Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

join joka   Pron Rel Pl Ins
juoda   V Act Ind Prt Sg1
joki   N Pl Ins

joka, relative pronoun

up ↑
joka / who, which, thatmikä / which, that
SingularPluralSingularPlural
Nom - joka jotka mikä mit
Par -ta jota joita mi -
Gen -n jonka joittenka / joitten / joiden / joidenka min -
Ill mihin johon / jonne / johonka joihin minne / mihin -
Ine -ssa jossa joissa missä -
Ela -sta josta joista mistä -
All -lle jolle joille mille -
Ade -lla jolla joilla millä -
Abl -lta jolta joilta miltä -
Tra -ksi joksi joiksi miksi -
Ess -na jona joina mi -
Abe -tta jotta joitta - -
Com -ne - - - -
Ins -in - join - -
Wiktionary
that / who / which

in context: As a relative pronoun, joka only tends to refer to the previous word or phrase, as opposed to a whole sentence (like mikä). In colloquial usage, this distinction is usually not as clear-cut.
     Fin: Ostin uuden puhelimen, joka on toiminut hyvin.
     Eng: I bought a new phone that has been working well. ("that" refers to the phone)
     Fin: Ostin uuden puhelimen, mikä oli ihan hyvä kokemus.
     Eng: I bought a new phone, which was quite a good experience. ("which" refers to the purchase)
that / who / which

in context: In Eastern Finnish dialects, the indeclinable stem -ka is still used and, thus, the pronoun forms with -ka can occur in standard Finnish on occasion, because it is not a big error to use it: joidenka, jotenka, joihinka, jonneka etc.
every, each

     Fin: Hän käy lenkillä joka päivä.
     Eng: She goes jogging every day.
     Fin: joka kerta
     Eng: every time
     Fin: joka puolella/puolelta/puolelle, joka paikassa/paikasta/paikkaan
     Eng: everywhere
     Fin: joka tapauksessa
     Eng: in any case, at any rate
     Fin: joka toinen vuosi
     Eng: every two years, biennially
Derived terms:
jok'ainoa
joka ainoa
joka ikinen
jokamies
jokapäiväinen
joka toinen

Etymology:
From the pronominal stem jo- + the suffix -ka. The stem jo- is from Proto-Finnic jo (pronominal stem), from Proto-Finno-Permic jo. Related to Karelian joka, Votic jõka, Northern Sami juogọ, Erzya юза тоза (juza toza) and Eastern Mari юж (ûž).
Source: Wiktionary
Examples:
Hän on mies, joka ei pelkää.He is a man who does not fear.
Tämä on kirja, jota en halua lukea.This is a book that I don't want to read.
Talo jossa asun on Helsingissä.The house where I live is in Helsinki.
Sain lahjan, josta on hyötyä.I got a present which is useful ('of which is use').
Ne olivat aikoja, jotka eivät palaa.Those were the times that will never return.
Tapahtumat joista kuulin olivat kauheita.The events which I heard of were terrible.
Se on paras paikka minkä tiedän.It is the best place that I know.
Tässä ovat kirjeet, jotka lähetit minulle.Here are the letters, that you sent to me.
Tuo on kertomus, johon en usko.That is a story that I don't believe.
Tuli sade, mikä esti matkamme.It rained, which prevented our trip.
Se on parasta, mitä minulle on koskaan tapahtunut.It is the best thing that has ever happened to me.

juoda, Verb

up ↑

Indicative present

PositiveNegative
Singular
i juon en juo
ii juot et juo
iii juo ei juo
Plural
i juomme / juodaan emme juo / ei juoda
ii juotte ette juo
iii juovat eivät juo

Indicative imperfect

PositiveNegative
Singular
i join en juonut
ii joit et juonut
iii joi ei juonut
Plural
i joimme / juotiin emme juoneet / ei juotu
ii joitte ette juoneet
iii joivat eivät juoneet

Indicative perfect

PositiveNegative
Singular
i olen juonut en ole juonut
ii olet juonut et ole juonut
iii on juonut ei ole juonut
Plural
i olemme juoneet emme ole juoneet
ii olette juoneet ette ole juoneet
iii ovat juoneet eivät ole juoneet

Translations & synonyms

drink juoda, killittää, ryypätä
indulge langeta, juoda, mässäillä, tyydyttää, suoda itselleen, antaa jklle myöten
have olla, saada, hankkia, nauttia, syödä, juoda
imbibe juoda, imeä itseensä
hoist siemaista, nostaa, juoda
sink upota, upottaa, vajota, painua, laskea, juoda

Wiktionary
(transitive) to drink

Derived terms:
nouns
juoma
juopa
juova
juoppo
juotava
verbs
factitive juottaa
passive juopua

Etymology:
From Proto-Finnic joodak, from Proto-Uralic jëxe-. Cognates include Estonian jooma, Northern Sami juhkat, Mansi аюӈкве (aûňkve) and Hungarian iszik.
Source: Wiktionary

Indicative plusquamperfect

PositiveNegative
Singular
i olin juonut en ollut juonut
ii olit juonut et ollut juonut
iii oli juonut ei ollut juonut
Plural
i olimme juoneet emme olleet juoneet
ii olitte juoneet ette olleet juoneet
iii olivat juoneet eivät olleet juoneet

Conditional present

PositiveNegative
Singular
i joisin en joisi
ii joisit et joisi
iii joisi ei joisi
Plural
i joisimme emme joisi
ii joisitte ette joisi
iii joisivat eivät joisi

Potential present

PositiveNegative
Singular
i juonen en juone
ii juonet et juone
iii juonee ei juone
Plural
i juonemme emme juone
ii juonette ette juone
iii juonevat eivät juone

Conditional perfect

PositiveNegative
Singular
i olisin juonut en olisi juonut
ii olisit juonut et olisi juonut
iii olisi juonut ei olisi juonut
Plural
i olisimme juoneet emme olisi juoneet
ii olisitte juoneet ette olisi juoneet
iii olisivat juoneet eivät olisi juoneet

Potential perfect

PositiveNegative
Singular
i lienen juonut en liene juonut
ii lienet juonut et liene juonut
iii lienee juonut ei liene juonut
Plural
i lienemme juoneet emme liene juoneet
ii lienette juoneet ette liene juoneet
iii lienevät juoneet eivät liene juoneet

Imperative

Singular
i -
ii juo
iii juokoon
Plural
i juokaamme
ii juokaa
iii juokoot

Infinitive I

Nom - juoda
Tra -ksi juodaksensa / juodakseen

Infinitive II

Ine -ssa juodessa
Ins -in juoden
Ine -ssa juotaessa (passive)

Infinitive IV

Nom - juominen
Par -ta juomista

Infinitive III

Ill mihin juomaan
Ine -ssa juomassa
Ela -sta juomasta
Ade -lla juomalla
Abe -tta juomatta
Ins -in juoman
Ins -in - (passive)

Infinitive V

juomaisillaan / juomaisillansa

Passive

PositiveNegative
Present juodaan ei juoda
Imperfect juotiin ei juotu
Potential juotaneen ei juotane
Conditional juotaisiin ei juotaisi
Imperative Present juotakoon älköön juotako
Imperative Perfect olkoon juotu älköön olko juotu

Participle

ActivePassive
1st juova juotava
2nd juonut juotu
3rd juoma -

joki, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - joki joet
Par -ta jokea jokia
Gen -n joen jokien
Ill mihin jokeen jokiin
Ine -ssa joessa joissa
Ela -sta joesta joista
All -lle joelle joille
Ade -lla joella joilla
Abl -lta joelta joilta
Tra -ksi joeksi joiksi
Ess -na jokena jokina
Abe -tta joetta joitta
Com -ne - jokine
Ins -in - join

Translations & synonyms

river joki, virta, tulva
stream virta, puro, joki, säde, hulvahdus, jorpakko
bourn puro, joki
bourne puro, joki
Wikipedia

A river is a natural flowing watercourse, usually freshwater, flowing towards an ocean, sea, lake or another river. In some cases a river flows into the ground and becomes dry at the end of its course without reaching another body of water. Small rivers can be referred to using names such as stream, creek, brook, rivulet, and rill.

Source: Wikipedia
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - jokeni jokeni jokesi jokesi jokensa jokensa
Par -ta jokeani jokiani jokeasi jokiasi jokeansa / jokeaan jokiansa / jokiaan
Gen -n jokeni jokieni jokesi jokiesi jokensa jokiensa
Ill mihin jokeeni jokiini jokeesi jokiisi jokeensa jokiinsa
Ine -ssa joessani joissani joessasi joissasi joessansa / joessaan joissansa / joissaan
Ela -sta joestani joistani joestasi joistasi joestansa / joestaan joistansa / joistaan
All -lle joelleni joilleni joellesi joillesi joelleen / joellensa joillensa / joillean
Ade -lla joellani joillani joellasi joillasi joellansa / joellaan joillansa / joillaan
Abl -lta joeltani joiltani joeltasi joiltasi joeltansa / joeltaan joiltansa / joiltaan
Tra -ksi joekseni joikseni joeksesi joiksesi joekseen / joeksensa joikseen / joiksensa
Ess -na jokenani jokinani jokenasi jokinasi jokenansa / jokenaan jokinansa / jokinaan
Abe -tta joettani joittani joettasi joittasi joettansa / joettaan joittansa / joittaan
Com -ne - jokineni - jokinesi - jokineen / jokinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - jokemme jokemme jokenne jokenne jokensa jokensa
Par -ta jokeamme jokiamme jokeanne jokianne jokeansa / jokeaan jokiansa / jokiaan
Gen -n jokemme jokiemme jokenne jokienne jokensa jokiensa
Ill mihin jokeemme jokiimme jokeenne jokiinne jokeensa jokiinsa
Ine -ssa joessamme joissamme joessanne joissanne joessansa / joessaan joissansa / joissaan
Ela -sta joestamme joistamme joestanne joistanne joestansa / joestaan joistansa / joistaan
All -lle joellemme joillemme joellenne joillenne joelleen / joellensa joillensa / joillean
Ade -lla joellamme joillamme joellanne joillanne joellansa / joellaan joillansa / joillaan
Abl -lta joeltamme joiltamme joeltanne joiltanne joeltansa / joeltaan joiltansa / joiltaan
Tra -ksi joeksemme joiksemme joeksenne joiksenne joekseen / joeksensa joikseen / joiksensa
Ess -na jokenamme jokinamme jokenanne jokinanne jokenansa / jokenaan jokinansa / jokinaan
Abe -tta joettamme joittamme joettanne joittanne joettansa / joettaan joittansa / joittaan
Com -ne - jokinemme - jokinenne - jokineen / jokinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept