logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

juoda, verb

Word analysis
juova

juova

juoda

Verb, Active voice Participle with suffix va Singular Nominative

juova

Noun, Singular Nominative

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

(transitive) to drink Show more arrow right Nouns juomajuopajuovajuoppojuotava Verbs factitive juottaapassive juopua Show more arrow right From Proto-Finnic joodak, from Proto-Uralic jëxe-. Cognates include Estonian jooma, Northern Sami juhkat, Mansi аюӈкве (aûňkve) and Hungarian iszik. Show more arrow right
to drink juoda, killittää, ryypätä
to indulge langeta, juoda, mässäillä, tyydyttää, suoda itselleen, antaa jklle myöten
to have olla, saada, hankkia, nauttia, syödä, juoda
to imbibe juoda, imeä itseensä
to hoist siemaista, nostaa, juoda
to sink upota, upottaa, vajota, painua, laskea, juoda
Show more arrow right
OpenSubtitles; Europarl; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba Oletko juova olutta ennen? Have you drunk beer before? Hän juova kahvia aamiaiseksi. He drank coffee for breakfast. Hän juo. He does. Juo mehua. Do you think we can? Minä join. I drank the drink. Kala juova vettä kuten muutkin eläimet. The fish drinks water like other animals. Juo maitosi. Drink your milk. Juo enemmän. I think you need to drink more. En juo enää. I stopped drinking. Join kaljan. I had a beer. Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

juon

en juo

ii

juot

et juo

iii

juo

ei juo

Plural

Positive

Negative

i

juomme / juodaan

emme juo / ei juoda

ii

juotte

ette juo

iii

juovat

eivät juo

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

join

en juonut

ii

joit

et juonut

iii

joi

ei juonut

Plural

Positive

Negative

i

joimme / juotiin

emme juoneet / ei juotu

ii

joitte

ette juoneet

iii

joivat

eivät juoneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen juonut

en ole juonut

ii

olet juonut

et ole juonut

iii

on juonut

ei ole juonut

Plural

Positive

Negative

i

olemme juoneet

emme ole juoneet

ii

olette juoneet

ette ole juoneet

iii

ovat juoneet

eivät ole juoneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin juonut

en ollut juonut

ii

olit juonut

et ollut juonut

iii

oli juonut

ei ollut juonut

Plural

Positive

Negative

i

olimme juoneet

emme olleet juoneet

ii

olitte juoneet

ette olleet juoneet

iii

olivat juoneet

eivät olleet juoneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

joisin

en joisi

ii

joisit

et joisi

iii

joisi

ei joisi

Plural

Positive

Negative

i

joisimme

emme joisi

ii

joisitte

ette joisi

iii

joisivat

eivät joisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin juonut

en olisi juonut

ii

olisit juonut

et olisi juonut

iii

olisi juonut

ei olisi juonut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme juoneet

emme olisi juoneet

ii

olisitte juoneet

ette olisi juoneet

iii

olisivat juoneet

eivät olisi juoneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

juonen

en juone

ii

juonet

et juone

iii

juonee

ei juone

Plural

Positive

Negative

i

juonemme

emme juone

ii

juonette

ette juone

iii

juonevat

eivät juone

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen juonut

en liene juonut

ii

lienet juonut

et liene juonut

iii

lienee juonut

ei liene juonut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme juoneet

emme liene juoneet

ii

lienette juoneet

ette liene juoneet

iii

lienevät juoneet

eivät liene juoneet

Imperative

Singular

i

-

ii

juo

iii

juokoon

Plural

i

juokaamme

ii

juokaa

iii

juokoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

juoda

Tra

-ksi

juodaksensa / juodakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

juodessa

Ins

-in

juoden

Ine

-ssa

juotaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

juomaan

Ine

-ssa

juomassa

Ela

-sta

juomasta

Ade

-lla

juomalla

Abe

-tta

juomatta

Ins

-in

juoman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

juominen

Par

-ta

juomista

Infinitive V

juomaisillaan / juomaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

juodaan

ei juoda

Imperfect

juotiin

ei juotu

Potential

juotaneen

ei juotane

Conditional

juotaisiin

ei juotaisi

Imperative Present

juotakoon

älköön juotako

Imperative Perfect

olkoon juotu

älköön juotu

Positive

Negative

Present

juodaan

ei juoda

Imperfect

juotiin

ei juotu

Potential

juotaneen

ei juotane

Conditional

juotaisiin

ei juotaisi

Imperative Present

juotakoon

älköön juotako

Imperative Perfect

olkoon juotu

älköön juotu

Participle

Active

Passive

1st

juova

juotava

2nd

juonut

juotu

3rd

juoma

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juova

juovat

Par

-ta

juovaa

juovia

Gen

-n

juovan

juovien

Ill

mihin

juovaan

juoviin

Ine

-ssa

juovassa

juovissa

Ela

-sta

juovasta

juovista

All

-lle

juovalle

juoville

Ade

-lla

juovalla

juovilla

Abl

-lta

juovalta

juovilta

Tra

-ksi

juovaksi

juoviksi

Ess

-na

juovana

juovina

Abe

-tta

juovatta

juovitta

Com

-ne

-

juovine

Ins

-in

-

juovin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juova

juovat

Par

-ta

juovaa

juovia

Gen

-n

juovan

juovien

Ill

mihin

juovaan

juoviin

Ine

-ssa

juovassa

juovissa

Ela

-sta

juovasta

juovista

All

-lle

juovalle

juoville

Ade

-lla

juovalla

juovilla

Abl

-lta

juovalta

juovilta

Tra

-ksi

juovaksi

juoviksi

Ess

-na

juovana

juovina

Abe

-tta

juovatta

juovitta

Com

-ne

-

juovine

Ins

-in

-

juovin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

line linja, rivi, viiva, johto, raja, juova
stripe raita, juova, nauha, piirto, rantu, juomu
streak viiru, juova, raita, piirre, sarja, juomu
thread kierre, lanka, kierteet, punainen lanka, juova, johtoajatus
weal jälki, juova
trail polku, jälki, jäljet, tie, vana, juova
bar baari, bar, palkki, tanko, pylväs, juova
welt juova, reunus, reunos, piiskanjälki
vein laskimo, suoni, verisuoni, juoni, juonne, juova
seam sauma, ommel, liitos, liitoskohta, jatkos, juova
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus, sentence 429638.; Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles; OpenSubtitles2018.v3; OPUS Corpus; Europarl Parallel Corpus Juova on musta ja valkoinen. The stripe is black and white. Hänellä oli päässä punainen juova. He had a red stripe on his head. Juova kiemurteli pitkin hänen selkäänsä. The stripe meandered along his back. Hän valitsi sinisen puvun, jossa oli valkoinen juova. He chose a blue suit with a white stripe. Juova kulki pitkin hänen poskeaan aina leukaan saakka. The streak ran along his cheek all the way to his chin. Katso noita juovia. Look at the generational grain! En halua Clairen juovan. I don't want her drinking. Ei ole mitään juovaa. Baby, there's no streak. Juovan väri oli vaaleanpunainen. The color of the line was pale pink. Juovan leveys oli 5 senttimetriä. The width of the stripe was 5 centimeters. Show more arrow right

Wiktionary

stripe, streak scan line, line Show more arrow right raitaviiru Show more arrow right juovikas juovittaa Show more arrow right From Proto-Finnic jooma (compare Estonian joom (“wake, trail; stream”), Ingrian jōma (“route, passage”), Livonian jūom (“depression; deep part in a body of water”), Votic jōma (“strait”)), possibly derived from joodak (“to drink”) (whence juoda). From juoda (“to drink”) through juo +‎ -va, or earlier. Compare juopa. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

juovani

juovani

juovasi

juovasi

juovansa

juovansa

Par

-ta

juovaani

juoviani

juovaasi

juoviasi

juovaansa

juoviansa / juoviaan

Gen

-n

juovani

juovieni

juovasi

juoviesi

juovansa

juoviensa

Ill

mihin

juovaani

juoviini

juovaasi

juoviisi

juovaansa

juoviinsa

Ine

-ssa

juovassani

juovissani

juovassasi

juovissasi

juovassansa / juovassaan

juovissansa / juovissaan

Ela

-sta

juovastani

juovistani

juovastasi

juovistasi

juovastansa / juovastaan

juovistansa / juovistaan

All

-lle

juovalleni

juovilleni

juovallesi

juovillesi

juovallensa / juovalleen

juovillensa / juovillean

Ade

-lla

juovallani

juovillani

juovallasi

juovillasi

juovallansa / juovallaan

juovillansa / juovillaan

Abl

-lta

juovaltani

juoviltani

juovaltasi

juoviltasi

juovaltansa / juovaltaan

juoviltansa / juoviltaan

Tra

-ksi

juovakseni

juovikseni

juovaksesi

juoviksesi

juovaksensa / juovakseen

juoviksensa / juovikseen

Ess

-na

juovanani

juovinani

juovanasi

juovinasi

juovanansa / juovanaan

juovinansa / juovinaan

Abe

-tta

juovattani

juovittani

juovattasi

juovittasi

juovattansa / juovattaan

juovittansa / juovittaan

Com

-ne

-

juovineni

-

juovinesi

-

juovinensa / juovineen

Singular

Plural

Nom

-

juovani

juovasi

juovansa

juovani

juovasi

juovansa

Par

-ta

juovaani

juovaasi

juovaansa

juoviani

juoviasi

juoviansa / juoviaan

Gen

-n

juovani

juovasi

juovansa

juovieni

juoviesi

juoviensa

Ill

mihin

juovaani

juovaasi

juovaansa

juoviini

juoviisi

juoviinsa

Ine

-ssa

juovassani

juovassasi

juovassansa / juovassaan

juovissani

juovissasi

juovissansa / juovissaan

Ela

-sta

juovastani

juovastasi

juovastansa / juovastaan

juovistani

juovistasi

juovistansa / juovistaan

All

-lle

juovalleni

juovallesi

juovallensa / juovalleen

juovilleni

juovillesi

juovillensa / juovillean

Ade

-lla

juovallani

juovallasi

juovallansa / juovallaan

juovillani

juovillasi

juovillansa / juovillaan

Abl

-lta

juovaltani

juovaltasi

juovaltansa / juovaltaan

juoviltani

juoviltasi

juoviltansa / juoviltaan

Tra

-ksi

juovakseni

juovaksesi

juovaksensa / juovakseen

juovikseni

juoviksesi

juoviksensa / juovikseen

Ess

-na

juovanani

juovanasi

juovanansa / juovanaan

juovinani

juovinasi

juovinansa / juovinaan

Abe

-tta

juovattani

juovattasi

juovattansa / juovattaan

juovittani

juovittasi

juovittansa / juovittaan

Com

-ne

-

-

-

juovineni

juovinesi

juovinensa / juovineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

juovamme

juovamme

juovanne

juovanne

juovansa

juovansa

Par

-ta

juovaamme

juoviamme

juovaanne

juovianne

juovaansa

juoviansa / juoviaan

Gen

-n

juovamme

juoviemme

juovanne

juovienne

juovansa

juoviensa

Ill

mihin

juovaamme

juoviimme

juovaanne

juoviinne

juovaansa

juoviinsa

Ine

-ssa

juovassamme

juovissamme

juovassanne

juovissanne

juovassansa / juovassaan

juovissansa / juovissaan

Ela

-sta

juovastamme

juovistamme

juovastanne

juovistanne

juovastansa / juovastaan

juovistansa / juovistaan

All

-lle

juovallemme

juovillemme

juovallenne

juovillenne

juovallensa / juovalleen

juovillensa / juovillean

Ade

-lla

juovallamme

juovillamme

juovallanne

juovillanne

juovallansa / juovallaan

juovillansa / juovillaan

Abl

-lta

juovaltamme

juoviltamme

juovaltanne

juoviltanne

juovaltansa / juovaltaan

juoviltansa / juoviltaan

Tra

-ksi

juovaksemme

juoviksemme

juovaksenne

juoviksenne

juovaksensa / juovakseen

juoviksensa / juovikseen

Ess

-na

juovanamme

juovinamme

juovananne

juovinanne

juovanansa / juovanaan

juovinansa / juovinaan

Abe

-tta

juovattamme

juovittamme

juovattanne

juovittanne

juovattansa / juovattaan

juovittansa / juovittaan

Com

-ne

-

juovinemme

-

juovinenne

-

juovinensa / juovineen

Singular

Plural

Nom

-

juovamme

juovanne

juovansa

juovamme

juovanne

juovansa

Par

-ta

juovaamme

juovaanne

juovaansa

juoviamme

juovianne

juoviansa / juoviaan

Gen

-n

juovamme

juovanne

juovansa

juoviemme

juovienne

juoviensa

Ill

mihin

juovaamme

juovaanne

juovaansa

juoviimme

juoviinne

juoviinsa

Ine

-ssa

juovassamme

juovassanne

juovassansa / juovassaan

juovissamme

juovissanne

juovissansa / juovissaan

Ela

-sta

juovastamme

juovastanne

juovastansa / juovastaan

juovistamme

juovistanne

juovistansa / juovistaan

All

-lle

juovallemme

juovallenne

juovallensa / juovalleen

juovillemme

juovillenne

juovillensa / juovillean

Ade

-lla

juovallamme

juovallanne

juovallansa / juovallaan

juovillamme

juovillanne

juovillansa / juovillaan

Abl

-lta

juovaltamme

juovaltanne

juovaltansa / juovaltaan

juoviltamme

juoviltanne

juoviltansa / juoviltaan

Tra

-ksi

juovaksemme

juovaksenne

juovaksensa / juovakseen

juoviksemme

juoviksenne

juoviksensa / juovikseen

Ess

-na

juovanamme

juovananne

juovanansa / juovanaan

juovinamme

juovinanne

juovinansa / juovinaan

Abe

-tta

juovattamme

juovattanne

juovattansa / juovattaan

juovittamme

juovittanne

juovittansa / juovittaan

Com

-ne

-

-

-

juovinemme

juovinenne

juovinensa / juovineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept