logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

taajuusalue, noun

Word analysis
taajuusalue

taajuusalue

taajuusalue

Noun, Singular Nominative

taajuus

Noun, Singular Nominative

+ alue

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

taajuusalue

taajuusalueet

Par

-ta

taajuusaluetta

taajuusalueita / taajuusaluehia

Gen

-n

taajuusalueen

taajuusalueitten / taajuusalueiden / taajuusaluehien / taajuusaluehitten

Ill

mihin

taajuusalueeseen

taajuusalueisiin / taajuusalueihin / taajuusaluehisin

Ine

-ssa

taajuusalueessa

taajuusaluehissa / taajuusalueissa

Ela

-sta

taajuusalueesta

taajuusaluehista / taajuusalueista

All

-lle

taajuusalueelle

taajuusaluehille / taajuusalueille

Ade

-lla

taajuusalueella

taajuusaluehilla / taajuusalueilla

Abl

-lta

taajuusalueelta

taajuusaluehilta / taajuusalueilta

Tra

-ksi

taajuusalueeksi

taajuusaluehiksi / taajuusalueiksi

Ess

-na

taajuusalueena

taajuusaluehina / taajuusalueina

Abe

-tta

taajuusalueetta

taajuusaluehitta / taajuusalueitta

Com

-ne

-

taajuusaluehine / taajuusalueine

Ins

-in

-

taajuusaluehin / taajuusaluein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

taajuusalue

taajuusalueet

Par

-ta

taajuusaluetta

taajuusalueita / taajuusaluehia

Gen

-n

taajuusalueen

taajuusalueitten / taajuusalueiden / taajuusaluehien / taajuusaluehitten

Ill

mihin

taajuusalueeseen

taajuusalueisiin / taajuusalueihin / taajuusaluehisin

Ine

-ssa

taajuusalueessa

taajuusaluehissa / taajuusalueissa

Ela

-sta

taajuusalueesta

taajuusaluehista / taajuusalueista

All

-lle

taajuusalueelle

taajuusaluehille / taajuusalueille

Ade

-lla

taajuusalueella

taajuusaluehilla / taajuusalueilla

Abl

-lta

taajuusalueelta

taajuusaluehilta / taajuusalueilta

Tra

-ksi

taajuusalueeksi

taajuusaluehiksi / taajuusalueiksi

Ess

-na

taajuusalueena

taajuusaluehina / taajuusalueina

Abe

-tta

taajuusalueetta

taajuusaluehitta / taajuusalueitta

Com

-ne

-

taajuusaluehine / taajuusalueine

Ins

-in

-

taajuusaluehin / taajuusaluein

band bändi, yhtye, nauha, taajuusalue, hihna, orkesteri
Show more arrow right
Finnish-English Parliament Proceedings Parallel Corpus; TAUS Parallel Corpus; Fin-Eng Parallel Corpus; Tilde MODEL Parallel Corpus; Europarl Parallel Corpus; Tatoeba; EurLex-2 Säädä vastaanottimen taajuusalue tarkasti. Adjust the receiver's frequency band carefully. Testaa laitteen taajuusalue ennen käyttöä. Test the device's frequency range before use. Taajuusalue on jaettu eri käyttökohteisiin. The frequency band is divided into different usage areas. Määritä langattoman verkon taajuusalue asetuksista. Define the wireless network's frequency band from the settings. Taajuusalue on ollut hyvin suosittu radiotaajuuksilla. The frequency band has been very popular on radio frequencies. Radiolähettimen taajuusalue on valittava huolellisesti. The radio transmitter's frequency range must be selected carefully. Langattoman verkon taajuusalue vaihtelee operaattorien välillä. The frequency range of wireless networks varies between operators. Uusi tehoantenni tukee eri taajuusalueita. The new power antenna supports different frequency ranges. Järjestelmä analysoi langattomia signaaleja eri taajuusalueilla. The system analyzes wireless signals in different frequency ranges. Kortin on toimittava taajuusalueella 1 5 MHz. The card shall operate within a frequency range of 1 to 5 MHz. Show more arrow right

Wiktionary

band (part of radio spectrum) frequency range frequency domain Show more arrow right taajuus +‎ alue Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

taajuusalueeni

taajuusalueeni

taajuusalueesi

taajuusalueesi

taajuusalueensa

taajuusalueensa

Par

-ta

taajuusaluettani

taajuusalueitani / taajuusaluehiani

taajuusaluettasi

taajuusalueitasi / taajuusaluehiasi

taajuusaluettansa / taajuusaluettaan

taajuusalueitansa / taajuusalueitaan / taajuusaluehiansa / taajuusaluehiaan

Gen

-n

taajuusalueeni

taajuusalueitteni / taajuusalueideni / taajuusaluehieni / taajuusaluehitteni

taajuusalueesi

taajuusalueittesi / taajuusalueidesi / taajuusaluehiesi / taajuusaluehittesi

taajuusalueensa

taajuusalueittensa / taajuusalueidensa / taajuusaluehiensa / taajuusaluehittensa

Ill

mihin

taajuusalueeseeni

taajuusalueisiini / taajuusalueihini / taajuusaluehisini

taajuusalueeseesi

taajuusalueisiisi / taajuusalueihisi / taajuusaluehisisi

taajuusalueeseensa

taajuusalueisiinsa / taajuusalueihinsa / taajuusaluehisinsa

Ine

-ssa

taajuusalueessani

taajuusaluehissani / taajuusalueissani

taajuusalueessasi

taajuusaluehissasi / taajuusalueissasi

taajuusalueessansa / taajuusalueessaan

taajuusaluehissansa / taajuusaluehissaan / taajuusalueissansa / taajuusalueissaan

Ela

-sta

taajuusalueestani

taajuusaluehistani / taajuusalueistani

taajuusalueestasi

taajuusaluehistasi / taajuusalueistasi

taajuusalueestansa / taajuusalueestaan

taajuusaluehistansa / taajuusaluehistaan / taajuusalueistansa / taajuusalueistaan

All

-lle

taajuusalueelleni

taajuusaluehilleni / taajuusalueilleni

taajuusalueellesi

taajuusaluehillesi / taajuusalueillesi

taajuusalueellensa / taajuusalueelleen

taajuusaluehillensa / taajuusaluehillean / taajuusalueillensa / taajuusalueillean

Ade

-lla

taajuusalueellani

taajuusaluehillani / taajuusalueillani

taajuusalueellasi

taajuusaluehillasi / taajuusalueillasi

taajuusalueellansa / taajuusalueellaan

taajuusaluehillansa / taajuusaluehillaan / taajuusalueillansa / taajuusalueillaan

Abl

-lta

taajuusalueeltani

taajuusaluehiltani / taajuusalueiltani

taajuusalueeltasi

taajuusaluehiltasi / taajuusalueiltasi

taajuusalueeltansa / taajuusalueeltaan

taajuusaluehiltansa / taajuusaluehiltaan / taajuusalueiltansa / taajuusalueiltaan

Tra

-ksi

taajuusalueekseni

taajuusaluehikseni / taajuusalueikseni

taajuusalueeksesi

taajuusaluehiksesi / taajuusalueiksesi

taajuusalueeksensa / taajuusalueekseen

taajuusaluehikseen / taajuusaluehiksensa / taajuusalueikseen / taajuusalueiksensa

Ess

-na

taajuusalueenani

taajuusaluehinani / taajuusalueinani

taajuusalueenasi

taajuusaluehinasi / taajuusalueinasi

taajuusalueenansa / taajuusalueenaan

taajuusaluehinansa / taajuusaluehinaan / taajuusalueinansa / taajuusalueinaan

Abe

-tta

taajuusalueettani

taajuusaluehittani / taajuusalueittani

taajuusalueettasi

taajuusaluehittasi / taajuusalueittasi

taajuusalueettansa / taajuusalueettaan

taajuusaluehittansa / taajuusaluehittaan / taajuusalueittansa / taajuusalueittaan

Com

-ne

-

taajuusaluehineni / taajuusalueineni

-

taajuusaluehinesi / taajuusalueinesi

-

taajuusaluehineen / taajuusaluehinensa / taajuusalueineen / taajuusalueinensa

Singular

Plural

Nom

-

taajuusalueeni

taajuusalueesi

taajuusalueensa

taajuusalueeni

taajuusalueesi

taajuusalueensa

Par

-ta

taajuusaluettani

taajuusaluettasi

taajuusaluettansa / taajuusaluettaan

taajuusalueitani / taajuusaluehiani

taajuusalueitasi / taajuusaluehiasi

taajuusalueitansa / taajuusalueitaan / taajuusaluehiansa / taajuusaluehiaan

Gen

-n

taajuusalueeni

taajuusalueesi

taajuusalueensa

taajuusalueitteni / taajuusalueideni / taajuusaluehieni / taajuusaluehitteni

taajuusalueittesi / taajuusalueidesi / taajuusaluehiesi / taajuusaluehittesi

taajuusalueittensa / taajuusalueidensa / taajuusaluehiensa / taajuusaluehittensa

Ill

mihin

taajuusalueeseeni

taajuusalueeseesi

taajuusalueeseensa

taajuusalueisiini / taajuusalueihini / taajuusaluehisini

taajuusalueisiisi / taajuusalueihisi / taajuusaluehisisi

taajuusalueisiinsa / taajuusalueihinsa / taajuusaluehisinsa

Ine

-ssa

taajuusalueessani

taajuusalueessasi

taajuusalueessansa / taajuusalueessaan

taajuusaluehissani / taajuusalueissani

taajuusaluehissasi / taajuusalueissasi

taajuusaluehissansa / taajuusaluehissaan / taajuusalueissansa / taajuusalueissaan

Ela

-sta

taajuusalueestani

taajuusalueestasi

taajuusalueestansa / taajuusalueestaan

taajuusaluehistani / taajuusalueistani

taajuusaluehistasi / taajuusalueistasi

taajuusaluehistansa / taajuusaluehistaan / taajuusalueistansa / taajuusalueistaan

All

-lle

taajuusalueelleni

taajuusalueellesi

taajuusalueellensa / taajuusalueelleen

taajuusaluehilleni / taajuusalueilleni

taajuusaluehillesi / taajuusalueillesi

taajuusaluehillensa / taajuusaluehillean / taajuusalueillensa / taajuusalueillean

Ade

-lla

taajuusalueellani

taajuusalueellasi

taajuusalueellansa / taajuusalueellaan

taajuusaluehillani / taajuusalueillani

taajuusaluehillasi / taajuusalueillasi

taajuusaluehillansa / taajuusaluehillaan / taajuusalueillansa / taajuusalueillaan

Abl

-lta

taajuusalueeltani

taajuusalueeltasi

taajuusalueeltansa / taajuusalueeltaan

taajuusaluehiltani / taajuusalueiltani

taajuusaluehiltasi / taajuusalueiltasi

taajuusaluehiltansa / taajuusaluehiltaan / taajuusalueiltansa / taajuusalueiltaan

Tra

-ksi

taajuusalueekseni

taajuusalueeksesi

taajuusalueeksensa / taajuusalueekseen

taajuusaluehikseni / taajuusalueikseni

taajuusaluehiksesi / taajuusalueiksesi

taajuusaluehikseen / taajuusaluehiksensa / taajuusalueikseen / taajuusalueiksensa

Ess

-na

taajuusalueenani

taajuusalueenasi

taajuusalueenansa / taajuusalueenaan

taajuusaluehinani / taajuusalueinani

taajuusaluehinasi / taajuusalueinasi

taajuusaluehinansa / taajuusaluehinaan / taajuusalueinansa / taajuusalueinaan

Abe

-tta

taajuusalueettani

taajuusalueettasi

taajuusalueettansa / taajuusalueettaan

taajuusaluehittani / taajuusalueittani

taajuusaluehittasi / taajuusalueittasi

taajuusaluehittansa / taajuusaluehittaan / taajuusalueittansa / taajuusalueittaan

Com

-ne

-

-

-

taajuusaluehineni / taajuusalueineni

taajuusaluehinesi / taajuusalueinesi

taajuusaluehineen / taajuusaluehinensa / taajuusalueineen / taajuusalueinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

taajuusalueemme

taajuusalueemme

taajuusalueenne

taajuusalueenne

taajuusalueensa

taajuusalueensa

Par

-ta

taajuusaluettamme

taajuusalueitamme / taajuusaluehiamme

taajuusaluettanne

taajuusalueitanne / taajuusaluehianne

taajuusaluettansa / taajuusaluettaan

taajuusalueitansa / taajuusalueitaan / taajuusaluehiansa / taajuusaluehiaan

Gen

-n

taajuusalueemme

taajuusalueittemme / taajuusalueidemme / taajuusaluehiemme / taajuusaluehittemme

taajuusalueenne

taajuusalueittenne / taajuusalueidenne / taajuusaluehienne / taajuusaluehittenne

taajuusalueensa

taajuusalueittensa / taajuusalueidensa / taajuusaluehiensa / taajuusaluehittensa

Ill

mihin

taajuusalueeseemme

taajuusalueisiimme / taajuusalueihimme / taajuusaluehisimme

taajuusalueeseenne

taajuusalueisiinne / taajuusalueihinne / taajuusaluehisinne

taajuusalueeseensa

taajuusalueisiinsa / taajuusalueihinsa / taajuusaluehisinsa

Ine

-ssa

taajuusalueessamme

taajuusaluehissamme / taajuusalueissamme

taajuusalueessanne

taajuusaluehissanne / taajuusalueissanne

taajuusalueessansa / taajuusalueessaan

taajuusaluehissansa / taajuusaluehissaan / taajuusalueissansa / taajuusalueissaan

Ela

-sta

taajuusalueestamme

taajuusaluehistamme / taajuusalueistamme

taajuusalueestanne

taajuusaluehistanne / taajuusalueistanne

taajuusalueestansa / taajuusalueestaan

taajuusaluehistansa / taajuusaluehistaan / taajuusalueistansa / taajuusalueistaan

All

-lle

taajuusalueellemme

taajuusaluehillemme / taajuusalueillemme

taajuusalueellenne

taajuusaluehillenne / taajuusalueillenne

taajuusalueellensa / taajuusalueelleen

taajuusaluehillensa / taajuusaluehillean / taajuusalueillensa / taajuusalueillean

Ade

-lla

taajuusalueellamme

taajuusaluehillamme / taajuusalueillamme

taajuusalueellanne

taajuusaluehillanne / taajuusalueillanne

taajuusalueellansa / taajuusalueellaan

taajuusaluehillansa / taajuusaluehillaan / taajuusalueillansa / taajuusalueillaan

Abl

-lta

taajuusalueeltamme

taajuusaluehiltamme / taajuusalueiltamme

taajuusalueeltanne

taajuusaluehiltanne / taajuusalueiltanne

taajuusalueeltansa / taajuusalueeltaan

taajuusaluehiltansa / taajuusaluehiltaan / taajuusalueiltansa / taajuusalueiltaan

Tra

-ksi

taajuusalueeksemme

taajuusaluehiksemme / taajuusalueiksemme

taajuusalueeksenne

taajuusaluehiksenne / taajuusalueiksenne

taajuusalueeksensa / taajuusalueekseen

taajuusaluehikseen / taajuusaluehiksensa / taajuusalueikseen / taajuusalueiksensa

Ess

-na

taajuusalueenamme

taajuusaluehinamme / taajuusalueinamme

taajuusalueenanne

taajuusaluehinanne / taajuusalueinanne

taajuusalueenansa / taajuusalueenaan

taajuusaluehinansa / taajuusaluehinaan / taajuusalueinansa / taajuusalueinaan

Abe

-tta

taajuusalueettamme

taajuusaluehittamme / taajuusalueittamme

taajuusalueettanne

taajuusaluehittanne / taajuusalueittanne

taajuusalueettansa / taajuusalueettaan

taajuusaluehittansa / taajuusaluehittaan / taajuusalueittansa / taajuusalueittaan

Com

-ne

-

taajuusaluehinemme / taajuusalueinemme

-

taajuusaluehinenne / taajuusalueinenne

-

taajuusaluehineen / taajuusaluehinensa / taajuusalueineen / taajuusalueinensa

Singular

Plural

Nom

-

taajuusalueemme

taajuusalueenne

taajuusalueensa

taajuusalueemme

taajuusalueenne

taajuusalueensa

Par

-ta

taajuusaluettamme

taajuusaluettanne

taajuusaluettansa / taajuusaluettaan

taajuusalueitamme / taajuusaluehiamme

taajuusalueitanne / taajuusaluehianne

taajuusalueitansa / taajuusalueitaan / taajuusaluehiansa / taajuusaluehiaan

Gen

-n

taajuusalueemme

taajuusalueenne

taajuusalueensa

taajuusalueittemme / taajuusalueidemme / taajuusaluehiemme / taajuusaluehittemme

taajuusalueittenne / taajuusalueidenne / taajuusaluehienne / taajuusaluehittenne

taajuusalueittensa / taajuusalueidensa / taajuusaluehiensa / taajuusaluehittensa

Ill

mihin

taajuusalueeseemme

taajuusalueeseenne

taajuusalueeseensa

taajuusalueisiimme / taajuusalueihimme / taajuusaluehisimme

taajuusalueisiinne / taajuusalueihinne / taajuusaluehisinne

taajuusalueisiinsa / taajuusalueihinsa / taajuusaluehisinsa

Ine

-ssa

taajuusalueessamme

taajuusalueessanne

taajuusalueessansa / taajuusalueessaan

taajuusaluehissamme / taajuusalueissamme

taajuusaluehissanne / taajuusalueissanne

taajuusaluehissansa / taajuusaluehissaan / taajuusalueissansa / taajuusalueissaan

Ela

-sta

taajuusalueestamme

taajuusalueestanne

taajuusalueestansa / taajuusalueestaan

taajuusaluehistamme / taajuusalueistamme

taajuusaluehistanne / taajuusalueistanne

taajuusaluehistansa / taajuusaluehistaan / taajuusalueistansa / taajuusalueistaan

All

-lle

taajuusalueellemme

taajuusalueellenne

taajuusalueellensa / taajuusalueelleen

taajuusaluehillemme / taajuusalueillemme

taajuusaluehillenne / taajuusalueillenne

taajuusaluehillensa / taajuusaluehillean / taajuusalueillensa / taajuusalueillean

Ade

-lla

taajuusalueellamme

taajuusalueellanne

taajuusalueellansa / taajuusalueellaan

taajuusaluehillamme / taajuusalueillamme

taajuusaluehillanne / taajuusalueillanne

taajuusaluehillansa / taajuusaluehillaan / taajuusalueillansa / taajuusalueillaan

Abl

-lta

taajuusalueeltamme

taajuusalueeltanne

taajuusalueeltansa / taajuusalueeltaan

taajuusaluehiltamme / taajuusalueiltamme

taajuusaluehiltanne / taajuusalueiltanne

taajuusaluehiltansa / taajuusaluehiltaan / taajuusalueiltansa / taajuusalueiltaan

Tra

-ksi

taajuusalueeksemme

taajuusalueeksenne

taajuusalueeksensa / taajuusalueekseen

taajuusaluehiksemme / taajuusalueiksemme

taajuusaluehiksenne / taajuusalueiksenne

taajuusaluehikseen / taajuusaluehiksensa / taajuusalueikseen / taajuusalueiksensa

Ess

-na

taajuusalueenamme

taajuusalueenanne

taajuusalueenansa / taajuusalueenaan

taajuusaluehinamme / taajuusalueinamme

taajuusaluehinanne / taajuusalueinanne

taajuusaluehinansa / taajuusaluehinaan / taajuusalueinansa / taajuusalueinaan

Abe

-tta

taajuusalueettamme

taajuusalueettanne

taajuusalueettansa / taajuusalueettaan

taajuusaluehittamme / taajuusalueittamme

taajuusaluehittanne / taajuusalueittanne

taajuusaluehittansa / taajuusaluehittaan / taajuusalueittansa / taajuusalueittaan

Com

-ne

-

-

-

taajuusaluehinemme / taajuusalueinemme

taajuusaluehinenne / taajuusalueinenne

taajuusaluehineen / taajuusaluehinensa / taajuusalueineen / taajuusalueinensa

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

taajuus

taajuudet

Par

-ta

taajuutta

taajuuksia

Gen

-n

taajuuden

taajuuksien

Ill

mihin

taajuuteen

taajuuksiin

Ine

-ssa

taajuudessa

taajuuksissa

Ela

-sta

taajuudesta

taajuuksista

All

-lle

taajuudelle

taajuuksille

Ade

-lla

taajuudella

taajuuksilla

Abl

-lta

taajuudelta

taajuuksilta

Tra

-ksi

taajuudeksi

taajuuksiksi

Ess

-na

taajuutena

taajuuksina

Abe

-tta

taajuudetta

taajuuksitta

Com

-ne

-

taajuuksine

Ins

-in

-

taajuuksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

taajuus

taajuudet

Par

-ta

taajuutta

taajuuksia

Gen

-n

taajuuden

taajuuksien

Ill

mihin

taajuuteen

taajuuksiin

Ine

-ssa

taajuudessa

taajuuksissa

Ela

-sta

taajuudesta

taajuuksista

All

-lle

taajuudelle

taajuuksille

Ade

-lla

taajuudella

taajuuksilla

Abl

-lta

taajuudelta

taajuuksilta

Tra

-ksi

taajuudeksi

taajuuksiksi

Ess

-na

taajuutena

taajuuksina

Abe

-tta

taajuudetta

taajuuksitta

Com

-ne

-

taajuuksine

Ins

-in

-

taajuuksin

frequency taajuus, esiintymistiheys, frekvenssi, lukumäärä, jaksoluku, värähdysluku
density tiheys, taajuus
Show more arrow right
OpenSubtitles Parallel Corpus; EuroParl2021; OpenSubtitles2018.v3; Finnish-English Parallel Corpus; oj4; Europarl Parallel Corpus Toimiiko tämä taajuus ruudullasi? Does this frequency work on your screen? Käytettävä taajuus. The frequency being used. Ricky, taajuus Alfa. Ricky, frequency alpha. Tarkista taajuutesi. Check your frequency. Äänen taajuus vaikuttaa sen kuuluvuuteen. The sound's frequency affects its clarity. Taajuus vaikuttaa radiolähetyksen laatuun. The frequency affects the quality of the radio broadcast. 2. taajuus on enemmän kuin 18 GHz; 2. A frequency greater than 18 GHz; Se on meidän taajuutemme. That's one of our frequencies. Taajuuss-megahertsiäs-logaritminen. Frequency - megahertz- logarithmic. Tutkijat selvittivät signaalin taajuus ja voimakkuus. The researchers investigated the signal's frequency and intensity. Show more arrow right

Wiktionary

(physics) frequency Show more arrow right taaja +‎ -uus Show more arrow right

Wikipedia

Frequency Frequency is the number of occurrences of a repeating event per unit of time. It is also referred to as temporal frequency, which emphasizes the contrast to spatial frequency and angular frequency. Frequency is measured in hertz (Hz) which is equal to one event per second. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

taajuuteni

taajuuteni

taajuutesi

taajuutesi

taajuutensa

taajuutensa

Par

-ta

taajuuttani

taajuuksiani

taajuuttasi

taajuuksiasi

taajuuttansa / taajuuttaan

taajuuksiansa / taajuuksiaan

Gen

-n

taajuuteni

taajuuksieni

taajuutesi

taajuuksiesi

taajuutensa

taajuuksiensa

Ill

mihin

taajuuteeni

taajuuksiini

taajuuteesi

taajuuksiisi

taajuuteensa

taajuuksiinsa

Ine

-ssa

taajuudessani

taajuuksissani

taajuudessasi

taajuuksissasi

taajuudessansa / taajuudessaan

taajuuksissansa / taajuuksissaan

Ela

-sta

taajuudestani

taajuuksistani

taajuudestasi

taajuuksistasi

taajuudestansa / taajuudestaan

taajuuksistansa / taajuuksistaan

All

-lle

taajuudelleni

taajuuksilleni

taajuudellesi

taajuuksillesi

taajuudellensa / taajuudelleen

taajuuksillensa / taajuuksillean

Ade

-lla

taajuudellani

taajuuksillani

taajuudellasi

taajuuksillasi

taajuudellansa / taajuudellaan

taajuuksillansa / taajuuksillaan

Abl

-lta

taajuudeltani

taajuuksiltani

taajuudeltasi

taajuuksiltasi

taajuudeltansa / taajuudeltaan

taajuuksiltansa / taajuuksiltaan

Tra

-ksi

taajuudekseni

taajuuksikseni

taajuudeksesi

taajuuksiksesi

taajuudeksensa / taajuudekseen

taajuuksiksensa / taajuuksikseen

Ess

-na

taajuutenani

taajuuksinani

taajuutenasi

taajuuksinasi

taajuutenansa / taajuutenaan

taajuuksinansa / taajuuksinaan

Abe

-tta

taajuudettani

taajuuksittani

taajuudettasi

taajuuksittasi

taajuudettansa / taajuudettaan

taajuuksittansa / taajuuksittaan

Com

-ne

-

taajuuksineni

-

taajuuksinesi

-

taajuuksinensa / taajuuksineen

Singular

Plural

Nom

-

taajuuteni

taajuutesi

taajuutensa

taajuuteni

taajuutesi

taajuutensa

Par

-ta

taajuuttani

taajuuttasi

taajuuttansa / taajuuttaan

taajuuksiani

taajuuksiasi

taajuuksiansa / taajuuksiaan

Gen

-n

taajuuteni

taajuutesi

taajuutensa

taajuuksieni

taajuuksiesi

taajuuksiensa

Ill

mihin

taajuuteeni

taajuuteesi

taajuuteensa

taajuuksiini

taajuuksiisi

taajuuksiinsa

Ine

-ssa

taajuudessani

taajuudessasi

taajuudessansa / taajuudessaan

taajuuksissani

taajuuksissasi

taajuuksissansa / taajuuksissaan

Ela

-sta

taajuudestani

taajuudestasi

taajuudestansa / taajuudestaan

taajuuksistani

taajuuksistasi

taajuuksistansa / taajuuksistaan

All

-lle

taajuudelleni

taajuudellesi

taajuudellensa / taajuudelleen

taajuuksilleni

taajuuksillesi

taajuuksillensa / taajuuksillean

Ade

-lla

taajuudellani

taajuudellasi

taajuudellansa / taajuudellaan

taajuuksillani

taajuuksillasi

taajuuksillansa / taajuuksillaan

Abl

-lta

taajuudeltani

taajuudeltasi

taajuudeltansa / taajuudeltaan

taajuuksiltani

taajuuksiltasi

taajuuksiltansa / taajuuksiltaan

Tra

-ksi

taajuudekseni

taajuudeksesi

taajuudeksensa / taajuudekseen

taajuuksikseni

taajuuksiksesi

taajuuksiksensa / taajuuksikseen

Ess

-na

taajuutenani

taajuutenasi

taajuutenansa / taajuutenaan

taajuuksinani

taajuuksinasi

taajuuksinansa / taajuuksinaan

Abe

-tta

taajuudettani

taajuudettasi

taajuudettansa / taajuudettaan

taajuuksittani

taajuuksittasi

taajuuksittansa / taajuuksittaan

Com

-ne

-

-

-

taajuuksineni

taajuuksinesi

taajuuksinensa / taajuuksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

taajuutemme

taajuutemme

taajuutenne

taajuutenne

taajuutensa

taajuutensa

Par

-ta

taajuuttamme

taajuuksiamme

taajuuttanne

taajuuksianne

taajuuttansa / taajuuttaan

taajuuksiansa / taajuuksiaan

Gen

-n

taajuutemme

taajuuksiemme

taajuutenne

taajuuksienne

taajuutensa

taajuuksiensa

Ill

mihin

taajuuteemme

taajuuksiimme

taajuuteenne

taajuuksiinne

taajuuteensa

taajuuksiinsa

Ine

-ssa

taajuudessamme

taajuuksissamme

taajuudessanne

taajuuksissanne

taajuudessansa / taajuudessaan

taajuuksissansa / taajuuksissaan

Ela

-sta

taajuudestamme

taajuuksistamme

taajuudestanne

taajuuksistanne

taajuudestansa / taajuudestaan

taajuuksistansa / taajuuksistaan

All

-lle

taajuudellemme

taajuuksillemme

taajuudellenne

taajuuksillenne

taajuudellensa / taajuudelleen

taajuuksillensa / taajuuksillean

Ade

-lla

taajuudellamme

taajuuksillamme

taajuudellanne

taajuuksillanne

taajuudellansa / taajuudellaan

taajuuksillansa / taajuuksillaan

Abl

-lta

taajuudeltamme

taajuuksiltamme

taajuudeltanne

taajuuksiltanne

taajuudeltansa / taajuudeltaan

taajuuksiltansa / taajuuksiltaan

Tra

-ksi

taajuudeksemme

taajuuksiksemme

taajuudeksenne

taajuuksiksenne

taajuudeksensa / taajuudekseen

taajuuksiksensa / taajuuksikseen

Ess

-na

taajuutenamme

taajuuksinamme

taajuutenanne

taajuuksinanne

taajuutenansa / taajuutenaan

taajuuksinansa / taajuuksinaan

Abe

-tta

taajuudettamme

taajuuksittamme

taajuudettanne

taajuuksittanne

taajuudettansa / taajuudettaan

taajuuksittansa / taajuuksittaan

Com

-ne

-

taajuuksinemme

-

taajuuksinenne

-

taajuuksinensa / taajuuksineen

Singular

Plural

Nom

-

taajuutemme

taajuutenne

taajuutensa

taajuutemme

taajuutenne

taajuutensa

Par

-ta

taajuuttamme

taajuuttanne

taajuuttansa / taajuuttaan

taajuuksiamme

taajuuksianne

taajuuksiansa / taajuuksiaan

Gen

-n

taajuutemme

taajuutenne

taajuutensa

taajuuksiemme

taajuuksienne

taajuuksiensa

Ill

mihin

taajuuteemme

taajuuteenne

taajuuteensa

taajuuksiimme

taajuuksiinne

taajuuksiinsa

Ine

-ssa

taajuudessamme

taajuudessanne

taajuudessansa / taajuudessaan

taajuuksissamme

taajuuksissanne

taajuuksissansa / taajuuksissaan

Ela

-sta

taajuudestamme

taajuudestanne

taajuudestansa / taajuudestaan

taajuuksistamme

taajuuksistanne

taajuuksistansa / taajuuksistaan

All

-lle

taajuudellemme

taajuudellenne

taajuudellensa / taajuudelleen

taajuuksillemme

taajuuksillenne

taajuuksillensa / taajuuksillean

Ade

-lla

taajuudellamme

taajuudellanne

taajuudellansa / taajuudellaan

taajuuksillamme

taajuuksillanne

taajuuksillansa / taajuuksillaan

Abl

-lta

taajuudeltamme

taajuudeltanne

taajuudeltansa / taajuudeltaan

taajuuksiltamme

taajuuksiltanne

taajuuksiltansa / taajuuksiltaan

Tra

-ksi

taajuudeksemme

taajuudeksenne

taajuudeksensa / taajuudekseen

taajuuksiksemme

taajuuksiksenne

taajuuksiksensa / taajuuksikseen

Ess

-na

taajuutenamme

taajuutenanne

taajuutenansa / taajuutenaan

taajuuksinamme

taajuuksinanne

taajuuksinansa / taajuuksinaan

Abe

-tta

taajuudettamme

taajuudettanne

taajuudettansa / taajuudettaan

taajuuksittamme

taajuuksittanne

taajuuksittansa / taajuuksittaan

Com

-ne

-

-

-

taajuuksinemme

taajuuksinenne

taajuuksinensa / taajuuksineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

alue

alueet

Par

-ta

aluetta

alueita / aluehia

Gen

-n

alueen

alueitten / alueiden / aluehien / aluehitten

Ill

mihin

alueeseen

alueisiin / alueihin / aluehisin

Ine

-ssa

alueessa

aluehissa / alueissa

Ela

-sta

alueesta

aluehista / alueista

All

-lle

alueelle

aluehille / alueille

Ade

-lla

alueella

aluehilla / alueilla

Abl

-lta

alueelta

aluehilta / alueilta

Tra

-ksi

alueeksi

aluehiksi / alueiksi

Ess

-na

alueena

aluehina / alueina

Abe

-tta

alueetta

aluehitta / alueitta

Com

-ne

-

aluehine / alueine

Ins

-in

-

aluehin / aluein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

alue

alueet

Par

-ta

aluetta

alueita / aluehia

Gen

-n

alueen

alueitten / alueiden / aluehien / aluehitten

Ill

mihin

alueeseen

alueisiin / alueihin / aluehisin

Ine

-ssa

alueessa

aluehissa / alueissa

Ela

-sta

alueesta

aluehista / alueista

All

-lle

alueelle

aluehille / alueille

Ade

-lla

alueella

aluehilla / alueilla

Abl

-lta

alueelta

aluehilta / alueilta

Tra

-ksi

alueeksi

aluehiksi / alueiksi

Ess

-na

alueena

aluehina / alueina

Abe

-tta

alueetta

aluehitta / alueitta

Com

-ne

-

aluehine / alueine

Ins

-in

-

aluehin / aluein

area alue, ala, seutu, piiri, kenttä, pinta-ala
region alue, seutu, hallintoalue
range valikoima, alue, sarja, kantama, tuotevalikoima, etäisyys
zone alue, vyöhyke
territory alue, territorio, reviiri, ala, toimialue, maaperä
district piiri, alue, piirikunta, seutu, ympäristö
section jakso, osa, osasto, kappale, osuus, alue
province provinssi, maakunta, lääni, alue, ala, toimiala
grounds perusta, alue, poro, sakka
ground maa, maadoitus, maaperä, pohja, syy, alue
span jänneväli, alue, jakso, kärkiväli, ajanjakso, aika
realm valtakunta, maailma, alue, kuningaskunta
sphere pallo, ala, sfääri, alue, piiri, ympäristö
patch kauneuspilkku, läikkä, paikka, lappu, alue, laikku
tract traktaatti, alue, kanava, elimet, seutu, tiet
yard piha, jaardi, alue, raakapuu, yardi, laitos
precinct kävelykatu, piiri, alue, raja, rajat, ympäristö
stretch venytys, venymä, jakso, jousto, venyvyys, alue
premises tilat, huoneisto, alue
quarter neljännes, neljäsosa, kaupunginosa, neljännesvuosi, neljännestunti, alue
limits alue, rajojen sisäpuolella oleva
locus paikka, alue, kohtio
ambit rajat, alue, piiri, raja
ward osasto, holhokki, alue, äänestysalue, piiri, linnanpiha
sweep pyyhkäisy, ulottuvuus, lakaisu, nuohooja, etsintä, alue
belt vyö, hihna, vyöhyke, alue, kova isku
swathe luoko, kääre, side, väylä, maakaistale, alue
swath väylä, maakaistale, luoko, alue
extent laajuus, ulottuvuus, määrä, suuruus, ala, alue
parish seurakunta, kunta, pitäjä, seurakuntalaiset, maalaiskunta, alue
circuit piiri, virtapiiri, kierros, kiertokulku, kiertotie, alue
beat syke, rytmi, lyönti, lyönnit, tykytys, alue
regional
Show more arrow right
Europarl; OpenSubtitles; Europarl Parallel Corpus; SETIMES2; EurLex-2; OpenSubtitles2018.v3; ParaCrawl Corpus Alue on vihreä ja rauhallinen. The area is green and peaceful. Kaupungin keskusta on vilkas alue. The city center is a busy area. Tutustuin uuteen alueeseen. I got to know a new area. Alueellasi on paljon metsää. In your area, there is a lot of forest. Tämä alue on erityisen suosittu retkeilijöiden keskuudessa. This area is particularly popular among hikers. Vratsan alues-N:o 6. Vratsa Region — No 6. Alue määritelty kohdassa. Areas as defined in point:. Leon, Onko tämä se alue mitä hän tutki kuollessaan? Leon, is this the section he was working on when he died? Se ei kuulu vahvimpiin alueisiini. That's not really my area of expertise. Tutustu liiketoimintans-alueisiimme. Read more about business areas. Show more arrow right

Wiktionary

area region (Russia) oblast (regional administrative unit in Russia) reserve; usually as head word in compound terms (tract of land reserved, or set apart, for a particular purpose) Fin:metsätalousalueEng:forestry reserve field (physics) band (wavelength band) Fin:mikroaaltoalueEng:microwave band (mathematics, topology) domain (music, as headword in compound terms) register (range of a voice or instrument) Show more arrow right (in music): rekisteri, ääniala Show more arrow right alueellinen-alueinenalueittainalueittainen Show more arrow right aaltoalueaarnialuealue-edustajaaluehallintoaluehälytyskeskusaluejakoaluejohtajaaluejärjestöaluekeskusaluelaajennusaluelehtialueliitosalueloukkausalueluovutusaluemaantiedealuemenetysaluemerialuemetsänhoitajaalueministerialuenopeusrajoitusalueohjelmaalueorkesterialuepiirialuepoliittinenaluepolitiikkaaluepysäköintialuepäällikköalueradioaluerajaaluerajoitusaluerakentaminenaluesairaalaaluesuunnittelualueteatterialuetoimittajaaluetoimitusaluevaatimusaluevaltausaluevaltuustoaluevalvojaaluevalvontaalueverkkoaluevesialueviranomainenaluevirastoampuma-alueasuinalueasuma-alueasuntoalueasutusaluebassoaluediskanttialueelinalueelämänalueeräalueerämaa-alueesiintymisaluehaja-asutusaluehakkuualuehallintoaluehoitoaluehuvila-aluehyökkäysaluehälytysalueitsehallintoaluejarrutusaluejokialuejärvialuekaava-aluekaavoitusaluekalastusaluekalottialuekampusaluekasarmialuekasvillisuusaluekatoaluekatvealuekaupunkialuekehitysaluekeittoaluekeskialuekielialuekotialuekuloaluekuuloalueleirialueleirintäaluelevikkialuelevähdysaluelievealueliitosalueluonnonsuojelualuelyhytaaltoaluelähetysaluelähialuemaa-aluemaalialuemajoitusaluemandaattialuemarkkina-aluemerialuemetsäaluemurrealuemyrskyaluemyyntialuemäkitupa-aluenaapurialuenapa-aluenautinta-aluenäkyvyysaluenäyttelyalueomakotialueonnettomuusalueosa-aluepaikoitusaluepainoaluepainopistealueparkkeerausaluepesimäaluepientaloaluepiha-aluepitkäaaltoalueporonhoitoaluepuistoaluepuolustusaluepuutaloaluepysäköimisaluepysäköintialueraja-aluerajoitusaluerangaistusaluerannikkoalueranta-aluerauhoitusalueretkeilyaluereuna-alueriista-alueristeysaluerivitaloalueruuhka-alueryhmitysaluesaastealuesadealuesatama-aluesietoalueslummialuesoidensuojelualuesotatoimialuesulkualuesuoja-aluesuojametsäaluesuojelualuesuualuesydänaluetaajuusaluetaistelualuetalousaluetalvehtimisaluetehdasaluetehtäväalueteollisuusalueterävyysaluetoimialuetoiminta-aluetoistoaluetoleranssialuetuhoaluetukialuetullialuetulva-aluetunturialuetutkimusalueula-alueulkoilualueuudisaluevaara-aluevaihtelualuevaihtoaluevaikutusaluevaluma-aluevapaakauppa-aluevarastoaluevaroaluevaruskunta-aluevastuualuevesialuevesistöaluevierialueviheraluevihollisalueviinialueviininviljelyalueviljelyalueviljelysaluevirkistysaluevuokra-aluevuoristoaluevälialueydinalueyksityisalueympäristöalueäänestysalueäänialueäärialueöljyalue Show more arrow right ala +‎ -ue Show more arrow right

Wikipedia

Region In geography, regions are areas that are broadly divided by physical characteristics (physical geography), human impact characteristics (human geography), and the interaction of humanity and the environment (environmental geography). Geographic regions and sub-regions are mostly described by their imprecisely defined, and sometimes transitory boundaries, except in human geography, where jurisdiction areas such as national borders are defined in law. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

alueeni

alueeni

alueesi

alueesi

alueensa

alueensa

Par

-ta

aluettani

alueitani / aluehiani

aluettasi

alueitasi / aluehiasi

aluettansa / aluettaan

alueitansa / alueitaan / aluehiansa / aluehiaan

Gen

-n

alueeni

alueitteni / alueideni / aluehieni / aluehitteni

alueesi

alueittesi / alueidesi / aluehiesi / aluehittesi

alueensa

alueittensa / alueidensa / aluehiensa / aluehittensa

Ill

mihin

alueeseeni

alueisiini / alueihini / aluehisini

alueeseesi

alueisiisi / alueihisi / aluehisisi

alueeseensa

alueisiinsa / alueihinsa / aluehisinsa

Ine

-ssa

alueessani

aluehissani / alueissani

alueessasi

aluehissasi / alueissasi

alueessansa / alueessaan

aluehissansa / aluehissaan / alueissansa / alueissaan

Ela

-sta

alueestani

aluehistani / alueistani

alueestasi

aluehistasi / alueistasi

alueestansa / alueestaan

aluehistansa / aluehistaan / alueistansa / alueistaan

All

-lle

alueelleni

aluehilleni / alueilleni

alueellesi

aluehillesi / alueillesi

alueellensa / alueelleen

aluehillensa / aluehillean / alueillensa / alueillean

Ade

-lla

alueellani

aluehillani / alueillani

alueellasi

aluehillasi / alueillasi

alueellansa / alueellaan

aluehillansa / aluehillaan / alueillansa / alueillaan

Abl

-lta

alueeltani

aluehiltani / alueiltani

alueeltasi

aluehiltasi / alueiltasi

alueeltansa / alueeltaan

aluehiltansa / aluehiltaan / alueiltansa / alueiltaan

Tra

-ksi

alueekseni

aluehikseni / alueikseni

alueeksesi

aluehiksesi / alueiksesi

alueeksensa / alueekseen

aluehikseen / aluehiksensa / alueikseen / alueiksensa

Ess

-na

alueenani

aluehinani / alueinani

alueenasi

aluehinasi / alueinasi

alueenansa / alueenaan

aluehinansa / aluehinaan / alueinansa / alueinaan

Abe

-tta

alueettani

aluehittani / alueittani

alueettasi

aluehittasi / alueittasi

alueettansa / alueettaan

aluehittansa / aluehittaan / alueittansa / alueittaan

Com

-ne

-

aluehineni / alueineni

-

aluehinesi / alueinesi

-

aluehineen / aluehinensa / alueineen / alueinensa

Singular

Plural

Nom

-

alueeni

alueesi

alueensa

alueeni

alueesi

alueensa

Par

-ta

aluettani

aluettasi

aluettansa / aluettaan

alueitani / aluehiani

alueitasi / aluehiasi

alueitansa / alueitaan / aluehiansa / aluehiaan

Gen

-n

alueeni

alueesi

alueensa

alueitteni / alueideni / aluehieni / aluehitteni

alueittesi / alueidesi / aluehiesi / aluehittesi

alueittensa / alueidensa / aluehiensa / aluehittensa

Ill

mihin

alueeseeni

alueeseesi

alueeseensa

alueisiini / alueihini / aluehisini

alueisiisi / alueihisi / aluehisisi

alueisiinsa / alueihinsa / aluehisinsa

Ine

-ssa

alueessani

alueessasi

alueessansa / alueessaan

aluehissani / alueissani

aluehissasi / alueissasi

aluehissansa / aluehissaan / alueissansa / alueissaan

Ela

-sta

alueestani

alueestasi

alueestansa / alueestaan

aluehistani / alueistani

aluehistasi / alueistasi

aluehistansa / aluehistaan / alueistansa / alueistaan

All

-lle

alueelleni

alueellesi

alueellensa / alueelleen

aluehilleni / alueilleni

aluehillesi / alueillesi

aluehillensa / aluehillean / alueillensa / alueillean

Ade

-lla

alueellani

alueellasi

alueellansa / alueellaan

aluehillani / alueillani

aluehillasi / alueillasi

aluehillansa / aluehillaan / alueillansa / alueillaan

Abl

-lta

alueeltani

alueeltasi

alueeltansa / alueeltaan

aluehiltani / alueiltani

aluehiltasi / alueiltasi

aluehiltansa / aluehiltaan / alueiltansa / alueiltaan

Tra

-ksi

alueekseni

alueeksesi

alueeksensa / alueekseen

aluehikseni / alueikseni

aluehiksesi / alueiksesi

aluehikseen / aluehiksensa / alueikseen / alueiksensa

Ess

-na

alueenani

alueenasi

alueenansa / alueenaan

aluehinani / alueinani

aluehinasi / alueinasi

aluehinansa / aluehinaan / alueinansa / alueinaan

Abe

-tta

alueettani

alueettasi

alueettansa / alueettaan

aluehittani / alueittani

aluehittasi / alueittasi

aluehittansa / aluehittaan / alueittansa / alueittaan

Com

-ne

-

-

-

aluehineni / alueineni

aluehinesi / alueinesi

aluehineen / aluehinensa / alueineen / alueinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

alueemme

alueemme

alueenne

alueenne

alueensa

alueensa

Par

-ta

aluettamme

alueitamme / aluehiamme

aluettanne

alueitanne / aluehianne

aluettansa / aluettaan

alueitansa / alueitaan / aluehiansa / aluehiaan

Gen

-n

alueemme

alueittemme / alueidemme / aluehiemme / aluehittemme

alueenne

alueittenne / alueidenne / aluehienne / aluehittenne

alueensa

alueittensa / alueidensa / aluehiensa / aluehittensa

Ill

mihin

alueeseemme

alueisiimme / alueihimme / aluehisimme

alueeseenne

alueisiinne / alueihinne / aluehisinne

alueeseensa

alueisiinsa / alueihinsa / aluehisinsa

Ine

-ssa

alueessamme

aluehissamme / alueissamme

alueessanne

aluehissanne / alueissanne

alueessansa / alueessaan

aluehissansa / aluehissaan / alueissansa / alueissaan

Ela

-sta

alueestamme

aluehistamme / alueistamme

alueestanne

aluehistanne / alueistanne

alueestansa / alueestaan

aluehistansa / aluehistaan / alueistansa / alueistaan

All

-lle

alueellemme

aluehillemme / alueillemme

alueellenne

aluehillenne / alueillenne

alueellensa / alueelleen

aluehillensa / aluehillean / alueillensa / alueillean

Ade

-lla

alueellamme

aluehillamme / alueillamme

alueellanne

aluehillanne / alueillanne

alueellansa / alueellaan

aluehillansa / aluehillaan / alueillansa / alueillaan

Abl

-lta

alueeltamme

aluehiltamme / alueiltamme

alueeltanne

aluehiltanne / alueiltanne

alueeltansa / alueeltaan

aluehiltansa / aluehiltaan / alueiltansa / alueiltaan

Tra

-ksi

alueeksemme

aluehiksemme / alueiksemme

alueeksenne

aluehiksenne / alueiksenne

alueeksensa / alueekseen

aluehikseen / aluehiksensa / alueikseen / alueiksensa

Ess

-na

alueenamme

aluehinamme / alueinamme

alueenanne

aluehinanne / alueinanne

alueenansa / alueenaan

aluehinansa / aluehinaan / alueinansa / alueinaan

Abe

-tta

alueettamme

aluehittamme / alueittamme

alueettanne

aluehittanne / alueittanne

alueettansa / alueettaan

aluehittansa / aluehittaan / alueittansa / alueittaan

Com

-ne

-

aluehinemme / alueinemme

-

aluehinenne / alueinenne

-

aluehineen / aluehinensa / alueineen / alueinensa

Singular

Plural

Nom

-

alueemme

alueenne

alueensa

alueemme

alueenne

alueensa

Par

-ta

aluettamme

aluettanne

aluettansa / aluettaan

alueitamme / aluehiamme

alueitanne / aluehianne

alueitansa / alueitaan / aluehiansa / aluehiaan

Gen

-n

alueemme

alueenne

alueensa

alueittemme / alueidemme / aluehiemme / aluehittemme

alueittenne / alueidenne / aluehienne / aluehittenne

alueittensa / alueidensa / aluehiensa / aluehittensa

Ill

mihin

alueeseemme

alueeseenne

alueeseensa

alueisiimme / alueihimme / aluehisimme

alueisiinne / alueihinne / aluehisinne

alueisiinsa / alueihinsa / aluehisinsa

Ine

-ssa

alueessamme

alueessanne

alueessansa / alueessaan

aluehissamme / alueissamme

aluehissanne / alueissanne

aluehissansa / aluehissaan / alueissansa / alueissaan

Ela

-sta

alueestamme

alueestanne

alueestansa / alueestaan

aluehistamme / alueistamme

aluehistanne / alueistanne

aluehistansa / aluehistaan / alueistansa / alueistaan

All

-lle

alueellemme

alueellenne

alueellensa / alueelleen

aluehillemme / alueillemme

aluehillenne / alueillenne

aluehillensa / aluehillean / alueillensa / alueillean

Ade

-lla

alueellamme

alueellanne

alueellansa / alueellaan

aluehillamme / alueillamme

aluehillanne / alueillanne

aluehillansa / aluehillaan / alueillansa / alueillaan

Abl

-lta

alueeltamme

alueeltanne

alueeltansa / alueeltaan

aluehiltamme / alueiltamme

aluehiltanne / alueiltanne

aluehiltansa / aluehiltaan / alueiltansa / alueiltaan

Tra

-ksi

alueeksemme

alueeksenne

alueeksensa / alueekseen

aluehiksemme / alueiksemme

aluehiksenne / alueiksenne

aluehikseen / aluehiksensa / alueikseen / alueiksensa

Ess

-na

alueenamme

alueenanne

alueenansa / alueenaan

aluehinamme / alueinamme

aluehinanne / alueinanne

aluehinansa / aluehinaan / alueinansa / alueinaan

Abe

-tta

alueettamme

alueettanne

alueettansa / alueettaan

aluehittamme / alueittamme

aluehittanne / alueittanne

aluehittansa / aluehittaan / alueittansa / alueittaan

Com

-ne

-

-

-

aluehinemme / alueinemme

aluehinenne / alueinenne

aluehineen / aluehinensa / alueineen / alueinensa

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept