiin / suhteihin / suhtehisin

Ine

-ssa

suhteessa

suhtehissa / suhteissa

Ela

-sta

suhteesta

suhtehista / suhteista

All

-lle

suhteelle

suhtehille / suhteille

Ade

-lla

suhteella

suhtehilla / suhteilla

Abl

-lta

suhteelta

suhtehilta / suhteilta

Tra

-ksi

suhteeksi

suhtehiksi / suhteiksi

Ess

-na

suhteena

suhtehina / suhteina

Abe

-tta

suhteetta

suhtehitta / suhteitta

Com

-ne

-

suhtehine / suhteine

Ins

-in

-

suhtehin / suhtein

ratio suhde
relation suhde, yhteys, sukulainen, omainen, kertominen, kanssakäyminen
rate määrä, nopeus, hinta, kurssi, aste, suhde
proportion osa, suhde, verranto, suhteellisuus, oikeat mittasuhteet, oikeat suhteet
affair asia, suhde, juttu, tehtävä, asiat, liiketoimet
liaison yhteys, yhteistyö, suhde, rakkaussuhde
involvement osallistuminen, intiimi suhde, suhde
way tapa, tie, keino, matka, reitti, suhde
Show more arrow right
Europarl; Europarl Parallel Corpus; Tatoeba; OpenSubtitles2018.v3; Tilde MODEL; JRC-Acquis Multilingual Parallel Corpus; Europarl v7 Suhteeni häneen on hyvä. My relationship with him is good. Suhde on kestänyt jo kaksi vuotta. The relationship has already lasted for two years. Hänellä on hyvä suhde vanhempiinsa. He has a good relationship with his parents. Olen suhdetoimintahenkilö. I'm a relationship person. Pariskunnan suhde päättyi traagisesti. The couple's relationship ended tragically. Hän antoi neuvoja suhteelle. He gave advice to the relationship. Hän on sitoutunut suhteelle. They are committed to the relationship. Hän ei halua puhua suhteesta. She does not want to talk about the matter. Heidän suhde on täynnä intohimoa ja romantiikkaa. Their relationship is full of passion and romance. Hän menestyy hyvin suhteillaan. He is successful because of his connections. Show more arrow right

Wiktionary

proportion, ratio relationship, affair attitude relation respect, comparison Fin:Tässä suhteessa X on paras valinta.Eng:In this respect X is the best choice.Fin:Suhteessa Y:hyn X on halvempi, mutta sen käyttökustannukset ovat korkeammat.Eng:In comparison with Y, X is cheaper, but its operating costs are higher. (in the plural) connections, network (connections; relationships; one's social or business network) Fin:olla suhteitaEng:to know someoneFin:Hänellä on hyvät suhteet ylimpään johtoon.Eng:He has good connections to the top management. Show more arrow right olosuhde suhdeluku suhdesana suhdetoiminta suhdeviivain voimasuhde Show more arrow right suhta +‎ -e. Coined by Finnish physician and translator Wolmar Schildt. Show more arrow right

Wikipedia

Ratio In mathematics, a ratio indicates how many times one number contains another. For example, if there are eight oranges and six lemons in a bowl of fruit, then the ratio of oranges to lemons is eight to six (that is, 8∶6, which is equivalent to the ratio 4∶3). Similarly, the ratio of lemons to oranges is 6∶8 (or 3∶4) and the ratio of oranges to the total amount of fruit is 8∶14 (or 4∶7). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

suhteeni

suhteeni

suhteesi

suhteesi

suhteensa

suhteensa

Par

-ta

suhdettani

suhteitani / suhtehiani

suhdettasi

suhteitasi / suhtehiasi

suhdettansa / suhdettaan

suhteitansa / suhteitaan / suhtehiansa / suhtehiaan

Gen

-n

suhteeni

suhteitteni / suhteideni / suhtehieni / suhtehitteni

suhteesi

suhteittesi / suhteidesi / suhtehiesi / suhtehittesi

suhteensa

suhteittensa / suhteidensa / suhtehiensa / suhtehittensa

Ill

mihin

suhteeseeni

suhteisiini / suhteihini / suhtehisini

suhteeseesi

suhteisiisi / suhteihisi / suhtehisisi

suhteeseensa

suhteisiinsa / suhteihinsa / suhtehisinsa

Ine

-ssa

suhteessani

suhtehissani / suhteissani

suhteessasi

suhtehissasi / suhteissasi

suhteessansa / suhteessaan

suhtehissansa / suhtehissaan / suhteissansa / suhteissaan

Ela

-sta

suhteestani

suhtehistani / suhteistani

suhteestasi

suhtehistasi / suhteistasi

suhteestansa / suhteestaan

suhtehistansa / suhtehistaan / suhteistansa / suhteistaan

All

-lle

suhteelleni

suhtehilleni / suhteilleni

suhteellesi

suhtehillesi / suhteillesi

suhteellensa / suhteelleen

suhtehillensa / suhtehillean / suhteillensa / suhteillean

Ade

-lla

suhteellani

suhtehillani / suhteillani

suhteellasi

suhtehillasi / suhteillasi

suhteellansa / suhteellaan

suhtehillansa / suhtehillaan / suhteillansa / suhteillaan

Abl

-lta

suhteeltani

suhtehiltani / suhteiltani

suhteeltasi

suhtehiltasi / suhteiltasi

suhteeltansa / suhteeltaan

suhtehiltansa / suhtehiltaan / suhteiltansa / suhteiltaan

Tra

-ksi

suhteekseni

suhtehikseni / suhteikseni

suhteeksesi

suhtehiksesi / suhteiksesi

suhteeksensa / suhteekseen

suhtehikseen / suhtehiksensa / suhteikseen / suhteiksensa

Ess

-na

suhteenani

suhtehinani / suhteinani

suhteenasi

suhtehinasi / suhteinasi

suhteenansa / suhteenaan

suhtehinansa / suhtehinaan / suhteinansa / suhteinaan

Abe

-tta

suhteettani

suhtehittani / suhteittani

suhteettasi

suhtehittasi / suhteittasi

suhteettansa / suhteettaan

suhtehittansa / suhtehittaan / suhteittansa / suhteittaan

Com

-ne

-

suhtehineni / suhteineni

-

suhtehinesi / suhteinesi

-

suhtehineen / suhtehinensa / suhteineen / suhteinensa

Singular

Plural

Nom

-

suhteeni

suhteesi

suhteensa

suhteeni

suhteesi

suhteensa

Par

-ta

suhdettani

suhdettasi

suhdettansa / suhdettaan

suhteitani / suhtehiani

suhteitasi / suhtehiasi

suhteitansa / suhteitaan / suhtehiansa / suhtehiaan

Gen

-n

suhteeni

suhteesi

suhteensa

suhteitteni / suhteideni / suhtehieni / suhtehitteni

suhteittesi / suhteidesi / suhtehiesi / suhtehittesi

suhteittensa / suhteidensa / suhtehiensa / suhtehittensa

Ill

mihin

suhteeseeni

suhteeseesi

suhteeseensa

suhteisiini / suhteihini / suhtehisini

suhteisiisi / suhteihisi / suhtehisisi

suhteisiinsa / suhteihinsa / suhtehisinsa

Ine

-ssa

suhteessani

suhteessasi

suhteessansa / suhteessaan

suhtehissani / suhteissani

suhtehissasi / suhteissasi

suhtehissansa / suhtehissaan / suhteissansa / suhteissaan

Ela

-sta

suhteestani

suhteestasi

suhteestansa / suhteestaan

suhtehistani / suhteistani

suhtehistasi / suhteistasi

suhtehistansa / suhtehistaan / suhteistansa / suhteistaan

All

-lle

suhteelleni

suhteellesi

suhteellensa / suhteelleen

suhtehilleni / suhteilleni

suhtehillesi / suhteillesi

suhtehillensa / suhtehillean / suhteillensa / suhteillean

Ade

-lla

suhteellani

suhteellasi

suhteellansa / suhteellaan

suhtehillani / suhteillani

suhtehillasi / suhteillasi

suhtehillansa / suhtehillaan / suhteillansa / suhteillaan

Abl

-lta

suhteeltani

suhteeltasi

suhteeltansa / suhteeltaan

suhtehiltani / suhteiltani

suhtehiltasi / suhteiltasi

suhtehiltansa / suhtehiltaan / suhteiltansa / suhteiltaan

Tra

-ksi

suhteekseni

suhteeksesi

suhteeksensa / suhteekseen

suhtehikseni / suhteikseni

suhtehiksesi / suhteiksesi

suhtehikseen / suhtehiksensa / suhteikseen / suhteiksensa

Ess

-na

suhteenani

suhteenasi

suhteenansa / suhteenaan

suhtehinani / suhteinani

suhtehinasi / suhteinasi

suhtehinansa / suhtehinaan / suhteinansa / suhteinaan

Abe

-tta

suhteettani

suhteettasi

suhteettansa / suhteettaan

suhtehittani / suhteittani

suhtehittasi / suhteittasi

suhtehittansa / suhtehittaan / suhteittansa / suhteittaan

Com

-ne

-

-

-

suhtehineni / suhteineni

suhtehinesi / suhteinesi

suhtehineen / suhtehinensa / suhteineen / suhteinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

suhteemme

suhteemme

suhteenne

suhteenne

suhteensa

suhteensa

Par

-ta

suhdettamme

suhteitamme / suhtehiamme

suhdettanne

suhteitanne / suhtehianne

suhdettansa / suhdettaan

suhteitansa / suhteitaan / suhtehiansa / suhtehiaan

Gen

-n

suhteemme

suhteittemme / suhteidemme / suhtehiemme / suhtehittemme

suhteenne

suhteittenne / suhteidenne / suhtehienne / suhtehittenne

suhteensa

suhteittensa / suhteidensa / suhtehiensa / suhtehittensa

Ill

mihin

suhteeseemme

suhteisiimme / suhteihimme / suhtehisimme

suhteeseenne

suhteisiinne / suhteihinne / suhtehisinne

suhteeseensa

suhteisiinsa / suhteihinsa / suhtehisinsa

Ine

-ssa

suhteessamme

suhtehissamme / suhteissamme

suhteessanne

suhtehissanne / suhteissanne

suhteessansa / suhteessaan

suhtehissansa / suhtehissaan / suhteissansa / suhteissaan

Ela

-sta

suhteestamme

suhtehistamme / suhteistamme

suhteestanne

suhtehistanne / suhteistanne

suhteestansa / suhteestaan

suhtehistansa / suhtehistaan / suhteistansa / suhteistaan

All

-lle

suhteellemme

suhtehillemme / suhteillemme

suhteellenne

suhtehillenne / suhteillenne

suhteellensa / suhteelleen

suhtehillensa / suhtehillean / suhteillensa / suhteillean

Ade

-lla

suhteellamme

suhtehillamme / suhteillamme

suhteellanne

suhtehillanne / suhteillanne

suhteellansa / suhteellaan

suhtehillansa / suhtehillaan / suhteillansa / suhteillaan

Abl

-lta

suhteeltamme

suhtehiltamme / suhteiltamme

suhteeltanne

suhtehiltanne / suhteiltanne

suhteeltansa / suhteeltaan

suhtehiltansa / suhtehiltaan / suhteiltansa / suhteiltaan

Tra

-ksi

suhteeksemme

suhtehiksemme / suhteiksemme

suhteeksenne

suhtehiksenne / suhteiksenne

suhteeksensa / suhteekseen

suhtehikseen / suhtehiksensa / suhteikseen / suhteiksensa

Ess

-na

suhteenamme

suhtehinamme / suhteinamme

suhteenanne

suhtehinanne / suhteinanne

suhteenansa / suhteenaan

suhtehinansa / suhtehinaan / suhteinansa / suhteinaan

Abe

-tta

suhteettamme

suhtehittamme / suhteittamme

suhteettanne

suhtehittanne / suhteittanne

suhteettansa / suhteettaan

suhtehittansa / suhtehittaan / suhteittansa / suhteittaan

Com

-ne

-

suhtehinemme / suhteinemme

-

suhtehinenne / suhteinenne

-

suhtehineen / suhtehinensa / suhteineen / suhteinensa

Singular

Plural

Nom

-

suhteemme

suhteenne

suhteensa

suhteemme

suhteenne

suhteensa

Par

-ta

suhdettamme

suhdettanne

suhdettansa / suhdettaan

suhteitamme / suhtehiamme

suhteitanne / suhtehianne

suhteitansa / suhteitaan / suhtehiansa / suhtehiaan

Gen

-n

suhteemme

suhteenne

suhteensa

suhteittemme / suhteidemme / suhtehiemme / suhtehittemme

suhteittenne / suhteidenne / suhtehienne / suhtehittenne

suhteittensa / suhteidensa / suhtehiensa / suhtehittensa

Ill

mihin

suhteeseemme

suhteeseenne

suhteeseensa

suhteisiimme / suhteihimme / suhtehisimme

suhteisiinne / suhteihinne / suhtehisinne

suhteisiinsa / suhteihinsa / suhtehisinsa

Ine

-ssa

suhteessamme

suhteessanne

suhteessansa / suhteessaan

suhtehissamme / suhteissamme

suhtehissanne / suhteissanne

suhtehissansa / suhtehissaan / suhteissansa / suhteissaan

Ela

-sta

suhteestamme

suhteestanne

suhteestansa / suhteestaan

suhtehistamme / suhteistamme

suhtehistanne / suhteistanne

suhtehistansa / suhtehistaan / suhteistansa / suhteistaan

All

-lle

suhteellemme

suhteellenne

suhteellensa / suhteelleen

suhtehillemme / suhteillemme

suhtehillenne / suhteillenne

suhtehillensa / suhtehillean / suhteillensa / suhteillean

Ade

-lla

suhteellamme

suhteellanne

suhteellansa / suhteellaan

suhtehillamme / suhteillamme

suhtehillanne / suhteillanne

suhtehillansa / suhtehillaan / suhteillansa / suhteillaan

Abl

-lta

suhteeltamme

suhteeltanne

suhteeltansa / suhteeltaan

suhtehiltamme / suhteiltamme

suhtehiltanne / suhteiltanne

suhtehiltansa / suhtehiltaan / suhteiltansa / suhteiltaan

Tra

-ksi

suhteeksemme

suhteeksenne

suhteeksensa / suhteekseen

suhtehiksemme / suhteiksemme

suhtehiksenne / suhteiksenne

suhtehikseen / suhtehiksensa / suhteikseen / suhteiksensa

Ess

-na

suhteenamme

suhteenanne

suhteenansa / suhteenaan

suhtehinamme / suhteinamme

suhtehinanne / suhteinanne

suhtehinansa / suhtehinaan / suhteinansa / suhteinaan

Abe

-tta

suhteettamme

suhteettanne

suhteettansa / suhteettaan

suhtehittamme / suhteittamme

suhtehittanne / suhteittanne

suhtehittansa / suhtehittaan / suhteittansa / suhteittaan

Com

-ne

-

-

-

suhtehinemme / suhteinemme

suhtehinenne / suhteinenne

suhtehineen / suhtehinensa / suhteineen / suhteinensa

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept