logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

alue, noun

Word analysis
alueiden

alueiden

alue

Noun, Plural Genitive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

alue

alueet

Par

-ta

aluetta

alueita / aluehia

Gen

-n

alueen

alueitten / alueiden / aluehien / aluehitten

Ill

mihin

alueeseen

alueisiin / alueihin / aluehisin

Ine

-ssa

alueessa

aluehissa / alueissa

Ela

-sta

alueesta

aluehista / alueista

All

-lle

alueelle

aluehille / alueille

Ade

-lla

alueella

aluehilla / alueilla

Abl

-lta

alueelta

aluehilta / alueilta

Tra

-ksi

alueeksi

aluehiksi / alueiksi

Ess

-na

alueena

aluehina / alueina

Abe

-tta

alueetta

aluehitta / alueitta

Com

-ne

-

aluehine / alueine

Ins

-in

-

aluehin / aluein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

alue

alueet

Par

-ta

aluetta

alueita / aluehia

Gen

-n

alueen

alueitten / alueiden / aluehien / aluehitten

Ill

mihin

alueeseen

alueisiin / alueihin / aluehisin

Ine

-ssa

alueessa

aluehissa / alueissa

Ela

-sta

alueesta

aluehista / alueista

All

-lle

alueelle

aluehille / alueille

Ade

-lla

alueella

aluehilla / alueilla

Abl

-lta

alueelta

aluehilta / alueilta

Tra

-ksi

alueeksi

aluehiksi / alueiksi

Ess

-na

alueena

aluehina / alueina

Abe

-tta

alueetta

aluehitta / alueitta

Com

-ne

-

aluehine / alueine

Ins

-in

-

aluehin / aluein

area alue, ala, seutu, piiri, kenttä, pinta-ala
region alue, seutu, hallintoalue
range valikoima, alue, sarja, kantama, tuotevalikoima, etäisyys
zone alue, vyöhyke
territory alue, territorio, reviiri, ala, toimialue, maaperä
district piiri, alue, piirikunta, seutu, ympäristö
section jakso, osa, osasto, kappale, osuus, alue
province provinssi, maakunta, lääni, alue, ala, toimiala
grounds perusta, alue, poro, sakka
ground maa, maadoitus, maaperä, pohja, syy, alue
span jänneväli, alue, jakso, kärkiväli, ajanjakso, aika
realm valtakunta, maailma, alue, kuningaskunta
sphere pallo, ala, sfääri, alue, piiri, ympäristö
patch kauneuspilkku, läikkä, paikka, lappu, alue, laikku
tract traktaatti, alue, kanava, elimet, seutu, tiet
yard piha, jaardi, alue, raakapuu, yardi, laitos
precinct kävelykatu, piiri, alue, raja, rajat, ympäristö
stretch venytys, venymä, jakso, jousto, venyvyys, alue
premises tilat, huoneisto, alue
quarter neljännes, neljäsosa, kaupunginosa, neljännesvuosi, neljännestunti, alue
limits alue, rajojen sisäpuolella oleva
locus paikka, alue, kohtio
ambit rajat, alue, piiri, raja
ward osasto, holhokki, alue, äänestysalue, piiri, linnanpiha
sweep pyyhkäisy, ulottuvuus, lakaisu, nuohooja, etsintä, alue
belt vyö, hihna, vyöhyke, alue, kova isku
swathe luoko, kääre, side, väylä, maakaistale, alue
swath väylä, maakaistale, luoko, alue
extent laajuus, ulottuvuus, määrä, suuruus, ala, alue
parish seurakunta, kunta, pitäjä, seurakuntalaiset, maalaiskunta, alue
circuit piiri, virtapiiri, kierros, kiertokulku, kiertotie, alue
beat syke, rytmi, lyönti, lyönnit, tykytys, alue
regional
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 1519745; Tatoeba Corpus, sentence ID: 2644647; Europarl Parallel Corpus; Europarl Ohje aluepäälliköille. A special directive to all section chiefs. Itärannikon aluepäällikköni. He's my regional manager for the eastern seaboard. Alueohjelma on tarkoitettu alueiden kehittämiseen. The regional program is intended for the development of regions. Vasta valittu aluepäällikkömme. The newly appointed U.S. Marshal for our district. Alueohjelma edistää alueiden taloudellista kehitystä. The area program promotes the economic development of regions. Tutustuin uuteen alueeseen. I got to know a new area. Alueellasi on paljon metsää. In your area, there is a lot of forest. Mark Powell, aluepäällikkö. Mark Powell, Regional Manager. Alue on vihreä ja rauhallinen. The area is green and peaceful. Olen aluepäällikkö Franklin. I'm Regional Director Franklin. Show more arrow right

Wiktionary

area region (Russia) oblast (regional administrative unit in Russia) reserve; usually as head word in compound terms (tract of land reserved, or set apart, for a particular purpose) Fin:metsätalousalueEng:forestry reserve field (physics) band (wavelength band) Fin:mikroaaltoalueEng:microwave band (mathematics, topology) domain (music, as headword in compound terms) register (range of a voice or instrument) Show more arrow right (in music): rekisteri, ääniala Show more arrow right alueellinen-alueinenalueittainalueittainen Show more arrow right aaltoalueaarnialuealue-edustajaaluehallintoaluehälytyskeskusaluejakoaluejohtajaaluejärjestöaluekeskusaluelaajennusaluelehtialueliitosalueloukkausalueluovutusaluemaantiedealuemenetysaluemerialuemetsänhoitajaalueministerialuenopeusrajoitusalueohjelmaalueorkesterialuepiirialuepoliittinenaluepolitiikkaaluepysäköintialuepäällikköalueradioaluerajaaluerajoitusaluerakentaminenaluesairaalaaluesuunnittelualueteatterialuetoimittajaaluetoimitusaluevaatimusaluevaltausaluevaltuustoaluevalvojaaluevalvontaalueverkkoaluevesialueviranomainenaluevirastoampuma-alueasuinalueasuma-alueasuntoalueasutusaluebassoaluediskanttialueelinalueelämänalueeräalueerämaa-alueesiintymisaluehaja-asutusaluehakkuualuehallintoaluehoitoaluehuvila-aluehyökkäysaluehälytysalueitsehallintoaluejarrutusaluejokialuejärvialuekaava-aluekaavoitusaluekalastusaluekalottialuekampusaluekasarmialuekasvillisuusaluekatoaluekatvealuekaupunkialuekehitysaluekeittoaluekeskialuekielialuekotialuekuloaluekuuloalueleirialueleirintäaluelevikkialuelevähdysaluelievealueliitosalueluonnonsuojelualuelyhytaaltoaluelähetysaluelähialuemaa-aluemaalialuemajoitusaluemandaattialuemarkkina-aluemerialuemetsäaluemurrealuemyrskyaluemyyntialuemäkitupa-aluenaapurialuenapa-aluenautinta-aluenäkyvyysaluenäyttelyalueomakotialueonnettomuusalueosa-aluepaikoitusaluepainoaluepainopistealueparkkeerausaluepesimäaluepientaloaluepiha-aluepitkäaaltoalueporonhoitoaluepuistoaluepuolustusaluepuutaloaluepysäköimisaluepysäköintialueraja-aluerajoitusaluerangaistusaluerannikkoalueranta-aluerauhoitusalueretkeilyaluereuna-alueriista-alueristeysaluerivitaloalueruuhka-alueryhmitysaluesaastealuesadealuesatama-aluesietoalueslummialuesoidensuojelualuesotatoimialuesulkualuesuoja-aluesuojametsäaluesuojelualuesuualuesydänaluetaajuusaluetaistelualuetalousaluetalvehtimisaluetehdasaluetehtäväalueteollisuusalueterävyysaluetoimialuetoiminta-aluetoistoaluetoleranssialuetuhoaluetukialuetullialuetulva-aluetunturialuetutkimusalueula-alueulkoilualueuudisaluevaara-aluevaihtelualuevaihtoaluevaikutusaluevaluma-aluevapaakauppa-aluevarastoaluevaroaluevaruskunta-aluevastuualuevesialuevesistöaluevierialueviheraluevihollisalueviinialueviininviljelyalueviljelyalueviljelysaluevirkistysaluevuokra-aluevuoristoaluevälialueydinalueyksityisalueympäristöalueäänestysalueäänialueäärialueöljyalue Show more arrow right ala +‎ -ue Show more arrow right

Wikipedia

Region In geography, regions are areas that are broadly divided by physical characteristics (physical geography), human impact characteristics (human geography), and the interaction of humanity and the environment (environmental geography). Geographic regions and sub-regions are mostly described by their imprecisely defined, and sometimes transitory boundaries, except in human geography, where jurisdiction areas such as national borders are defined in law. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

alueeni

alueeni

alueesi

alueesi

alueensa

alueensa

Par

-ta

aluettani

alueitani / aluehiani

aluettasi

alueitasi / aluehiasi

aluettansa / aluettaan

alueitansa / alueitaan / aluehiansa / aluehiaan

Gen

-n

alueeni

alueitteni / alueideni / aluehieni / aluehitteni

alueesi

alueittesi / alueidesi / aluehiesi / aluehittesi

alueensa

alueittensa / alueidensa / aluehiensa / aluehittensa

Ill

mihin

alueeseeni

alueisiini / alueihini / aluehisini

alueeseesi

alueisiisi / alueihisi / aluehisisi

alueeseensa

alueisiinsa / alueihinsa / aluehisinsa

Ine

-ssa

alueessani

aluehissani / alueissani

alueessasi

aluehissasi / alueissasi

alueessansa / alueessaan

aluehissansa / aluehissaan / alueissansa / alueissaan

Ela

-sta

alueestani

aluehistani / alueistani

alueestasi

aluehistasi / alueistasi

alueestansa / alueestaan

aluehistansa / aluehistaan / alueistansa / alueistaan

All

-lle

alueelleni

aluehilleni / alueilleni

alueellesi

aluehillesi / alueillesi

alueellensa / alueelleen

aluehillensa / aluehillean / alueillensa / alueillean

Ade

-lla

alueellani

aluehillani / alueillani

alueellasi

aluehillasi / alueillasi

alueellansa / alueellaan

aluehillansa / aluehillaan / alueillansa / alueillaan

Abl

-lta

alueeltani

aluehiltani / alueiltani

alueeltasi

aluehiltasi / alueiltasi

alueeltansa / alueeltaan

aluehiltansa / aluehiltaan / alueiltansa / alueiltaan

Tra

-ksi

alueekseni

aluehikseni / alueikseni

alueeksesi

aluehiksesi / alueiksesi

alueeksensa / alueekseen

aluehikseen / aluehiksensa / alueikseen / alueiksensa

Ess

-na

alueenani

aluehinani / alueinani

alueenasi

aluehinasi / alueinasi

alueenansa / alueenaan

aluehinansa / aluehinaan / alueinansa / alueinaan

Abe

-tta

alueettani

aluehittani / alueittani

alueettasi

aluehittasi / alueittasi

alueettansa / alueettaan

aluehittansa / aluehittaan / alueittansa / alueittaan

Com

-ne

-

aluehineni / alueineni

-

aluehinesi / alueinesi

-

aluehineen / aluehinensa / alueineen / alueinensa

Singular

Plural

Nom

-

alueeni

alueesi

alueensa

alueeni

alueesi

alueensa

Par

-ta

aluettani

aluettasi

aluettansa / aluettaan

alueitani / aluehiani

alueitasi / aluehiasi

alueitansa / alueitaan / aluehiansa / aluehiaan

Gen

-n

alueeni

alueesi

alueensa

alueitteni / alueideni / aluehieni / aluehitteni

alueittesi / alueidesi / aluehiesi / aluehittesi

alueittensa / alueidensa / aluehiensa / aluehittensa

Ill

mihin

alueeseeni

alueeseesi

alueeseensa

alueisiini / alueihini / aluehisini

alueisiisi / alueihisi / aluehisisi

alueisiinsa / alueihinsa / aluehisinsa

Ine

-ssa

alueessani

alueessasi

alueessansa / alueessaan

aluehissani / alueissani

aluehissasi / alueissasi

aluehissansa / aluehissaan / alueissansa / alueissaan

Ela

-sta

alueestani

alueestasi

alueestansa / alueestaan

aluehistani / alueistani

aluehistasi / alueistasi

aluehistansa / aluehistaan / alueistansa / alueistaan

All

-lle

alueelleni

alueellesi

alueellensa / alueelleen

aluehilleni / alueilleni

aluehillesi / alueillesi

aluehillensa / aluehillean / alueillensa / alueillean

Ade

-lla

alueellani

alueellasi

alueellansa / alueellaan

aluehillani / alueillani

aluehillasi / alueillasi

aluehillansa / aluehillaan / alueillansa / alueillaan

Abl

-lta

alueeltani

alueeltasi

alueeltansa / alueeltaan

aluehiltani / alueiltani

aluehiltasi / alueiltasi

aluehiltansa / aluehiltaan / alueiltansa / alueiltaan

Tra

-ksi

alueekseni

alueeksesi

alueeksensa / alueekseen

aluehikseni / alueikseni

aluehiksesi / alueiksesi

aluehikseen / aluehiksensa / alueikseen / alueiksensa

Ess

-na

alueenani

alueenasi

alueenansa / alueenaan

aluehinani / alueinani

aluehinasi / alueinasi

aluehinansa / aluehinaan / alueinansa / alueinaan

Abe

-tta

alueettani

alueettasi

alueettansa / alueettaan

aluehittani / alueittani

aluehittasi / alueittasi

aluehittansa / aluehittaan / alueittansa / alueittaan

Com

-ne

-

-

-

aluehineni / alueineni

aluehinesi / alueinesi

aluehineen / aluehinensa / alueineen / alueinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

alueemme

alueemme

alueenne

alueenne

alueensa

alueensa

Par

-ta

aluettamme

alueitamme / aluehiamme

aluettanne

alueitanne / aluehianne

aluettansa / aluettaan

alueitansa / alueitaan / aluehiansa / aluehiaan

Gen

-n

alueemme

alueittemme / alueidemme / aluehiemme / aluehittemme

alueenne

alueittenne / alueidenne / aluehienne / aluehittenne

alueensa

alueittensa / alueidensa / aluehiensa / aluehittensa

Ill

mihin

alueeseemme

alueisiimme / alueihimme / aluehisimme

alueeseenne

alueisiinne / alueihinne / aluehisinne

alueeseensa

alueisiinsa / alueihinsa / aluehisinsa

Ine

-ssa

alueessamme

aluehissamme / alueissamme

alueessanne

aluehissanne / alueissanne

alueessansa / alueessaan

aluehissansa / aluehissaan / alueissansa / alueissaan

Ela

-sta

alueestamme

aluehistamme / alueistamme

alueestanne

aluehistanne / alueistanne

alueestansa / alueestaan

aluehistansa / aluehistaan / alueistansa / alueistaan

All

-lle

alueellemme

aluehillemme / alueillemme

alueellenne

aluehillenne / alueillenne

alueellensa / alueelleen

aluehillensa / aluehillean / alueillensa / alueillean

Ade

-lla

alueellamme

aluehillamme / alueillamme

alueellanne

aluehillanne / alueillanne

alueellansa / alueellaan

aluehillansa / aluehillaan / alueillansa / alueillaan

Abl

-lta

alueeltamme

aluehiltamme / alueiltamme

alueeltanne

aluehiltanne / alueiltanne

alueeltansa / alueeltaan

aluehiltansa / aluehiltaan / alueiltansa / alueiltaan

Tra

-ksi

alueeksemme

aluehiksemme / alueiksemme

alueeksenne

aluehiksenne / alueiksenne

alueeksensa / alueekseen

aluehikseen / aluehiksensa / alueikseen / alueiksensa

Ess

-na

alueenamme

aluehinamme / alueinamme

alueenanne

aluehinanne / alueinanne

alueenansa / alueenaan

aluehinansa / aluehinaan / alueinansa / alueinaan

Abe

-tta

alueettamme

aluehittamme / alueittamme

alueettanne

aluehittanne / alueittanne

alueettansa / alueettaan

aluehittansa / aluehittaan / alueittansa / alueittaan

Com

-ne

-

aluehinemme / alueinemme

-

aluehinenne / alueinenne

-

aluehineen / aluehinensa / alueineen / alueinensa

Singular

Plural

Nom

-

alueemme

alueenne

alueensa

alueemme

alueenne

alueensa

Par

-ta

aluettamme

aluettanne

aluettansa / aluettaan

alueitamme / aluehiamme

alueitanne / aluehianne

alueitansa / alueitaan / aluehiansa / aluehiaan

Gen

-n

alueemme

alueenne

alueensa

alueittemme / alueidemme / aluehiemme / aluehittemme

alueittenne / alueidenne / aluehienne / aluehittenne

alueittensa / alueidensa / aluehiensa / aluehittensa

Ill

mihin

alueeseemme

alueeseenne

alueeseensa

alueisiimme / alueihimme / aluehisimme

alueisiinne / alueihinne / aluehisinne

alueisiinsa / alueihinsa / aluehisinsa

Ine

-ssa

alueessamme

alueessanne

alueessansa / alueessaan

aluehissamme / alueissamme

aluehissanne / alueissanne

aluehissansa / aluehissaan / alueissansa / alueissaan

Ela

-sta

alueestamme

alueestanne

alueestansa / alueestaan

aluehistamme / alueistamme

aluehistanne / alueistanne

aluehistansa / aluehistaan / alueistansa / alueistaan

All

-lle

alueellemme

alueellenne

alueellensa / alueelleen

aluehillemme / alueillemme

aluehillenne / alueillenne

aluehillensa / aluehillean / alueillensa / alueillean

Ade

-lla

alueellamme

alueellanne

alueellansa / alueellaan

aluehillamme / alueillamme

aluehillanne / alueillanne

aluehillansa / aluehillaan / alueillansa / alueillaan

Abl

-lta

alueeltamme

alueeltanne

alueeltansa / alueeltaan

aluehiltamme / alueiltamme

aluehiltanne / alueiltanne

aluehiltansa / aluehiltaan / alueiltansa / alueiltaan

Tra

-ksi

alueeksemme

alueeksenne

alueeksensa / alueekseen

aluehiksemme / alueiksemme

aluehiksenne / alueiksenne

aluehikseen / aluehiksensa / alueikseen / alueiksensa

Ess

-na

alueenamme

alueenanne

alueenansa / alueenaan

aluehinamme / alueinamme

aluehinanne / alueinanne

aluehinansa / aluehinaan / alueinansa / alueinaan

Abe

-tta

alueettamme

alueettanne

alueettansa / alueettaan

aluehittamme / alueittamme

aluehittanne / alueittanne

aluehittansa / aluehittaan / alueittansa / alueittaan

Com

-ne

-

-

-

aluehinemme / alueinemme

aluehinenne / alueinenne

aluehineen / aluehinensa / alueineen / alueinensa

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept