logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

hukassa, Unclassified particle, lexical feature for undecided particles

Word analysis
hukassa

hukassa

hukassa

Unclassified particle, lexical feature for undecided particles

hukassa

Adverb

hukka

Noun, Singular Inessive

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

wasted, lost (in an unknown location) Fin:Laskimeni on hukassa.Eng:My calculator is lost. Show more arrow right Hukassa is used with the verb olla (“to be”) and hukkaan with mennä (“to go”), joutua (“to end up”) or other verb describing transition. Show more arrow right
undone hukassa, tekemätön, mennyt
ruined pilalla, tuhoutunut, raunioitunut, hukassa, täysin pilalla, raunio-
beyond redemption mennyttä kalua, hukassa
sunk hukassa, mennyt
past redemption hukassa
on the rocks jäillä, karilla, hukassa
Show more arrow right
OPUS, book: "Harry Potter and the Sorcerer's Stone", paragraph 5748; Tatoeba, sentence 4328133; Tatoeba; OpenSubtitles, movie: "The Happening", line 255023; OPUS; Tatoeba, sentence 2953433; Europarl Parallel Corpus Olen hukassa ilman sinua, en tiedä mitä tekisin. I'm at a loss without you, I don't know what to do. Olen hukassa ja tarvitsen apuasi löytääkseni hotellin. I'm lost and I need your help to find the hotel. Työkalut ovat aina hukassa autotallissa. The tools are always missing in the garage. Opiskelija oli hukassa ja tarvitsi neuvoja tenttiä varten. The student was confused and needed advice for the exam. Lapset juoksentelivat kuin hukassa mekko päässä. The children ran around like crazy with a dress on their head. Tavarani olivat hukassa lentokentällä, mutta onneksi ne löytyivät. My belongings were misplaced at the airport, but luckily they were found. Avaimet ovat taas hukassa enkä löydä niitä mistään. The keys are lost again and I can't find them anywhere. Puhelin on hukassa enkä muista minne sen viimeksi laitoin. The phone is missing and I can't remember where I last put it. Hukassa olevaa kissaa etsitään parhaillaan koko naapurustosta. The missing cat is currently being searched for throughout the whole neighborhood. Show more arrow right
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

wasted, lost (in an unknown location) Fin:Laskimeni on hukassa.Eng:My calculator is lost. Show more arrow right Hukassa is used with the verb olla (“to be”) and hukkaan with mennä (“to go”), joutua (“to end up”) or other verb describing transition. Show more arrow right
undone hukassa, tekemätön, mennyt
ruined pilalla, tuhoutunut, raunioitunut, hukassa, täysin pilalla, raunio-
beyond redemption mennyttä kalua, hukassa
sunk hukassa, mennyt
past redemption hukassa
on the rocks jäillä, karilla, hukassa
Show more arrow right
OPUS, book: "Harry Potter and the Sorcerer's Stone", paragraph 5748; Tatoeba, sentence 4328133; Tatoeba; OpenSubtitles, movie: "The Happening", line 255023; OPUS; Tatoeba, sentence 2953433; Europarl Parallel Corpus Olen hukassa ilman sinua, en tiedä mitä tekisin. I'm at a loss without you, I don't know what to do. Olen hukassa ja tarvitsen apuasi löytääkseni hotellin. I'm lost and I need your help to find the hotel. Työkalut ovat aina hukassa autotallissa. The tools are always missing in the garage. Opiskelija oli hukassa ja tarvitsi neuvoja tenttiä varten. The student was confused and needed advice for the exam. Lapset juoksentelivat kuin hukassa mekko päässä. The children ran around like crazy with a dress on their head. Tavarani olivat hukassa lentokentällä, mutta onneksi ne löytyivät. My belongings were misplaced at the airport, but luckily they were found. Avaimet ovat taas hukassa enkä löydä niitä mistään. The keys are lost again and I can't find them anywhere. Puhelin on hukassa enkä muista minne sen viimeksi laitoin. The phone is missing and I can't remember where I last put it. Hukassa olevaa kissaa etsitään parhaillaan koko naapurustosta. The missing cat is currently being searched for throughout the whole neighborhood. Show more arrow right

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

hukka

hukat

Par

-ta

hukkaa

hukkia

Gen

-n

hukan

hukkien

Ill

mihin

hukkaan

hukkiin

Ine

-ssa

hukassa

hukissa

Ela

-sta

hukasta

hukista

All

-lle

hukalle

hukille

Ade

-lla

hukalla

hukilla

Abl

-lta

hukalta

hukilta

Tra

-ksi

hukaksi

hukiksi

Ess

-na

hukkana

hukkina

Abe

-tta

hukatta

hukitta

Com

-ne

-

hukkine

Ins

-in

-

hukin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

hukka

hukat

Par

-ta

hukkaa

hukkia

Gen

-n

hukan

hukkien

Ill

mihin

hukkaan

hukkiin

Ine

-ssa

hukassa

hukissa

Ela

-sta

hukasta

hukista

All

-lle

hukalle

hukille

Ade

-lla

hukalla

hukilla

Abl

-lta

hukalta

hukilta

Tra

-ksi

hukaksi

hukiksi

Ess

-na

hukkana

hukkina

Abe

-tta

hukatta

hukitta

Com

-ne

-

hukkine

Ins

-in

-

hukin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

loss menetys, tappio, häviö, hukka, puute
drain viemäri, dreeni, hukkaantuminen, vuoto, laskuoja, hukka
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; Tatoeba Parallel Corpus, sentence 5000 in the Finnish-English alignment file.; Fin-Eng V2 Älä hukkaa sitä. Don't lose it. Vieläkö ajan hukkaa? Still wasting our time? Hän oli hukassa koko päivän. She was lost all day. Kissani on usein hukissa. My cat is often lost. Älä hukkaa lahjojasi. But don't waste your talent. Sheriffi hukkaa aseen. Sheriff loses his gun? Älä hukkaa sitä poikaa. Don't lose the boy. Hukka pääsi vapaaksi. The waste got free. Gunvald ei hukkaa mitään. Gunvald loses nothing. Oliko se siis ajan hukkaa? Oh, so you're saying it was just a waste of time? Show more arrow right

Wiktionary

waste, loss; often used as head of compound terms, in which the modifier reveals what is lost, e.g. rahanhukka (“waste of money”), verenhukka (“blood loss”); see also hukassa, hukkaan. (idiomatic, usually in phrases) doom, peril (adverse or terrible fate) (familiar, informal) wolf (hunting) A situation in which a hound loses the scent and is not able to find it again. Show more arrow right (wolf): susi Show more arrow right hukassahukatahukkaanhukkaantuahukka periihukkautuamennä hukkaan Show more arrow right ajanhukkahukanputkihukka-aikahukkaanheitettyhukkakaurahukkalämpöhukkapalahukkaprosenttihukkaputkihukkareissuhukkatyöhukkateilläpunahukkapussihukkasusihukkaverenhukka Show more arrow right From Proto-Finnic hukka (“loss, ruin”), with uncertain links to Permic and Germanic languages. The meaning "wolf", characteristic of the Eastern Finnish dialects, is originally euphemistic. Show more arrow right

Wikipedia

nestehukka
verenhukka), tappio, tuho tms. Pikku Hukka
sarjakuvahahmo, Sepe Suden poika Liikuntakeskus Hukka
liikuntakeskus Oulun Heinäpäässä suden
(Canis lupus) kansanomainen, lähinnä eufemistinen nimitys Alpo Hukka
(1916–2016), suomalainen rovasti ja lähetysjohtaja Antti Hukka (s. 1987), suomalainen jalkapalloilija Minttu Hukka (s. 1995), suomalainen keskimatkojen juoksija Raimo Hukka (s. 1948), suomalainen jalkapalloilija Virpi Hukka (s. 1991), suomalainen pesäpalloilija
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

hukkani

hukkani

hukkasi

hukkasi

hukkansa

hukkansa

Par

-ta

hukkaani

hukkiani

hukkaasi

hukkiasi

hukkaansa

hukkiansa / hukkiaan

Gen

-n

hukkani

hukkieni

hukkasi

hukkiesi

hukkansa

hukkiensa

Ill

mihin

hukkaani

hukkiini

hukkaasi

hukkiisi

hukkaansa

hukkiinsa

Ine

-ssa

hukassani

hukissani

hukassasi

hukissasi

hukassansa / hukassaan

hukissansa / hukissaan

Ela

-sta

hukastani

hukistani

hukastasi

hukistasi

hukastansa / hukastaan

hukistansa / hukistaan

All

-lle

hukalleni

hukilleni

hukallesi

hukillesi

hukallensa / hukalleen

hukillensa / hukillean

Ade

-lla

hukallani

hukillani

hukallasi

hukillasi

hukallansa / hukallaan

hukillansa / hukillaan

Abl

-lta

hukaltani

hukiltani

hukaltasi

hukiltasi

hukaltansa / hukaltaan

hukiltansa / hukiltaan

Tra

-ksi

hukakseni

hukikseni

hukaksesi

hukiksesi

hukaksensa / hukakseen

hukiksensa / hukikseen

Ess

-na

hukkanani

hukkinani

hukkanasi

hukkinasi

hukkanansa / hukkanaan

hukkinansa / hukkinaan

Abe

-tta

hukattani

hukittani

hukattasi

hukittasi

hukattansa / hukattaan

hukittansa / hukittaan

Com

-ne

-

hukkineni

-

hukkinesi

-

hukkinensa / hukkineen

Singular

Plural

Nom

-

hukkani

hukkasi

hukkansa

hukkani

hukkasi

hukkansa

Par

-ta

hukkaani

hukkaasi

hukkaansa

hukkiani

hukkiasi

hukkiansa / hukkiaan

Gen

-n

hukkani

hukkasi

hukkansa

hukkieni

hukkiesi

hukkiensa

Ill

mihin

hukkaani

hukkaasi

hukkaansa

hukkiini

hukkiisi

hukkiinsa

Ine

-ssa

hukassani

hukassasi

hukassansa / hukassaan

hukissani

hukissasi

hukissansa / hukissaan

Ela

-sta

hukastani

hukastasi

hukastansa / hukastaan

hukistani

hukistasi

hukistansa / hukistaan

All

-lle

hukalleni

hukallesi

hukallensa / hukalleen

hukilleni

hukillesi

hukillensa / hukillean

Ade

-lla

hukallani

hukallasi

hukallansa / hukallaan

hukillani

hukillasi

hukillansa / hukillaan

Abl

-lta

hukaltani

hukaltasi

hukaltansa / hukaltaan

hukiltani

hukiltasi

hukiltansa / hukiltaan

Tra

-ksi

hukakseni

hukaksesi

hukaksensa / hukakseen

hukikseni

hukiksesi

hukiksensa / hukikseen

Ess

-na

hukkanani

hukkanasi

hukkanansa / hukkanaan

hukkinani

hukkinasi

hukkinansa / hukkinaan

Abe

-tta

hukattani

hukattasi

hukattansa / hukattaan

hukittani

hukittasi

hukittansa / hukittaan

Com

-ne

-

-

-

hukkineni

hukkinesi

hukkinensa / hukkineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

hukkamme

hukkamme

hukkanne

hukkanne

hukkansa

hukkansa

Par

-ta

hukkaamme

hukkiamme

hukkaanne

hukkianne

hukkaansa

hukkiansa / hukkiaan

Gen

-n

hukkamme

hukkiemme

hukkanne

hukkienne

hukkansa

hukkiensa

Ill

mihin

hukkaamme

hukkiimme

hukkaanne

hukkiinne

hukkaansa

hukkiinsa

Ine

-ssa

hukassamme

hukissamme

hukassanne

hukissanne

hukassansa / hukassaan

hukissansa / hukissaan

Ela

-sta

hukastamme

hukistamme

hukastanne

hukistanne

hukastansa / hukastaan

hukistansa / hukistaan

All

-lle

hukallemme

hukillemme

hukallenne

hukillenne

hukallensa / hukalleen

hukillensa / hukillean

Ade

-lla

hukallamme

hukillamme

hukallanne

hukillanne

hukallansa / hukallaan

hukillansa / hukillaan

Abl

-lta

hukaltamme

hukiltamme

hukaltanne

hukiltanne

hukaltansa / hukaltaan

hukiltansa / hukiltaan

Tra

-ksi

hukaksemme

hukiksemme

hukaksenne

hukiksenne

hukaksensa / hukakseen

hukiksensa / hukikseen

Ess

-na

hukkanamme

hukkinamme

hukkananne

hukkinanne

hukkanansa / hukkanaan

hukkinansa / hukkinaan

Abe

-tta

hukattamme

hukittamme

hukattanne

hukittanne

hukattansa / hukattaan

hukittansa / hukittaan

Com

-ne

-

hukkinemme

-

hukkinenne

-

hukkinensa / hukkineen

Singular

Plural

Nom

-

hukkamme

hukkanne

hukkansa

hukkamme

hukkanne

hukkansa

Par

-ta

hukkaamme

hukkaanne

hukkaansa

hukkiamme

hukkianne

hukkiansa / hukkiaan

Gen

-n

hukkamme

hukkanne

hukkansa

hukkiemme

hukkienne

hukkiensa

Ill

mihin

hukkaamme

hukkaanne

hukkaansa

hukkiimme

hukkiinne

hukkiinsa

Ine

-ssa

hukassamme

hukassanne

hukassansa / hukassaan

hukissamme

hukissanne

hukissansa / hukissaan

Ela

-sta

hukastamme

hukastanne

hukastansa / hukastaan

hukistamme

hukistanne

hukistansa / hukistaan

All

-lle

hukallemme

hukallenne

hukallensa / hukalleen

hukillemme

hukillenne

hukillensa / hukillean

Ade

-lla

hukallamme

hukallanne

hukallansa / hukallaan

hukillamme

hukillanne

hukillansa / hukillaan

Abl

-lta

hukaltamme

hukaltanne

hukaltansa / hukaltaan

hukiltamme

hukiltanne

hukiltansa / hukiltaan

Tra

-ksi

hukaksemme

hukaksenne

hukaksensa / hukakseen

hukiksemme

hukiksenne

hukiksensa / hukikseen

Ess

-na

hukkanamme

hukkananne

hukkanansa / hukkanaan

hukkinamme

hukkinanne

hukkinansa / hukkinaan

Abe

-tta

hukattamme

hukattanne

hukattansa / hukattaan

hukittamme

hukittanne

hukittansa / hukittaan

Com

-ne

-

-

-

hukkinemme

hukkinenne

hukkinensa / hukkineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept