logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

sukkanauha, noun

Word analysis
sukkanauha

sukkanauha

sukkanauha

Noun, Singular Nominative

sukka

Noun, Singular Nominative

+ nauha

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sukkanauha

sukkanauhat

Par

-ta

sukkanauhaa

sukkanauhoja

Gen

-n

sukkanauhan

sukkanauhojen

Ill

mihin

sukkanauhaan

sukkanauhoihin

Ine

-ssa

sukkanauhassa

sukkanauhoissa

Ela

-sta

sukkanauhasta

sukkanauhoista

All

-lle

sukkanauhalle

sukkanauhoille

Ade

-lla

sukkanauhalla

sukkanauhoilla

Abl

-lta

sukkanauhalta

sukkanauhoilta

Tra

-ksi

sukkanauhaksi

sukkanauhoiksi

Ess

-na

sukkanauhana

sukkanauhoina

Abe

-tta

sukkanauhatta

sukkanauhoitta

Com

-ne

-

sukkanauhoine

Ins

-in

-

sukkanauhoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sukkanauha

sukkanauhat

Par

-ta

sukkanauhaa

sukkanauhoja

Gen

-n

sukkanauhan

sukkanauhojen

Ill

mihin

sukkanauhaan

sukkanauhoihin

Ine

-ssa

sukkanauhassa

sukkanauhoissa

Ela

-sta

sukkanauhasta

sukkanauhoista

All

-lle

sukkanauhalle

sukkanauhoille

Ade

-lla

sukkanauhalla

sukkanauhoilla

Abl

-lta

sukkanauhalta

sukkanauhoilta

Tra

-ksi

sukkanauhaksi

sukkanauhoiksi

Ess

-na

sukkanauhana

sukkanauhoina

Abe

-tta

sukkanauhatta

sukkanauhoitta

Com

-ne

-

sukkanauhoine

Ins

-in

-

sukkanauhoin

garter sukkanauha
suspender sukkanauha
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Europarl Parallel Corpus; Europarl; Tatoeba; Tilde MODEL; tmClass; OPUS Sukkanauhanne irtosi. My garter was undone. Sukkanauha löytyi sängyn alta. The garter was found under the bed. Sukkanauha pitää sukat ylhäällä. The garter keeps the socks up. Pue yllesi sukkanauha ja tanssi! Put on a garter and dance! Kukkakimppu, sukkanauha ja kakku. The bouquet, the garter, the cake, the... Sukkanauhani panee vastaan. Maybe it's not so bad. Sukkanauha oli unohtunut sängyn alle. The garter had been forgotten under the bed. Sukat ja sukkanauhat. Socks & Sock suspenders. Sukkanauhani toi sinulle onnea. I told you my garter would bring you good luck. Sukkanauha oli unohtunut laukkuun viime kesältä. The garter had been forgotten in the bag since last summer. Show more arrow right

Wiktionary

garter Show more arrow right sukkanauhakäärme sukkanauharitari Show more arrow right sukka (“stocking”) +‎ nauha (“band”) Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sukkanauhani

sukkanauhani

sukkanauhasi

sukkanauhasi

sukkanauhansa

sukkanauhansa

Par

-ta

sukkanauhaani

sukkanauhojani

sukkanauhaasi

sukkanauhojasi

sukkanauhaansa / sukkanauhaaan

sukkanauhojansa / sukkanauhojaan

Gen

-n

sukkanauhani

sukkanauhojeni

sukkanauhasi

sukkanauhojesi

sukkanauhansa

sukkanauhojensa

Ill

mihin

sukkanauhaani

sukkanauhoihini

sukkanauhaasi

sukkanauhoihisi

sukkanauhaansa

sukkanauhoihinsa

Ine

-ssa

sukkanauhassani

sukkanauhoissani

sukkanauhassasi

sukkanauhoissasi

sukkanauhassansa / sukkanauhassaan

sukkanauhoissansa / sukkanauhoissaan

Ela

-sta

sukkanauhastani

sukkanauhoistani

sukkanauhastasi

sukkanauhoistasi

sukkanauhastansa / sukkanauhastaan

sukkanauhoistansa / sukkanauhoistaan

All

-lle

sukkanauhalleni

sukkanauhoilleni

sukkanauhallesi

sukkanauhoillesi

sukkanauhallensa / sukkanauhalleen

sukkanauhoillensa / sukkanauhoillean

Ade

-lla

sukkanauhallani

sukkanauhoillani

sukkanauhallasi

sukkanauhoillasi

sukkanauhallansa / sukkanauhallaan

sukkanauhoillansa / sukkanauhoillaan

Abl

-lta

sukkanauhaltani

sukkanauhoiltani

sukkanauhaltasi

sukkanauhoiltasi

sukkanauhaltansa / sukkanauhaltaan

sukkanauhoiltansa / sukkanauhoiltaan

Tra

-ksi

sukkanauhakseni

sukkanauhoikseni

sukkanauhaksesi

sukkanauhoiksesi

sukkanauhaksensa / sukkanauhakseen

sukkanauhoiksensa / sukkanauhoikseen

Ess

-na

sukkanauhanani

sukkanauhoinani

sukkanauhanasi

sukkanauhoinasi

sukkanauhanansa / sukkanauhanaan

sukkanauhoinansa / sukkanauhoinaan

Abe

-tta

sukkanauhattani

sukkanauhoittani

sukkanauhattasi

sukkanauhoittasi

sukkanauhattansa / sukkanauhattaan

sukkanauhoittansa / sukkanauhoittaan

Com

-ne

-

sukkanauhoineni

-

sukkanauhoinesi

-

sukkanauhoinensa / sukkanauhoineen

Singular

Plural

Nom

-

sukkanauhani

sukkanauhasi

sukkanauhansa

sukkanauhani

sukkanauhasi

sukkanauhansa

Par

-ta

sukkanauhaani

sukkanauhaasi

sukkanauhaansa / sukkanauhaaan

sukkanauhojani

sukkanauhojasi

sukkanauhojansa / sukkanauhojaan

Gen

-n

sukkanauhani

sukkanauhasi

sukkanauhansa

sukkanauhojeni

sukkanauhojesi

sukkanauhojensa

Ill

mihin

sukkanauhaani

sukkanauhaasi

sukkanauhaansa

sukkanauhoihini

sukkanauhoihisi

sukkanauhoihinsa

Ine

-ssa

sukkanauhassani

sukkanauhassasi

sukkanauhassansa / sukkanauhassaan

sukkanauhoissani

sukkanauhoissasi

sukkanauhoissansa / sukkanauhoissaan

Ela

-sta

sukkanauhastani

sukkanauhastasi

sukkanauhastansa / sukkanauhastaan

sukkanauhoistani

sukkanauhoistasi

sukkanauhoistansa / sukkanauhoistaan

All

-lle

sukkanauhalleni

sukkanauhallesi

sukkanauhallensa / sukkanauhalleen

sukkanauhoilleni

sukkanauhoillesi

sukkanauhoillensa / sukkanauhoillean

Ade

-lla

sukkanauhallani

sukkanauhallasi

sukkanauhallansa / sukkanauhallaan

sukkanauhoillani

sukkanauhoillasi

sukkanauhoillansa / sukkanauhoillaan

Abl

-lta

sukkanauhaltani

sukkanauhaltasi

sukkanauhaltansa / sukkanauhaltaan

sukkanauhoiltani

sukkanauhoiltasi

sukkanauhoiltansa / sukkanauhoiltaan

Tra

-ksi

sukkanauhakseni

sukkanauhaksesi

sukkanauhaksensa / sukkanauhakseen

sukkanauhoikseni

sukkanauhoiksesi

sukkanauhoiksensa / sukkanauhoikseen

Ess

-na

sukkanauhanani

sukkanauhanasi

sukkanauhanansa / sukkanauhanaan

sukkanauhoinani

sukkanauhoinasi

sukkanauhoinansa / sukkanauhoinaan

Abe

-tta

sukkanauhattani

sukkanauhattasi

sukkanauhattansa / sukkanauhattaan

sukkanauhoittani

sukkanauhoittasi

sukkanauhoittansa / sukkanauhoittaan

Com

-ne

-

-

-

sukkanauhoineni

sukkanauhoinesi

sukkanauhoinensa / sukkanauhoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sukkanauhamme

sukkanauhamme

sukkanauhanne

sukkanauhanne

sukkanauhansa

sukkanauhansa

Par

-ta

sukkanauhaamme

sukkanauhojamme

sukkanauhaanne

sukkanauhojanne

sukkanauhaansa / sukkanauhaaan

sukkanauhojansa / sukkanauhojaan

Gen

-n

sukkanauhamme

sukkanauhojemme

sukkanauhanne

sukkanauhojenne

sukkanauhansa

sukkanauhojensa

Ill

mihin

sukkanauhaamme

sukkanauhoihimme

sukkanauhaanne

sukkanauhoihinne

sukkanauhaansa

sukkanauhoihinsa

Ine

-ssa

sukkanauhassamme

sukkanauhoissamme

sukkanauhassanne

sukkanauhoissanne

sukkanauhassansa / sukkanauhassaan

sukkanauhoissansa / sukkanauhoissaan

Ela

-sta

sukkanauhastamme

sukkanauhoistamme

sukkanauhastanne

sukkanauhoistanne

sukkanauhastansa / sukkanauhastaan

sukkanauhoistansa / sukkanauhoistaan

All

-lle

sukkanauhallemme

sukkanauhoillemme

sukkanauhallenne

sukkanauhoillenne

sukkanauhallensa / sukkanauhalleen

sukkanauhoillensa / sukkanauhoillean

Ade

-lla

sukkanauhallamme

sukkanauhoillamme

sukkanauhallanne

sukkanauhoillanne

sukkanauhallansa / sukkanauhallaan

sukkanauhoillansa / sukkanauhoillaan

Abl

-lta

sukkanauhaltamme

sukkanauhoiltamme

sukkanauhaltanne

sukkanauhoiltanne

sukkanauhaltansa / sukkanauhaltaan

sukkanauhoiltansa / sukkanauhoiltaan

Tra

-ksi

sukkanauhaksemme

sukkanauhoiksemme

sukkanauhaksenne

sukkanauhoiksenne

sukkanauhaksensa / sukkanauhakseen

sukkanauhoiksensa / sukkanauhoikseen

Ess

-na

sukkanauhanamme

sukkanauhoinamme

sukkanauhananne

sukkanauhoinanne

sukkanauhanansa / sukkanauhanaan

sukkanauhoinansa / sukkanauhoinaan

Abe

-tta

sukkanauhattamme

sukkanauhoittamme

sukkanauhattanne

sukkanauhoittanne

sukkanauhattansa / sukkanauhattaan

sukkanauhoittansa / sukkanauhoittaan

Com

-ne

-

sukkanauhoinemme

-

sukkanauhoinenne

-

sukkanauhoinensa / sukkanauhoineen

Singular

Plural

Nom

-

sukkanauhamme

sukkanauhanne

sukkanauhansa

sukkanauhamme

sukkanauhanne

sukkanauhansa

Par

-ta

sukkanauhaamme

sukkanauhaanne

sukkanauhaansa / sukkanauhaaan

sukkanauhojamme

sukkanauhojanne

sukkanauhojansa / sukkanauhojaan

Gen

-n

sukkanauhamme

sukkanauhanne

sukkanauhansa

sukkanauhojemme

sukkanauhojenne

sukkanauhojensa

Ill

mihin

sukkanauhaamme

sukkanauhaanne

sukkanauhaansa

sukkanauhoihimme

sukkanauhoihinne

sukkanauhoihinsa

Ine

-ssa

sukkanauhassamme

sukkanauhassanne

sukkanauhassansa / sukkanauhassaan

sukkanauhoissamme

sukkanauhoissanne

sukkanauhoissansa / sukkanauhoissaan

Ela

-sta

sukkanauhastamme

sukkanauhastanne

sukkanauhastansa / sukkanauhastaan

sukkanauhoistamme

sukkanauhoistanne

sukkanauhoistansa / sukkanauhoistaan

All

-lle

sukkanauhallemme

sukkanauhallenne

sukkanauhallensa / sukkanauhalleen

sukkanauhoillemme

sukkanauhoillenne

sukkanauhoillensa / sukkanauhoillean

Ade

-lla

sukkanauhallamme

sukkanauhallanne

sukkanauhallansa / sukkanauhallaan

sukkanauhoillamme

sukkanauhoillanne

sukkanauhoillansa / sukkanauhoillaan

Abl

-lta

sukkanauhaltamme

sukkanauhaltanne

sukkanauhaltansa / sukkanauhaltaan

sukkanauhoiltamme

sukkanauhoiltanne

sukkanauhoiltansa / sukkanauhoiltaan

Tra

-ksi

sukkanauhaksemme

sukkanauhaksenne

sukkanauhaksensa / sukkanauhakseen

sukkanauhoiksemme

sukkanauhoiksenne

sukkanauhoiksensa / sukkanauhoikseen

Ess

-na

sukkanauhanamme

sukkanauhananne

sukkanauhanansa / sukkanauhanaan

sukkanauhoinamme

sukkanauhoinanne

sukkanauhoinansa / sukkanauhoinaan

Abe

-tta

sukkanauhattamme

sukkanauhattanne

sukkanauhattansa / sukkanauhattaan

sukkanauhoittamme

sukkanauhoittanne

sukkanauhoittansa / sukkanauhoittaan

Com

-ne

-

-

-

sukkanauhoinemme

sukkanauhoinenne

sukkanauhoinensa / sukkanauhoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sukka

sukat

Par

-ta

sukkaa

sukkia

Gen

-n

sukan

sukkien

Ill

mihin

sukkaan

sukkiin

Ine

-ssa

sukassa

sukissa

Ela

-sta

sukasta

sukista

All

-lle

sukalle

sukille

Ade

-lla

sukalla

sukilla

Abl

-lta

sukalta

sukilta

Tra

-ksi

sukaksi

sukiksi

Ess

-na

sukkana

sukkina

Abe

-tta

sukatta

sukitta

Com

-ne

-

sukkine

Ins

-in

-

sukin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sukka

sukat

Par

-ta

sukkaa

sukkia

Gen

-n

sukan

sukkien

Ill

mihin

sukkaan

sukkiin

Ine

-ssa

sukassa

sukissa

Ela

-sta

sukasta

sukista

All

-lle

sukalle

sukille

Ade

-lla

sukalla

sukilla

Abl

-lta

sukalta

sukilta

Tra

-ksi

sukaksi

sukiksi

Ess

-na

sukkana

sukkina

Abe

-tta

sukatta

sukitta

Com

-ne

-

sukkine

Ins

-in

-

sukin

sock sukka, isku, tälli
stocking sukka
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Europarl; Tatoeba Sukkanauhanne irtosi. My garter was undone. Sukka on jalkaani liian pieni. The sock is too small for my foot. Sukat ovat märät. The socks are wet. Älä unohda sukkanauhaa. Don't forget the garter. Haista sukkaani. Smell my sock. Se on sukassani. It's in my sock. Sukka oli kääntynyt ympäri pesukoneessa. The sock had turned inside out in the washing machine. Riisu sukat. Take off your socks. Miksi minulla on aina yksi sukka hukassa? Why do I always have one sock missing? Sukkanauhani panee vastaan. Maybe it's not so bad. Show more arrow right

Wiktionary

sock (garment covering foot) stocking (garment covering foot and part of leg) stocking (knitted hood of cotton thread which is eventually converted into an incandescent mantle for gas lighting) Show more arrow right polvisukka sukkahousut sukkanauha sukkanukke Show more arrow right From Proto-Finnic sukka, borrowed from Proto-Norse [Term?], from Proto-Germanic sukkaz (“sock”) (compare English sock, Swedish socka), from Latin soccus. Finnic cognates include Ingrian sukka, Karelian sukka, Karelian šukka, Livvi sukku, Ludian suk, Estonian sukk, Livonian sukā and Votic sukka. Show more arrow right

Wikipedia

Sock A sock is a piece of clothing worn on the feet and often covering the ankle or some part of the calf. Some type of shoe or boot is typically worn over socks. In ancient times, socks were made from leather or matted animal hair. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sukkani

sukkani

sukkasi

sukkasi

sukkansa

sukkansa

Par

-ta

sukkaani

sukkiani

sukkaasi

sukkiasi

sukkaansa

sukkiansa / sukkiaan

Gen

-n

sukkani

sukkieni

sukkasi

sukkiesi

sukkansa

sukkiensa

Ill

mihin

sukkaani

sukkiini

sukkaasi

sukkiisi

sukkaansa

sukkiinsa

Ine

-ssa

sukassani

sukissani

sukassasi

sukissasi

sukassansa / sukassaan

sukissansa / sukissaan

Ela

-sta

sukastani

sukistani

sukastasi

sukistasi

sukastansa / sukastaan

sukistansa / sukistaan

All

-lle

sukalleni

sukilleni

sukallesi

sukillesi

sukallensa / sukalleen

sukillensa / sukillean

Ade

-lla

sukallani

sukillani

sukallasi

sukillasi

sukallansa / sukallaan

sukillansa / sukillaan

Abl

-lta

sukaltani

sukiltani

sukaltasi

sukiltasi

sukaltansa / sukaltaan

sukiltansa / sukiltaan

Tra

-ksi

sukakseni

sukikseni

sukaksesi

sukiksesi

sukaksensa / sukakseen

sukiksensa / sukikseen

Ess

-na

sukkanani

sukkinani

sukkanasi

sukkinasi

sukkanansa / sukkanaan

sukkinansa / sukkinaan

Abe

-tta

sukattani

sukittani

sukattasi

sukittasi

sukattansa / sukattaan

sukittansa / sukittaan

Com

-ne

-

sukkineni

-

sukkinesi

-

sukkinensa / sukkineen

Singular

Plural

Nom

-

sukkani

sukkasi

sukkansa

sukkani

sukkasi

sukkansa

Par

-ta

sukkaani

sukkaasi

sukkaansa

sukkiani

sukkiasi

sukkiansa / sukkiaan

Gen

-n

sukkani

sukkasi

sukkansa

sukkieni

sukkiesi

sukkiensa

Ill

mihin

sukkaani

sukkaasi

sukkaansa

sukkiini

sukkiisi

sukkiinsa

Ine

-ssa

sukassani

sukassasi

sukassansa / sukassaan

sukissani

sukissasi

sukissansa / sukissaan

Ela

-sta

sukastani

sukastasi

sukastansa / sukastaan

sukistani

sukistasi

sukistansa / sukistaan

All

-lle

sukalleni

sukallesi

sukallensa / sukalleen

sukilleni

sukillesi

sukillensa / sukillean

Ade

-lla

sukallani

sukallasi

sukallansa / sukallaan

sukillani

sukillasi

sukillansa / sukillaan

Abl

-lta

sukaltani

sukaltasi

sukaltansa / sukaltaan

sukiltani

sukiltasi

sukiltansa / sukiltaan

Tra

-ksi

sukakseni

sukaksesi

sukaksensa / sukakseen

sukikseni

sukiksesi

sukiksensa / sukikseen

Ess

-na

sukkanani

sukkanasi

sukkanansa / sukkanaan

sukkinani

sukkinasi

sukkinansa / sukkinaan

Abe

-tta

sukattani

sukattasi

sukattansa / sukattaan

sukittani

sukittasi

sukittansa / sukittaan

Com

-ne

-

-

-

sukkineni

sukkinesi

sukkinensa / sukkineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sukkamme

sukkamme

sukkanne

sukkanne

sukkansa

sukkansa

Par

-ta

sukkaamme

sukkiamme

sukkaanne

sukkianne

sukkaansa

sukkiansa / sukkiaan

Gen

-n

sukkamme

sukkiemme

sukkanne

sukkienne

sukkansa

sukkiensa

Ill

mihin

sukkaamme

sukkiimme

sukkaanne

sukkiinne

sukkaansa

sukkiinsa

Ine

-ssa

sukassamme

sukissamme

sukassanne

sukissanne

sukassansa / sukassaan

sukissansa / sukissaan

Ela

-sta

sukastamme

sukistamme

sukastanne

sukistanne

sukastansa / sukastaan

sukistansa / sukistaan

All

-lle

sukallemme

sukillemme

sukallenne

sukillenne

sukallensa / sukalleen

sukillensa / sukillean

Ade

-lla

sukallamme

sukillamme

sukallanne

sukillanne

sukallansa / sukallaan

sukillansa / sukillaan

Abl

-lta

sukaltamme

sukiltamme

sukaltanne

sukiltanne

sukaltansa / sukaltaan

sukiltansa / sukiltaan

Tra

-ksi

sukaksemme

sukiksemme

sukaksenne

sukiksenne

sukaksensa / sukakseen

sukiksensa / sukikseen

Ess

-na

sukkanamme

sukkinamme

sukkananne

sukkinanne

sukkanansa / sukkanaan

sukkinansa / sukkinaan

Abe

-tta

sukattamme

sukittamme

sukattanne

sukittanne

sukattansa / sukattaan

sukittansa / sukittaan

Com

-ne

-

sukkinemme

-

sukkinenne

-

sukkinensa / sukkineen

Singular

Plural

Nom

-

sukkamme

sukkanne

sukkansa

sukkamme

sukkanne

sukkansa

Par

-ta

sukkaamme

sukkaanne

sukkaansa

sukkiamme

sukkianne

sukkiansa / sukkiaan

Gen

-n

sukkamme

sukkanne

sukkansa

sukkiemme

sukkienne

sukkiensa

Ill

mihin

sukkaamme

sukkaanne

sukkaansa

sukkiimme

sukkiinne

sukkiinsa

Ine

-ssa

sukassamme

sukassanne

sukassansa / sukassaan

sukissamme

sukissanne

sukissansa / sukissaan

Ela

-sta

sukastamme

sukastanne

sukastansa / sukastaan

sukistamme

sukistanne

sukistansa / sukistaan

All

-lle

sukallemme

sukallenne

sukallensa / sukalleen

sukillemme

sukillenne

sukillensa / sukillean

Ade

-lla

sukallamme

sukallanne

sukallansa / sukallaan

sukillamme

sukillanne

sukillansa / sukillaan

Abl

-lta

sukaltamme

sukaltanne

sukaltansa / sukaltaan

sukiltamme

sukiltanne

sukiltansa / sukiltaan

Tra

-ksi

sukaksemme

sukaksenne

sukaksensa / sukakseen

sukiksemme

sukiksenne

sukiksensa / sukikseen

Ess

-na

sukkanamme

sukkananne

sukkanansa / sukkanaan

sukkinamme

sukkinanne

sukkinansa / sukkinaan

Abe

-tta

sukattamme

sukattanne

sukattansa / sukattaan

sukittamme

sukittanne

sukittansa / sukittaan

Com

-ne

-

-

-

sukkinemme

sukkinenne

sukkinensa / sukkineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

nauha

nauhat

Par

-ta

nauhaa

nauhoja

Gen

-n

nauhan

nauhojen

Ill

mihin

nauhaan

nauhoihin

Ine

-ssa

nauhassa

nauhoissa

Ela

-sta

nauhasta

nauhoista

All

-lle

nauhalle

nauhoille

Ade

-lla

nauhalla

nauhoilla

Abl

-lta

nauhalta

nauhoilta

Tra

-ksi

nauhaksi

nauhoiksi

Ess

-na

nauhana

nauhoina

Abe

-tta

nauhatta

nauhoitta

Com

-ne

-

nauhoine

Ins

-in

-

nauhoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

nauha

nauhat

Par

-ta

nauhaa

nauhoja

Gen

-n

nauhan

nauhojen

Ill

mihin

nauhaan

nauhoihin

Ine

-ssa

nauhassa

nauhoissa

Ela

-sta

nauhasta

nauhoista

All

-lle

nauhalle

nauhoille

Ade

-lla

nauhalla

nauhoilla

Abl

-lta

nauhalta

nauhoilta

Tra

-ksi

nauhaksi

nauhoiksi

Ess

-na

nauhana

nauhoina

Abe

-tta

nauhatta

nauhoitta

Com

-ne

-

nauhoine

Ins

-in

-

nauhoin

tape nauha, teippi, kasetti, mittanauha, liimanauha, nauhoitus
ribbon nauha, kaistale, suikale, panta, riekale
band bändi, yhtye, nauha, taajuusalue, hihna, orkesteri
cord johto, nauha, köysi, liitäntäjohto, nuora, punos
string jono, kieli, naru, nauha, lanka, sarja
webbing nauha, vyö
stripe raita, juova, nauha, piirto, rantu, juomu
lace pitsi, nauha, nyöri
rope köysi, nauha, paula, lasso, kehä, rihma
tie solmio, side, kravatti, yhteys, tasapeli, nauha
bar baari, bar, palkki, tanko, pylväs, nauha
favor suosio, palvelus, etu, suosiollisuus, mielisuosio, nauha
fillet filee, seläke, nauha, kapea kaistale, kapea kaista
flash salama, salamavalo, hujaus, välähdys, vilkahdus, nauha
Show more arrow right
ParaCrawl Corpus; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; Europarl Nauhakenkiä (7). Ankle boots (7). Vain nauhakenkiä. Lace-up only. Nauhan taakse! Get behind the tape. Nauha oli solmussa ja vaikea avata. The tape was tangled and difficult to untangle. Haen siitä nauhat. I'll get the tape from the company. Sinä et ota nauhaa! You are not taking the tape. Nauha löytyy varmasti askartelukaupasta. The ribbon can surely be found in a craft store. Tämä ei ole teidän nauhanne. This isn't your tape. Nauhakenkä (5) Niitti (4). Hollow -out (5) Sparkling Glitter (4). Sinä lähetit ne nauhat. And you must be the one that sent the tapes of my husband. Show more arrow right

Wiktionary

ribbon, band, string - lace, shoelace kengännauha tape (recording media) - fret (in a guitar) - Show more arrow right demonauhaeristysnauhafilminauhahattunauhahelminauhahiusnauhakaluunanauhakanttinauhakaulanauhakengännauhakoristenauhakuminauhakuvanauhakynsinauhamagneettinauhaMöbiuksen nauhanauhakaupunkinauhakoristenauhamatoolkanauhaotsanauhapalmikkonauhapirtanauhapäänauhareunusnauharukousnauhasilkkinauhasukkanauhavideonauhavärinauhaääninauha Show more arrow right From Proto-Finnic nauha (compare Ingrian nauha, Karelian nauha, Votic nauha). Show more arrow right

Wikipedia

Ribbon A ribbon or riband is a thin band of material, typically cloth but also plastic or sometimes metal, used primarily as decorative binding and tying. Cloth ribbons are made of natural materials such as silk, cotton, and jute and of synthetic materials, such as polyester, nylon, and polypropylene. Ribbon is used for useful, ornamental, and symbolic purposes. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

nauhani

nauhani

nauhasi

nauhasi

nauhansa

nauhansa

Par

-ta

nauhaani

nauhojani

nauhaasi

nauhojasi

nauhaansa / nauhaaan

nauhojansa / nauhojaan

Gen

-n

nauhani

nauhojeni

nauhasi

nauhojesi

nauhansa

nauhojensa

Ill

mihin

nauhaani

nauhoihini

nauhaasi

nauhoihisi

nauhaansa

nauhoihinsa

Ine

-ssa

nauhassani

nauhoissani

nauhassasi

nauhoissasi

nauhassansa / nauhassaan

nauhoissansa / nauhoissaan

Ela

-sta

nauhastani

nauhoistani

nauhastasi

nauhoistasi

nauhastansa / nauhastaan

nauhoistansa / nauhoistaan

All

-lle

nauhalleni

nauhoilleni

nauhallesi

nauhoillesi

nauhallensa / nauhalleen

nauhoillensa / nauhoillean

Ade

-lla

nauhallani

nauhoillani

nauhallasi

nauhoillasi

nauhallansa / nauhallaan

nauhoillansa / nauhoillaan

Abl

-lta

nauhaltani

nauhoiltani

nauhaltasi

nauhoiltasi

nauhaltansa / nauhaltaan

nauhoiltansa / nauhoiltaan

Tra

-ksi

nauhakseni

nauhoikseni

nauhaksesi

nauhoiksesi

nauhaksensa / nauhakseen

nauhoiksensa / nauhoikseen

Ess

-na

nauhanani

nauhoinani

nauhanasi

nauhoinasi

nauhanansa / nauhanaan

nauhoinansa / nauhoinaan

Abe

-tta

nauhattani

nauhoittani

nauhattasi

nauhoittasi

nauhattansa / nauhattaan

nauhoittansa / nauhoittaan

Com

-ne

-

nauhoineni

-

nauhoinesi

-

nauhoinensa / nauhoineen

Singular

Plural

Nom

-

nauhani

nauhasi

nauhansa

nauhani

nauhasi

nauhansa

Par

-ta

nauhaani

nauhaasi

nauhaansa / nauhaaan

nauhojani

nauhojasi

nauhojansa / nauhojaan

Gen

-n

nauhani

nauhasi

nauhansa

nauhojeni

nauhojesi

nauhojensa

Ill

mihin

nauhaani

nauhaasi

nauhaansa

nauhoihini

nauhoihisi

nauhoihinsa

Ine

-ssa

nauhassani

nauhassasi

nauhassansa / nauhassaan

nauhoissani

nauhoissasi

nauhoissansa / nauhoissaan

Ela

-sta

nauhastani

nauhastasi

nauhastansa / nauhastaan

nauhoistani

nauhoistasi

nauhoistansa / nauhoistaan

All

-lle

nauhalleni

nauhallesi

nauhallensa / nauhalleen

nauhoilleni

nauhoillesi

nauhoillensa / nauhoillean

Ade

-lla

nauhallani

nauhallasi

nauhallansa / nauhallaan

nauhoillani

nauhoillasi

nauhoillansa / nauhoillaan

Abl

-lta

nauhaltani

nauhaltasi

nauhaltansa / nauhaltaan

nauhoiltani

nauhoiltasi

nauhoiltansa / nauhoiltaan

Tra

-ksi

nauhakseni

nauhaksesi

nauhaksensa / nauhakseen

nauhoikseni

nauhoiksesi

nauhoiksensa / nauhoikseen

Ess

-na

nauhanani

nauhanasi

nauhanansa / nauhanaan

nauhoinani

nauhoinasi

nauhoinansa / nauhoinaan

Abe

-tta

nauhattani

nauhattasi

nauhattansa / nauhattaan

nauhoittani

nauhoittasi

nauhoittansa / nauhoittaan

Com

-ne

-

-

-

nauhoineni

nauhoinesi

nauhoinensa / nauhoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

nauhamme

nauhamme

nauhanne

nauhanne

nauhansa

nauhansa

Par

-ta

nauhaamme

nauhojamme

nauhaanne

nauhojanne

nauhaansa / nauhaaan

nauhojansa / nauhojaan

Gen

-n

nauhamme

nauhojemme

nauhanne

nauhojenne

nauhansa

nauhojensa

Ill

mihin

nauhaamme

nauhoihimme

nauhaanne

nauhoihinne

nauhaansa

nauhoihinsa

Ine

-ssa

nauhassamme

nauhoissamme

nauhassanne

nauhoissanne

nauhassansa / nauhassaan

nauhoissansa / nauhoissaan

Ela

-sta

nauhastamme

nauhoistamme

nauhastanne

nauhoistanne

nauhastansa / nauhastaan

nauhoistansa / nauhoistaan

All

-lle

nauhallemme

nauhoillemme

nauhallenne

nauhoillenne

nauhallensa / nauhalleen

nauhoillensa / nauhoillean

Ade

-lla

nauhallamme

nauhoillamme

nauhallanne

nauhoillanne

nauhallansa / nauhallaan

nauhoillansa / nauhoillaan

Abl

-lta

nauhaltamme

nauhoiltamme

nauhaltanne

nauhoiltanne

nauhaltansa / nauhaltaan

nauhoiltansa / nauhoiltaan

Tra

-ksi

nauhaksemme

nauhoiksemme

nauhaksenne

nauhoiksenne

nauhaksensa / nauhakseen

nauhoiksensa / nauhoikseen

Ess

-na

nauhanamme

nauhoinamme

nauhananne

nauhoinanne

nauhanansa / nauhanaan

nauhoinansa / nauhoinaan

Abe

-tta

nauhattamme

nauhoittamme

nauhattanne

nauhoittanne

nauhattansa / nauhattaan

nauhoittansa / nauhoittaan

Com

-ne

-

nauhoinemme

-

nauhoinenne

-

nauhoinensa / nauhoineen

Singular

Plural

Nom

-

nauhamme

nauhanne

nauhansa

nauhamme

nauhanne

nauhansa

Par

-ta

nauhaamme

nauhaanne

nauhaansa / nauhaaan

nauhojamme

nauhojanne

nauhojansa / nauhojaan

Gen

-n

nauhamme

nauhanne

nauhansa

nauhojemme

nauhojenne

nauhojensa

Ill

mihin

nauhaamme

nauhaanne

nauhaansa

nauhoihimme

nauhoihinne

nauhoihinsa

Ine

-ssa

nauhassamme

nauhassanne

nauhassansa / nauhassaan

nauhoissamme

nauhoissanne

nauhoissansa / nauhoissaan

Ela

-sta

nauhastamme

nauhastanne

nauhastansa / nauhastaan

nauhoistamme

nauhoistanne

nauhoistansa / nauhoistaan

All

-lle

nauhallemme

nauhallenne

nauhallensa / nauhalleen

nauhoillemme

nauhoillenne

nauhoillensa / nauhoillean

Ade

-lla

nauhallamme

nauhallanne

nauhallansa / nauhallaan

nauhoillamme

nauhoillanne

nauhoillansa / nauhoillaan

Abl

-lta

nauhaltamme

nauhaltanne

nauhaltansa / nauhaltaan

nauhoiltamme

nauhoiltanne

nauhoiltansa / nauhoiltaan

Tra

-ksi

nauhaksemme

nauhaksenne

nauhaksensa / nauhakseen

nauhoiksemme

nauhoiksenne

nauhoiksensa / nauhoikseen

Ess

-na

nauhanamme

nauhananne

nauhanansa / nauhanaan

nauhoinamme

nauhoinanne

nauhoinansa / nauhoinaan

Abe

-tta

nauhattamme

nauhattanne

nauhattansa / nauhattaan

nauhoittamme

nauhoittanne

nauhoittansa / nauhoittaan

Com

-ne

-

-

-

nauhoinemme

nauhoinenne

nauhoinensa / nauhoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept