logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

mittanauha, noun

Word analysis
mittanauha

mittanauha

mittanauha

Noun, Singular Nominative

mitta

Noun, Singular Nominative

+ nauha

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

mittanauha

mittanauhat

Par

-ta

mittanauhaa

mittanauhoja

Gen

-n

mittanauhan

mittanauhojen

Ill

mihin

mittanauhaan

mittanauhoihin

Ine

-ssa

mittanauhassa

mittanauhoissa

Ela

-sta

mittanauhasta

mittanauhoista

All

-lle

mittanauhalle

mittanauhoille

Ade

-lla

mittanauhalla

mittanauhoilla

Abl

-lta

mittanauhalta

mittanauhoilta

Tra

-ksi

mittanauhaksi

mittanauhoiksi

Ess

-na

mittanauhana

mittanauhoina

Abe

-tta

mittanauhatta

mittanauhoitta

Com

-ne

-

mittanauhoine

Ins

-in

-

mittanauhoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

mittanauha

mittanauhat

Par

-ta

mittanauhaa

mittanauhoja

Gen

-n

mittanauhan

mittanauhojen

Ill

mihin

mittanauhaan

mittanauhoihin

Ine

-ssa

mittanauhassa

mittanauhoissa

Ela

-sta

mittanauhasta

mittanauhoista

All

-lle

mittanauhalle

mittanauhoille

Ade

-lla

mittanauhalla

mittanauhoilla

Abl

-lta

mittanauhalta

mittanauhoilta

Tra

-ksi

mittanauhaksi

mittanauhoiksi

Ess

-na

mittanauhana

mittanauhoina

Abe

-tta

mittanauhatta

mittanauhoitta

Com

-ne

-

mittanauhoine

Ins

-in

-

mittanauhoin

tape measure
measure mitta, mittayksikkö, tahti, mittanauha, mittakeppi, määrä
tape
measuring tape
a measuring tape
a tape measure
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; not-set; EurLex-2; jw2019; tmClass; EuroParl2021; eurlex Pyytämäsi mittanauha. Tape measure, as requested. Sovelletaan mittanauha syvyyspainons-yhdistelmiin. Applies to the tape /dip weight combinations. (1) Sovelletaan mittanauha syvyyspainons-yhdistelmiin. (1) Applies to the tape /dip weight combinations. Useimmat tarvittavat välineet, kuten neulat, langat, nuppineulat, sakset, neulatyyny, sormustin, mittanauha jne., eivät ole kalliita. Most equipment needed, such as needles, thread, pins, shears, pincushion, thimble, tape measure, and so forth, are not expensive. Mittanauhaa käytettäessä tarvitaan ainoastaan yksi arvo. When a diameter tape is used a single value will be needed. Mittarit (mittauskojeet), mitat, lyhyet ja pitkät mitat (mittanauhat, dekametrit). Rules (measuring instruments), measures, short and long measures ( tape measures, decameters). Mittanauhat, joita ei ole suunniteltu lentokoneita, helikoptereita ja roottorilentokoneita varten. Measuring tapes, none being designed for aircraft, helicopters and rotorcrafts. Etäisyys 82, 5 mm määritetään taipuisalla mittanauhalla, joka pidetään kireällä ajoneuvon ulkopinnalla. The distance of 82,5 mm is to be set with a flexible tape held tautly along the outer surface of the vehicle. Vähimmäisetäisyydet mitataan taipuisalla mittanauhalla, joka pidetään kireällä ajoneuvon ulkopinnalla. These minimum distances are to be set with a flexible tape held tautly along the outer surface of the vehicle. Kalibroidut viivaimet, magneettiset paperiliittimet, magneettiset paperinpidikkeet, poranterien mittarit ja Mittanauhat. Electronic interface devices, namely devices which allow for the exchange of information between a vehicle and vehicle diagnostic and repair computers. Show more arrow right

Wiktionary

measuring tape, tape measure Show more arrow right mitta +‎ nauha Show more arrow right

Wikipedia

Tape measure A tape measure or measuring tape is a flexible ruler used to measure size or distance. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mittanauhani

mittanauhani

mittanauhasi

mittanauhasi

mittanauhansa

mittanauhansa

Par

-ta

mittanauhaani

mittanauhojani

mittanauhaasi

mittanauhojasi

mittanauhaansa / mittanauhaaan

mittanauhojansa / mittanauhojaan

Gen

-n

mittanauhani

mittanauhojeni

mittanauhasi

mittanauhojesi

mittanauhansa

mittanauhojensa

Ill

mihin

mittanauhaani

mittanauhoihini

mittanauhaasi

mittanauhoihisi

mittanauhaansa

mittanauhoihinsa

Ine

-ssa

mittanauhassani

mittanauhoissani

mittanauhassasi

mittanauhoissasi

mittanauhassansa / mittanauhassaan

mittanauhoissansa / mittanauhoissaan

Ela

-sta

mittanauhastani

mittanauhoistani

mittanauhastasi

mittanauhoistasi

mittanauhastansa / mittanauhastaan

mittanauhoistansa / mittanauhoistaan

All

-lle

mittanauhalleni

mittanauhoilleni

mittanauhallesi

mittanauhoillesi

mittanauhallensa / mittanauhalleen

mittanauhoillensa / mittanauhoillean

Ade

-lla

mittanauhallani

mittanauhoillani

mittanauhallasi

mittanauhoillasi

mittanauhallansa / mittanauhallaan

mittanauhoillansa / mittanauhoillaan

Abl

-lta

mittanauhaltani

mittanauhoiltani

mittanauhaltasi

mittanauhoiltasi

mittanauhaltansa / mittanauhaltaan

mittanauhoiltansa / mittanauhoiltaan

Tra

-ksi

mittanauhakseni

mittanauhoikseni

mittanauhaksesi

mittanauhoiksesi

mittanauhaksensa / mittanauhakseen

mittanauhoiksensa / mittanauhoikseen

Ess

-na

mittanauhanani

mittanauhoinani

mittanauhanasi

mittanauhoinasi

mittanauhanansa / mittanauhanaan

mittanauhoinansa / mittanauhoinaan

Abe

-tta

mittanauhattani

mittanauhoittani

mittanauhattasi

mittanauhoittasi

mittanauhattansa / mittanauhattaan

mittanauhoittansa / mittanauhoittaan

Com

-ne

-

mittanauhoineni

-

mittanauhoinesi

-

mittanauhoinensa / mittanauhoineen

Singular

Plural

Nom

-

mittanauhani

mittanauhasi

mittanauhansa

mittanauhani

mittanauhasi

mittanauhansa

Par

-ta

mittanauhaani

mittanauhaasi

mittanauhaansa / mittanauhaaan

mittanauhojani

mittanauhojasi

mittanauhojansa / mittanauhojaan

Gen

-n

mittanauhani

mittanauhasi

mittanauhansa

mittanauhojeni

mittanauhojesi

mittanauhojensa

Ill

mihin

mittanauhaani

mittanauhaasi

mittanauhaansa

mittanauhoihini

mittanauhoihisi

mittanauhoihinsa

Ine

-ssa

mittanauhassani

mittanauhassasi

mittanauhassansa / mittanauhassaan

mittanauhoissani

mittanauhoissasi

mittanauhoissansa / mittanauhoissaan

Ela

-sta

mittanauhastani

mittanauhastasi

mittanauhastansa / mittanauhastaan

mittanauhoistani

mittanauhoistasi

mittanauhoistansa / mittanauhoistaan

All

-lle

mittanauhalleni

mittanauhallesi

mittanauhallensa / mittanauhalleen

mittanauhoilleni

mittanauhoillesi

mittanauhoillensa / mittanauhoillean

Ade

-lla

mittanauhallani

mittanauhallasi

mittanauhallansa / mittanauhallaan

mittanauhoillani

mittanauhoillasi

mittanauhoillansa / mittanauhoillaan

Abl

-lta

mittanauhaltani

mittanauhaltasi

mittanauhaltansa / mittanauhaltaan

mittanauhoiltani

mittanauhoiltasi

mittanauhoiltansa / mittanauhoiltaan

Tra

-ksi

mittanauhakseni

mittanauhaksesi

mittanauhaksensa / mittanauhakseen

mittanauhoikseni

mittanauhoiksesi

mittanauhoiksensa / mittanauhoikseen

Ess

-na

mittanauhanani

mittanauhanasi

mittanauhanansa / mittanauhanaan

mittanauhoinani

mittanauhoinasi

mittanauhoinansa / mittanauhoinaan

Abe

-tta

mittanauhattani

mittanauhattasi

mittanauhattansa / mittanauhattaan

mittanauhoittani

mittanauhoittasi

mittanauhoittansa / mittanauhoittaan

Com

-ne

-

-

-

mittanauhoineni

mittanauhoinesi

mittanauhoinensa / mittanauhoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mittanauhamme

mittanauhamme

mittanauhanne

mittanauhanne

mittanauhansa

mittanauhansa

Par

-ta

mittanauhaamme

mittanauhojamme

mittanauhaanne

mittanauhojanne

mittanauhaansa / mittanauhaaan

mittanauhojansa / mittanauhojaan

Gen

-n

mittanauhamme

mittanauhojemme

mittanauhanne

mittanauhojenne

mittanauhansa

mittanauhojensa

Ill

mihin

mittanauhaamme

mittanauhoihimme

mittanauhaanne

mittanauhoihinne

mittanauhaansa

mittanauhoihinsa

Ine

-ssa

mittanauhassamme

mittanauhoissamme

mittanauhassanne

mittanauhoissanne

mittanauhassansa / mittanauhassaan

mittanauhoissansa / mittanauhoissaan

Ela

-sta

mittanauhastamme

mittanauhoistamme

mittanauhastanne

mittanauhoistanne

mittanauhastansa / mittanauhastaan

mittanauhoistansa / mittanauhoistaan

All

-lle

mittanauhallemme

mittanauhoillemme

mittanauhallenne

mittanauhoillenne

mittanauhallensa / mittanauhalleen

mittanauhoillensa / mittanauhoillean

Ade

-lla

mittanauhallamme

mittanauhoillamme

mittanauhallanne

mittanauhoillanne

mittanauhallansa / mittanauhallaan

mittanauhoillansa / mittanauhoillaan

Abl

-lta

mittanauhaltamme

mittanauhoiltamme

mittanauhaltanne

mittanauhoiltanne

mittanauhaltansa / mittanauhaltaan

mittanauhoiltansa / mittanauhoiltaan

Tra

-ksi

mittanauhaksemme

mittanauhoiksemme

mittanauhaksenne

mittanauhoiksenne

mittanauhaksensa / mittanauhakseen

mittanauhoiksensa / mittanauhoikseen

Ess

-na

mittanauhanamme

mittanauhoinamme

mittanauhananne

mittanauhoinanne

mittanauhanansa / mittanauhanaan

mittanauhoinansa / mittanauhoinaan

Abe

-tta

mittanauhattamme

mittanauhoittamme

mittanauhattanne

mittanauhoittanne

mittanauhattansa / mittanauhattaan

mittanauhoittansa / mittanauhoittaan

Com

-ne

-

mittanauhoinemme

-

mittanauhoinenne

-

mittanauhoinensa / mittanauhoineen

Singular

Plural

Nom

-

mittanauhamme

mittanauhanne

mittanauhansa

mittanauhamme

mittanauhanne

mittanauhansa

Par

-ta

mittanauhaamme

mittanauhaanne

mittanauhaansa / mittanauhaaan

mittanauhojamme

mittanauhojanne

mittanauhojansa / mittanauhojaan

Gen

-n

mittanauhamme

mittanauhanne

mittanauhansa

mittanauhojemme

mittanauhojenne

mittanauhojensa

Ill

mihin

mittanauhaamme

mittanauhaanne

mittanauhaansa

mittanauhoihimme

mittanauhoihinne

mittanauhoihinsa

Ine

-ssa

mittanauhassamme

mittanauhassanne

mittanauhassansa / mittanauhassaan

mittanauhoissamme

mittanauhoissanne

mittanauhoissansa / mittanauhoissaan

Ela

-sta

mittanauhastamme

mittanauhastanne

mittanauhastansa / mittanauhastaan

mittanauhoistamme

mittanauhoistanne

mittanauhoistansa / mittanauhoistaan

All

-lle

mittanauhallemme

mittanauhallenne

mittanauhallensa / mittanauhalleen

mittanauhoillemme

mittanauhoillenne

mittanauhoillensa / mittanauhoillean

Ade

-lla

mittanauhallamme

mittanauhallanne

mittanauhallansa / mittanauhallaan

mittanauhoillamme

mittanauhoillanne

mittanauhoillansa / mittanauhoillaan

Abl

-lta

mittanauhaltamme

mittanauhaltanne

mittanauhaltansa / mittanauhaltaan

mittanauhoiltamme

mittanauhoiltanne

mittanauhoiltansa / mittanauhoiltaan

Tra

-ksi

mittanauhaksemme

mittanauhaksenne

mittanauhaksensa / mittanauhakseen

mittanauhoiksemme

mittanauhoiksenne

mittanauhoiksensa / mittanauhoikseen

Ess

-na

mittanauhanamme

mittanauhananne

mittanauhanansa / mittanauhanaan

mittanauhoinamme

mittanauhoinanne

mittanauhoinansa / mittanauhoinaan

Abe

-tta

mittanauhattamme

mittanauhattanne

mittanauhattansa / mittanauhattaan

mittanauhoittamme

mittanauhoittanne

mittanauhoittansa / mittanauhoittaan

Com

-ne

-

-

-

mittanauhoinemme

mittanauhoinenne

mittanauhoinensa / mittanauhoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

mitta

mitat

Par

-ta

mittaa

mittoja

Gen

-n

mitan

mittojen

Ill

mihin

mittaan

mittoihin

Ine

-ssa

mitassa

mitoissa

Ela

-sta

mitasta

mitoista

All

-lle

mitalle

mitoille

Ade

-lla

mitalla

mitoilla

Abl

-lta

mitalta

mitoilta

Tra

-ksi

mitaksi

mitoiksi

Ess

-na

mittana

mittoina

Abe

-tta

mitatta

mitoitta

Com

-ne

-

mittoine

Ins

-in

-

mitoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

mitta

mitat

Par

-ta

mittaa

mittoja

Gen

-n

mitan

mittojen

Ill

mihin

mittaan

mittoihin

Ine

-ssa

mitassa

mitoissa

Ela

-sta

mitasta

mitoista

All

-lle

mitalle

mitoille

Ade

-lla

mitalla

mitoilla

Abl

-lta

mitalta

mitoilta

Tra

-ksi

mitaksi

mitoiksi

Ess

-na

mittana

mittoina

Abe

-tta

mitatta

mitoitta

Com

-ne

-

mittoine

Ins

-in

-

mitoin

measure mitta, mittayksikkö, tahti, mittanauha, mittakeppi, mittasuhde
scale mittakaava, asteikko, skaala, mitta, hilse, kalkki
gauge mittari, raideleveys, mitta, mittauslaite, tiheys, mittapuu
standard standardi, normi, taso, vaatimukset, mittapuu, mitta
rule sääntö, säännös, määräys, hallinto, valta, mitta
gage mitta, mittari, vakiomitta, raideleveys, pantti, taisteluhansikas
yardstick mittapuu, mitta
stature maine, pituus, mitta
league liiga, liitto, luokka, taso, mitta
Show more arrow right
Europarl; OPUS; OpenSubtitles2018.v3; OpenSubtitles; Tatoeba Mitta oli väärä. The size was incorrect. Mitta oli täydellinen. The measurement was perfect. Mittansa oli täynnä. His patience had run out. Mitta muuttuu lämpötilan mukaan. The dimension changes with temperature. Ja munat on miehen mitta. A man's wealth is measured by the size of his cock. Mitta on tärkeä tällaisilla käytänteillä. Measurement is important in such practices. Tämä mitta asettaa suurempia vaatimuksia. This measure sets higher requirements. Hän on saanut mittansa. He has had enough. Tarvitsen uuden mitan. I need a new measurement. Käytämme tarkkaa mittaa työssämme. We use precise measurements in our work. Show more arrow right

Wiktionary

measure (prescribed quantity or extent) measure (limit that cannot be exceeded) Fin:Minun mittani on täynnä.Eng:I have reached my measure (I have had enough). measure (receptacle or vessel of standard size) Fin:suolamittaEng:measure of salt measure (standard against which something can be judged) Fin:Rehellisyys on miehen todellinen mitta.Eng:Honesty is the true measure of a man. measure (any of various standard units of capacity) Fin:Kyläläiset maksoivat viholliselle tuhat mittaa viljaa.Eng:The villagers paid to the enemy a thousand measures of corn. measure (size ascertained by measuring) Fin:mittatilauspukuEng:made-to-measure suit measure (something to take measurements) Fin:mittanauhaEng:tape measure length, measure Fin:hevosenmittaEng:horse length Show more arrow right mittaan Show more arrow right From Proto-Finnic mitta, borrowed from Proto-Germanic [Term?] (compare Old English mitta, Gothic 𐌼𐌹𐍄𐌰𐌸𐍃 (mitaþs, “measure”)). Show more arrow right

Wikipedia

Measure (mathematics) In mathematics, a measure on a set is a systematic way to assign a number, intuitively interpreted as its size, to some subsets of that set, called measurable sets. In this sense, a measure is a generalization of the concepts of length, area, and volume. A particularly important example is the Lebesgue measure on a Euclidean space, which assigns the usual length, area, or volume to subsets of a Euclidean spaces, for which this be defined. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mittani

mittani

mittasi

mittasi

mittansa

mittansa

Par

-ta

mittaani

mittojani

mittaasi

mittojasi

mittaansa

mittojansa / mittojaan

Gen

-n

mittani

mittojeni

mittasi

mittojesi

mittansa

mittojensa

Ill

mihin

mittaani

mittoihini

mittaasi

mittoihisi

mittaansa

mittoihinsa

Ine

-ssa

mitassani

mitoissani

mitassasi

mitoissasi

mitassansa / mitassaan

mitoissansa / mitoissaan

Ela

-sta

mitastani

mitoistani

mitastasi

mitoistasi

mitastansa / mitastaan

mitoistansa / mitoistaan

All

-lle

mitalleni

mitoilleni

mitallesi

mitoillesi

mitallensa / mitalleen

mitoillensa / mitoillean

Ade

-lla

mitallani

mitoillani

mitallasi

mitoillasi

mitallansa / mitallaan

mitoillansa / mitoillaan

Abl

-lta

mitaltani

mitoiltani

mitaltasi

mitoiltasi

mitaltansa / mitaltaan

mitoiltansa / mitoiltaan

Tra

-ksi

mitakseni

mitoikseni

mitaksesi

mitoiksesi

mitaksensa / mitakseen

mitoiksensa / mitoikseen

Ess

-na

mittanani

mittoinani

mittanasi

mittoinasi

mittanansa / mittanaan

mittoinansa / mittoinaan

Abe

-tta

mitattani

mitoittani

mitattasi

mitoittasi

mitattansa / mitattaan

mitoittansa / mitoittaan

Com

-ne

-

mittoineni

-

mittoinesi

-

mittoinensa / mittoineen

Singular

Plural

Nom

-

mittani

mittasi

mittansa

mittani

mittasi

mittansa

Par

-ta

mittaani

mittaasi

mittaansa

mittojani

mittojasi

mittojansa / mittojaan

Gen

-n

mittani

mittasi

mittansa

mittojeni

mittojesi

mittojensa

Ill

mihin

mittaani

mittaasi

mittaansa

mittoihini

mittoihisi

mittoihinsa

Ine

-ssa

mitassani

mitassasi

mitassansa / mitassaan

mitoissani

mitoissasi

mitoissansa / mitoissaan

Ela

-sta

mitastani

mitastasi

mitastansa / mitastaan

mitoistani

mitoistasi

mitoistansa / mitoistaan

All

-lle

mitalleni

mitallesi

mitallensa / mitalleen

mitoilleni

mitoillesi

mitoillensa / mitoillean

Ade

-lla

mitallani

mitallasi

mitallansa / mitallaan

mitoillani

mitoillasi

mitoillansa / mitoillaan

Abl

-lta

mitaltani

mitaltasi

mitaltansa / mitaltaan

mitoiltani

mitoiltasi

mitoiltansa / mitoiltaan

Tra

-ksi

mitakseni

mitaksesi

mitaksensa / mitakseen

mitoikseni

mitoiksesi

mitoiksensa / mitoikseen

Ess

-na

mittanani

mittanasi

mittanansa / mittanaan

mittoinani

mittoinasi

mittoinansa / mittoinaan

Abe

-tta

mitattani

mitattasi

mitattansa / mitattaan

mitoittani

mitoittasi

mitoittansa / mitoittaan

Com

-ne

-

-

-

mittoineni

mittoinesi

mittoinensa / mittoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mittamme

mittamme

mittanne

mittanne

mittansa

mittansa

Par

-ta

mittaamme

mittojamme

mittaanne

mittojanne

mittaansa

mittojansa / mittojaan

Gen

-n

mittamme

mittojemme

mittanne

mittojenne

mittansa

mittojensa

Ill

mihin

mittaamme

mittoihimme

mittaanne

mittoihinne

mittaansa

mittoihinsa

Ine

-ssa

mitassamme

mitoissamme

mitassanne

mitoissanne

mitassansa / mitassaan

mitoissansa / mitoissaan

Ela

-sta

mitastamme

mitoistamme

mitastanne

mitoistanne

mitastansa / mitastaan

mitoistansa / mitoistaan

All

-lle

mitallemme

mitoillemme

mitallenne

mitoillenne

mitallensa / mitalleen

mitoillensa / mitoillean

Ade

-lla

mitallamme

mitoillamme

mitallanne

mitoillanne

mitallansa / mitallaan

mitoillansa / mitoillaan

Abl

-lta

mitaltamme

mitoiltamme

mitaltanne

mitoiltanne

mitaltansa / mitaltaan

mitoiltansa / mitoiltaan

Tra

-ksi

mitaksemme

mitoiksemme

mitaksenne

mitoiksenne

mitaksensa / mitakseen

mitoiksensa / mitoikseen

Ess

-na

mittanamme

mittoinamme

mittananne

mittoinanne

mittanansa / mittanaan

mittoinansa / mittoinaan

Abe

-tta

mitattamme

mitoittamme

mitattanne

mitoittanne

mitattansa / mitattaan

mitoittansa / mitoittaan

Com

-ne

-

mittoinemme

-

mittoinenne

-

mittoinensa / mittoineen

Singular

Plural

Nom

-

mittamme

mittanne

mittansa

mittamme

mittanne

mittansa

Par

-ta

mittaamme

mittaanne

mittaansa

mittojamme

mittojanne

mittojansa / mittojaan

Gen

-n

mittamme

mittanne

mittansa

mittojemme

mittojenne

mittojensa

Ill

mihin

mittaamme

mittaanne

mittaansa

mittoihimme

mittoihinne

mittoihinsa

Ine

-ssa

mitassamme

mitassanne

mitassansa / mitassaan

mitoissamme

mitoissanne

mitoissansa / mitoissaan

Ela

-sta

mitastamme

mitastanne

mitastansa / mitastaan

mitoistamme

mitoistanne

mitoistansa / mitoistaan

All

-lle

mitallemme

mitallenne

mitallensa / mitalleen

mitoillemme

mitoillenne

mitoillensa / mitoillean

Ade

-lla

mitallamme

mitallanne

mitallansa / mitallaan

mitoillamme

mitoillanne

mitoillansa / mitoillaan

Abl

-lta

mitaltamme

mitaltanne

mitaltansa / mitaltaan

mitoiltamme

mitoiltanne

mitoiltansa / mitoiltaan

Tra

-ksi

mitaksemme

mitaksenne

mitaksensa / mitakseen

mitoiksemme

mitoiksenne

mitoiksensa / mitoikseen

Ess

-na

mittanamme

mittananne

mittanansa / mittanaan

mittoinamme

mittoinanne

mittoinansa / mittoinaan

Abe

-tta

mitattamme

mitattanne

mitattansa / mitattaan

mitoittamme

mitoittanne

mitoittansa / mitoittaan

Com

-ne

-

-

-

mittoinemme

mittoinenne

mittoinensa / mittoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

nauha

nauhat

Par

-ta

nauhaa

nauhoja

Gen

-n

nauhan

nauhojen

Ill

mihin

nauhaan

nauhoihin

Ine

-ssa

nauhassa

nauhoissa

Ela

-sta

nauhasta

nauhoista

All

-lle

nauhalle

nauhoille

Ade

-lla

nauhalla

nauhoilla

Abl

-lta

nauhalta

nauhoilta

Tra

-ksi

nauhaksi

nauhoiksi

Ess

-na

nauhana

nauhoina

Abe

-tta

nauhatta

nauhoitta

Com

-ne

-

nauhoine

Ins

-in

-

nauhoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

nauha

nauhat

Par

-ta

nauhaa

nauhoja

Gen

-n

nauhan

nauhojen

Ill

mihin

nauhaan

nauhoihin

Ine

-ssa

nauhassa

nauhoissa

Ela

-sta

nauhasta

nauhoista

All

-lle

nauhalle

nauhoille

Ade

-lla

nauhalla

nauhoilla

Abl

-lta

nauhalta

nauhoilta

Tra

-ksi

nauhaksi

nauhoiksi

Ess

-na

nauhana

nauhoina

Abe

-tta

nauhatta

nauhoitta

Com

-ne

-

nauhoine

Ins

-in

-

nauhoin

tape nauha, teippi, kasetti, mittanauha, liimanauha, nauhoitus
ribbon nauha, kaistale, suikale, panta, riekale
band bändi, yhtye, nauha, taajuusalue, hihna, orkesteri
cord johto, nauha, köysi, liitäntäjohto, nuora, punos
string jono, kieli, naru, nauha, lanka, sarja
webbing nauha, vyö
stripe raita, juova, nauha, piirto, rantu, juomu
lace pitsi, nauha, nyöri
rope köysi, nauha, paula, lasso, kehä, rihma
tie solmio, side, kravatti, yhteys, tasapeli, nauha
bar baari, bar, palkki, tanko, pylväs, nauha
favor suosio, palvelus, etu, suosiollisuus, mielisuosio, nauha
fillet filee, seläke, nauha, kapea kaistale, kapea kaista
flash salama, salamavalo, hujaus, välähdys, vilkahdus, nauha
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; opensubtitles2; ParaCrawl Corpus; Tatoeba Anna nauha. Just give me the tape back. Katso nauha. Check the replay. Anna se nauha. Give me the tape. Nauha ei ole minun. This isn't my taped session. Nauha on jo katsottu. The footage has been reviewed. Soita se nauha hänelle. Let him hear the tape. Nauhakenkiä (7). Ankle boots (7). Vain nauhakenkiä. Lace-up only. Nauhan taakse! Get behind the tape. Nauha oli solmussa ja vaikea avata. The tape was tangled and difficult to untangle. Show more arrow right

Wiktionary

ribbon, band, string - lace, shoelace kengännauha tape (recording media) - fret (in a guitar) - Show more arrow right demonauhaeristysnauhafilminauhahattunauhahelminauhahiusnauhakaluunanauhakanttinauhakaulanauhakengännauhakoristenauhakuminauhakuvanauhakynsinauhamagneettinauhaMöbiuksen nauhanauhakaupunkinauhakoristenauhamatoolkanauhaotsanauhapalmikkonauhapirtanauhapäänauhareunusnauharukousnauhasilkkinauhasukkanauhavideonauhavärinauhaääninauha Show more arrow right From Proto-Finnic nauha (compare Ingrian nauha, Karelian nauha, Votic nauha). Show more arrow right

Wikipedia

Ribbon A ribbon or riband is a thin band of material, typically cloth but also plastic or sometimes metal, used primarily as decorative binding and tying. Cloth ribbons are made of natural materials such as silk, cotton, and jute and of synthetic materials, such as polyester, nylon, and polypropylene. Ribbon is used for useful, ornamental, and symbolic purposes. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

nauhani

nauhani

nauhasi

nauhasi

nauhansa

nauhansa

Par

-ta

nauhaani

nauhojani

nauhaasi

nauhojasi

nauhaansa / nauhaaan

nauhojansa / nauhojaan

Gen

-n

nauhani

nauhojeni

nauhasi

nauhojesi

nauhansa

nauhojensa

Ill

mihin

nauhaani

nauhoihini

nauhaasi

nauhoihisi

nauhaansa

nauhoihinsa

Ine

-ssa

nauhassani

nauhoissani

nauhassasi

nauhoissasi

nauhassansa / nauhassaan

nauhoissansa / nauhoissaan

Ela

-sta

nauhastani

nauhoistani

nauhastasi

nauhoistasi

nauhastansa / nauhastaan

nauhoistansa / nauhoistaan

All

-lle

nauhalleni

nauhoilleni

nauhallesi

nauhoillesi

nauhallensa / nauhalleen

nauhoillensa / nauhoillean

Ade

-lla

nauhallani

nauhoillani

nauhallasi

nauhoillasi

nauhallansa / nauhallaan

nauhoillansa / nauhoillaan

Abl

-lta

nauhaltani

nauhoiltani

nauhaltasi

nauhoiltasi

nauhaltansa / nauhaltaan

nauhoiltansa / nauhoiltaan

Tra

-ksi

nauhakseni

nauhoikseni

nauhaksesi

nauhoiksesi

nauhaksensa / nauhakseen

nauhoiksensa / nauhoikseen

Ess

-na

nauhanani

nauhoinani

nauhanasi

nauhoinasi

nauhanansa / nauhanaan

nauhoinansa / nauhoinaan

Abe

-tta

nauhattani

nauhoittani

nauhattasi

nauhoittasi

nauhattansa / nauhattaan

nauhoittansa / nauhoittaan

Com

-ne

-

nauhoineni

-

nauhoinesi

-

nauhoinensa / nauhoineen

Singular

Plural

Nom

-

nauhani

nauhasi

nauhansa

nauhani

nauhasi

nauhansa

Par

-ta

nauhaani

nauhaasi

nauhaansa / nauhaaan

nauhojani

nauhojasi

nauhojansa / nauhojaan

Gen

-n

nauhani

nauhasi

nauhansa

nauhojeni

nauhojesi

nauhojensa

Ill

mihin

nauhaani

nauhaasi

nauhaansa

nauhoihini

nauhoihisi

nauhoihinsa

Ine

-ssa

nauhassani

nauhassasi

nauhassansa / nauhassaan

nauhoissani

nauhoissasi

nauhoissansa / nauhoissaan

Ela

-sta

nauhastani

nauhastasi

nauhastansa / nauhastaan

nauhoistani

nauhoistasi

nauhoistansa / nauhoistaan

All

-lle

nauhalleni

nauhallesi

nauhallensa / nauhalleen

nauhoilleni

nauhoillesi

nauhoillensa / nauhoillean

Ade

-lla

nauhallani

nauhallasi

nauhallansa / nauhallaan

nauhoillani

nauhoillasi

nauhoillansa / nauhoillaan

Abl

-lta

nauhaltani

nauhaltasi

nauhaltansa / nauhaltaan

nauhoiltani

nauhoiltasi

nauhoiltansa / nauhoiltaan

Tra

-ksi

nauhakseni

nauhaksesi

nauhaksensa / nauhakseen

nauhoikseni

nauhoiksesi

nauhoiksensa / nauhoikseen

Ess

-na

nauhanani

nauhanasi

nauhanansa / nauhanaan

nauhoinani

nauhoinasi

nauhoinansa / nauhoinaan

Abe

-tta

nauhattani

nauhattasi

nauhattansa / nauhattaan

nauhoittani

nauhoittasi

nauhoittansa / nauhoittaan

Com

-ne

-

-

-

nauhoineni

nauhoinesi

nauhoinensa / nauhoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

nauhamme

nauhamme

nauhanne

nauhanne

nauhansa

nauhansa

Par

-ta

nauhaamme

nauhojamme

nauhaanne

nauhojanne

nauhaansa / nauhaaan

nauhojansa / nauhojaan

Gen

-n

nauhamme

nauhojemme

nauhanne

nauhojenne

nauhansa

nauhojensa

Ill

mihin

nauhaamme

nauhoihimme

nauhaanne

nauhoihinne

nauhaansa

nauhoihinsa

Ine

-ssa

nauhassamme

nauhoissamme

nauhassanne

nauhoissanne

nauhassansa / nauhassaan

nauhoissansa / nauhoissaan

Ela

-sta

nauhastamme

nauhoistamme

nauhastanne

nauhoistanne

nauhastansa / nauhastaan

nauhoistansa / nauhoistaan

All

-lle

nauhallemme

nauhoillemme

nauhallenne

nauhoillenne

nauhallensa / nauhalleen

nauhoillensa / nauhoillean

Ade

-lla

nauhallamme

nauhoillamme

nauhallanne

nauhoillanne

nauhallansa / nauhallaan

nauhoillansa / nauhoillaan

Abl

-lta

nauhaltamme

nauhoiltamme

nauhaltanne

nauhoiltanne

nauhaltansa / nauhaltaan

nauhoiltansa / nauhoiltaan

Tra

-ksi

nauhaksemme

nauhoiksemme

nauhaksenne

nauhoiksenne

nauhaksensa / nauhakseen

nauhoiksensa / nauhoikseen

Ess

-na

nauhanamme

nauhoinamme

nauhananne

nauhoinanne

nauhanansa / nauhanaan

nauhoinansa / nauhoinaan

Abe

-tta

nauhattamme

nauhoittamme

nauhattanne

nauhoittanne

nauhattansa / nauhattaan

nauhoittansa / nauhoittaan

Com

-ne

-

nauhoinemme

-

nauhoinenne

-

nauhoinensa / nauhoineen

Singular

Plural

Nom

-

nauhamme

nauhanne

nauhansa

nauhamme

nauhanne

nauhansa

Par

-ta

nauhaamme

nauhaanne

nauhaansa / nauhaaan

nauhojamme

nauhojanne

nauhojansa / nauhojaan

Gen

-n

nauhamme

nauhanne

nauhansa

nauhojemme

nauhojenne

nauhojensa

Ill

mihin

nauhaamme

nauhaanne

nauhaansa

nauhoihimme

nauhoihinne

nauhoihinsa

Ine

-ssa

nauhassamme

nauhassanne

nauhassansa / nauhassaan

nauhoissamme

nauhoissanne

nauhoissansa / nauhoissaan

Ela

-sta

nauhastamme

nauhastanne

nauhastansa / nauhastaan

nauhoistamme

nauhoistanne

nauhoistansa / nauhoistaan

All

-lle

nauhallemme

nauhallenne

nauhallensa / nauhalleen

nauhoillemme

nauhoillenne

nauhoillensa / nauhoillean

Ade

-lla

nauhallamme

nauhallanne

nauhallansa / nauhallaan

nauhoillamme

nauhoillanne

nauhoillansa / nauhoillaan

Abl

-lta

nauhaltamme

nauhaltanne

nauhaltansa / nauhaltaan

nauhoiltamme

nauhoiltanne

nauhoiltansa / nauhoiltaan

Tra

-ksi

nauhaksemme

nauhaksenne

nauhaksensa / nauhakseen

nauhoiksemme

nauhoiksenne

nauhoiksensa / nauhoikseen

Ess

-na

nauhanamme

nauhananne

nauhanansa / nauhanaan

nauhoinamme

nauhoinanne

nauhoinansa / nauhoinaan

Abe

-tta

nauhattamme

nauhattanne

nauhattansa / nauhattaan

nauhoittamme

nauhoittanne

nauhoittansa / nauhoittaan

Com

-ne

-

-

-

nauhoinemme

nauhoinenne

nauhoinensa / nauhoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept