logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

osa, noun

Word analysis
osastruktuuri

osastruktuuri

osa

Noun, Singular Nominative

+ struktuuri

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

part osa, osuus, rooli, puoli, varaosa, oma osuus
portion osa, osuus, annos, kohtalo, ruoka-annos
section jakso, osa, osasto, kappale, osuus, poikkileikkaus
component komponentti, osa, osatekijä, ainesosa, aineosa, rakennuselementti
proportion osa, suhde, verranto, suhteellisuus, oikeat mittasuhteet, oikeat suhteet
role rooli, osa
share osuus, osake, osa
member jäsen, osa, kansanedustaja, rakenteen elin
piece pala, kappale, osa, työ, palanen, teos
percentage osuus, prosenttimäärä, osa, prosentti, pitoisuus, hyöty
segment segmentti, osa, lohko, jana, kappale, jaoke
subdivision osa, alaosasto
lot erä, arpa, osa, tontti, joukko, määrä
movement liike, liikkuminen, osa, liikunta, liikehdintä, suuntaus
slice viipale, siivu, pala, osa, osuus, palanen
partition väliseinä, jakaminen, jako, ositus, lokero, osa
allotment siirtolapuutarha, jakaminen, osa, osuus, puutarhapalsta, arvonta
installment erä, maksuerä, osamaksu, jakso, osa
tome teos, osa
fate kohtalo, sallimus, osa
due osa, se joka jklle kuuluu, jäsenmaksu
stake osuus, panos, tolppa, seiväs, paalu, osa
interest kiinnostus, korko, osuus, mielenkiinto, mielenkiinnon kohde, osa
Show more arrow right
OpenSubtitles2018, sentence ID: 37512; Tatoeba; Europarl Parallel Corpus; Europarl; TildeMODEL; Tatoeba (Finnish-English), sentence 6322686.; OpenSubtitles; Tatoeba, sentence ID: 3968367; Europarl Parallel Corpus, Sentence ID: en-fi.tmx-2021-07-30T15:40:57Z-00001 Missä osani ovat? Where are my parts? Osatko ongelmaa? Is there a problem? Osa osaisit hyötykäyttää. A part you could put to good use. Tukeva osa kestää kulutusta. Sturdy part withstands wear and tear. Vain pieni osa oli valmiina. Only a small portion was ready. Osasi on tärkeä osa projektia. Her participation is an important part of the project. Puuttuva osa hidastaa prosessia. The missing part slows down the process. Osatko kokata? Can you cook? Osa osaisit tien ja sillan välistä. Part you could learn from the road and the bridge. Osamme on tehdä parhaamme. Our job is to do our best. Show more arrow right

Wiktionary

part (fraction of a whole) Fin:suurimmaksi osaksiEng:for the most partFin:suurin osaEng:bulk, majority part (distinct element of something larger) Fin:varaosaEng:sparepartFin:purkaa osiinEng:to dismantle part (with an ordinal number as modifier, used to create nouns meaning "nth part"; works with numbers from three upwards, in calculus from two, see kahdesosa) Fin:kolmasosaEng:third (part)Fin:neljäskymmenesseitsemäsosaEng:forty-seventh (part) part (unit of relative proportion in a mixture) Fin:kolme osaa giniä ja yksi osa vermuttiaEng:three parts of gin and one part of vermouth part (section of a document) part (position or role, especially in a play) piece (part of a larger whole) Fin:Olen osa ihmiskuntaa.Eng:I am a piece of humanity. proportion, section (quantity of something that is part of the whole amount or number) Fin:En tarkoita kaikkia ystäviäsi - vain pientä osaa heistä.Eng:I don't mean all of your friends - only a small proportion of them. partition, portion, division (separated part of anything) bit, part (individual contribution toward an overall effort) Fin:Olen tehnyt osani.Eng:I have done my bit. (sports, in the plural) bit (fraction of a second) Fin:Hänen aikansa oli 47 sekuntia ja osia.Eng:His time was 47 seconds and bits. lot, portion (part, or fate, that falls to one without planning) share (portion of something, especially a portion given or allotted to someone) volume, tome (single book of a publication issued in multi-book format) Fin:tietosanakirjan kolmas osaEng:the third volume of the encyclopedia episode, installment (part of a published or broadcast serial) Fin:Tämä jatkokertomus muuttuu mielenkiintoisemmaksi osa osalta.Eng:This serial story grows in more interesting with each successive installment. (music) movement (large division of a larger composition) (as modifier) partial Fin:osatotuusEng:partial truth Show more arrow right (lot): kohtalo(share): osuus(partial): osittainen Show more arrow right Nouns osakasosakeosallinenosanenosantoosastoosinkoosioosuus Adjectives -osainenosatonosittainen Verbs osataosittaaosoittaaosuaottaa osaa Adverbs osinosittain Phrases omalta osaltaanosiensa summaottaa osaasuurelta osin Show more arrow right aineosaainesosaalaosaalkuosaautonosaelokuvaosaeteläosaetuosaharjaosaimaginaariosaimaginääriosaistuinosaitäosajako-osajatko-osajohdanto-osajuuriosajälkiosakaakkoisosakahdeksasosakahdesosakansanosakasvinosakaupunginosakellonosakeskiosakoillisosakolmasosakoneenosakuivatusosakuudesosakymmenesosaleijonanosalisäosaloppuosalounaisosaluoteisosalänsiosamaanosamiljardisosamiljoonasosamurto-osamääriteosaneljäsosanimiosaosa-aikaeläkeosa-aikainenosa-aikaomistusosa-aikaviljelijäosa-aikaviljelyosa-alueosaeläkeosajonoosajoukkoosajärjestelmäosakilpailuosakulttuuriosakuntaosakuormaosamaksuosamatriisiosamurtokehitelmäosamurtolukuosamääräosanottajaosanottoosaobjektiosapaineosapalkkaosapeiteosapuoliosapäivätyöosastruktuuriosasummaosatasoosatekijäosatoimitusosatotuusosavaaliosavaltioosavuosiosavuosikatsausosaväliosaäänespalkanosaperusosapohjoisosapredikaattiosapuristinosapääosarakennusosarataosaruumiinosasadasosaseitsemäsosasentiljoonasosasivuosasubjektiosasydänosatahtiosatakaosatieosatuhannesosatukiosavalmisosavaltaosavaraosaviidesosaviiraosaväestönosaydinosayhdeksäsosayhdestoistaosayläosa Show more arrow right From Proto-Finnic osa, from Proto-Finno-Ugric onća, borrowed from Proto-Indo-Iranian Hónćos (later Hánćas), from Proto-Indo-European h₁ónḱos. Cognates include Estonian osa, Hungarian oszt. Show more arrow right

Wikipedia

Osa, Perm Krai Osa (Russian: Оса́) is a town and the administrative center of Osinsky District in Perm Krai, Russia, located on the left bank of the Kama River near its confluence with the Tulva, 146 kilometers (91 mi) southwest of Perm, the administrative center of the krai. As of the 2010 Census, its population was 21,188. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osani

osani

osasi

osasi

osansa

osansa

Par

-ta

osaani

osiani

osaasi

osiasi

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osieni

osasi

osiesi

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaani

osiini

osaasi

osiisi

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osissani

osassasi

osissasi

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osistani

osastasi

osistasi

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osilleni

osallesi

osillesi

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osillani

osallasi

osillasi

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osiltani

osaltasi

osiltasi

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osikseni

osaksesi

osiksesi

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osinani

osanasi

osinasi

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osittani

osattasi

osittasi

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osineni

-

osinesi

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osani

osasi

osansa

osani

osasi

osansa

Par

-ta

osaani

osaasi

osaansa

osiani

osiasi

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osasi

osansa

osieni

osiesi

osiensa

Ill

mihin

osaani

osaasi

osaansa

osiini

osiisi

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osassasi

osassansa / osassaan

osissani

osissasi

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osastasi

osastansa / osastaan

osistani

osistasi

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osallesi

osallensa / osalleen

osilleni

osillesi

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osallasi

osallansa / osallaan

osillani

osillasi

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osaltasi

osaltansa / osaltaan

osiltani

osiltasi

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osaksesi

osaksensa / osakseen

osikseni

osiksesi

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osanasi

osanansa / osanaan

osinani

osinasi

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osattasi

osattansa / osattaan

osittani

osittasi

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osineni

osinesi

osinensa / osineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osamme

osanne

osanne

osansa

osansa

Par

-ta

osaamme

osiamme

osaanne

osianne

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osiemme

osanne

osienne

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osiimme

osaanne

osiinne

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osissamme

osassanne

osissanne

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osistamme

osastanne

osistanne

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osillemme

osallenne

osillenne

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osillamme

osallanne

osillanne

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osiltamme

osaltanne

osiltanne

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osiksemme

osaksenne

osiksenne

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osinamme

osananne

osinanne

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osittamme

osattanne

osittanne

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osinemme

-

osinenne

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osanne

osansa

osamme

osanne

osansa

Par

-ta

osaamme

osaanne

osaansa

osiamme

osianne

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osanne

osansa

osiemme

osienne

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osaanne

osaansa

osiimme

osiinne

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osassanne

osassansa / osassaan

osissamme

osissanne

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osastanne

osastansa / osastaan

osistamme

osistanne

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osallenne

osallensa / osalleen

osillemme

osillenne

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osallanne

osallansa / osallaan

osillamme

osillanne

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osaltanne

osaltansa / osaltaan

osiltamme

osiltanne

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osaksenne

osaksensa / osakseen

osiksemme

osiksenne

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osananne

osanansa / osanaan

osinamme

osinanne

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osattanne

osattansa / osattaan

osittamme

osittanne

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osinemme

osinenne

osinensa / osineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

struktuuri

struktuurit

Par

-ta

struktuuria

struktuureita / struktuureja

Gen

-n

struktuurin

struktuureitten / struktuureiden / struktuurien

Ill

mihin

struktuuriin

struktuureihin

Ine

-ssa

struktuurissa

struktuureissa

Ela

-sta

struktuurista

struktuureista

All

-lle

struktuurille

struktuureille

Ade

-lla

struktuurilla

struktuureilla

Abl

-lta

struktuurilta

struktuureilta

Tra

-ksi

struktuuriksi

struktuureiksi

Ess

-na

struktuurina

struktuureina

Abe

-tta

struktuuritta

struktuureitta

Com

-ne

-

struktuureine

Ins

-in

-

struktuurein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

struktuuri

struktuurit

Par

-ta

struktuuria

struktuureita / struktuureja

Gen

-n

struktuurin

struktuureitten / struktuureiden / struktuurien

Ill

mihin

struktuuriin

struktuureihin

Ine

-ssa

struktuurissa

struktuureissa

Ela

-sta

struktuurista

struktuureista

All

-lle

struktuurille

struktuureille

Ade

-lla

struktuurilla

struktuureilla

Abl

-lta

struktuurilta

struktuureilta

Tra

-ksi

struktuuriksi

struktuureiksi

Ess

-na

struktuurina

struktuureina

Abe

-tta

struktuuritta

struktuureitta

Com

-ne

-

struktuureine

Ins

-in

-

struktuurein

structure rakenne, struktuuri, rakennelma, rakennus, konstruktio
Show more arrow right

Wiktionary

structure Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

struktuurini

struktuurini

struktuurisi

struktuurisi

struktuurinsa

struktuurinsa

Par

-ta

struktuuriani

struktuureitani / struktuurejani

struktuuriasi

struktuureitasi / struktuurejasi

struktuuriansa / struktuuriaan

struktuureitansa / struktuureitaan / struktuurejansa / struktuurejaan

Gen

-n

struktuurini

struktuureitteni / struktuureideni / struktuurieni

struktuurisi

struktuureittesi / struktuureidesi / struktuuriesi

struktuurinsa

struktuureittensa / struktuureidensa / struktuuriensa

Ill

mihin

struktuuriini

struktuureihini

struktuuriisi

struktuureihisi

struktuuriinsa

struktuureihinsa

Ine

-ssa

struktuurissani

struktuureissani

struktuurissasi

struktuureissasi

struktuurissansa / struktuurissaan

struktuureissansa / struktuureissaan

Ela

-sta

struktuuristani

struktuureistani

struktuuristasi

struktuureistasi

struktuuristansa / struktuuristaan

struktuureistansa / struktuureistaan

All

-lle

struktuurilleni

struktuureilleni

struktuurillesi

struktuureillesi

struktuurillensa / struktuurilleen

struktuureillensa / struktuureillean

Ade

-lla

struktuurillani

struktuureillani

struktuurillasi

struktuureillasi

struktuurillansa / struktuurillaan

struktuureillansa / struktuureillaan

Abl

-lta

struktuuriltani

struktuureiltani

struktuuriltasi

struktuureiltasi

struktuuriltansa / struktuuriltaan

struktuureiltansa / struktuureiltaan

Tra

-ksi

struktuurikseni

struktuureikseni

struktuuriksesi

struktuureiksesi

struktuuriksensa / struktuurikseen

struktuureiksensa / struktuureikseen

Ess

-na

struktuurinani

struktuureinani

struktuurinasi

struktuureinasi

struktuurinansa / struktuurinaan

struktuureinansa / struktuureinaan

Abe

-tta

struktuurittani

struktuureittani

struktuurittasi

struktuureittasi

struktuurittansa / struktuurittaan

struktuureittansa / struktuureittaan

Com

-ne

-

struktuureineni

-

struktuureinesi

-

struktuureinensa / struktuureineen

Singular

Plural

Nom

-

struktuurini

struktuurisi

struktuurinsa

struktuurini

struktuurisi

struktuurinsa

Par

-ta

struktuuriani

struktuuriasi

struktuuriansa / struktuuriaan

struktuureitani / struktuurejani

struktuureitasi / struktuurejasi

struktuureitansa / struktuureitaan / struktuurejansa / struktuurejaan

Gen

-n

struktuurini

struktuurisi

struktuurinsa

struktuureitteni / struktuureideni / struktuurieni

struktuureittesi / struktuureidesi / struktuuriesi

struktuureittensa / struktuureidensa / struktuuriensa

Ill

mihin

struktuuriini

struktuuriisi

struktuuriinsa

struktuureihini

struktuureihisi

struktuureihinsa

Ine

-ssa

struktuurissani

struktuurissasi

struktuurissansa / struktuurissaan

struktuureissani

struktuureissasi

struktuureissansa / struktuureissaan

Ela

-sta

struktuuristani

struktuuristasi

struktuuristansa / struktuuristaan

struktuureistani

struktuureistasi

struktuureistansa / struktuureistaan

All

-lle

struktuurilleni

struktuurillesi

struktuurillensa / struktuurilleen

struktuureilleni

struktuureillesi

struktuureillensa / struktuureillean

Ade

-lla

struktuurillani

struktuurillasi

struktuurillansa / struktuurillaan

struktuureillani

struktuureillasi

struktuureillansa / struktuureillaan

Abl

-lta

struktuuriltani

struktuuriltasi

struktuuriltansa / struktuuriltaan

struktuureiltani

struktuureiltasi

struktuureiltansa / struktuureiltaan

Tra

-ksi

struktuurikseni

struktuuriksesi

struktuuriksensa / struktuurikseen

struktuureikseni

struktuureiksesi

struktuureiksensa / struktuureikseen

Ess

-na

struktuurinani

struktuurinasi

struktuurinansa / struktuurinaan

struktuureinani

struktuureinasi

struktuureinansa / struktuureinaan

Abe

-tta

struktuurittani

struktuurittasi

struktuurittansa / struktuurittaan

struktuureittani

struktuureittasi

struktuureittansa / struktuureittaan

Com

-ne

-

-

-

struktuureineni

struktuureinesi

struktuureinensa / struktuureineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

struktuurimme

struktuurimme

struktuurinne

struktuurinne

struktuurinsa

struktuurinsa

Par

-ta

struktuuriamme

struktuureitamme / struktuurejamme

struktuurianne

struktuureitanne / struktuurejanne

struktuuriansa / struktuuriaan

struktuureitansa / struktuureitaan / struktuurejansa / struktuurejaan

Gen

-n

struktuurimme

struktuureittemme / struktuureidemme / struktuuriemme

struktuurinne

struktuureittenne / struktuureidenne / struktuurienne

struktuurinsa

struktuureittensa / struktuureidensa / struktuuriensa

Ill

mihin

struktuuriimme

struktuureihimme

struktuuriinne

struktuureihinne

struktuuriinsa

struktuureihinsa

Ine

-ssa

struktuurissamme

struktuureissamme

struktuurissanne

struktuureissanne

struktuurissansa / struktuurissaan

struktuureissansa / struktuureissaan

Ela

-sta

struktuuristamme

struktuureistamme

struktuuristanne

struktuureistanne

struktuuristansa / struktuuristaan

struktuureistansa / struktuureistaan

All

-lle

struktuurillemme

struktuureillemme

struktuurillenne

struktuureillenne

struktuurillensa / struktuurilleen

struktuureillensa / struktuureillean

Ade

-lla

struktuurillamme

struktuureillamme

struktuurillanne

struktuureillanne

struktuurillansa / struktuurillaan

struktuureillansa / struktuureillaan

Abl

-lta

struktuuriltamme

struktuureiltamme

struktuuriltanne

struktuureiltanne

struktuuriltansa / struktuuriltaan

struktuureiltansa / struktuureiltaan

Tra

-ksi

struktuuriksemme

struktuureiksemme

struktuuriksenne

struktuureiksenne

struktuuriksensa / struktuurikseen

struktuureiksensa / struktuureikseen

Ess

-na

struktuurinamme

struktuureinamme

struktuurinanne

struktuureinanne

struktuurinansa / struktuurinaan

struktuureinansa / struktuureinaan

Abe

-tta

struktuurittamme

struktuureittamme

struktuurittanne

struktuureittanne

struktuurittansa / struktuurittaan

struktuureittansa / struktuureittaan

Com

-ne

-

struktuureinemme

-

struktuureinenne

-

struktuureinensa / struktuureineen

Singular

Plural

Nom

-

struktuurimme

struktuurinne

struktuurinsa

struktuurimme

struktuurinne

struktuurinsa

Par

-ta

struktuuriamme

struktuurianne

struktuuriansa / struktuuriaan

struktuureitamme / struktuurejamme

struktuureitanne / struktuurejanne

struktuureitansa / struktuureitaan / struktuurejansa / struktuurejaan

Gen

-n

struktuurimme

struktuurinne

struktuurinsa

struktuureittemme / struktuureidemme / struktuuriemme

struktuureittenne / struktuureidenne / struktuurienne

struktuureittensa / struktuureidensa / struktuuriensa

Ill

mihin

struktuuriimme

struktuuriinne

struktuuriinsa

struktuureihimme

struktuureihinne

struktuureihinsa

Ine

-ssa

struktuurissamme

struktuurissanne

struktuurissansa / struktuurissaan

struktuureissamme

struktuureissanne

struktuureissansa / struktuureissaan

Ela

-sta

struktuuristamme

struktuuristanne

struktuuristansa / struktuuristaan

struktuureistamme

struktuureistanne

struktuureistansa / struktuureistaan

All

-lle

struktuurillemme

struktuurillenne

struktuurillensa / struktuurilleen

struktuureillemme

struktuureillenne

struktuureillensa / struktuureillean

Ade

-lla

struktuurillamme

struktuurillanne

struktuurillansa / struktuurillaan

struktuureillamme

struktuureillanne

struktuureillansa / struktuureillaan

Abl

-lta

struktuuriltamme

struktuuriltanne

struktuuriltansa / struktuuriltaan

struktuureiltamme

struktuureiltanne

struktuureiltansa / struktuureiltaan

Tra

-ksi

struktuuriksemme

struktuuriksenne

struktuuriksensa / struktuurikseen

struktuureiksemme

struktuureiksenne

struktuureiksensa / struktuureikseen

Ess

-na

struktuurinamme

struktuurinanne

struktuurinansa / struktuurinaan

struktuureinamme

struktuureinanne

struktuureinansa / struktuureinaan

Abe

-tta

struktuurittamme

struktuurittanne

struktuurittansa / struktuurittaan

struktuureittamme

struktuureittanne

struktuureittansa / struktuureittaan

Com

-ne

-

-

-

struktuureinemme

struktuureinenne

struktuureinensa / struktuureineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept